Byla T-288-805/2018
Dėl 2018 m. birželio 1 d. nuosprendžio, priimto baudžiamojoje byloje Nr. 1-89-805/2018, vykdymo išdėstymo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta Radzevičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo nuteistojo T. V. prašymą dėl 2018 m. birželio 1 d. nuosprendžio, priimto baudžiamojoje byloje Nr. 1-89-805/2018, vykdymo išdėstymo.

3Teismas

Nustatė

4Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose gautas nuteistojo T. V. prašymas dėl 2018 m. birželio 1 d. nuosprendžio, priimto baudžiamojoje byloje Nr. 1-89-805/2018, vykdymo išdėstymo, kuriuo nuteistasis prašo priteistą 3 000,00 Eur neturtinę žalą, 153,93 Eur turtinę žalą bei 1 600,00 Eur advokato išlaidas išdėstyti iki 24 mėnesių, kas mėnesį D. I. mokant po 198,00 Eur, taip pat priteistą 58 MGL (2 184,28 Eur) dydžio baudą išdėstyti iki 12 mėnesių, kas mėnesį mokant po 182,00 Eur.

5Prašyme nuteistasis nurodė, kad jo turtinė padėtis yra sunki, dirba pagal verslo liudijimą, išlaiko mažametį vaiką, dalį gaunamų pinigų skiria būsto išlaikymui, maitinimui, sukauptų piniginių lėšų neturi. Paskolos bankas suteikti nesutinka, kadangi dirba pagal verslo liudijimą, gaunamos pajamos mažos. Taip pat draudimo bendrovė paprašė regreso tvarka padengti 100 procentų nukentėjusiajam D. I. išmokėtos draudimo išmokos, dėl ko su draudimo bendrove buvo pasirašytas paprastasis neprotestuotinas vekselis, pagal kurį nuteistasis, vekselio davėjas, nuo jo pasirašymo dienos įsipareigojo sumokėti 2 469,24 Eur per 30 mėnesių. Įvertinus šias aplinkybes nuteistasis neturi jokių objektyvių galimybių iš karto atlyginti nukentėjusiajam ir valstybei priteistas pinigų sumas. Paaiškino, kad patenkinus jo prašymą ir išdėsčius priteistą sumą iki 24 mėnesių, būtų atsižvelgta ne tik į nuteistojo interesus, bet ir į tai, kad nukentėjusiajam bus užtikrintas tam tikras pajamų šaltinis kas mėnesį, kol bus sumokėta visa priteista suma.

6Per teismo nustatytą terminą Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūra pateikė atsiliepimą į nuteistojo prašymą, kuriame prašė T. V. prašymą tenkinti iš dalies – nuteistojo prašymo dėl priteistos 3 000,00 Eur neturtinės žalos, 153,93 turtinės žalos bei 1 600,00 Eur advokato išlaidų išdėstymo iki 24 mėnesių netenkinti, o paskirtos 58 MGL dydžio baudos mokėjimo terminą pratęsti iki 12 mėnesių.

7Atsiliepime nurodė, kad nagrinėjamu atveju, įvertinus bylos duomenis, reikšmingus šio klausimo sprendimui, prašymo argumentus, išimtinių aplinkybių, leidžiančių tenkinti prašymą, nėra. Be to, atidėjus civilinio ieškinio mokėjimą bei išdėsčius jį dalimis, būtų pažeistos nukentėjusiojo teisės. Prašyme nurodytos aplinkybės, kad T. V. turtinė padėtis sunki, dirba pagal verslo liudijimą, išlaiko mažametį vaiką, dalį gaunamų pinigų skiria būsto išlaikymui, maitinimui, sukauptų piniginių lėšų neturi, nėra pakankamas pagrindas civilinio ieškinio atlyginimo atidėjimui ar jo mokėjimo išdėstymui. Iš T. V. prašyme nurodytų aplinkybių matyti, kad jis neturi galimybės sumokėti visą nuosprendžiu jam paskirtą baudą iki nustatyto termino pabaigos. Įvertinus aplinkybes, patvirtinančias, kad nuteistasis nevengia sumokėti baudos, jis, nepasibaigus baudos sumokėjimo terminui, kreipėsi į teismą, nes negali jos sumokėti dėl objektyvių priežasčių, manytina, kad pratęsus baudos sumokėjimo terminą, jis turės realią galimybę savanoriškai sumokėti jam teismo nuosprendžiu paskirtą baudą, išvengiant neproporcingai neigiamų priverstinio baudos išieškojimo pasekmių.

8Per teismo nustatytą terminą nukentėjusiojo D. I. įgaliota atstovė B. I. pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriame nurodė, kad sutinka, jog iš nuteistojo T. V. priteista suma būtų išdėstyta 24 mėnesių terminui, kas mėnesį į D. I. sąskaitą pervedant po 198,00 Eur.

9Prašymas tenkintinas iš dalies.

10Lietuvos Respublikos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad T. V. 2018 m. birželio 1 d. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų nuosprendžiu, priimtu baudžiamojoje byloje Nr. 1-89-805/2018, pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 2 dalyje ir jam paskirta jam 60 MGL (2 259,60 Eur) dydžio bauda, nukentėjusiajam D. I. priteista 3 000,00 Eur neturtinės žalos atlyginimo, 153,93 Eur turinei žalai atlyginti ir 1 600,00 Eur advokato pagalbai apmokėti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65-66 straipsniais į bausmės laiką T. V. įskaitytas laikas, išbūtas laikinajame sulaikyme nuo 2017 m. liepos 31 d. 22.20 val. iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. 14.30 val., t. y. 1 parą, jį prilyginant 2 MGL (75.32 Eur) dydžio baudai. Nuosprendis įsiteisėjo 2018 m. birželio 22 d.

11Dėl teismo nuosprendžiu paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo

12Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 352 straipsnyje nurodyta, kad nuosprendį (teismo baudžiamąjį įsakymą) paskelbęs teismas tuoj pat išaiškina nuteistajam bausmės savanoriško ir priverstinio įvykdymo tvarką, sąlygas bei nustato terminą, per kurį turi būti savanoriškai sumokėta bauda.

13Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 22 straipsnyje reglamentuoti baudos bausmės įvykdymo būdai. BVK 22 straipsnio 1 dalyje numatyti du baudos bausmės įvykdymo būdai – savanoriškai arba priverstinai. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad nuosprendį (teismo baudžiamąjį įsakymą) paskelbęs teismas išaiškina nuteistajam, jog jis privalo sumokėti baudą per du mėnesius nuo nuosprendžio (teismo baudžiamojo įsakymo) įsiteisėjimo dienos ar per kitą teismo nustatytą laikotarpį, o 4 dalyje nurodyta, kad teismas privalo pasirašytinai įspėti nuteistąjį, jog nustatytu laiku nesumokėta arba nepervesta bauda bus išieškota priverstinai.

14Vertinant teismui pateikto prašymo pagrįstumą, pažymėtina, kad nei BPK, nei BVK nenumato galimybės išdėstyti nuteistajam nuosprendžiu (teismo baudžiamuoju įsakymu) paskirtos baudos vykdymą dalimis pagal nuteistojo prašymą, tačiau atsižvelgus į tai, kad baudos bausmės vykdymas visų pirma yra savanoriškas veiksmas, pagal teisės aktų nuostatas bei teismų praktiką teismas gali spręsti klausimą dėl paskirtos baudos sumokėjimo termino pratęsimo, tai yra nustatyti ilgesnį terminą, per kurį turi būti sumokėta bauda. Tokiu būdu nuteistasis privalo sumokėti baudą iki termino pabaigos, o tai, ar jis baudą mokės dalimis ar visą iš karto, jokios reikšmės neturi. Be to, pratęsiant baudos sumokėjimo terminą, nuosprendžio esmė nėra keičiama.

15Bylos duomenimis matyti, kad nuteistajam T. V. išsiųstas raštas dėl baudos sumokėjimo (2 t., b. l. 126), kuriame išaiškinta, kad jis gali savanoriškai sumokėti teismo paskirtą baudą iki 2018 m. rugpjūčio 22 d. (t. y. per įstatymo numatytą dviejų mėnesių terminą). Taip pat išaiškinta, kad laiku savanoriškai nesumokėjus baudos, ji bus išieškoma priverstinai. Kaip matyti iš baudžiamojoje byloje esančių įrodymų T. V. nuo 2017 m. liepos 3 d. vykdo individualią veiklą (2 t., b. l. 3), bendradarbiauja su draudimo bendrove dėl civilinio ieškinio atlyginimo (2 t., b. l. 4-10), sukūręs šeimą, turi nepilnametį vaiką (1 t., b. l. 78). Nuteistasis prašymą išdėstyti jam paskirtą baudą pateikė 2018 m. birželio 22 d., nurodė, kad nevengia ir sutinka įvykdyti jam paskirtą piniginę bausmę, tačiau neturi pajamų, kad galėtų baudą sumokėti nustatytu laiku. Be to, prašymą nuteistasis pateikė dar dviejų mėnesių laikotarpiui per kurį bauda gali būti sumokėta savanoriškai, ir nepradėjus priverstinio baudos išieškojimo proceso, kas taip pat rodo nuteistojo norą savanoriškai įvykdyti jam teismo paskirtą bausmę. Įvertinus aplinkybes, patvirtinančias, kad nuteistasis nevengia sumokėti baudos, atsižvelgiant į bausmės paskirtį ir vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, manytina, kad nuteistajam T. V. pratęsus baudos sumokėjimo terminą, jis turės realią galimybę savanoriškai sumokėti jam teismo nuosprendžiu paskirtą baudą, išvengiant neproporcingai neigiamų priverstinio baudos išieškojimo pasekmių. Juo labiau, kad su tokiu nuteistojo prašymu sutinka ir Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūra.

16Įvertinus aplinkybes, patvirtinančias, kad nuteistasis nevengia sumokėti baudos, atsižvelgiant į bausmės paskirtį ir vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, spręstina, kad nuteistajam T. V. pratęsus baudos sumokėjimo terminą jis turės realią galimybę savanoriškai sumokėti jam teismo nuosprendžiu paskirtą baudą, išvengiant neproporcingai neigiamų priverstinio baudos išieškojimo pasekmių. Kadangi nuteistasis yra darbingo amžiaus, vykdo individualią veiklą, duomenų apie apribotą darbingumą dėl sveikatos būklės nėra, jis gali dirbti darbą, padėsiantį užsitikrinti stabilias pajamas, todėl nuteistojo prašymas dėl paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo tenkintinas, Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2018 m. birželio 1 d. nuosprendžiu jam paskirtos baudos mokėjimo terminas pratęstinas nurodant, kad baudą nuteistasis turi sumokėti ir pateikti teismui baudos sumokėjimą patvirtinančius duomenis iki 2019 m. rugpjūčio 22 d.

17Dėl teismo nuosprendžiu priteisto civilinio ieškinio mokėjimo išdėstymo

18Pažymėtina, kad pagal BPK 113 straipsnio nuostatas, tais atvejais, kai kyla su civiliniu ieškiniu susijusių klausimų, kurių sprendimo BPK normos nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms. Baudžiamojoje byloje priimto nuosprendžio dalies dėl civilinio ieškinio atlyginimo vykdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK). Vadinasi, nagrinėjant nuteistojo T. V. prašymą dėl teismo nuosprendžiu priteisto civilinio ieškinio mokėjimo išdėstymo vadovaujamasi CPK nuostatomis.

19CPK 284 straipsnio 1 dalies nuostatos suteikia teismui teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgus į turtinę abiejų šalių padėtį ir kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti. Sprendimo vykdymo išdėstymas ir atidėjimas – sprendimo privalomumo ir vykdytinumo savybių, kurias įgyja įsiteisėjęs sprendimas, nukėlimas tam tikram laikui, kuomet sprendimo įvykdyti iš karto negalima dėl itin sunkios įpareigoto asmens turtinės padėties ar kitų ypatingai svarbių aplinkybių. Kadangi sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas reiškia nukrypimą nuo bendrosios galutinių teismo procesinių sprendimų, kuriais užbaigiama byla, vykdymo tvarkos, kasacinis teismas yra pasisakęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011 ir kt.). Be to, bet koks sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas neturi suteikti nepagrįsto pranašumo skolininkui (nuteistajam), o išieškotojas (nukentėjusysis) neturi patirti nepagrįstų nuostolių.

20Teismo sprendimai, nuosprendžiai, nutartys, nutarimai ir įsakymai vykdomi po to, kai jie įsiteisėja, išskyrus atvejus, kai teismas nutaria juos vykdyti skubiai (CPK 588 straipsnio 1 dalis). Be to, pateikiamas vykdyti ir vykdomas tik įsiteisėjęs teismo nuosprendis (BPK 335 straipsnis). Atkreiptinas dėmesys, kad BPK numato vienintelį atvejį, kai nuosprendžio (nutarties) vykdymas gali būti sustabdomas. BPK 374 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad atrankos kolegija, priėmusi kasacinį skundą nagrinėti, arba teisėjų kolegija, kuriai pavesta nagrinėti kasacinę bylą, arba Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko ar šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko paskirtas teisėjas nutartimi gali sustabdyti bet kurio Lietuvos Respublikos teismo nuosprendžio ir nutarties ar jų dalies vykdymą, iki byla bus išspręsta kasacinės instancijos teismo posėdyje. Taigi, pagal įstatymo nuostatas, teismo procesinio sprendimo vykdymą sustabdyti gali tik Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, tuo atveju, jei priima nagrinėti kasacinį skundą.

21Bylos duomenimis nustatyta, kad, įsiteisėjus nuosprendžiui, nukentėjusiajam buvo išduoti vykdomieji raštai dėl 3 000,00 Eur neturtinės žalos atlyginimo, 153,93 Eur turinei žalai atlyginti ir 1 600,00 Eur advokato pagalbai apmokėti. Ar nukentėjusysis kreipėsi į antstolį dėl teismo procesinio sprendimo priverstinio vykdymo byloje duomenų nėra. Įvertinus tai, kad nuosprendžiui įsiteisėjus vykdomasis raštas išduotas, todėl šiuo atveju sprendimo vykdymo išdėstymas negalimas, tačiau CPK 595 straipsnio 1 dalyje yra numatyta galimybė vykdymo proceso metu išieškotojui ir skolininkui sudaryti taikos sutartį. Taikos sutartį šalys sudaro raštu ir pateikia išieškojimą vykdančiam antstoliui. Gavęs taikos sutartį, antstolis vykdomosios bylos vykdymą sustabdo ir ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo šios sutarties gavimo perduoda ją apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė (CPK 595 straipsnio 2 dalis). Įvertinus aptartas aplinkybes, atsižvelgiant į tai, kad įsiteisėjęs nuosprendis turi būti vykdomas, baudžiamojoje byloje išduoti vykdomieji dokumentai, todėl nuteistojo T. V. prašymas dėl teismo nuosprendžiu priteisto civilinio ieškinio mokėjimo išdėstymo atmestinas.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 352 straipsniu, 362 straipsniu, 364 straipsniu, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 straipsniu,

Nutarė

23Nuteistojo T. V. prašymą tenkinti iš dalies.

24Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2018 m. birželio 1 d. nuosprendžiu nuteistajam paskirtos baudos sumokėjimo terminą pratęsti iki 2019 m. rugpjūčio 22 d.

25Išaiškinti T. V., kad bauda turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą asmens pasirinktame banke, nurodant įmokos kodą 6801. Be to, sumokėjęs baudą asmuo teismo raštinės tarnautojui turi pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Laiku nesumokėjus paskirtos baudos, ši bausmė vykdoma priverstinai. Baudos bausmę priverstinai vykdo antstolis, kurio veiklos teritorijoje yra nuteistojo gyvenamoji, darbo ar turto buvimo arba kitos bausmės atlikimo vieta.

26Nuteistojo T. V. prašymą dėl teismo nuosprendžiu priteisto civilinio ieškinio mokėjimo išdėstymo atmesti.

27Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta Radzevičienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo nuteistojo T. V. prašymą dėl 2018 m.... 3. Teismas... 4. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose gautas nuteistojo T. V. prašymas... 5. Prašyme nuteistasis nurodė, kad jo turtinė padėtis yra sunki, dirba pagal... 6. Per teismo nustatytą terminą Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės... 7. Atsiliepime nurodė, kad nagrinėjamu atveju, įvertinus bylos duomenis,... 8. Per teismo nustatytą terminą nukentėjusiojo D. I. įgaliota atstovė B. I.... 9. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 10. Lietuvos Respublikos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis... 11. Dėl teismo nuosprendžiu paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo... 12. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 352... 13. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 22 straipsnyje... 14. Vertinant teismui pateikto prašymo pagrįstumą, pažymėtina, kad nei BPK,... 15. Bylos duomenimis matyti, kad nuteistajam T. V. išsiųstas raštas dėl baudos... 16. Įvertinus aplinkybes, patvirtinančias, kad nuteistasis nevengia sumokėti... 17. Dėl teismo nuosprendžiu priteisto civilinio ieškinio mokėjimo išdėstymo... 18. Pažymėtina, kad pagal BPK 113 straipsnio nuostatas, tais atvejais, kai kyla... 19. CPK 284 straipsnio 1 dalies nuostatos suteikia teismui teisę dalyvaujančių... 20. Teismo sprendimai, nuosprendžiai, nutartys, nutarimai ir įsakymai vykdomi po... 21. Bylos duomenimis nustatyta, kad, įsiteisėjus nuosprendžiui, nukentėjusiajam... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 352... 23. Nuteistojo T. V. prašymą tenkinti iš dalies.... 24. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2018 m. birželio 1 d. nuosprendžiu... 25. Išaiškinti T. V., kad bauda turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių... 26. Nuteistojo T. V. prašymą dėl teismo nuosprendžiu priteisto civilinio... 27. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Kauno apygardos...