Byla 2-442-636/2014
Dėl delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja S. G., sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei G. N., dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „R.“ atstovui A. K.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „R.“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „S.“ dėl delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

42013 m. lapkričio 19 d., tenkinant uždarosios akcinės bendrovės „R.“ (toliau – UAB „R.“) pareiškimą, Mažeikių rajono apylinkės teismas priėmė teismo įsakymas dėl 9143,04 Lt skolos, 1012,82 Lt delspinigių ir 76,00 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės uždarosios akcinės bendrovės „S.“ (toliau – UAB „S.“) kreditorės naudai. Skolininkė UAB „S.“ 2013 m. gruodžio 17 d. teismui pateikė prieštaravimus, kurie Mažeikių rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutartimi buvo priimti.

52014 m. sausio 13 ieškovė UAB „R.“ kreipėsi į teismą ieškiniu prašydama iš atsakovės UAB „S.“ priteisti 1312,82 delspinigių ir turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal su atsakove 2013 m. birželio 21 d. pasirašytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 294 atsakovei buvo tiekiamos prekės, o atsakovė įsipareigojo už jas sumokėti per 45 dienas, tačiau atsakovė atsikaitė už prekes vėluodama beveik pusmetį, t. y. tik po to, kai teismas priėmė teismo įsakymą dėl skolos priteisimo, dėl to patyrė nuostolių, nes beveik pusmetį negalėjo naudotis bendrovei priklausančiomis lėšomis. Pagal sutartį atsakovei skaičiuojami 0,1 % dydžio delspinigiai nuo laiku nepamokėtos sumos už kiekvieną dieną. Atsakovė už prekes atsikaitė 2013 m. gruodžio 10 d., sumokėdama 3000,00 Lt, 2013 m. gruodžio 17 d. – 1500,00 Lt, 2013 m. gruodžio 31 d. – 4643,04 Lt, todėl vėluojant apmokėti pagal 2013-07-05 PVM sąskaitą faktūrą Nr. RET0028187 ir 2013-07-09 PVM sąskaitą faktūrą Nr. RET0028216, susidarė 1312,82 Lt delspinigių.

6Atsakovės UAB „S.“ atsilipimu su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad neginčija, jog tarp jos ir ieškovės buvo susiklostę prievoliniai teisiniai santykiai dėl ieškovės jai perduotų metalo konstrukcijų. Vykdant daugiabučio namo renovacijos darbus buvo reikalingos metalo konstrukcijos balkonų sustiprinimams įrengti, o reikiamų metalo konstrukcijų ieškovė savo sandėliuose neturėjo, žodžiu buvo sutarta, jog ieškovė užsakys ir atsiveš į savo sandėlius, visas metalo konstrukcijas reikalingas renovuojamo namo balkonų sustiprinimams įrengti. Ieškovė, atvežusi prekes, informavo atsakovę, jog neturi galimybių metalo konstrukcijų laikyti savo sandėliuose. Atsakovė sutiko perimti visas metalo konstrukcijas pas save į statybos aikštelę su sąlyga, jog už perduotas metalo konstrukcijas pilnai atsiskaitys tik gavusi atsiskaitymą už sumontuotus balkonų sustiprinimus iš darbų užsakovo. Renovuojamo namo balkonų sustiprinimo darbus užsakovas užbaigė 2013 m. spalio 28 d., todėl, kaip ir buvo žodžiu sutaręs su ieškovę, gavus atsiskaitymą iš darbų užsakovo, nedelsiant atsiskaitė su ieškove. Jeigu atsakovei butu buvę žinoma, jog ieškovė nesilaikys žodinio susitarimo, ji metalo konstrukcijas būtų ėmusi mažesnėmis dalimis, dėl ko nebūtų susidaręs mokėjimo vėlavimas.

7Ieškovės atstovas A. K. teismo posėdžio metu, nurodė, kad ieškinį palaiko ir prašė ieškinį tenkinti jame nurodytais motyvais. Pažymėjo, kad delspinigiai yra protingi ir sąžiningi, nes abi šalys pasirašydamos 2013 m. birželio 21 d. sutartį sutarė taikyti 0,1 % dydžio delspinigius, o jokio žodinio susitarimo, kaip atsiliepime nurodė atsakovė, šalys nebuvo sudariusios.

8Atsakovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, jam apie vietą ir laiką pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

9Ieškinys tenkintinas.

10Prievolės atsiranda iš sandorių ar kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius teisinius santykius (CK 6.2 str.).

11Iš byloje ir prijungtoje civilinėje byloje Nr. L2-344-636/2014 esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2013 m. birželio 21 d. ieškovė ir atsakovė pasirašė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2 (toliau – Sutartis) (civ. b. L2-344-636/2014 4–5 b. l.), kuria ieškovė (pardavėja) įsipareigojo jai nuosavybės teise priklausančias prekes (metalo produkciją) perduoti atsakovės (pirkėjos) nuosavybėn, o atsakovė įsipareigojo šias prekes priimti ir už jas sumokėti nustatytą pinigų sumą (Sutarties 1.1. punktas). A. S. 2.5. punktu įsipareigojo už gautas prekes ieškovei sumokėti per 45 kalendorines dienas nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Taip pat šalys Sutarties 2.7 punktu sutarė, kad neatsikaičius už prekes sutarties 2.5. punkte nurodytu terminu, atsakovė įsipareigoja mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo nepamokėtos sumos už kiekvieną uždelstą apmokėti kalendorinę dieną iki visiško įsiskolinimo padengimo dienos bei atlyginti skolos išieškojimo išlaidas.

122013 m. liepos 5 d. ieškovė už parduotas prekes atsakovei išrašė PVM sąskaitą faktūrą Serija RET Nr. 10643,04 Lt sumai ir nurodė apmokėti iki 2013 m. rugpjūčio 19 d., 2013 m. liepos 9 d. – išrašė PVM sąskaitą faktūrą Serija RET Nr. 739,70 Lt sumai ir nurodė apmokėti iki 2013 m. rugpjūčio 23 d. Atsakovė prekes priėmė ir jų gavimą patvirtino atsakovės atstovas pasirašydamas PVM sąskaitas faktūras (civ. b. L2-344-636/2014 6–7 b. l.). Atsakovė per sutartyje sutartą ir PVM sąskaitose faktūrose nurodytą terminą nuo PVM sąskaitų faktūrų išrašymo dienos pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras neatsiskaitė, pretenzijų per Sutartyje nustatytą terminą (Sutarties 4.4. punktą) nepareiškė. Atsakovei nesilaikant sutartinių įsipareigojimų, ieškovė 2013 m. spalio 30 d. įspėjimu dėl įsiskolinimo ir delspinigių padengimo Nr. 144 kreipėsi į atsakovę, ragindama sumokėti 11382,74 Lt skolą už prekes ir 816,60 Lt delspinigių iki 2013 m. lapkričio 5 d. (civ. b. L2-344-636/2014 8 b. l.). Iki nurodyto įspėjime termino atsakovė 2013 m. spalio 31 d. apmokėjo už PVM sąskaitą faktūrą Serija RET Nr. 739,70 Lt ir 2013 m. lapkričio 15 d. už PVM sąskaitą faktūrą Serija RET Nr. sumokėjo dalį sumos – 1500,00 Lt ( 3 b. l.), tačiau pilnai su ieškove neatsikaitė. Teismui 2013 m. lapkričio 19 d. priėmus teismo įsakymą dėl 9143,04 Lt skolos ir 1012,82 Lt delspinigių bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininkės UAB „SMD“ ieškovės UAB „Retoras“ naudai (civ. b. L2-344-636/2014 10 b. l.), atsakovė 2013 m. gruodžio 10 d. už PVM sąskaitą faktūrą Serija RET Nr. sumokėjo dalį sumos – 3000,00 Lt, 2013 m. gruodžio 17 d. – 1500,00 Lt ir galutinai 2013 m. gruodžio 31 d. sumokėjo 4643,00 Lt ( 3 b. l.), tačiau delspinigių neapmokėjo.

13Atsakovė atsiliepime nurodė, kad ieškovė atvežusi visas reikiamas metalo konstrukcijas, informavo atsakovę, jog neturi galimybių jų laikyti savo sandėliuose, o atsakovė sutiko priimti visas metalo konstrukcijas į savo statybos aikštelę su sąlygą, jog už perduotas metalo konstrukcijas pilnai atsiskaitys tik gavusi atsikaitymą už sumontuotus balkonų sustiprinimus iš darbų užsakovo, todėl tarp atsakovės ir ieškovės yra sudarytas žodinis susitarimas, jog atsakovė už perduotas metalo konstrukcijas su ieškove pilnai atsikaitys, darbų užsakovui atsikaičius su atsakove už sumontuotus balkonų sustiprinimus (11–12 b. l.), bet ieškovė nesilaikė žodinio susitarimo ir dėl to susidarė mokėjimo vėlavimas. Tačiau pažymėtina, kad Sutarties 6.2. punktu šalys sutarė, kad bet kokie sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik sudaryti raštu, juos pasirašant abiejų šalių atstovams. Taip pat Sutarties 2.3. punkte šalys numatė, kad užsakytas prekes atsakovė atsiima ieškovės sandėliuose ne vėliau kaip per penkias kalendorines dienas, atskiru šalių susitarimu ieškovė prekes pristato savo transportu. Sutartyje nėra numatytos sąlygos dėl atsikaitymo, kurią nurodė atsakovė, be to Sutartyje nėra aptarta sąlygų dėl ilgesnio nei penkių dienų termino prekių laikymo ieškovės sandėlyje.

14Kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus arba atsikirtimus į juos (( - ) straipsnis). Atsakovė atsiliepimu sutarties neginčijo, nepateikė nė vieno rašytinio įrodymo, kad ji su ieškove būtų sudariusi raštu susitarimą dėl Sutarties pakeitimo bei papildymo, be to elgėsi pasyviai ir nepasinaudojo savo teise dalyvauti teismo posėdyje, tačiau tik deklaratyviai atsiliepime nurodė ieškovę esant nesąžiningą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes atsakovės argumentai apie galimai sudarytą žodinį susitarimą atmestini kaip nepagrįsti ir prieštaraujantys šalių pasirašytos Sutarties sąlygoms.

15Įvertinus tai, jog atsakovei nesilaikant sutartinių įsipareigojimų, ieškovė iš pradžių kreipėsi į atsakovę su raginimu sumokėti skolą, atsakovė dalį skolos per raginime nurodytą terminą apmokėjo, tačiau pilnai su ieškove neatsiskaitė ir pretenzijų nereiškė, o pilnai skolą už parduotas prekes sumokėjo tik po to, kai ieškovė kreipėsi į teismą pareiškimu dėl skolos ir delspinigių išieškojimo bei teismas priėmė teismo įsakymą, o pati atsakovė pareiškė prieštaravimus dėl kreditorės pateikto reikalavimo, ir tik po to ieškovė kreipėsi į teismą ieškinių dėl nesumokėtų delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nėra pagrindo pripažinti, jog atsakovė kreipdamasi į teismą elgėsi nesąžiningai ir pažeidė šalių pareigą bendradarbiauti ir kooperuotis.

16Kaip jau minėta šalys dėl netesybų sutarė Sutarties 2.7. punkte, nustatydamos, kad laiku neatsiskaičius už prekes (per 45 kalendorines dienas nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos), atsakovė įsipareigoja mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius.

17Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo arba netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos A. T. 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.).

18Šalys, sudarydamos sutartį, įgyvendino sutarties laisvės principą bei laisvai ir savo nuožiūra nustatė tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 str.), susitardamos būtent dėl 0,1 % dydžio delspinigių, šalių sudaryta sutartis šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Atsižvelgus į tai, jog sutartis sudaryta tarp dviejų privačių juridinių asmenų, užsiimančių ūkine-komercine veikla, turinčių pakankamai patirties sutartiniuose santykiuose bei galinčių numatyti sutartinių prievolių nevykdymo teisines pasekmes, į atsakovės netinkamą elgesį – atsakovė laiku neapmokėjo jai pateiktų PVM sąskaitų faktūrų, dėl ko susidarė skola, į sąžiningą ir tinkamą ieškovės elgesį siekiant įsiskolinimą pirmiausia išsiieškoti neteismine tvarka, taip pat į tai, jog delspinigių suma, lyginant su visos prievolės suma, nėra per didelė, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, ieškovės reikalaujami iš atsakovės priteisti 0,1 proc. dydžio delspinigiai pripažintini protingais ir pagrįstais.

19Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė delspinigius skaičiavo pagal 2013 m. liepos 9 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija RET Nr. nuo 2013 m. rugpjūčio 23 d. iki 2013 m. spalio 31 d., t. y. už 68 dienas, nuo laiku nesumokėtos 739,70 Lt sumos (susidarė 50,30 Lt delspinigių); pagal 2013 m. liepos 5 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija RET Nr. nuo 2013 m. rugpjūčio 19 d. iki 2013 m. lapkričio 15 d., t. y. už 87 dienas, nuo laiku nesumokėtos 10643,04 Lt sumos (susidarė 925,94 Lt delspinigių), taip pat nuo 2013 m. lapkričio 15 d. iki 2013 m. gruodžio 10 d., t. y. už 25 dienas, nuo likusios laiku nesumokėtos 9143,04 Lt sumos (susidarė 228,58 Lt delspinigių); taip pat nuo 2013 m. gruodžio 10 d. iki 2013 m. gruodžio 17 d., t. y. už 7 dienas, nuo likusios laiku nesumokėtos 6143,04 Lt sumos (susidarė 43,00 Lt delspinigių); taip pat nuo 2013 m. gruodžio 17 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., t. y. už 14 dienų, nuo likusios laiku nesumokėtos 4643,04 Lt sumos (susidarė 65,00 Lt delspinigių). Kadangi atsakovė dalinius mokėjimus atliko praleidusi Sutartyje nustatytą atsikaitymo terminą, išrašytas PVM sąskaitas faktūras pasirašė, pretenzijų per Sutartyje nustatytą terminą ieškovei dėl prekių kokybės nereiškė, todėl ieškovė pagrįstai ir teisėtai apskaičiavo atsakovei mokėtina 1312,82 Lt delspinigių sumą už laiku neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras Serija RET Nr. 0028187 ir Serija RET Nr. 0028216, kuri priteistina ieškovei iš atsakovės.

20Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovė kreipdamasi į teismą pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo sumokėjo 76,00 Lt dydžio žyminį mokestį, o paduodama ieškinį sumokėjo 62,00 Lt žyminį mokestį, t. y. ieškovė iš viso patyrė 148,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurios iš atsakovės priteistinas ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

21Be to, nagrinėjant bylą, susidarė 11,39 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos teismo lėšomis. Patenkinus ieškinį, šios išlaidos priteistinos iš atsakovės Valstybės naudai (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

23Ieškinį tenkinti visiškai.

24Priteisti ieškovei UAB „R.“, j. a. k. , buv. Mažeikių m., G.g. , a. s. ( - ), AB SEB bankas, iš atsakovės UAB „SMD“, j. a. k, buv. Telšių m., Ž. g. / A. g. , a. s. , „Swedbank“, AB:

25- 1312,82 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus dvylika litų 82 ct) delspinigių;

26- 148,00 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

27Priteisti iš atsakovės UAB „S.“ 11,39 Lt (vienuolika litų 39 ct) pašto išlaidų į valstybės pajamas.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja S. G., sekretoriaujant teismo... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. 2013 m. lapkričio 19 d., tenkinant uždarosios akcinės bendrovės „R.“... 5. 2014 m. sausio 13 ieškovė UAB „R.“ kreipėsi į teismą ieškiniu... 6. Atsakovės UAB „S.“ atsilipimu su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį... 7. Ieškovės atstovas A. K. teismo posėdžio metu, nurodė, kad ieškinį... 8. Atsakovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, jam apie vietą ir laiką... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Prievolės atsiranda iš sandorių ar kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 11. Iš byloje ir prijungtoje civilinėje byloje Nr. L2-344-636/2014 esančių... 12. 2013 m. liepos 5 d. ieškovė už parduotas prekes atsakovei išrašė PVM... 13. Atsakovė atsiliepime nurodė, kad ieškovė atvežusi visas reikiamas metalo... 14. Kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo... 15. Įvertinus tai, jog atsakovei nesilaikant sutartinių įsipareigojimų,... 16. Kaip jau minėta šalys dėl netesybų sutarė Sutarties 2.7. punkte,... 17. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 18. Šalys, sudarydamos sutartį, įgyvendino sutarties laisvės principą bei... 19. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė delspinigius skaičiavo pagal 2013... 20. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 21. Be to, nagrinėjant bylą, susidarė 11,39 Lt išlaidų, susijusių su... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263, 270... 23. Ieškinį tenkinti visiškai.... 24. Priteisti ieškovei UAB „R.“, j. a. k. , buv. Mažeikių m., G.g. , a. s. (... 25. - 1312,82 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus dvylika litų 82 ct)... 26. - 148,00 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis litus 00 ct)... 27. Priteisti iš atsakovės UAB „S.“ 11,39 Lt (vienuolika litų 39 ct) pašto... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...