Byla 2-968/2010
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Baltijos plėtra“ iškelta bankroto byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vyto Miliaus (kolegijos primininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltijos plėtra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Baltijos plėtra“ iškelta bankroto byla.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas AB ,,DnB NORD“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Baltijos plėtra“. Nurodė, kad tarp Banko ir atsakovo UAB „Baltijos plėtra“ 2007 m. spalio 22 d. buvo sudaryta Kreditavimo sutartis Nr. K-2400-2007-750, kurios pagrindu UAB „Baltijos plėtra“ buvo suteiktas 760 342,91 EUR kreditas žemės sklypui įsigyti. Atsakovas UAB ,,Baltijos plėtra“ tinkamai nevykdė įsipareigojimų bankui, t.y. nustatytais terminais negrąžino bankui nė vienos kredito įmokos bei nemokėjo palūkanų. Bankas įspėjo atsakovą apie tai, kad iki nustatyto termino nepadengus skolos, bankas vienašališkai nutrauks Kreditavimo sutartį. UAB „Baltijos plėtra“ nesumokėjus skolos, sutartis buvo nutraukta, atsakovas bankui liko skolingas 798 022,63 EUR.

4Vilniaus apygardos teismas 2010 vasario 17 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Baltijos plėtra“ bankroto bylą ir įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto lyderiai“.

5Teismas nutartyje nurodė, jog nepavykus atsakovui įteikti ieškinio ir jo priedų nuorašų, procesiniai dokumentai 2010 m. vasario 4 d. antstolio buvo įteikti atsakovo akcininkui UAB „Masyvas“, kuriam priklauso 50 procentų UAB „Baltijos plėtra“ akcijų. Per įstatymų nustatytą terminą negavus bankroto bylai nagrinėti reikalingų dokumentų, teismas, vadovaudamasis ieškovo pateiktu atsakovo balansu 2008 m. gruodžio 31 d., pagal kurį atsakovo turimas turtas sudarė

67 163 645 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 6 667 746 Lt, konstatavo, jog UAB „Baltijos plėtra“ finansinių įsipareigojimų mastas buvo beveik toks pat, kaip ir įmonės turimas turtas, pagal ieškovui pateiktą pelno (nuostolių) ataskaitą 2008 m. gruodžio 31 d. atsakovo grynieji nuostoliai sudarė 126 793 Lt, todėl teismas padarė išvadą, jog atsakovo veikla nuo 2008 metų buvo nuostolinga, o nuostolių dydis nuolat didėjo. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas nusprendė, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.

7Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Baltijos plėtra“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartį ir perduoti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

8Apeliantas nurodo, jog teismas priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį, kadangi atsakovui Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka nebuvo pranešta apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsakovui nebuvo tinkamai įteiktas nei vienas procesinis dokumentas, todėl teismas privalėjo konstatuoti, jog ieškovas, kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nesilaikė šios kategorijoms byloms nustatytos išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos. Tvirtina, jog dokumentai privalo būti įteikti atsakovo valdymo organams arba kitiems asmenims, turintiems teisę gauti tokius dokumentus, tuo tarpu dokumentų įteikimas vienam iš bendrovės akcininkų, negali būti pripažįstamas tinkamu. Atsakovas, negavęs procesinių dokumentų, negalėjo tinkamai gintis nuo pareikšto ieškinio, teikti teismui prieštaravimų ir pan. Be to, pažymi, kad teismas nevertino atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentų, todėl nepagrįstai iškėlė bankroto bylą.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovo atstovė ginčija atskirojo skundo pagrįstumą ir prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartį nepakeistą. Nurodo, jog atskirasis skundas turi būti paliktas nenagrinėtu, nes pareikštas neįgalioto vesti bylą asmens, t.y. atstovavimo sutartį su advokatu V. Mackoniu pasirašė I. T. , kuris nuo 2009 m. rugsėjo 11 d. nebėra įmonės direktoriumi, todėl neturėjo teisės įpareigoti advokatą pateikti teismui atskirąjį skundą. Tvirtina, jog apeliantas nepagrįstai teigia, kad atsakovui nebuvo įteikti procesiniai dokumentai, nes dokumentai buvo įteikti tuometiniam direktoriui, ką patvirtiną dokumentų gavimo pažyma. Kadangi tapo žinoma, jog atsakovo įmonėje nedirba nei vienas darbuotojas, įmonė nebevykdo veiklos, ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo buvo įteiktas vienam iš atsakovo savininkų, taigi teismas pagrįstai tokį įteikimą laikė tinkamu.

10Atskirasis skundas atmetamas.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas nurodo, jog apeliacinis procesas pagal atsakovo atstovo atskirąjį skundą turi būti nutrauktas, nes atskirasis skundas pasirašytas neįgalioto vesti bylą asmens, t.y. atstovavimo sutartį su advokatu V. Mackoniu pasirašė I. T. , kuris nuo 2009 m. rugsėjo 11 d. nebėra įmonės direktoriumi, todėl neturėjo teisės įpareigoti advokatą pateikti teismui atskirąjį skundą. Kadangi atsakovo atstovas, pasirašęs atskirąjį skundą, veikė pagal šiuo metu tebegaliojančią atstovavimo sutartį, kurią 2010 m. kovo 24 d. pasirašė tuometinis atsakovo UAB ,,Baltijos plėtra“ direktorius I. T. ir advokatas V. Mackonis (b.l. 77), o byloje nėra duomenų, kas šiuo metu eina UAB ,,Baltijos plėtra“ direktoriaus pareigas, bei duomenų, jog atstovavimo sutarties galiojimas būtų sustabdytas ar atšauktas, ar neatitiktų atstovavimo sutartyje išreikštos atsakovo valios, teisėjų kolegija, siekdama užtikrinti atsakovo teisę į apeliaciją, sprendžia, jog nėra pagrindo nutraukti procesą, todėl nagrinėja atskirąjį skundą iš esmės.

12Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas, skirtas bankroto bylų nagrinėjimui, yra Įmonių bankroto įstatymas, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms. Įmonių bankroto įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Tačiau pradedant šį procesą, t. y. iškeliant bankroto bylą, yra labai svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė iš tiesų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-887/2009).

13Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad kreditorius tinkamai neinformavo atsakovo apie ketinimą kreiptis į teismą, jam nebuvo įteiktas ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl šis negalėjo tinkamai ginti savo teisėtų interesų.

14Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalis nustato, jog kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį.

15Iš bylos duomenų matyti, jog ieškovas per antstolį 2010 m. sausio 11 d. atsakovo registruotos buveinės adresu (Saltoniškių g. 2, Vilnius) bei veiklos adresu (Tuskulėnų g. 33 C, Vilnius) mėgino įteikti atsakovui ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo su procesinių dokumentų priedais, tačiau to padaryti nepavyko, nes paaiškėjo, jog įmonė nebevykdo veiklos ir joje nebedirba nei vienas darbuotojas (b.l. 52-53). Tuomet, antstolis minėtus dokumentus 2010 m. vasario 4 d. įteikė atsakovo UAB ,,Baltijos plėtra“ akcininkui UAB ,,Masyvas“, kuris turi 50 procentų atsakovo akcijų (b.l. 54-56). Šie faktai leidžia daryti išvadą, jog atsakovui apie ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo buvo žinoma, tačiau atsakovas nesiėmė jokių veiksmų, kad pateikti teismui atsikirtimus į pareikštą ieškinį bei realią įmonės finansinę būklę atspindinčius dokumentus, t.y. nepasinaudojo CPK bei Įmonių bankroto įstatymo suteikiamomis galimybėmis gintis nuo pareikštų reikalavimų. Be to, ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,Baltijos plėtra“ teismui buvo pateiktas 2009 m. lapkričio 27 d. (b.l. 1-27). Dokumentų įteikimo pažyma, esanti byloje, rodo, jog AB DnB NORD 2009 m. rugpjūčio 31 d. pranešimas Nr. 30.58.17/4642 dėl bankroto bylos iškėlimo, 2009 m. rugpjūčio 31 d. raštas Nr. 30.58.17/4623 dėl įsipareigojimų bankui nevykdymo ir sutarties nutraukimo atsakovo UAB ,,Baltijos plėtra“ direktoriui I. T. buvo įteikti 2009 m. rugsėjo 3 d., t.y. dviem su puse mėnesiais anksčiau, nei ieškovas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Minėti duomenys patvirtina, jog atsakovui, jo valdymo organui bei pagrindiniam įmonės savininkui buvo žinoma apie įmonės bankui neįvykdytus įsipareigojimus bei ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįstais atsakovo atskirajame skunde išdėstytus teiginius, jog jis nebuvo tinkamai informuotas apie ieškovo ketinimus kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atitinkamai nėra pagrindo daryti išvadą, jog kreditorius, kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, pažeidė Įmonių bankroto įstatyme nustatytą pareigą informuoti atsakovą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, taip pat, kad atsakovui nebuvo sudaryta galimybė gintis nuo pareikšto ieškinio.

16Kita vertus, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek ir Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka teismo iniciatyva gautais duomenimis bei atsižvelgia į įmonės finansinės būklės pasikeitimą per laikotarpį nuo pareiškimo gavimo iki bylos iškėlimo dienos. Taigi, viešo intereso bankroto bylose buvimas suponuoja teismui pareigą ex officio rinkti skolininko finansinei būklei nustatyti reikalingus įrodymus, tačiau nepaneigia ir ieškovo pareigos pagal CPK 178 straipsnį įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas reikalavimas.

17Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 5 d.).

18Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Pradelstais įsipareigojimais pripažįstami tie įsipareigojimai, kuriems įvykdyti yra suėjęs terminas, tačiau įstatymas nenustato jokio termino, kiek turėtų būti pradelstas įsiskolinimų vykdymas, todėl svarbu nustatyti, ar įsipareigojimai iš tiesų yra pradelsti ir ar pradelstų įsipareigojimų dalis viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Taigi teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 19 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 2-372/2009).

19Pirmosios instancijos teismas atsakovui UAB ,,Baltijos plėtra“ bankroto bylą iškėlė, nes pagal 2008 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis atsakovo turimas turtas sudarė 7 163 645 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 6 667 746 Lt, todėl teismas konstatavo, jog UAB „Baltijos plėtra“ finansinių įsipareigojimų mastas beveik toks pat, kaip ir įmonės turimas turtas, kas leidžia daryti išvadą, jog atsakovas yra nemokus. Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad atsakovas UAB ,,Baltijos plėtra“ yra nemokus, kadangi pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) pagal teismui pateiktą balansą viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

20Nežiūrint į tai, kad Įmonių bankroto įstatymas teismui, sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, suteikia itin plačius įgalinimus, tačiau tai nepaneigia CPK nustatytos atsakovo pareigos įrodyti aplinkybes, kuriomis jis grindžia savo atsikirtimus (CPK 178 str.).Atsakovas, ginčydamas bankroto bylos iškėlimo pagrįstumą ir nurodydamas, jog teismas nesudarė jam galimybių gintis nuo pareikšto reikalavimo, kartu su atskiruoju skundu nepateikė teismui jokių šiuo metu susiklosčiusią įmonės finansinę būklę atspindinčių finansinės atskaitomybės dokumentų, jokių duomenų apie įmonės turimą nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, taip pat duomenų, jog bent iš dalies padengė įsiskolinimus ieškovui ar, kad realiai įmonė yra moki ir pajėgi tęsti ūkinę-komercinę veiklą bei vykdyti turimus finansinius įsipareigojimus.

21Kadangi apeliantas atskirajame skunde nenurodė jokių aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima spręsti, kad atsakovas neturi pradelstų įsipareigojimų, t.y. yra mokus ir pajėgus atsiskaityti su kreditoriais, pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais naikinti nėra pagrindo.

22Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsakovui iškėlė bankroto bylą yra pagrįsta ir teisėta. Pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos CPK 32 straipsnyje, dėl kurių ši nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde nurodytais motyvais, tarp jų ir CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje išdėstytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nėra.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

24Palikti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai