Byla e2A-1129-302/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė be

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ZIP Travel“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-4970-345/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ZIP Travel“ ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė be

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

6Ieškovė UAB „ZIP Travel“ kreipėsi į teismą prašydama panaikinti atsakovės sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo, pripažinti negaliojančia atsakovės ir trečiojo asmens UAB „Delta“ turizmo centras ginčo pirkime sudarytą viešojo pirkimo sutartį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodė, kad dalyvavo atsakovės vykdomame viešajame pirkime dėl tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo (pirkimo Nr. 172756), tačiau konkurso procedūrų vykdymo metu jos pasiūlymas buvo atmestas dėl tariamai netinkamos kvalifikacijos. Paaiškino, kad kartu su pasiūlymu pateikė atsakovei 2016-02-17 Kelionių organizatoriaus pažymėjimą Nr. 010668, kuriame nurodoma, jog ieškovė turi teisę verstis kelionių organizatoriaus veikla ir 2015-09-08 sutartį, sudarytą tarp ERGO Insurnce SE ir UAB „ZIP Travel“, kuria draudikas suteikė laidavimo draudimą Valstybiniam turizmo departamentui, jog draudėjas UAB „ZIP Travel“ išpildys visus reikalavimus, nurodytus laidavimo draudimo liudijime dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo, bei draudimo liudijimą. 2016-04-21 raštu atsakovė paprašė ieškovės patikslinti duomenis apie kvalifikaciją. 2016-04-21 ieškovė išsiuntė atsakovei pranešimą su kitu UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialui 2014-10-15 išduotu kelionių organizatoriaus pažymėjimu Nr. 14140. 2016-05-02 raštu atsakovė informavo ieškovę apie jos pasiūlymo atmetimą dėl netinkamos kvalifikacijos, nes, nors kelionių organizatoriaus pažymėjimas formaliai ir yra galiojantis, tačiau ieškovė Valstybinio turizmo departamentui nebuvo pateikusi Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnyje numatyto privalomo kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo. Ieškovė pateikė atsakovei pretenziją, kurioje nurodė, kad UAB „ZIP Travel“ yra išduoti du kelionių organizatoriaus pažymėjimai, kurie kartu apima tiek atvykstamojo, tiek išvykstamojo, tiek vietinio turizmo veiklas, o tai reiškia, kad UAB „ZIP Travel“ turi teisę verstis visomis iš nurodytų veiklų. Ieškovės teigimu, ji turi ERGO Insurance SE išduotą laidavimo draudimą dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo Nr. 741-100693, galiojantį nuo 2015-10-23 iki 2016-10-22. Šis draudimas apima visą UAB „ZIP Travel“ veiklą – tiek vykdomą per centrinę buveinę, tiek per Vilniaus filialą, be to, tai 2016-05-25 raštiškai patvirtino ERGO Insurance SE. Draudimo polisas buvo pateiktas Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos (toliau - Valstybinis turizmo departamentas). Taip pat ieškovė pažymėjo, kad jai 2016-05-29 buvo išduotas naujas Kelionių organizatoriaus pažymėjimas Nr. 14768, kuriame nurodyti abu UAB „ZIP Travel“ veiklos adresai, išvardintos visos UAB „ZIP Travel“ kaip kelionių organizatoriaus veiklos.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu ieškinį atmetė.

10Pirmos instancijos teismas sprendė, kad, vertindama ieškovės pasiūlymą, perkančioji organizacija nepažeidė lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų, neapribojo tiekėjų konkurencijos bei nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) tikslo.

11Teismas nustatė, kad pagal Pirkimo sąlygų 20 punkto 1 lentelės 6 dalį tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis kelionių organizavimo veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, šiam reikalavimui pagrįsti tiekėjas, be kita ko, turi pateikti Valstybinio turizmo departamento išduotą galiojantį pažymėjimą, patvirtinantį, kad teikėjas turi teisę teikti kelionių organizavimo paslaugas ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą, ar kitus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis kelionių organizavimo paslaugomis, arba priesaikos deklaraciją, liudijančią teikėjo teisę verstis atitinkama veikla. Ieškovė kartu su pasiūlymu perkančiajai organizacijai pateikė Valstybinio turizmo departamento 2012-02-17 išduotą pažymėjimą Nr. 010668 UAB „ZIP Travel“ vardu, ir 2015-09-08 sutartį, sudarytą tarp ERGO Insurnce SE ir UAB „ZIP Travel“, kuria draudikas suteikė laidavimo draudimą Valstybiniam turizmo departamentui, jog draudėjas UAB „ZIP Travel“ išpildys visus reikalavimus, nurodytus laidavimo draudimo liudijime dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo. Perkančioji organizacija, atsižvelgusi į tai, kad ieškovės pateiktame pažymėjime Nr. 010668 nurodyta, jog kelionių organizatoriui suteikiama teisė teikti išvykstamojo turizmo paslaugas, siekdama įvertinti, ar ieškovė atitinka Pirkimo sąlygų 20 punkto 1 lentelės 6 dalyje numatytą minimalų kvalifikacijos reikalavimą, kreipėsi į ieškovę, prašydama paaiškinti, ar ieškovė turi teisę teikti tarnybinių kelionių organizavimo paslaugas tiek užsienyje, tiek Lietuvoje. Atsakydama į perkančiosios organizacijos paklausimą, ieškovė pateikė 2014-10-15 Valstybinio turizmo departamento UAB „ZIP Travel“ vardu išduotą pažymėjimą Nr. 14140, kuriame nurodyta, jog kelionių organizatoriaus veiklos forma yra atvykstamasis, išvykstamasis ir vietinis turizmas. Perkančioji organizacija iš Valstybinio turizmo departamento 2016-04-29 rašte pateiktos informacijos išsiaiškino, kad kelionių organizatorius UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialas 2016-04-11 nebuvo kelionių organizatorių, kurie turi galiojančius pažymėjimus, sąraše, ir nors kelionių organizatoriui UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialui buvo išduotas pažymėjimas, tačiau jis neturėjo teisės vykdyti kelionių organizavimo veiklos, kadangi nebuvo pateikęs privalomo kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo. Įvertinęs minėtas faktines aplinkybes, pirmos instancijos teismas sutiko su atsakove, kad iki pasiūlymo termino pabaigos ieškovė turėjo galiojantį vieną Valstybinio turizmo departamento pažymėjimą, išduotą kelionių organizatoriui UAB „ZIP Travel“ ir galėjo teikti tik išvykstamojo turizmo paslaugas, t.y. keliones po užsienio valstybes.

12Nors ieškovė ir tvirtino, kad laidavimo draudimas apima tiek UAB „ZIP Travel“, tiek UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialo veiklą, tačiau pirmos instancijos teismas sprendė, kad pirkimo procedūrų metu tokios išvados negalima buvo daryti. Teismas pažymėjo, kad, vertindama ieškovės pasiūlymo atitikimą Pirkimo sąlygų reikalavimams, perkančioji organizacija neturėjo duomenų, ar ieškovė turėdama du pažymėjimus (Nr. 14140 ir Nr. 010668) turi teisę teikti kelionių organizatoriaus paslaugas Lietuvoje ir užsienyje, be to, teismo vertinimu, perkančioji organizacija neturėjo jokio objektyvaus pagrindo abejoti Valstybinio turizmo departamento, nurodyta informacija, jog UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialas neturi teisės vykdyti kelionių organizavimo veiklos. Taip pat teismas atkreipė dėmesį, kad ieškovė įrodymus, patvirtinančius susirašinėjimą su Valstybinio turizmo departamentu dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentų, ir draudiko ERGO Insurance SE 2016-05-25 raštą dėl kelionių organizatoriaus prievolių užtikrinimo laidavimo draudimo taikymo tiek UAB „ZIP Travel“, tiek UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialui pateikė tik kreipiantis į teismą, šių dokumentų perkančioji organizacija pasiūlymų vertinimo metu neturėjo.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Ieškovė UAB „ZIP Travel“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

15Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu argumentus:

161. Vertindama atsakovės atitikį Pirkimo sąlygų 20 punkto 1 lentelės 6 dalies reikalavimui, perkančioji organizacija savo dispozicijoje turėjo pirminius įrodymus – galiojančius kelionių organizatoriaus pažymėjimus, bei kelionių organizatoriaus prievolių laidavimo draudimo liudijimą, patvirtinančius ieškovės kvalifikaciją. Remdamasi minėtais įrodymais, perkančioji organizacija negalėjo daryti objektyvios išvados, kad ieškovės kvalifikacija neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų. Nors perkančioji organizacija savo iniciatyva ir gavo dviprasmišką Valstybinio turizmo departamento raštą, kuriame nurodyta, jog ieškovė neturi reikalaujamo draudimo, tačiau šiame rašte pateikta informacija buvo paneigta pateikus patį draudimo liudijimą. Perkančiajai organizacijai nepašalinus prieštaravimų tarp surinktų įrodymų, nors atmesti tiekėjo pasiūlymą dėl netinkamos tiekėjo kvalifikacijos galima tik tada, kai pateikti duomenys aiškiai rodo, jog tiekėjo kvalifikacija neatitinka keliamų reikalavimų arba tiekėjas nepašalino jam perkančiosios organizacijos nurodytų trūkumų, buvo padaryta klaidinga išvada, kad ieškovės kvalifikacija neatitinka nustatytų reikalavimų.

172. Taikant turinio viršenybės prieš formą principą, šiuo konkrečiu atveju yra ne tiek svarbu, kokias formuluotes naudojo Valstybinis turizmo departamentas teikdamas informaciją atsakovei, o tai, ar apeliantė iš tiesų yra pajėgi verstis ta veikla, dėl kurios pirkimo vyko ginčo konkursas. Tarp šalių nekilo ginčas dėl to, kad ieškovė turėjo bent vieną galiojantį ir tinkamai užtikrintą draudimu kelionių organizatoriaus pažymėjimą, kuriame nurodyta veiklos forma – išvykstamasis turizmas. Konkurso sąlygų 1 priedo 1 lentelėje nurodytos pagrindinės atsakovės numatomų kelionių kryptys, kurios visos yra susijusios su kelionėmis į užsienį, o tam ieškovės kvalifikacija visiškai yra tinkama. Nepaisant visų nesusipratimų dėl kelionių organizatoriaus pažymėjimų išdavimo/galiojimo, bet kuriuo atveju apeliantei esant pajėgiai organizuoti keliones į užsienį, atsiradus poreikiui suorganizuoti kelionę Lietuvoje, apeliantė vienodai puikiai tai galės atlikti, kadangi tai yra dar paprasčiau. Visgi apeliantė turėjo reikiamus kelionių organizatoriaus pažymėjimus tiek veiklai užsienyje, tiek ir Lietuvoje taip pat ir prievolių laidavimo draudimą, apimantį visas apeliantės prievoles prie turistus.

183. Nepagrįsta pirmos instancijos teismo netiesioginė kritika apeliantei, kad susirašinėjimas su draudimo bendrove bei Valstybiniu turizmo departamentu buvo pateikti pavėluotai. Ieškovė dėjo pastangas rinkti šiuos įrodymus tik po to, kai perkančioji organizacija nepatikėjo pateiktais kelionių organizavimo pažymėjimais, draudimo liudijimu ir kitais ieškovės pateiktais argumentais bei dokumentais.

19Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

20Apeliantė nepagrįstai tvirtina, kad ji buvo įsigijusi kelionių organizatoriui reikiamą prievolių įvykdymo užtikrinimą – prievolių laidavimo draudimą iš bendrovės Ergo Insurance SE, o draudimo polisas pasiūlymo pateikimo dienai galiojo bei apėmė abu jos turimus kelionių organizatoriaus pažymėjimus. Valstybinis turizmo departamentas 2016-04-29 raštu Nr. SD-278 patvirtino, kad UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialas 2016-04-11 nebuvo pateikęs galiojančio prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento, todėl neturėjo teisės vykdyti kelionių organizavimo veiklą, o tai reiškia, jog pasiūlymų vertinimo metu ieškovė neatitiko Pirkimo sąlygose dalyviui keliamų reikalavimų, kadangi iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ieškovė turėjo tik vieną galiojantį Valstybinio turizmo departamento išduotą pažymėjimą kelionių organizatoriui UAB „ZIP Travel“ ir tegalėjo teikti tik išvykstamojo turizmo paslaugas, t.y. keliones po užsienio valstybes. Taigi, vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 59.1 punktu, neturėdama jokio objektyvaus pagrindo abejoti Valstybinio turizmo departamento nurodyta informacija, perkančioji organizacija pagrįstai atmetė apeliantės pasiūlymą. Apeliantės pasvarstymai, jog jai esant pajėgiai organizuoti keliones į užsienį, atsiradus poreikiui, ji galės suorganizuoti kelionę ir Lietuvoje, kadangi tai yra dar paprasčiau, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, kita vertus, jie patvirtina, jog pati ieškovė pripažįsta, jog ginčijamo viešojo pirkimo metu ji visų atsakovės perkamų paslaugų visgi neturėjo teisės teikti. Atsakovė tinkamai vykdė perkančiajai organizacijai priskirtas funkcijas ir pareigas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą ieškovės pasiūlymą atmesti.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos ieškovės apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniuose skunduose išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

24Dėl faktinių bylos aplinkybių

25Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2016 m. kovo 29 d. Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (toliau CVP IS) Lietuvos Respublikos sveikatos ministerija paskelbė supaprastintą atvirą Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimą (pirkimo Nr. 172756) (toliau – Pirkimas, Konkursas). Pirkimo objektas - Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų tarnybinių kelionių organizavimo oro transportu paslaugos; sausumos transportu paslaugos; kelionės draudimo pardavimo paslaugos; vizų ir kitų kelionei būtinų dokumentų įforminimo, išdavimo bei pristatymo organizavimo paslaugos; konsultavimo kelionių klausimais paslaugos, pagalbos kelionės metu suteikimo paslaugos, tarpininkavimo tarp keleivio ir galutinio teikėjo užtikrinant apgyvendinimą ir pagalbą atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo ar atidėjimo atvejais, paslaugos, kitos susijusios paslaugos, kurių sutarties sudarymo momentui neįmanoma numatyti. Ieškovei pateikė perkančiajai organizacijai pasiūlymą, kurį 2016-05-02 raštu Nr. (8.6-18) 10-VP-270 perkančioji organizacija atmetė kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Perkančioji organizacija nustatė, kad pasiūlymo pateikimo dieną ieškovė turėjo teisę teikti tik išvykstamojo turizmo paslaugas, o tai neatitinka Pirkimo sąlygų 20 punkto 1 lentelės „Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 6 papunkčio reikalavimo, pagal kurį tiekėjas turi turėti teisę verstis kelionių organizavimo veikla, kuri reikalinga Pirkimo sutarčiai įvykdyti, t. y. teikti tarnybinių kelionių organizavimo paslaugas Lietuvoje. 2016-05-17 ieškovė kreipėsi į atsakovę su pretenzija, kuria prašė panaikinti 2016-05-02 sprendimą dėl pasiūlymo atmetimo, paaiškino, kad UAB „ZIP travel“ turi du galiojančius kelionių organizatoriaus pažymėjimus (pažymėjimą Nr. 010668 ir pažymėjimą Nr. 14140), kurie apima išvykstamojo, atvykstamojo ir vietinio turizmo veiklas ir reiškia ne ką kitą, o tai, kad UAB „ZIP travel“ turi teisę verstis visomis iš šių veiklų. Taip pat nurodė, kad ERGO Insurance SE išduotas laidavimo draudimas dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo Nr. 741-100693 apima visus UAB „ZIP travel“ įsipareigojimus. Perkančiajai organizacijai 2016-05-20 raštu Nr. (8.6-18) 10-VP-321 pretenziją atmetus, ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti atsakovės sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo, pripažinti negaliojančia atsakovės ir trečiojo asmens UAB „Delta“ turizmo centras ginčo pirkime sudarytą viešoj pirkimo sutartį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Įvertinęs į bylą pateiktus rašytinius įrodymus, pirmos instancijos teismas sutiko su atsakove, kad iki pasiūlymo termino pabaigos ieškovė turėjo galiojantį vieną Valstybinio turizmo departamento pažymėjimą, išduotą kelionių organizatoriui UAB „ZIP Travel“ ir galėjo teikti tik išvykstamojo turizmo paslaugas, t.y. keliones po užsienio valstybes, todėl sprendė, kad atsakovė teisėtai ir pagrįstai ieškovės pasiūlymą atmetė. Ieškovė su tokiu pirmos instancijos teismo sprendimu nesutinka, apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

26Dėl ginčo esmės

27Ginčas byloje kilo dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentų minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams.

28Ieškovė nuosekliai laikosi pozicijos, kad perkančioji organizacija darė nepagrįstą išvadą, jog jos kvalifikacija yra nepakankama. Ieškovės teigimu, ji pasiūlymo perkančiajai organizacijai pateikimo dieną turėjo du galiojančius kelionių organizatoriaus pažymėjimus, išduotus UAB „ZIP Travel“ ir UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialo vardu, kurių pagrindu galėjo teikti atvykstamojo ir vietinio turizmo paslaugas. Tuo tarpu, įvertinęs bylos medžiagą, pirmos instancijos teismas sprendė, kad perkančioji organizacija padarė pagrįstą išvadą, jog ieškovė iki pasiūlymo pateikimo termino neturėjo reikalingos kvalifikacijos.

29Perkančiosios organizacijos turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas (VPĮ 32 straipsnio 1 dalis). Šią pareigą perkančioji organizacija įgyvendina inter alia pagal tiekėjų kvalifikacijos sąlygas, kurios įtvirtintos VPĮ 34–37 straipsniuose (teisė verstis tam tikra veikla, ekonominis, finansinis, techninis, profesinis pajėgumas, tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimas ir pan.). Tai objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais pagrįsti reikalavimai, skirti sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę patekti tiems tiekėjams, kurie reikiamos kompetencijos neturi. Tik pagal šiuos kriterijus atrinkti tiekėjai (dalyviai) konkuruoja tarpusavyje dėl geriausio pasiūlymo įvertinimo. Šie reikalavimai suformuoti pozityviąja ir negatyviąja prasmėmis, t. y. tiekėjai privalo atitikti tam tikrus kriterijus (pvz., techninį pajėgumą) arba jų neatitikti (pvz., neturėti teistumo) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-293/2011). Taigi tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį.

30VPĮ 34 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose pareikalauti, jog kandidatas ar dalyvis turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų 1 priedo Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų techninėje specifikacijos 5 punkte nurodė, kad perkančioji organizacija planuoja tarnybines keliones Lietuvos ir užsienyje, o Pirkimo sąlygų 20 punkto 1 lentelės 6 dalyje nustatė, kad tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis kelionių organizavimo veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Šiam reikalavimui pagrįsti tiekėjas, be kita ko, turėjo pateikti Valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotą galiojantį pažymėjimą, patvirtinantį, kad teikėjas turi teisę teikti kelionių organizavimo paslaugas ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentą, ar kitus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis kelionių organizavimo paslaugomis, arba priesaikos deklaraciją, liudijančią teikėjo teisę verstis atitinkama veikla.

31Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 4 straipsnio 2 dalis nurodo, kad vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą gali Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar jo padalinys, taip pat valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas (įregistruotas) Lietuvos Respublikoje (toliau – pareiškėjas), turintis Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos išduotą kelionių organizatoriaus pažymėjimą, patvirtinantį teisę vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą. Šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalis numato, kad kiekvieno kelionių organizatoriaus turimas pažymėjimas turi būti užtikrintas kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo laidavimo draudimu arba finansų įstaigos laidavimu ar garantija. Šią sąlygą detalizuota 2014-12-29 Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio misterijos direktoriaus įsakymo Nr. V-305 „Dėl kelionių organizatoriaus licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 7.2 punktas, pagal kurį pareiškėjas, norintis gauti pažymėjimą, Valstybiniam turizmo departamentui turi pateikti Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnyje nustatytą galiojantį prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimą arba finansų įstaigos laidavimą ar garantiją), kurio minimalus galiojimo laikotarpis yra trys mėnesiai (taikoma išvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatoriams). Iš minėto teisinio reglamentavimo matyti, kad tam, jog juridinis asmuo galėtų vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą turi turėti Valstybinio turizmo departamento išduotą pažymėjimą, kuris turi būti užtikrintas kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo laidavimo dokumentu.

32Bylos duomenys tvirtina, kad ieškovė kartu su pasiūlymu perkančiajai organizacijai pateikė Valstybinio turizmo departamento 2012-02-17 UAB „ZIP Travel“ vardu išduotą pažymėjimą Nr. 010668 ir 2015-09-08 sutartį, sudarytą tarp ERGO Insurnce SE ir UAB „ZIP Travel“, kuria draudikas suteikė laidavimo draudimą Valstybiniam turizmo departamentui, jog draudėjas UAB „ZIP Travel“ išpildys visus reikalavimus, nurodytus laidavimo draudimo liudijime dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo. Perkančioji organizacija, atsižvelgusi į tai, kad ieškovės pateiktame pažymėjime nurodyta, jog pažymėjimas Nr. 010668 kelionių organizatoriui suteikia teisę teikti išvykstamojo turizmo paslaugas, siekdama įvertinti, ar ieškovė atitinka Pirkimo sąlygų 20 punkto 1 lentelės 6 dalies reikalavimą, kreipėsi į ieškovę, prašydama paaiškinti, ar ji turi teisę teikti tarnybinių kelionių organizavimo paslaugas tiek užsienyje, tiek Lietuvoje. Atsakydama į perkančiosios organizacijos raštą, ieškovė pateikė 2014-10-15 UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialo vardu išduotą Valstybinio turizmo departamento pažymėjimą Nr. 14140, kuriame nurodyta, jog kelionių organizatoriaus veiklos forma yra atvykstamasis, išvykstamasis ir vietinis turizmas. Valstybiniam turizmo departamentui 2016-04-29 raštu informavus perkančiąją organizaciją, kad UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialas pasiūlymo pateikimo dienai nepateikė kelionių organizatoriui privalomo prievolių įvykdymo užtikrinimo ir neturėjo teisės vykdyti kelionių organizatoriaus veiklos, todėl Valstybinio turizmo departamento direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-75 buvo panaikintas UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialui išduotas kelionių organizatoriaus pažymėjimas Nr. 14140, atsakovė ieškovės pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų 20 punkto 1 lentelės 6 dalyje nustatyto kvalifikacinio reikalavimo.

33Tiekėjo kvalifikacija – objektyvi kategorija, kuri žymi tam tikrų praeities (pvz., veiklos pelningumas) ar dabarties (pvz., įmonėje dirbančių darbuotojų kompetencija) faktų egzistavimą. Vadinasi, tiekėjo kvalifikacija atitinkamam pirkimui gali būti arba pakankama, arba ne. Dėl to, nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį privalo paprašyti jį paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji tokio tiekėjo pasiūlymą ketina atmesti. Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti tiekėjo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu teisėtumo spręstina ne tik pagal tai, ar perkančioji organizacija tinkamai vertino jai pateiktų tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų turinį, bet ir pagal tai, ar nurodytu aspektu tinkamai vertino ir kitą jai prieinamą informaciją (VPĮ 32 straipsnio 4 dalis). Atkreiptinas dėmesys, kad turinio viršenybės prieš formą principas tiekėjų kvalifikacijos atitikties pirkimo sąlygoms tikrinimo procedūroje nepaneigia perkančiosios organizacijos pareigos objektyviai, kruopščiai ir skaidriai vertinti jai pateiktų kvalifikacijos dokumentų turinį. Visi kvalifikaciją pagrindžiantys duomenys yra leistini tiekėjui pagrįsti savo kvalifikaciją, nebent VPĮ ar kitas teisės aktas aiškiai nustatytų ribojimą jais remtis. Taigi perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygoms, ne ribojama, o priešingai – įpareigojama įsitikinti, ar dalyvio deklaruotas kvalifikacijos turėjimas išplaukia iš jo pateiktų pirminių ar patikslintų duomenų. Dėl to, nepaisant VPĮ įtvirtintų konkrečių prielaidų, kada perkančioji organizacija tiekėjo kvalifikaciją gali vertinti pagal kitus nei pirkimo sąlygose nustatytus įrodomuosius dokumentus, tai per se neriboja perkančiosios organizacijos reikalauti ar atsižvelgti ir į kitus tiekėjo kvalifikaciją įrodančius duomenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011 ir joje nurodyta kasacinė praktika). Be to, pastebėtina, kad, taikant VPĮ 32 straipsnį dėl tiekėjo kvalifikacijos patikrinimo, turi būti įvertinama tiekėjo kvalifikaciją patvirtinančių įrodymų visuma, o ne atskiri dokumentai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2011; 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Taigi perkančiosios organizacijos veiksmai, kuriais ji ieškovės kvalifikaciją vertino ir dėl jos priėmė sprendimą, atsižvelgdama ne tik į dokumentus, nurodytus Pirkimo sąlygose, bet ir į kitus įvairius duomenis, kurie jai leido įsitikinti, jog ieškovės kvalifikacija yra nepakankama, ne pažeidžia VPĮ nuostatas ir principus, o kaip tik juos įgyvendina.

34Ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė du pažymėjimus (Nr. 14140 ir Nr. 010668), kuriuose buvo nurodyta skirtinga veiklos forma, 2015-09-08 sutartį, sudarytą tarp ERGO Insurnce SE ir UAB „ZIP Travel“, kuria draudikas suteikė laidavimo draudimą Valstybiniam turizmo departamentui, jog draudėjas UAB „ZIP Travel“ išpildys visus reikalavimus, nurodytus Laidavimo draudimo liudijime dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo, bei Laidavimo draudimo liudijimą Nr. 741-100693. Net ir pareikalavusi pateikti paaiškinimus dėl atitikties minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, perkančioji organizacija neturėjo duomenų, ar, turėdama du pažymėjimus (Nr. 14140 ir Nr. 010668), ieškovė turi teisę teikti kelionių organizatoriaus paslaugas Lietuvoje ir užsienyje. Perkančiajai organizacijai savo iniciatyva kreipusis į Valstybinį turizmo departamentą ir Valstybiniam turizmo departamentui patvirtinus, jog UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialas neturi teisės vykdyti kelionių organizavimo veiklos, kadangi nepateikė kelionių organizatoriui privalomo prievolių įvykdymo užtikrinimo ir neturėjo teisės vykdyti kelionių organizatoriaus veiklos, bei pateikus Valstybinio turizmo departamento direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. V-75, iš kurio turinio matyti, jog buvo panaikintas UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialui išduotas kelionių organizatoriaus pažymėjimo Nr. 14140 galiojimas, perkančioji organizacija negalėjo daryti išvados, jog ieškovė iki pasiūlymo pateikimo termino atitiko Pirkimo sąlygų 20 punkto 1 lentelės 6 dalyje įtvirtintą kvalifikacijos reikalavimą. Nors apeliantė ir tvirtina, kad minėtame Valstybinio turizmo departamento 2016 m. balandžio 29 d. rašte pateikta informacija dėl reikiamo draudimo neturėjimo buvo paneigta perkančiajai organizacijai pateikus patį draudimo liudijimą, tačiau pastebėtina, kad iš Laidavimo draudimo liudijimo dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo Nr. 741-100693 turinio nematyti draudimo apsaugos apimties. Sutiktina su pirmos instancijos teismu, kad perkančioji organizacija neturėjo pagrindo abejoti Valstybinio turizmo departamento, kaip įstaigos, vykdančios nuolatinę turizmo paslaugų teikėjų veiklos stebėseną ir priežiūrą bei išduodančios kelionių organizatoriams pažymėjimus, patvirtinančius teisę nuolat vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą, sustabdančios jų galiojimą, panaikinančios galiojimo sustabdymą, įspėjančios apie pažymėjimų galiojimo panaikinimą ir panaikinančios pažymėjimų galiojimą, nurodyta informacija. Pareiga perkančiajai organizacijai vertinti tiekėjų kvalifikacijos tinkamumą, remiantis objektyvumo principu, pagrįsta skaidrumo imperatyvu, ribojančiu perkančiosios organizacijos sprendimų priėmimo laisvę, bei veiksminga kitų tiekėjų interesų gynyba. Perkančiajai organizacijai nesuteikta neribota teisė savo nuožiūra konstatuoti pasiūlymo atitikties įrodymo ar neįrodymo, t. y. įrodymų pakankamumo faktą. Laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, visų dalyvių pateiktų pasiūlymų atitiktis pirkimo sąlygoms turi būti vertinama tiksliai pagal šių sąlygų turinį. Pažymėtina, kad tam tikras aplinkybes įrodančiais tiekėjo dokumentais gali būti pripažįstami tokie dokumentai, kurių turinys dėl įrodinėjamų aplinkybių yra pagrįstas objektyviais, patikrinamais duomenimis, jei šio turinio pagrindu bet kuris nešališkas, protingas asmuo gali objektyviai padaryti išvadą, jog dokumentas įrodinėjamas aplinkybes patikimai patvirtina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartį priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012). Nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegijos įsitikinimu, perkančioji organizacija neturėjo pagrindo, vadovaudamasi Valstybinio turizmo departamento pateiktais duomenimis, padaryti kitokios išvados dėl ieškovės atitikties Pirkimo sąlygų 20 punkto 1 lentelės 6 dalyje nurodytam kvalifikacijos reikalavimui. Kaip jau ir buvo minėta, būtent Valstybinio turizmo departamentas sprendžia, ar pažymėjimas, patvirtinantis teisę vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą, yra galiojantis ar ne. Valstybiniam turizmo departamentui aiškiai nurodžius, kad kelionių organizatoriaus UAB „ZIP Travel“ Vilniaus filialo pažymėjimas Nr. 14140 negalioja, perkančioji organizacija negalėjo priimti kitokio sprendimo dėl minėto pažymėjimo galiojimo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Valstybinio turizmo departamento išduotas naujas pažymėjimas ginčo atveju negalėjo būti vertinamas dėl to, kad jo išdavimo data būtų vėlesnė nei pasiūlymo pateikimo terminas.

35Apeliantės samprotavimai, jog jai esant pajėgiai organizuoti keliones į užsienį, atsiradus poreikiui, ji galėtų suorganizuoti keliones ir Lietuvoje, kadangi tai yra dar paprasčiau, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi.

36Taigi pirmos instancijos teismas, įvertinęs turimų duomenų, susijusių su ieškovės kvalifikacijos atitikimu Pirkimo sąlygų reikalavimui teikti kelionių organizatoriaus paslaugas tiek užsienyje, tiek Lietuvoje, visumą, ir atsižvelgęs į Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies reikalavimą, Pirkimo sąlygų 20 punkto 1 lentelės 6 dalies reikalavimą, bei vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 59.1 punktu, pagrįstai ieškovės ieškinį atmetė kaip nepagrįstą.

37Dėl procesinės bylos baigties

38Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas bylai aplinkybes, sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais, todėl sprendžia, jog ieškovės apeliacinio skundo argumentais keisti arba naikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą nėra jokio teisinio pagrindo.

39Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

40Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovės apeliacinį skundą atmetus, ieškovei bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, nepriteistinos. Atsakovė jokių įrodymų, patvirtinančių patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teismui nepateikė.

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

42Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. Ieškovė UAB „ZIP Travel“ kreipėsi į teismą prašydama panaikinti... 7. Nurodė, kad dalyvavo atsakovės vykdomame viešajame pirkime dėl tarnybinių... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu ieškinį... 10. Pirmos instancijos teismas sprendė, kad, vertindama ieškovės pasiūlymą,... 11. Teismas nustatė, kad pagal Pirkimo sąlygų 20 punkto 1 lentelės 6 dalį... 12. Nors ieškovė ir tvirtino, kad laidavimo draudimas apima tiek UAB „ZIP... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Ieškovė UAB „ZIP Travel“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 15. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu... 16. 1. Vertindama atsakovės atitikį Pirkimo sąlygų 20 punkto 1 lentelės 6... 17. 2. Taikant turinio viršenybės prieš formą principą, šiuo konkrečiu... 18. 3. Nepagrįsta pirmos instancijos teismo netiesioginė kritika apeliantei, kad... 19. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija atsiliepime į apeliacinį... 20. Apeliantė nepagrįstai tvirtina, kad ji buvo įsigijusi kelionių... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 24. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 25. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2016 m. kovo 29 d. Centrinėje viešųjų... 26. Dėl ginčo esmės... 27. Ginčas byloje kilo dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentų... 28. Ieškovė nuosekliai laikosi pozicijos, kad perkančioji organizacija darė... 29. Perkančiosios organizacijos turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar... 30. VPĮ 34 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija turi teisę... 31. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 4 straipsnio 2 dalis nurodo, kad vykdyti... 32. Bylos duomenys tvirtina, kad ieškovė kartu su pasiūlymu perkančiajai... 33. Tiekėjo kvalifikacija – objektyvi kategorija, kuri žymi tam tikrų... 34. Ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė du pažymėjimus (Nr. 14140 ir... 35. Apeliantės samprotavimai, jog jai esant pajėgiai organizuoti keliones į... 36. Taigi pirmos instancijos teismas, įvertinęs turimų duomenų, susijusių su... 37. Dėl procesinės bylos baigties... 38. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 40. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 42. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą palikti...