Byla e2-19280-558/2016
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo, gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Daina Knezevičienė, sekretoriaujant Dovilei Tamulionienei, dalyvaujant vertėjai Olgai Macijauskienė, ieškovo atstovei Linai Vosockienei, atsakovams N. K., M. P., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams N. K., M. P. dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo, gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai,

Nustatė

2ieškovas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaikos teisių apsaugos skyrius (toliau – Skyrius), pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė neterminuotai apriboti atsakovams N. K., M. P. tėvų valdžią sūnaus F. P. atžvilgiu, priteisti iš N. K., M. P. išlaikymą nepilnamečiam sūnui F. P. po 120 Eur iš kiekvieno tėvo kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki jo pilnametystės, nustatyti nuolatinę globą F. P. jų globėju ir gaunamų lėšų administratoriumi paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus, F. P. gyvenamąją vietą nustatyti globėjo buveinėje, panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-06 įsakymą Nr. 30-1055 dėl laikinosios globos F. P. nustatymo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovai turi nepilnametį vaiką F. P., gim. 2015-12-19, kurio atžvilgiu tėvų valdžios neįgyvendina. Atsakovei, pagimdžius nepilnametį vaiką, šiam buvo diagnozuotas abstinencijos simptomas dėl motinos narkomanijos, dėl to, kad motina daug metų vartojo narkotikus. Atsakovė pati užregistravo sūnaus gimimą. Tėvas vaiko dokumentuose tuomet nebuvo nurodytas. Atsakovė dėl savo priklausomybės nuo žalingų įpročių negalėjo užtikrinti saugios, kūdikio poreikius atitinkančios, aplinkos, neturėjo nuolatinės gyvenamosios vietos ir pajamų, mažametis F. iš ligoninės nebuvo grąžintas atsakovei. 2016-01-07 nustatyta laikinoji globa. Nuo 2014-12-11 atsakovės šeima yra įrašyta į Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų, augininių vaikus, apskaitą. Šeimai teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Laikinoji globa, nustatyta atsakovės sūnui, nemotyvavo jos keisti gyvenimo būdo, imtis ryžtingų ir aktyvių veiksmų, kad vaikas grįžtu gyventi į šeimą. Socialinė darbuotoja informavo Skyrių, kad atsakovė nėra motyvuota keisti gyvenimo būdo. Atsakovė nesprendžia priklausomybės nuo alkoholio/narkotikų problemos, nėra motyvuota priimti jai siūlomos pagalbos, nenoriai bendrauja su socialine darbuotoja. 2016-04-19 Skyrius gavo informaciją, kad F. atžvilgiu tėvystę pripažino M. P.. Atsakovas Skyriaus darbuotojams nurodė, kad nori pats auginti sūnų. Laikinoji globa buvo pratęsta 2 mėnesiams, įpareigojant atsakovą imtis priemonių keisti situaciją šeimoje ir sudaryti sąlygas vaikui augti namuose. Atsakovas pažadėjo lankyti Anoniminių alkoholikų grupę ir tėvystės įgūdžių ugdymo užsiėmimus, reguliariai lankyti sūnų Kūdikių namuose, teikti išlaikymą. Po dviejų mėnesių nustatyta, kad atsakovų šeimoje jokių pokyčių neįvyko. Atsakovei yra diagnozuoti psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant opioidus, priklausomybės sindromas, ji daug kartų bausta administracine tvarka. Sodros duomenimis atsakovė niekur nedirba. Atsakovas neteistas, gydytas Vilniaus priklausomybės ligų centre nuo 2001-01-10 ir jam diagnozuoti psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant alkoholį, priklausomybės sindromas, ne kartą baustas administracine tvarka, dirbantis UAB „( - )“. Atsakovai negali vaikui suteikti tinkamų gyvenimo sąlygų, pasirūpinti visais jo poreikiais, išlaikymo neteikia. Duomenų apie tai, kad situacija galėtų pasikeisti, nėra, todėl jiems yra taikytinas neterminuotas tėvų valdžios apribojimas bei priteistinas išlaikymas. Nepilnametis F. P. neturi nekilnojamojo turto, kuriam būtų reikalinga nuolatinė priežiūra.

3Trečiasis asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai pateikė atsiliepimą į ieškovo ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Nepilnametis F. P. Kūdikių namuose gyvena nuo 2016-01-11. Motina sūnų aplanko retai, epizodiškai, personalo apie vaiko sveikatą, pasiekimus neklausinėja, kontakto su socialiniai darbuotojais vengia, išlaikymo neteikia.

42016-09-23 vykusio teismo posėdžio metu ieškovas palaikė ieškinį, jame nurodytais motyvais.

52016-09-23 vykusio teismo posėdžio metu atsakovė N. K. nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Teigė, kad nepilnametį vaiką lanko, domisi jo vystymusi. Paskutinį kartą nepilnametį sūnų matė prieš savaitę. Gydosi nuo priklausomybės. Išlaikymo neteikia, tačiau nuveža vaikui sausainių. Su auklėtojomis bendrauja. Pirmajai jos dukrai yra apribota motinos valdžia. Pripažįsta, kad turėjo problemų su alkoholiu, daug kartų yra bausta administracine tvarka. Teigia, kad narkotikų šiuo metu nevartoja. Gyvena nuomotame bute jau dvejus metus. Dirba pagalbinius darbus. Prašo motinos valdžios neapriboti. Teigia, kad pati gali auginti sūnų, padarė viską, ką liepė socialiniai darbuotojai. Savaitgaliams nepilnamečio vaiko pasiimti negali, kadangi globos įstaiga jo neduoda, sako, kad jis dar per mažas.

62016-09-23 vykusio teismo posėdžio metu atsakovas M. P. nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Dirba, lanko vaiką šeštadieniais. Jei neišeina, lanko kitą dieną, tačiau vaiko lankymo valandos yra apribotos, sekmadieniais ir vakarais neleidžiama lankyti sūnaus. Vaiką paskutinį kartą matė šeštadienį. Vaikui dovanų neveža, nes globos įstaiga neleidžia. Teigia, kad jo darbo užmokestis sudaro 480 Eur per mėnesį. Išlaikymo vaikui neteikia. Atsakovo manymu, jis pats pajėgus vaiku rūpintis, kadangi lankė psichologus, anoniminių alkoholikų klubą. Jei dirba, tai gydytis nuo alkoholio negali. Neigia turtintis problemų dėl alkoholio. Pripažįsta, kad buvo baustas administracine tvarka už šlapinimąsi viešoje vietoje. Nuomoja būstą, už nuomą mokėti tenka skirtingai, paprastai apie 300 Eur. Butas yra vieno kambario. Mano, kad jo sūnui jame yra sudarytos tinkamos sąlygos vystytis, kadangi viename kambaryje neretai gyvena trys vaikais su tėvais. Šiuo metu yra pateikęs prašymą socialiniam būstui gauti. Negalėjo teismui paaiškinti, kokių veiksmų ėmėsi, kad susigrąžintų nepilnametį vaiką, nuo gimimo gyvenantį globos namuose, į savo šeimą.

7Ieškinys tenkintinas pilnai.

8Byloje nustatyta, kad nepilnametis vaikas F. K., gim. 2015-12-19, yra atsakovų N. K. ir M. P. sūnus. Gimusiam vaikui diagnozuotas abstinencijos sindromas dėl motinos narkomanijos. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-07 įsakymu Nr. 30-10 likusiam be tėvų globos F. K., gim. 2015-12-19, nustatyta laikinoji globa, laikinuoju globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, globos vieta nustatyta institucijoje. Vilniaus priklausomybės ligų centro duomenimis atsakovė N. K. nuo 2014-12-21 dalyvavo farmakoterapijoje metadonu. Jai diagnozuoti psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant opioidus, priklausomybės sindromas. Gydymo įstaigoje lankosi reguliariai, abstinencijos ar apsvaigimo požymių nepastebėta. Remiantis įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų išrašu apie fizinį asmenį nustatyta, kad atsakovė bausta terminuotu laisvės atėmimu už vagystę 2013 metais. Administracinių teisės pažeidimų registro duomenimis atsakovė bausta administracine tvarka už neteisėtą įgijimą ir vartojimą narkotinių medžiagų, seksualinių paslaugų siūlymą už atlygį, alkoholinių gėrimų gėrimą viešose vietose, važiavimą viešuoju transportu be galiojančio bilieto, šiukšlinimą. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis atsakovė šiuo metu niekur nedirba. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-30 įsakymu Nr. 30-1245 buvo pakeistas 2014-12-11 įsakymas Nr. A30-4467 ir N. K. ir M. P. šeima įrašyta į Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Vilniaus priklausomybės ligų centro duomenimis atsakovui M. P. buvo diagnozuoti psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant alkoholį, priklausomybės sindromas. Pacientas, konsultuotas gydytojų, sudarytas gydymo planas, tačiau į numatytus psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijas neatvyko. Atsakovas dirba UAB „( - )“ nuo 2016-04-06. Iki tol atsakovas apie mėnesį laiko yra dirbęs UAB „( - )“ ir UAB „( - )“. Remiantis įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų išrašu apie fizinį asmenį nustatyta, kad atsakovui nėra užvesta baudžiamųjų bylų, jis nėra baustas laisvės atėmimu. Atsakovas M. P. baustas administracine tvarka už rūkymą bendro naudojimo koridoriuose, buvimą neblaiviu viešose vietose, alkoholio gėrimą viešose vietose, važiavimą viešuoju transporto be galiojančio bilieto, šlapinimąsi viešose vietose.

9Tėvų pareiga rūpintis ir auklėti savo vaikus yra privaloma, nei vienas iš tėvų neturi teisės atsisakyti pareigos įgyvendinti tėvų valdžią. Kiekvienu atveju tėvų, nevykdančių savo pareigų vaikams, veiksmai ar neveikimas laikytini priešingais vaikų interesams (CK 3.159 str. 3 d.). Vaiko interesais laikomas sudarymas tokių sąlygų, kurios užtikrintų vaiko sveikatą, fizinę ir psichinę raidą, parengtų savarankiškam gyvenimui visuomenėje. CK 3.180 str. 1 d. išvardytos sąlygos, kai ribojama tėvų valdžia. Jų sąrašas baigtinis ir jos yra tada, kai tėvas ar motina: 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaiku; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Nustačius bent vieną iš nurodytame CK straipsnyje išvardytų tėvų valdžios apribojimo pagrindų, turi būti taikomas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios apribojimas. Neterminuotai tėvų valdžia gali būti apribota, kai teismas padaro išvadą, jog tėvai daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (CK 3.180 str. 2 d.), tuo tarpu laikinas tėvų valdžios apribojimas dažniausiai taikomas nesant pirmiau išvardytų sąlygų ir kaip prevencinė priemonė tėvams, kad jie pakeistų savo elgesį ir gyvenimo būdą, taip pat kaip būdas apsaugoti vaiką nuo būsimos žalos, nelaukiant, kol ši jam bus padaryta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-05-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-2-236/2008). Tėvų valdžia gali būti ribojama tik esant tėvų kaltei. Atsižvelgiant į tėvų kaltės pobūdį pasirenkamas tėvų valdžios ribojimo būdas, t.y. taikomas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios ribojimas.

10Ištyrus byloje esančius rašytinis įrodymus, išklausius ieškovo atstovės paaiškinimus, darytina išvada, kad atsakovai vengia atlikti savo pareigas, nepilnamečiu vaiku nesidomi ir nesirūpina, neišlaiko ir byloje nėra duomenų apie tai, kad padėtis gali pasikeisti. Nors teismo posėdžio metu atsakovė teigė, kad narkotinių medžiagų ji nevartoja, 2015-08-25 ji buvo pastebėta be gydytojo paskyrimo vartojanti heroiną ir nubausta administracine tvarka. Atsakovė taip pat nurodė, kad ji dirba pagalbinius darbus, tačiau pagal byloje esančius rašytinius įrodymus matoma, kad oficialiai ji niekur nedirba ir oficialių pajamų negauna. Teismo posėdžio metu abu atsakovai teigė, kad pajėgia rūpintis savo sūnumi ir padarė viską ką yra liepę socialiniai darbuotojai, tačiau remiantis byloje surinkta rašytine medžiaga yra akivaizdu, kad pokyčių nė vieno iš jų šeimoje nėra įvykę. Abu turi priklausomybių, su kuriomis nesistengia kovoti, pakeisti gyvenimo būdą. Atsakovas neigė, kad jis turi bėdų dėl alkoholio vartojimo, tačiau byloje yra duomenis apie tai, kad jis turėjo gydytis priklausomybės ligų centre ir buvo baustas administracine tvarka už viešosios tvarkos pažeidimus, kadangi būdavo neblaivus viešose vietose arba gėrė alkoholį viešose vietose. Abu atsakovai posėdžio metu patvirtino, kad išlaikymo nepilnamečiam neteikia. Teismas sprendžia, kad šioje bylos stadijoje dar nėra pagrindo kalbėti, kad atsakovai ėmėsi iniciatyvos iš esmės pasikeisti gyvenimo būdą bei rūpintis savo sūnumi savarankiškai. Esant visumai nustatytų aplinkybių, konstatuotina, jog atsakovai įstatyme įtvirtintų pareigų nevykdo, nuo gimimo negyvena kartu su savo vaiku, nesirūpina jo priežiūra, sveikata, auklėjimu, tinkamų sąlygų vystymuisi sudarymu. Remdamasis byloje surinktais ir išanalizuotais duomenimis, teismas daro išvadą, kad atsakovai nesirūpina savo vaiku, tai sudaro įstatyme (CK 3.180 str. 1 d.) numatytą pagrindą neterminuotai apriboti tėvų valdžią nepilnamečio vaiko atžvilgiu. Duomenų, kad toks tėvų požiūris į savo vaiką ateityje galėtų pasikeisti byloje nėra. Pažymėtina, kad tėvų pareigų nevykdymas dėl aplaidumo ar abejingumo savo tėviškoms pareigoms, laikytinas jų kaltais veiksmais. Ieškovui išaiškintina, kad neterminuotai apribojus tėvų valdžią, tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatomos įstatymu, išlieka teisė matytis su vaiku. Neterminuotai apribojus tėvų valdžią vaikas be atskiro tėvų sutikimo gali būti įvaikintas. Dėl išdėstyto, nepilnamečiam vaikui F. P., gim. 2015-12-19, nustatoma nuolatinė globa (CK 3.251 str. 1 d., 3.256 str., 3.257 str. 3 p.). Nepilnamečio vaiko F. P., gim. 2015-12-19, globėju skiriamas Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, nes kitų asmenų, norinčių globoti šį vaiką, nėra (CK 3.261 str.). Globos vieta nustatoma globos namuose (CK 3.265 str. 3 p.). Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai skiriami nepilnamečio vaiko gaunamų lėšų administratoriumi (CK 3.238 str. 2 d.).

11Apribojus tėvų valdžią ar atskyrus vaikus nuo tėvų, tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka (CK 3.195 str.). Tėvai privalo materialai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str.). Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams, tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikams vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad orientaciniu kriterijumi, priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti, pripažintinas minimalios mėnesinės algos (kuri šiuo metu yra 380 Eur per mėnesį) dydžio išlaikymas, tačiau šis kriterijus yra tik orientacinis ir taikytinas atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004; 2009-11-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2009).

12Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų išlaikymą nepilnamečiam sūnui po 120 Eur iš kiekvieno kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki jo pilnametystės.

13Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis atsakovas nuo 2016-04-06 dirba UAB „( - )“, o atsakovė šiuo metu niekur nedirba. Teismo posėdžio metu nurodė, kad dirba pagalbinius darbus. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į tai, kad tėvų valdžios apribojimas nesudaro pagrindo išlaikymui nepriteisti, ieškovo reikalavimas yra tenkintinas ir iš atsakovų M. P. ir N. K. priteistinas išlaikymas nepilnamečiam vaikui F. P. po 120 Eur iš kiekvieno kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-04-12) iki vaiko pilnametystės (CK 3.192 str., 3.196 str. 1 d. 1 p.). Nepilnamečio vaiko išlaikymo lėšas uzufrukto teise pavedama tvarkyti vaiko globėjui Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams (CK 3.275 str.). Išlaikymą priteisus periodinėmis išmokomis, išlaikymo suma indeksuojama Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.). Sprendimas išlaikymo priteisimo dalyje nukreipiamas vykdyti skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

14Nepilnametis vaikas F. P., gim. 2015-12-19, turto, kuriam turėtų būti paskirtas administratorius, neturi.

15Pagal CK 3.225 str. vaiko laikinoji globa (rūpyba) pasibaigia, kai nustatoma nuolatinė globa (rūpyba). Kadangi šiuo teismo sprendimu nustačius nepilnamečiam vaikui F. P. nuolatinę globą, pasibaigia vaiko laikinoji globa, todėl panaikintinas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-06 įsakymas Nr. 30-1055 dėl laikinosios globos F. P. nustatymo.

16Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

17Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio (CPK 83 str. 1 d. 2 p., 5 p.).

18Patenkinus ieškinį iš atsakovų N. K. ir M. P. priteisiama į valstybės biudžetą po 63,40 Eur bylinėjimosi išlaidų: 32,40 Eur (120 Eur x 12 mėn. x 3 proc. x 75 proc.) plius 31 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 5 p., 88 str., 96 str. 1 d.).

19Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 263-270 str., 282 str. 2 d. 1 p., 406-407 str., teismas

Nutarė

20ieškinį patenkinti.

21Neterminuotai apriboti N. K. (a.k. ( - ) motinos valdžią nepilnamečio vaiko F. P. (a.k. ( - ) atžvilgiu.

22Neterminuotai apriboti M. P. (a.k. ( - ) tėvo valdžią nepilnamečio vaiko F. P. (a.k. ( - ) atžvilgiu.

23Nustatyti nepilnamečiam vaikui F. P. (a.k. ( - ) nuolatinę globą, jo globėju bei gaunamų lėšų administratoriumi paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus (kodas 191645111).

24Nustatyti F. P. (a.k. ( - ) gyvenamąją vietą globos namuose – Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (kodas 191645111).

25Priteisti iš N. K. (a.k. ( - ) nepilnamečio vaiko F. P. (a.k. ( - ) išlaikymui po 120 Eur (vieną šimtą dvidešimt eurų) per mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2016-04-12 iki F. P., gim. 2015-12-19, pilnametystės, indeksuojant priteistą sumą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

26Priteisti iš M. P. (a.k. ( - ) nepilnamečio vaiko F. P. (a.k. ( - ) išlaikymui po 120 Eur (vieną šimtą dvidešimt eurų) per mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2016-04-12 iki F. P., gim. 2015-12-19, pilnametystės, indeksuojant priteistą sumą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

27Nepilnamečio F. P. (a.k. ( - ) gaunamų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise paskirti jo globėją Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus (kodas 191645111).

28Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-06 įsakymą Nr. 30-1055 dėl laikinosios globos F. P. nustatymo.

29Priteisti iš N. K. (a.k. ( - ) 63,40 Eur (šešiasdešimt tris eurus 40 euro centų) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai (įmokos kodas – 5660, gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija).

30Priteisti iš M. P. (a.k. ( - ) 63,40 Eur (šešiasdešimt tris eurus 40 euro centų) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai (įmokos kodas – 5660, gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija).

31Sprendimą išlaikymo priteisimo dalyje nukreipti vykdyti skubiai.

32Išaiškinti, kad neterminuotai apribojus tėvų valdžią, tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatomos įstatymu, išlieka teisė matytis su vaiku. Neterminuotai apribojus tėvų valdžią vaikas be atskiro tėvų sutikimo gali būti įvaikintas.

33Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Daina... 2. ieškovas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaikos teisių... 3. Trečiasis asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai pateikė... 4. 2016-09-23 vykusio teismo posėdžio metu ieškovas palaikė ieškinį, jame... 5. 2016-09-23 vykusio teismo posėdžio metu atsakovė N. K. nurodė, kad su... 6. 2016-09-23 vykusio teismo posėdžio metu atsakovas M. P. nurodė, kad su... 7. Ieškinys tenkintinas pilnai.... 8. Byloje nustatyta, kad nepilnametis vaikas F. K., gim. 2015-12-19, yra atsakovų... 9. Tėvų pareiga rūpintis ir auklėti savo vaikus yra privaloma, nei vienas iš... 10. Ištyrus byloje esančius rašytinis įrodymus, išklausius ieškovo atstovės... 11. Apribojus tėvų valdžią ar atskyrus vaikus nuo tėvų, tėvų pareiga... 12. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų išlaikymą nepilnamečiam sūnui po... 13. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis atsakovas nuo... 14. Nepilnametis vaikas F. P., gim. 2015-12-19, turto, kuriam turėtų būti... 15. Pagal CK 3.225 str. vaiko laikinoji globa (rūpyba) pasibaigia, kai nustatoma... 16. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 17. Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio (CPK 83 str. 1 d. 2 p., 5 p.).... 18. Patenkinus ieškinį iš atsakovų N. K. ir M. P. priteisiama į valstybės... 19. Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 263-270 str., 282 str. 2 d. 1 p.,... 20. ieškinį patenkinti.... 21. Neterminuotai apriboti N. K. (a.k. ( - ) motinos valdžią nepilnamečio vaiko... 22. Neterminuotai apriboti M. P. (a.k. ( - ) tėvo valdžią nepilnamečio vaiko F.... 23. Nustatyti nepilnamečiam vaikui F. P. (a.k. ( - ) nuolatinę globą, jo... 24. Nustatyti F. P. (a.k. ( - ) gyvenamąją vietą globos namuose – Vilniaus... 25. Priteisti iš N. K. (a.k. ( - ) nepilnamečio vaiko F. P. (a.k. ( - )... 26. Priteisti iš M. P. (a.k. ( - ) nepilnamečio vaiko F. P. (a.k. ( - )... 27. Nepilnamečio F. P. (a.k. ( - ) gaunamų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise... 28. Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus... 29. Priteisti iš N. K. (a.k. ( - ) 63,40 Eur (šešiasdešimt tris eurus 40 euro... 30. Priteisti iš M. P. (a.k. ( - ) 63,40 Eur (šešiasdešimt tris eurus 40 euro... 31. Sprendimą išlaikymo priteisimo dalyje nukreipti vykdyti skubiai.... 32. Išaiškinti, kad neterminuotai apribojus tėvų valdžią, tėvams sustabdomos... 33. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...