Byla 2YT-33930-466/2018
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolė Nemira Šiugždaitė-Stakeliūnė, uždaroji akcinė bendrovė „GJ baldai“, uždaroji akcinė bendrovė „Nekilnojamojo turto valdymas“, kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Idea In“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolė Nemira Šiugždaitė-Stakeliūnė, uždaroji akcinė bendrovė „GJ baldai“, uždaroji akcinė bendrovė „Nekilnojamojo turto valdymas“, kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“,

Nustatė

3pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Idea In“ kreipėsi į teismą, prašydama taikyti laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti išieškojimo veiksmus antstolės Nemiros Šiugždienės-Stakeliūnės vykdomojoje byloje Nr. 0033/15/02085 iš turto, kurio unikalus Nr. 7955-0000-1014, Nr. 7995-0000-1028, Nr. 7995-0000-1030, Nr. 7995-0000-1041 bei nuomos teisės į žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ).

4Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 str. 2 d. numatyta, kad antstoliui skundą teikiantis asmuo turi teisę prašyti, jog nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, tačiau vykdymo veiksmus teismas gali sustabdyti tik pripažinęs esant tai reikalinga, kaip išimtį iš bendrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo taisyklės. Tai paaiškinama tuo, kad vykdytinas teismo sprendimas, kuriuo įrodymų vertinimo procese jau būna pripažintos ar apgintos kurios nors subjektyvios asmenų teisės ir (ar) teisėti interesai, būna įsiteisėjęs, taigi įsigalioja teismo procesinio sprendimo privalomumo visiems asmenims bei institucijoms principas, įtvirtintas CPK 18, 281, 584 straipsniuose. (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-06-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1487/2011).

6Pareiškėja prašo taikyti laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0033/15/02085. Pareiškėja nurodo, kad laimėjo antstolės Nemiros Šiugždaitės-Stakeliūnės vykdytas varžytines Nr. 154657 bei, jog nesutinka su antstolės Nemiros Šiugždaitės-Stakeliūnės 2018 m. rugpjūčio 10 d. patvarkymu, kuriuo ji atsisakė atidėti varžytinių kainos dalies sumokėjimą iki įsiteisėjusiu spendimu baigsis civilinių bylų nagrinėjimas teise. Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamose civilinėse bylose Nr. e2YT-27155-1080/2018 ir Nr. e2-26790-964/2018 buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas antstolės Nemiros Šiugždaitės-Stakeliūnės vykdytose varžytinėse Nr. 154657, už 550 277,00 EUR perleisto UAB „GJ baldai“ priklausančio nekilnojamojo turto, kurio unikalus Nr. 7955-0000-1014, Nr. 7995-0000-1028, Nr. 7995-0000-1030, Nr. 7995-0000-1041 bei nuomos teisės į žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), varžytinių akto pasirašymas, kurios, gavus atskirąjį skundą, buvo panaikintos. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-4075-275/2018 panaikino taikytas laikinąsias apsaugos priemones, t. y. antstolės Nemiros Šiugždaitės – Stakeliūnės paskelbtų varžytynių, Nr. 154657, sustabdymą, leido jas vykdyti nelaukiant minėtos nutarties įsiteisėjimo, o 2018 m. birželio 28 d. nutartimi atmetė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymą sustabdyti atsakovės antstolės Nemiros Šiugždaitės – Stakeliūnės vykdytose varžytynėse, Nr. 154657 už 550 277 EUR perleisto trečiajam asmeniui UAB „GJ baldai“ priklausančio nekilnojamojo turto, kurio unikalus Nr. 7955-0000-1014, Nr. 7995-0000-1028, Nr. 7995-0000-1030, Nr. 7995-0000-1041 bei nuomos teisės į žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), varžytynių akto pasirašymą, daro išvadą, jog nėra pagrindo spręsti, jog preliminariai pareiškėjos skundas yra pagrįstas. Ieškovė taip pat teigia, jog sumokėjus varžytinių įmoką yra didelė tikimybė, jog bendrovė patirs didelę žalą ir bus įtraukta į teisminius procesus. Teismas pažymi, jog byloje nėra duomenų, kad bendrovė sumokėjusi varžytinių įmoką patirs didelę žalą, turinčią įtakos jos veiklos tęstinumui, taip pat nėra teisinio pagrindo laikyti pagrįstais pareiškėjos argumentus ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl dar realiai neįvykusių veiksmų, t. y. galimų ateityje ginčų, todėl darytina išvada, kad nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones aukščiau nurodytose bylose išdėstytais motyvais.

7Teismas, vadovaudamasis CPK 80 straipsnio 5 dalimi, 144-148 straipsniais, 290-291 straipsniais, 510 straipsniu,

Nutarė

8atmesti pareiškėjos UAB „Idea In“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

9Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai