Byla 2A-461-180/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. P. firmos „Akvija“ ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „eKopija“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5914-656/2014 pagal ieškovo D. P. firmos „Akvija“ ieškinį atsakovui Valstybės įmonei Lietuvos oro uostui, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Dussmann Service“ ir uždarajai akcinei bendrovei „eKopija“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas D. P. firma „Akvija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo VĮ Lietuvos oro uosto 2014 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo nustatymo, įpareigoti atsakovą atmesti trečiųjų asmenų UAB „Dussmann Service“ ir UAB „eKopija“ pasiūlymus, sudaryti naują pasiūlymų eilę ir pirmu numeriu įrašyti ieškovo pasiūlymą, kaip vienintelį tiekėją, atitikusį pirkimo sąlygų reikalavimus ir pripažinti jį pirkimo laimėtoju.

4Ieškovas paaiškino, kad atsakovas VĮ Lietuvos oro uostas vykdė atvirą konkursą ir pirko patalpų valymo ir priežiūros paslaugas, sudarant preliminarias pirkimo sutartis. Ieškovas 2013 m. spalio 30 d. pateikė pasiūlymą, o preliminarioji sutartis dėl patalpų valymo ir priežiūros paslaugų pirkimo buvo pasirašyta 2014 m. vasario 27 d. 2014 m. liepos 4 d. jis (ieškovas) gavo kvietimą pateikti pasiūlymą. Pirminį pasiūlymą pateikė 2014 m. liepos 22 d., o 2014 m. rugpjūčio 27 d. pakviestas atvykti į neskelbiamas derybas derėtis dėl pirkimui pateikto pasiūlymo kainos. Perkančioji organizacija 2014 m. rugpjūčio 29 d. pranešė, kad UAB „Dussmann Service“, D. P. firma „Akvija“ ir UAB „eKopija“ pasiūlymai pripažinti atitinkančiais pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, sudarė pasiūlymų eilę, pirkimo laimėtoju paskelbė UAB „Dussmann Service“ pasiūlymą, kurio kaina – 798 795,90 Lt (antroje eilėje įrašytas UAB „eKopija“ pasiūlymas su 839 103,07 Lt kaina, o trečioje – D. P. firma „Akvija“ su 1 070 355,98 Lt kaina).

5Ieškovas įsitikinęs, kad UAB „Dussmann Service“ ir UAB „eKopija“ pasiūlymai neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, nes šių tiekėjų pasiūlytos kainos yra per mažos ir nepakankamos paslaugoms atlikti, todėl pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, bet ji buvo atmesta. Pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 1.9 punkte nurodyta, kad tinkamam sutarties vykdymo užtikrinimui, paslaugų teikėjas turi numatyti ir skirti pakankamą personalo skaičių, t. y. ne mažiau kaip keleivių terminalui ir LSA (labai svarbių asmenų) patalpoms dieninei pamainai – 15 darbuotojų, naktinei pamainai – 5 darbuotojus, kitoms administracinėms ir buitinėms–gamybinėms patalpoms – 2 darbuotojus. Techninės specifikacijos 1.11 punkte nustatyta, kad darbuotojas, atsakingas už darbų organizavimą, užtikrinantis nuolatinę paslaugų teikimo kokybės kontrolę bei nepriekaištingą švarą, objekte turi būti kiekvieną dieną nuo 8 val. iki 17 val. Remdamasis Darbo kodekso (toliau – DK) nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytu minimaliu valandiniu atlygiu – 6,06 Lt/h., ieškovas paskaičiavo, kad darbo užmokesčiui per metus sumokėti perkančiosios organizacijos nurodytam darbuotojų kiekiui susidarytų 751 753,39 Lt, o įvertinus apmokėjimą šventinėmis dienomis – 762 572,03 Lt. Perkančioji organizacija techninės specifikacijos 2.4.3.5 punkte nurodė vidutinį higienos priemonių sunaudojimą oro uoste per mėnesį. Tam, kad įvykdyti perkančiosios organizacijos reikalavimą higienos priemonių kiekiams, minimaliu paskaičiavimu mažiausiomis rinkos kainomis reikalinga suma yra apie 180 000 Lt per metus (15 000 Lt per mėnesį). Taigi akivaizdu, kad perkamų paslaugų kaina sudaro 917 031,35 Lt, todėl tiekėjų UAB „Dussmann Servise“ Ir „eKopija“ pasiūlytos paslaugų kainos yra neįprastai mažos.

6Pirkimo dokumentų 6.5 punkte nustatyta, kad pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama litais, dviejų skaičių po kablelio tikslumu, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta konkurso sąlygų specialios dalies 1 priede. UAB „eKopija“, nurodydama kainą, nesilaikė paminėto reikalavimo ir pasiūlymo lentelės 5 stulpelyje ir kainą nurodė net 5 skaičių po kablelio tikslumu, tačiau perkančioji organizacija šią aplinkybę vertino kaip nereikšmingą ir neatmetė tokio pasiūlymo.

7Remiantis VPĮ 40 straipsnio ir 85 straipsnio 1 dalies nuostatomis, tik mažos vertės pirkimuose perkančioji organizacija gali pati nuspręsti, ar reikia prašyti tiekėjo pagrįsti neįprastai mažą kainą. Visais kitais atvejais imperatyvios įstatymo normos jai tokią pareigą nustato. Perkančioji organizacija pati nesilaikė savo sąlygų ir nevertino tiekėjų pasiūlymų pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, netinkamai taikė neįprastai mažos kainos institutą.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 5 d. sprendimu ieškinio reikalavimą panaikinti atsakovo VĮ Vilniaus oro uosto 2014 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo nustatymo atmetė, o bylą dėl reikalavimo įpareigoti atsakovą atmesti UAB „Dussmann Service“ ir UAB „eKopija“ pasiūlymus, sudaryti naują pasiūlymų eilę ir pripažinti ieškovą pirkimo laimėtoju, nutraukė. Paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

10Teismas nustatė, kad perkančioji organizacija, vertindama visus pirkimo dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo sąlygose nustatytus neįprastai mažos kainos indentifikavimo kriterijus, t. y. taikydama neįprastai mažos kainos prezumpcijos kriterijus, elgėsi skaidriai ir užtikrino visų konkurso dalyvių lygiateisiškumą ir nediskriminavimą. Vertindamas, ar pasiūlymo kaina yra priimtina, atsakovas vadovavosi savo patvirtintomis pirkimo sąlygomis , Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“, kurio 2.1 punkte nustatyta, kad pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį ar yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų. Atsakovas, vertindamas pirkimo dalyvių pasiūlymus, nustatė, kad pirmoje pasiūlymų eilėje esančio dalyvio UAB „Dussmann Service“ siūloma kaina 798 795,90 Lt be PVM yra 11 proc. mažesnė, nei visų tiekėjų pasiūlytų kainų vidurkis (902 751,65 Lt be PVM), taip pat 27 proc. mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų (1 100 000 Lt be PVM per metus), todėl sprendė, kad pirmoje pasiūlymų eilėje nurodyta konkurso dalyvio kaina nėra neįprastai maža. Antroje pasiūlymų eilėje esančio pirkimo dalyvio UAB „eKopija“ siūloma kaina 839 103,07 Lt be PVM yra 7 proc. mažesnė, nei visų tiekėjų pasiūlytų kainų vidurkis (902 751,65 Lt be PVM), taip pat 23 proc. mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų (1 100 000 Lt be PVM per metus), todėl antroje pasiūlymų eilėje nurodyto konkurso dalyvio kaina taip pat nėra neįprastai maža. Byloje nėra ginčo dėl to, kad perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nenurodė, kad vertindama, ar dalyvių kaina yra neįprastai maža, atsižvelgs į tiekėjo personalo, reikalingo pirkimo sutarčiai įvykdyti, darbo užmokesčio fondą. Perkančioji organizacija, pirkimo dokumentuose aiškiai nurodžiusi kriterijus, kuriais vadovaudamasi ji vertins, ar pasiūlymo kaina yra neįprastai maža, ne tik kad neprivalo vadovautis tiekėjų pateiktais kitais kainos vertinimo būdais, bet ir neturi teisės to daryti, nes, priešingu atveju, būtų pažeisti skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai.

11Teismas nesutiko su ieškovo argumentu, kad perkančioji organizacija priėmė pirkimo sąlygų neatitinkančius pasiūlymus, nes juose (pasiūlymuose) nėra įvertintas darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis. Nustatė, kad visi pirkimo dalyviai pateikė tiek pirminius, tiek ir poderybinius pasiūlymus pagal pirkimo sąlygose nustatytą pasiūlymo formą. Ieškovas neįrodė, kad tiekėjų pasiūlymai neatitiko formos reikalavimų.

12Teismas sutiko su atsakovu, kad rungimosi principu vykdomas neįprastai mažos pasiūlymo kainos tikrinimo pobūdis reiškia realią teisę pateikti kainos pagrįstumo paaiškinimus, t. y. neįprastai mažos pasiūlymo kainos vertinimo procedūra pirmiausia yra skirta kainos dydžiui pagrįsti, o ne tiekėjo pasiūlymui atmesti. Priešingu atveju, perkančiosios organizacijos kreipimasis į teikėją ir šio pateikti paaiškinimai netektų prasmės, jei bet kokiu atveju, nepriklausomai nuo pasiūlymo ir jo pagrindimo rimtumo, jis (pasiūlymas) būtų atmetamas.

13Teismas, vertindamas ieškovo skaičiavimus, pagal kuriuos techninėje specifikacijoje nurodytas darbuotojų skaičius per parą dirbtų 8 valandas ir už tai jiems būtų mokamas minimalus mėnesinis atlyginimas, kuris turi būti matomas pasiūlymo kainoje, sprendė, kad jie (skaičiavimai) yra nepagrįsti. Techninės specifikacijos 1.9 ir 1.11 punktuose nėra įsakmiai nustatyta, kad nurodytas darbuotojų skaičius visą darbo dieną turi būti atsakovo patalpose. Vienintelis darbuotojas, kuris objekte turės dirbti visą darbo dieną nuo 8 iki 17 val. ir už tai jam bus mokamas ne mažesnis nei minimalus mėnesinis atlyginimas yra techninės specifikacijos 1.11 punkte nurodytas darbuotojas, atsakingas už darbų organizavimą.

14Pirkimo sąlygų 6.5 punkte nustatyta, kad į tiekėjų siūlomą kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Ieškovas neįrodė, kad UAB „Dussmann Service“ neturės galimybių pasiūlyme nurodytomis kainomis įsigyti cheminių ir higienos priemonių. Nepaneigta trečiojo asmens galimybė šias prekes įsigyti pigiau.

15Teismas, vertindamas ieškovo argumentą, kad trečiojo asmens UAB „eKopija“ pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimų, nes įkainiai pateikti penkių skaičių po kablelio tikslumu, nustatė, kad tokie argumentai nebuvo nurodyti pretenzijoje. Tiekėjas ieškinį gali grįsti tik tomis faktinėmis aplinkybėmis, kurios nurodytos pretenzijoje. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad ieškovo abejonės dėl UAB „eKopija“ pasiūlymo tinkamumo kitais, nei neįprastai mažos kainos argumentais, negali būti šios bylos nagrinėjimo dalyku.

16Teismas konstatavo, kad ieškovo reikalavimas pripažinti jį pirkimo laimėtoju negali būti tenkinamas ne tik dėl tokio reikalavimo nepagrįstumo, bet ir dėl to, kad toks reikalavimas nenagrinėtinas teisme, todėl bylą šioje dalyje nutraukė CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu.

17Teismas nustatė, kad trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ patyrė 7 227,74 Lt bylinėjimosi išlaidų, o trečiasis asmuo UAB „eKopija“ – 7 744 Lt. Trečiųjų asmenų patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti už procesinių dokumentų parengimą buvo sąlygotos ieškovo inicijuoto teisminio proceso. Vertindamas trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ teisinį suinteresuotumą bylos išnagrinėjimo rezultatu, teismas nustatė, kad šios bendrovės interesas visiškai sutapo su atsakovo interesu, todėl, netenkinęs ieškinio, visas paminėtos bendrovės patirtas bylinėjimosi išlaidas priteisė iš ieškovo. Teismas nustatė, kad trečiųjų asmenų bylinėjimosi išlaidos neviršija Lietuvos advokatūros 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl maksimalių advokato užmokesčio už teikiamą teisinę pagalbą civilinėse byloje dydžių.

18Trečiasis asmuo UAB „eKopija“ prašė patenkinti ieškovo ieškinį iš dalies, t. y. sutiko su ieškovo prašymu atmesti UAB „Dussmann Service“ pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų bei panaikinti atsakovo 2014 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo nustatymo, o dėl ieškinio atmesti jo (trečiojo asmens UAB „eKopija“) pasiūlymą, nesutiko. Teismas, nepatenkinęs ieškinio dėl UAB „eKopija“ pasiūlymo, įvertinęs atsiliepimuose į ieškinį išdėstytą poziciją dėl visų ieškovo reikalavimų, iš ieškovo priteisė pusę trečiojo asmens UAB „eKopija“ patirtų bylinėjimosi išlaidų – 3 872 Lt.

19III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

20Ieškovas D. P. firma „Akvija“ pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. sprendimą iš dalies dėl iš jo (ieškovo) priteistų bylinėjimosi išlaidų – 7 227,74 Lt (2 093,30 Eur) trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ naudai ir 3 872 Lt (1 121,42 Eur) trečiojo asmens UAB „eKopija“ naudai, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo nepriteisti.

21Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ nesuformulavo ir nepateikė teismui prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tokias išlaidas priteisė iš ieškovo. Trečiojo asmens prašyme nurodyta, kad ne jis (trečiasis asmuo), o „ieškovas prašo priteisti iš atsakovo patirtas 7 227,74 Lt bylinėjimosi išlaidas teisinei pagalbai apmokėti“, todėl, remiantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi, laikytina, kad UAB „Dussmann Service“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų nepateikė. Teismas, priteisdamas bylinėjimosi išlaidas, pakeitė trečiojo asmens valią, suformuotą prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tik iš atsakovo.
 2. Advokatų kontora suteikė teisines paslaugas UAB „Dussmann Service“ už 5 973,34 Lt. Kadangi ši kontora yra PVM mokėtojas, todėl išrašyta sąskaita faktūra dėl 5 973,34 Lt ir 21 proc. PVM, kuris sudaro 1 254,40 Lt. Pagal pridėtinės vertės mokesčio įstatymą PVM mokestis yra valstybės biudžetui tenkantis mokestis, kuris PVM mokėtojo atskaitomybėje sugrįžta kaip PVM mokėtojo sumokėtas mokestis valstybei. Taigi UAB „Dussmann Service“, apmokėdamas PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą 21 proc. PVM (1 254,40 Lt), šių išlaidų nepatyrė. PVM nėra suteiktų teisinių paslaugų dydžio apimties mokestis ir negali būti priteisiamas už teisines paslaugas.
 3. Teismo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos negali viršyti Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių ir negali būti priteisiamos tokios išlaidos, kurios nenurodytos Rekomendacijose, pvz., už susipažinimą su dokumentais, jų peržiūrėjimą, susipažinimą su priimtais teismo procesiniais sprendimais, jų analize, susitikimą su klientu ir t. t. Rekomendacijų 8 punkte nėra numatytos teisinės paslaugos peržiūrėti atsiliepimą į ieškinį, susipažinti su teismo priimtu procesiniu dokumentu ir pan. Tai pagal savo pobūdį sudaro dalį visumos veiksmų, kurie apibūdinami kaip teisinė paslauga – ieškinio ir (ar) atsiliepimo į ieškinį parengimas (Rekomendacijų 8.2 p.). Teismas neturėjo pagrindo priteisti 483 Lt (darbų ataskaitos 3 p.) už teisinę paslaugą – atsiliepimo į ieškinį peržiūrėjimą, 207 Lt už susipažinimą su teismo dokumentais, kliento informavimą apie procesinius dokumentus ir jų (dokumentų) perdavimą klientui. Taigi teismas nepagrįstai priteisė 609 Lt (483 Lt + 207 Lt). Rekomendacijų 8.15 punkte nustatytas maksimalus užmokesčio dydis už atskirąjį skundą ar kitą dokumentą, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, kuris yra 0,5 MMA, t. y. 517,50 Lt. Teismas, priteisdamas išlaidas už šią teisinę pagalbą, nepagrįstai priteisė daugiau, nei nustatyta Rekomendacijų 8.15 punkte – 1 759,50 Lt. Maksimali bylinėjimosi išlaidų suma, kuri, remiantis CPK 98 straipsniu ir Rekomendacijomis, galėtų būti priteistina yra 3 519 Lt, t. y. už atsiliepimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymą – 517,50 Lt, už atsiliepimą į ieškinį – 3 001,50 Lt. Kadangi byla nesudėtinga, procesiniai dokumentai mažos apimties ir besikartojantys, priteistinos išlaidos turėtų sudaryti ne daugiau, nei puse Rekomendacijose patvirtintos sumos – 1 811,25 Lt.
 4. Trečiasis asmuo UAB „eKopija“ nesuformulavo ir nepateikė teismui prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Prašyme nurodyta, kad „prašome priteisti iš atsakovo trečiojo asmens UAB „eKopija“ naudai 7 744 Lt bylinėjimosi išlaidas“, todėl teismas nepagrįstai bylinėjimosi išlaidas priteisė iš trečiojo asmens, taip pakeisdamas trečiojo asmens valią, kad išlaidos būtų priteisiamos tik iš atsakovo.
 5. Advokatų kontoros pateiktoje darbų išklotinėje nurodyta, kad UAB „eKopija“ suteikta teisinių paslaugų už 6 400 Lt, o 21 proc. PVM sudaro 1 344 Lt. Pagal pridėtinės vertės mokesčio įstatymą PVM mokestis yra valstybės biudžetui tenkantis mokestis, kuris PVM mokėtojo atskaitomybėje sugrįžta kaip PVM mokėtojo sumokėtas mokestis valstybei. Taigi UAB „eKopija“, sumokėdama PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą 21 proc. PVM (1 344 Lt), šių išlaidų nepatyrė. PVM nėra suteiktų teisinių paslaugų dydžio apimties mokestis ir negali būti priteisiamas už teisines paslaugas.
 6. Teismas, priteisęs trečiajam asmeniui UAB „eKopija“ bylinėjimosi išlaidas už Rekomendacijų 8.15 punkte nurodytą paslaugą, nepagrįstai priteisė 1 600 Lt, kai pagal Rekomendacijų 8.15 punktą maksimalus dydis yra 0,5 MMA – 517,50 Lt. Rekomendacijų 8 punkte nėra tokios teisinės paslaugos kaip patikslinto atsiliepimo į ieškinį rengimas, todėl bylinėjimosi išlaidos už atsiliepimo ir patikslinto atsiliepimo rengimą priteistinos kaip už teisinę paslaugą atsiliepimo į ieškinį rengimas – 3 MMA. Parengimas sudarė 2 800 Lt. Ši suma nėra didesnė, nei nustatyta Rekomendacijų 8.2 punkte. Teismas už tripliko parengimą priteisė 2 000 Lt, nors pagal Rekomendacijų 8.3 punkte turėtų būti priteista ne daugiau kaip 1,75 MMA – 1 811,25 Lt. Maksimali priteistina suma už UAB „eKopija“ suteiktas teisines paslaugas galėtų sudaryti 5 128,75 Lt, t. y. už atsiliepimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymą – 517,50 Lt, už atsiliepimą į ieškinį – 2 800 Lt, už tripliką – 1 811,25 Lt. Kadangi byla nesudėtinga, procesiniai dokumentai mažos apimties ir besikartojantys, todėl galėtų būti priteista ne daugiau nei puse sumos – 2 716,88 Lt, iš kurios 1/2 dalis sudarytų 1 358,44 Lt.

22Trečiasis asmuo UAB „eKopija“ pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. sprendimą iš dalies – dėl trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ pasiūlymo pripažinimo atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

23Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas neįvertino, kad ieškovo pateikti įrodymai ir trečiojo asmens UAB „eKopija“ atsiliepime pateikta informacija patvirtina argumentus, kad UAB „Dussmann Service“ pasiūlymas privalėjo būti atmestas, nes jo kaina yra neįprastai maža. Nors teismas teisingai nurodė, kad, palyginus pasiūlymų kainas, trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ kaina nėra neįprastai maža pagal VPĮ 40 straipsnio 1 dalį, tačiau neįvertino, kad kaina realiai yra nepagrįsta, nes į ją neįskaičiuota dalis būtinų išlaidų. Trečiasis asmuo į pasiūlymo kainą neįtraukė darbo užmokesčio ir kitų išlaidų. Be to, kaina neatitinka rinkos kainų. Pirkimo sąlygų 6.5 punktas nustatė, kad į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Teismas tik formaliai nurodė, kad UAB „Dussmann Service“ užpildė pirkimo sąlygose pateiktą pasiūlymo formą, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad tiekėjas pateikė mažesnės apimties pasiūlymą. Esant pasiūlymų kainų skirtumui, perkančioji organizacija turi siekti išsiaiškinti, ar tiekėjo pasiūlyta maža kaina yra pagrįsta ir pakankama pirkimo sutarčiai įvykdyti, ar ji yra sąžininga ir objektyvi.
 2. Techninės specifikacijos 1.9 punkte aiškiai nustatyta, kad sutarties tinkamas vykdymas būtų užtikrintas, paslaugų teikėjas turi numatyti ir skirti atitinkamą personalo skaičių, t. y. ne mažiau kaip: keleivių terminalui ir LSA (labai svarbių asmenų) patalpoms dienos pamainai – 15 darbuotojų, naktinei pamainai – 5 darbuotojai, kitoms administracinėms bei buitinėms–gamybinėms patalpoms – 2 darbuotojai, atsiradus poreikiui atlikti pakeitimus. Techninės specifikacijos 1.11 punkte numatyta, kad paslaugų teikėjo paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbų organizavimą, užtikrinantis nuolatinę paslaugų teikimo kokybės kontrolę bei nepriekaištingą švarą, objekte turi būti kiekvieną darbo dieną nuo 8 val. iki 17 val. Iš šių reikalavimų akivaizdu, kad paslaugų teikimui tiekėjai turi pasitelkti ne mažesnį, kaip atsakovo techninėje specifikacijoje nustatytą, personalo skaičių. Atsižvelgiant į ieškovo atliktus skaičiavimus, kurių teismas nepagrįstai nevertino, taip pat įvertinus trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ kainą ir paaiškinimus, kyla pagrįstų įtarimų dėl tiekėjo nesąžiningo elgesio. UAB „Dussmann Service“ nepateikė jokių įrodymų, kiek jis apskaičiavo išlaidų, susijusių su darbo užmokesčiu. Techninėje specifikacijoje nurodyti darbuotojai per parą turės dirbti 8 val. ir už tai jiems turėtų būti mokamas minimalus mėnesinis atlyginimas, kuris turėtų būti įtrauktas į pasiūlymo kainą. Akivaizdu, kad UAB „Dussmann Service“ negalėjo pasiūlyti mažesnės kainos, nei 962 044,50 Lt. Darbuotojų atlyginimams minimaliai turėtų būti skirta bent 737 044,50 Lt.
 3. Teismas neįvertino, kad trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ už pasiūlyme nurodytas kainas neturės galimybių įsigyti higienos priemonių. Remiantis rinkos kainomis, per mėnesį higienos priemonės kainuos ne mažiau kaip 15 000 Lt, o per metus – 180 000 Lt.

24Atsakovas VĮ Lietuvos oro uostas pateikė atsiliepimą į D. P. firmos „Akvija“ ir trečiojo asmens UAB „eKopija“ apeliacinius skundus, prašydamas ieškovo D. P. firmos „Akvija“ skundą tenkinti iš dalies ir Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pakeisti, nustatant, kad iš ieškovo trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ naudai priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, neviršijant Rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio ir atskaičius PVM, o iš ieškovo trečiojo asmens UAB „eKopija“ naudai priteistina pusė patirtų bylinėjimosi išlaidų, atskaičius PVM; apelianto UAB „eKopija“ apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo buvo priteistos nesant prašymo. Galima sutikti, kad trečiasis asmuo nekorektiškai suformulavo prašymo turinį, tačiau iki tokio prašymo pateikimo buvo aiškiai išreikšta valia dėl išlaidų priteisimo iš ieškovo (valia išreikšta triplike). Nesutinka, kad teismas priteisė bylinėjimosi išlaidas už dalį paslaugų, kurios pagal savo apimtį nėra teisinė paslauga, pvz., susipažinimas su procesiniu dokumentu ir pan. CPK nenustato, kad turi būti atlyginamos tik procesinių dokumentų rengimo išlaidos. Priešingai, gali būti atlyginamos ir tos išlaidos, kurios susijusios su teisinės konsultacijos teikimu. Rekomendacijos taip pat nepateikia baigtinio ir išsamaus teisinių paslaugų sąrašo, tačiau sutinka su ieškovu, kad bylinėjimosi išlaidos turėjo būti priteistos neviršijant Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių.
 2. Teisės aktai nenustato nei perkančiosios organizacijos, nei teismo pareigos vertinti kainos realumą pagal kitokius, nei pirkimo dokumentuose ar teisės aktuose nustatytus kriterijus. Pirkimo sąlygų 10.7 punkte atsakovas aiškiai nustatė, kad vertindamas, ar dalyvio pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, vadovausis VPĮ 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96. Perkančioji organizacija neturi realaus pagrindo abejoti, kad pirkimo laimėtojas UAB „Dussmann Service“ nesilaikys pirkimo sąlygų ir viešojo pirkimo sutarties. Viešojo pirkimo sutartis su UAB „Dussmann Service“ sudaryta ir vykdoma nuo 2014 m. gruodžio 1 d., o atsakovas neturi jokių pretenzijų dėl sutarties vykdymo kokybės ir apimties. Nenustačiusi, kad trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ pasiūlymo kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija neturėjo pagrindo remtis VPĮ 40 straipsniu. Apeliantas pats sau prieštarauja, teigdamas, kad UAB „Dussmann Service“ pasiūlyta kaina nėra neįprastai maža, tačiau teigdamas, kad perkančioji organizacija turėjo laikytis VPĮ 40 straipsnio nuostatų. Apelianto pasiūlyta kaina (839 103,07 Lt be PVM) skiriasi tik 4,8 proc. nuo pirkimo laimėtojo (798 795,90 Lt be PVM).

25Ieškovo D. P. firma „Akvija“ pateikė atsiliepimą, kuriame prašo trečiojo asmens UAB „eKopija“ apeliacinį skundą tenkinti.

26Nurodė, kad teismas iš esmės nesprendė šalių ginčo dėl to, kad UAB „Dussmann Service“ pasiūlyta kaina yra realiai nepagrįsta ir nepakankama paslaugų, nurodytų techninėje specifikacijoje, atlikimui, todėl UAB „Dussmann Service“ pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų. Į pasiūlymo kainą neįtrauktos išlaidos darbo užmokesčiui ir kitos išlaidos. Pagal ieškovo skaičiavimus, perkančiosios organizacijos nurodytam darbuotojų kiekiui per metus reikalingi 762 572,03 Lt, o higienos priemonėms – 180 000 Lt. Šie skaičiavimai įrodo, kad UAB „Dussmann Service“ siūloma paslaugų kaina (798 795,90 Lt be PVM) yra nereali ir nepakankama paslaugų vykdymui. Perkančioji organizacija įsigis netinkamos kokybės paslaugas, todėl turės arba primokėti tiekėjui papildomai, arba sutartį nutraukti.

27Trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ atsiliepime prašo trečiojo asmens UAB „eKopija“ apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. UAB „eKopija“ neturi teisės kvestionuoti sprendimo apeliaciniame skunde, nes tokiu atveju yra pažeidžiama privaloma viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo stadija. Ieškovas, kuriam yra priimtas nepalankus teismo sprendimas, jo teisėtumo ir pagrįstumo iš esmės neginčija (ieškovas pateikė apeliacinį skundą dėl bylinėjimosi išlaidų), todėl apeliantas nepagrįstai kvestionuoja sprendimą, o toks jo elgesys laikytinas sąmoningu piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis.
 2. Tiek perkančioji organizacija, tiek teismas nustatė, kad trečiojo asmens pasiūlyta kaina neatitinka neįprastai mažos pasiūlymo kainos kriterijaus, todėl nepagrįsti apelianto skundo argumentai, kad atsakovas nevykdė pareigos įsitikinti tiekėjo kainos realumu pagal VPĮ 40 straipsnio 2 dalį. Nesutinka su apeliantu, kad pirkimą laimėjęs tiekėjas suteiks nekokybiškas paslaugas. Tiekėjų pasiūlymo vertinimo kriterijus buvo mažiausia kaina, o ne ekonominis naudingumas, į kurį įeitų kriterijai kokybei. Be to, teiginiai dėl kokybės yra pagrįsti tik prielaidomis.
 3. Apelianto paskaičiavimai, pagal kuriuos visi techninės specifikacijos 1.9-1.11 punktuose nurodyti darbuotojai per parą dirbtų po 8 val. ir už tai jiems turėtų būti mokamas minimalus mėnesinis atlyginimas, kuris turi atsispindėti pasiūlymo kainoje, yra visiškai nepagrįsti. Trečiojo asmens pasiūlyta kaina apima visus su paslaugų teikimu susijusius kaštus, įskaitant darbo užmokestį darbuotojams. Apelianto skaičiavimai dėl išlaidų, būtinų higienos priemonėms įsigyti, paremti tik prielaidomis. UAB „eKopija“ teiginiai apie tariamas rinkos kainas neįrodo, kad paslaugas teikiantis asmuo higienos priemonėms išleis būtent tokias sumas.

28Trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ atsiliepime į ieškovo D. P. firmos „Akvija“ apeliacinį skundą, prašo jį atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

29Nesutinka su apelianto teiginiais, kad UAB „Dussmann Service“ nesuformulavo prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo, o jas prašė priteisti tik iš atsakovo. Prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas iš ieškovo trečiasis asmuo suformulavo atsiliepime į ieškinį ir tripliką. Net jei trečiasis asmuo ir nebūtų tinkamai suformulavęs prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo, toks reikalavimas akivaizdus iš CPK 98 straipsnio 1 dalies. Nesutinka su apelianto teiginiais, kad bylinėjimosi išlaidos turėjo būti priteistos be PVM. Teismas, priteisdami bylinėjimosi išlaidas, nesprendžia mokestinių klausimų ir priteisia visas proceso šalies sumokėtas bylinėjimosi išlaidas. Nesutinka su apeliantu, kad buvo priteistos per didelės bylinėjimosi išlaidos. Teismas trečiajam asmeniui pagrįstai priteisė visas bylinėjimosi išlaidas.

30Trečiasis asmuo UAB „eKopija“ pateikė atsiliepimą, prašydamas ieškovo D. P. firmos „Akvija“ apeliacinį skundą atmesti.

31Teigia, kad nesutinka su apelianto argumentu, kad UAB „eKopija“ nepateikė teismui prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų, nes tokia pareiga buvo įvykdyta tinkamai. Apelianto skundo argumentai dėl išlaidų dydžio yra visiškai nepagrįsti. Trečiasis asmuo prašė priteisti 7 744 Lt (2 242,82 Eur), tačiau teismas, atsižvelgęs į tai, kad buvo patenkintas tik vienas iš dviejų UAB „eKopija“ reikalavimų, pagrįstai priteisė trečiajam asmeniui pusę patirtų bylinėjimosi išlaidų – 3 872 Lt (1 121,41 Eur). Nepagrįstas apelianto skundo argumentas, kad teismas nepagrįstai priteisė ir 21 proc. PVM. PVM yra mokestis, skaičiuojamas už suteiktą paslaugos kainą. Advokatas, suteikęs teisines paslaugas UAB „eKopija“, išrašė PVM sąskaitą faktūrą 7 744 Lt (įskaitant PVM), todėl trečiojo asmens prašymas atlyginti paminėtą sumą, taip pat ir PVM, yra visiškai teisėtas ir pagrįstas. Nagrinėjama civilinė byla yra sudėtinga, joje sprendžiami siauros srities (viešųjų pirkimų) klausimai, todėl prireikė nemažai trečiąjį asmenį atstovaujančios advokatų kontoros pastangų, laiko ir specifinių žinių.

32IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

33Ieškovo D. P. firmos „Akvija“ apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

34Trečiojo asmens UAB „eKopija“ apeliacinis skundas netenkintinas.

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

36Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

37CPK 322 straipsnio nuostatos numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertintinos, kaip pagrindas dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, todėl tokio apelianto (ieškovo) D. P. firmos „Akvija“ prašymo netenkina.

38Faktinės bylos aplinkybės

39Byloje nustatyta, kad atsakovas VĮ Lietuvos oro uostas vykdė viešąjį konkursą neskelbiamų derybų būdu ir pirko patalpų valymo ir priežiūros paslaugas pagal sudarytą preliminariąją sutartį. Pasiūlymus pirkimui pateikė trys tiekėjai: UAB „Dussmann Service“, UAB „eKopija“ ir D. P. firma „Akvija“. Perkančioji organizacija 2014 m. rugpjūčio 21 d. pripažino, kad visų dalyvių kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (2 t., 86-87 b. l.), o 2014 m. rugpjūčio 25 d. nutarė kviesti dalyvius į derybas dėl kainos (2 t., 96-97 b. l.). Gavusi galutinius tiekėjų pasiūlymus, perkančioji organizacija 2014 m. rugpjūčio 29 d. atliko jų (galutinių pasiūlymų) įvertinimą ir sudarė tokią pasiūlymų eilę: pirmoje vietoje UAB „Dussmann Service“ pasiūlymas, kurio kaina 798 795,90 Lt be PVM arba 966 563,04 Lt su PVM, antroje vietoje UAB „eKopija“ pasiūlymas, kurio kaina 839 103,07 Lt be PVM arba 1 015 314,71 Lt su PVM, trečioje vietoje D. P. firmos „Akvija“ pasiūlymas, kurio kaina 1 070 355,98 Lt be PVM arba 1 295 130,74 Lt su PVM, pirkimo laimėtoju paskelbė UAB „Dussmann Service“ pasiūlymą (2 t., 125-127 b. l.).

40Apeliantas (ieškovas) D. P. firma „Akvija“ nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu priteisti tretiesiems asmenims bylinėjimosi išlaidas, atmetus jo ieškinį, o apeliantas (trečiasis asmuo) UAB „eKopija“ nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo pirkimo laimėtojo UAB „Dussmann Service“ pasiūlymo kaina nepripažinta neįprastai maža.

41Dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos

42Neįprastai mažos kainos institutas įtvirtintas VPĮ 40 straipsnyje, kurio 1 dalis nustato, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Pažymėtina, kad remiantis racionalaus lėšų panaudojimo imperatyvu, perkančioji organizacija pagal VPĮ 40 straipsnį privalo atmesti dalyvio pasiūlymą tik dėl nepagrįstai neįprastai mažos kainos. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad neįprastai maža pasiūlyta kaina per se nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti. Tik tokia neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad pasiūlyta kaina jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, suponuoja perkančiosios organizacijos pareigą atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). VPĮ nepateikia neįprastai mažos kainos sampratos ar ribos, nuo kurios pasiūlymai pripažintini neįprastai mažais, nustatymo metodo, o tik įtvirtina, kad teisę apibrėžti pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvoką turi Vyriausybė ar jos įgaliota institucija (VPĮ 40 str. 1 d.), taip pat nustato tam tikrus neįprastai mažos kainos pagrįstumo tikrinimo kriterijus (VPĮ 40 str. 2 d.). Neįprastai mažos pasiūlymo kainos sąvoka įtvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ (toliau – Įsakymas) 1 punkte, kuris nustato, kad pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri perkančiosios organizacijos vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui. Įsakymo 2 punkte įtvirtina neįprastai mažos kainos prezumpcija, pagal kurią prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų: yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį (Įsakymo 2.1 p.); yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų (Įsakymo 2.2 p.). Pažymėtina, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali pati apibrėžti, kokia kaina jos organizuojamame konkrečiame konkurse bus vertinama kaip neįprastai maža ir dėl to papildomai tikrinama. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija pirkimo sąlygų 10.7 punkte nustatė, kad vertindama, ar dalyvio pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, vadovausis VPĮ 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“. Taigi perkančioji organizacija į pirkimo sąlygas perkėlė VPĮ ir Įsakymo nuostatas dėl neįprastai mažos kainos nustatymo ir vertinimo.

43Nustatyta, kad tiekėjų pasiūlytų kainų aritmetinis vidurkis (be PVM) sudarė 902 751,65 Lt (798 795,90 Lt + 839 103,07 Lt + 1 070 355,98 Lt / (dalinti) iš 3), todėl visos kainos, kurios yra 15 procentų mažesnės nei 902 751,65 Lt, t. y. kainos, mažesnės nei 767 338,90 Lt (be PVM), remiantis Įsakymo 2.1 punktu, laikytinos neįprasti mažomis. Nustatyta, kad pirkimą laimėjusio tiekėjo UAB „Dussmann Service“ suderėta pasiūlymo kaina, kuri buvo 798 795,90 Lt be PVM, neatitiko neįprastai mažos pasiūlymo kainos kriterijaus nei pagal Įsakymo 2.1 punktą, nes, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, siūloma kaina buvo tik 11 proc. mažesnė už visų tiekėjų pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį, nei pagal Įsakymo 2.2 punktą, nes pasiūlyta kaina buvo 27 proc. mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų (1 100 000 Lt be PVM per metus). Taigi perkančioji organizacija, nustačiusi, kad pirkimo laimėtojo UAB „Dussmann Servise“ pasiūlymo kaina nėra neįprastai maža, neturėjo teisės reikalauti, kad tiekėjas pagrįstų savo siūlomą kainą pagal VPĮ 40 straipsnio 1 dalį.

44Pažymėtina, kad apeliantas UAB „eKopija“ neginčija to, kad, remiantis VPĮ 40 straipsniu, UAB „Dussmann Service“ pasiūlyta kaina iš tiesų nėra neįprastai maža, tačiau, jo teigimu, kaina realiai yra nepagrįsta ir neatitinka rinkos kainų, nes į ją neįskaičiuota dalis būtinų išlaidų, t. y. neįtrauktos išlaidos darbo užmokesčiui, be to, už pasiūlytą kainą pirkimą laimėjęs tiekėjas neturės galimybių įsigyti higienos priemonių, kurių metinė rinkos kaina būtų apie 180 000 Lt.

45Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu apelianto skundo argumentu ir pažymi, kad, remiantis CPK 178 straipsniu, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Šiuo atveju apeliantas nepateikė teismui jokių įrodymų, kad pirkimą laimėjęs tiekėjas į pasiūlymo kainą neįtraukė išlaidų darbo užmokesčiui ar išlaidų, būtinų higienos priemonėms įsigyti. Apeliantas, teigdamas, kad įsigyjamoms paslaugoms teikti būtinų higienos priemonių metinė rinkos kaina būtų apie 180 000 Lt, nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių tokias rinkos kainas, taip pat nepaneigė pirkimą laimėjusio tiekėjo argumentų, kad reikalingų higienos priemonių kaina gali būti nustatoma pagal teikėjo ir jo kontrahentų (higienos priemonių pardavėjų) individualų susitarimą.

46Apeliantas, remdamasis pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 1.9 ir 1.11 punktais, teigia, kad vien darbuotojų atlyginimams minimaliai turėtų būti skirta bent 737 044,50 Lt. Pažymėtina, kad pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 1.9 punkte buvo nustatytas tik personalo skaičius, reikalingas paslaugoms teikti: keleivių terminalui ir LSA (labai svarbių asmenų) patalpoms dieninei pamainai – 15 darbuotojų, naktinei pamainai – 5 darbuotojai, kitoms administracinėms bei buitinėms–gamybinėms patalpoms – 2 darbuotojai (1 t., 110 b. l.). Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, paminėtoje pirkimo sąlygoje nėra nustatyta, kad nurodytas darbuotojų skaičius visą darbo dieną turi būti atsakovo patalpose. Vienintelis darbuotojas, kuris objekte turės dirbti visą darbo dieną nuo 8 val. iki 17 val. ir už tai jam bus mokamas ne mažesnis nei minimalus mėnesinis atlyginimas yra techninės specifikacijos 1.11 punkte nurodytas darbuotojas, atsakingas už darbų organizavimą, užtikrinantis nuolatinę paslaugų teikimo kokybės kontrolę bei nepriekaištingą švarą objekte, o kitu darbo laiku – jį pavaduojantys asmenys (1 t., 111 b. l.).

47Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apelianto paskaičiavimai, susiję su darbuotojų darbo užmokesčiu ir higienos priemonių rinkos kainomis, paremti tik prielaidomis, o ne konkrečiais įrodymais (CPK 178 str.). Pirkimo sąlygų 6.5 punktas nustatė, kad apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą konkurso sąlygų 1 priede nurodytą kiekį ir apimtis, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Nustatyta, kad pirkimą laimėjęs tiekėjas UAB „Dussmann Service“ pateiktame pasiūlyme kainą ir jos sudėtines dalis nurodė taip, kaip to reikalavo pirkimo sąlygos (2 t., 32-42, 110-119 b. l.), todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti, kad pirkimą laimėjęs tiekėjas nesilaikė pirkimo sąlygų 6.5 punkto ir į pasiūlyme nurodytą kainą neįskaitė būtinų išlaidų darbo užmokesčiui, higienos priemonėms ar kitoms išlaidoms. Pažymėtina, kad tiekėjai, įvertinę savo galimybes, veiklos sąnaudas ir riziką, patys sprendžia kokią kainą nustatyti ir siūlyti perkančiajai organizacijai, o pateikę pasiūlymą ir nurodę galutinę kainą, prisiima bet kokių papildomų kaštų padengimo riziką.

48Taigi nenustačius, kad pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlyta kaina yra neįprastai maža, o apeliantui neįrodžius, kad į pasiūlymo kainą UAB „Dussmann Service“ neįtraukė dalies būtinų išlaidų, perkančioji organizacija neturėjo teisės reikalauti iš pirkimą laimėjusio tiekėjo pateikti kainą pagrindžiančių įrodymų ar tokį pasiūlymą atmesti. Nepagrįstas apelianto teiginys, kad pirkimą laimėjęs tiekėjas negalės už pasiūlytą kainą įvykdyti sutarties, nes tai prieštarauja atsakovo teiginiams – konkursą laimėjęs tiekėjas sutartį vykdo sėkmingai. Šis argumentas nenuneigtas (CPK 178 str.).

49Įvertinusi byloje nustatytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad perkančioji organizacija, įvertinusi tiekėjų galutinius pasiūlymus ir sudariusi jų (pasiūlymų) eilę bei nustačiusi pirkimo laimėtoją, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio naikinti nėra pagrindo.

50Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme

51Teismas, baigdamas bylą nagrinėti iš esmės, privalo išspręsti bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą. CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

52Bylos duomenys patvirtina, kad tretieji asmenys UAB „Dussmann Service“ ir UAB „eKopija“ pirmosios instancijos teismui pateikė dokumentus (darbų ataskaitas, PVM sąskaitas faktūras, mokėjimo nurodymus), patvirtinančius, kad UAB „Dussmann Service“ už advokato teisines paslaugas patyrė 7 227,74 Lt su PVM išlaidų (2 t., 194-199 b. l.), o UAB „eKopija“ – 7 744 Lt su PVM (2 t., 200-204 b. l.). Pirmosios instancijos teismas, atmetęs D. P. firmos „Akvija“ ieškinį, išsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą ir priteisė iš ieškovo 7 227,74 Lt (2 093,30 Eur) teisinės pagalbos išlaidų trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ naudai, o trečiajam asmeniui UAB „eKopija“ priteisė tik pusę jo patirtų bylinėjimosi išlaidų – 3 872 (1 121,42 Eur), nustatęs, kad UAB „eKopija“ iš dalies palaikė D. P. firmos „Akvija“ ieškinį (dalyje dėl UAB „Dussmann Service“ pasiūlymo neatitikimo pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams).

53Apeliantas D. P. firma „Akvija“, nesutikdamas su tokiu teismo sprendimu, teigia, kad tretieji asmenys nesuformulavo ir nepateikė teismui prašymų dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, todėl tokios išlaidos priteistos nepagrįstai. Paminėtą argumentą apeliantas grindė tuo, kad trečiųjų asmenų pateiktuose prašymuose buvo suformuluotas reikalavimas bylinėjimosi išlaidas priteisti iš atsakovo, o ne iš ieškovo, todėl pirmosios instancijos teismas negalėjo keisti šalių (trečiųjų asmenų) valios.

54CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Nagrinėjamu atveju, atmetus ieškovo D. P. firmos „Akvija“ ieškinį, priimtas sprendimas buvo palankus atsakovui – VĮ Lietuvos oro uostui. Taigi ieškovas, pralaimėjęs bylą, turėjo atlyginti kitoms bylos šalims jų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Tai, kad tretieji asmenys, pateikę prašymus priteisti bylinėjimosi išlaidas, suklydę prašė jas (išlaidas) priteisti iš atsakovo, nereiškia, kad ieškovas tokių išlaidų neturi atlyginti. Nustatyta, kad tretieji asmenys UAB „Dussmann Service“ ir UAB „eKopija“, pateikę atsiliepimus į ieškinį ir triplikus, paminėtuose procesiniuose dokumentuose bylinėjimosi išlaidas prašė priteisti iš ieškovo D. P. firmos „Akvija“ (2 t., 11, 19, 182, 187 b. l.), todėl sutikti su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismas, priteisęs bylinėjimosi išlaidas iš ieškovo, pakeitė trečiųjų asmenų valią tokias išlaidas priteisti tik iš atsakovo, nėra pagrindo.

55Apelianto teigimu, bylinėjimosi išlaidos turėtų būti priteisiamos be PVM, nes, vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymu, PVM yra valstybės biudžetui tenkantis mokestis, kuris sugrįžta PVM mokėtojui, todėl UAB „Dussmann Service“ ir UAB „eKopija“, apmokėdami PVM sąskaitose faktūrose nurodytą 21 proc. PVM, šių išlaidų realiai nepatiria.

56Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu skundo argumentu ir pažymi, kad galimybė susigrąžinti PVM yra šalies teisė, o apelianto argumentai, kad PVM neturėtų būti priteisiamas, nes mokėtojas gali šį mokestį susigrąžinti, yra paremti tik prielaidomis apie ateityje iš mokestinių teisinių santykių galinčiomis atsirasti teisėmis, kuriomis PVM mokėtojas nebūtinai gali ir pasinaudoti. Bylos duomenys įrodo, kad trečiajam asmeniui UAB „Dussmann Service“ už suteiktas teisines paslaugas buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra 7 227,74 Lt su PVM (2 t., 198 b. l.), o trečiajam asmeniui UAB „eKopija“ – 7 744 Lt su PVM (2 t., 202 b. l.). Byloje esantys mokėjimo nurodymai patvirtina, kad tretieji asmenys už jiems suteiktas teisines paslaugas sąskaitose nurodytas sumas apmokėjo kartu su PVM (2 t., 199, 204 b. l.). Įvertinęs tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai trečiųjų asmenų patirtas bylinėjimosi išlaidas už teisines paslaugas priteisė su PVM.

57Apelianto D. P. firmos „Akvija“ teigimu, teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos negalėjo viršyti Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių ir negalėjo būti priteisiamos tokios išlaidos, kurios nenurodytos Rekomendacijose, pvz., už susipažinimą su dokumentais, jų peržiūrėjimą, susipažinimą su teismo priimtais procesiniais dokumentais ir pan.

58CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius (toliau – Rekomendacijos) 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į Rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes.

59Nustatyta, kad trečiuosius asmenis UAB „Dussmann Service“ ir UAB „eKopija“ pirmosios instancijos teisme atstovavę advokatai parengė atsiliepimą į ieškinį, tripliką ir atsiliepimą į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pagal Rekomendacijų 8.2, 8.3 ir 8.15 punktus už atsiliepimo į ieškinį parengimą taikomas 3 koeficientas, už tripliko – 1,75 koeficientas, o už atsiliepimo į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymą – 0,5 koeficientas. Taigi teisinės pagalbos išlaidos už paminėtų procesinių dokumentų parengimą, atsižvelgiant į galiojusį procesinio veiksmo atlikimo metu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą MMA (1 035 Lt), sudarytų 5 433,75 Lt (1 573,72 Eur). Taigi abiejų trečiųjų asmenų patirtos bylinėjimosi išlaidos už advokato pagalbą, priešingai nei nustatė pirmosios instancijos teismas, viršijo Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius (UAB „Dussmann Service“ patirtos išlaidos sudarė 7 227,74 Lt, o UAB „eKopija“ – 7 744 Lt). Kita vertus, remiantis Rekomendacijų 11 punktu, teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (pavyzdžiui, kai advokatas arba advokato padėjėjas teikia teisines paslaugas itin sudėtingoje byloje ir pan.). Taigi priešingai nei teigia apeliantas, teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, gali priteisti ir didesnes, nei nustatyta Rekomendacijose, bylinėjimosi išlaidas.

60Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė išimtinių aplinkybių, dėl kurių būtų teisinis pagrindas priteisti tretiesiems asmenims UAB „Dussmann Service“ ir UAB „eKopija“ visas jų prašytas bylinėjimosi išlaidas už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme, tačiau atsižvelgdamas į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, suteiktų paslaugų pobūdį, galimas laiko sąnaudas, būtinas paminėtiems procesiniams dokumentams (atsiliepimams į ieškinį, triplikams, atsiliepimams į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo) parengti, įvertinęs Rekomendacijų nuostatas bei vadovaudamasis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, sprendžia, jog yra pagrindas viršyti Rekomendacijose nustatytą maksimalų bylinėjimosi išlaidų dydį, tačiau sumažinant trečiųjų asmenų reikalautas priteisti bylinėjimosi išlaidas iki 6 000 Lt (1 737,72 Eur). Atsižvelgęs į tai, kad trečiasis asmuo UAB „eKopija“ iš dalies palaikė ieškovo D. P. firmos „Akvija“ ieškinį (nesutiko su ieškinio reikalavimu pripažinti UAB „eKopija“ pasiūlymą neatitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimų, tačiau sutiko su reikalavimu pripažinti UAB „Dussmann Service“ pasiūlymą neatitinkančių pirkimo sąlygų reikalavimų), pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė bylinėjimosi išlaidas sumažinti per pusę, todėl UAB „eKopija“ pirmosios instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas sumažinus iki 6 000 Lt (1 737,72 Eur), jam (UAB „eKopija) priteistina pusė šių išlaidų – 3 000 Lt (868,86 Eur).

61Pažymėtina, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą pagal Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 20 straipsnio 4 dalį teismai ir išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos, nuo euro įvedimo dienos nagrinėdami skundus ir apeliacinius bei kasacinius skundus dėl iki euro įvedimo dienos priimtų sprendimų skirti baudą ar nustatyti piniginę prievolę, savo sprendime nurodo paskirtos piniginės baudos ar nustatytos piniginės prievolės piniginės išraiškos dydį eurais taikydami perskaičiavimo kursą ir šio įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustatytą apvalinimo taisyklę. Atsižvelgiant į tai, trečių asmenų patirtos bylinėjimosi išlaidos skaičiuojamos ir priteisiamos eurais.

62Apelianto teigimu, negali būti priteisiamos tokios išlaidos, kurios nenurodytos Rekomendacijose, pvz., už susipažinimą su dokumentais, jų peržiūrėjimą, susipažinimą su teismo priimtais procesiniais dokumentais ir pan. Pažymėtina, kad Rekomendacijos nenustato galutinio advokato teikiamų teisinių paslaugų, už kurias turi būti apmokama, sąrašo. Pagal Rekomendacijų 10 punktą už advokato teisinių paslaugų, nenumatytų Rekomendacijose, teikimą priteistino užmokesčio dydis nustatomas kaip už analogiškas teisines paslaugas, numatytas Rekomendacijose. Taigi apelianto argumentai, kad teismas negali priteisti tokių bylinėjimosi išlaidų, kurios nėra įtvirtintos Rekomendacijose, pvz., už atsiliepimo į ieškinį peržiūrėjimą, visiškai nepagrįsti. Teisėjų kolegija pažymi, kad advokato teikiamos paslaugos, pvz., atsiliepimo į ieškinį rengimas, gali apimti ne tik paties procesinio dokumento surašymą, bet ir jo peržiūrėjimą, tikslinimą, konsultacijas su klientu, rengiant paminėtą dokumentą ir pan., todėl tai, kad pateiktoje advokato darbų ataskaitoje suteiktos paslaugos yra smulkiau detalizuotos (pvz., konkrečiau išdėstant kas apėmė atsileipimo į ieškinį parengimą), nereiškia, kad tokios išlaidos iš esmės yra nepagrįstos ir neatitinka Rekomendacijų nuostatų.

63Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme

64CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Netenkinus apelianto UAB „eKopija“ apeliacinio skundo, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos. Apelianto D. P. firmos „Akvija“ apeliacinis skundas buvo tenkintas iš dalies, tačiau iki bylos išnagrinėjimo iš esmės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei šias išlaidas pagrindžiantys įrodymai nebuvo gauti, todėl jos (bylinėjimosi išlaidos) nėra priteisiamos.

65Trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ ir atsakovas VĮ Lietuvos oro uostas, pateikę atsiliepimus į apeliacinius skundus, bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių dokumentų nepateikė, todėl šios išlaidos jiems nėra priteisiamos.

66Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

67Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. sprendimą dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pakeisti.

68Trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Dussmann Service“ (į. k. ( - )) iš ieškovo D. P. firmos „Akvija“ (į. k. ( - )) priteistus 2 093,30 Eur (du tūkstančius devyniasdešimt tris eurus ir trisdešimt centų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme sumažinti iki 1 737,72 Eur (vieno tūkstančio septynių šimtų trisdešimt septynių eurų ir septyniasdešimt dviejų centų).

69Trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „eKopija“ (į. k. ( - )) iš ieškovo D. P. firmos „Akvija“ (į. k. ( - )) priteistus 1 121,42 Eur (vieną tūkstantį šimtą dvidešimt vieną eurą ir keturiasdešimt du centus) išlaidų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme sumažinti iki 868,86 Eur (aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų ir aštuoniasdešimt šešių centų).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas D. P. firma „Akvija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Ieškovas paaiškino, kad atsakovas VĮ Lietuvos oro uostas vykdė atvirą... 5. Ieškovas įsitikinęs, kad UAB „Dussmann Service“ ir UAB „eKopija“... 6. Pirkimo dokumentų 6.5 punkte nustatyta, kad pasiūlymuose nurodoma kaina... 7. Remiantis VPĮ 40 straipsnio ir 85 straipsnio 1 dalies nuostatomis, tik mažos... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 5 d. sprendimu ieškinio... 10. Teismas nustatė, kad perkančioji organizacija, vertindama visus pirkimo... 11. Teismas nesutiko su ieškovo argumentu, kad perkančioji organizacija priėmė... 12. Teismas sutiko su atsakovu, kad rungimosi principu vykdomas neįprastai mažos... 13. Teismas, vertindamas ieškovo skaičiavimus, pagal kuriuos techninėje... 14. Pirkimo sąlygų 6.5 punkte nustatyta, kad į tiekėjų siūlomą kainą turi... 15. Teismas, vertindamas ieškovo argumentą, kad trečiojo asmens UAB... 16. Teismas konstatavo, kad ieškovo reikalavimas pripažinti jį pirkimo... 17. Teismas nustatė, kad trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ patyrė 7... 18. Trečiasis asmuo UAB „eKopija“ prašė patenkinti ieškovo ieškinį iš... 19. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 20. Ieškovas D. P. firma „Akvija“ pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo... 21. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:
 1. Trečiasis... 22. Trečiasis asmuo UAB „eKopija“ pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo... 23. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Teismas... 24. Atsakovas VĮ Lietuvos oro uostas pateikė atsiliepimą į D. P. firmos... 25. Ieškovo D. P. firma „Akvija“ pateikė atsiliepimą, kuriame prašo... 26. Nurodė, kad teismas iš esmės nesprendė šalių ginčo dėl to, kad UAB... 27. Trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ atsiliepime prašo trečiojo asmens... 28. Trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ atsiliepime į ieškovo D. P.... 29. Nesutinka su apelianto teiginiais, kad UAB „Dussmann Service“ nesuformulavo... 30. Trečiasis asmuo UAB „eKopija“ pateikė atsiliepimą, prašydamas ieškovo... 31. Teigia, kad nesutinka su apelianto argumentu, kad UAB „eKopija“ nepateikė... 32. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 33. Ieškovo D. P. firmos „Akvija“ apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 34. Trečiojo asmens UAB „eKopija“ apeliacinis skundas netenkintinas.... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 36. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 37. CPK 322 straipsnio nuostatos numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 38. Faktinės bylos aplinkybės... 39. Byloje nustatyta, kad atsakovas VĮ Lietuvos oro uostas vykdė viešąjį... 40. Apeliantas (ieškovas) D. P. firma „Akvija“ nesutinka su pirmosios... 41. Dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos... 42. Neįprastai mažos kainos institutas įtvirtintas VPĮ 40 straipsnyje, kurio 1... 43. Nustatyta, kad tiekėjų pasiūlytų kainų aritmetinis vidurkis (be PVM)... 44. Pažymėtina, kad apeliantas UAB „eKopija“ neginčija to, kad, remiantis... 45. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu apelianto skundo argumentu ir pažymi,... 46. Apeliantas, remdamasis pirkimo dokumentų techninės specifikacijos 1.9 ir 1.11... 47. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apelianto... 48. Taigi nenustačius, kad pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlyta kaina yra... 49. Įvertinusi byloje nustatytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija... 50. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme... 51. Teismas, baigdamas bylą nagrinėti iš esmės, privalo išspręsti... 52. Bylos duomenys patvirtina, kad tretieji asmenys UAB „Dussmann Service“ ir... 53. Apeliantas D. P. firma „Akvija“, nesutikdamas su tokiu teismo sprendimu,... 54. CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 55. Apelianto teigimu, bylinėjimosi išlaidos turėtų būti priteisiamos be PVM,... 56. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu skundo argumentu ir pažymi, kad... 57. Apelianto D. P. firmos „Akvija“ teigimu, teismo priteistos bylinėjimosi... 58. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato... 59. Nustatyta, kad trečiuosius asmenis UAB „Dussmann Service“ ir UAB... 60. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė išimtinių... 61. Pažymėtina, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą... 62. Apelianto teigimu, negali būti priteisiamos tokios išlaidos, kurios... 63. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme... 64. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 65. Trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ ir atsakovas VĮ Lietuvos oro... 66. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso... 67. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 5 d. sprendimą dalyje dėl... 68. Trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Dussmann Service“ (į. k.... 69. Trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „eKopija“ (į. k. ( - ))...