Byla e2-774-440/2018
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VEJUVA“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kalnėnų projektai“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „VEJUVA“ kreipėsi į teismą prašydama (1) ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka; (2) skubiai taikyti atsakovei UAB „Kalnėnų projektai“ laikinąsias apsaugos priemones: ieškinio sumai areštuoti atsakovės UAB „Kalnėnų projektai“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai areštuoti pinigines lėšas, kilnojamuosius daiktus ir (ar) turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančius pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, leidžiant atsakovei iš šio turto atsiskaityti su UAB „VEJUVA“; (3) priteisti iš atsakovės UAB „Kalnėnų projektai“ UAB „VEJUVA“ naudai 47 352,93 Eur skolos už prekes, 666,61 Eur delspinigių, 6% dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 623,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (150 Eur išlaidos advokatui, 473 Eur žyminis mokestis).
 2. Ieškinys priimtas, dėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones Šiaulių apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi nustatė ieškovei UAB „VEJUVA“ septynių dienų terminą, skaičiuojamą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos, pašalinti nutartyje nurodytą ieškinio trūkumą, t. y. sumokėti žyminį mokestį už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
 3. 2018 m. rugsėjo 13 d. teisme gautas prašymas patvirtinti 2018 rugsėjo 10 d. sudarytą taikos sutartį (toliau – Taikos sutartis) tarp ieškovės UAB „VEJUVA“ ir atsakovės UAB „Kalnėnų projektai“ ir nutraukti civilinę bylą. Nurodė, kad šalims yra žinomos Taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo teisinės pasekmės.

5Prašymas tenkintinas

 1. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK ) 140 straipsnio 3 dalį šalys bet kurioje proceso stadijoje gali bylą baigti taikos sutartimi. Prieš tvirtindamas šalių taikos sutartį, teismas išsiaiškina ar šalims žinomos šių procesinių veiksmų pasekmės, o tvirtindamas taikos sutartį, priima nutartį, kuria nutraukia bylą. Šioje nutartyje turi būti nurodomos tvirtinamos šalių taikos sutarties sąlygos.
 2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Remiantis CK 6.985 straipsnio 1 dalies nuostatomis, tik teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (lot. res judicata) galią.
 3. Atsižvelgiant į tai, kad teisme gauta šalių sudaryta Taikos sutartis, kuria šalys gera valia susitarė dėl kilusio ginčo, o įvertinus pateiktos tvirtinti Taikos sutarties nuostatas, teismui nėra pagrindo spręsti, kad pateikta Taikos sutartis prieštarauja įstatymui ar pažeidžia kitų asmenų teises bei įstatymo saugomus interesus. Šalys nurodė, kad joms yra žinomos Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės, todėl šalių sudaryta Taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina (CK 6.983-6.986 straipsniai, CPK 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas, 294 straipsnio 2 dalis).
 4. Išaiškintina, kad patvirtinus Taikos sutartį ir civilinę bylą nutrauktus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis).
 5. Šalys pareiškė prašymą gražinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio. Bylos duomenimis 2018 m. rugsėjo 7 d. ieškovė sumokėjo 473 Eur dydžio žyminį mokestį (Mokėjimo nurodymas Nr. 1499; mokėtojas: UAB „VEJUVA“). Iš LITEKO sistemos matyti, kad 473 Eur žyminis mokestis yra sumokėtas.
 6. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 94 straipsnio 1 dalis) ir pan. Teismas atsižvelgęs į bylos duomenis, į CPK 80, 83, 85, 96 straipsnių nuostatas, į šalių procesinį elgesį, į tai, kad šalys bylą išsprendė taikiai sudarydamos Taikos sutartį, sprendžia, kad ieškovei UAB „VEJUVA“ grąžintina 354,75 Eur dydžio žyminio mokesčio dalis (75 procentai sumokėto žyminio mokesčio). (CPK 87 straipsnio 2 dalis). Bylos duomenis teismas nepatyrė pašto išlaidų. Konkrečiu atveju šalys sudarydamos Taikos sutartį susitarė, kad atsakovė padengs ieškovės patirtas advokato išlaidas.
 7. Šalys pareiškė prašymą nagrinėti rašytinio proceso tvarka šalims nedalyvaujant, patvirtinti šią Taikos sutartį, ir vadovautis CPK 293 straipsnio 5 punktu civilinę bylą Nr. e2-774-440/2018 nutraukti. Nurodė, kad Taikos sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, kurių vienas pateikiamas Šiaulių apygardos teismui, po vieną – byloje dalyvaujantiems asmenims.
 8. Taikos sutartimi šalys prašė teismo netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, t.y. iš esmės galima spręsti, kad ieškovė prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsisakė. Atsižvelgiant į tai procesas dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 13 nutarties dėl trūkumų šalinimo nebetikslingas, todėl nutrauktinas. Klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paliktinas nenagrinėtu ( CPK 296 straipsnio 11,12 punktas).
 9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 290-291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsnio 2 dalimi teismas

Nutarė

6Prašymą tenkinti.

7Patvirtinti ieškovės UAB „VEJUVA“, juridinio asmens kodas 123552749, buveinės adresas Jeruzalės g. 17, LT-08420 Vilnius, atstovaujamos direktoriaus J. V. ir atsakovės UAB „Kalnėnų projektai“, juridinio asmens kodas 303317140, buveinės adresas: Raseinių raj. sav., Ariogalos m, Slėgio g. 1, atstovaujamos direktoriaus G. B., sudarytą Taikos sutartį tokiu turiniu:

 1. Atsakovė sutinka ir įsipareigoja sumokėti ieškovei 47 352,93 Eur skolą už prekes, 300 Eur išlaidų advokatui, ir 25 procentus ieškovės sumokėto žyminio mokesčio, kuris sudaro 118,25 Eur, t.y. viso 47 771,18 Eur tokiais terminais ir tvarka:

81.1. 25 000,00 Eur iki 2018-09-14;

91.2. 10 000,00 Eur iki 2018-10-01;

101.3. 12 771,18 Eur iki 2018-10-19.

 1. Ieškovė atsisako nuo ieškinio reikalavimo dalies priteisti iš atsakovės 666,61 Eur delspinigių ir 6% dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
 2. Šalys sutaria, kad atsakovei nesumokėjus ieškovei dalinio mokėjimo šios Taikos sutarties 1.1.-1.3. punktuose nustatytu terminu ir (arba) sumokėjus ne visą dalinį mokėjimą, atsakovė sutinka ir įsipareigoja sumokėti ieškovei 666,61 Eur delspinigių ir 6% dydžio metines palūkanas nuo Taikos sutarties 1 punkte numatytos ir atsakovės šios Taikos sutarties pažeidimo dieną nesumokėtos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško Taikos sutarties 1 punkto įvykdymo.
 3. Šalys susitaria, kad atsakovei nesumokėjus ieškovei dalinio mokėjimo šios Taikos sutarties 1.1.-1.3. punktuose nustatytu terminu ir (arba) sumokėjus ne visą dalinį mokėjimą, bus laikoma, kad po šio termino einančią kalendorinę dieną yra suėjęs terminas sumokėti visą likusį nesumokėtą įsiskolinimą, numatytą Taikos sutarties 1 punkte, ir ieškovė turi teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo dėl visos likusios nesumokėtos sumos.
 4. Šalys susitaria prašyti Šiaulių apygardos teismo netaikyti civilinėje byloje Nr. e2-774-440/2018 laikinųjų apsaugos priemonių, kurių prašė ieškovė ieškinyje.
 5. Šios Taikos sutartyje tiesiogiai neaptartų bylinėjimosi išlaidų Šalys viena kitai nekompensuoja.
 6. Visas teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu bei įteikimu, įsipareigoja apmokėti atsakovė.
 7. Ieškovė ir atsakovė, vadovaudamiesi CPK 87 straipsnio 2-3 dalimis teismo prašo nutartimi grąžinti 75 % sumokėto žyminio mokesčio.
 8. Ieškovė ir atsakovė patvirtina, jog supranta ir žino, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 straipsnio ir 6.985 straipsnio nuostatas, Taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus, ir kad teismo patvirtinta Taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią bei yra priverstinai vykdytinas dokumentas.
 9. Ieškovė ir atsakovė patvirtina, jog Taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos CPK 42 straipsnyje, 140 straipsnio 3 dalyje, 293 straipsnio 5 dalyje, 294 straipsnyje ir 430 straipsnio 9 dalyje, joms suprantamos ir žinomos – rašytinis šalių pareiškimas apie tai, kad jos sudarė Taikos sutartį, prijungiamas prie bylos, byla nutraukiama teismo nutartimi; nutartyje nurodomos teismo tvirtinamos šalių Taikos sutarties sąlygos; bylą nutraukus, šalys netenka teisės vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

11Nutraukti civilinę bylą Nr. e2-744-440/2018 pagal ieškovės UAB „VEJUVA“ ieškinį atsakovei UAB „Kalnėnų projektai“ dėl 47 352,93 Eur skolos už prekes, 666,61 Eur delspinigių, 6% dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo.

12Teismui patvirtinus Taikos sutartį vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu negalima.

13Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti ieškovei UAB „VEJUVA“, juridinio asmens kodas 123552749, buveinės adresas Jeruzalės g. 17, LT-08420 Vilnius, 354,75 Eur (tris šimtus penkiasdešimt keturis eurus 75 ct) žyminio mokesčio.

14Procesą dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutarties dėl ieškinio trūkumų šalinimo nutraukti. Klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo palikti nenagrinėtu.

15Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

16Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai