Byla e2VP-805-440/2018
Dėl vykdomojo rašto išdavimo civilinėje byloje Nr. e2-774-440/2018

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VEJUVA“ prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo civilinėje byloje Nr. e2-774-440/2018.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „VEJUVA“ kreipėsi į teismą prašydama išduoti vykdomąjį raštą dėl 47 352,93 Eur skolos už prekes, 666,61 Eur delspinigių, 6% dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 418,25 Eur bylinėjimosi išlaidų, iš jų 300,00 Eur išlaidos advokatui, 118,25 Eur žyminio mokesčio išlaidų išieškojimo iš atsakovės UAB „Kalnėnų projektai“ ieškovės UAB „VEJUVA“ naudai. Nurodė, kad Šiaulių apygardos teismo įsiteisėjusia 2018 m. rugsėjo 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-774-440/2018 patvirtinta tarp UAB „VEJUVA“ ir UAB „Kalnėnų projektai” taikos sutartis (toliau – Taikos sutartis) ir byla nutraukta. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė nemoka skolos pagal Taikos sutartimi patvirtą mokėjimo grafiką, prašo išduoti vykdomąjį raštą.

62.

7Atsakovė UAB „Kalnėnų projektai“ apie teismo posėdį informuota Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. apie teismo posėdį 2018 m. spalio 10 d. paskelbiant specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, be to, procesiniai dokumentai išsiųsti adresu: Slėnio g. 1, 60263 Ariogala, Raseinių r. sav., tačiau iki teismo posėdžio atsakovės atsiliepimas dėl pareikšto prašymo teisme negautas.

8Prašymas tenkintinas.

93.

10Byloje nustatyta, kad įsiteisėjusia Šiaulių apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-774-440/2018 patvirtinta ieškovės UAB „VEJUVA“ ir atsakovės UAB „Kalnėnų projektai“ Taikos sutartis. Pasirašydamos Taikos sutartį šalys neginčijamai pripažino ir patvirtino, jog galutinė atsakovės ieškovei pagal civilinėje byloje Nr. e2-774-440/2018 pareikštus reikalavimus mokėtina suma yra 47 771,18 Eur (toliau - skola) ir įsipareigojo skolą mokėti dalimis pagal grafiką: ne vėliau, kaip iki 2018 m. rugsėjo 14 d. – 25 000 Eur; ne vėliau, kaip iki 2018 m. spalio 1 d. – 10 000 Eur; ne vėliau, kaip iki 2018 m. spalio 19 d. – 12 771,18 Eur, tačiau skolos nesumokėjo.

114.

12Taikos sutarties 4 punkte nurodyta, kad šalys susitaria, kad atsakovei nesumokėjus ieškovei dalinio mokėjimo šios Taikos sutarties 1.1.-1.3. punktuose nustatytu terminu ir (arba) sumokėjus ne visą dalinį mokėjimą, bus laikoma, kad po šio termino einančią kalendorinę dieną yra suėjęs terminas sumokėti visą likusį nesumokėtą įsiskolinimą, numatytą Taikos sutarties 1 punkte, ir ieškovė turi teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo dėl visos likusios nesumokėtos sumos. Taikos sutarties 3 punkte numatyta, kad šalys sutaria, kad atsakovei nesumokėjus ieškovei dalinio mokėjimo šios Taikos sutarties 1.1.-1.3. punktuose nustatytu terminu ir (arba) sumokėjus ne visą dalinį mokėjimą, atsakovė sutinka ir įsipareigoja sumokėti ieškovei 666,61 Eur delspinigių ir 6% dydžio metines palūkanas nuo Taikos sutarties 1 punkte numatytos ir atsakovės šios Taikos sutarties pažeidimo dieną nesumokėtos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško Taikos sutarties 1 punkto įvykdymo. Nutartis dėl Taikos sutarties patvirtinimo įsiteisėjo 2018 m. rugsėjo 25 d.

135.

14Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis dispozityvumo principas leidžia bet kurioje proceso stadijoje šalims baigti bylą taikos sutartimi (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 3 dalis). Taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnio 1 dalis). Teismas, tvirtindamas taikos sutartį, priima nutartį, kuria nutraukia bylą, joje nurodomos tvirtinamos šalių taikos sutarties sąlygos (CPK 140 straipsnio 3 dalis, 629 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnio 1, 2 dalys). Jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą (CPK 646 straipsnio 3 dalis). Taigi sprendimą dėl vykdomojo rašto (ne)išdavimo pagal taikos sutartį ar jos dalį lemia buvimas aplinkybių, įrodančių, kad nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis.

156.

16Iš šalių sudarytos ir įsiteisėjusia teismo nutartimi patvirtintos Taikos sutarties sąlygų matyti, kad šalys susitarė, jog atsakovė UAB „Kalnėnų projektai“ šioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įvykdys savo piniginę prievolę – sumokės 47 771,18 Eur skolą dalimis Taikos sutartyje numatytas terminais ieškovei UAB „VEJUVA“. Pagal CK 6.205 straipsnį sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. Byloje nėra duomenų, kad šalys būtų pakeitusios Taikos sutarties sąlygas dėl atsiskaitymo terminų. Nesant tokių susitarimų, atsakovė privalo vykdyti taikos sutartį griežtai laikydamasi joje nurodytų sąlygų.

177.

18Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė pagal Taikos sutarties 1.1. ir 1.2. punktus nesumokėjo sutartimi susitartų mokėti sumų, yra pagrindo spręsti pažeidė sutarties sąlygas, susitarimą skolą mokėti nustatytais terminais. Ieškovė pateikė duomenis apie susidariusius įsiskolinimus 201 m. spalio 8 dinai. Atsakovė neneigė ieškovės nurodytų aplinkybių, nepateikė duomenų, kad skolą sumokėjo, todėl teismas daro išvadą, kad Taikos sutartyje nustatytais terminais atsakovė UAB „Kalnėnų projektai“ savo prievolės neįvykdė, todėl išduotinas vykdomasis raštas visai nesumokėtai skolos sumai, t. y. 47 771,18 Eur sumai (Taikos sutarties 1 punktas), 666,61 Eur delspinigių ir 6% dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Taikos sutarties 3 punktas) išieškojimo.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 646 straipsnio 3 dalimi teismas

Nutarė

20Prašymą tenkinti.

21Išduoti civilinėje byloje Nr. e2-774-440/2018 ieškovei UAB „VEJUVA“ (įmonės kodas 123552749) vykdomąjį raštą dėl 47 771,18 Eur (keturiasdešimt septynių tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt vieno euro 18 ct) skolos, 666,61 Eur (šešių šimtų šešiasdešimt šešių eurų 61 ct) delspinigių ir 6% dydžio metines palūkanas nuo 47 771,18 Eur (keturiasdešimt septynių tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt vieno euro 18 ct) sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš atsakovės UAB „Kalnėnų projektai“ (įmonės kodas 303317140).

22Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

23Nutarties kopiją išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai