Byla 1-955-295/2017

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Bugelevičius, sekretoriaujant Laimai Avižienytei, dalyvaujant prokurorui Gaudentui Balčiūnui, kaltinamajam A. T. ir jo gynėjai advokatei Annai Grinevič, kaltinamajam V. Ž. ir jo gynėjai advokatei Eugenijai Liutvinskienei, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2A. T., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio išsilavinimo, nevedęs, niekur nedirbantis, šiuo metu esantis ( - ) reabilitacijos centre, esančiame ( - ), deklaravęs gyvenamąją vietą ir nuolat gyvenantis ( - ), anksčiau teistas Lietuvos Respublikoje dvidešimt vieną kartą, paskutinį kartą 2012-07-30 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 187 straipsnio 1 dalį, 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 1 dalį, - laisvės atėmimu 9 mėnesiams, šią bausmę subendrinus su bausme, paskirta 2012-06-25 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme – laisvės atėmimas 4 metams ir 11 mėnesiams, 2015-02-23 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi paskirtoji bausmė sumažinta iki ketverių metų ir penkių mėnesių laisvės atėmimo, bausmę atlikęs, iš laisvės atėmimo vietų paleistas 2015-04-10, be to, dar du kartus teistas Ispanijos Karalystėje – 2015-07-24 ir 2015-10-14 Mursijos teismo nuosprendžiais (J DO INSTRUCCION N.7 DE MURCIA ir J DO INSTRUCCION N.5 DE MURCIA) už vagystes,

3kaltinamas nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau ir - BK) 259 straipsnio 1 dalyje, ir

4V. Ž., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, vedęs, dirbantis pagal verslo liudijimą, anksčiau neteistas, gyvenantis ( - ),

5kaltinamas nusikalstama veika, numatyta BK 264 straipsnio 1 dalyje, kurią prokuroras prašo perkvalifikuoti į nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 259 straipsnio 1 dalyje.

6Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

7Kaltinamasis A. T. neteisėtai įgijo ir laikė narkotinę medžiagą, neturėdamas tikslo ją parduoti ar kitaip platinti, o būtent:

8jis, 2016 m. liepos 19 d., apie 19 val., romų bendrijoje, esančioje ( - ), Vilniuje, name Nr. ( - ), neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, nusipirkdamas už 12 €, iš nenustatyto asmens, neteisėtai įgijo 0,051 g narkotinės medžiagos – heroino, kurią neteisėtai laikė su savimi iki 2016 m. liepos 19 d. 19:30 val., kol ( - ), Vilniuje, policijos pareigūnai pas jį rado ir paėmė šias narkotines medžiagas.

9Šiais savo veiksmais kaltinamasis A. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 259 straipsnio 1 dalyje.

10Kaltinamasis A. T. savo kaltę jam inkriminuojama nusikalstama veika pripažino visiškai ir patvirtino, kad jis 2016 m. liepos 19 d., apie 19 val., romų tabore, iš nepažįstamo jam asmens už 12 € savo asmeniniam vartojimui įsigijo du folijos lankstinukus su heroinu, tačiau Naujininkų mikrorajone, Vilniuje, policijos pareigūnai, sustabdę taksi automobilį, kuriuo iš romų taboro su narkotikais vyko kaltinamasis A. T., pas kaltinamąjį rado du folijos lankstinukus su heroinu, todėl jis buvo sulaikytas ir pristatytas į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 2 policijos komisariatą. Dėl padarytos nusikalstamos veikos kaltinamasis A. T. nuoširdžiai gailėjosi ir teigė, kad jis nori pakeisti savo gyvenimo būdą ir visiškai atsisakyti narkotinių medžiagų, todėl šiuo metu nuo priklausomybės narkotikams jis gydosi reabilitacijos centre, kuriame taip pat ir dirba visuomeniniais pagrindais.

11Kad 2016 m. liepos 19 d. sulaikius kaltinamąjį A. T., pas jį buvo rasti du folijos lankstinukai su juose esančiais milteliais, teisiamajame posėdyje patvirtino ir liudytojas – policijos pareigūnas - A. A. (A. A.).

12Specialistai, ištyrę pas kaltinamąjį A. T. rastus folijos lankstinukus, nustatė, kad gelsvos spalvos miltelių iš 2 vnt. folijos lankstinukų, 2016-07-19 rastų pas A. T., sudėtyje yra narkotinės medžiagos – heroino, kurio masė yra 0,051 g (T. 1., b.l. 119-121).

13Teismas mano, kad kaltinamojo A. T. visiškas prisipažinimas dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo ir jo nurodytos šios nusikaltimo padarymo aplinkybės nekelia abejonių, jo kaltė neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas parduoti ar kitaip platinti, taip pat įrodoma liudytojo A. A. parodymais ir Kriminalistinių tyrimų centro specialistų pateikta išvada, todėl teismas mano, kad šie baudžiamojoje byloje esantys ir teisiamojo posėdžio metu patikrinti įrodymai yra pakankami teismo apkaltinamajai išvadai padaryti, jog kaltinamasis A. T. neteisėtai disponavo narkotinėmis medžiagomis ir ši jo padaryta veika atitinka požymius nusikalstamos veikos, numatytos BK 259 straipsnio 1 dalyje, kadangi jis neteisėtai disponavo (įgijo ir laikė) narkotinę medžiagą – heroiną, kurio kiekis yra didesnis už 0,02 g, tačiau neviršija 2 g (Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-239), neturėdamas tikslo jo parduoti ar kitaip platinti.

14Be to, prokuroro kaltinamuoju aktu kaltinamajam A. T. buvo inkriminuojama, kad jis, padedant kaltinamajam V. Ž., neteisėtai įsigijęs narkotinę medžiagą romų bendrijoje, šią narkotinę medžiagą taip pat neteisėtai gabeno Vilniaus gatvėmis kaltinamojo V. Ž. vairuojamu automobiliu VW SHARAN, valstybinis numeris ( - ), kol policijos pareigūnai sustabdė kaltinamojo V. Ž. vairuojamą automobilį ir pas kaltinamąjį A. T. rado ir paėmė narkotines medžiagas.

15Gabenimas – tai narkotinių ar psichotropinių medžiagų buvimo ar laikymo vietos pakeitimas (žr. pvz. kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-32/2006; 2K-353/2007 ir kt.), kuris gali būti daromas narkotines ar psichotropines medžiagas transportuojant, nešant su savimi ir pan., t.y. perkeliant jas iš vienos vietos į kitą didesniais nuotoliais. Taigi, gabenimo tikslas yra vienokiu ar kitokiu būdu perkelti narkotines ar psichotropines medžiagas iš taško „A“ į tašką „B“, pakeičiant jų buvimo ar laikymo vietą. Kaltinamasis A. T., įsigydamas heroiną romų tabore asmeniniam vartojimui, neturėjo tikslo pakeisti įsigytų narkotinių medžiagų buvimo ar laikymo vietą, o laikė su savimi, taip pat ir važiuodamas kaltinamojo V. Ž. vairuojamu taksi automobiliu iš romų taboro, ir laukė tinkamo momento ir vietos, kurioje jis galėtų suvartoti įsigytas narkotines medžiagas. Į kurią konkrečiai vietą kaltinamasis A. T. gabeno narkotines medžiagas, nenurodyta ir kaltinamajame akte, o kaltinime A. T. inkriminuotas nekonkretus veiksmas „gabeno Vilniaus gatvėmis <...>“ negali būti laikomas narkotinių medžiagų buvimo ar laikymo vietos pakeitimu. Be to, iš kaltinamojo A. T. parodymų matyti, kad jam kasdieniam vartojimui buvo reikalingi 2-3 folijos lankstinukai su heroinu, todėl teismas mano, kad narkotinių medžiagų kiekis, reikalingas kasdieniam vartojimui ir laikomas (nešiojamas) su savimi sau suvartoti, nelaikytinas narkotinių medžiagų gabenimu. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad neteisėtas narkotinių medžiagų gabenimas, kaip nusikalstamos veikos, numatytos BK 259 straipsnio 1 dalyje, objektyvusis sudėties požymis, iš kaltinimo A. T. turi būti pašalintas. Kadangi šis objektyvusis nusikaltimo sudėties požymis turi būti pašalintas, iš kaltinimo A. T. turi būti pašalinti ir teiginiai, kad jis narkotines medžiagas gabeno, padedant kaltinamajam V. Ž., kaltinamojo V. Ž. vairuojamu automobiliu VW SHARAN, valstybinis numeris ( - ).

16Tačiau gabenimo, kaip nusikalstamos veikos, numatytos BK 259 straipsnio 1 dalyje, objektyviojo sudėties požymio pašalinimas iš kaltinimo A. T. esminės reikšmės kaltinamojo A. T. veikos kvalifikavimui neturi. BK 259 straipsnio 1 dalyje yra numatyta baudžiamoji atsakomybė asmeniui, kuris neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas, neturėdamas tikslo jas parduoti ar kitaip platinti. Objektyvieji šios nusikalstamos veikos sudėties požymiai yra alternatyvūs, todėl pakanka bent vieno iš jų, kad atsirastų baudžiamoji atsakomybė pagal BK 259 straipsnio 1 dalį. Bylos teisminio nagrinėjimo metu neabejotinai nustatyta, kad kaltinamasis A. T. neteisėtai įgijo ir laikė narkotinę medžiagą –heroiną, neturėdamas tikslo jo parduoti ar kitaip platinti, todėl jo veika pagrįstai kvalifikuota, kaip nusikaltimas, numatytas BK 259 straipsnio 1 dalyje.

17Kaltinamojo A. T. atsakomybę sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė, o jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis savo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo pripažino visiškai ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

18Skirdamas bausmę kaltinamajam A. T., teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumą, į kaltinamojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, taip pat į kaltinamojo A. T. asmenybę, kuris anksčiau Lietuvos Respublikoje buvo teistas net dvidešimt vieną kartą už įvairias nusikalstamas veikas, tačiau jokių išvadų iš ankstesnių teistumų nepadarė, o paleistas iš laisvės atėmimo vietų 2015 m. balandžio 10 d., praėjus labai trumpam laiko tarpui po paleidimo iš įkalinimo įstaigos, 2015-07-24 jau buvo nuteistas Ispanijos Karalystės Mursijos teismo už padarytą vagystę kitoje valstybėje, be to, kaltinamasis A. T. niekur nedirba ir neturi legalaus pragyvenimo šaltinio, todėl teismas daro išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti tik paskyrus kaltinamajam A. T. BK 259 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą bausmę – terminuotą laisvės atėmimą, kurio dydis turi būti artimas sankcijoje numatyto minimalaus ir maksimalaus dydžių vidurkiui. Tačiau, atsižvelgdamas į tai, kad kaltinamasis A. T. savo kaltę dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis pripažino visiškai, ir tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek bylos teisminio nagrinėjimo metu davė teisingus parodymus, kurie sutampa su teismo nustatytomis esminėmis nusikalstamos veikos aplinkybėmis, todėl ši aplinkybė leidžia manyti, kad kaltinamasis A. T. suprato savo elgesio netinkamumą ir nori iš esmės pakeisti savo gyvenimo būdą, o siekdamas užsibrėžto tikslo, šiuo metu gydosi nuo priklausomybės narkotikams reabilitacijos centre. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, todėl tikslinga kaltinamajam A. T. paskirtosios terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti, taikant įstatyme (BK 75 straipsnio 2 dalies 3 ir 8 punktai) numatytas pareigas, kurios gali padėti įgyvendinti bausmės paskirtį ir turėti teigiamos įtakos kaltinamojo A. T. elgesiui. BK 75 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta pareiga – gydytis priklausomybės ligas, gali būti paskirta tik tuo atveju, jeigu nuteistasis sutinka. Bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, kad kaltinamasis A. T. savo noru gydosi priklausomybės ligas reabilitacijos centre ir prašė teismo leisti jam baigti visą gydymosi kursą, todėl atsižvelgdamas į kaltinamojo A. T. pageidavimą, teismas daro išvadą, kad jis sutinka gydytis priklausomybės ligas.

19Kaltinamasis V. Ž. prokuroro kaltinamuoju aktu buvo kaltinamas tuo, kad jis padėjo asmeniui įsigyti narkotinę medžiagą, o būtent:

202016 m. liepos 19 d., apie 19 val., kaltinamajam A. T. paprašius nuvežti jį į romų taborą, kaltinamasis V. Ž., suvokdamas, kad šis keleivis į romų taborą vyks neteisėtai pirkti narkotinių medžiagų, sutiko jį nuvežti ir 2016 m. liepos 19 d., apie 19 val., V. Ž. priklausančiu taksi automobiliu VW SHARAN, valstybinis numeris ( - ), nuvežė A. T. į romų bendriją, esančią ( - ), Vilniuje, kur kaltinamasis A. T. apie 19:30 val. iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens neteisėtai įgijo 0,051 g narkotinės medžiagos – heroino, tokiu būdu, kaltinamasis V. Ž. padėjo A. T. įsigyti narkotinę medžiagą.

21Šiais savo veiksmais kaltinamasis V. Ž. buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 264 straipsnio 1 dalyje.

22Tačiau šios bylos teisminio nagrinėjimo metu, prokuroras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 256 straipsnio 2 dalimi, pateikė rašytinį prašymą pakeisti kaltinime V. Ž. nurodytos veikos kvalifikavimą iš BK 264 straipsnio 1 dalies į BK 24 straipsnio 6 dalį ir 259 straipsnio 1 dalį, kaltinant V. Ž. tuo, kad jis padėjo asmeniui įsigyti ir gabenti narkotinę medžiagą, o būtent:

232016 m. liepos 19 d., apie 19 val., kaltinamajam A. T. paprašius nuvežti jį į romų taborą, kaltinamasis V. Ž., suvokdamas, kad šis keleivis į romų taborą vyks neteisėtai pirkti narkotinių medžiagų, sutiko jį nuvežti ir 2016 m. liepos 19 d., apie 19 val., V. Ž. priklausančiu taksi automobiliu VW SHARAN, valstybinis numeris ( - ), nuvežė A. T. į romų bendriją, esančią ( - ), Vilniuje, kur kaltinamasis A. T. apie 19:30 val. iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens neteisėtai įgijo 0,051 g narkotinės medžiagos – heroino, o žinodamas, kad 2016 m. liepos 19 d., apie 19 val., ( - ), Vilniuje, esančioje romų gyvenvietėje, A. T. neteisėtai įgijo narkotinę medžiagą, nesant tikslo jos parduoti ar kitaip platinti ir turi ją su savimi, V. Ž. priklausančiu taksi automobiliu VW SHARAN, valstybinis numeris ( - ), vežė A. T. iš ( - ), Vilniuje, esančios romų gyvenvietės, tokiu būdu, padėdamas įsigyti ir gabenti pastarojo turimos su savimi 0,051 g narkotinės medžiagos – heroino, iki kol 2016 m. liepos 19 d. 19:30 val., ( - ), Vilniuje, policijos pareigūnai pas jį rado ir paėmė minėtą kiekį narkotinės medžiagos.

24Kadangi sutinkamai su Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau ir - BPK) 256 straipsnio 2 dalies reikalavimais, išnagrinėjus baudžiamąją bylą, kaltinamasis gali būti pripažintas kaltu ir remiantis kaltinamajame akte pateiktu veikos kvalifikavimu, teismas priimdamas procesinį sprendimą kaltinamojo V. Ž. atžvilgiu, pasisako tiek dėl kaltinamajame akte, tiek dėl prokuroro rašytiniame prašyme teismui pateikto nusikalstamos veikos kvalifikavimo.

25Kaltinamasis V. Ž. savo kaltės nei BK 264 straipsnio 1 dalyje, nei BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 259 straipsnio 1 dalyje, numatyta nusikalstama veika, nepripažino. Duodamas parodymus teisiamajame posėdyje, kaltinamasis V. Ž. teigė, kad jis oficialiai, t.y. versdamasis individualia veikla ir turėdamas leidimą vykdyti taksi veiklą, dirba taksistu, t.y. priima iš piliečių užsakymus nuvežti juos iš vienos vietos į kitą, todėl ir veža klientus jų nurodytu maršrutu. Vykdydamas taksi veiklą, kaltinamasis V. Ž. naudojasi specialia taksi iškvietimų programa „etaksi“, tačiau kai užsakymų per šią programą nėra, kaltinamasis su savo automobiliu laukia klientų taksi automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Naujininkų troleibuso žiede, kadangi ši aikštelė yra šalia jo namų. Kaltinamojo V. Ž. teigimu, jis dažnai klientus veža į romų taborą, esantį ( - ) gatvėje, Vilniuje, tačiau kokiu tikslu jie ten vyksta, jis nežino ir jų vykimo tikslas kaltinamojo nedomina, tačiau kaltinamasis pripažino, kad jis numanė, kokiu tikslu jo klientai vyksta į romų taborą, tačiau su klientais šia tema jis niekada nekalbėjo ir nesiaiškino ar jie įsigijo narkotikų ar ne. Kadangi kaltinamasis V. Ž. turi žmoną ir du nepilnamečius vaikus, kaltinamojo teigimu, jis klientų vežti neatsisako, nes jam reikalingi pinigai šeimą išlaikyti, todėl jeigu klientas prašo nuvežti jį į romų taborą, kaltinamasis V. Ž. taip ir daro. Taip pat kaltinamasis tvirtino, kad jis niekaip negalėjo padėti įsigyti narkotikų klientams, nes jeigu jis būtų atsisakęs vežti klientus į romų taborą įsigyti narkotikų, jie nuvažiuotų kitu taksi automobiliu ar autobusu, o jis prarastų pinigus už nesuteiktą paslaugą.

26Tiek pagal BK 264 straipsnio 1 dalį, tiek pagal 24 straipsnio 6 dalį ir 259 straipsnio 1 dalį, kaltinamasis V. Ž. turi būti išteisintas, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

27Prokuroras kaltinimą V. Ž. nusikalstama veika grindė kaltinamojo A. T., liudytojų N. S., A. M. ir A. A. parodymais, liudytojos N. S. mobilaus ryšio telefono apžiūros protokolu, taip pat kaltinamojo V. Ž. telefoninių pokalbių su kitais asmenimis turinio išklotinėmis.

28Kaltinamasis A. T., duodamas parodymus teisme, pripažino, kad jis pažįsta kaltinamąjį V. Ž. kaip taksistą, su kuriuo jis anksčiau ne kartą vyko į romų taborą nusipirkti narkotikų, tačiau su taksi automobilio vairuotoju jis, vykdamas į taborą ar atgal, narkotikų įsigijimo aplinkybių neaptarinėjo ir jis niekada nesakė vairuotojui, kad įsigijo narkotikų ir juos vežasi su savimi. Taip pat kaltinamasis A. T. nurodė, kad ne visada su taksi automobiliu nuvažiavęs į romų taborą, su tuo pačiu automobiliu grįždavo ir atgal, kadangi ne visada užtekdavo pinigų sumokėti už taksi paslaugas. Be to, kaltinamasis A. T. nurodė, kad jeigu taksi vairuotojas atsisakytų jį vežti į romų taborą, jis vis tiek ten nuvyktų arba kitu taksi automobiliu arba 3G maršruto visuomeninio transporto autobusu.

29Liudytoja N. S. teisiamojo posėdžio metu paaiškino, kad ji yra priklausoma nuo narkotinių medžiagų, vartojanti narkotines medžiagas apie 14 metų, todėl pažįsta daug taksi vairuotojų, tarp jų ir kaltinamąjį V. Ž., kurie ją nuolat veždavo į romų taborą įsigyti narkotikų. Kadangi tuo metu liudytoja N. S., jos žodžiais, intensyviai vartojo narkotines medžiagas ir alkoholį, į romų taborą įsigyti svaigalų jai reikėdavo vykti kartais net keletą kartų per dieną, tačiau apie narkotikus su taksi vairuotojais ji nekalbėdavo ir nesakydavo kokiu tikslu ji vyksta į romų taborą, tačiau liudytojos N. S. teigimu, taksistai turbūt patys suprasdavo, kokiu tikslu ji vyksta į romų taborą. Taksi vairuotojus, kurių telefono numerius ji buvo įsivedusi į savo telefono abonento knygą, N. S. išsikviesdavo telefonu ir pasirinkdavo tą, kuris tuo metu būdavo laisvas. Kaltinamojo V. Ž. telefono numerį liudytoja N. S. į savo telefono abonentų knygą taip pat buvo įsivedusi pavadinimu „V. taksi tolstyj“, todėl įvykio dieną, t.y. 2016 metų balandžio mėnesio pabaigoje, jam ir paskambino, prašydama nuvežtą ją į romų taborą, kadangi jis buvo laisvas.

30Kad ne kartą naudojosi kaltinamojo V. Ž., kaip taksisto, paslaugomis, vykdamas įsigyti narkotikų į romų taborą, teisiamajame posėdyje patvirtino ir liudytojas A. M., kuris taip pat paaiškino, kad jis niekada nesakė kaltinamajam V. Ž. kokiu tikslu jis vyksta į romų taborą, o ar taksi vairuotojas suprato, kad A. M. vyksta nusipirkti narkotinių medžiagų ir ar vairuotojas girdėdavo apie ką jis kalba su kitais asmenimis, jeigu taksi automobiliu įsigyti narkotikų jis vykdavo ne vienas, liudytojas A. M. paaiškinti negalėjo.

31Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 20 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kad įrodymais gali būti tik tokie duomenys, kurie patvirtina arba paneigia bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai išspręsti teisingai, o BPK 20 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad teisėjai įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Taigi, apkaltinamasis teismo nuosprendis gali būti grindžiamas tik leistinais, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatytomis priemonėmis bei teisiamojo posėdžio metu ištirtais ir jų tikrumą patikrintais bei patikimais įrodymais, kuriuos išanalizavus ir įvertinus jų tarpusavio ryšį, padaroma išvada dėl įrodymų pakankamumo teismo apkaltinamosioms išvadoms pagrįsti. Tačiau, sutinkamai su Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 255 straipsnio 1 dalies reikalavimais, byla teisme nagrinėjama tik dėl tų kaltinamųjų ir tik dėl tų nusikalstamų veikų, dėl kurių ji perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje, todėl vertindamas liudytojų N. S. ir A. M. parodymus, duotus tiek ikiteisminio tyrimo metu (T. 2., b.l. 6-7; 32-33), tiek teisiamajame posėdyje, taip pat vertindamas kitus proceso veiksmus, susijusius su šiais asmenimis, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas (T. 2., b.l. 63-67), o būtent - N. S. priklausančio mobilaus telefono apžiūrą, darytą 2016 m. balandžio 23 d. (T. 1., b.l. 34-38), bei 2016 m. birželio 23 d. protokolą, kuriame buvo nurodyti elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo duomenys (T. 1., b.l. 64-82), teismas pažymi, kad liudytojų N. S. ir A. M. parodymuose nurodomos aplinkybės ir faktai bei proceso veiksmų atlikimo metu gauti duomenys yra susiję su 2016 m. balandžio 23 d. įvykiais, t.y. įvykiais, kurie įvyko daug anksčiau, nei buvo padarytos nusikalstamos veikos, dėl kurių ši baudžiamoji byla buvo perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje. Tiek kaltinamajam A. T., tiek kaltinamajam V. Ž. inkriminuojamos nusikalstamos veikos, dėl kurių ši baudžiamoji byla buvo perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje, buvo padarytos 2016 m. liepos 19 d., apie 19:00 val., todėl liudytojų N. S. ir A. M. parodymuose pateikiamos aplinkybės ir faktai, kuriuos šie liudytojai suvokė 2016 m. balandžio mėnesį, negali būti duomenų apie įrodinėtinas šioje baudžiamojoje byloje aplinkybes šaltinis, ir negali būti pagrindu teismo apkaltinamosioms išvadoms pagrįsti.

32Liudytojas – policijos pareigūnas – A. A. (A. A.) teisiamajame posėdyje pareiškė, kad jis nevisiškai prisimena aplinkybes, dėl kurių yra pakviestas liudyti teisme, todėl siekiant patikrinti kitus šioje baudžiamojoje byloje esančius įrodymus, teisiamajame posėdyje buvo perskaityti liudytojo A. A. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo pareigūnui (BPK 276 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 4 dalis).

33Duodamas parodymus ikiteisminio tyrimo pareigūnui apie nusikalstamas veikas, kurios inkriminuotos A. T. ir V. Ž. (T. 1., b.l. 16), liudytojas – policijos pareigūnas - A. A. nurodė, kad 2016 m. liepos 19 d. jam dirbant kartu su kolegomis – policijos pareigūnais - A. R., A. B., D. R., M. M. ir M. K., apie 19:30 val., jie pastebėjo iš viršutinio taboro, esančio ( - ), Vilniuje, važiuojantį raudonos spalvos taksi automobilį VW, valstybinis numeris ( - ). Minėtas automobilis sustojo ( - ), Vilniuje, iš kurio išlipo vyriškis, kaip vėliau paaiškėjo, t. y. A. T., gimęs ( - ), todėl policijos pareigūnai nusprendė patikrinti minėtą asmenį. Pas jį apžiūros metu buvo rasti ir paimti du folijos lankstinukai su milteliais, kaip įtariama su narkotine medžiaga – heroinu. A. T. paaiškino, kad į taborą nuvažiavo su pažįstamu taksistu pravarde „V.“ (VW raudonos spalvos taksi automobilis), kuris laukė jo tabore, kol A. T. įsigys narkotikus. A. T., įsigijęs heroino, grįžo atgal į taksi automobilį ir juo nuvažiavo į Naujininkų mikrorajoną. Tuomet ( - ) gatvėje, Vilniuje, buvo sustabdytas minėtas taksi automobilis VW, valstybinis numeris ( - ), iš kurio anksčiau išlipo A. T.. Policijos pareigūnams sustabdžius taksi automobilį, buvo nustatyta, kad jį vairavo V. Ž., gimęs ( - ). Po to, A. T. ir V. Ž., kartu su taksi automobiliu, buvo sulaikyti ir pristatyti į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 2 policijos komisariatą tolimesniam aiškinimuisi.

34Be to, liudytojas A. A., duodamas parodymus teisme, patvirtino, kad kaltinamasis V. Ž., vairuodamas jam priklausantį raudonos spalvos VW automobilį, nuolat vežiojo nuo narkotikų priklausomus asmenis į romų taborą ir atgal, todėl kai pamatė šį automobilį išvažiuojantį iš romų taboro, nusprendė jį patikrinti.

35Pagal BK 264 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas padėjo asmeniui įsigyti, vertė, lenkė ar kitaip jį pratino ne gydymo tikslais vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas. Šiame įstatyme įtvirtinta sudėtis yra formali, o jame nurodytos veikos yra alternatyvios, todėl nusikalstama veika laikoma baigta, kai asmuo padaro bent vieną iš jų, nepriklausomai nuo padarinių atsiradimo. Padėjimu įsigyti narkotinių medžiagų laikytini tokie kaltininko veiksmai, kuriais jis sudaro sąlygas įsigyti šių medžiagų, be kurių (sudarytų sąlygų) narkotines medžiagas įsigyjantis asmuo negalėtų jų įsigyti. Tam tikrais atvejais, transporto priemonės suteikimas ar asmens nuvežimas į vietą, kurioje jis gali įsigyti narkotinių ar psichotropinių medžiagų, esant tam tikroms aplinkybėms ir transporto priemonę suteikiančiam ar į vietą nuvežančiam asmeniui neabejotinai žinant, kad asmuo vyksta įsigyti būtent narkotinių ar psichotropinių medžiagų, ir suvokiančio, jog be transporto priemonę suteikiančio ar automobiliu nuvežančio asmens pagalbos asmuo negalės įsigyti narkotinių ar psichotropinių medžiagų, gali būti traktuojamas kaip padėjimas įsigyti narkotinių ar psichotropinių medžiagų, tačiau teismas mano, kad ši veika negali būti inkriminuojama įstatymo nustatyta tvarka viešas transporto paslaugas teikiantiems asmenims.

36Iš baudžiamojoje byloje esančių duomenų (T. 3., b.l. 30; 46) matyti, kad kaltinamasis V. Ž. vykdo individualią veiklą ir turi įstatymais nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 18 straipsnio 12 dalis) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2015 m. gruodžio 3 d. išduotą leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi, kurio (leidimo) galiojimas nėra sustabdytas ar panaikintas, todėl jis turėjo teisę teikti taksi paslaugas Vilniaus savivaldybės teritorijoje ir vežti keleivius jų nurodytais maršrutais. Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi tvarką nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-80 patvirtintos „Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės“ (toliau ir – Taisyklės), kurios yra privalomos savivaldybėms, vežėjams, keleivius už atlygį vežantiems lengvųjų automobilių ir taksi vairuotojams bei jų keleiviams. Taisyklių 4.4. punkte yra nustatyta, kad taksi paslauga – keleivio ir bagažo vežimas taksi, keleivio laukimas esant įjungtam taksometrui, važiavimas pagal taksi užsakymą, keleivių laukimas, o Taisyklių 41 punkte yra nustatyta, kad vairuotojas privalo vežti keleivį į jo pageidaujamą vietą trumpiausiu keliu arba paties keleivio nurodytu maršrutu, be to, pirmajam keleiviui paprašius, į transporto priemonę gali būti paimami bendrakeleiviai, o draudžiama vežti tik keleivius nešvariais drabužiais, degias, sprogstamąsias, nuodingas ir dvokiančias medžiagas ir kitus daiktus, galinčius sugadinti ar suteršti taksi įrenginius, sėdynes ar apmušalus (Taisyklių 44.2 punktas). Be to, Taisyklių 12 ir 13 punktuose yra nurodyta, kad savivaldybės teritorijoje visi taksi vežėjai turi teisę naudotis visomis taksi stotelėmis ir gali stovėti bet kurioje miesto vietoje, jeigu to nedraudžia Kelių eismo taisyklės, o taksi užsakymą galima padaryti ir ryšio priemonėmis (Taisyklių 4.5. punktas). Taigi, kaltinamasis V. Ž., laukdamas klientų taksi stotelėje, esančioje Naujininkų mikrorajone, Vilniuje, taip pat priimdamas taksi užsakymus iš klientų telefonu ir veždamas juos klientų nurodytais maršrutais į klientų nurodytą vietą, jų laukdamas nurodytoje vietoje ir vėliau veždamas juos atgal, vykdė įstatymais leidžiamą veiklą, ir turėdamas šios rūšies veiklai išduotą specialų leidimą, todėl teigti, kad vykdydamas legalią ir įstatymais reglamentuotą veiklą, kaltinamasis V. Ž. tokiu būdu padėjo A. T. daryti nusikaltimą (neteisėtai įsigyti narkotinių medžiagų), nėra pagrindo, todėl teismas daro išvadą, kad kaltinamojo V. Ž. veikoje nėra nusikaltimo, numatyto BK 264 straipsnio 1 dalyje, požymių ir pagal šį įstatymą jis turi būti išteisintas.

37Taip pat kaltinamojo V. Ž. veikoje nėra ir nusikalstamos veikos, numatytos BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 259 straipsnio 1 dalyje, požymių.

38Prokuroras, prašydamas pakeisti kaltinime V. Ž. nurodytos veikos kvalifikavimą iš BK 264 straipsnio 1 dalies į BK 24 straipsnio 6 dalį ir 259 straipsnio 1 dalį, kaltino V. Ž. tuo, kad jis padėjo kaltinamajam A. T. vykdyti nusikalstamą veiką, t.y. padėjo neteisėtai įsigyti ir gabenti narkotinę medžiagą. Tačiau padėjimas asmeniui įsigyti narkotinių medžiagų yra reglamentuotas specialiu įstatymu (BK 264 straipsnis), kurio požymius teismas jau aptarė, todėl spręsdamas klausimą dėl kaltinamojo V. Ž. baudžiamosios atsakomybės pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 259 straipsnio 1 dalį, teismas vertina tik vieną iš prokuroro prašyme nurodytų šios veikos objektyviųjų požymių – padėjimą kaltinamajam A. T. gabenti narkotinę medžiagą.

39BK 24 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių BK 13 straipsnyje nustatyto amžiaus asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką, o BK 24 straipsnio 6 dalyje yra nurodyta, kad padėjėjas yra asmuo, padėjęs daryti nusikalstamą veiką, duodamas patarimus, nurodymus, teikdamas priemones arba šalindamas kliūtis, saugodamas ar pridengdamas kitus bendrininkus, iš anksto pažadėjęs paslėpti nusikaltėlį, nusikalstamos veikos darymo įrankius ar priemones, šios veikos pėdsakus ar nusikalstamu būdu įgytus daiktus, taip pat asmuo iš anksto pažadėjęs realizuoti iš nusikalstamos veikos įgytus ar pagamintus daiktus. Pažymėtina, kad BK 24 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta norma išvardija visus galimus padėjimo padaryti nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą būdus ir šiame įstatyme numatytas veiksmų sąrašas yra išsamus, todėl kitokie veiksmai negali būti pripažinti padėjimu padaryti nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą. Veiksmų bendrumas, kaip objektyvus bendrininkavimo požymis, reiškia, kad kiekvieno iš bendrininkų veiksmai yra nukreipti bendram nusikalstamam tikslui pasiekti ir kiekvieno iš jų veiksmai turi būti labai reikšmingi bendroje nusikalstamoje veikloje, sudarant prielaidas bei sąlygas kitų bendrininkų veiksmams, taip pat ir vykdytojo apsisprendimui dėl nusikalstamos veikos darymo. Bendrininkavimui būtinas ir kitas subjektyvus požymis – susitarimas daryti nusikalstamą veiką bendrai, t.y. susitarimas apie bendrą nusikalstamą veiklą ir bendro tikslo daryti nusikaltimą arba baudžiamąjį nusižengimą. Susitarimas daryti nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus gali būti realizuojamas įvairiomis formomis tiek žodžiu ar raštu arba konkliudentiniais veiksmais, tačiau bet kokiu atveju būtina, kad vykdytojas ir kiti bendrininkai žinotų apie tai, kad jie veikia kartu, t.y. vykdytojas turi žinoti, kad jam padaryti nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padeda kitas asmuo, o padėjėjas žinoti, kad jis padeda vykdytojui daryti nusikalstamą veiką, todėl nelaikytina bendrininkavimu, jei atitinkami asmenys nesupranta, kad savo veiksmais padeda vykdytojui padaryti nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, o vykdytojas nežino, kad jam padaryti nusikalstamą veiką padeda kiti asmenys.

40Šios baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu nebuvo gauta jokių objektyvių duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad tarp kaltinamųjų A. T. ir V. Ž. buvo kokios nors formos susitarimas apie bendrą nusikalstamą veiką. Kaip minėta, kaltinamasis V. Ž., veždamas taksi automobiliu kaltinamąjį A. T. į romų gyvenvietę (taborą), esančią ( - ), Vilniuje, vykdė legalią veiklą, kuriai jis turėjo specialų kompetentingos institucijos išduotą leidimą, todėl užsiimdamas įstatymais leidžiama veikla, jis negalėjo žinoti, kad vykdydamas šią veiklą, jis padeda kitam asmeniui padaryti nusikaltimą, o kaltinamasis A. T., duodamas parodymus teisme, nurodė, kad jeigu kaltinamasis V. Ž. būtų atsisakęs suteikti taksi paslaugą ir nuvežti jį į romų taborą, šią paslaugą jis gautų iš kitų taksi vairuotojų arba nusipirkti narkotikų nuvyktų 3G maršruto visuomeninio transporto autobusu, todėl akivaizdu, kad kaltinamasis A. T. negalėjo suvokti, jog kaltinamasis V. Ž., suteikdamas jam taksi paslaugą nuveždamas jį į romų taborą, padeda jam padaryti nusikalstamą veiką. Be to, kaip minėta, neteisėtas narkotinių medžiagų gabenimas, kaip nusikalstamos veikos, numatytos BK 259 straipsnio 1 dalyje, objektyvusis sudėties požymis, iš kaltinimo A. T. turi būti pašalintas, todėl kaltinamasis V. Ž. negali būti kaltinamas bendrininkavimu su kaltinamuoju A. T., padėdamas jam gabenti narkotines medžiagas, nes nustatant padėjėjo baudžiamąją atsakomybę už bendrininkavimą, turi būti konstatuoti visi bendrininkavimo ir nusikalstamos veikos, pagal kurią kvalifikuojama vykdytojo veika požymiai (požymių visuma), o kadangi kaltinamasis A. T. narkotinių medžiagų gabenimu buvo kaltinamas nepagrįstai, kaltinamojo V. Ž. veiksmuose nėra bendrininkavimo požymių, numatytų BK 24 straipsnio 6 dalyje, ir pagal BK 24 straipsnio 6 dalį bei 259 straipsnio 1 dalį kaltinamąjį V. Ž. patraukti baudžiamojon atsakomybėn taip pat nėra pagrindo, todėl ir pagal šią nusikalstamą veiką jis turi būti išteisintas, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

41Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Logistikos skyriaus centrinėje daiktinių įrodymų saugykloje laikomus tris vokus su po tyrimų likusiais objektais (T. 1., b.l. 102-105; 122-123), teismo nuosprendžiui įsiteisėjus, tikslinga sunaikinti, kaip menkaverčius daiktus (BPK 94 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-298 straipsniais, 301 straipsnio 1 dalimi ir 302 - 308 straipsniais,

Nutarė

43A. T. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 straipsnio 1 dalyje, ir paskirti jam laisvės atėmimą vieneriems metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

44Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsnio pagrindu į A. T. paskirtą bausmę įskaityti kardomąjį kalinimą (laikinąjį sulaikymą) nuo 2016 m. liepos 19 d. 19:30 val. iki 2016 m. liepos 20 d. 14:40 val. (vieną dieną), vieną kardomojo kalinimo dieną prilyginant vienai laisvės atėmimo parai.

45Sutinkamai su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio reikalavimais, A. T. paskirtosios bausmės vykdymą atidėti dvejiems metams ir paskirti jam šias įstatyme (BK 75 straipsnio 2 dalies 3 ir 8 punktai) numatytas pareigas:

  1. gydytis priklausomybės ligas ir praeiti visą gydymosi kursą;
  2. per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

46Išaiškinti kaltinamajam A. T., kad jam nevykdant teismo paskirtų pareigų arba padarius administracinius nusižengimus, bausmės vykdymo atidėjimo sąlygos jai gali būti pakeistos arba bausmės vykdymo atidėjimas gali būti panaikintas ir jis gali būti pasiųstas atlikti teismo nuosprendžiu jam paskirtą terminuoto laisvės atėmimo bausmę.

47Kaltinamajam A. T. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti nepakeistą.

48V. Ž. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 264 straipsnio 1 dalį bei 24 straipsnio 6 dalį ir 259 straipsnio 1 dalį, išteisinti, nepadarius veikos turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

49Kaltinamajam V. Ž. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti nepakeistą.

50Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Logistikos skyriaus centrinėje daiktinių įrodymų saugykloje laikomus tris vokus su po tyrimų likusiais objektais, teismo nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

51Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas... 2. A. T., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. kaltinamas nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 4. V. Ž., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 5. kaltinamas nusikalstama veika, numatyta BK 264 straipsnio 1 dalyje, kurią... 6. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 7. Kaltinamasis A. T. neteisėtai įgijo ir laikė narkotinę medžiagą,... 8. jis, 2016 m. liepos 19 d., apie 19 val., romų bendrijoje, esančioje ( - ),... 9. Šiais savo veiksmais kaltinamasis A. T. padarė nusikalstamą veiką,... 10. Kaltinamasis A. T. savo kaltę jam inkriminuojama nusikalstama veika pripažino... 11. Kad 2016 m. liepos 19 d. sulaikius kaltinamąjį A. T., pas jį buvo rasti du... 12. Specialistai, ištyrę pas kaltinamąjį A. T. rastus folijos lankstinukus,... 13. Teismas mano, kad kaltinamojo A. T. visiškas prisipažinimas dėl jam... 14. Be to, prokuroro kaltinamuoju aktu kaltinamajam A. T. buvo inkriminuojama, kad... 15. Gabenimas – tai narkotinių ar psichotropinių medžiagų buvimo ar laikymo... 16. Tačiau gabenimo, kaip nusikalstamos veikos, numatytos BK 259 straipsnio 1... 17. Kaltinamojo A. T. atsakomybę sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė, o... 18. Skirdamas bausmę kaltinamajam A. T., teismas atsižvelgia į padarytos... 19. Kaltinamasis V. Ž. prokuroro kaltinamuoju aktu buvo kaltinamas tuo, kad jis... 20. 2016 m. liepos 19 d., apie 19 val., kaltinamajam A. T. paprašius nuvežti jį... 21. Šiais savo veiksmais kaltinamasis V. Ž. buvo kaltinamas padaręs... 22. Tačiau šios bylos teisminio nagrinėjimo metu, prokuroras, vadovaudamasis... 23. 2016 m. liepos 19 d., apie 19 val., kaltinamajam A. T. paprašius nuvežti jį... 24. Kadangi sutinkamai su Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau... 25. Kaltinamasis V. Ž. savo kaltės nei BK 264 straipsnio 1 dalyje, nei BK 24... 26. Tiek pagal BK 264 straipsnio 1 dalį, tiek pagal 24 straipsnio 6 dalį ir 259... 27. Prokuroras kaltinimą V. Ž. nusikalstama veika grindė kaltinamojo A. T.,... 28. Kaltinamasis A. T., duodamas parodymus teisme, pripažino, kad jis pažįsta... 29. Liudytoja N. S. teisiamojo posėdžio metu paaiškino, kad ji yra priklausoma... 30. Kad ne kartą naudojosi kaltinamojo V. Ž., kaip taksisto, paslaugomis,... 31. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 20 straipsnio 3 dalyje yra... 32. Liudytojas – policijos pareigūnas – A. A. (A. A.) teisiamajame posėdyje... 33. Duodamas parodymus ikiteisminio tyrimo pareigūnui apie nusikalstamas veikas,... 34. Be to, liudytojas A. A., duodamas parodymus teisme, patvirtino, kad... 35. Pagal BK 264 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas padėjo asmeniui įsigyti,... 36. Iš baudžiamojoje byloje esančių duomenų (T. 3., b.l. 30; 46) matyti, kad... 37. Taip pat kaltinamojo V. Ž. veikoje nėra ir nusikalstamos veikos, numatytos BK... 38. Prokuroras, prašydamas pakeisti kaltinime V. Ž. nurodytos veikos... 39. BK 24 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad bendrininkavimas yra tyčinis... 40. Šios baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu nebuvo gauta jokių objektyvių... 41. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Logistikos skyriaus... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 43. A. T. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 44. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsnio pagrindu į A. T.... 45. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio... 46. Išaiškinti kaltinamajam A. T., kad jam nevykdant teismo paskirtų pareigų... 47. Kaltinamajam A. T. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį... 48. V. Ž. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 264 straipsnio 1 dalį... 49. Kaltinamajam V. Ž. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį... 50. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Logistikos skyriaus... 51. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali...