Byla 2S-1502-395/2010
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Albino Čeplinsko, kolegijos teisėjų Rūtos Palubinskaitės, Evaldo Burzdiko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo B. S. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-314-429/2010 pagal pareiškėjo B. S. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui V. Z., UAB „Transvelas“, J. J. dėl antstolio veiksmų.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. kovo 22 d. nutartimi atmetė pareiškėjo B. S. skundą, kuriuo buvo prašoma panaikinti antstolio V. Z. 2009-09-25 patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0134/07/10426, adresuotą UAB „Transvelas“, ir įpareigoti antstolį V. Z. grąžinti 2009-09-25 patvarkymu Nr. 0314/07/10426 gautas pinigines lėšas.

42010 m. kovo 31 d. teisme gautas pareiškėjo atskirasis skundas dėl minėtos teismo nutarties.

52010 m. balandžio 6 d. nutartimi teismas nustatė apeliantui terminą iki 2010 m. balandžio 13 d. pateikti atskirąjį skundą, atitinkantį CPK 306 str. 1 d. 3 p. keliamus reikalavimus – nurodyti bylos aplinkybes, įrodymus ir teisinius argumentus, kuriais pagrindžiamas nutarties ar jos dalies neteisėtumas.

62010 m. balandžio 28 d. nutartimi teismas patenkino pareiškėjo prašymą pratęsti terminą atskirojo skundo trūkumams pašalinti, ir atnaujino 2010 m. balandžio 6 d. nutartimi paskirtą terminą pašalinti atskirojo skundo trūkumus bei nustatė pareiškėjui naują terminą šiems trūkumams pašalinti iki 2010 m. gegužės 7 d. Teismas nurodė, kad terminas pašalinti atskirojo skundo trūkumus yra pasibaigęs 2010 m. balandžio 13 d., o prašymas jį pratęsti gautas 2010 m. balandžio 19 d., todėl nėra pagrindo jį pratęsti, tačiau atsižvelgdamas į tai, kad apie priimtą nutartį dėl atskirojo skundo trūkumų šalinimo pareiškėjas sužinojo tik 2010 m. balandžio 17 d., teismas atnaujino terminą pareiškėjui pašalinti atskirojo skundo trūkumus.

72010 m. gegužės 7 d. pareiškėjas pateikė naują prašymą dėl termino atskirojo skundo trūkumams pašalinti pratęsimo, prašydamas jį pratęsti iki 2010 gegužės 12 d. Prašyme nurodė, kad 2010 m. balandžio 19 d. teismui buvo pateiktas prašymas dėl termino atskirojo skundo trūkumams pašalinti. Kadangi ilgai negavęs nutarties pastoviai domėjęsis, skambindamas Kauno miesto apylinkės teismui dėl informacijos apie priimtus sprendimus. 2010-04-27 net buvo atvykęs pas teisėjos sekretorę, sužinoti ar yra patenkintas jo prašymas ir ar jam nustatytas naujas terminas trūkumams pašalinti. Jam buvo paaiškinta, kad teisėja serga ir kada pradės dirbti neaišku. R. S., veikianti B. S. vardu pagal įgaliojimą, pastoviai kiekvieną dieną tikrindavo pašto dėžutę, bet nesulaukusi nutarties dėl termino pratęsimo, paskambinusi teisėjos sekretorei ir 2010 m. gegužės 6 d. 16 val. 40 min. sužinojo, kad skundo trūkumams pašalinti terminas pratęstas iki 2010 m. gegužės 7 d. Kadangi jam paštu nebuvo savalaikiai normaliai pranešta apie naujai nustatyto termino pratęsimą, ir tik 2010 m. gegužės 6 d. sužinojęs, kad paskutinė termino diena yra sekanti diena, t. y. 2010 m. gegužės 7 d., todėl jis neturėjo jokios galimybės susisiekti su bet kokiu advokatu. 2010 m. gegužės 7 d. Vilniuje vyko visuotinis Lietuvos advokatų suvažiavimas, todėl prašo pratęsti terminą atskirojo skundo trūkumams pašalinti iki 2010 m. gegužės 12 d.

8Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gegužės 18 d. nutartimi atsisakė pratęsti pareiškėjui iki 2010 m. gegužės 12 d. terminą pašalinti atskirojo skundo trūkumus. Teismas nurodė, kad skundžiama nutartis buvo priimta nagrinėjant bylą žodinio proceso tvarka 2010 m. kovo 22 d. (b.l.56-59), dalyvaujant pareiškėjo apelianto B. S. 2 įgaliotoms atstovėms Rimai O. S. ir adv. V. G., todėl pareiškėjas atskirąjį skundą pateikti dėl šios nutarties panaikinimo privalėjo 7 dienų laikotarpyje, tačiau to nepadarė. Taip pat nurodė, kad teismas, gavęs pareiškėjo atskirąjį skundą, nustatė ganėtinai ilgą terminą pašalinti atskirojo skundo trūkumus – net iki 2010 04 13 (b.l.64). Minėtu laikotarpiu pareiškėjas jų nepašalino, nors aiškiai tai suprato ir žinojo, kokius veiksmus turi atlikti. Teismui dar kartą atnaujinus terminą ir nustačius naują terminą atskirojo skundo trūkumams pašalinti iki 2010 m. gegužės 7 d., pareiškėjas jų nepašalino. Teisėjos liga, nėra pagrindu nepateikti tinkamai surašyto atskirojo skundo, o tik yra viena iš priežasčių vilkinti procesą, tai yra piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, ką daro pats pareiškėjas. Tokiu būdu teismas sprendė, kad B. S. iki 2010 m. gegužės 7 d. atskirojo skundo trūkumų nepašalino, o išskirtinių sąlygų jam pateikti šį atskirąjį skundą, dar kartą pratęsiant terminą jo prašyme nurodytais teiginiais nėra pagrindo, nes to įstatymas nenumato.

9Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 18 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pratęsti pareiškėjui terminą atskirojo skundo trūkumams pašalinti. Nurodo, kad 2010-03-22 nutartis buvo paskelbta nedalyvaujant šalims. Pastarąją teismo nutartį su motyvais pareiškėjas gavo tik 2010-03-29 ir tą pačią dieną parašė atskirąjį skundą. Dėl šio skundo teismas 2010-04-06 priėmė nutartį, kuria nustatė terminą trūkumams pašalinti iki 2010-04-13, tačiau minėtą nutartį pareiškėjas gavo tik 2010-04-19, todėl realiai neturėjo jokių galimybių nustatytu laiku pašalinti nutartyje nurodytus trūkumus, ir 2010-04-19 teismui pateikė prašymą dėl termino atskirojo skundo trūkumams pašalinti pratęsimo. R. S., veikianti B. S. vardu pagal įgaliojimą, pastoviai kiekvieną dieną tikrindavo pašto dėžutę, bet nesulaukus nutarties dėl termino pratęsimo, pareiškėjas paskambino teisėjos sekretorei ir 2010-05-06 d. 16 vai. 40 min. sužinojo, kad skundo trūkumams pašalinti terminas 2010-04-28 nutartimi pratęstas iki 2010-05-07. Susipažįstant su byla matyti, kad 2010-04-28 nutartis neišsiųsta nė vienam proceso dalyviui. Tokiais veiksmais teismas pažeidė CPK 115-116 str. įtvirtintas normas, be to, ši nutartis buvo priimta kaip neskundžiama, todėl pareiškėjas jokiomis teisinėmis priemonėmis negalėjo apginti savo teisių. Kadangi jam paštu nebuvo savalaikiai registruotu laišku pranešta apie naujai teismo atskirojo skundo trūkumams pašalinti nustatyto termino pratęsimą, ir tik 2010-05-06 pareiškėjas sužinojo, kad paskutinė teismo nustatyta termino diena yra sekanti diena, t. y. 2010-05-07, todėl jis neturėjo jokios galimybės susisiekti su bet kokiu advokatu, ir raštu 2010-05-07 kreipėsi į teismą prašydamas pratęsti terminą atskirojo skundo trūkumams pašalinti iki 2010-05-12. Teismo 2010-05-18 nutartis priimta net praėjus 12 dienų po pareiškėjo 2010-05-07 prašymo iki 2010-05-12 pratęsti terminą atskirajam skundui paduoti, t. y. skundžiama nutartis buvo surašyta jau gavus pareiškėjo atskirąją skundą su motyvais dėl 2010 m. kovo 22 d. nutarties, kai buvo pašalinti teismo nutartyje nurodyti trūkumai. Apelianto nuomone, teismo 2010-05-18 nutartis priimta pažeidžiant CPK 5 str. bei 115 str. 2 d. įtvirtintus reikalavimus, todėl turėtų būti panaikinta.

10Atsiliepimų į atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui nepateikta.

11Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina, klausimas išspręstinas iš esmės ( CPK 337 straipsnio 2 punktas ).

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstosios dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

13LR CPK 75 straipsnio 1 dalis numato, kad teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam terminui, tačiau praleidęs įstatymo nustatytą terminą ar teismo paskirtą terminą, asmuo turi teisę kreiptis į teismą prašydamas atnaujinti praleistą terminą, nurodydamas priežastis, dėl kurių jis praleido procesinį terminą (CPK 78 straipsnio 1 dalis). Proceso įstatyme nėra įvardijama, kurios priežastys laikytinos svarbiomis, todėl teismas kiekvienu atveju įvertina apelianto pateiktus įrodymus, atsižvelgia į konkrečias bylos faktines aplinkybes bei į apeliacijos svarbą. Šiuo atveju itin svarbu įvertinti visas aplinkybes, susijusias su apelianto galimybe tinkamai realizuoti apeliacijos teisę, o visi iškilę neaiškumai ar abejonės turi būti vertinami apelianto naudai.

14Atskirųjų skundų padavimo tvarką ir terminus reglamentuoja CPK 335 straipsnis, kuriame nustatyta, jog atskirieji skundai paduodami per teismą, kurio nutartis yra skundžiama, per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Įstatymas diferencijuoja atskirojo skundo padavimo terminus atsižvelgdamas į tai, kokia tvarka – žodinio ar rašytinio proceso, priimta ginčijama teismo nutartis. Jeigu skundžiama teismo nutartis priimta rašytinio proceso tvarka (kaip kad yra šiuo atveju), atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo šios nutarties suinteresuotam asmeniui įteikimo dienos. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjas B. S. apie Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 28 d. nutartį, kurios jis net negalėjo skųsti (b. l. 70), iš viso nebuvo informuotas, nes ją teisėja V. Jegorovienė priėmė nedarbingumo metu, ką patvirtina byloje esančio nedarbingumo pažymėjimo Nr. 6466398 kopijos duomenys (b. l. 71), todėl visiškai logiška, jog pareiškėjas negalėjo laiku pašalinti 2010 m. kovo 29 d. atskirojo skundo trūkumus, o pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 115 – 116 straipsnių reikalavimus.

15Kadangi pareiškėjas B. S. būtent aukščiau nurodytomis aplinkybėmis ir grindžia savo atskirąjį skundą, o pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 5, 115, 116 straipsnių reikalavimus, kolegija sprendžia, jog pareiškėjo atskirasis skundas yra pagrįstas ir tenkintinas (CPK 329 straipsnio 1 dalis). Tokią išvadą teisėjų kolegija daro atsižvelgdama į tai, jog pareiškėjo skundžiama pirmosios instancijos teismo 2010 m. gegužės 18 d. nutartis ( b. l. 73-74) buvo priimta ir surašyta teismui neįvertinus B. S. 2010 m. gegužės 7 d. Kauno miesto apylinkės teisme gauto prašymo turinio (b. l. 82), kuris buvo teismui pateiktas kartu su pareiškėjo 2010 m. kovo 29 d. atskiruoju skundu 2010 m. gegužės 12 d., t. y. dar iki skundžiamos 2010 m. gegužės 18 d. nutarties priėmimo (b. l. 76-83).

16Įvertinusi aukščiau išvardintų aplinkybių visumą, atsižvelgdama į procesinių terminų instituto esmę, ginčo pagrindus bei faktines bylos aplinkybes, teisėjų kolegija, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, termino praleidimo priežastis laiko svarbiomis, todėl sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis) ir klausimas dėl pareiškėjo atskirojo skundo trūkumų pašalinimo bei termino pratęsimo išspręstinas iš esmės – terminas atskirajam skundui dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 22 d. nutarties apskundimo atnaujintinas (CPK 307 straipsnio 2 dalis, 337 straipsnio 2 dalis).

17Kadangi teismui pateiktas pareiškėjo 2010 m. kovo 23 d. atskirasis skundas atitinka šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus (CPK 306,338 straipsniai), jis priimtinas ir perduotinas Civilinių bylų skyriaus pirmininkui skirti bylą nagrinėti apeliacine tvarka (CPK 337 straipsnio 2 punktas).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

19Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 18 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti pareiškėjui B. S. terminą atskirajam skundui dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 22 d. nutarties paduoti, atskirąjį skundą priimti bei perduoti bylą Civilinių bylų skyriaus pirmininkui skirti nagrinėti apeliacine tvarka.

Proceso dalyviai