Byla 2-1496/2009
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 2 d. nutarties, kuria atmestas prašymas atidėti teismo sprendimo vykdymą civilinėje byloje Nr. 2-438-565/2008 pagal atsakovių K. B. ir D. S. prašymą atidėti teismo sprendimo vykdymą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovių K. B. ir D. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 2 d. nutarties, kuria atmestas prašymas atidėti teismo sprendimo vykdymą civilinėje byloje Nr. 2-438-565/2008 pagal atsakovių K. B. ir D. S. prašymą atidėti teismo sprendimo vykdymą.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Atsakovės K. B. ir D. S. kreipėsi į teismą su prašymu atidėti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 20 d. sprendimo dalies dėl 142,54 m2 ploto patalpų, esančių ( - ), išreikalavimo iš neteisėto atsakovų valdymo vykdymą šešiems mėnesiams. Jos nurodė, kad reikalingas papildomas laikas išsikelti iš ginčo patalpų sandėliuojamus daiktus ir šilumos punkto įrangą.

4Atsakovas UAB „Elymus“ atsakovių prašymui atidėti sprendimo vykdymą pritarė ir nurodė tuos pačius argumentus, kaip ir atsakovės.

5Ieškovas ir tretieji asmenys prašė atsakovių prašymo netenkinti ir nurodė, kad jos turėjo pakankamai laiko įvykdyti teismo sprendimą, tačiau jokių veiksmų nesiėmė, o prašymą pateikė tik po to, kai buvo pradėtas priverstinis teismo sprendimo vykdymas.

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 2 d. nutartimi prašymą atidėti teismo sprendimo vykdymą atmetė. Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 20 d. sprendimas įsiteisėjo 2009 m. vasario 17 d. Atsakovės nepateikė jokių įrodymų, kad nespėjo išsikelti iš ginčo patalpų sandėliuojamus daiktus ir šilumos punkto įrangą dėl pateisinamų priežasčių. Teismo teigimu, atsakovai daugiau kaip keturis mėnesius be pateisinamų priežasčių nesiėmė jokių veiksmų, kad būtų įvykdytas teismo sprendimas išreikalauti patalpas iš neteisėto atsakovų valdymo, todėl nurodytos aplinkybės, kad reikalingas papildomas terminas iškelti iš ginčo patalpų sandėliuojamus daiktus ir įrangą, nesudaro pagrindo atidėti teismo sprendimo vykdymą.

7Atskiruoju skundu atsakovės K. B. ir D. S. prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atidėti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 20 d. sprendimo dalies dėl 142,54 m2 ploto patalpų, esančių ( - ), išreikalavimo iš neteisėto atsakovų valdymo vykdymą šešiems mėnesiams. Atskirąjį skundą apeliantės grindžia šiais motyvais:

81. Asmuo, kurio naudai priimtas teismo sprendimas turi teisę kreiptis dėl priverstinio teismo sprendimo įvykdymo, tačiau gali šia teise ir nepasinaudoti. Šiuo atveju atsakovėms nebuvo žinoma, ar Turto valdymo ir ūkio departamentas prie VRM leis atsakovėms faktiškai naudotis ginčo patalpomis, ar norės jas išreikalauti iš karto. Apeliantės jokio pranešimo iš Turto valdymo ir ūkio departamento iki kada turi būti atlaisvintos patalpos negavo.

92. Turto valdymo ir ūkio departamentas prie VRM dėl dabartinės sunkios šalies ekonominės padėties nepareiškė noro skubiai perimti ginčo patalpas, todėl apeliantės pagrįstai tikėjosi, kad joms bus pranešta iki kada jos turi atlaisvinti patalpas.

103. Teismas neatsižvelgė į apeliančių nurodytas aplinkybes, kad jos neturi galimybės perkelti daiktus į kitas patalpas ir kad greitas daiktų perkėlimas ir sandėliavimas atsakovėms sudarytų papildomų išlaidų.

114. Sprendimo vykdymo atidėjimu suteikiamas lengvatinis terminas skolininkui, kuris yra socialiai reikšmingas ir užtikrina socialinį teisingumą.

12Atsiliepimu į atsakovių atskirąjį skundą tretysis asmuo Turto valdymo ir ūkio departamentas prie VRM prašo atsakovių atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 2 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime tretysis asmuo nurodo šiuos teiginius:

131. Atsakovės be pagrindo pakankamai ilgą laiką delsė vykdyti teismo sprendimą, nors turėjo galimybę tai padaryti.

142. Teismo sprendimo atidėjimas nepagrįstai pažeistų Turto valdymo ir ūkio departamento interesus, nes šias patalpas planuojama pertvarkyti pagal jų tikrąją paskirtį – valstybės funkcijų vykdymui, sprendžiant vidaus reikalų ministerijos įstaigų aprūpinimą patalpomis. Be to, net ir nepatekdamas patalpas, negalėdamas jomis naudotis, tretysis asmuo turės mokėti už komunalines paslaugas.

15Atsiliepimu į atsakovių atskirąjį skundą ieškovas Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra prašo atsakovių atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 2 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime ieškovas nurodo šiuos argumentus:

161. Sprendimo vykdymą atidėti galima tik išimtiniais atvejais, kai yra sunki skolininko padėtis arba susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių labai sunku įvykdyti sprendimą. Šiuo atveju tokių aplinkybių nėra.

172. Daugiau kaip per keturis mėnesius atsakovės neatliko jokių veiksmų, kad išsikeltų iš ginčo patalpų sandėliuojamus daiktus ir šilumos punkto įrangą.

18Atsiliepimu į atsakovių atskirąjį skundą tretysis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo atsakovių atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 2 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime Vilniaus miesto savivaldybės administracija nurodo, kad sprendžiant sprendimo vykdymo atidėjimo klausimą, turi būti išlaikyta išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyra. Atsakovėms buvo suteikta pakankamai daug laiko geranoriškai įvykdyti teismo sprendimą.

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

21Šioje byloje nagrinėjamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta tenkinti atsakovių prašymą atidėti teismo sprendimo vykdymą šešiems mėnesiams, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

22CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Tai reiškia, kad teismo sprendimas yra atidedamas išimtiniais atvejais, kai yra sunki skolininko turtinė padėtis arba susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių sprendimą įvykdyti labai sunku. Teismas, priimdamas nutartį dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo, taip pat turi nustatyti, ar atidėjus arba išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui bus užtikrintas sprendimo įvykdymas, ar nebus sumenkintas pats sprendimas ir ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Tokiu būdu klausimą dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo teismas turi spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir lygiateisiškumo principais.

23Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2008 m. birželio 20 d. sprendimu pripažino negaliojančia atsakovų K. B. , D. S. , UAB ,,Antra kryptis“ ir UAB ,,Elymus“ 2005 m. rugsėjo 14 d. susitarimo dalį, kuria atsakovai pasidalijo 142,54 kv. m ploto patalpas, ( - ) ir nurodė išreikalauti iš neteisėto atsakovų K. B. , D. S. , UAB ,,Antra kryptis“ ir UAB ,,Elymus“ valdymo valstybei nuosavybės teise priklausančias ir Turto valdymo ir ūkio departamento prie Vidaus reikalų ministerijos patikėjimo teise valdomas 142,54 kv. m ploto patalpas, ( - ). Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. vasario 17 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 20 d. sprendimą paliko nepakeistą. 2009 m. rugsėjo 9 d. apeliantės pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo, kuriame nurodė, kad joms reikalingas papildomas laikas išsikelti iš ginčo patalpų sandėliuojamus daiktus ir šilumos punkto įrangą.

24Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantės turėjo pakankamai daug laiko iškelti iš ginčo patalpų sandėliuojamus daiktus ir šilumos punkto įrangą, nes Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 20 d. sprendimas įsigaliojo 2009 m. vasario 17 d. Kaip jau minėta, teismo sprendimo vykdymas gali būti atidėtas tik išimtiniais atvejais, esant svarbioms priežastims, tačiau apeliantės nepateikia jokių įrodymų ir nenurodo aplinkybių, kurios leistų teismui daryti išvadą, jog teismo sprendimas buvo neįvykdytas dėl svarbių priežasčių ir kad jo vykdymą reikėtų atidėti.

25Nepagrįstas apeliančių argumentas, jog Turto valdymo ir ūkio departamentui nesikreipus dėl priverstinio teismo sprendimo įvykdymo, jos pagrįstai tikėjosi, kad ginčo patalpos neturi būti skubiai atlaisvintos. Iš bylos medžiagos matyti, kad Turto valdymo ir ūkio departamentas 2009 m. kovo 9 d. raštu (t. 5, b.l. 8-9), adresuotu apeliantėms ir kitiems atsakovams, pareikalavo iki 2009 m. kovo 25 d. atlaisvinti neteisėtai užimamas valstybės nuosavybės teise priklausančias ir Turto valdymo ir ūkio departamentas patikėjimo teise valdomas ginčo patalpas.

26Apeliantės, prašydamos atidėti teismo sprendimo įvykdymą, nurodė, kad teismo sprendimo įvykdyti negali, nes neturi galimybės perkelti daiktus į kitas patalpas, o greitas daiktų perkėlimas ir sandėliavimas atsakovėms sudarytų papildomų išlaidų.

27Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo aktualūs yra CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos pusių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantės turėjo pakankamai daug laiko įvykdyti teismo sprendimą, svarbių priežasčių, kurios sudarytų pagrindą sprendimo vykdymą atidėti, byloje nenustatyta, todėl sprendimo įvykdymą atidėjus šešiems mėnesiams būtų neatsižvelgta į išieškotojo interesus ir tuo pačiu būtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Pažymėtina, kad šiuo atveju yra svarbus ir teisinio apibrėžtumo bei teisėtų lūkesčių principas, pagal kurį privalu pripažinti teisėtai įgytas civilines teises, jas gerbti ir ginti. Tokiu būdu išieškotojo teisė susigrąžinti patalpas turi būti ginama, o atsakovės privalo gerbti šią išieškotojo teisę ir stengtis kuo greičiau įvykdyti teismo sprendimą.

28Be to, nuo prašymo sustabdyti teismo sprendimo vykdymą pateikimo dienos praėjo daugiau kaip 3 mėnesiai, kurių, kolegijos nuomone, atsakovėms turėjo pakakti ginčo patalpoms atlaisvinti.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Atsakovės K. B. ir D. S. kreipėsi į teismą su prašymu atidėti Vilniaus... 4. Atsakovas UAB „Elymus“ atsakovių prašymui atidėti sprendimo vykdymą... 5. Ieškovas ir tretieji asmenys prašė atsakovių prašymo netenkinti ir... 6. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 2 d. nutartimi prašymą atidėti... 7. Atskiruoju skundu atsakovės K. B. ir D. S. prašo Vilniaus apygardos teismo... 8. 1. Asmuo, kurio naudai priimtas teismo sprendimas turi teisę kreiptis dėl... 9. 2. Turto valdymo ir ūkio departamentas prie VRM dėl dabartinės sunkios... 10. 3. Teismas neatsižvelgė į apeliančių nurodytas aplinkybes, kad jos neturi... 11. 4. Sprendimo vykdymo atidėjimu suteikiamas lengvatinis terminas skolininkui,... 12. Atsiliepimu į atsakovių atskirąjį skundą tretysis asmuo Turto valdymo ir... 13. 1. Atsakovės be pagrindo pakankamai ilgą laiką delsė vykdyti teismo... 14. 2. Teismo sprendimo atidėjimas nepagrįstai pažeistų Turto valdymo ir ūkio... 15. Atsiliepimu į atsakovių atskirąjį skundą ieškovas Vilniaus miesto... 16. 1. Sprendimo vykdymą atidėti galima tik išimtiniais atvejais, kai yra sunki... 17. 2. Daugiau kaip per keturis mėnesius atsakovės neatliko jokių veiksmų, kad... 18. Atsiliepimu į atsakovių atskirąjį skundą tretysis asmuo Vilniaus miesto... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Šioje byloje nagrinėjamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 22. CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 23. Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2008 m. birželio... 24. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantės turėjo pakankamai daug laiko iškelti... 25. Nepagrįstas apeliančių argumentas, jog Turto valdymo ir ūkio departamentui... 26. Apeliantės, prašydamos atidėti teismo sprendimo įvykdymą, nurodė, kad... 27. Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo aktualūs yra CK 1.2... 28. Be to, nuo prašymo sustabdyti teismo sprendimo vykdymą pateikimo dienos... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 2 d. nutartį palikti nepakeistą....