Byla e2A-2675-656/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB „Servico“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 29 d. sprendimo civilinėje pagal ieškovo UAB „Servico“ ieškinį atsakovei J. M. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. ieškovas UAB „Servico“ prašė priteisti iš atsakovės J. M. 151,38 Eur įsiskolinimo, 5 proc. dydžio procesines palūkanas.
 2. Ieškovas nurodė, kad 2013 m. liepos mėn. 1 d. UAB „Servico“ ir ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrija (toliau ir „bendrija“) sudarė Daugiabučio namo ( - ), namo administravimo ir kitų paslaugų teikimo sutartį Nr. 2013/07/01/230, kurios 3.1 punkto, CK 4.84 str., Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, pagrindu ieškovas teikia administravimo, eksploatavimo, komunalines ir kitas paslaugas namo, esančio ( - ), savininkams.
 3. Atsakovė yra negyvenamųjų prekybinių patalpų ( - ), savininkė, todėl atsakovei kartu su kitais butų ir kitų patalpų savininkais bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga (CK 4.82 str. 1 d.). Pagal CK 4.82 str. 3 d. butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas.
 4. CK 4.83 str. 3 d. yra įtvirtinta butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) pareiga valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti bendrojo naudojimo objektus. įgyvendindami CK 4.83 str. 3 d., reikalavimą, daugiabučio namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai yra įsteigę bendriją. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 str. 2 d. numato, jog butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra lygios neatsižvelgiant į tai, ar butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai yra bendrijos nariai, ar ne. To paties įstatymo 21 str. 3 d. 2 p. įtvirtina visų savininkų pareigą teisės aktų ir bendrijos organų nustatyta tvarka apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus.
 5. Atsakovė prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad valdo ne butą, o prekybines patalpas, esančias ( - ); atsakovei kartu su kitais butų ir kitų patalpų savininkais bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, sanitarinė-techninė, elektros ir kitokia įranga (CK 4.82 str. 1 d.). Ryšium su tuo, atsakovei kyla teisės ir pareigos, nurodytos CK 4.82 - 4.85 str.
 6. Tariamos skolos likutis yra 131,38 Eur. Šią sumą sudaro nepagrįsti mokesčiai, įtraukiami į atsakovei siunčiamas sąskaitas, o būtent - suma už šilumos ir vandens punkto išpirkimą, žemės mokestis, mokestis už atsakovės elektros skaitiklio duomenų nurašymą ir deklaravimą.
 7. Kaip matyti iš 2013-07-01 tarp ieškovo ir ( - ) daugiabučio namo savininkų bendrijos sudarytos Daugiabučio namo ( - ), namo administravimo ir kitų paslaugų teikimo sutarties Nr. 2013/07/01/230, pagal šią sutartį teikiamų paslaugų detalizavimas ir tarifai nustatyti sutarties priede Nr. 2. Šiame priede nėra numatyta tokių mokesčių, kaip mokestis už šilumos ir vandens punkto išpirkimą ir žemės mokestis. Šie mokesčiai niekaip nesusiję nei su ieškovo teikiamomis paslaugomis pagal sutartį, nei su mokesčiais (rinkliavomis), susijusiais su namo butų ir patalpų savininkų pareiga apmokėti išlaidas, susijusias su namo bendro naudojimo objektų, išlaikymu, naudojimu, mokėti rinkliavas, įmokas į namo kaupiamąjį fondą.
 8. Mokestis yra susiję su 2013-06-07 ir 2013-06-20 Pirkimo-pardavimo sutartimis, sudarytomis tarp UAB „Turto akademija“ ir Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos, pagal kurias bendrija įgyja dalis žemės sklypo bei dalis negyvenamųjų patalpų, esančias ( - ). Taigi, šilumos ir vandens punkto išpirkimas yra bendrijos išmokama pagal sutartis kaina pardavėjui (UAB „Turto akademija“) už nuosavybės teise įgyjamus nekilnojamuosius daiktus.
 9. Atsakovė nėra bendrijos narė, ji nėra balsavusi už minėtų sandorių sudarymą, todėl, ji neturi jokios prievolės apmokėti dalį kainos už bendrijos įsigyjamą nekilnojamąjį daiktą, nes bendrosios dalinės nuosavybės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama visų bendraturčių sutarimu (CK 4.75 str. 1. d.). Nepaisant to, kaip minėta, šilumos ir vandens punkto išpirkimas įtraukiamas į ieškovo atsakovei siunčiamas sąskaitas, nesant tam jokio teisinio pagrindo. Šis mokestis niekaip nesusijęs su Sutarties pagrindu ieškovo teikiamomis daugiabučio namo ( - ) administravimo paslaugomis, todėl, atsakovė šio mokesčio nemoka.
 10. Tas pats pasakytina ir apie ieškovės į sąskaitas įtraukiamą žemės mokestį, kuris yra mokėtinas valstybei už pagal minėtas pirkimo-pardavimo sutartis įsigyjamas bendrijos nuosavybėn žemės sklypo ( - ) dalis. Šis mokestis taip pat nėra sutarties objektu, todėl atsakovė aukščiau nurodytais motyvais nemoka šio mokesčio ieškovui.
 11. Kaip matyti iš Priedo Nr. 2 prie sutarties 11 p. ieškovas teikia individualią butų/patalpų energijos išteklių apskaitos prietaisų rodmenų nurašymo ir deklaravimo energijos išteklių tiekėjams paslaugą. Už kiekvieno skaitiklio rodmenų nurašymą ir deklaravimą skaičiuojamas 1 Lt (0,29 euro cento) dydžio mokestis. Atsakovė yra sudariusi su AB LESTO Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 125055-51112/227664, pagal kurios 3.2. ir 11.1 punktus atsakovė iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos turi pateikti AB LESTO elektros apskaitos prietaisų rodmenis bei užpildyti LESTO nustatytos formos pažymą, joje užrašydama elektros apskaitos prietaisų rodmenis, taip pat kitus pažymos duomenis ir pateikti LESTO. Vykdydama šią sutartį, atsakovė kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje nurašo savo elektros skaitiklio rodmenis ir LESTO savitarnos svetainėje deklaruoja rodmenis. Ieškovas realiai Sutarties 11 p. nurodytos paslaugos, o būtent, atsakovei priklausančio elektros energijos skaitiklio duomenų nurašymo ir deklaravimo AB LESTO, neteikia, todėl atsakovei nekyla prievolė už realiai neteikiamą paslaugą mokėti sutartyje numatytą 0,29 ct mokestį kas mėnesį.
 1. Teismo sprendimo esmė
 1. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė visiškai. Teismas nurodė, kad sprendimas dėl šilumos ir vandens punkto išpirkimo buvo priimtas dar 2013 m. vasario 12 d. bendrijos narių visuotiniame susirinkime, tačiau jokio įrodymo, patvirtinančio šį teiginį teismui nepateikė. Teismo vertinimu, ieškovas ieškinio reikalavimo dėl prašomo priteisti mokesčio už šilumos ir vandens punkto išpirkimą pagrįstumo nepagrindė leistinais įrodymais, todėl toks reikalavimas negali būti tenkinamas.
 2. Atsakovė, kaip komercinės patalpos savininkė 2012-09-06 sudarė su AB LESTO Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 125055-51112/227664. Pagal šios sutarties 3.2. ir 11.1 punktus atsakovė iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos turi pateikti AB LESTO elektros apskaitos prietaisų rodmenis bei užpildyti LESTO nustatytos formos pažymą, joje užrašydama elektros apskaitos prietaisų rodmenis, taip pat kitus pažymos duomenis ir pateikti LESTO vienu iš nurodytų būdų. Atsakovė nepateikė teismui įrodymų apie tai, kad pati deklaruodavo elektros apskaitos prietaisų rodmenis. Atsakovė pagal šią sutartį pati kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje nurašo savo elektros skaitiklio rodmenis ir LESTO savitarnos svetainėje deklaruoja rodmenis.
 3. Kadangi ieškovas realiai ginčijamos paslaugos - atsakovei priklausančio elektros energijos skaitiklio duomenų nurašymo ir deklaravimo AB LESTO, neteikia, todėl teismas laikė, kad atsakovė neprivalo mokėti sutartyje numatytą 0,29 ct mokestį kas mėnesį už realiai ieškovo neteikiamas paslaugas. Todėl ieškinio reikalavimas dėl mokesčio už atsakovės elektros skaitiklio duomenų nurašymą ir deklaravimą atmestinas.
 4. Atsakovė nurodė, kad atsakovė žemės mokestį mokėjo tiesiogiai mokesčių inspekcijai. Ieškovo reikalavimas dėl žemės mokesčio už laikotarpį nuo 2013 m. liepos mėn. iki 2014 m. gruodžio mėn. (suma 0,69 Eur) taip pat nėra pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais. Ieškovas nepateikė teismui įrodymų, pagrindžiančių atsakovės pareigą sumokėti šį mokestį.
 1. Apeliacinio skundo argumentai
 1. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-06-29 sprendimą ir priimti naują sprendimą - patikslintą ieškinį tenkinti pilna apimtimi.
 2. 2013 m. vasario 12 d. visuotiniame bendrijos susirinkime priimtas sprendimas dėl šilumos ir vandens punkto išpirkimo buvo priimtas visuotinai, t. y. jis sukūrė teises ir pareigas visiems daugiabučio namo, esančio ( - ) patalpų savininkams, o tuo pačiu ir atsakovei (CK 4.75 str. 1 d., 4.82 str. 1,3 d.).
 3. Pati atsakovė niekada neginčijo šio sprendimo - ji pripažino sprendimą egzistuojant ir nuostatomis sukuriant pareigas visiems namo patalpų savininkams kasmėnesiniais mokėjimais išsipirkinėti prie namo esantj šilumos ir vandens punktą, kuris yra neatsikiriamas namo inžinerinis įrenginys. Šią aplinkybę teismo posėdžio metu patvirtino ir Atsakovės prašymu liudyti pakviestas G. K..
 4. Pirmosios instancijos teismas ignoravo ir Ieškovės atstovo nurodomą informaciją, dėl analogiškų aplinkybių byloje priimtos Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-880-603/2016, kurioje buvo patvirtinta aplinkybė, dėl 2013 m. vasario 12 d. bendrijos narių visuotiniame susirinkime priimto sprendimo, dėl šilumos ir vandens punkto išpirkimo, galiojimo bei iš jo kylančių teisinių pasekmių. Šios Vilniaus apygardos teismo nutarties motyvai ir išaiškinimai nagrinėjamo ginčo atveju turi tiesiogine preiudicinę galia , nes ja nustatytos aplinkybės dėl Namo patalpų savininkų teisių ir pareigų apimties yra visiškai nepasikeitusios nuo jos priėmimo datos - tai patvirtina ir Bendrijos pirmininko teismo posėdžio metu duoti parodymai, jog šis Bendrijos narių visuotinio susirinkimo sprendimas yra galiojantis ir nenuginčytas.
 5. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad vien aplinkybė, jog patalpų savininkas nedalyvavo Bendrijos narių visuotiniame priimant atitinkamą sprendimą, suponuoja jo tariamą teisę nemokėti daugumos sprendimu nustatytu mokesčių. Atsakovė neginčijo faktinio mokėjimo už šilumos ir vandens punkto išpirkimą dydžio, o ginčijo jai tenkančią pareigą mokėti tokį mokestį.
 1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, nenustatė.
 2. Byloje kilo ginčas dėl atsakovės pareigos mokėtis įmokas už vandens punkto išpirkimą, žemės mokestį bei elektros energijos apskaitos prietaisų duomenų nurašymą ir deklaravimą. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su apeliacinio skundo argumentais dėl atsakovės pareigos mokėti už šiluminio punkto išpirkimą.
 3. 2013 m. vasario 12 d. Daugiabučio namo ( - ), bendrijos visuotiniame susirinkime priimtas sprendimas dėl šilumos ir vandens punkto išpirkimo ir jis sukūrė teises ir pareigas visiems daugiabučio namo, esančio ( - ) patalpų savininkams, o tuo pačiu ir atsakovei (CK 4.75 str. 1 d., 4.82 str. 1,3 d.).
 4. Atsakovė niekada neginčijo šio sprendimo - ji pripažino sprendimą egzistuojant ir nuostatomis sukuriant pareigas visiems ( - ) esančio namo butų ir kt. patalpų savininkams kasmėnesiniais mokėjimais išsipirkinėti prie namo esantį šilumos ir vandens punktą, kuris yra neatsikiriamas namo inžinerinis įrenginys. Šią aplinkybę teismo posėdžio metu patvirtino ir atsakovės prašymu liudyti pakviestas G. K. bendrijos pirmininkas, kuris nurodė, jog kad "tarp UAB „ Turto akademija " ir bendrijos dėl vandens punkto išpirkimo yra sudaryta sutartis, kurios pagrindu Servico išrašydavo sąskaitas, surinkdavo pinigus ir perduodavo Turto akademijai. ".
 5. Teismo posėdžio metu ginčo šalys pripažino sprendimo egzistavimo aplinkybę, jog toks sprendimas buvo priimtas buvo žinoma tiek ieškovei, tiek atsakovei, tiek ir bendrijos pirmininkui.
 6. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad priimtas Bendrijos sprendimas ir ieškovės atstovo nurodomą informaciją, dėl analogiškų aplinkybių byloje priimtos Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-880-603/2016, kurioje buvo patvirtinta aplinkybė, dėl 2013 m. vasario 12 d. bendrijos narių visuotiniame susirinkime priimto sprendimo, dėl šilumos ir vandens punkto išpirkimo, galiojimo bei iš jo kylančių teisinių pasekmių. Ši nutartis, jos priėmimo data ir bylos numeris buvo ieškovės atstovo nurodyta bylą nagrinėjančiai teisėjai. Vilniaus apygardos teismo nutarties motyvai ir išaiškinimai nagrinėjamo ginčo atveju turi prejudicinę galią.
 7. Vien aplinkybė, jog patalpų savininkas (atsakovė) nedalyvavo bendrijos narių visuotiniame priimant atitinkamą sprendimą, nesukuria jo tariamos teisės nemokėti daugumos sprendimu nustatytu mokesčių. Atsakovė neginčijo faktinio mokėjimo už šilumos ir vandens punkto išpirkimą dydžio, o ginčijo jai tenkančią pareigą mokėti tokį mokestį. Šilumos ir vandens punktas pripažįstamas bendrosios pastato inžinerinės sistemos dalimi, kuri turi priklausyti bendrosios dalinės nuosavybės visiems name esančių butų ir kitų patalpų savininkams (LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 str. 15 p., CK 4.82 str. 1 d.).
 8. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. birželio 20 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2014 konstatavo, jog atsakovei, nors ir nepriklausančiai daugiabučio namo savininkų bendrijai, tenka pareiga, kaip ginčo pastato patalpų bendraturtei, prisidėti prie namo gyventojų interesais patirtų išlaidų už atliktus darbus bei suteiktas paslaugas, kurioms jis išreiškė sutikimą netiesiogiai, atlyginimo. Nors paslaugos, už kurias atsakovei nurodyta susimokėti, nebuvo susijusios su statinio naudojimo ir jo priežiūros privalomaisiais reikalavimais, tačiau sprendimai dėl jų buvo priimti bendrijai veikiant visų namo bendraturčių interesais ir jų sutikimu, bendrijai neviršijant suteiktų įgaliojimų, todėl jie įpareigoja visus daugiabučio gyvenamojo namo butų savininkus, nepriklausomai nuo jų narystės bendrijoje, juos vykdyti. Kadangi atsakovė dėl klausimų, susijusių su namo apsauga, bendru apšvietimu laiptinėje ir pan., reiškė pretenzijas trečiajam asmeniui, taip savo veiksmais patvirtindama, kad teikiamos paslaugos jai buvo reikalingos, ji gavo naudą iš suteiktų paslaugų, ji negali remtis CK 4.83 str. 4 d. įtvirtintomis išimtimis atsisakyti mokėti išlaidas už šias paslaugas.
 9. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra nurodęs jog būtent bendrijos nariai, o ne bendrija, proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje turi teisę į bendrojo naudojimo objektų duodamas pajamas (CK 4.83 straipsnio 6 dalis), privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 straipsnio 3 dalis), LAT 2007 11 26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007). Šiuo pagrindu atsakovė privalo mokėti valstybei ir namo eksploatavimui skirto sklypo žemės mokesčio dalį.
 10. Aplinkybė, kad atsakovė, kaip verslą vykdantis asmuo, pati kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje nurašo savo elektros skaitiklio rodmenis ir LESTO savitarnos svetainėje juos deklaruoja, atsakovės buvo nurodyta tik teismo posėdžiu metu, jai pateiktus atitinkamus išrašus. Apie asmeniškai atliekamą nurašymą atsakovė neinformavo ieškovės, niekada apie tai neužsiminė ir raštuose, siųstuose ieškovei, neginčydavo PVM sąskaitų faktūrų dalyje dėl šio mokėjimo dalies, tai lėmė dvigubą rodmenų tikrinimą už atsakovės patalpose sunaudotą elektros energiją bei atsakovės pareigą už šią paslaugą mokėti ieškovui.
 11. Pirmosios instancijos teismas savo skundžiamame sprendime nurodė, jog atsakovė pagal sutartį su AB LESTO pati kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje nurašo savo elektros skaitiklio rodmenis ir LESTO savitarnos svetainėje deklaruoja rodmenis, tačiau konstatavo, jog "Atsakovė nepateikė teismui įrodymų apie tai, kad pati deklaruodavo elektros apskaitos prietaisų rodmenis“, todėl darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškinio reikalavimą dėl elektros energijos skaitiklio duomenų nurašymo įsiskolinimo priteisimo, vadovaudamasis tik atsakovės pateikta sutartimi su AB LESTO.
 12. Pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimo našos paskirstymo taisykles (CPK 178 str.) bei netinkamai taikė materialinės teisės normas (CPK 330 str.), todėl sprendimas naikinamas ir priimamas naujas sprendimas ieškinį patenkinti.
 13. Ieškovas bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme patyrė 215 eur bylinėjimosi išlaidų (200 eur atstovavimo išlaidos ir 15 eur žyminis mokestis). Ieškovas už apeliacinio skundo surašymą advokatui sumokėjo 120 eur bei sumokėjo 15 eur žyminį mokestį už apeliacinio skundo padavimą. Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovei iš atsakovės priteisiamos visos pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 98 str. 3 d.).

3Teismas, vadovaudamasis CPK 326 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

4Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 29 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą ieškinį patenkinti priteisti ieškovui UAB „Servico“ iš atsakovės J. M. 151,38 Eur įsiskolinimo, 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016 m. kovo 16 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 215 eur bylinėjimosi išlaidų.

5Priteisti ieškovui UAB „Servico“ iš atsakovės J. M. 135 eur bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai