Byla 2A-2381-450/2014
Dėl žalos atlyginimo, išvadą teikianti institucija Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė, vienasmeniškai teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo akcinės bendrovės Lietuvos paštas apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo G. M. ieškinį atsakovui akcinei bendrovei Lietuvos paštas, dėl žalos atlyginimo, išvadą teikianti institucija Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 419,58 Lt žalai atlyginti už siuntimo metu nepataisomai įvertintą siuntinį bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas nurodė, jog siuntinys buvo tinkamai įteiktas siuntinio gavėjui 2013-03-14. Nei iki įteikimo, nei įteikimo metu, nebuvo nustatyta, jog siuntinys buvo sugadintas, todėl ieškovo teiginiai, kad gavėjas gavo siuntinį, kuris buvo visiškai sugadintas, yra nepagrįsti.

6II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 25 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovo AB Lietuvos paštas 407,58 Lt žalos atlyginimo už siuntimo metu nepataisomai sugadintą siuntinį ir 971 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo G. M. naudai. Nustatė, kad 2013-03-07 ieškovas išsiuntė plastmasinę automobilio detalę, stoglangį, į Jungtines Amerikos Valstijas. Pašto siunta įvertinta 300 Lt. Nustatė, kad ieškovą ir atsakovą sieja iš vartojimo sutarties kilę teisiniai santykiai. Siuntinį laikė tarptautine pašto siunta.

8Pagal Konvencijos 22 str. paskirtieji operatoriai neatsako už registruotąsias siuntas, siuntas su kontroliuojamu pristatymu, siuntinius ir įvertintąsias siuntas, kurias jie įteikė laikydamiesi sąlygų, numatytų jų vidaus teisės aktuose tokios pat rūšies siuntoms. Tačiau jie atsako: 1.1 jei iki įteikimo arba įteikimo metu nustatoma, kad siunta buvo išplėšta ar sugadinta; 1.2. jei, vidaus teisės aktams leidžiant, gavėjas arba siuntėjas, kai siunta grąžinama į išsiuntimo vietą, priimdamas išplėštą arba sugadintą siuntą, pareiškia pastabą;1.4. jei gavėjas arba tuo atveju, kai siunta grąžinama į išsiuntimo vietą, siuntinio arba įvertintosios siuntos siuntėjas, nepaisant deramai patvirtinto gavimo, nedelsdamas praneša siuntą įteikusiam paskirtajam operatoriui apie pastebėtą pažeidimą; jis turi pateikti įrodymus, kad siunta buvo išplėšta ar sugadinta ne po jos įteikimo; sąvoka „nedelsdamas“ turi būti aiškinama pagal nacionalinės teisės aktus ir kt.

9Atsakovo teigimu, siuntinio gavėjas, priimdamas siuntinį, jokių pastabų gavimo operatoriui nepateikė, ką patvirtino gavimo operatorius, atsakovo apie tai klausiamas. Siuntinys atvyko į gavimo apskaitos punktą - 2013-03-08, atvyko į pristatymo padalinį - 2013-03-14, 2013-03-14 įrašas byloja, jog adresatas pristatymo metu nepasiekiamas/ bus bandoma pristatyti sekančią darbo dieną, tuo tarpu pagal vėlesnį įrašą – 2013-03-14 siunta pristatyta/įteikta. Iš JAV pašto paslaugų Tarptautinės informacijos centro 2013-04-02 rašto turinio matyti, jog gavimo operatorius tik 2013-04-02 kreipėsi į siuntos gavėją, prašydamas informuoti ar pastarasis gavo įvertintą siuntinį. Darė išvadą, jog pats JAV gavimo operatorius duomenų apie registruotos siuntos pristatymą bei jos įteikimą konkrečiam asmeniui neturėjo, todėl tikėtina siuntos gavėjas negalėjo pasinaudoti galimybe siuntos pristatymo metu pareikšti pastabą dėl sugadinto siuntinio. Be to, į bylą nepateikti įrodymai, o minėtas raštas taip pat nepatvirtina, jog gavimo operatorius iš siuntinio gavėjo reikalavo pateikti sugadintą siuntą ar jos įpakavimą. Minėtos aplinkybės nepaneigia gavėjo elektroniniuose laiškuose, adresuotuose ieškovui, nurodytų aplinkybių, jog siuntos patikrinti nebuvo jokios galimybės, kadangi ji buvo palikta terasoje. Iš 2013-04-15 rašto matyti, jog siuntinio gavėjas JAV gavimo operatoriui taip pat nurodė, jog: „siunta buvo sugadinta/sulaužyta. Dėžė buvo sulaužyta/ suknežinta kitos pakuotės“. AB „Lietuvos paštas“ tik gavęs ieškovo skundą, elektroniniais laiškais susirašinėjo su ieškovu, todėl galėjo informuoti ieškovą, jog siuntinio gavėjas privalo kreiptis į gavimo operatorių ir šiam kaip įrodymą pateikti sugadintą siuntą ir jos pakuotę.

10Ieškovo teigimu, ginčo siunta – automobilio stoglangis yra plastmasinis, kurio storis yra apie 7 cm, be to, jis pagal atsakovo elektroniniame puslapyje pateikiamas rekomendacijas tinkamai įpakavo siuntinį. Ieškovas yra vartotojas, todėl AB Lietuvos paštas kaip verslo subjektas, turėtų prisiimti atsakomybę, jog ginčo siuntimo metu viešojoje erdvėje nebuvo detaliai pateikti reikalavimai (rekomendacijos) dėl tinkamo dužaus siuntinio supakavimo. Siuntos visiško sugadinimo atveju, siuntėjas turi teisę į kompensaciją, iš esmės lygią įvertinimo sumai SDR. Siuntos tarifas už įvertinimą – 12 Lt, todėl ieškovui minėta suma nepriteistina; įvertintojo siuntinio iki 10 kg siuntimo tarifas – 107,58 Lt, įvertinimo suma – 300 Lt. Priteisė 407,58 Lt žalos atlyginimo už siuntimo metu nepataisomai sugadintą siuntinį.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Apeliaciniu skundu ieškovas AB „Lietuvos paštas“ prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje, kuria ieškinys patenkintas, panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo pirmos instancijos teismui.

13Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

141) Pirmosios instancijos teismas neištyrė teisingam bylos išsprendimui būtinų aplinkybių, byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, todėl pirmosios instancijos teisme buvo neatskleista bylos esmė.

152) Teismas netyrė, nevertino ir nenustatė, ar ginčo siuntoje buvo stoglangis. Lietuvos paštas netikrina ir neturi teisės tikrinti įvertintųjų pašto siuntų turinio. Ieškovas ginčo siuntą į Lietuvos pašto skyrių atnešė jau supakuotą ir pats nurodė siuntinio vertę;

16Netyrė, ar stoglangis yra tas pats stoglangis, kurį ieškovas 2013-03-07 išsiuntė iš Lietuvos Respublikos; Nesiaiškino, kam nuosavybės teise priklausė ginčo siunta siunčiamas stoglangis;

17Nebuvo vertinama, ar iš Lietuvos Respublikos 2013-03-07 į JAV išsiųstas stoglangis buvo sugadintas prieš jį išsiunčiant. Nesant stoglangio įsigijimo dokumentų, negalima nustatyti, ar ieškovas turėjo galimybę jį turėti, ar jis buvo siunčiamas stoglangis, ar išsiuntimo metu jis buvo nesudužęs; teismas nevertino, ar siuntos sugadinimas buvo visiškas ar dalinis.

18Teismas nenustatė stoglangio vertės ir pagal tai realaus žalos dydžio. Pagal suformuotą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, aplinkybių dėl prašomų priteisti nuostolių pagrįstumo ir dydžio nenustatymas yra pagrindas bylą grąžinti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-10-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-837/2013);

19Nesiaiškino aplinkybių, susijusių su stoglangio pardavimu;

20Nebuvo nustatytas siuntos sugadinimo momentas, ar siunta sugadinta siuntimo į JAV metu, ar po siuntos pristatymo JAV priėmimo;

21Nenustatė, kur šiuo metu yra ginčo siuntos pakuotė ir turinys (stoglangis). Nustačius, kad siuntos turinys nėra išlikęs (pavyzdžiui, išmestas), su siuntinio ir jo pakuotės išmetimu susijusią riziką, įskaitant ir riziką, jog bus neįmanoma įrodyti, kad siuntos turinys buvo sugadintas, prisiima siuntos turinį valdęs asmuo, nuo kurio valios priklausė siuntos turinio likimas;

22Nebuvo nustatyta aplinkybė, kam nuosavybės teise priklausė stoglangis jo įteikimo JAV piliečiui 2013-03-14 metu. Ši aplinkybė turi reikšmės nustatant žalą dėl stoglangio sugadinimo patyrusį asmenį;

233) Teismas nepasisakė dėl visų atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų. Teismas nevertino išvadą teikiančios institucijos Ryšių reguliavimo tarnybos išvados.

244) Nenustatė ieškovo ūkinės - komercinės veiklos (prekių pardavimo) veiklos masto ir tęstinumo, gautos finansinės naudos dydžių;

255) Nevertino, ar 2013-03-21 ir 2014-02-26 elektroniniuose laiškuose yra kalbama apie ginčo siuntą;

26Nenustatė, kada ir kur darytos prie ieškinio pridėtos siuntinio nuotraukos prieš išsiuntimą bei kas šias nuotraukas darė;

276) Nenustatė, kad ginčo siunta buvo įteikta nesilaikant sąlygų, numatytų Pašto administracijos vidaus teisės aktuose tokios pat rūšies siuntoms, todėl Lietuvos paštas už ginčo siuntos sugadinimą neatsako vadovaujantis Pasaulinės pašto konvencijos 22 str. 1 d. 4 p.

28Nevertino Pasaulinės pašto konvencijos 22 str. 2 d. 3 p. numatytos pašto administracijos atleidimo nuo atsakomybės sąlygos, jei žala padaryta dėl siuntėjo kaltės arba neatsargumo, arba dėl siunčiamu daiktų savybių. Kiekvienas siuntinys privalo būti supakuotas ypač tvirtai, jei jis turi būti siunčiamas toli; turi būti daugelį kartų perkrautas ar apdorotas; turi būti apsaugotas nuo ryškių klimato, temperatūros pokyčių arba vežimo oro keliu atveju - nuo atmosferos slėgio kaitos. Stikliniai ar kiti dužūs daiktai dedami į patvarias dėžutes;

29Nebuvo analizuojama, ar Lietuvos paštas ir JAV pašto tarnyba sutinka išsiųsti ir priimti dužius siuntinius. Neįvertinti Pašto siuntinių reglamente numatytų privalomų dokumentų nebuvimas. Apie nustatytus pažeidimus iš karto pranešama surašius patikrinimo pranešimą. Siuntinys tarnybine tvarka atidaromas ir patikrinamas jo turinys. Šio patikrinimo rezultatai surašomi akte. Įmonė, įteikianti sugadintą siuntinį, surašo aktą. Patikrinimo pranešime tiksliai aprašo išorinės pakuotės būklę.

30Sprendimo motyvas, kad į bylą nepateikti įrodymai, JAV pašto paslaugų Tarptautinės informacijos centro 2013-04-02 raštas nepatvirtina, jog gavimo operatorius iš siuntimo gavėjo reikalavo pateikti sugadintą siuntą ar jos įpakavimą yra nepagrįstas ir neteisėtas, kadangi į bylą pateikti JAV pašto paslaugų Tarptautinės informacijos centro 2014-04-25 ir 2014-05-06 raštai patvirtina, kad siuntinio gavėjas neatsakė į JAV pašto paslaugų Tarptautinės informacijos centro paklausimus dėl siuntinio turinio sugadinimo ir į vietinį pašto skyrių nepateikė originalios siuntos pakuotės bei tariamai sugadinto stoglangio patikrinimui.

31Nesant akto dėl siuntinio pakuotės ar turinio sugadinimo, ieškovo pateiktos neaišku kieno ir kada padarytos niekieno nepatvirtintos nuotraukos negali būti vertinamos kaip pakankamas įrodymas išsiųsto stoglangio sugadinimui. Neatmestina piktnaudžiavimo galimybė pateikiant ne 2013-03-07 išsiųsto iš Lietuvos Respublikos į JAV stoglangio, o kito stoglangio nuotraukas. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis vien ieškovo pateiktu elektroniniu laišku nustatė, kad ginčo siunta buvo palikta terasoje.

32Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas G. M. prašo apeliacinį skundą atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą.

33Atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai:

341) Apeliantas apeliaciniame skunde kelia naujus argumentus, kurie, nors ir nėra susiję su ginčo esme, nebuvo kelti teisme (CPK 312 str.) ir negali būti nagrinėjami apeliacinės instancijos teisme;

352) Teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovas yra vartotojas, kadangi ieškovas siuntinį siuntė tenkindamas savo asmeninius interesus - hobį puoselėti Honda Preliude automobilius;

363) Ieškovas prieštarauja naujų įrodymų pateikimui CPK 314 str. pagrindu, nes apeliantas galėjo tokius įrodymus pateikti anksčiau;

374) Teismas sprendime visapusiškai ištyrė įrodymus ir šalių pozicijas bei pagrįstai nusprendė, jog Apeliantas pažeidė susitarimą su ieškovu ir Konvencijos 21 str. 1 d.

38Dėl pirmojo argumento

39Ieškovas savo poziciją grindė tuo, kad apeliantas niekada nepristatė gavėjui siuntos pasirašytinai ir tai patvirtina paties apelianto 2013 m. gruodžio 31 d. pateikti dokumentai: 2013-03-19, 10:26 sukurtas prašymas atlikti tyrimą, 2013-04-02, 09:09 sukurtas prašymas atlikti tyrimą, 2013-04-25, 19:33 sukurtas prašymas atlikti tyrimą, 2013-05-02, 09:10 sukurtas prašymas atlikti tyrimą, kuriuose JAV pašto tarnyba patvirtino, kad 2013 m. kovo 4 d. siunta buvo nepristatyta (nurodyta, kad buvo bandyta pristatyti, bet adresatas buvo nepasiekiamas/bus bandoma pristatyti sekančią dieną).

40Apeliantas teigė, kad jis nėra atsakingas už bet kokį siuntos sugadinimą, nes siuntos gavėjas jos gavimo metu nenurodė, kad siunta yra sugadinta, todėl vadovaujantis Konvencija jis yra neatsakingas. Konvencija daugeliu atveju yra skirta pašto sąjungos narių tarpusavio santykiams sureguliuoti, išskyrus Konvencijos antrosios antraštinės dalies 2 skyrių - Atsakomybė, kuris riboja pašto operatorių atsakomybę. Apelianto elgesys su ieškovu turėjo būti vertinamas pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nuostatas (paslaugų teikimas ir vartojimo sutartys). Kadangi apeliantas nepateikė ieškovui, kaip vartotojui informacijos apie tai, kaip turi būti įpakuojami dužūs daiktai, ieškovas įpakavo siuntą net du kartus, ją priėmė apelianto darbuotojai, jie atskirai apdraudė siuntą 300 Lt suma, apeliantui dar 2013 m. kovo 16 d. iš ieškovo gavus pranešimą apie siuntos sugadinimą, jis neinformavo ieškovo apie jokius formalumus susijusius su Konvencija.

41Apeliaciniame skunde apeliantas nurodo aplinkybes apie siunčiamo daikto tapatumą, jo savininką, ar siunčias daiktas nebuvo sugadintas, nurodo, kad teismas nenustatė, kur šiuo metu yra siuntos pakuotė; nenustatė, kad ginčo siunta buvo įteikta nesilaikant sąlygų, numatytų Pašto administracijos vidaus teisės aktuose; nebuvo analizuojama ar Lietuvos paštas ir JAV pašto tarnyba sutinka išsiųsti ir priimti siųsti dužius siuntinius; nebuvo įvertinti bylai reikšmingi faktai patikrinimo pranešimas CP 78 ir/ar aktas C N 24. Apeliantas tokių argumentų ar teiginių pirmosios instancijos teisme nereiškė. CPK 312 str. yra nustatytas draudimas kelti naujus argumentus, kurie nebuvo pareikšti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

42Be to, tokie apelianto pateikti argumentai ir teiginiai nesusiję su sprendimu ar ginče esme. Ieškovas savo ieškinį grindė sutartinės atsakomybės nuostatomis, todėl bylai buvo ir yra visiškai nesvarbu, kas buvo stoglangio savininkas ar kada keitėsi stoglangio nuosavybės teisės turėtojas. Antra, apeliantas, nepateikė patikrinimo pranešimo CP 78 ir/ar akto CN 24, todėl teismas jų ir netyrė bei nevertino. Trečia, minėti patikrinimo pranešimas CP 78 ir/ar aktas CN 24 yra skirti apelianto ir JAV pašto tarnybos tarpusavio santykiams spręsti, o ne ieškovo ir apelianto santykiams spręsti, todėl JAV pašto tarnybai galimai netinkami įvykdžius savo įsipareigojimus ir nepristačius siuntos pasirašytinai, natūralu, kad ji neteiks apeliantui patikrinimo pranešimo CP 78 ir/ar akto CN 24, kurių pagrindu JAV pašto tarnybai gali kilti civilinė atsakomybė prieš apeliantą. Ketvirta, Apeliantas teisme nebuvo pateikęs visiškai jokių įrodymų ar teiginių, kad stoglangis jo perdavimo apeliantui išsiųsti metu, būtų buvęs netinkamos kokybės, sugadintas ir pan. Penkta, apeliantas niekada neginčijo, kad stoglangis buvo sugadintas siuntos pristatymo metu, bet teigė, kad siuntos nesugadinimą patvirtina tai, kad siuntos gavėjas nesikreipė į JAV pašto tarnybas dėl sugadinimo. Šešta, tai, kur šiuo metu yra stoglangis, nėra susiję su byla. Septinta, teismas aiškiai nustatė ir pasisakė, kad apeliantas pažeidė Konvencijos 21 str.

43Dėl antrojo argumento, Ieškovo kaip vartotojo statuso

44Apeliantas skunde nurodo, esą teismas nepagrįstai netyrė ir nesiaiškino ieškovo ūkinės -komercinės veiklos (prekių pardavimo), veiklos masto ir tęstinumo, gautos finansinės naudos dydžių, todėl nepagrįstai pripažino ieškovą vartotoju.

45Kaip patvirtino ieškovas, siuntą į JAV siuntė vykdydamas asmeninę ne pelno siekiančią veiklą - Honda Prelude automobilių mėgėjų veiklą. Kadangi Honda Prelude modelių gamyba yra nutraukta (nuo 2001 m.), šių automobilių mylėtojams yra sudėtinga gauti Honda Prelude detales. Todėl skirtingose valstybėse esantys Honda Prelude mėgėjų bendruomenės nariai siunčia vieni kitiems turimas Honda Prelude automobilių detales. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kurie būtų leidę suabejoti ieškovo nurodytomis aplinkybėmis.

46Dėl trečiojo argumento, draudimo pateikti naujus įrodymus apeliaciniame procese

47Apeliantas pateikė 3 naujus įrodymus - išrašus iš tinklapių. Apeliantas galėjo tokius įrodymus pateikti anksčiau, nenurodė jokių priežasčių, kodėl tokių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas turi atsisakyti priimti tokius įrodymus.

48Dėl visapusiško įrodymų ištyrimo ir sprendimo pagrįstumo

49Apeliantas pirmosios instancijos teisme savo poziciją grindė tuo, kad siuntos gavėjas laiku (nedelsiant) nenurodė, kad siunta sugadinta ir kad nepateikė siuntos pakuotės. Teismas sprendime įvertino tokią poziciją bei atskirai įvertino tai, kad ieškovas nedelsiant informavo apeliantą apie siuntos sugadinimą. Tai rodo, kad teismas visapusiškai išnagrinėjo apelianto argumentus, ir priėmė pagrįstą ir teisingą sprendimą. Teismas pasisakė ir dėl Konvencijos 22 str. 2 d. 3 p., nurodydamas, kad tokiu atveju, siuntos gabenimo metu sugadinus daiktą, atsakomybę prisiima apeliantas.

50IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

51Apeliacinis skundas tenkintinas.

52Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

53Sprendimas ar nutartis pripažįstami teisėtais ir pagrįstais, kai teismo išvados atitinka įstatymo nustatytomis priemonėmis ir įstatymo nustatyta tvarka konstatuotas bylai turinčias reikšmės aplinkybes. Išvados apie faktines aplinkybes gali būti grindžiamos tik CPK 177 straipsnio 2, 3 dalyse išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis, o įrodymai turi būti gauti ir ištirti CPK nustatyta tvarka. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-500/2010).

54Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, prieina prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai neištyrė ir nenustatė visų bylai reikšmingų faktinių aplinkybių, o dėl to galėjo būti priimtas nepagrįstas teismo sprendimas.

55Nagrinėjamu atveju, kaip teisingai nurodė pirmos instancijos teismas, ieškovą G. M. (paslaugos naudotojas - siuntėjas) ir atsakovą, paslaugas teikiančią akcinę bendrovę „Lietuvos paštas“, siejo paslaugų teisiniai santykiai ir ieškovas laikytinas vartotoju. Kaip paaiškino ieškovas, jis siuntą – automobilio stoglangio detalę, pagamintą iš plastmasės, naudodamasis AB „Lietuvos paštas“ paslaugomis, į JAV siuntė vykdydamas asmeninę ne pelno siekiančią veiklą - Honda Prelude automobilių mėgėjų veiklą, nes Honda Prelude modelių gamyba yra nutraukta (nuo 2001 m.), šių automobilių mėgėjams yra sudėtinga gauti Honda Prelude detales. Todėl skirtingose valstybėse esantys Honda Prelude mėgėjų bendruomenės nariai siunčia vieni kitiems turimas Honda Prelude automobilių detales. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su tokiu ieškovo paaiškinimu, bei nurodytomis aplinkybėmis dėl siuntos išsiuntimo į JAV tikslo. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kurie leistų konstatuoti vienoką ar kitokią ieškovo ūkinę – komercinę veiklą, susijusią su detalių pardavimu (jos mastą ar pan.), bei nepateikė duomenų, kurie leistų vertinti, jog ieškovas turėjo, ar galėjo gauti, kokią tai finansinę naudą (CPK 178 str.). Todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo kitaip vertinti tarp šalių susiklosčiusių santykių ir/ar suabejoti ieškovo nurodytomis aplinkybėmis.

56LR CPK 312 str. numato draudimą apeliaciniame skunde kelti naujus reikalavimus, kurie nebuvo kelti nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme, kitaip tariant, apeliantas (atsakovas) apeliaciniame skunde negali remtis naujais argumentais ar aplinkybėmis, kuriomis jis nesirėmė nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme. Iš dalies sutiktina su atsikirtimuose į apeliacinį skundą nurodytu argumentu, kad apeliantas skunde nurodo naujus argumentus, kurie nebuvo nurodyti teisme, bylą nagrinėjant pirmoje instancijoje, bei jie nebuvo nagrinėti ir įvertinti, kaip pavyzdžiui, jog teismas be pagrindo nesiaiškino, kam nuosavybės teise priklausė siunta siunčiamas stoglangis; nesiaiškino, aš šis daiktas prieš jam išsiunčiant nebuvo sugadintas; nereikalavo ir netyrė duomenų apie jo pardavimo aplinkybes (skelbimo turinio, apmokėjimo įrodymų).

57Ginčas tarp šalių kilo dėl to, ar tinkamai atsakovas AB „Lietuvos paštas“ įvykdė siuntos pristatymo paslaugas siuntėjo (ieškovo) nurodytu adresu JAV. Siuntėjas už tokias paslaugas atsakovui AB „Lietuvos paštas“ atlygino, sumokėjo 107,58 Lt už jo pristatymą. Siunta buvo įvertinta 300 Lt suma. Ieškovas teigia, kad asmuo, gyvenantis JAV, kuriam ir buvo siųsta ši siunta, elektroniniu laišku informavo ieškovą apie tai, kad jis 2013 m. kovo 14 d. rado siuntinį paliktą prie namo terasos, kadangi jos pristatymo metu, gavėjo namuose nebuvo. Gavėjas siuntos turinio patikrinti jos atsiėmimo momentu negalėjo, nes nebuvo pašto darbuotojo. Pasak ieškovo, asmuo, kuriam siunta skirta JAV, nurodė, kad siuntos pakuotė visiškai sugadinta: siunta sutraiškyta, dėžėje buvo skylė, siųsta detalė sulaužyta. Ieškovas pateikė pakuotės nuotraukas. Sugadinta pakuotė ir/ar automobilio detalė, JAV pašto tarnybai nebuvo pateikta. Ieškovas kaip siuntėjas, kreipėsi į Ryšių reguliavimo tarnybą su skundu, kuri 2013 m. lapkričio 7 d. Įsakymu skundo netenkino. (b. l. 40 - 42, t. 1).

58Vienok, sutiktina su apeliantu, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai nepasisakė dėl būtinų civilinei atsakomybei kilti visų sąlygų: neteisėtų veiksmų, kaltės, priežastinio ryšio ir žalos. Kaip teisingai nurodė apeliantas, siekiant įrodyti sutartinės civilinės atsakomybės turtinę prievolę, būtina nustatyti visas aukščiau išvardintas sąlygas. Sprendžiant dėl vienos iš civilinei atsakomybei kilti būtinų sąlygų – neteisėtų veiksmų, svarbu nustatyti, ar buvo laikytasi nustatytų reikalavimų siuntą įteikiant, bei vertinti ar minėta siunta jos įteikimo metu buvo sugadinta, kadangi byloje pateiktas susirašinėjimas tarp atsakovo ir JAV pašto tarnybos patvirtintų aplinkybę, jog bent vizualiai pašto siunta JAV pašto tarnyboje buvo gauta nepažeista.

59Teismas padarė išvadą, kad siunta nebuvo įteikta asmeniškai ir palikta prie asmens, kuriam ji buvo skirta, namo terasos. Tačiau tokia aplinkybė tinkamai nėra ištirta ir įvertinta. Pirmos instancijos teismas vadovavosi elektroniniu susirašinėjimu tarp ieškovo ir siuntinio gavėjo JAV. Kaip matyti iš JAV pašto tarnybos susirašinėjimo su AB „Lietuvos paštas“ (b. l. 124 – 127, t. 1), atsakyme dėl tyrimo, skiltyje „pastabos“ nurodyta, kad „gavėjas blanke CN 18 patvirtino siuntinio gavimą/pristatymą jam, neatsakė į užklausimus dėl siuntinio turinio sugadinimo“. Todėl neaišku, kokiu būdu visgi ši siunta buvo įteikta. Jei tikėti ieškovo paaiškinimu, kad siunta buvo palikta prie gavėjo namų, tikėtina kurį tai laiką ji buvo visiškai nesaugoma. Spręstinas klausimas, ar siunta įteikta laikantis sąlygų, numatytų Pašto administracijos vidaus teisės aktuose. Būtina įvertinti, ar atsakovas atsako pagal Pasaulinės pašto konvencijos 22 str., kadangi pati siunta (nors ir sugadinta) nebuvo sugrąžinta JAV pašto tarnybai.

60Nesiaiškintos aplinkybės ir nepasisakyta, ar siunta galėjo būti išplėšta ar sugadinta, jau po jos įteikimo. Sutiktina su apeliantu, kad svarbu pasiaiškinti ir aplinkybes apie pateiktų byloje foto nuotraukų atsiradimo (jų padarymo) aplinkybes. Galimai nustatyti jų padarymo laiką, kuris leistų patvirtinti, jog tai tikrai foto nuotraukos to daikto, kuris buvo išsiųstas ir įteiktas sugadintas.

61Apeliacinės instancijos teismo nuomone, būtina nustatyti aplinkybes, ar siuntos sugadinimas buvo visiškas, ar iš dalies. Tai svarbu sprendžiant žalos dydžio klausimą, kadangi pagal Pasaulinės pašto konvencijos nuostatų, antro skyriaus „Atsakomybė“, 5.1 ir 5.2 p. p., nuostolių atlyginimas (žalos dydis) visiškai sugadinus siuntą ar esant daliniam jos sugadinimui, skiriasi.

62Pažymėtina ir tai, jog nagrinėjant bylą iš naujo, vertintina aplinkybė ir dėl tinkamo siuntos supakavimo, kadangi pagal Pasaulinės pašto konvenciją 23 str., už dužius siuntinius imamas papildomas mokestis, šiuo atveju ieškovas tokio mokesčio nebuvo sumokėjęs. Išsiunčiant siuntą, jo kvite nebuvo jokių žymų apie dužų siuntinį. Vertintinos aplinkybės, ar toks siuntinys buvo tinkamai įpakuotas. Šios aplinkybės svarbios, kadangi Konvencijos 22 str. numatyta pašto administracijos atleidimo nuo atsakomybės galimybė ir sąlygos.

63Atsižvelgiant į pirmosios instancijos teismo neįvertintas bei neištirtas aplinkybes bei jų mastą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju nebuvo atskleista bylos esmė, galėjusi lemti nepagrįsto teismo sprendimo priėmimą, todėl skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir bylą perduotina nagrinėti iš naujo pirmos instancijos teismui.

64Nors apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti tiek fakto, tiek teisės klausimus, todėl dažniausiai gali ištaisyti pirmosios instancijos teismo klaidas, o bylos perdavimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui atvejai yra riboti įstatymo, tačiau atsižvelgiant į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, galimai naujų įrodymų gavimo būtinumą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog šiuo atveju bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme lemtų bylos nagrinėjamą beveik visa apimtimi naujais aspektais, todėl mano, jog yra tikslinga bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 str. 1 d. 4 p.).

65Kadangi skundžiamas teismo spendimas naikinamas ir grąžinamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, apeliacinės instancijos teismas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo nesprendžia (CPK 93 str. 5 d.).

66Teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

67Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 25 d. sprendimą panaikinti ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 419,58 Lt žalai atlyginti už... 5. Atsakovas nurodė, jog siuntinys buvo tinkamai įteiktas siuntinio gavėjui... 6. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 25 d. sprendimu ieškinį... 8. Pagal Konvencijos 22 str. paskirtieji operatoriai neatsako už registruotąsias... 9. Atsakovo teigimu, siuntinio gavėjas, priimdamas siuntinį, jokių pastabų... 10. Ieškovo teigimu, ginčo siunta – automobilio stoglangis yra plastmasinis,... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Apeliaciniu skundu ieškovas AB „Lietuvos paštas“ prašo pirmosios... 13. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 14. 1) Pirmosios instancijos teismas neištyrė teisingam bylos išsprendimui... 15. 2) Teismas netyrė, nevertino ir nenustatė, ar ginčo siuntoje buvo... 16. Netyrė, ar stoglangis yra tas pats stoglangis, kurį ieškovas 2013-03-07... 17. Nebuvo vertinama, ar iš Lietuvos Respublikos 2013-03-07 į JAV išsiųstas... 18. Teismas nenustatė stoglangio vertės ir pagal tai realaus žalos dydžio.... 19. Nesiaiškino aplinkybių, susijusių su stoglangio pardavimu;... 20. Nebuvo nustatytas siuntos sugadinimo momentas, ar siunta sugadinta siuntimo į... 21. Nenustatė, kur šiuo metu yra ginčo siuntos pakuotė ir turinys (stoglangis).... 22. Nebuvo nustatyta aplinkybė, kam nuosavybės teise priklausė stoglangis jo... 23. 3) Teismas nepasisakė dėl visų atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų.... 24. 4) Nenustatė ieškovo ūkinės - komercinės veiklos (prekių pardavimo)... 25. 5) Nevertino, ar 2013-03-21 ir 2014-02-26 elektroniniuose laiškuose yra... 26. Nenustatė, kada ir kur darytos prie ieškinio pridėtos siuntinio nuotraukos... 27. 6) Nenustatė, kad ginčo siunta buvo įteikta nesilaikant sąlygų, numatytų... 28. Nevertino Pasaulinės pašto konvencijos 22 str. 2 d. 3 p. numatytos pašto... 29. Nebuvo analizuojama, ar Lietuvos paštas ir JAV pašto tarnyba sutinka... 30. Sprendimo motyvas, kad į bylą nepateikti įrodymai, JAV pašto paslaugų... 31. Nesant akto dėl siuntinio pakuotės ar turinio sugadinimo, ieškovo pateiktos... 32. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas G. M. prašo apeliacinį skundą... 33. Atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai:... 34. 1) Apeliantas apeliaciniame skunde kelia naujus argumentus, kurie, nors ir... 35. 2) Teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovas yra vartotojas, kadangi ieškovas... 36. 3) Ieškovas prieštarauja naujų įrodymų pateikimui CPK 314 str. pagrindu,... 37. 4) Teismas sprendime visapusiškai ištyrė įrodymus ir šalių pozicijas bei... 38. Dėl pirmojo argumento... 39. Ieškovas savo poziciją grindė tuo, kad apeliantas niekada nepristatė... 40. Apeliantas teigė, kad jis nėra atsakingas už bet kokį siuntos sugadinimą,... 41. Apeliaciniame skunde apeliantas nurodo aplinkybes apie siunčiamo daikto... 42. Be to, tokie apelianto pateikti argumentai ir teiginiai nesusiję su sprendimu... 43. Dėl antrojo argumento, Ieškovo kaip vartotojo statuso... 44. Apeliantas skunde nurodo, esą teismas nepagrįstai netyrė ir nesiaiškino... 45. Kaip patvirtino ieškovas, siuntą į JAV siuntė vykdydamas asmeninę ne pelno... 46. Dėl trečiojo argumento, draudimo pateikti naujus įrodymus apeliaciniame... 47. Apeliantas pateikė 3 naujus įrodymus - išrašus iš tinklapių. Apeliantas... 48. Dėl visapusiško įrodymų ištyrimo ir sprendimo pagrįstumo... 49. Apeliantas pirmosios instancijos teisme savo poziciją grindė tuo, kad siuntos... 50. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 51. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 52. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 53. Sprendimas ar nutartis pripažįstami teisėtais ir pagrįstais, kai teismo... 54. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde... 55. Nagrinėjamu atveju, kaip teisingai nurodė pirmos instancijos teismas,... 56. LR CPK 312 str. numato draudimą apeliaciniame skunde kelti naujus... 57. Ginčas tarp šalių kilo dėl to, ar tinkamai atsakovas AB „Lietuvos... 58. Vienok, sutiktina su apeliantu, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai... 59. Teismas padarė išvadą, kad siunta nebuvo įteikta asmeniškai ir palikta... 60. Nesiaiškintos aplinkybės ir nepasisakyta, ar siunta galėjo būti išplėšta... 61. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, būtina nustatyti aplinkybes, ar... 62. Pažymėtina ir tai, jog nagrinėjant bylą iš naujo, vertintina aplinkybė ir... 63. Atsižvelgiant į pirmosios instancijos teismo neįvertintas bei neištirtas... 64. Nors apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti tiek fakto,... 65. Kadangi skundžiamas teismo spendimas naikinamas ir grąžinamas pirmosios... 66. Teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,... 67. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 25 d. sprendimą...