Byla 2S-962-324/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Gudynienės, kolegijos teisėjų Jolitos Cirulienės ir Nijolios Indreikienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Jonviltė“ atskirąjį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1284-814/2010 pagal S. S. (S. S.) ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Jonviltė“, išvadą byloje teikiančiai Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai dėl sutarties nutraukimo ir sumokėto avanso grąžinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas prašė nutraukti su atsakovu sudarytą 2008 m. rugsėjo 29 d. langų pardavimo sutartį Nr. 00019, priteisti atsakovui sumokėtą 2000 Lt avansą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo sumokėto 2000 Lt avanso, skaičiuojant nuo 2008 m. spalio 31 d. iki bylos iškėlimo teisme, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos teisme iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

4Jonavos rajono apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 8 d. sprendimu ieškinį iš dalies patenkino. Priteisė ieškovui iš atsakovo 1000 Lt sumokėto avanso pagal 2008 m. rugsėjo 29 d. langų pardavimo sutartį Nr. 00019, 71,37 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010 m. balandžio 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 143,44 Lt bylinėjimosi išlaidų.

52011 m. sausio 12 d. teisme gautas atsakovo apeliacinis skundas dėl 2010 m. gruodžio 8 d. sprendimo.

6Jonavos rajono apylinkės teismas 2011 m. sausio 14 d. nutartimi atsisakė priimti atsakovo apeliacinį skundą ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Konstatavo, kad atsakovas praleido įstatymo numatytą terminą apeliaciniam skundui paduoti.

72011 m. sausio 31 d. teisme gautas atsakovo prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą. Prašymas buvo grindžiamas tuo, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovo įmonės vadovas G. S. sirgo, jam 2010 m. rugpjūčio 26 d. buvo atlikta širdies operacija. Po širdies operacijos reabilitacinis laikotarpis su atsinaujinančiais ligos paūmėjimais atskirais laikotarpiais tęsėsi iki 2011 m. sausio 7 d. Šiuo laikotarpiu atsakovo įmonės vadovas nedirbo ir negalėjo ginti įmonės interesų.

8Jonavos rajono apylinkės teismas 2011 m. vasario 2 d. nutartimi atmetė atsakovo prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti. Nustatęs, kad atsakovo įmonės vadovas nedarbingas buvo nuo 2010 m. gruodžio 27 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. ir nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. sausio 7 d., sprendė, kad jis teismo sprendimo apskundimą galėjo inicijuoti laikotarpiu nuo 2010 m. gruodžio 8 d. iki 2010 m. gruodžio 26 d. Laikė, kad 18 dienų laiko tarpas yra pakankamas apeliaciniam skundui paruošti ir jį pateikti per pirmosios instancijos teismą, esantį Jonavoje. Pažymėjo, kad atsakovas yra juridinis asmuo, todėl jį atstovauti teisme gali kiti asmenys (CPK 55 straipsnis). Spręsdamas praleisto termino atnaujinimo klausimą, nelaikė reikšminga atsakovo nurodytos aplinkybės, kad atsakovo įmonės vadovo ligos laikotarpiu kiti atsakovo darbuotojai nesugebėjo savarankiškai tęsti įmonės veiklos, todėl iki 2010 m. lapkričio 22 d. su jais buvo nutrauktos darbo sutartys ir šiuo metu G. S. yra vienintelis darbuotojas, tęsiantis įmonės darbinę veiklą.

9Atskiruoju skundu atsakovas nurodo, jog nutartis neteisėta ir nepagrįsta.

10Neatsižvelgta į pateiktame apeliaciniame skunde nurodytus motyvus dėl priimto neteisingo ir atsakovo teisinius bei turtinius interesus pažeidžiančio sprendimo. Apeliacinio skundo padavimo termino praleidimas 4 dienas laikytas svarbesniu nei, atsakovo nuomone, pažeistas teisingumas ir įmonei padaryti materialiniai nuostoliai. Sprendimas priimtas vadovaujantis ne įstatymais, įrodymais, o prielaidomis. Teismas, konstatuodamas, kad ieškovas sutartį nutraukė remdamasis CK 6.673 straipsnio 2 dalimi, neteisingai taikė šio įstatymo nuostatas. Neteisingai vertintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimas, kad versliškai tam tikra veikla užsiimantis rangovas turi galimybę panaudoti kitam užsakymui tai, ko neįdėjo į pradėtą užsakymą. Klaidinga prielaida, kad atsakovo pagamintas gaminys yra standartinis, kurį galima panaudoti kitame objekte, nes gaminys yra nestandartinis, netinkantis kitame objekte dėl individualių matmenų. Ieškovo pareiškimo apie paslaugų atsisakymą pateikimo dieną šis gaminys buvo pagamintas, todėl vadovaujantis CK 6.673 straipsnio 2 dalies nuostatomis ieškovas privalo sumokėti už atliktus darbus. Sprendime klaidingai nurodyta, kad atsakovas pateikė preliminarią sąmatą, detaliai nenurodė konkrečių patirtų nuostolių dydžio. Prieš darbų pradžią buvo išsiaiškinta darbų apimtis, suderintos kainos ir sudaryta konkreti sutartis su konkrečia suma numatytam darbui atlikti – 3600 Lt. Nepagrįstai spręsta, kad atsakovas turėjo tik 1000 Lt išlaidų. Vadovaujantis 2008 m. spalio 31 d. atliktų darbų aktu, atsakovas turėjo 2697 Lt išlaidų už atliktus darbus, įsigytus gaminius ir sumontuotas medžiagas.

11Prašo nutartį panaikinti ir pratęsti terminą apeliaciniam skundui paduoti.

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nutardamas, jog nėra pagrindo atnaujinti praleistą terminą atsakovo apeliaciniam skundui paduoti, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teismų praktikos, netinkamai pritaikė termino atnaujinimą reglamentuojančias procesinės teisės normas (CPK 78 straipsnis, 307 straipsnio 2 dalis).

14CPK 307 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo. CPK 307 straipsnio 2 dalis numato, kad apeliacinio skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad sprendžiant praleisto apeliacinio skundo padavimo termino atnaujinimo klausimą būtina atsižvelgti į tikslus, kurių siekta įstatymu nustatant teismo sprendimų apeliacinio apskundimo terminus, t. y. užtikrinti teismo sprendimų, kartu ir civilinių teisinių santykių stabilumą. Dėl to praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, kai jo praleidimo priežastys yra svarbios. Ar apeliacinio skundo padavimo termino praleidimo priežastis yra svarbi, kiekvienu atveju, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais, sprendžia teismas savo nuožiūra, įvertindamas apelianto prašyme nurodytas aplinkybes ir apelianto pateiktus įrodymus (CPK 3 straipsnio 7 dalis, 78 straipsnis, 307 straipsnio 2 dalis). Sprendžiant, ar asmuo prarado teisę apskųsti teismo sprendimą dėl įstatyme nustatytos apskundimo procedūros nesilaikymo, būtina įvertinti pažeidimo pobūdį šį pažeidimą lėmusių aplinkybių prasme, t.y. ar termino apeliaciniam skundui paduoti praleidimą lėmė netinkamas naudojimasis procesinėmis teisėmis, ar įvykusi klaida ir kitos panašaus pobūdžio aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2007). Sprendžiant procesinio termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo klausimą svarstytina, kiek ilgai minėtas terminas yra praleistas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad nustatyti, ar termino apeliaciniam skundui paduoti praleidimo laikotarpis yra ilgas, galima vertinant jį kitų terminų kontekste, taip pat atsižvelgiant į civilinio proceso koncentracijos, ekonomiškumo principus ir proceso tikslus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-393/2007).

15Atsakovo skundžiamas teismo sprendimas buvo priimtas ir paskelbtas 2010 m. gruodžio 8 d., todėl įstatymo nustatytas terminas apeliaciniam skundui paduoti baigėsi 2011 m. sausio 7 d. Atsakovo apeliacinis skundas teisme gautas 2011 m. sausio 12 d. (b. l. 138). Darytina išvada, kad atsakovas apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo 2010 m. gruodžio 8 d. sprendimo pavėlavo paduoti 5 dienas. Terminas apeliaciniam skundui paduoti buvo praleistas dėl atsakovo įmonės vadovo, nuo 2010 m. lapkričio 22 d. likusio vieninteliu įmonės darbuotoju, ligos. Byloje nėra duomenų, jog atsakovas būtų nesąžiningai naudojęsis savo procesinėmis teisėmis bylos nagrinėjimo metu. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo klausimą, turėjo atsižvelgti, jog iš esmės sąžiningai procesiškai elgęsis ir terminą apeliaciniam skundui paduoti dėl svarbios priežasties nedidelį laiko tarpą praleidęs atsakovas neturėtų prarasti vienos pagrindinių procesinių teisių – teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacine tvarka.

16Tuo vadovaujantis pirmosios instancijos teismo 2011 m. vasario 2 d. nutartis, kuria iš esmės formaliais pagrindais atsisakyta atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti, panaikintina dėl netinkamo procesinės teisės normų taikymo, klausimas išspręstinas iš esmės ir atnaujintinas terminas atsakovo apeliaciniam skundui dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 8 d. sprendimo paduoti (CPK 338 straipsnis, 329 straipsnio 1 dalis, 307 straipsnio 2 dalis).

17Nustačius, kad atsakovo apeliacinis skundas nepilnai atitinka CPK 306 straipsnio 3 dalies reikalavimus (nepateikti įrodymai apie sumokėtą 67 Lt žyminį mokestį), atsakovo apeliacinio skundo priėmimo klausimas perduotinas spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

18Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

19panaikinti Jonavos rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 2 d. nutartį, išspręsti klausimą iš esmės, atnaujinti terminą atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Jonviltė“ apeliaciniam skundui dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 8 d. sprendimo paduoti, perduoti apeliacinio skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai