Byla 2S-412-516/2011
Dėl neteisėtų antstolio veiksmų

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dalios Kačinskienės ir Petro Jaržemskio,

2kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos V. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos V. R. skundą suinteresuotiems asmenims antstolei I. B., Vilniaus miesto savivaldybei dėl neteisėtų antstolio veiksmų.

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Pareiškėja V. R. kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti 2010-06-01 antstolės I. B. patvarkymą dėl iškeldinimo iš buto, esančio adresu Panerių g. 13-13, Vilniuje, bei panaikinti 2010-05-14, 2010-05-25 antstolės I. B. patvarkymus įvykdyti sprendimą dėl 33,88 Lt ir 71,05 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo.

5Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų.

6Teismas konstatavo, jog iš pareiškėjos nurodytų aplinkybių matyti, kad pareiškėja apie skundžiamus antstolės veiksmus sužinojo 2010-07-21, 9 val. po iškeldinimo. Teisme pareiškėjos skundas dėl antstolės veiksmų gautas 2010-08-17, t.y. praleidus 20 dienų terminą. Pareiškėja pareiškimo dėl termino atnaujinimo, nurodant praleidimo priežastis, CPK 78 str. nustatyta tvarka nepateikė.

7Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas konstatavo, jog skundas dėl antstolės veiksmų neatitinka CPK 75 str. 1 d., ir CPK 512 str. reikalavimų, todėl teismas jį atsisakė priimti.

8Teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad teismo atsisakymas priimti skundą nekliudo vėl kreiptis su skundu dėl antstolio veiksmų į teismą, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą, kartu patiekiant CPK 78 str. nustatyta tvarka pareiškimą dėl praleisto termino atnaujinimo ir nurodant praleidimo priežastis.

9Atskiruoju skundu pareiškėja V. R. prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-08-24 nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

10Teigia, kad pirmosios instancijos teismas neatkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjos atžvilgiu įvykdytas tik fizinis iškeldinimas iš buto, o ne procesinis teisėtas pareiškėjos supažindinimas ir sužinojimas su vykdymu veiksmų atlikimu. Apeliantė pažymi, kad dėl įvykusio su antstoliu konflikto pareiškėja atsidūrė ne tik lauke be jokio asmeninio turto, bet ir be jokių vykdymo ir iškeldinimą lydinčių dokumentų, todėl skųsti per 20 dienų antstolio veiksmą CPK 512 str. nustatytą tvarką realiai nebuvo galima. Be to, apeliantės nuomone, net ir formaliai praleidus 20 dienų terminą, teismas privalėjo šį neatitikimą aiškinti, suteikti pareiškėjai galimybę pašalinti skundo trūkumus.

11Atsiliepimo į atskirąjį skundą gauta nebuvo.

12Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.; Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

14Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-08-24 nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

15Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi atskirojo skundo argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai aiškino bei taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias skundo dėl antstolio veiksmų padavimo terminus (CPK 512.), priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį.

16Remiantis CPK 512 straipsnio nuostatas, skundas dėl antstolių ar notarų veiksmų gali būti paduotas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

17Taigi CPK 512 straipsnyje nustatytas dvidešimties dienų skundų dėl antstolio veiksmų padavimo terminas, kuris skaičiuotinas nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti. Šis terminas nėra naikinamasis, todėl asmeniui, praleidusiam šį terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, CPK 78 straipsnyje nustatyta tvarka praleistas terminas gali būti atnaujintas. Tuo tarpu, pasibaigus CPK 512 straipsnyje nustatytam devyniasdešimties dienų terminui nuo skundžiamo antstolio veiksmo atlikimo, suinteresuotas asmuo netenka teisės paduoti teismui skundą dėl antstolio veiksmų. Skundas, paduotas teismui praleidus šį devyniasdešimties dienų terminą, yra nenagrinėtinas teisme, todėl tokį skundą teismas turi atsisakyti priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 512 straipsnis).

18Apeliantė teigia, jog pirmosios instancijos teismas neatkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjos atžvilgiu įvykdytas tik fizinis iškeldinimas iš buto, o ne procesinis teisėtas pareiškėjos supažindinimas ir sužinojimas su vykdymu veiksmų atlikimu, todėl skųsti per 20 dienų antstolio veiksmą CPK 512 str. nustatytą tvarką realiai nebuvo galima. Tačiau teisėjų su tokiu atskirojo skundo argumentu nesutinka.

19Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, nustatė, kad pareiškėja skundė antstolės I. B. 2010-06-01 patvarkymą dėl iškeldinimo iš buto, esančio adresu ( - ) (b.l. 1,2). Pareiškėja skunde dėl antstolio veiksmų nurodė, kad 2010-07-21, 9 val. antstolė I. B. 2010-06-01 patvarkymu dėl iškeldinimo įvykdė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-1378-535 dėl M. S., J. S., V. R. iškeldinimo su visais priklausančiais daiktais iš gyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - ). Pareiškėja taip pat pažymėjo, jog apie antstolės veiksmus ji sužinojo 2010-07-21, 9 val., t.y. iš karto po iškeldinimo.

20Taigi nors apeliantė 2010-06-10 antstolės patvarkymą dėl iškeldinimo iš buto, 2010-05-14 ir 2010-05-25 patvarkymus įvykdyti sprendimą dėl vykdymo išlaidų ieškojimo gavo vėliau, tačiau apie antstolės veiksmus, kuriuos ji skundžia, pareiškėja sužinojo po jos fizinio iškeldinimo iš buto, t.y. 2010-07-21, 9 val. Vadinasi, pirmosios instancijos teismas teisingai skaičiavo CPK 512 str. nustatytą 20 dienų terminą skundui dėl antstolio veiksmų paduoti nuo 2010-07-21. Kadangi skundą dėl antstolio veiksmų pareiškėja teismui pateikė 2010-08-17, t.y. praėjus 6 dienoms nuo dienos, kai ji sužinojo apie skundžiamą antstolės 2010-06-01 patvarkymą dėl iškeldinimo iš buto, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog apeliantė praleido CPK 512 str. nustatytą 20 dienų terminą.

21Apeliantė taip pat nurodo, jog ji laiku pateikė skundą dėl antstolio veiksmų Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui, tačiau teismas 2010-08-12 nutartimi atsisakė priimti V. R. skundą kaip neteismingą Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui. Nutartis buvo gauta 2010-08-17 ir tą pačią dieną apeliantė vėl patiekė savo skundą Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui, todėl net ir formaliai praleidus 20 dienų apskundimo terminą, teismas privalėjo šį neatitikimą aiškinti. Tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka ir su šiuo atskirojo skundo argumentu.

22Teisėjų kolegija remdamasi bylos medžiaga nustatė, jog pareiškėja skunde dėl antstolio veiksmų nenurodė termino praleidimo priežasčių, taip pat neprašė šio termino atnaujinti, todėl pirmosios instancijos nagrinėjamu atveju neturėjo galimybės ir neprivalėjo aiškintis termino praleidimo priežasčių. Kadangi apeliantė praleido terminą skundui paduoti, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti pareiškėjos V. R. skundą dėl anstolio veiksmų.

23Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjos V. R. skundą dėl antstolės veiksmų, teisingai aiškino ir taikė civilinio proceso normas, dėl to pagrindų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra (Civilinio proceso kodekso 329, 330, 338 str.), todėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartis paliekama nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.), o pareiškėjos atskirasis skundas netenkinamas.

24Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 4,15 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.). Netenkinus atskirojo skundo, iš pareiškėjos V. R. priteistina 4,15 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

26Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Priteisti iš pareiškėjos V. R. 4 (keturis) litus ir 15 centų pašto išlaidų valstybei, mokamų į surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Pareiškėja V. R. kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti... 5. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi... 6. Teismas konstatavo, jog iš pareiškėjos nurodytų aplinkybių matyti, kad... 7. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas konstatavo, jog skundas dėl... 8. Teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad teismo atsisakymas priimti... 9. Atskiruoju skundu pareiškėja V. R. prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo... 10. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas neatkreipė dėmesį į tai, kad... 11. Atsiliepimo į atskirąjį skundą gauta nebuvo.... 12. Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 15. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi... 16. Remiantis CPK 512 straipsnio nuostatas, skundas dėl antstolių ar notarų... 17. Taigi CPK 512 straipsnyje nustatytas dvidešimties dienų skundų dėl... 18. Apeliantė teigia, jog pirmosios instancijos teismas neatkreipė dėmesį į... 19. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, nustatė, kad... 20. Taigi nors apeliantė 2010-06-10 antstolės patvarkymą dėl iškeldinimo iš... 21. Apeliantė taip pat nurodo, jog ji laiku pateikė skundą dėl antstolio... 22. Teisėjų kolegija remdamasi bylos medžiaga nustatė, jog pareiškėja skunde... 23. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 24. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 26. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 24 d. nutartį palikti... 27. Priteisti iš pareiškėjos V. R. 4 (keturis) litus ir 15 centų pašto...