Byla 2-901-297/2012
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Danguolė Urbanavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui J. S. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo ir

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo J. S. 1400 Lt skolą, kurią sudaro 500,00 Lt paskola, 900 Lt delspinigių, taip pat 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas J. S., kuriam tinkamai įteiktos ieškinio ir jo priedų kopijos ir pranešta apie pareigą pateikti atsiliepimą į pareikštą ieškinį, be pateisinamų priežasčių per teismo nustatytą terminą atsiliepimo nepateikė. Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2012-08-21.

4Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jeigu nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį. Esant CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d. nustatytoms sąlygoms, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d. numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Ieškovas ieškiniui pagrįsti pateikė 2010-07-30 tarp šalių sudarytą SMScredit.lt paskolos sutartį (b. l. 3-7), 2010-07-30 mokėjimo nurodymą Nr. ( - ) (b. l. 10), paaiškinimą dėl delspinigių dydžio ir jų skaičiavimo tvarkos (b. l. 11), iš kurių matyti, kad ieškovas UAB „4finance“ (valdanti sistemą SMScredit.lt) ir atsakovas J. S. 2010-07-30 sudarė SMScredit.lt paskolos sutartį (toliau - Sutartis), pagal kurią ieškovas paskolino atsakovui 500,00 Lt, paskolos terminas 20 dienų (b. l. 3). Paskolos grąžinimo terminas pasibaigė 2010-08-19. Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.). Pagal CK 6.870 str. 2 d. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Vadovaujantis CK 6.873 str. 1 d. paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas J. S. neįvykdė sutartinių įsipareigojimų ir tuo būdu pažeidė prievolę, todėl iš jo ieškovo naudai priteistina 500 Lt paskola (CK 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str.1 d. 1 p., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str. 2 d., 6.260 str., 6.870 str.).

7Atsakovas, pažeidęs sutartinę prievolę, privalo atlyginti ieškovo patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.71 str.). Ieškovas, remdamasis Sutarties bendrųjų sąlygų 10.2 p. bei CK 1.125 str. 5 d. 1 p., dėl laiku neįvykdytos prievolės, t.y. negrąžintos paskolos, prašo iš atsakovo priteisti 900 Lt delspinigių (po 1 proc. už kiekvieną vėlavimo dieną).

8CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Analogiškai delspinigių sumažinimas reglamentuojamas ir CK 6.258 str. 3 d. Šiomis teisės normomis teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, baudinių netesybų nenumatyta. Netesybos šiuo atveju atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra konkretizuotos (CK 6.258 str. 3 d.). Kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga formuoti vieningą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

9Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Priklausomai nuo konkrečios bylos faktinių aplinkybių, tas pats netesybų dydis vienu atveju gali būti pripažįstamas tinkamu, kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje nėra ir negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 20 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-62/2012).

10Pažymėtina, kad netesybos 1 % dydžio nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, tačiau viena iš šalių yra verslo subjektas, pelno siekianti organizacija, o kita sutarties šalis – privatus subjektas, didelės gyvenimiškos patirties neturintis 23 metų jaunuolis, kurio amžių sudarant sutartį ieškovas žinojo. Be to, sutarties sąlygos yra parengtos verslo subjekto, privatus subjektas negali laisva valia pasirinkti sutarties sąlygų, jis sudaro sutartį prisijungimo būdu. Ieškovas nurodo, kad atsakovui negrąžinus paskolos, jis patyrė didžiulius nuostolius, kurie įtraukti į paskaičiuotą 900 Lt delspinigių sumą. Paaiškinime dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio (b. l. 10) ieškovas paaiškina, jo bendrųjų sąlygų 9.2 punkte nurodytas delspinigių dydis yra nustatytas, atsižvelgiant į smulkių skolų išieškojimo kaštus, nuotolinio skolinimo riziką ir realius bendrovės patiriamus nuostolius paskolos gavėjui negrąžinant skolos. Taip pat nurodo, kad tiesioginius UAB „4finanse“ nuostolius dėl pradelstų mokėjimų sudaro didelio kiekio išieškojimo procesams reikalingų darbo vietų išlaikymas, telefonų skambučiai, raginimų siuntimai, viešo procesinių dokumentų įteikimo kaštai, išlaidos žyminiam mokesčiui ir kitoms bylinėjimosi išlaidoms sumokėti. Netiesioginius nuostolius - įmonė įšaldytų lėšų negali panaudoti verslui plėtoti – praranda pajamas, bei patiria išlaidas dėl papildomų apyvartinių lėšų skolinimosi. Teismas, įvertinęs ieškovo paaiškinimus, atkreipia dėmesį į tai, kad nemaža dalis ieškovo nurodytų tiesioginių nuostolių yra CPK aptartos bylinėjimosi išlaidos: raginimų siuntimai, viešo procesinių dokumentų įteikimo kaštai, išlaidos žyminiam mokesčiui ir kitoms bylinėjimosi išlaidoms sumokėti, kurios, ieškovui laimėjus bylą, priteisiamos iš atsakovo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 , 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Atsižvelgdamas į ieškovo veiklos specifiką – į tai, kad ieškovas teikia trumpalaikius kreditus, teismas pažymi, kad ieškovas dvejus metus negynė savo teisių ir dėl to iš dalies pats yra kaltas dėl jo patiriamų nuostolių. Be to, byloje nėra jokių rašytinių įrodymų (rašytinių raginimų įvykdyti įsipareigojimus, telefono skambučių ar žinučių išklotinių dėl įsipareigojimų įvykdymo ir pan.), kurie leistų teigti, jog verslo subjektas, paskolinęs atsakovui palyginti nedidelę 500,00 Lt sumą, patyrė nuostolius - 900 Lt, todėl vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros, netesybų suma mažintina. Atsižvelgus į ieškovo veiklos specifiką ir nuotolinio skolinimo riziką, verslo subjektui nedidelę grąžintinos paskolos sumą, į jauną atsakovo amžių, į tai, kad sutartis sudaryta prisijungimo būdu, tai, kad dėl paskolos ir netesybų priteisimo, išdavus trumpalaikį vartojimo kreditą 1 mėnesiui, kreiptasi į teismą tik po dvejų metų nuo kredito grąžinimo termino pabaigos, į tai, kad pagal CK 6.193 str. 4 d. sutarties sąlygos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai, taip pat į tai, kad nebūtų ieškovui sudaryta galimybė nepagrįstai praturtėti, delspinigių dydis paskaičiuotinas po 0,3 % nuo paskolos sumos už 180 dienų (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.) ir ieškovui iš atsakovo priteistina 270,00 Lt (500 Lt x 0,3/100 x 180 d.). Kitoje dalyje dėl delspinigių priteisimo ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

11Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-08-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies. Pagal CPK 93 str. 2 d. jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Iš byloje esančio 2012-01-24 mokėjimo nurodymo Nr. 12 (b. l. 9) matyti, jog ieškovas ieškinį apmokėjo 71,00 Lt žyminiu mokesčiu, ieškinys teismui pateiktas 2012-08-03 (b. l. 1). Ieškovas turėjo apmokėti ieškinį minimaliu-71,00 Lt dydžio žyminiu mokesčiu (CPK 80 str. 1 d. 1 p.). Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteistinas minimalus įstatymo nustatytas žyminis mokestis-71,00 Lt (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 285 str., 286 str., teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovui UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644, buveinė Jonavos g. 254A, Kaunas, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, iš atsakovo J. S., asmens kodas ( - ), gyvenančio ( - ), 500,00 Lt (penkis šimtus litų) paskolos, 270 Lt (du šimtus septyniasdešimt litų) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. rugpjūčio 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71,00 Lt (septyniasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per šį sprendimą priėmusį teismą.

17Atsakovas šio sprendimo negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Druskininkų miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai