Byla 2-839-488/2016
Dėl nepagrįstai patirtų nuostolių priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ineta Baliukaitytė, sekretoriaujant Renatai Raupelienei, dalyvaujant ieškovės D.Petraitienės firmos „Akvija“ atstovėms D. P., advokatei Marijai Ulbienei, nedalyvaujant atsakovės UAB „Istpro“ atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D.Petraitienės firmos „Akvija“ ieškinį atsakovei UAB „Istpro“ dėl nepagrįstai patirtų nuostolių priteisimo, ir

Nustatė

3Ieškovė D.Petraitienės firma „Akvija“ pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti ieškovei iš atsakovės UAB „Istpro“ 2215,05 Eur nuostolius, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-05-07 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1101-828/2015 iš ieškovės UAB „Finiens“ naudai buvo priteista 4957,69 Eur nuomos mokestis, 1264,08 Eur delspinigiai, 17,66 Eur palūkanos, 8,30 proc. dydžio palūkanos už priteistą 6239,43 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-01-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (400,11 Eur) bei 271,12 Eur bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė su atsakove 2013-05-27 sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 12-14 priedą, kuriuo buvusiam nuomotojui A. J. perleidus negyvenamų patalpų nuosavybės teisę naujam savininkui UAB „Istpro“ perėjo visos nuomotojo teisės. Kadangi UAB „Istpro“ nuomojamų patalpų nuosavybės teises 2014-02-12 perleidęs naujam savininkui UAB „Finies“, nuomininkui D.Petraitienės firma „Akvija“ pranešė apie nuosavybės teisių perleidimą ieškovei pranešimu tik 2014-11-05, todėl ieškovė iki naujos sutarties sudarymo su naujuoju nuomotoju neturėjo teisinio pagrindo mokėti nuomos mokesčio UAB „Finiens“, dėl ko Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-05-07 sprendimu buvo priteistas nuomos mokestis su delspinigiais ir palūkanomis iš ieškovės. Prašo priteisti nepagrįstus nuostolius 1264,08 Eur delspinigius, 17,66 Eur palūkanas, 8,30 proc. dydžio palūkanas už priteistą 6239,43 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-01-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (400,11 Eur) bei 271,12 Eur bylinėjimosi išlaidas iš atsakovės, kadangi atsakovė pagal sudarytą 2013-05-27 Negyvenamų patalpų nuomos sutartyje numatytas sąlygas nepranešė ieškovei apie nuomojamų patalpų nuosavybės teisių perleidimą ir sutarties sudarymą su naujuoju savininku UAB „Finiens“. Posėdžio metu ieškovės atstovės palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė priimti sprendimą už akių.

4Atsakovės UAB „Istpro“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Atsakovei apie posėdžio datą, laiką ir vietą pranešta tinkamai. Prašymas bylą nagrinėti jai nedalyvaujant ar bylos nagrinėjimą atidėti negautas. Ieškovės atstovė prašo priimti sprendimą už akių. Kadangi yra visos įstatyme numatytos sąlygos (CPK 246 str. 2 d., 285 str. 1 d.), byloje priimtinas sprendimas už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovė D.Petraitienės firma „Akvija“ su A. J. 2012-04-30 sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį trijų metų laikotarpiui, pagal kurią nuomotojas A. J. nuomininkui D.Petraitienės firmai „Akvija“ išnuomojo nuomotojui nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas ofisui ir sandėliui, adresu ( - ) (68-70 civ. b. 2-11014-828/2015 l., 1 tomas). Tarp D.Petraitienės firma „Akvija“ ir UAB „Istpro“ 2013-05-27 pasirašytas Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 12-14 Priedas Nr. 1, kuriuo padarytas 2012-04-30 sutarties pakeitimai pakeičiant nuomos mokesčio dydį ir nuomotoją iš A. J. į UAB „Istpro“ (71 civ. b. 2-11014-828/2015 l., 1 tomas). Nuo 2014-02-20 viešajame registre įregistruota UAB „Finies“ nuosavybės teisė į išnuomotas patalpas (10-12 civ. b. 2-11014-828/2015 l.). Iš UAB „Istpro“ 2014-11-05 Pranešimo D.Petraitienės firmai „Akvija“ matyti, kad UAB „Istpro“ informavo D.Petraitienės firmą „Akvija“ apie įvykdytą UAB „Istpro“ patalpų, adresu ( - ) pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą su UAB „Finies“ (153 civ. b. 2-11014-828/2015 l., 1 tomas). Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-05-07 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1101-828/2015 iš D.Petraitienės firmą „Akvija“ UAB „Finiens“ naudai buvo priteista 4957,69 Eur nuomos mokestis, 1264,08 Eur delspinigiai, 17,66 Eur palūkanos, 8,30 proc. dydžio palūkanos už priteistą 6239,43 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-01-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 271,12 Eur bylinėjimosi išlaidos (176-178 civ. b. 2-11014-828/2015 l., 1 tomas). 2015-10-13 Panevėžio apygardos teismo nutartimi Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-05-07 sprendimas paliktas nepakeistas (33-39 civ. b. 2-11014-828/2015 l., 2 tomas). 2015-10-23 Mokėjimo nurodymu Nr. 151478 D.Petraitienės firmą „Akvija“ UAB „Finiens“ sumokėjo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015-05-07 sprendimu priteistą sumą 6910,66 Eur (9-10 b. l.).

7Nagrinėjamu atveju ieškovė prašo priteisti iš atsakovės patirtus nuostolius (išlaidas) civilinėje byloje 2-11014-828/2015 priėmus 2015-05-07 sprendimą, kurį įvykdydama ieškovė UAB „Finiens“ sumokėjo 1264,08 Eur delspinigius, 17,66 Eur palūkanas, 8,30 proc. dydžio palūkanos už priteistą 6239,43 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-01-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (400,11 Eur) bei 271,12 Eur bylinėjimosi išlaidas, kadangi nuostolis atsirado dėl to, kad atsakovė perleisdama nuosavybės teise jai priklausiusias patalpas, adresu ( - ) , UAB „Finiens“, neinformavo bei nepranešė ieškovei apie nuosavybės teisės perleidimą ir nuomotojo pasikeitimą pagal LR CK 6.495 str. nuostatas.

8Lietuvos Respublikos CK 6.495 str. numatyta pareiga nuomotojui pranešti apie nuomos sutartį, kurioje nurodyta, kad Nuomotojas, parduodamas ar kitaip perduodamas nuomojamą daiktą arba jį įkeisdamas ar kitaip suvaržydamas nuosavybės teisę, privalo pranešti daikto pirkėjui ar kitokios sutarties šaliai apie nuomos sutartį, o nuomininkui – apie numatomą daikto pardavimą ar kitokį perleidimą, ar teisės į jį suvaržymą.

9Byloje nenustatyta, kad UAB „Istpro“ pagal CK 6.495 str. nuostatas informavo ieškovę apie nuosavybės teise priklausiusio pastato pardavimą UAB „Finiens“, kuriame patalpas nuomojo ieškovė. Lietuvos Respublikos CK 6.495 str. nuostata neatleidžia (nuomotojo) atsakovės nuo įstatyminės pareigos pranešti (nuomininkui) ieškovei apie nuomos objekto perleidimą, todėl nuomotojui šios pareigos neįvykdžius atsiranda civilinė atsakomybė, pagal kurią ieškovė turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą). Ieškovė nurodė patyrusi 2215,05 Eur nuostolius, kuriuos sudaro 1264,08 Eur delspinigiai, 17,66 Eur palūkanos, 8,30 proc. dydžio palūkanos už priteistą 6239,43 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-01-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (400,11 Eur) bei 271,12 Eur bylinėjimosi išlaidos. Priteisto nuomos mokesčio 4957,69 Eur ieškovė nelaiko patirtais nuostoliais, kadangi nuomos mokestį pasikeitus nuomotojui ji privalėjo mokėti. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, kad atsakovė nevykdė įstatyminės pareigos numatytos CK 6.495 str. pranešti nuomininkui (ieškovei) apie nuomojamų patalpų, esančių adresu Paliūniškio g. 3, Panevėžyje, perleidimą UAB „Finiens“, dėl ko ieškovė neturėjo įstatyminio pagrindo mokėti nuomos mokesčio naujajam nuomotojui UAB „Finiens“ ir kas sudarė pagrindą UAB „Finiens“ dėl ieškovės nuomos mokesčio nemokėjimo kreiptis į teismą ir iškelti civilinę bylą, kurioje ieškovė patyrė nuostolius ir išlaidas, kurias sumokėjo UAB „Finiens“ naudai ir įgijo reikalavimą į atsakovę atlyginti patirtus nuostolius, todėl ieškovės prašomus priteisti nuostolius teismas tenkina iš dalies, t. y. priteisiant 1264,08 Eur delspinigius, 17,66 Eur palūkanas bei 271,12 Eur bylinėjimosi išlaidas, kuriuos teismas laiko pagrįstais. Ieškovės prašomus priteisti kaip nuostolį 400,11 Eur procesines palūkanas, mažina iš teismo priteistos 6239,43 Eur sumos atimant priteistą nuomos mokestį 4957,69 Eur, kurį ieškovė privalėjo mokėti UAB „Finiens“, ir laiko, kad ieškovės patirtas nuostolis dėl sumokėtų 8,30 proc. dydžio palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra 82,19 Eur (6239,43 Eur - 4957,69 Eur = 1281,74 Eur x 8,30 proc./365 dienos x 282 dienos (nuo 2015-01-14 iškėlimo teisme dienos iki 2015-10-23)), kuris atitiktų teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.210 str., iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos, skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Ieškinį patenkinus iš dalies bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Ieškinį patenkinus iš dalies (74 proc.), ieškovei iš atsakovės priteistinos 33,30 Eur bylinėjimosi išlaidos.

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei priteistinos (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš UAB „Istpro“, įm. k. 300713693, 1635,05 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus trisdešimt penkis eurus 05 euro ct) nuostolius, 33,30 Eur (trisdešimt tris eurus 30 euro ct) bylinėjimosi išlaidas D.Petraitienės firmai „Akvija“, į. k. 147685829.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Priteisti iš UAB „Istpro“, įm. k. 300713693, 4,60 Eur (keturis eurus 60 euro ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (įmokos kodas 5660).

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai