Byla 2-1101-828/2015
Dėl skolos priteisimo atsakovei IĮ „D. P. firma „Akvija““

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas Mažuika, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Audronei Meškonytei, dalyvaujant ieškovo UAB „Finiens“ atstovui advokatui Laimonui Šileriui, atsakovės IĮ „D. P. firma „Akvija““ atstovams savininkei D. P., advokatei Marijonai Ulbienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Finiens“ ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovei IĮ „D. P. firma „Akvija““,

Nustatė

3ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovo 4 957,69 Eur nuomos mokesčio skolą, 1 264,08 Eur delspinigių, 17,66 Eur palūkanų, 8,3 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Procesiniuose dokumentuose nurodė, teismo posėdžio metu atstovas paaiškino, kad, ieškovui įsigijus patalpas, kurios išnuomotos atsakovei, jis tapo šių patalpų nuomotoju. Todėl įgijo teisę reikalauti sutartyje numatyto nuomos mokesčio. Šio mokesčio už laikotarpį nuo 2014 m. kovo mėn. iki 2014 m. spalio mėn. įskaitytinai atsakovė nesumokėjo, tai daryti atsisako. Todėl mokestis, netesybos, palūkanos iš jos priteistinos.

4Atsakovė prašo ieškinį atmesti. Procesiniuose dokumentuose nurodė, teismo posėdžio metu atstovės paaiškino, kad nuomos mokesčio už ieškovo nurodytą laikotarpį mokėti neprivalo, kadangi nebuvo tinkamai (raštu) įformintas nuomotojo pasikeitimas, kai nuomojamas patalpas įsigijo ieškovas. Nors atsakovas siūlė raštu įforminti nuomotojo pasikeitimą, ieškovas to padaryti nesutiko. Atsakovė patalpomis skolos susidarymo laikotarpį naudojosi, jomis naudojasi ir šiuo metu, nuo 2014 m. lapkričio mėn. nuomos mokestį ieškovui moka. Nuomos mokesčio už ieškovo nurodytą laikotarpį nesumokėjo ir buvusiam patalpų savininkui.

5Ieškinys tenkinamas visiškai.

6Byloje nustatyta, kad 2012-04-30 atsakovė ir A. J. sudarė terminuotą (3 metams) negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovei buvo išnuomotos 305 kv.m. patalpos, esančios ( - ). 2013-05-27 Sutartis pakeista, nustatant, kad nuomotojas yra UAB „Istrpo“, nuomos mokestis mokamas pagal pateiktą sąskaitą (b.l. 68-71). Nuo 2014-02-20 viešajame registre įregistruota ieškovo nuosavybės teisė į išnuomotas patalpas (b.l. 10-12). Ieškovas teikė sąskaitas dėl nuomos mokesčio už reikalaujamos skolos susidarymo laikotarpį atsakovei, tačiau ši jas grąžino neapmokėjusi (b.l. 17-37).

7Bylos šalių santykius reglamentuoja Sutartis bei CK 6.477 – 6.503 str.

8Sutarties 4.3 p. numatyta, kad išnuomotų patalpų nuosavybės teisei perėjus trečiajam asmeniui sutartis lieka galioti naujam savininkui. Įstatyme nustatyta, kad išnuomoto daikto nuosavybės teisės perėjimas iš nuomotojo kitam asmeniui yra pagrindas nuomos sutarčiai pasibaigti, jei to reikalauja nuomininkas (CK 6.494 str. 3 d.).

9Minėta, jog byloje nustatyta, kad 2014-02-20 viešajame registre įregistruota ieškovo nuosavybės teisė į išnuomotas patalpas. Taigi pagal Sutarties 4.3 p. ieškovas tapo nuomotoju pagal Sutartį (CK 6.477 str. 4 d.). Todėl nepagrįstai atsakovė teigia, kad nuomotojo pasikeitimui buvo būtinas rašytinis šalių susitarimas. Teismo vertinimu, atsakovės nurodyta CK 6.183 str. 1 d. dėl tokio susitarimo privalomumo, privalomos jo rašytinės formos, taikytina kitoms Sutarties sąlygoms (nuomos mokesčio dydžiui, mokėjimo tvarkai, nuomos terminui ir kt.), bet ne nuomotojo pasikeitimui, nagrinėjamu atveju perleidus nuosavybės teisę į išnuomotą daiktą. Taigi, galiojant Sutarties 4.3 p., atskiras šalių susitarimas dėl nuomotojo pasikeitimo nebuvo būtinas, o tuo labiau privalomas. Todėl nagrinėjamu atveju netaikytinas ir atsakovės nurodytas 6.206 str. dėl sutarties neįvykdymo.

10Atsakovė, turėdama teisę reikalauti, kad nuomos sutartis pasibaigtų, pasikeitus patalpų savininkui (CK 6.494 str. 3 d.), šia teise nepasinaudojo. Kaip nustatyta byloje, toliau naudojosi patalpomis, jomis naudojasi ir šiuo metu, nuo 2014 m. lapkričio mėn. moka nuomos mokestį ieškovui. Todėl konstatuojama, kad Sutartis tarp šalių galioja, ir pasikeitus patalpų savininkui. Pažymėtina, kad atsakovės pozicija byloje prieštaringa. Ji atsisako mokėti nuomos mokestį ieškovui už skolos susidarymo laikotarpį, kadangi nėra raštu įforminto nuomotojo pasikeitimo, tačiau už laikotarpį nuo 2014 m. lapkričio mėn. šį mokestį moka, nors nuomotojo pasikeitimo rašytinio įforminimo nebuvo iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Nereikalaudama Sutarties pasibaigimo (taigi galiojant Sutarčiai), po patalpų savininko pasikeitimo toliau naudodamasi patalpomis, atsakovė privalo mokėti nuomos mokestį pagal Sutartį už laikotarpį, kurį ji naudojosi išnuomotu daiktu (CK 6.477 str. 1 d., 6.487 str. 1 d., 6.499 str. 2, 3 d.), tokiu būdu ir už ieškovo nurodytą skolos susidarymo laikotarpį - nuo 2014 m. kovo mėn. iki 2014 m. spalio mėn. įskaitytinai. Tai yra teisinis pagrindas priteisti ieškovui iš atsakovės jo reikalaujamą nuomos mokestį (4 957,69 Eur). Kiti atsakovės argumentai apie, jos nuomone, netinkamą ieškovo sąskaitų išrašymą, ieškovo atsisakymą sudaryti susitarimą dėl nuomotojo pasikeitimo, jos nuomone, prastą ieškovo reputaciją, teismo vertinimu, neturi teisinės reikšmės, sprendžiant šalių ginčą. Taip pat byloje neturi teisinės reikšmės atsakovės argumentai apie registruotos sutarties galiojimą, panaudojimą prieš trečiuosius asmenis (CK 6.494 str. 1 d., 6.531 str. 2 d.), kadangi nagrinėjama Sutartis viešajame registre neregistruota. Pažymėtina, kad, atsakovei manant, jog buvęs patalpų savininkas (UAB „Istrpo“) netinkamai vykdė įstatyme jam numatytas pareigas (CK 6.495 str.) ir tuo sukėlė jai nuostolių, ji turi teisę kreiptis teisminės gynybos dėl to, tačiau, teismo vertinimu, šios aplinkybės negali būti naudojamos prieš ieškovą nagrinėjamu atveju.

11Ieškovas reikalauja Sutartyje numatytų delspinigių (0,02 % nuo skolos sumos už kiekvieną uždelstą dieną) bei įstatyme numatytų palūkanų už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą, pateikė jų skaičiavimą (b.l. 167). Skaičiavimas atitinka Sutarties, įstatymo reikalavimus, todėl reikalavimas pagrįstas (Sutarties 5.1 p., CK 6.71, 6.258, 6.210, 6.261 str., LR mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2-4 str.) ir tenkinamas. Ieškovui iš atsakovės priteisiama 1 264,08 Eur delspinigių bei 17,66 Eur palūkanų. Ieškovas reikalavimas dėl procesinių palūkanų (8,30 proc. nuo priteistos sumos) t.p. pagrįstas ir tenkinamas (CK 6.37 str., LR mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2-4 str.).

12Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės priteisiamos visos bylinėjimosi išlaidos ieškovui - 231,12 Eur žyminis mokestis, 40 Eur suma (pagal LR mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str.) (CPK 93 str. 1 d.). Valstybei bylinėjimosi išlaidos iš atsakovės nepriteisiamos, kadangi yra mažesnės už teisės aktuose nustatytą minimalų priteistiną jų dydį (CPK 96 str. 6 d.).

13Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

14tenkinti ieškinį visiškai.

15Priteisti iš atsakovės IĮ „D. P. firma „Akvija““, k. 147685829, 4 957,69 Eur (keturis tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt septynis eurus 69 centus) nuomos mokesčio, 1 264,08 Eur (vieną tūkstantį du šimtus šešiasdešimt keturis eurus 8 centus) delspinigių, 17,66 Eur (septyniolika eurų 66 centus) palūkanų, 8,30 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos (6 239,43 Eur) nuo 2015 m. sausio 14 d. (bylos iškėlimo teisme) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 271,12 Eur (du šimtus septyniasdešimt vieną eurą 12 centų) bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Finiens“, k. 148170045.

16Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai