Byla 2A-1845-413/2009

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintauto Koriagino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rūtos Palubinskaitės ir Algirdo Remeikos, sekretoriaujant Simonai Janulaitienei, dalyvaujant ieškovo atstovei prokurorei Eglei Privenienei, atsakovų Marijampolės savivaldybės tarybos atstovei Z. M., Marijampolės apskrities viršininko administracijos atstovui L. V., UAB „Kratonas“ atstovui advokatui A.Bandzaičiui, Kazimiero J. D. atstovui advokatui E.Sergaičiui,

3viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų Kazimiero J. D., Marijampolės apskrities viršininko administracijos, Marijampolės savivaldybės tarybos apeliacinius skundus dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-687-374/2009 pagal ieškovo Marijampolės rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Kazimierui J. D., uždarajai akcinei bendrovei „Kratonas“, Marijampolės apskrities viršininko administracijai, Marijampolės savivaldybės tarybai, tretiesiems asmenims UAB „Sūduvos vandenys“, valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialui, Marijampolės 3-ojo notarų biuro notarei G. Strazdienei dėl administracinių aktų ir pirkimo pardavimo sutarčių panaikinimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

6ieškovas ieškiniu ir patikslintu ieškiniu (t. 1, b.l. 30-36, 129-130) prašė pripažinti negaliojančiais: 1) Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr.1-98 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo“ dalį dėl žemės sklypo, esančio Marijampolėje, Mokolų g. 47X; 2) Marijampolės apskrities viršininko 2007 m. rugsėjo 27 d. įsakymą Nr. ŽM-1421 „Dėl naujo valstybinės žemės sklypo įregistravimo nekilnojamojo turto registre“; 3) Marijampolės apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. ŽM-1805 „Dėl naujo valstybinės žemės sklypo pardavimo“; 4) 2007 m. gruodžio 5 d. pirkimo-pardavimo sutartį, kuria Lietuvos Respublikos valstybė pardavė UAB „Kratonas“ žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-1237-3745), esantį Mokolų g. Marijampolėje; 5) Marijampolės apskrities viršininko 2008 m. sausio 3 d. įsakymą Nr. ŽM-2 „Dėl žemės sklypų sujungimo ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties būdo ir pobūdžio pakeitimo“; 6) 2008 m. sausio 24 d. pirkimo-pardavimo sutartį, kuria UAB „Kratonas“ pardavė K. J. D. žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-1477-2626), pastatą-boilerinę (unikalus Nr. 1899-1003-3015), esančius Mokolų g.47X, Marijampolėje; 7) Taikyti restituciją – valstybės dispozicijon grąžinti 0,0119 ha žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-1237-3745), UAB „Kratonas“ grąžinti 0,0299 ha žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-0555-4085), pastatą-boilerinę (unikalus Nr. 1899-1003-3015), K. J. D. priteisti iš UAB „Kratonas“ 40000 Lt.

7Ieškovas nurodė, kad Marijampolės rajono savivaldybės administracija 2006 m. rugpjūčio 11 d. sutartimi Nr. 13-662 perdavė detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas UAB „Kratonas“, kuri įsipareigojo organizuoti 0,0299 ha žemės sklypo, esančio Mokolų g. 47X, Marijampolėje, detaliojo plano rengimą. Marijampolės savivaldybės taryba 2007 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. 1-98 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo“ patvirtino kitos paskirties (kitai specialiai paskirčiai) žemės sklypo (0,0299 ha ploto) Mokolų g. 47X, Marijampolėje, padidinimo (0,0119 ha ploto) valstybinės fondinės žemės sąskaita, numatant 0,0418 ha ploto sklypo kitą tikslinės žemės naudojimo paskirtį, gyvenamosios teritorijos būdą, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdį, numatant statybą, detalųjį planą. Marijampolės apskrities viršininko 2007 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. ŽM-1421 „Dėl naujo valstybinės žemės sklypo įregistravimo nekilnojamojo turto registre“ leista Lietuvos Respublikos vardu Nekilnojamojo turto registre įregistruoti naują 0,0119 ha ploto žemės sklypą, esantį Marijampolės m., Mokolų g. Marijampolės apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. ŽM-1805 „Dėl naujo valstybinės žemės sklypo pardavimo“ nuspręsta UAB „Kratonas“ ne aukciono tvarka parduoti naują 0,0119 ha ploto žemės sklypą, esantį Mokolų g., Marijampolėje prie nuosavybės teise valdomo 0,0299 ha ploto žemės sklypo, esančio Mokolų g. 47X, Marijampolėje. Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Marijampolės apskrities viršininko administracijos, 2007 m. gruodžio 5 d. pardavė už 5957 Lt UAB „Kratonas“ šį žemės sklypą. Marijampolės apskrities viršininko 2008 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. ŽM-2 „Dėl žemės sklypų sujungimo ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties būdo ir pobūdžio pakeitimo“ UAB „Kratonas“ leista sujungti abu nuosavybės teise valdomus žemės sklypus į vieną 0,0418 ha ploto kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos būdo, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdžio žemės sklypą. UAB „Kratonas“ 2008 m. sausio 18 d. VĮ Registrų centro Marijampolės filiale įregistravo šį žemės sklypą, o 2008 m. sausio 24 d. pirkimo-pardavimo sutartimi žemės sklypą ir pastatą-boilerinę (unikalus Nr. 1899-1003-3015) pardavė K. J. D. už 40000 Lt. Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos apsaugos ministerijos bei Nacionalinės žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos atlikus patikrinimą, nustatyta, kad vykdant teritorijos planavimą bei valstybinės žemės pardavimą pažeistos imperatyvios įstatymo normos, todėl administraciniai aktai bei pirkimo pardavimo sutartys pripažintini negaliojančiais. Ieškovas teigė, kad statybos daugiaaukščių gyvenamųjų namų kvartale gali pažeisti visuomenės narių interesus. Manė, kad pardavus nekilnojamąjį turtą trečiajam asmeniui, buvo sudarytas tariamas sandoris, neketinant sukurti teisinių pasekmių.

8Marijampolės rajono apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimu (t. 2, b.l. 152-159) ieškinį tenkino iš dalies: pripažino negaliojančiais Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-98 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo“ dalį dėl žemės sklypo Marijampolėje, Mokolų g. 47X; Marijampolės apskrities viršininko 2007 m. rugsėjo 27 d. įsakymą Nr. ŽM-1421 „Dėl naujo valstybinės žemės sklypo įregistravimo nekilnojamojo turto registre“; Marijampolės apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. ŽM-1805 „Dėl naujo valstybinės žemės sklypo pardavimo“; 2007 m. gruodžio 5 d. pirkimo-pardavimo sutartį, kuria Lietuvos Respublikos valstybė pardavė UAB „Kratonas“ žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-1237-3745), esantį Mokolų g. Marijampolėje; Marijampolės apskrities viršininko 2008 m. sausio 3d. įsakymą Nr. ŽM-2 „Dėl žemės sklypų sujungimo ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties būdo ir pobūdžio pakeitimo“; priteisė iš atsakovo UAB „Kratonas“ 2843 Lt žalos atlyginimo valstybei, priteisė iš atsakovų UAB „Kratonas“, Marijampolės apskrities viršininko administracijos, Marijampolės savivaldybės tarybos atsakovo K. J. D. naudai po 600 Lt išlaidų už advokato atstovavimą bei po 29,33 Lt žyminio mokesčio, 107,20 Lt teismo išlaidų valstybei. Likusioje dalyje ieškinį atmetė.

9Teismas nustatė, kad Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. 1-98 patvirtintas žemės sklypo (0,0299 ha ploto) Marijampolėje, Mokolų g. 47X, padidinimo (0,0119 ha ploto) valstybinės fondinės žemės sąskaita detalusis planas parengtas ir patvirtintas pažeidžiant Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nuostatas, LR Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 904 patvirtintų Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 21 ir 23 punktų reikalavimus. Taip pat nustatė, kad 0,0119 ha naujas kitos paskirties laisvos valstybinės žemės sklypas parduotas UAB „Kratonas“ pažeidžiant Žemės įstatymo 10 straipsnio bei LR Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 2.15 punkto nuostatas. Atsižvelgęs į eksperto nustatytą 0,0119 ha žemės sklypo, esančio Mokolų g., Marijampolės m., 8800 Lt vertę ir aplinkybę, jog UAB „Kratonas“ už jį sumokėjo 5957 Lt, sprendė, kad valstybei padaryta 2843 Lt žala. Todėl teismas padarė išvadą, kad ieškovui atsirado sąlygos viešajam interesui apginti. Teismas nurodė, kad žemės sklypo ir patalpų pirkėjas – atsakovas K. J. D. pirkimo-pardavimo sutarties nelaikė tariama. Teigė, kad sutarties realumą patvirtina aplinkybė, jog pardavėjas UAB „Kratonas“ gavo iš pirkėjo K. J. D. sutartyje nurodytą pinigų sumą. Vadovaudamasis CK 6.397 straipsnio 2 dalimi teismas sprendė, kad ieškovo nurodytos aplinkybės, jog sutartyje nebuvo nurodyta atskirai kiekvieno objekto kaina, pirkimo kaina neatitiko kainos, nurodytos VĮ Registrų centro pažymose, esminės reikšmės sutarties sudarymui neturėjo. Dėl to pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos tarp atsakovų UAB „Kratonas“ ir K. J. D., nepripažino apsimestiniu sandoriu ir vadovaudamasis CK 6.145 straipsnio 2 dalimi pakeitė restitucijos būdą – vietoj restitucijos natūra taikė piniginę kompensaciją ir iš atsakovo UAB „Kratonas“ priteisė valstybei padarytą 2843 Lt žalą.

10Atsakovas K. J. D. apeliaciniu skundu (t. 3, b.l. 2-9) prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys tenkintas, panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį šioje dalyje atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais motyvais:

111.

12Teismas tenkino ieškinį, nesusijusį su viešojo intereso gynimu. Sprendime teisingai konstatuota, kad ,,/.../ daugiabučio namo gyventojų – bendrijos narių interesų gynimas dėl pastato – boilerinės, kurį įsigijo atsakovas K. J. D., naudojimo niekuo nėra susijęs su šia byla, tai yra su ginčo žemės sklypu, prijungtu prie kito sklypo, esančio aplink minėtą pastatą“. Taigi teismas sprendime nurodė, kad aplinkybės, kurias ieškovas vertina kaip viešojo intereso pažeidimą, nėra susijusios su šia byla. Tinkamas teisės aktų laikymasis laikytinas viešuoju interesu, tačiau vien procedūriniai pažeidimai, neišeinantys už keleto asmenų interesų sferos, nelaikytini kaip turintys esminės reikšmės asmenų, jų grupių, valstybės ir visuomenės teisėms bei teisėtiems interesams, įtvirtintiems, saugomiems ir ginamiems LR Konstitucijos, todėl susiklosčiusi situacija – aplinkinių namų gyventojų nuogąstavimas dėl galimų boilerinės rekonstrukcijų, turėtų būti sprendžiama pasitelkiant ne viešojo intereso institutą, o kitais įstatymų numatytais būdais.

132.

14Viešasis interesas dėl įstatymų ir kitų norminių aktų pažeidimų, priimant ieškovo reikalautus panaikinti ir teismo sprendimu panaikintus administracinius aktus, gali būti apgintas baudžiamojo proceso tvarka, nenaikinant pačių administracinių aktų.

153.

16Asmens teisių ir teisėtų interesų bei viešojo intereso teisingos pusiausvyros principas turėtų būti taikomas sprendžiant civilines viešojo intereso gynimo bylas, aiškinant civilinio proceso teisės normas, kurios nustato viešojo intereso apsaugos garantijas. Ginčijamu sprendimu teismas pagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą pripažinti negaliojančia 2008 m. sausio 24 d. pirkimo-pardavimo sutartį ir pagrįstai pripažino atsakovo K. J. D. nuosavybės teisę į žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-1477-2626) ir pastatą-boilerinę (unikalus Nr. 1899-1003-3015), esančius Mokolų g. 47X, Marijampolėje, tačiau nepagrįstai tuo pačiu sprendimu, motyvuodamas viešojo intereso gynimu, pripažino negaliojančiais administracinius aktus, kuriais atsakovo įsigytas sklypas buvo suformuotas.

174.

18Ieškovas ieškinį pateikė 2008 m. vasario 13 d., praleidęs Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą apskųsti administracinius aktus. Ieškovas atnaujinti termino neprašė, todėl ieškinio dalis dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2007m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-98 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo“ dalies dėl žemės sklypo Marijampolėje, Mokolų g. 47X, Marijampolės apskrities viršininko 2007 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. ŽM-1421 „Dėl naujo valstybinės žemės sklypo įregistravimo nekilnojamojo turto registre“, Marijampolės apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. ŽM-1805 „Dėl naujo valstybinės žemės sklypo pardavimo“, Marijampolės apskrities viršininko 2008 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. ŽM-2 „Dėl žemės sklypų sujungimo ir pagrindines tikslinės žemės naudojimo paskirties būdo ir pobūdžio pakeitimo“ pripažinimo negaliojančiais negalėjo būti patenkintas.

195.

20Skundžiamu sprendimu pripažinti negaliojančiais administraciniai aktai yra priimti nepažeidžiant viešojo intereso, suderinus su visomis kompetentingomis institucijomis ir vadovaujantis teisės aktų nuostatomis. LR Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 635 patvirtinto „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašo“ 7.5. punkte yra numatyta teisė keisti naudojamų žemės sklypų ribas ir plotą. UAB „Kratonas“ neprašė suformuoti atskiro sklypo laisvoje valstybės fondinėje žemėje, o prašė esamą sklypą padidinti laisvos valstybinės žemės sąskaita, nustatyti naujai suformuoto žemės sklypo naudojimo ir tvarkymo režimą, numatant statybą, parengus teritorijos detalųjį planą. Informacija apie rengiamą detalųjį planą 2006 m. rugsėjo 28 d. buvo paskelbta Marijampolės apskrities laikraštyje „Suvalkietis“, 2006 m. rugsėjo 26 d. – Marijampolės savivaldybės internetiniame puslapyje. Dėl detaliojo plano sprendinių nebuvo gauta jokių pastabų ar pasiūlymų. Vien formalūs procedūriniai pažeidimai, padaryti priimant administracinius aktus, negalėjo būti pakankamu pagrindu juos panaikinti. Įsigydamas nekilnojamąjį turtą, atsakovas nežinojo apie galimus pažeidimus. Panaikinus skundžiamus administracinius aktus, jis patirtų didelius nuostolius ir būtų priverstas prašyti juos išieškoti iš valstybės biudžeto, nes jie atsirastų dėl valstybės institucijų neteisėtų veiksnių.

21Atsakovas UAB „Kratonas“ pareiškimu dėl prisidėjimo prie K. J. D. apeliacinio skundo (t. 3, b.l. 25) nurodo, kad nesutinka su Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimu, pritaria K. J. D. apeliaciniame skunde nurodytiems argumentams.

22Atsakovas Marijampolės savivaldybės taryba apeliaciniu skundu (t. 3, b.l. 10-12) prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimo dalį, kuria pripažinta negaliojančia Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-98 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo“ dalis dėl žemės sklypo, esančio Marijampolėje, Mokolų g. 47X, ir kuria iš atsakovo Marijampolės savivaldybės tarybos priteista atsakovo K. J. D. naudai 600 Lt išlaidų už advokato atstovavimą, 29,33 Lt žyminio mokesčio, 107,20 Lt teismo išlaidų valstybei, panaikinti ir priimti naują sprendimą – šią ieškinio dalį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais motyvais:

231.

24Nepagrįsti teismo argumentai, jog planuojant prijungti valstybinę žemę, detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos negalėjo būti perduotos bendrovei, nes neatitiko sąlygų, nurodytų „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašo“, patvirtinto LR Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 635, 4 punkte. 2006 m. rugpjūčio 11 d. detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 13-662 bendrovei nebuvo perduotos teisės ir pareigos rengti detalųjį planą savarankiškam 0,0119 ha ploto žemės sklypui suformuoti, o tik padidinti esamą ir bendrovės nuosavybės teise valdomą sklypą valstybinės žemės sąskaita. Bendrovei nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas neatitiko keliamų reikalavimų statinio priežiūrai ir eksploatacijai, todėl bendrovei buvo perduotos detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos didinant šį žemės sklypą.

252.

26Neteisingai nuspręsta, kad ginčijamas tarybos sprendimas patvirtintas pažeidžiant Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nuostatas, LR Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 904 patvirtintų „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų“ 21 ir 23 punktų reikalavimus. Prašymo padavimo metu galiojusi Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies redakcija nustatė, kad savivaldybė Vyriausybės nustatyta tvarka, atvejais ir sąlygomis gali sudaryti sutartį dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo žemės sklypų valdytojui ar naudotojui. Šiuo atveju detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos buvo perduotos bendrovei, kuri buvo žemės sklypo (kadastro Nr. 1801/0033:65) savininkė. Ginčijamas detalusis planas buvo rengiamas pagal vietovės lygmens viešumą užtikrinančias procedūras. Marijampolės savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TPS 16-86/01-07-39, patvirtintą 2007m. liepos 10 d. Marijampolės apskrities viršininko, 2007 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-98 1 punktu patvirtino ginčijamą detalųjį planą.

273.

28Nepagrįstas teismo argumentas dėl viešojo intereso buvimo šioje byloje. Teismas nenustatė, kokios visuomenės dalies teisės yra pažeidžiamos Marijampolės savivaldybės tarybai priėmus ginčijamą sprendimą.

29Atsakovas Marijampolės apskrities viršininko administracija apeliaciniu skundu (t. 3, b.l. 19-22) prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais motyvais:

301. Tiek priimant ieškovo ginčijamus Marijampolės apskrities viršininko įsakymus, tiek sudarant 2007 m. gruodžio 5 d. pirkimo-pardavimo sutartį atsakovo Marijampolės apskrities viršininko administracijos kaltės nėra, todėl bylinėjimosi išlaidos iš jo yra priteistos nepagrįstai ir neteisėtai.

312. Vadovaujantis LR Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintomis „Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėmis“, savivaldybės administracijos direktorius, o ne Marijampolės apskrities viršininko administracija, ar Marijampolės apskrities viršininkas parengdavo parduodamo valstybinės žemės sklypo planą. Šia LR Vyriausybės nustatyta tvarka buvo vadovaujamasi ir vykdant ginčo sklypo pirkimo-pardavimo sandorį. Nei Marijampolės apskrities viršininko administracija, nei Marijampolės apskrities viršininkas nėra atsakingi dėl ginčo sklypų (tiek naujo valstybinės žemės 0,0119 ha sklypo, tiek sujungto žemės 0,0418 ha sklypo) ribų nustatymo, nes toks veiksmas į minėtų institucijų kompetenciją nepaatenka. Marijampolės apskrities viršininko administracija parengė ginčijamus įsakymus ir ginčo pirkimo-pardavimo sutartį remdamasi savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktais dokumentais ir duomenimis, kuriuos, kol neįrodyta priešingai, laikė teisingais.

32

33Ieškovas atsiliepimu į atsakovo Marijampolės savivaldybės tarybos apeliacinį skundą (t. 3, b.l. 29-31) prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad apylinkės teismas priėmė teisingą sprendimą, o apeliacinio skundo argumentai yra nepagrįsti.

34

35Tretysis asmuo VĮ Registrų centro Marijampolės filialas atsiliepimu į atsakovų apeliacinius skundus (t. 3, b.l. 33-34) nurodo, kad kaip Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas ir proceso šalis šioje byloje interesų neturi. Apeliaciniame skunde nurodytų nekilnojamųjų daiktų duomenys, įrašyti Nekilnojamojo turto registre, atitinka dokumentus, kuriuos filialui prie prašymų pateikė atitinkami daiktinių teisių turėtojai. Prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

36

37Atsakovas K. J. D. atsiliepimu į atsakovo Marijampolės savivaldybės tarybos apeliacinį skundą (t. 3, b.l. 35-36) nurodo, kad pritaria apeliacinio skundo reikalavimui panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimo dalį, kuria pripažinta negaliojančia Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-98 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo“ dalis dėl žemės sklypo, esančio Marijampolėje, Mokolų g. 47X. Mano, kad reikalavimas atmesti atsakovo K. J. D. prašymą dėl atsakovo patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo yra nepagrįstas, kadangi Marijampolės savivaldybės meras gali ginčyti tik kuri šalis turi atlyginti K. J. D. jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

38Apeliaciniai skundai atmetami

39

40Dėl viešojo intereso gynimo

41

42CPK 49 straipsnio 1 dalis nustato, kad įstatymų numatytais atvejais prokuroras, valstybės ar savivaldybių institucijos bei kiti asmenys gali pareikšti ieškinį viešajam interesui ginti. Pagal Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 1 punktą, prokurorai, turėdami pagrindą manyti, kad pažeisti teisės aktų reikalavimai, gindami viešąjį interesą turi įgaliojimus kreiptis į teismą su ieškiniu, pareiškimu, prašymu. Prokuroro pareiga ginti viešąjį interesą yra įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnio 2 dalyje, nustatančioje, jog prokuroras įstatymo nustatytais atvejais gina asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus. Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas kaip vieną iš aplinkybių, kada prokuroras privalo kreiptis į teismą gindamas viešąjį interesą, nurodo kitų institucijų pareigūnų, tarnautojų ar jiems prilygintų asmenų, privalančių ginti viešąjį interesą, nesiėmimą priemonių pažeidimams pašalinti (Prokuratūros įstatymo 19 str. 1 d.). Įgyvendinant viešąjį interesą teritorijų planavimo srityje visuomenės vardu veikia už teritorijų planavimo sritį atsakingos institucijos. Nagrinėjamoje byloje prokuroras prašo panaikinti Marijampolės savivaldybės tarybos ir teritorijų planavimo priežiūrą vykdančios institucijos – Marijampolės apskrities viršininko administracijos administracinius aktus, tai yra susidaro situacija, kurioje prokuroras pradeda ginti viešąjį interesą, kurį netinkamai įgyvendino savivaldybės ir apskrities institucijos, turėjusios tai padaryti pagal įstatymą. Šioje byloje nurodytos institucijos patrauktos atsakovėmis. Kadangi paminėti atsakovai, privalantys užtikrinti, kad jų veikla bei priimami sprendimai atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, nesiėmė įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų priemonių, kad nebūtų priimti ginčijami sprendimai, prokuroras privalėjo kreiptis į teismą gindamas viešąjį interesą. Paminėtų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovas Marijampolės vyriausiasis prokuroras turėjo teisę šioje byloje kreiptis į teismą gindamas viešąjį interesą, todėl apeliantų argumentai, susiję su viešojo intereso nebuvimu, atmestini kaip nepagrįsti.

43Dėl termino praleidimo ginčyti administracinius aktus

44

45Kaip teisingai nurodo apeliantas K.J. D., administraciniams aktams ginčyti Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalis nustato vieno mėnesio terminą nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Teisminėje praktikoje laikomasi nuostatos, kad tuo atveju, kai į administracinį teismą kreipiamasi ginant viešąjį interesą, termino tokiam prašymui paduoti eigos pradžia laikytina diena, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad yra pažeistas viešasis interesas (Vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis Nr. A7-585/2005, Administracinių teismų praktika Nr. 8, 205–230 psl.; 2005 m. kovo 3 d. nutartis Nr. AS10-67/2005, 2005 m. sausio 20 d. nutartis Nr. AS10 - 27/2005, 2007 m. birželio 28 d. nutartis Nr. A8 – 660/2007; 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis Nr. A17-742/2007, 2007 m. liepos 25 d. nutartis Nr. A146–335/2008). Termino kreiptis į teismą eigos pradžia prasideda tik nuo to momento, kai surenkama ar turėjo būti surinkta pakankamai duomenų, kad pažeistas viešasis interesas, ir kai prokurorui tampa suvokiama apie šio intereso pažeidimą. Nagrinėjamoje byloje prokurorui apie pažeidimus tapo žinoma, gavus 2007 m. gruodžio 21 d. ir 2008 m. sausio 15 d. raštus iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos ir Nacionalinės žemės tarnybos (t.1, b.l. 143-148). Ieškovas kreipėsi į teismą 2008 m. sausio 31 d., t.y. nepraleidęs įstatymu nustatyto 1 mėnesio termino. Todėl apeliacinio skundo motyvai nurodytu klausimu laikytini nepagrįstais. Be to, pažymėtina, kad apeliantai pirmosios instancijos teisme termino praleidimo klausimo nekėlė, todėl šis klausimas negali būti apeliacinio skundo objektu (CPK 312 straipsnis).

46Dėl administracinių aktų teisėtumo

47Ginčijamu Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 27 d. spendimu Nr. 1-98 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo“ taryba patvirtino kitos paskirties (kitai specialiai paskirčiai) žemės sklypo (0,0299 ha ploto) Marijampolėje, Mokolų g. 47X padidinimo ( 0,0119 ha ploto) valstybinės fondinės žemės sąskaita, numatant 0,0418 ha ploto sklypo kitą tikslinės žemės naudojimo paskirtį, gyvenamosios teritorijos būdą, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdį, numatant statybą, detalųjį planą (t.1, b.l. 63).

48Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad tvirtinant detalųjį planą ir perleidžiant privačiai bendrovei valstybinę žemę, buvo pažeisti imperatyvūs teisės aktų reikalavimai. Teisėjų kolegija iš esmės su tokia teismo išvada sutinka. Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 27 d. spendimo Nr. 1-98 teisėtumui patikrinti aktualios yra Teritorijų planavimo įstatymo (toliau ir Įstatymo), Detaliųjų planų rengimo taisyklių (toliau ir Taisyklių), patvirtintų Aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239, Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų (toliau ir Nuostatų), patvirtintų Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 904, Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašo (toliau ir Aprašo), patvirtinto Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 635, Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos, patvirtintos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 692, nuostatos, galiojusios ginčijamo akto priėmimo metu. Įstatymo 20 straipsnio 2 dalis nustato, kad savivaldybė Vyriausybės nustatyta tvarka, atvejais ir sąlygomis gali sudaryti sutartį dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo žemės sklypų valdytojui ar naudotojui. Pagal Aprašo 7.4. ir 7.5. punktus detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos gali būti perduodamos ir sutartis sudaroma, kai numatoma: keisti nustatytą žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimą, jeigu toks keitimas neprieštarauja galiojantiems savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentams; keisti naudojamų žemės sklypų ribas ir plotą, jeigu toks keitimas neprieštarauja galiojantiems savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentams. Iš Marijampolės savivaldybės administracijos ir UAB ‚Kratonas“ 2006 m. rugpjūčio 11 d. planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties bei kitų bylos duomenų matyti, kad atsakovas UAB „Kratonas“ norėjo parengti 418 kv.m. žemės sklypo detalųjį planą, siekdamas padidinti savo nuosavybės teise valdomą 299 kv.m. žemės sklypą 119 kv.m. dydžio valstybinės žemės sklypo sąskaitą ir nustatyti naują 418 kv.m. teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatant joje statybą (t.1, b.l. 37-40, 42-47).Sistemiškai aiškinant paminėtų teisės normų ir Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 2.15. punkto 1 dalies nuostatas, teisėjų kolegijos nuomone, Marijampolės savivaldybės administracija ir UAB ‚Kratonas“ turėjo teisę sudaryti Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį, todėl apeliacinių skundų argumentai nurodytu klausimu pripažintini pagrįstais.

49Teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalis nustato, kad rengti detaliuosius planus formuojant žemės sklypus gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų bei statinių statybai galima tik tais atvejais, kai statyba numatyta savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendruosiuose planuose arba specialiuosiuose saugomų teritorijų ar jų zonų, saugomų paveldo objektų, taip pat gyvenamųjų ar kitų teritorijų išdėstymo planuose. Šio įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas draudimas, kad detalieji planai negali būti rengiami, jeigu planavimo tikslai prieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams. Detalieji planai, kurių numatomi sprendiniai neatitinka regiono ar rajono lygmens bendrųjų arba specialiųjų planų sprendinių, planavimo organizatoriaus pageidavimu rengiami kartu su bendrųjų ar specialiųjų planų (išskyrus žemės reformos žemėtvarkos projektų) sprendinių pakeitimais, jei sprendimą dėl sprendinių keitimo yra priėmusi šiuos planus tvirtinusi institucija. Šiuo atveju detalusis planas tvirtinamas po to, kai šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiami numatomų detaliojo plano sprendinių neatitinkantys teritorijų planavimo dokumentų (bendrųjų ir specialiųjų planų) sprendiniai. Iš teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto (t.1, b.l. 53) matyti, kad tikrinančioji institucija Marijampolės apskrities viršininko administracija patikrinimo akte konstatavo, jog parengtas detalusis planas pažeidžia Teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalies reikalavimus, todėl esant ir teigiamai tikrinančiosios institucijos išvadai, teisėjų kolegijos nuomone, atsakovas Marijampolės savivaldybės taryba tokio detaliojo plano negalėjo tvirtinti. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Taisyklių 46 punktą, detaliųjų dokumentų derinimo procedūra atliekama savivaldybės Nuolatinėje statybos komisijoje kompleksiškai <...>. Komisija sudaroma iš planavimo sąlygas rengiančių institucijų atstovų, turinčių įgaliojimus priimti sprendimus. Derinimo procedūroje turi dalyvauti planavimo organizatorius ar jo įgaliotas atstovas. Derinimo procedūros rezultatai įforminami protokolu. Iš 2007 m. birželio 22 d. komisijos protokolo matyti, kad jis nėra pasirašytas visų institucijų atstovų, protokole nenurodyti posėdyje dalyvavę asmenys (t. 1, b.l. 52).

50Pagal Įstatymo 25 straipsnio 5 dalies 1 punktą, viena iš baigiamojo teritorijų planavimo dokumento proceso stadijų - tai teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija – viešas svarstymas, derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas. Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 21 punkte įtvirtinta taisyklė, kad planavimo organizatorius Šių Nuostatų 7.1 punkte nurodytą informaciją apie teritorijų planavimo dokumentą privalo paskelbti vietos spaudoje, savivaldybės interneto tinklalapyje ir seniūnijų, kuriose yra planuojama teritorija, skelbimų lentoje. Atsakovo UAB „Kratonas“ teritorijų planavimo dokumentas buvo rengiama nesupaprastinta tvarka, kaip tai numato Taisyklių XII skyriaus nuostatos, todėl pagal Nuostatų 21 ir 23 punktus UAB „Kratonas“ tokio pobūdžio informaciją turėjo skelbti du kartus. Iš bylos duomenų matyti, kad informacija apie planavimo dokumento sprendinius buvo viešai skelbiama vieną kartą (t.1, b.l. 49), paskelbta informacija neatitiko tikrovės ir prieštaravo tikriesiems planavimo dokumento tikslams (t.1, b.l. 39), todėl tokie pažeidimai laikytini esminiais, dėl ko darytina išvada, kad savivaldybės taryba patvirtino detalųjį planą, kuris nebuvo viešai apsvarstytas. Pirmosios instancijos išvada, kad detalusis planas patvirtintas pažeidžiant imperatyvias teisės aktų nuostatas, pripažintina pagrįsta.

51Pripažinus Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 27 d. sprendimą Nr.1-98 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo“ dalyje dėl žemės sklypo, esančio Marijampolėje, Mokolų g. 47X, neteisėtu, teismas pagrįstai panaikino kaip išvestinius ir kitus administracinius aktus, tai yra Marijampolės apskrities viršininko 2007 m. rugsėjo 27 d. įsakymą Nr. ŽM-1421 „Dėl naujo valstybinės žemės sklypo įregistravimo nekilnojamojo turto registre“; Marijampolės apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. ŽM-1805 „Dėl naujo valstybinės žemės sklypo pardavimo“; Marijampolės apskrities viršininko 2008 m. sausio 3 d. įsakymą Nr. ŽM-2 „Dėl žemės sklypų sujungimo ir pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties būdo ir pobūdžio pakeitimo“ bei 2007 m. gruodžio 5 d. žemės pirkimo-pardavimo sutartį, kuria Lietuvos Respublikos valstybė pardavė UAB „Kratonas“ 119 kv.m. žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-1237-3745), esantį Mokolų g. Marijampolėje (t. 1, b.l. 64-70). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad bylos rašytiniai įrodymai nepatvirtina bylai reikšmingos aplinkybės, jog naujas 119 kv.m. kitos paskirties laisvas (neužstatytas) valstybinės žemės sklypas būtų įsiterpęs tarp privačių žemės sklypų ar (ir) išnuomotų valstybinės žemės sklypų, todėl teismas pagrįstai konstatavo, kad šio žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis prieštaravo Žemės įstatymo 10 straipsnio ir Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos 2.15 punkto nuostatoms.

52Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl tariamo sandorio, sudaryto 2008 m. sausio 24 d. tarp atsakovų K.J. D. ir UAB „Kratonas“ (t.1, b.l. 75-82), nebuvimo, kadangi ieškovas nurodytos aplinkybės neįrodė, o byloje surinkti įrodymai tokios išvados daryti neleidžia. Teismas teisingai taikė ir aiškino restitucijos būdą, bylinėjimosi išlaidas paskirstė nepažeisdamas CPK 93, 96, 98 straipsnių reikalavimų, todėl apeliaciniai skundai pripažintini nepagrįstais.

53Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 straipsniais,

Nutarė

54apeliacinius skundus atmesti.

55Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

56Ši apeliacinės instancijos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Teisėjų kolegija... 6. ieškovas ieškiniu ir patikslintu ieškiniu (t. 1, b.l. 30-36, 129-130)... 7. Ieškovas nurodė, kad Marijampolės rajono savivaldybės administracija 2006... 8. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimu (t.... 9. Teismas nustatė, kad Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio... 10. Atsakovas K. J. D. apeliaciniu skundu (t. 3, b.l. 2-9) prašo... 11. 1.... 12. Teismas tenkino ieškinį, nesusijusį su viešojo intereso gynimu. Sprendime... 13. 2.... 14. Viešasis interesas dėl įstatymų ir kitų norminių aktų pažeidimų,... 15. 3.... 16. Asmens teisių ir teisėtų interesų bei viešojo intereso teisingos... 17. 4.... 18. Ieškovas ieškinį pateikė 2008 m. vasario 13 d., praleidęs Administracinių... 19. 5.... 20. Skundžiamu sprendimu pripažinti negaliojančiais administraciniai aktai yra... 21. Atsakovas UAB „Kratonas“ pareiškimu dėl prisidėjimo prie K. J. D.... 22. Atsakovas Marijampolės savivaldybės taryba apeliaciniu skundu (t. 3, b.l.... 23. 1.... 24. Nepagrįsti teismo argumentai, jog planuojant prijungti valstybinę žemę,... 25. 2.... 26. Neteisingai nuspręsta, kad ginčijamas tarybos sprendimas patvirtintas... 27. 3.... 28. Nepagrįstas teismo argumentas dėl viešojo intereso buvimo šioje byloje.... 29. Atsakovas Marijampolės apskrities viršininko administracija apeliaciniu... 30. 1. Tiek priimant ieškovo ginčijamus Marijampolės apskrities viršininko... 31. 2. Vadovaujantis LR Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260... 32. ... 33. Ieškovas atsiliepimu į atsakovo Marijampolės savivaldybės tarybos... 34. ... 35. Tretysis asmuo VĮ Registrų centro Marijampolės filialas atsiliepimu į... 36. ... 37. Atsakovas K. J. D. atsiliepimu į atsakovo Marijampolės savivaldybės... 38. Apeliaciniai skundai atmetami... 39. ... 40. Dėl viešojo intereso gynimo... 41. ... 42. CPK 49 straipsnio 1 dalis nustato, kad įstatymų numatytais atvejais... 43. Dėl termino praleidimo ginčyti administracinius aktus... 44. ... 45. Kaip teisingai nurodo apeliantas K.J. D., administraciniams aktams ginčyti... 46. Dėl administracinių aktų teisėtumo... 47. Ginčijamu Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 27 d.... 48. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad tvirtinant detalųjį planą ir... 49. Teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalis nustato, kad rengti... 50. Pagal Įstatymo 25 straipsnio 5 dalies 1 punktą, viena iš baigiamojo... 51. Pripažinus Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 27 d.... 52. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl... 53. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331... 54. apeliacinius skundus atmesti.... 55. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 8 d. sprendimą palikti... 56. Ši apeliacinės instancijos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo...