Byla 2A-448/2009

1.

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio ir Nijolės Piškinaitės, sekretoriaujant Vaidai Sasnauskaitei, dalyvaujant ieškovo UAB ,,Omnitel“ atstovei advokatei L. A. , atsakovo AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ atstovei advokatei K. J. , atsakovo UAB ,,Bitė Lietuva“ atstovei advokatei R. D. , atsakovo UAB ,,Rytra“ aststovei K. A. , atsakovo UAB ,,Elektros tinklo paslaugos“ atstovei K. K. , teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų, uždarosios akcinės bendrovės „Bitė Lietuva“ apeliacinius skundus ir atsakovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Tetas“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Rytra“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Elektros tinklo paslaugos“ pareiškimus dėl prisidėjimo prie apeliacinių skundų dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-120-178/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ ieškinį atsakovams akcinei bendrovei Rytų skirstomiesiems tinklams, uždarajai akcinei bendrovei „Bitė Lietuva“, uždarajai akcinei bendrovei „Tetas“, uždarajai akcinei bendrovei „Rytra“, uždarajai akcinei bendrovei „Elektros tinklo paslaugos“ dėl viešojo pirkimo rezultatų pripažinimo negaliojančiais.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB „Omnitel“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio reikalavimai buvo patikslinti, atsakovams AB Rytų skirstomiesiems tinklams, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tetas“, UAB „Rytra“, UAB „Elektros tinklo paslaugos“, prašydamas pripažinti negaliojančiais atsakovo AB Rytų skirstomųjų tinklų Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atvirojo konkurso būdu rezultatus – AB Rytų skirstomųjų tinklų Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės I-ai pirkimo objekto „Mobiliojo ryšio (GSM) ir GPRS paslaugos“ daliai patvirtinimo ir UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu; pripažinti Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atvirojo konkurso pagrindu sudarytas paslaugų teikimo sutartis dėl I-os pirkimo objekto „Mobiliojo ryšio (GSM) ir GPRS paslaugos“ dalies paslaugų teikimo niekinėmis ir negaliojančiomis; įpareigoti AB Rytų skirstomuosius tinklus Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu viešųjų pirkimų komisiją priimti naują sprendimą – patvirtinti naują pasiūlymų eilę I-ai pirkimo objekto „Mobiliojo ryšio (GSM) ir GPRS paslaugos“ daliai ir pripažinti UAB „Omnitel“ pasiūlymą laimėjusiu; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad AB Rytų skirstomieji tinklai 2006 m. spalio 20 d. paskelbė viešąjį pirkimą Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimui atvirojo konkurso (toliau tekste – Konkursas) būdu, išskaidant pirkimo objektą į dvi dalis: pirma pirkimo objekto dalis - ,,Mobiliojo ryšio (GSM) ir GPRS paslaugos“; antra pirkimo objekto dalis – ,,VPN MPLS paslaugos“. Ieškovas pateikė pasiūlymą abiems pirkimo objekto dalims. Ieškovo teigimu, 2006 m. gruodžio 8 d. atplėšus vokus su pasiūlymais buvo paskelbta, kad pirmoje pirkimo dalyje UAB „Bite Lietuva“ pasiūlyta kaina – 314 172,00 Lt, UAB „Omnitel“ – 448 000,00 Lt, antroje pirkimo dalyje UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlyta kaina – 16 750,10 Lt, UAB „Omnitel“ – 22 419,98 Lt. Ieškovas nurodė, kad 2007 m. sausio 4 d. paskelbta preliminari pasiūlymų eilė pirmai ir antrai pirkimo objekto dalims, pagal kurias 1-oje vietoje nurodoma UAB „Bitė Lietuva“, o 2-oje vietoje – UAB „Omnitel“. 2007 m. sausio 17 d. AB Rytų skirstomieji tinklai informavo, kad Konkurso nugalėtoju pripažinta UAB „Bitė Lietuva“. Ieškovas nurodė, kad UAB „Omnitel“ kreipėsi į teismą, prašydama Konkurso rezultatus pripažinti negaliojančiais dėl pasiūlytos neįprastai mažos kainos ir nagrinėjant šią bylą, paaiškėjo naujos aplinkybės, t. y. kad UAB „Bitė Lietuva“ pateiktas pasiūlymas pirmai pirkimo objekto daliai „Mobiliojo ryšio (GSM) ir GPRS paslaugos“ neatitinka Konkurso sąlygų reikalavimų, UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymo galutinė kaina yra apskaičiuota neteisingai ir pažeidžiant pirkimo sąlygas bei pasiūlymo bendra kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių sumos, todėl pasiūlymas turėjo būti perkančiosios organizacijos atmestas. Ieškovo teigimu, AB Rytų skirstomieji tinklai viešąjį pirkimą vykdė pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau tekste – VPĮ) įtvirtintus principus ir tikslą, 39 straipsnio antrosios dalies 2, 4 punktus, Konkurso sąlygas. Ieškovas pažymėjo, kad šių sąlygų 10.2.2 punktu viešųjų pirkimų komisija (toliau tekste – Komisija) įpareigota atmesti paslaugų teikėjo pateiktą pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, o 10.2.4 punktu – jeigu pasiūlyme nurodyta bendra kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių sumos. Ieškovas nurodė, kad atsakovas nevertino UAB „Bitė Lietuva“ pateikto pasiūlymo kainų, nurodytų Konkurso sąlygų pirmos pirkimo objekto dalies kainos apskaičiavimo lentelėje (toliau tekste - Lentelė), remdamasis kita pasiūlyme pateikta informacija apie paslaugų tarifus ir taikomus kitus mokesčius. Ieškovo skaičiavimu, UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymo kaina įskaičius mokesčius būtų 525 264 Lt, t.y. iš esmės keistų Konkurso rezultatus, todėl Komisijos veiksmai sudarant preliminarią pasiūlymų eilę, po to sprendimai patvirtinti eilę bei pripažinti nugalėtoja UAB „Bitė Lietuva“ pripažintini neteisėtais ir negaliojančiais. Dėl to, ieškovo teigimu, sudarytos paslaugų teikimo sutartys yra niekinės, o Konkurso laimėtoju pripažintinas ieškovas.

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. sausio 21 d. sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti iš dalies; pripažinti negaliojančiais atsakovo AB Rytų skirstomųjų tinklų Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės I-ai pirkimo objekto „Mobiliojo ryšio (GSM) ir GPRS paslaugos“ daliai patvirtinimo ir UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu; pripažinti negaliojančiomis Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atvirojo konkurso pagrindu sudarytas telekomunikacijų paslaugų teismo sutartis dėl I-os pirkimo objekto „Mobiliojo ryšio (GSM) ir GPRS paslaugos“ dalies paslaugų teikimo: 2007 m. lapkričio 10 d. sutartį tarp UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tetas“, 2007 m. lapkričio 12 d. sutartį tarp UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Elektros tinklo paslaugos“, 2007 m. lapkričio 12 d. sutartį tarp UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Rytra“, 2007 m. lapkričio 12 d. sutartį tarp UAB „Bitė Lietuva“ ir AB Rytų skirstomųjų tinklų, netaikant restitucijos; likusią ieškinio dalį atmesti; priteisti iš atsakovų AB Rytų skirstomųjų tinklų 168,80 Lt, iš UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tetas“, UAB „Rytra“, UAB „Elektros tinklo paslaugos“ – po 44,80 Lt žyminio mokesčio ieškovui UAB „Omnitel“, bei iš kiekvieno minėto atsakovo po 20,36 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei.

6Teismas nurodė, kad įstatymas nustato, jog perkančioji organizacija turi atmesti pasiūlymą, jei jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, taip pat ir jei pasiūlyme nurodyta bendra kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių (VPĮ 39 str. 2 d. 2, 4 p.) ir analogiškas reikalavimas nustatytas ir Konkurso sąlygų 10.2.2, 10.2.4 punktuose. Teismo teigimu, ieškinys iš esmės grindžiamas minėtų įstatyminių nuostatų bei VPĮ įtvirtintų skaidrumo, lygiateisiškumo principų pažeidimu vertinant atsakovo UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymą.

7Teismas nurodė, kad ginčijamoje pirkimo dalyje paslaugų teikėjai turėjo pagal atitinkamus duomenis užpildyti Lentelę, pagal kurios rodiklius perkančioji organizacija teigia vertinusi pasiūlymus, nustačiusi Konkurso rezultatus. Teismo nuomone, vertinant UAB „Bitė Lietuva“ pateiktos lentelės rodiklius vien tik formaliai, galima būtų sutikti su tuo, kad šios bendrovės pateikta pasiūlyta kaina iš tikrųjų yra mažesnė už ieškovo pasiūlytą kainą, tačiau, analizuojant šio pasiūlymo visumą, sutikti su atsakovų teiginiais, jog pateiktoje Lentelėje kainos yra nurodytos teisingai, negalima. Teismo teigimu, akivaizdu, kad, jeigu bent dalis kainų Lentelėje nurodytos neteisingai, negalima būtų sutikti su tuo, kad bendra pasiūlymo kaina atitinka jos sudėtines dalis. Teismas pažymėjo, kad UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlyme nurodė pasirengusi teikti konkurso dokumentuose nurodytas telekomunikacijų paslaugas už kainas, kurios nurodytos pasiūlymo kainų lentelėse nuo 1 iki 10 lentelės, taigi, ne vien nurodytas Lentelėje. Teismo nuomone, vertinant šias aplinkybes galima būtų pagrįstai manyti, kad perkančioji organizacija privalėjo neapsiriboti vien tik formaliu Lentelės rodiklių vertinimu, o vertinti pasiūlyme pateiktas kainas sistemiškai. Teismo teigimu, tokio sisteminio vertinimo būtinumą patvirtina ir faktinių pasiūlymo duomenų analizė.

8Teismas nurodė, kad ieškovas ieškinyje nurodo eilę kainų neatitikimų, su kuriais, teismo vertinimu, nesutikti nėra pagrindo. Teismas nurodė, kad UAB „Bitė Lietuva“ pateiktoje Lentelėje 360 abonentų po 120 MB duomenų perdavimo per metus kaina INTRANETE per GPRS nurodyta 0,00 Lt. Teismas pažymėjo, kad į šios paslaugos kainą pagal Konkurso sąlygas turėjo būti įtraukti visi mokesčiai, įskaitant abonentinius, minimalius mėnesinius, sujungimo ir kitus mokesčius. Teismo teigimu, nors Konkursas buvo paskelbtas dviem pirkimo dalims, UAB „Bitė Lietuva“ be dviejų pagal Konkurso sąlygas numatytų pirkimo dalių savo pasiūlyme pateikė ir paslaugų kainas III, t.y. nenumatytai Konkurso sąlygose pirkimo objekto, daliai, nurodydama atitinkamas INTRANETO per GPRS duomenų perdavimo ir mėnesinio mokesčio kainas, kurie Lentelėje neatsispindi. Taip pat nurodoma, kad 500 SIM kortelių minimalus mėnesinis mokestis bus 5 000 Lt, už šią sumą bus suteikta 1666 MB nemokamai. Teismas nurodė, kad pasiūlymo Lentelėje 0,00 Lt nurodyta ir 600 mobilaus ryšio abonentų pokalbių per metus kaina su vartotojų grupių (verslo partnerių) mobilaus ryšio abonentais piko ir ne piko metu, tuo tarpu pasiūlymo 4 lentelėje minutės kaina, skambinant į operatoriaus tinklo numerius nurodoma po 0,08 Lt, o kainos pokalbiams su vartotojų grupių (verslo partnerių) mobilaus ryšio abonentais nėra niekaip išskirtos. Teismas pastebėjo, kad ir pateiktose sudarytose Konkurso rezultate sutartyse perkelti tie patys rodikliai, kur nemokami yra tik pokalbiai tarp įmonės abonentų, o kainos pokalbiams su vartotojų grupių (verslo partnerių) mobilaus ryšio abonentais nėra niekaip išskirtos. Teismas pažymėjo, kad ieškovas taip pat nurodo, kad į Lentelės rodiklius grafoje apie 1800 PBX abonentų per metus kainą, į kurią taip pat turi būti įtraukti visi mokesčiai, su savais mobiliojo ryšio abonentais nėra įtraukta žinybinio telefoninio tinklo prijungimo prie mobilaus tinklo paslaugos minimalus mokėjimas už pokalbius – 3000 Lt per mėn., numerių suteikimo mokestis – po 2 Lt už vieną numerį. Teismas taip pat pažymėjo, kad tiek parengiamojoje bylos stadijoje, tiek teisminio nagrinėjimo metu atsakovai dėl šių aplinkybių nieko konkretaus nenurodė, iš esmės savo argumentacijoje apsiribodami tuo, kad Lentelės duomenys yra teisingi ir bendra joje nurodyta kaina yra teisinga. Teismas nurodė, kad, atsakovų teigimu, konkurso dalyviams 2006 m. lapkričio 20 d. raštu buvo paaiškinta, kad Konkurso pirmos pirkimo dalies pasiūlymų vertinimui bus naudojama Lentelė, o visos kitos kainos turi būti išdėstytos pasiūlyme laisva forma. Teismo vertinimu, toks kainų išdėstymas nereiškia, kad realios (galutinės) paslaugų kainos neturėtų galutiniame rezultate atsispindėti atitinkamose Lentelės grafose, jeigu vertinimas vykdomas tik pagal Lentelėje nurodomus rodiklius. Priešingu atveju, teismo nuomone, pažeidžiamas VPĮ 3 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse nustatytų skaidrumo, lygiateisiškumo principų bei pirkimo tikslų įgyvendinimas.

9Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad Komisija vien formaliai įvertinusi atsakovo pateiktą pasiūlymą, pažeidė minėtas įstatymines nuostatas, taip pat VPĮ 39 straipsnio antrosios bei ketvirtosios dalių reikalavimus, konstatuoti pažeidimai laikytini esminiais ir dėl to ginčijami sprendimai pripažinti negaliojančiais. Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės, o iš neteisėtų veiksmų kilę sandoriai pripažįstami niekiniais, pripažintinos negaliojančiomis ir Konkurso rezultate sudarytos ginčijamos sutartys. Teismas pažymėjo, kad restitucija šiuo atveju netaikytina, kadangi tai būtų neprotinga, nes paslaugos jau yra teikiamos daugiau kaip metus laiko, be to, jos realiai įvykdyti, t.y. grąžinti šalims tai, kas gauta pagal sutartis, negalima.

10Teismas nurodė, kad ieškovas taip pat pareiškė reikalavimą įpareigoti Komisiją priimti naują sprendimą – patvirtinti naują pasiūlymų eilę pirmai pirkimo objekto „Mobiliojo ryšio (GSM) ir GPRS paslaugos“ daliai ir pripažinti UAB „Omnitel“ pasiūlymą laimėjusiu. Teismas konstatavo, kad nėra pagrindo tenkinti šį reikalavimą. Teismas pažymėjo, kad pirkimo procedūros yra pasibaigusios, todėl įpareigoti Komisiją vertinti pasiūlymus iš naujo ar priimti kitus sprendimus realiai nebėra galimybės.

11Teismas nurodė, kad atsakovai šioje byloje prašė taikyti ieškinio senatį, nes ieškovas apie savo teisės pažeidimą sužinojęs prieš 40 dienų iki ieškinio šioje byloje pateikimo. Teismo nuomone, pripažinti, kad ieškinio senaties terminas yra praleistas, nėra pakankamo pagrindo. Teismas nurodė, kad teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Teismo nuomone, aplinkybės, esančios ieškinio pagrindu, ieškovui tapo žinomos nagrinėjant apeliacine tvarka tarp tų pačių šalių bylą Nr. 2-1327-45/2007. Teismas nurodė, kad toje byloje taip pat buvo ginčijami Konkurso rezultatai, bet kitu pagrindu. Teismas pažymėjo, kad apeliacine tvarka minėta byla išnagrinėta 2007 m. spalio 9 d., o ieškinys nagrinėjamoje byloje pareikštas 2007 m. spalio 16 d. Dėl to, teismo teigimu, akivaizdu, kad tik išnagrinėjus minėtą bylą apeliacine tvarka ieškovui tapo žinoma, kad Konkurso rezultatai toje byloje pareikštu pagrindu nepanaikinti ir jo teisės lieka pažeistos. Teismas pažymėjo, kad jei minėtoje byloje ieškovui būtų buvęs priimtas palankus sprendimas, naujo ieškinio reiškimas apskritai nebūtų buvęs reikalingas. Dėl nurodytų aplinkybių, teismo teigimu, skaičiuoti ieškinio senaties terminą vien formaliai, t. y. nuo atsakymo į pretenziją gavimo dienos, nebūtų nei protinga, nei sąžininga, kita vertus, net sutinkant su atsakovų pozicija, kad terminas buvo praleistas, turint galvoje minėtas aplinkybes, būtų akivaizdus pagrindas konstatuoti termino praleidimą dėl svarbių priežasčių ir jį atnaujinti.

12Apeliaciniu skundu atsakovas AB Rytų skirstomieji tinklai prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys tenkintas, ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Nors teismas pagrįstai nurodė, kad pirkimo sąlygos reikalavo į lentelėje nurodomas kainas įtraukti visus mokesčius, įskaitant abonentinius, minimalius mėnesinius ir kitus mokesčius, tačiau netinkamai įvertino šių reikalavimų paskirtį bei netinkamai aiškino ir taikė viešųjų pirkimų tikslą reglamentuojančias teisės normas.
  2. Teismas neturėjo pagrindo daryti prielaidą, kad įvertinus pasiūlymus taip UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymo kaina nebūtų mažesnė negu ieškovo pasiūlymo kaina, kadangi ieškovo pasiūlymas nebuvo pateiktas į bylą. Be to, teismo sprendimas turi būti grindžiamas nustatytomis aplinkybėmis, o ne prielaidomis.
  3. Nors teismas telekomunikacijų paslaugų teikimo sutartis pripažino negaliojančiomis, nes perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimai teismo pripažinti negaliojančiais, tačiau sandorio negaliojimo pagrindo teismas nenurodė.
  4. Teismas netinkamai taikė ir aiškino ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas, todėl padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovas nėra praleidęs ieškinio senaties termino. VPĮ pagrindu reiškiamo ieškinio senaties termino eigos pradžia nustatoma remiantis objektyviu kriterijumi – ieškinys teismui turi būti pateiktas per 10 dienų nuo tos dienos, kurią tiekėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie pretenzijos išnagrinėjimą perkančiojoje organizacijoje. Atsakymą į 2007 m. rugpjūčio 28 d. pretenziją ieškovas gavo 2007 m. rugpjūčio 31 d, todėl laikytina, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą. Ieškovas nenurodė jokių svarbių ieškinio senaties praleidimo priežasčių, o skundžiamoje sprendimo dalyje nurodytos aplinkybės nėra svarbios ieškinio senaties termino praleidimo priežastys, dėl kurių ieškinio senaties terminas galėtų būti atnaujintas.

13Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Bitė Lietuva“ prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismo sprendimas yra grindžiamas aplinkybėmis, kurios iš esmės neatitinka faktinės situacijos ir yra klaidingos. Priešingai nei nurodoma teismo sprendime, UAB „Bitė Lietuva“ pateikta bendra pasiūlymo kaina pirmai pirkimo objekto „Mobiliojo ryšio (GSM) ir GPRS paslaugos“ daliai, nurodyta Lentelėje, atitinka jos sudėtines dalis.
  2. Teismas nepagrįstai atsisakė taikyti ieškinio senatį. Lietuvos apeliacinis teismo 2008 m. birželio 28 d. sprendime konstatuota, jog ieškovas apie tariamą savo teisėtų interesų pažeidimą sužinojo 2007 m. liepos 23 d. Dėl šios priežasties teismo motyvas, jog tik išnagrinėjus bylą Nr. 2-1327-45/2007 apeliacine tvarka ieškovui tapo žinoma, kad teisės lieka pažeistos, prieštarauja Lietuvos apeliacinio teismo pozicijai. Ieškovas turėjo įstatymų nustatyta tvarka kreiptis dėl praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimo CK 1.131 straipsnio antrosios dalies nustatyta tvarka. Tai, kad teismas pasisakė, jog pagrindas konstatuoti termino praleidimą dėl svarbių priežasčių ir jį atnaujinti būtų akivaizdus, neturi jokios įtakos ieškinio senaties skaičiavimui.

14Atsakovai UAB „Tetas“, UAB „Rytra“, UAB „Elektros tinklo paslaugos“ pateikė apeliacinės instancijos teismui pareiškimus, kuriais prisideda prie atsakovų AB Rytų skirstomųjų tinklų ir UAB „Bitė Lietuva“ apeliacinių skundų.

15Atsiliepime į apeliacinius skundus ieškovas UAB „Omnitel“ prašo apeliacinės instancijos teismą palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. sprendimą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo nuomone, apeliantai apeliaciniuose skunduose nepagrįstai nurodo, jog UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymas turėjo būti vertinamas atsižvelgiant išimtinai tik į užpildytos Lentelės duomenis, kurioje paslaugų kainų bendra suma neva yra aritmetiškai teisinga ir atitinka bendrą pasiūlymo kainą. Ieškovo teigimu, analizuojant šio UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymo visumą, sutikti su apeliantų teiginiais, jog pateiktoje Lentelėje kainos yra nurodytos teisingai, negalima. Ieškovo nuomone, apeliantai nepagrįstai teigia, kad teismas netinkamai taikė ir aiškinio ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas. Ieškovas pažymi, kad teismui pagrįstai konstatavus, kad ieškinio senaties terminas nėra praleistas, apelianto UAB „Bitė Lietuva“ argumentai dėl ieškinio senaties atnaujinimo yra teisiškai nereikšmingi.

16Atsiliepime į atsakovo UAB „Bitė Lietuva“ apeliacinį skundą atsakovas AB Rytų skirstomieji tinklai nurodo, kad su apeliaciniu skundu sutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą apeliacinį skundą tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

17Atsiliepimuose į apeliacinius skundus atsakovai UAB ,,Tetas“, UAB „Elektros tinklo paslaugos“ nurodo, kad su apeliaciniais skundais sutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys tenkintas, panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

18Atsiliepime į apeliacinius skundus atsakovas UAB „Rytra“ nurodo, kad su apeliaciniais skundais sutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys tenkintas, panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

19Apeliaciniai skundai atmestini ir Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

20Byloje nustatyta, kad AB Rytų skirstomieji tinklai 2006 m. spalio 20 d. paskelbė viešąjį pirkimą Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimui atvirojo konkurso (tekste – Konkurso) būdu, išskaidant pirkimo objektą į dvi dalis: I-a pirkimo objekto dalis - ,,Mobiliojo ryšio (GSM) ir GPRS paslaugos“; II-a pirkimo objekto dalis - ,,VPN MPLS paslaugos“. Ieškovas pateikė pasiūlymą abiems pirkimo objekto dalims. 2006 m. gruodžio 8 d. atplėšus vokus su pasiūlymais buvo paskelbta, kad I-oje pirkimo dalyje UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlyta kaina – 314 172,00 Lt, UAB ,,Omnitel“ – 448 000,00 Lt, II-oje pirkimo dalyje UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlyta kaina – 16 750,10 Lt, UAB ,,Omnitel“ – 22 419,98 Lt. 2007 m. sausio 4 d. paskelbta preliminari pasiūlymų eilė I-ai ir II-ai pirkimo objekto dalims, pagal kurias 1-oje vietoje nurodoma UAB ,,Bitė Lietuva“, o 2-oje vietoje – UAB ,,Omnitel“. 2007 m. sausio 17 d. AB Rytų skirstomieji tinklai informavo, kad Konkurso laimėtoja pripažinta UAB ,,Bitė Lietuva“.

21Ieškiniu ginčijamų viešojo pirkimo rezultatų atsiradimo momentu galiojusio VPĮ 39 straipsnio antrosios dalies 2 punkte buvo nurodyta, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, ir 4 punkte buvo nurodyta, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlyme nurodyta bendra kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių sumos. VPĮ 29 straipsnio ketvirtoji dalis ir 39 straipsnio pirmoji dalis draudė keisti pasiūlymo sąlygas pasibaigus pasiūlymo pateikimo terminui. VPĮ 3 straipsnis reglamentavo ir reglamentuoja pagrindinius viešųjų pirkimų principus ir jų laikymąsi.

22Teisėjų kolegija nepripažįsta apeliacinių skundų argumentų pagrįstais.

23Dėl UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymo vertinimo

24Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliantų AB Rytų skirstomųjų tinklų ir UAB ,,Bitė Lietuva“ apeliacinių skundų argumentų, kuriais ginčijama Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. sprendimo dalis, kuria Vilniaus apygardos teismas pripažino negaliojančiais atsakovo AB Rytų skirstomųjų tinklų mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės I-ai pirkimo objekto ,,Mobiliojo ryšio (GSM) ir GPRS paslaugos“ daliai patvirtinimo ir UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu.

25Teisėjų kolegijos nuomone, yra pagrįsta Vilniaus apygardos teismo išvada, kad AB Rytų skirstomųjų tinklų viešųjų pirkimų komisija, vien formaliai įvertinusi UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymą, pažeidė ieškiniu ginčijamų Komisijos sprendimų priėmimo momentu galiojusio VPĮ normų reikalavimus, neatsižvelgė, kad UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų ir kad UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlyme pateikta bendra pasiūlymo kaina neatitinka jos sudėtinių dalių, kas laikytina pasiūlymo atmetimo pagrindu remiantis VPĮ 39 straipsnio antrosios dalies 2 ir 4 punktais. Pagal minėtas VPĮ nuostatas perkančiajai organizacijai konstatavus faktą, kad pasiūlyme nurodyta bendra kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių sumos, perkančioji organizacija yra įpareigojama tokį pasiūlymą atmesti. Apeliantai, prieštaraudami minėtai Vilniaus apygardos teismo išvadai savo apeliaciniuose skunduose nepagrįstai nurodo, jog UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymas turėjo būti vertinamas atsižvelgiant išimtinai tik į užpildytos Lentelės (Konkurso sąlygų 1 lentelė) duomenis, kurioje paslaugų kainų bendra suma yra aritmetiškai teisinga ir atitinka bendrą pasiūlymo kainą. Tokie apeliantų teiginiai yra nepagrįsti. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįsta Vilniaus apygardos teismo nuomonę, kad, analizuojant šio UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymo visumą, sutikti su atsakovų teiginiais, jog pateiktoje Lentelėje kainos yra nurodytos teisingai, negalima. Teisėjų kolegijos nuomone, Vilniaus apygardos teismo sprendime pagrįstai nurodyta, kad vertinant galutinės UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymo kainos atitikimą sudėtinėms dalims negalima apsiriboti vien tik Lentelėje nurodytais atskirais paskaičiavimais, nes čia pateikti išvestiniai skaičiai, nesant aiškumo, kaip šie skaičiai gauti. Konkretūs mokesčiai, taikomi už atitinkamą AB Rytų skirstomųjų tinklų perkamą paslaugą (kaina už minutę ir pan.), žinotini tik iš kitos UAB ,,Bitė Lietuva“ pateiktos informacijos, t. y. iš UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlyme pateiktose 3, 4, 6 lentelėse nurodytos atskiros AB Rytų skirstomųjų tinklų perkamų paslaugų kainos. UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymo Lentelėje pateiktų skaičių teisingumas gali būti įvertintas tik atsižvelgiant į konkrečias paslaugų kainas, pateikiamas UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymo 3, 4, 6 lentelėse.

26Ieškiniu ginčijamų Komisijos sprendimų priėmimo momentu galiojusio VPĮ 2 straipsnio 18 dalis nurodė, kad pasiūlymas – tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma, kuria siūloma tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal perkančiosios organizacijos nustatytas pirkimo sąlygas. Taigi būtent visame pasiūlyme nurodytomis kainomis ir sąlygomis tiekėjas sutinka teikti savo paslaugas perkančiajai organizacijai. Tai patvirtina, kad vertinant UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymą turėjo būti sistemiškai vertinama visa pasiūlyme pateikta informacija apie teikiamas paslaugas, jų kainas, o ne apsiribojama viena Lentele ir joje pateiktais išvestiniais dydžiais. Tai, kad UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlyme nurodytose lentelėse (1 lentelė – 10 lentelė) yra konkreti informacija apie konkrečias UAB ,,Bitė Lietuva“ teikiamas ir AB Rytų skirstomieji tinklai perkamas paslaugų kainas ir jos negali būti traktuojamos kaip bendro pobūdžio ar papildoma informacija apie kažkokias papildomas paslaugas, kaip teigiama UAB ,,Bitė Lietuva“ apeliaciniame skunde, patvirtina ir pats atsakovo UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymas, kuriame nurodyta: ,,pranešame, kad išnagrinėję pateiktą medžiagą esame pasirengę teikti konkurso dokumentuose nurodytas telekomunikacijų paslaugas už kainas, kurios nurodytos kainų lentelėse: 1 lentelė – 10 lentelė“.

27Pateikti į bylą įrodymai patvirtina, kad tarp atsakovų sudarytų telekomunikacijų paslaugų teikimo sutarčių priede Nr. 2 įtraukta ta pati BITĖ EKO tarifų ir kainų lentelė, kaip ir UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymo 4 lentelė. Tai įrodo, kad UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlyme pateiktose lentelėse (1 lentelė – 10 lentelė) yra konkreti informacija apie AB Rytų skirstomųjų tinklų perkamų paslaugų kainas ir tik šių lentelių pagrindu AB Rytų skirstomieji tinklai galėjo įvertinti galutinės UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymo kainos teisingumą.

28Teisėjų kolegija sprendžia, kad Vilniaus apygardos teismas teisingai konstatavo, kad vertindama UAB ,,Bitė Lietuva“ pateikto pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygoms perkančioji organizacija AB Rytų skirstomieji tinklai privalėjo neapsiriboti vien tik formaliu UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymo Lentelės rodiklių vertinimu, o vertinti pasiūlyme pateiktas kainas sistemiškai, t. y. vertinti ir kitą pasiūlyme pateiktą informaciją apie paslaugų tarifus ir taikomus kitus mokesčius, ko AB Rytų skirstomieji tinklai nepadarė.

29Teisėjų kolegijos nuomone,UAB ,,Bitė Lietuva“ pateiktas pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų reikalavimų ir UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymo bendra kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių sumos, nes UAB ,,Bitė Lietuva“, pateikdama pasiūlymą pažeidė Konkurso sąlygų 5.1.2 punktą, kuriame buvo nurodyta, kad į pasiūlyme pateikiamas paslaugų kainas turi būti įtraukti visi mokesčiai įskaitant abonentinius, minimalius mėnesinius, sujungimo ir kitus mokesčius, bei Konkurso sąlygų 3.1 punktą, kuriame numatyta, kad į paslaugų kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos ir mokesčiai, susiję su paslaugų teikimu. UAB ,,Bitė Lietuva“ Lentelėje (pasiūlymo 6 lapas), nurodydama atitinkamų paslaugų kainas, neįtraukė visų mokesčių, kaip to reikalauja Konkurso sąlygos.

30UAB ,,Bitė Lietuva“ Lentelėje neteisingai nurodė INTRANETO per GPRS paslaugos kainas, nes neįtraukė visų taikomų INTRANETO per GPRS paslaugos mokesčių. Konkurso sąlygų 2.3 punkte nurodyta, kad mobiliojo ryšio (GSM) ir INTRANETO per GPRS paslaugų specifikacija pateikta 1 priede. Konkurso sąlygų 1 priede reikalaujama nurodyti INTRANETO per GPRS paslaugos mokesčius – SIM kortelės įjungimo mokestį, mėnesinį mokestį ir MB duomenų perdavimo kainą. UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymo 9 lape (III-oji pirkimo objekto dalis, 3 lentelė) nurodyta, kad INTRANETO per GPRS paslaugos mokesčiai yra šie: SIM kortelės įjungimo mokestis – 0,00Lt, mėnesinis mokestis – 10,00 Lt, 1 MB kaina – 3,00 Lt. Už 10 Lt mokestį suteikiama 3,3 MB duomenų vienam abonentui, kai Konkurso sąlygose nurodyta, kad vienas abonentas per mėnesį persiunčia 10 MB duomenų. Pasiūlymo 9 lape taip pat nurodyta, kad 500 SIM kortelių minimalus mėnesinis mokestis bus 5000 Lt, už šią sumą bus suteikti 1666 MB nemokamai. Tuo tarpu UAB ,,Bitė Lietuva“ pateikto pasiūlymo 6 lape pateiktoje Lentelėje nurodyta, kad 360 abonentų po 120 MB duomenų perdavimo per metus kaina INTRANETE per GPRS yra 0,00 Lt. Tai patvirtina, kad UAB ,,Bitė Lietuva“ nurodydama INTRANETO per GPRS paslaugos kainas Lentelėje neįtraukė visų taikomų mokesčių, kaip to reikalavo konkurso sąlygos. Nepagrįstas yra apelianto AB Rytų skirstomųjų tinklų argumentas, kad AB Rytų skirstomieji tinklai neturėjo vertinti UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymo III-iosios pirkimo objekto dalies duomenų, kurioje buvo pateikti INTRANETO per GPRS paslaugos mokesčiai, nes ši dalis nebuvo numatyta Konkurso sąlygose. Tai, kad UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlyme pateikta 3 lentelė yra pavadinta kaip III-oji pirkimo objekto dalis, nesuteikia teisės perkančiajai organizacijai nevertinti joje pateiktų duomenų. Šioje III-oje pirkimo objekto dalyje, kuri nebuvo numatyta Konkurso sąlygose, pateikti duomenys yra reikšmingi vertinant Lentelėje nurodytą INTRANETO per GPRS paslaugos kainą, nes minėtoje 3 lentelėje įvardinami mokesčiai, kurie turi būti įtraukti skaičiuojant INTRANETO per GPRS paslaugos kainą pagal Konkurso sąlygų 5.1.2 punktą ir Konkurso sąlygų 1 priedą.

31UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymo Lentelėje, nurodydama 1800 PBX abonentų pokalbių per metus kainą su savais mobiliojo ryšio abonentais piko ir ne piko metu, taip pat neįtraukė visų mokesčių, kaip to reikalauja Konkurso sąlygos. UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymo 13 lape (6 lentelė) yra nurodyta, kad žinybinio telefoninio tinklo prijungimo prie mobilaus tinklo paslaugos minimalus mokėjimas už pokalbius yra 3000 Lt. Pagal Konkurso sąlygas, nurodydama 1800 PBX abonentų pokalbių per metus kainą su savais mobiliojo ryšio abonentais piko ir ne piko metu, UAB ,,Bitė Lietuva“ turėjo įtraukti ir paslaugos minimalų mėnesinį mokestį, kuris metams būtų 36 000 Lt (3000 Lt kart 12 mėn.).

32UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymo 10 lape (4 lentelė) yra nurodytos kainos skambinant į įmonei priklausančius abonentus ir skambinant į operatoriaus (UAB ,,Bitė Lietuva“) tinklo numerius, tačiau nėra atskirai išskirtos kainos pokalbiams su vartotojų grupių (verslo partnerių) mobiliojo ryšio abonentais. Todėl pagal UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlyme nurodytas kainas pokalbiai su vartotojų grupių (verslo partnerių) mobiliojo ryšio abonentais kainuoja ne 0,00 Lt, kaip nurodyta UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymo 6 lape pateiktoje Lentelėje, o po 0,08 Lt už minutę tiek piko, tiek ne piko metu, nes pokalbiai su vartotojų grupių (verslo partnerių) abonentais nėra pokalbiai tarp tos pačios įmonės abonentų.

33Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad UAB ,,Bitė Lietuva“ pateiktas pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų reikalavimų, kad UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymo galutinė kaina yra apskaičiuota neteisingai. Nurodyti pažeidimai iš esmės nulemia Konkurso rezultatus, nes UAB ,,Bitė Lietuva“ nurodyta I-osios pirkimo objekto dalies galutinė kaina iš esmės pasikeistų, įtraukus aukščiau nurodytus mokesčius. UAB ,,Omnitel“ paskaičiavimu, UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymo kaina, įskaičiavus visus aukščiau nurodytus mokesčius, būtų 525 264 Lt .

34Teisėjų kolegijos nuomone, nepagrįstas ir atmestinas apelianto AB Rytų skirstomųjų tinklų apeliaciniame skunde nurodytas argumentas, kad 2006 m. gruodžio 20 d. raštu Nr. 10520-2291 kreipusis į UAB ,,Bitė Lietuva“ dėl pasiūlymo paaiškinimo, UAB ,,Bitė Lietuva“ pateikė 2006 m. gruodžio 22 d. raštu Nr. 6000-65 detalius Lentelės kiekvienos eilutės skaičiavimo duomenis, kurie nesiskyrė nuo Lentelėje nurodytų kainų. Tokia AB Rytų skirstomųjų tinklų pozicija yra nepagrįsta ir vertintina kaip prieštaraujanti viešojo pirkimo atviro konkurso būdu esmei, nes pasiūlymas kartu su nurodytomis kainomis turėjo būti pateikiamas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (VPĮ 28, 44 str.) ir šiam terminui pasibaigus pasiūlymas ir jame nurodytos kainos negalėjo būti keičiamos (VPĮ 29, 39 str.). Minėtame UAB ,,Bitė Lietuva“ atsakyme į AB Rytų skirstomųjų tinklų paklausimą UAB ,,Bitė Lietuva“ nepateikė jokio detalaus Lentelėje pateiktų skaičių paaiškinimo, t. y. kaip Lentelėje nurodytos sumos buvo paskaičiuotos. Pažymėtina, kad UAB ,,Bitė Lietuva“ pateiktame pasiūlyme buvo detaliai nurodytos taikytinos kainos atskiroms paslaugoms, todėl 2006 m. gruodžio 22 d. UAB ,,Bitė Lietuva“ rašte Nr. 6000-65 esantis nurodymas, kad UAB ,,Bitė Lietuva“ netaikys tam tikrų mokesčių yra traktuotinas kaip pateikto pasiūlymo keitimas, kuris remiantis VPĮ 29 straipsniu yra draudžiamas. Todėl yra nepagrįstas apelianto UAB ,,Bitė Lietuva“ apeliacinio skundo argumentas, kad pagal sudarytas sutartis su atsakovais UAB ,,Bitė Lietuva“ teikia paslaugas būtent tomis kainomis, kurios buvo nurodytos UAB ,,Bitė Lietuva“ Lentelėje. Minėtas apelianto UAB ,,Bitė Lietuva“ argumentas nepaneigia UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymo neatitikimo Konkurso dokumentuose nurodytiems reikalavimams, taip pat nepaneigia tai, kad UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymo galutinės kainos yra paskaičiuota neteisingai. Pagal VPĮ 29 straipsnio ketvirtąją dalį ir 39 straipsnio pirmąją dalį, suėjus pasiūlymo pateikimo terminams, pateiktas pasiūlymas negali būti keičiamas, o perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pasiūlymas taptų atitinkančiu konkurso dokumentų reikalavimus, nagrinėjamu atveju – kad 3, 4, 6 lentelėse nurodytų paslaugų kainų suma atitiktų galutinę Lentelėje nurodytą kainą. Nurodyta aplinkybė tik patvirtina, kad po vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros buvo vykdomos UAB ,,Bitė Lietuva“ ir AB Rytų skirstomųjų tinklų derybos ir neteisėtai keičiamos UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlyme išdėstytos sąlygos.

35Teisėjų kolegijos nuomone, tokiu būdu buvo pažeisti VPĮ 3 straipsnyje įtvirtinti viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, nediskriminavimo principai, pagal kuriuos viešasis pirkimas turi vykti tikskliai laikantis įstatyme bei konkurso sąlygose numatytų viešojo pirkimo vykdymo taisyklių, ir kad šios taisyklės būtų vienodai taikomos visiems pirkimo dalyviams, jų neišskiriant. Atitinkamomis viešojo pirkimo vykdymo taisyklėmis yra siekiama, kad pirkimas vyktų pagal visiems aiškias procedūras ir būtų išvengta neaiškumų bei įvairių interpretacijų. Nagrinėjamu atveju AB Rytų skirstomieji tinklai, nesilaikydama aiškiai įstatyme bei Konkurso sąlygose numatytų taisyklių ir neteisėtai pripažindama UAB ,,Bitė Lietuva“ Konkurso laimėtoju, nepagrįstai išskyrė vieną iš pirkimo dalyvių ir pažeidė kitų dalyvių, kurie kainas nurodė teisingai, teises bei teisėtus interesus. Dėl to AB Rytų skirstomųjų tinklų Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu viešųjų pirkimų komisijos veiksmai sudarant preliminarią pasiūlymų eilę, sprendimai patvirtinti pasiūlymų eilę ir pripažinti šio Konkurso laimėtoja UAB ,,Bitė Lietuva“ priimti pažeidžiant imperatyvių teisės normų reikalavimus. Todėl šie AB Rytų skirstomųjų tinklų Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu viešųjų pirkimų komisijos sprendimai pagrįstai Vilniaus apygardos teismo sprendimu pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais.

36Dėl Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atvirojo konkurso pagrindu sudarytų paslaugų teikimo sutarčių

37Bylos duomenys patvirtina, kad Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atvirojo konkurso pagrindu paslaugų teikimo sutartys yra sudarytos remiantis AB Rytų skirstomųjų tinklų Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu viešųjų pirkimų komisijos sprendimais, kurie, kaip Vilniaus apygardos teismo konstatuota, yra neteisėti ir priimti pažeidžiant imperatyvias įstatymo nuostatas, todėl remiantis CK 1.78 straipsnio penktąja dalimi ir 1.80 straipsniu Vilniaus apygardos teismas pagrįstai ir teisėtai pripažino šias sutartis negaliojančiomis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartyje konstatavo, kad, panaikinus sprendimą dėl imperatyvių teisės normų pažeidimo, pirkimų komisijos sprendimo pagrindu sudarytos viešųjų pirkimų sutarties galiojimas negali būti pateisinamas, nes iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės (ex iniuria ius non oritur), todėl nustačius, kad pirkimų komisijos sprendimas, priimtas pažeidus Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus principus, bylą nagrinėję teismai galėjo ir turėjo ex oficio privalėjo pagal CK 1.78 straipsnio penktąją dalį konstatuoti niekinio sandorio faktą ir taikyti jo negaliojimo padarinius, nes sandoriai, prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo normoms, yra niekiniai ir negalioja ab inittio, todėl negali sukelti jokių teisinių pasekmių.

38Dėl ieškinio senaties

39Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliantų AB Rytų skirstomųjų tinklų ir UAB ,,Bitė Lietuva“ apeliacinių skundų argumentų, kad Vilniaus apygardos teismas netinkamai aiškino ir taikė ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas. Teisėjų kolegijos nuomone, yra pagrįsta Vilniaus apygardos teismo išvada, jog nėra pakankamo pagrindo teigti, kad ieškinio senaties terminas yra praleistas. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurdodė, kad aplinkybės, esančios šio ieškinio pagrindu, UAB ,,Omnitel“ tapo žinomos nagrinėjant apeliacine tvarka tarp šalių bylą Nr. 2-1327-45/2007, kurioje buvo ginčijami AB Rytų skirstomųjų tinklų skelbto Konkurso rezultatai, bet tik kitu pagrindu. Neišnagrinėjus ginčo kitoje byloje pagal UAB ,,Omnitel“ 2007 m. sausio 19 d. pateiktą ieškinį, atsižvelgiant į protingumo, proceso koncentruotumo principus, esant sustabdytoms pirkimo procedūroms, būtų nelogiška inicijuoti papildomą procesą pagal paaiškėjusias kitas aplinkybes, kai vyksta teisminis procesas dėl tapataus reikalavimo ir yra reali galimybė, kad Lietuvos apeliacinis teismas patenkins UAB ,,Omnitel“ reikalavimą pripažinti AB Rytų skirstomųjų tinklų viešųjų pirkimų komisijos sprendimus neteisėtais. Vilniaus apygardos teismas teisingai nurodė, kad tik išnagrinėjus minėtą bylą apeliacine tvarka UAB ,,Omnitel“ tapo žinoma, kad Konkurso rezultatai pareikštu pagrindu nepanaikinti ir jo teisės lieka pažeistos.

40Pagal CK 1.130 straipsnio antrąją dalį ieškinio senaties terminą nutraukia ieškinio pareiškimas įstatymų nustatyta tvarka, todėl konstatuotina, kad 2007 m. sausio 19 d. UAB ,,Omnitel“ kreipusis su ieškiniu į teismą buvo nutrauktas ieškinio senaties terminas. CK 1.130 straipsnio trečiojoje dalyje numatyta, kad nutrauktas ieškinio senaties terminas prasideda iš naujo nuo to momento, kai išnyko aplinkybės, kurios buvo pagrindas ieškinio senaties terminą nutraukti. Jeigu ieškinio senaties terminą nutraukė ieškinio pareiškimas, tai ieškinio senaties terminas prasideda iš naujo nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, jeigu iš ginčo teisinio santykio galima pareikšti tapatų reikalavimą. Iki senaties termino nutraukimo praėjęs laikas į naują terminą neįskaičiuojamas. Atsižvelgiant į tai, kad tiek civilinėje byloje Nr. 2-1327-45/2007, tiek civilinėje byloje Nr. 2-120-178/2009 ieškovas reiškė tapatų reikalavimą – pripažinti negaliojančiais AB Rytų skirstomųjų tinklų viešųjų pirkimų rezultatus, 2007 m. spalio 9 d. Lietuvos apeliaciniam teismui priėmus nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-444/2007, ieškinio senaties terminas pradėtas skaičiuoti iš naujo, t. y. nuo Lietuvos apeliacinio teismo nutarties įsiteisėjimo – 2007 m. spalio 9 d.

41Teisėjų kolegijos nuomone yra pagrįsta Vilniaus apygardos teismo išvada, kad, net ir sutinkant su atsakovų pozicija dėl ieškinio senaties termino praleidimo, būtų akivaizdus pagrindas konstatuoti termino praleidimą dėl svarbių priežasčių ir jį atnaujinti pagal CK 1.131 straipsnio antrąją dalį. Tais atvejais, jeigu asmuo, veikdamas protingai ir sąžiningai, aktyviais ir teisėtais veiksmais iki bylos iškėlimo siekia apginti savo pažeistas teises, negalima laikyti, jog tai suteikia atsakovui teisę tikėtis, jog asmuo apskritai atsisako savo teisės arba nemato, jog jo teisė yra pažeista. Nagrinėjamuoju atveju ieškovas nuosekliai siekė, kad būtų išnagrinėti jo argumentai dėl UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymo kainos, ir šias aplinkybes patvirtina tai, kad ieškovas apie šiuos VPĮ reikalavimų pažeidimus nurodė ir 2007 m. rugsėjo 25 d. rašytiniuose paaiškinimuose Lietuvos apeliaciniam teismui, nagrinėjausiam ieškovo apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 15 d. sprendimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-451/2008). Pažymėtina, kad, sprendžiant ieškinio senaties klausimo atnaujinimą, viešuosiuose pirkimuose įtvirtintas viešasis interesas užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą nusveria interesą garantuoti teisinių santykių stabilumą.

42Dėl nurodytų argumentų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvados dėl ieškinio tenkinimo iš dalies yra pagrįstos ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškinį tenkino iš dalies.

43Teisėjų kolegija taip pat konstatuoja, kad Vilniaus apygardos teismas tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

44Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliaciniai skundai yra nepagrįsti ir atmestini, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

45Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 98 straipsniu, sprendžia, kad priteistina ieškovui UAB ,,Omnitel“ iš atsakovų (apeliantų) AB Rytų skirstomųjų tinklų ir UAB ,,Bitė Lietuva“ po 1 785 Lt išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti atlyginimo.

46Teisėjų kolgija, vadovaudamasi CPK 79, 88, 92, 96 straipsniais, sprendžia, kad priteistina valstybei iš atsakovų (apeliantų) AB Rytų skirstomųjų tinklų ir UAB ,,Bitė Lietuva“ po 10.25 procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų atlyginimo.

47Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

48Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

49Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Omnitel“ iš atsakovo akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Bitė Lietuva“ po 1 785 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus aštuoniasdešim penkis litus) išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme išlaidų atlyginimo.

50Priteisti valstybei iš atsakovo akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Bitė Lietuva“ po 10,25 Lt (dešimt litų dvidešimt penkis centus) procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų atlyginimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. .... 2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas UAB „Omnitel“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio... 5. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. sausio 21 d. sprendimu nusprendė ieškinį... 6. Teismas nurodė, kad įstatymas nustato, jog perkančioji organizacija turi... 7. Teismas nurodė, kad ginčijamoje pirkimo dalyje paslaugų teikėjai turėjo... 8. Teismas nurodė, kad ieškovas ieškinyje nurodo eilę kainų neatitikimų, su... 9. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad Komisija vien formaliai... 10. Teismas nurodė, kad ieškovas taip pat pareiškė reikalavimą įpareigoti... 11. Teismas nurodė, kad atsakovai šioje byloje prašė taikyti ieškinio senatį,... 12. Apeliaciniu skundu atsakovas AB Rytų skirstomieji tinklai prašo apeliacinės... 13. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Bitė Lietuva“ prašo apeliacinės... 14. Atsakovai UAB „Tetas“, UAB „Rytra“, UAB „Elektros tinklo paslaugos“... 15. Atsiliepime į apeliacinius skundus ieškovas UAB „Omnitel“ prašo... 16. Atsiliepime į atsakovo UAB „Bitė Lietuva“ apeliacinį skundą atsakovas... 17. Atsiliepimuose į apeliacinius skundus atsakovai UAB ,,Tetas“, UAB... 18. Atsiliepime į apeliacinius skundus atsakovas UAB „Rytra“ nurodo, kad su... 19. Apeliaciniai skundai atmestini ir Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 21... 20. Byloje nustatyta, kad AB Rytų skirstomieji tinklai 2006 m. spalio 20 d.... 21. Ieškiniu ginčijamų viešojo pirkimo rezultatų atsiradimo momentu galiojusio... 22. Teisėjų kolegija nepripažįsta apeliacinių skundų argumentų pagrįstais.... 23. Dėl UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymo vertinimo... 24. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliantų AB Rytų skirstomųjų... 25. Teisėjų kolegijos nuomone, yra pagrįsta Vilniaus apygardos teismo išvada,... 26. Ieškiniu ginčijamų Komisijos sprendimų priėmimo momentu galiojusio VPĮ 2... 27. Pateikti į bylą įrodymai patvirtina, kad tarp atsakovų sudarytų... 28. Teisėjų kolegija sprendžia, kad Vilniaus apygardos teismas teisingai... 29. Teisėjų kolegijos nuomone,UAB ,,Bitė Lietuva“ pateiktas pasiūlymas... 30. UAB ,,Bitė Lietuva“ Lentelėje neteisingai nurodė INTRANETO per GPRS... 31. UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymo Lentelėje, nurodydama 1800 PBX abonentų... 32. UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymo 10 lape (4 lentelė) yra nurodytos kainos... 33. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad UAB ,,Bitė Lietuva“ pateiktas... 34. Teisėjų kolegijos nuomone, nepagrįstas ir atmestinas apelianto AB Rytų... 35. Teisėjų kolegijos nuomone, tokiu būdu buvo pažeisti VPĮ 3 straipsnyje... 36. Dėl Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atvirojo... 37. Bylos duomenys patvirtina, kad Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS... 38. Dėl ieškinio senaties... 39. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliantų AB Rytų skirstomųjų... 40. Pagal CK 1.130 straipsnio antrąją dalį ieškinio senaties terminą nutraukia... 41. Teisėjų kolegijos nuomone yra pagrįsta Vilniaus apygardos teismo išvada,... 42. Dėl nurodytų argumentų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 43. Teisėjų kolegija taip pat konstatuoja, kad Vilniaus apygardos teismas... 44. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliaciniai skundai... 45. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 98 straipsniu, sprendžia, kad... 46. Teisėjų kolgija, vadovaudamasi CPK 79, 88, 92, 96 straipsniais, sprendžia,... 47. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 48. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 49. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Omnitel“ iš atsakovo... 50. Priteisti valstybei iš atsakovo akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų...