Byla 2-451/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (pranešėja), Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Omnitel“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 30 d. nutarties, kuria nutraukta civilinė byla Nr. 2-171-54/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Omnitel“ ieškinį atsakovams akcinei bendrovei ,,Rytų skirstomieji tinklai“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Bitė Lietuva“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Tetas“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Rytra“ ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Elektros tinklo paslaugos“ dėl viešojo konkurso rezultatų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

4Atsakovas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ 2006 m. spalio 20 d. paskelbė viešąjį pirkimą Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimui atvirojo konkurso būdu, susidedantį iš dviejų pirkimo objekto dalių. Ieškovas UAB „Omnitel“ ir atsakovas UAB „Bitė Lietuva“ pateikė pasiūlymus abiem pirkimo objekto dalims. AB „Rytų skirstomieji tinklai“ 2007 m. sausio 17 d. informavo, kad konkurso nugalėtoja pripažinta UAB „Bitė Lietuva“.

5Ieškovas UAB ,,Omnitel“ 2007 m. sausio 8 d. pateikė atsakovui AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ pretenziją, nurodydamas, jog atsakovo UAB ,,Bitė Lietuva“ konkursiniame pasiūlyme nurodyta kaina yra nepagrįstai maža (VPĮ 40 str., Konkurencijos įstatymo 16 str. 1 d.). AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ šią pretenziją atmetė.

6Ieškovas UAB „Omnitel“ 2007 m. sausio 19 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB „Rytų skirstomieji tinklai“, trečiajam asmeniui UAB „Bitė Lietuva“, prašydamas minėto konkurso rezultatus pripažinti negaliojančiais dėl pasiūlytos neįprastai mažos kainos. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gegužės 15 d. sprendimu ieškinį atmetė (civilinė byla Nr. 2-1327-45/2007). Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. spalio 9 d. nutartimi šį teismo sprendimą paliko nepakeistą.

7Ieškovas UAB ,,Omnitel“ 2007 m. rugpjūčio 28 d. pateikė atsakovui AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ pretenziją, kurioje nurodė, kad UAB „Bitė Lietuva“ pateiktas pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų, šio pasiūlymo galutinė kaina yra apskaičiuota neteisingai ir pažeidžiant pirkimo sąlygas, nurodyta galutinė kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių sumos. AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ atsisakė nagrinėti šią pretenziją, kaip paduotą praleidus tam numatytą terminą.

8Ieškovas UAB ,,Omnitel“ 2007 m. spalio 16 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“, UAB ,,Bitė Lietuva“, UAB ,,Tetas“, UAB ,,Rytra“ ir UAB ,,Elektros tinklo paslaugos“, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiais minėto atsakovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atvirojo konkurso būdu rezultatus – AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės I-ai pirkimo objekto „Mobiliojo ryšio (GSM) ir GPRS paslaugos“ daliai patvirtinimo ir UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu; pripažinti Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atvirojo konkurso pagrindu sudarytas paslaugų teikimo sutartis dėl I-os pirkimo objekto „Mobiliojo ryšio (GSM) ir GPRS paslaugos“ dalies paslaugų teikimo niekinėmis ir negaliojančiomis; įpareigoti AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Mobiliojo ryšio (GSM), VPN, MPLS, GPRS paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu viešųjų pirkimų komisiją priimti naują sprendimą – patvirtinti naują pasiūlymų eilę I-ai pirkimo objekto „Mobiliojo ryšio (GSM) ir GPRS paslaugos“ daliai ir pripažinti UAB „Omnitel“ pasiūlymą laimėjusiu. Ieškovas nurodė, kad paaiškėjo naujos aplinkybės, neišnagrinėtos civilinėje byloje Nr. 2-1327-45/2007, tai yra kad UAB „Bitė Lietuva“ pateiktas pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų, šio pasiūlymo galutinė kaina yra apskaičiuota neteisingai, bendra kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių sumos. Ieškovo nuomone, dėl šių priežasčių perkančioji organizacija turėjo atmesti šį pasiūlymą. Taip pat ieškovas nurodė, kad 2007 m. lapkričio 12 d. AB „Rytų skirstomieji tinklai“ sudarė paslaugų teikimo sutartį su UAB „Bitė Lietuva“, kuri, ieškovo nuomone, neatitinka imperatyvių reikalavimų, keliamų Viešųjų pirkimų įstatymo pagrindu sudarytoms sutartims, nes nėra nurodyti nei kaina, nei konkrečiai įvardintos paslaugos, terminai ar sutarties galiojimas.

9Vilniaus apygardos teismas 2008 m. balandžio 30 d. nutartimi šią civilinę bylą nutraukė, nurodydamas, jog ieškovas nesilaikė tokios kategorijos byloms privalomos išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti (CPK 293 str. 2 p., VPĮ 120 str.).

10Teismas išaiškino, kad VPĮ 120 straipsnio pirmojoje dalyje numatyta, jog tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. Vadovaujantis VPĮ 121 straipsnio pirmąja dalimi, pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu per 5 dienas nuo dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą savo teisių pažeidimą. Teismo aiškinimu, šis terminas yra naikinamasis ir teismas jo atnaujinti negali (CK 1.117 str. 6 d.).

11Teismas nustatė, kad ieškovas apie jo nurodomas naujai paaiškėjusias aplinkybes sužinojo 2007 m. liepos 23 d. iš UAB „Bitė Lietuva“ konkursinio pasiūlymo, kuris buvo pateiktas Lietuvos apeliaciniam teismui kartu su prašymu dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Tačiau į perkančiąją organizaciją su pretenzija dėl šių naujai paaiškėjusių aplinkybių kreipėsi tik 2007 m. rugpjūčio 28 d. Dėl to teismas sprendė, jog ieškovas praleido pretenzijos pateikimo terminą, todėl perkančioji organizacija pagrįstai atsisakė nagrinėti pretenziją.

12Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Omnitel“ prašo teismo nutartį panaikinti ir bylą grąžinti Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo. Skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

131. Ieškovo perkančiajai organizacijai 2007 m. rugpjūčio 28 d. pateiktas raštas negali būti laikomas atskira pretenzija VPĮ 121 straipsnio prasme, nes šis raštas laikytinas detalizuojančiu 2007 m. sausio 8 d. pateiktą pretenziją ir papildomai pagrindžiančiu ieškovo argumentus dėl atsakovo vykdyto konkurso ir jo priimtų sprendimų teisėtumo. Teisėtų interesų pažeidimu negali būti laikomas naujų aplinkybių paaiškėjimas, naujų argumentų turėjimas. Dėl to, ieškovo nuomone, nepagrįsta teismo išvada, kad pretenzijos pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo 2007 m. liepos 23 d.

142. Net ir laikant, jog 2007 m. rugpjūčio 28 d. ieškovo raštas yra atskira pretenzija, vis tiek nebuvo pažeista VPĮ nustatyta ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarka. Teismas civilinėje byloje Nr. 2-1327-45/2007 pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė atviro konkurso pirkimo procedūras, uždraudė atsakovui sudaryti paslaugų pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta – uždraudė ją vykdyti. Taigi šios priemonės kartu sustabdė ir pretenzijų pateikimo terminus. Be to, pagal analogiją taikant CK 1.130 straipsnio nuostatas, pateikus ieškinį teisme, visi terminai, reguliuojantys pretenzijų pateikimą ir išnagrinėjimą, nutraukiami. Dėl to naujos pretenzijos pateikimo terminas turėtų būti skaičiuojamas tik nuo Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-444/2007 įsiteisėjimo.

15Atsiliepimais į atskirąjį skundą atsakovai AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“, UAB ,,Bitė Lietuva“, UAB ,,Elektros tinklo paslaugos“, UAB ,,Rytra“ bei UAB ,,Tetas“ prašo skundą atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsakovai iš esmės remiasi teismo nutartyje nurodytais argumentais. Taip pat nurodo, kad Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 15 d. sprendimu ir Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 9 d. nutartimi tapatus ginčas dėl ieškovo patikslinto ieškinio reikalavimų jau išnagrinėtas. Ieškovas, nurodydamas patikslintame ieškinyje, kad paaiškėjo naujos aplinkybės, kurios nebuvo nagrinėtos Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1327-45/2007, nesikreipė dėl proceso atnaujinimo (CPK 365 str.). Be to, ieškovas nesikreipė į teismą VPĮ nustatytu 10 dienų terminu dėl 2007 m. rugpjūčio 28 d. pretenzijos nenagrinėjimo. Atsakovų nuomone, kitoje byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis ieškovas grindžia terminų sustabdymą, nereiškia, jog buvo sustabdyta ir pretenzijų nagrinėjimo procedūra bei pretenzijų pateikimo terminai. Pretenzijų nagrinėjimo tvarka nėra pirkimo procedūra.

16Atskirasis skundas tenkintinas.

17Sprendžiant iškilusį ginčą, turi būti atsakyta į kelis klausimus: pirma, ar ieškovo 2007 m. rugpjūčio 28 d. konkurso organizatoriui pateiktas raštas laikytinas atskira pretenzija; antra, ar ieškovas turėjo naudotis ikiteismine ginčo sprendimo tvarka; trečia, jei ieškovas turėjo naudotis ikiteismine ginčų sprendimo tvarka, tai ar tinkamai ja pasinaudojo.

18Dėl ieškovo 2007 m. rugpjūčio 28 d. rašto vertinimo

19Ieškovas nurodė, kad 2007 m. rugpjūčio 28 d. konkurso organizatoriui jo pateiktas raštas yra ne atskira pretenzija, kaip kad teigė teismas bei atsakovai, o tik raštas, detalizuojantis 2007 m. sausio 8 d. pateiktą pretenziją ir papildomai pagrindžiantis ieškovo argumentus dėl atsakovo vykdyto konkurso ir jo priimtų sprendimų neteisėtumo.

20Klausimas dėl šio rašto vertinimo bei dėl pretenzijų tapatumo turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į minėtų raštų turinį. Išanalizavusi jį, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad nagrinėjamas ginčas nėra tapatus Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1327-45/2007 išnagrinėtam ginčui, o ieškovo 2007 m. rugpjūčio 28 d. raštas laikytinas atskira pretenzija. Kaip matyti iš 2007 m. sausio 8 d. pretenzijos turinio, ieškovas nesutiko su konkurso komisijos sprendimu, nurodydamas, jog atsakovo UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlyta kaina yra nepagrįstai maža. Iš esmės ši pretenzija grindžiama nesąžiningos konkurencijos argumentais. Tuo tarpu 2007 m. rugpjūčio 28 d. pretenzijoje ieškovas remiasi minėto atsakovo konkursinio pasiūlymo neatitikimu konkurso sąlygoms. Taigi šios pretenzijos pagrindas iš esmės yra kitas, nors kalbama taip pat apie atsakovo pasiūlytą kainą. Išvadą, jog minėtas raštas yra atskira pretenzija, patvirtina ir atsakovų atsiliepimuose teisingai nurodytos aplinkybės, jog pats ieškovas 2007 m. rugpjūčio 28 d. raštą pavadino pretenzija, pateikė jį pirmiausia perkančiajai organizacijai. Dėl šio teisėjų kolegija atmeta atsakovų AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“, UAB ,,Bitė Lietuva“, UAB ,,Elektros tinklo paslaugos“, UAB ,,Rytra“ bei UAB ,,Tetas“ atsiliepimuose į atskirąjį skundą išdėstytus argumentus, jog nagrinėjamas ginčas yra tapatus Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 15 d. sprendimu išnagrinėtam ginčui (civilinė byla Nr. 2-1327-45/2007), todėl ieškovas turi naudotis proceso atnaujinimo institutu (CPK 365 str.).

21Dėl būtinybės ieškovui laikytis ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos

22Pagal VPĮ 120 straipsnio nuostatas, tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Taigi pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija ir įstatymas nenumato jokių išimčių iš šios taisyklės.

23Atsižvelgdama į tokį teisinį reguliavimą, teisėjų kolegija sprendžia, jog nepaisant to, kad teisme buvo nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo pateiktą ieškinį remiantis pirmojoje, tai yra 2007 m. sausio 8 d. ieškovo pretenzijoje nurodytu pagrindu, ieškovas, keldamas klausimą dėl atsakovo vykdytų viešo pirkimo procedūrų teisėtumo kitu pagrindu ir jam pateikdamas antrąją pretenziją, privalėjo laikytis ikiteisminio ginčo nagrinėjimo tvarkos. Todėl teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus tuo klausimu ir laiko, jog pirmosios instancijos teismas šioje dalyje padarė teisingą išvadą.

24Dėl ieškovo naudojimosi ikiteismine ginčo sprendimo tvarka tinkamumo

25Pretenzijų pateikimo bei nagrinėjimo tvarką ir terminus reglamentuojančio VPĮ 121 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu per penkias dienas nuo dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą savo teisėtų interesų pažeidimą. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovas apie tariamą savo teisėtų interesų pažeidimą sužinojo 2007 m. liepos 23 d. Iš bylos medžiagos matyti, kad pretenziją perkančiajai organizacijai ieškovas pateikė 2007 m. rugpjūčio 28 d., o tokius pat argumentus nurodė ir 2007 m. rugsėjo 25 d. rašytiniuose paaiškinimuose Lietuvos apeliaciniam teismui, tuo metu nagrinėjusiam ieškovo skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 15 d. sprendimo. Taigi pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, jog ieškovas praleido įstatymo nustatytą terminą pateikti pretenzijai, kuri grindžiama tuo, kad atsakovo UAB „Bitė Lietuva“ pateiktas konkursinis pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų.

26Teisėjų kolegija atmeta ieškovo atskirajame skunde išdėstytus argumentus, jog civilinėje byloje Nr. 2-1327-45/2007 pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius ginčo konkurso pirkimo procedūras, kartu buvo sustabdytas ir pretenzijų pateikimo terminas, todėl turi būti taikomos CK 1.130 straipsnio pirmosios ir trečiosios dalies nuostatos. Tokie apelianto teiginiai yra nepagrįsti. Visų pirma, kaip minėta, ieškovo 2007 m. rugpjūčio 28 d. pretenzija yra atskira, kitu pagrindu remiantis paduota pretenzija, todėl jos padavimo terminų negali įtakoti kitos civilinės bylos nagrinėjimas ir pirkimo procedūrų sustabdymas taikant laikinąsias apsaugos priemones. Antra, toks apelianto aiškinimas prieštarautų pačių laikinųjų apsaugos priemonių paskirčiai bei tikslams, nes šiomis priemonėmis siekiama užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Trečia, kaip minėta, VPĮ įtvirtintas vienareikšmis reikalavimas, jog pretenzija turi būti pateikiama per penkias dienas nuo tos dienos, kada tiekėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie tariamą savo teisių pažeidimą.

27Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas civilinę bylą nutraukė nustatęs, jog ieškovas praleido minimą pretenzijos pateikimui skirtą penkių dienų terminą bei konstatavęs, jog minėtas terminas yra naikinamasis ir teismas negali jo atnaujinti.

28Teisėjų kolegija su tokia teismo išvada nesutinka. Teisė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos yra viena iš pamatinių kiekvienam asmeniui garantuojamų teisių. Nors ši teisė nėra absoliuti ir turi būti įgyvendinama įstatymų nustatyta tvarka bei sąlygomis, tačiau kiekviena įstatymo nuostata, ribojanti tokią asmens teisę kreiptis į teismą, negali būti aiškinama plečiamai. Dėl to ir terminai, nuo kurių priklauso asmens teisė kreiptis į teismą, gali būti laikomi naikinamaisiais tik tokiu atveju, kai tai akivaizdu iš įstatymo nuostatų turinio. Nagrinėjamu atveju VPĮ normų aiškinimas, priešingai nei nustatė pirmosios instancijos teismas, neduoda pakankamo pagrindo teigti, kad minėtas penkių dienų terminas yra naikinamasis. Šią išvadą patvirtina ir VPĮ 121 straipsnio antroji dalis, kurioje numatyta, kad perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo. Taigi minėtų teisės normų analizė leidžia teigti, kad teisė paduoti pretenziją negrįžtamai išnyksta ir terminas minėtam veiksmui atlikti negali būti atnaujinamas tik po to, kai jau yra pasirašyta pirkimo sutartis su paskelbtu konkurso laimėtoju. Tuo remdamasi teisėjų kolegija sprendžia, kad klausimas, ar pretenzijos padavimo terminas gali būti atnaujinamas ar ne, priklauso nuo to, ar jau sudaryta pirkimo sutartis. Iš šalių procesinių dokumentų matyti, kad paslaugų teikimo sutartis tarp atsakovų AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir UAB „Bitė Lietuva“ buvo sudaryta 2007 m. lapkričio 12 d. Taigi 2007 m. rugpjūčio 28 d., tai yra ieškovo pretenzijos pateikimo metu, tokia sutartis dar nebuvo sudaryta, todėl klausimas, ar gali būti atnaujintas ieškovo pretenzijos pateikimo terminas, turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į tai, ar yra svarbių priežasčių, dėl kurių ieškovas šį terminą praleido (CPK 1.117 str. 4 d.).

29Teisėjų kolegija pažymi, jog sprendžiant pretenzijos pateikimo termino atnaujinimo klausimą, turi būti atsižvelgiama į anksčiau šioje nutartyje paminėtą kiekvieno asmens teisę teisme ginti tariamai pažeistas teises bei teisėtus interesus, o taip pat į viešąjį interesą, jog tokio pobūdžio pirkimai vyktų skaidriai, laikantis įstatymo reikalavimų ir kiek įmanoma būtų pašalintos abejonės dėl tokių pirkimų teisėtumo (VPĮ 3 str.). Iš kitos pusės, privalu įvertinti tai, kad nustatant šiuos terminus siekiama, jog viešieji pirkimai vyktų kiek galima operatyviau, ekonomiškiau, o asmuo, nesutinkantis su perkančiosios organizacijos sprendimais, savo teisėmis naudotųsi sąžiningai, neturėtų galimybės vilkinti proceso ir pan.

30Remdamasi bylos medžiaga, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo 2007 m. sausio 8 d. ir 2007 m. rugpjūčio 28 d. pretenzijų turinys leidžia konstatuoti, jog ieškovas, remdamasis skirtingais pagrindais, nuosekliai ginčija atsakovo pasiūlymo kainą. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog Lietuvos apeliacinio teismo pranešimas ieškovui apie teisme gautą atsakovo prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo su pridėtais dokumentais, tarp kurių nurodytas ir minimas atsakovo UAB „Bitė Lietuva“ konkursinio pasiūlymo originalus nuorašas, ieškovui buvo išsiųstas 2008 m. liepos 20 d. (civilinė byla Nr. 2-1327-45/2007, t. 3, b. l. 138). Taigi turint omenyje, kad ieškovas kelia klausimą, jog šio konkurso dalyvio pasiūlyta galutinė kaina neatitinka duomenims, kurie nurodyti konkursiniuose dokumentuose, tai yra, kad pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygoms, pretenzijos atsakovui pateikimas tik 2007 m. rugpjūčio 28 d. negali būti traktuojamas, kaip nepagrįstas delsimas ar proceso vilkinimas. Išvadą, kad ieškovas nuosekliai siekė, kad būtų išnagrinėti minimi jo argumentai patvirtina taip pat tai, kad ieškovas apie šiuos, jo nuomone, VPĮ pažeidimus nurodė ir 2007 m. rugsėjo 25 d. rašytiniuose paaiškinimuose Lietuvos apeliaciniam teismui, tuo metu nagrinėjusiam ieškovo skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 15 d. sprendimo. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. spalio 9 d. nutartimi teismo 2007 m. gegužės 15 d. sprendimą paliko nepakeistą. Šiuose paaiškinimuose raštu nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismas nenagrinėjo, nurodydamas, jog šio apeliacinio bylos nagrinėjimo procese gali būti atsižvelgta tik į tas papildomo paaiškinimo aplinkybes, kurios buvo nurodytos apeliaciniame skunde (CPK 320 str.). Taip pat nėra pagrindo išvadai, kad ieškovas būtų delsęs pareikšti šį ieškinį: nagrinėjamas ieškininis pareiškimas teismui paduotas 2007 m. spalio 16 d. Taigi, kaip matyti iš nurodytų aplinkybių, ieškovas aktyviai ir nevilkindamas proceso gynė savo tariamai pažeistas teises (CPK 185 str.).

31Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, viešąjį interesą dėl viešųjų pirkimų skaidrumo ir teisėtumo užtikrinimo bei į tai, jog nėra jokių proceso vilkinimo iš ieškovo pusės požymių, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo praleistas pretenzijos pateikimo terminas atnaujintinas, o perkančiajai organizacijai atsisakius nagrinėti šią pretenziją ir ieškovui padavus ieškinį teismui, nėra pagrindo nutraukti civilinę bylą (VPĮ 120 str. 2 d.).

32Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, nutraukdamas civilinę bylą CPK 193 straipsnio 2 pagrindu, neteisingai išaiškino teisės normas, reglamentuojančias pretenzijų pateikimo terminus, jų rūšį, trukmę, eigos pradžią, atnaujinimo galimybes bei pagrindus. Dėl to atskirasis skundas tenkintinas, skundžiama teismo nutartis naikintina ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės (CPK 329 str. 1 d.).

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio antru punktu,

Nutarė

34Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 30 d. nutartį panaikinti ir grąžinti bylą tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 4. Atsakovas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ 2006 m. spalio 20 d. paskelbė... 5. Ieškovas UAB ,,Omnitel“ 2007 m. sausio 8 d. pateikė atsakovui AB ,,Rytų... 6. Ieškovas UAB „Omnitel“ 2007 m. sausio 19 d. kreipėsi į teismą su... 7. Ieškovas UAB ,,Omnitel“ 2007 m. rugpjūčio 28 d. pateikė atsakovui AB... 8. Ieškovas UAB ,,Omnitel“ 2007 m. spalio 16 d. kreipėsi į teismą su... 9. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. balandžio 30 d. nutartimi šią civilinę... 10. Teismas išaiškino, kad VPĮ 120 straipsnio pirmojoje dalyje numatyta, jog... 11. Teismas nustatė, kad ieškovas apie jo nurodomas naujai paaiškėjusias... 12. Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Omnitel“ prašo teismo nutartį panaikinti... 13. 1. Ieškovo perkančiajai organizacijai 2007 m. rugpjūčio 28 d. pateiktas... 14. 2. Net ir laikant, jog 2007 m. rugpjūčio 28 d. ieškovo raštas yra atskira... 15. Atsiliepimais į atskirąjį skundą atsakovai AB ,,Rytų skirstomieji... 16. Atskirasis skundas tenkintinas.... 17. Sprendžiant iškilusį ginčą, turi būti atsakyta į kelis klausimus: pirma,... 18. Dėl ieškovo 2007 m. rugpjūčio 28 d. rašto vertinimo... 19. Ieškovas nurodė, kad 2007 m. rugpjūčio 28 d. konkurso organizatoriui jo... 20. Klausimas dėl šio rašto vertinimo bei dėl pretenzijų tapatumo turi būti... 21. Dėl būtinybės ieškovui laikytis ikiteisminės ginčų sprendimo... 22. Pagal VPĮ 120 straipsnio nuostatas, tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji... 23. Atsižvelgdama į tokį teisinį reguliavimą, teisėjų kolegija sprendžia,... 24. Dėl ieškovo naudojimosi ikiteismine ginčo sprendimo tvarka tinkamumo... 25. Pretenzijų pateikimo bei nagrinėjimo tvarką ir terminus reglamentuojančio... 26. Teisėjų kolegija atmeta ieškovo atskirajame skunde išdėstytus argumentus,... 27. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas civilinę bylą nutraukė... 28. Teisėjų kolegija su tokia teismo išvada nesutinka. Teisė kreiptis į... 29. Teisėjų kolegija pažymi, jog sprendžiant pretenzijos pateikimo termino... 30. Remdamasi bylos medžiaga, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo 2007 m.... 31. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, viešąjį interesą dėl viešųjų... 32. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio antru... 34. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 30 d. nutartį panaikinti ir...