Byla 2-402/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo B. S. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 5 d. nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1050-54/2008 pagal ieškovo B. S. S. ieškinį atsakovams S. S., D. S., trečiajam asmeniui Vilniaus miesto 2 - ojo notarų biuro notarei D. M., dėl įgaliojimo ir dovanojimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2008 m. balandžio 30 d. sprendimu, civilinėjė byloje Nr. 2-1050-54/2008, atmetė ieškovo B. S. S. ieškinį atsakovams D. S., S. S., trečiajam asmeniui Vilniaus miesto 2 - ojo notarų biuro notarei D. M., dėl įgaliojimo ir dovanojimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. birželio 9 d. nutartimi, civilinėje byloje Nr. Nr. 2A-91/2009, pirmos instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. lapkričio 4 d. nutartimi, civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2009, pirmos instancijos teismo sprendimą, bei apeliacinės instancijos teismo nutartį paliko nepakeistas.

7Pareiškėjas B. S. S. 2010 m. birželio 30 d. pateikė teismui prašymą atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1050-54/2008, prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 30 d. sprendimą ir ieškinį tenkinti bei paskirstyti bylinėjimosi išlaidas. Procesą prašė atnaujinti remiantis A. G. teismo medicininių tyrimų biuro Teismo medicinos specialisto 2010 m. kovo 9 d. – 2010 m. kovo 31 d. konsultacine išvada Nr.P-KI-82-17 (toliau išvada Nr.P-KI-82-17), kuri paneigia įsiteisėjusio sprendimo išvadas. Pareiškėjas nurodė, kad bylą nagrinėję teismai jam nepalankius procesinius sprendimus priėmė padarę išvadą, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas įgaliojimo pasirašymo metu buvo tokios būsenos, dėl kurios nesugebėtų suprasti savo veiksmų ir juos valdyti. Teismui pateikta Teismo medicinos specialisto konsultacinė išvada Nr.P-KI-82-17 patvirtina, kad bylą nagrinėjusių teismų išvados dėl ieškovo būsenos, jos vertinimo ir poveikio ieškovo veiksmams, sudarant įgaliojimą yra visiškai klaidingos, todėl teismai bylą išsprendė neteisingai.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 5 d. nutartimi pareiškėjo B. S. S. prašymą atmetė bei atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje pagal ieškovo B. S. S. ieškinį atsakovams S. S., D. S., trečiajam asmeniui Vilniaus miesto 2 – ojo notarų biuro notarei D. M., dėl įgaliojimo ir dovanojimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis. Teismas nurodė, kad pareiškėjo B. S. S. teismui kartu su prašymu atnaujinti procesą pateiktoje 2010 m. kovo 9 d. – 2010 m. kovo 31 d. A. G. teismo medicininių tyrimų biuro išvadoje (išvados 4-30 psl.) iš esmės pažodžiui yra perrašyti ir vertinami išnagrinėtoje byloje esantys rašytiniai įrodymai, susiję su B. S. S. sveikatos būkle ir tai nėra naujai paaiškėjusi bylos aplinkybė. Aplinkybė, kad specialisto išvadą Nr. P-KI-82-17 pasirašę specialistai (gydytojai) vadovaujantis tais pačiais byloje duomenimis padarė kitas išvadas, negu bylą išnagrinėję pirmos, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismai, nesudaro pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymo dėl proceso atnaujinimo. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo ir atsakovų prašymu, B. S. S. atlikta ambulatorinė teismo psichiatrinė ekspertizė. Su Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2008 m. sausio 8 d. – 2008 m. sausio 30 d. ekspertizės akto Nr. 1. išvadomis B. S. S. sutiko, neprašė skirti papildomos ar pakartotinės ekspertizės, neteikė teismams naujų ar papildomų įrodymų dėl sveiktos būklės, todėl teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas neįrodė, kad naujai paaiškėjusios, bet bylos nagrinėjimo metu egzistavusios aplinkybės pareiškėjui negalėjo būti ir nebuvo žinomos. Teismas pažymėjo, kad tik teismo paskirta ekspertizė ir į bylą pateiktas teismo ekspertizės aktas turi didesnę įrodomąją galią nei kiti byloje esantys, bei tas pačias aplinkybes patvirtinantys įrodymai, todėl pareiškėjo pateikta A. G. teismo medicininių tyrimų biuro Teismo medicinos specialisto konsultacinė 2010 m. kovo 9 d. – 2010 m. kovo 31 d. išvada Nr. P-KI-82-17, vertintina tik kaip paprastas rašytinis įrodymas, kuris negali paneigti Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2008 m. sausio 8 d. – 2008 m. sausio 30 d. ekspertizės akto Nr. 1 išvadų. Be to, pareiškėjo duoti paaiškinimai medikams ir psichikos būklės įvertinimas praėjus daugiau kaip 3,5 metams po pasirašyto ginčijamo įgaliojimo, yra aplinkybės, kurios atsirado jau po bylos išnagrinėjimo.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Pareiškėjas B. S. S. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartį panaikinti, ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti pareiškėjo prašymą ir atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1050-54/2008. Atskirąjį skundą prašo nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundą grindžia šiais argumentais:

141. Teismas priimdamas nutartį pažeidė CPK 176, 185 straipsnių, 366 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 370 straipsnio 3 dalies reikalavimus. Prašymo pagrįstumo klausimą išnagrinėjo formaliai, neatsižvelgė į proceso atnaujinimo tikslus, nepaisė CPK 3 straipsnio 7 dalyje įtvirtintų principų.

152. Pareiškėjo pateikta A. G. teismo medicininių tyrimų biuro Teismo medicinos specialisto konsultacinė 2010 m. kovo 9 d. – 2010 m. kovo 31 d. išvada Nr. P-KI-82-17, nei pareiškėjui, nei bylą nagrinėjusiems teismams nebuvo žinoma, todėl minėta išvada yra naujas įrodymas šioje byloje.

163. Teismas neįvertino išvados Nr. P-KI-82-17 turinio. Teismui sprendžiant pareiškėjo prašymo pagrįstumą, teismas turėjo įvertinti, kokias faktines aplinkybes teismai nagrinėję bylą nustatė, ir kokias teisiškai reikšmingas bylos baigčiai faktines aplinkybes patvirtina pareiškėjo pateikta išvada Nr. P-KI-82-17, t. y. kokias faktines aplinkybes bylą nagrinėję teismai galėtų nustatyti, jeigu nagrinėjant bylą, byloje būtų pateikta pareiškėjo išvada Nr. P-KI-82-17.

174. Pareiškėjo pateikta išvada daro esminę įtaką bylos baigčiai, t. y. patvirtina, kad bylą išnagrinėję teismai, atmesdami ieškovo ieškinio dalį dėl įgaliojimo teisėtumo, ginčo santykį kvalifikavo neteisingai, nes ginčo santykiui neteisingai taikė CK 1.89 straipsnio nuostatas.

185. Bylos nagrinėjimo metu nebuvo medicinos specialistų išvadų, kurios leistų daryti išvadą apie tai, kad ieškovas nuo 2005 m. lapkričio mėnesio, įskaitant ir 2006 m. rugsėjo 1 d., sirgo psichine liga, taip pat nėra tokių specialistų išvadų, kuriose būtų pasakyta, jog ginčijamo įgaliojimo pasirašymo metu ieškovas negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, todėl pirmos instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad aplinkybės, susijusios su pareiškėjo sveikata, jam buvo žinomos nagrinėjant bylą pirmosios, apeliacinės bei kasacinės instancijos teismuose.

196. Teismas, nurodydamas, kad specialisto išvadoje Nr. P-KI-82-17 iš esmės yra perrašyti ir vertinami byloje esantys įrodymai, susiję su pareiškėjo sveikatos būkle, vertino tik minėtos išvados turinį, tačiau į galutinę išvadą neatsižvelgė, neapklausė išvadą rašiusių asmenų. Taigi, teismas pažeidė CPK 176, 185 straispnių reikalavimus, įpareigojančius teismą įvertinti bylos įrodymus, remiantis visapusišku ir objektyviu, bylos baigčiai teisiškai reikšmingų aplinkybių išnagrinėjimu.

207. Apeliantas nesutinka su teismo argumentais, kad pareiškėjo sveikatos atliktas tyrimas praėjus beveik 3,5 m. po to, kai buvo pasirašytas ginčijamas įgaliojimas ir suformuluota išvada, nėra pakankamas pagrindas atnaujinti procesą byloje, nes Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2008-01-08 – 2008-01-30 ekspertizės aktas Nr. 1., kuriuo rėmėsi teismai priimdami sprendimą ir nutartis, surašytas apskritai neatlikus jokių tyrimų. Teismas neatsižvelgė, jog ekspertizės akto Nr. 1 tiriamoji dalis nepatvirtina, kad šį aktą surašę ekspertai būtų atlikę kokį nors tyrimą, nes akte nenurodyti nei tyrimo būdai, nei metodai, nei tyrimo eiga ir jo turinys, nei tyrimo metu gauti tyrimo rezultatai, akte nėra pateiktas motyvuotas medicininis sveikatos įvertinimas.

218. Aplinkybė, kad pareiškėjas neprašė skirti papildomos ar pakartotinės ekpsertizės, nereiškia, kad pareiškėjas sutiko su ekpertizės Nr. 1 išvadomis. Teismas nesusipažino su bylos medžiaga, nes tiek apeliaciniame, tiek kasaciniame skunde pareiškėjas nurodė, jog nesutinka su byloje esančių įrodymų vertinimu, o taip pat ir su ekpertizės aktu Nr. 1.

22Atsakovai S. S. ir D. S. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti (b.l. 116-121). Atsiliepime nurodo, jog nėra teisinio pagrindo atnaujinti proceso išnagrinėtoje byloje. Pareiškėjas netinkamai aiškina CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas. Pareiškėjo pateikta išvada Nr. P-KI-82-17 negali būti vertinama kaip naujai paaiškėjusi aplinkybė, nes šioje išvadoje nėra nurodyta jokių naujų paaiškėjusių aplinkybių ar įrodymų, kurie būtų reikšmingi vertinant pareiškėjo sveikatos būklę ir gebėjimą suprasti savo veiksmus bei jų pasekmes ginčijamo įgaliojimo pasirašymo dieną – 2006-09-01. Specialisto išvadoje Nr. P-KI-82-17 yra nurodyta, kad tyrimo objektai yra medicininiai dokumentai ir bylos medžiaga. Toliau išvadoje iš esmės pažodžiui yra perrašyti ir vertinami išnagrinėtoje byloje esantys rašytiniai įrodymai. Nauji B. S. S. specialistams 2010 m. kovo mėnesį duoti paaiškinimai, po 3,5 metų nuo ginčijamo sandorio sudarymo ir medikų nuomonė dėl pareiškėjo sveikatos būklės, yra aplinkybės, atsiradusios jau po bylos išnagrinėjimo, todėl nesudaro pagrindo atnaujinti proceso pagal LR CPK 366 straispnio 1 dalies 2 punktą. Pareiškėjo sveikatos būklė buvo įvertinta Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2008-01-01 – 2008-01-30 ekspertizės aktu Nr. 1. Ši ekspertizė buvo paskirta atsižvelgiant tiek į B. S. S. prašyme, tiek į atsakovų prašyme dėl ekspertizės skyrimo pateiktus klausimus. Pareiškėjas naujų ar papildomų įrodymų, susijusių su jo sveikatos būkle bylą nagrinėjusiems teismams, nepateikė, byloje neprašė skirti papildomos ar pakartotinės ekspertizės, todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, kad pareiškėjas neįrodė, kad jo nurodomos aplinkybės nebuvo jam žinomos ir negalėjo būti žinomos nagrinėjant bylą.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Atskirasis skundas netenkintinas

25Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose nustatyta teismo sprendimo teisinė galia suponuoja jo nekintamumą, teismo sprendimo pagrindu atsiradusių teisinių santykių stabilumą, tačiau galimi atvejai, kai po bylos išsprendimo paaiškėja naujų teisinių ar faktinių aplinkybių, turinčių įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Tokiai situacijai įstatymų leidėjas įtvirtino proceso atnaujinimo institutą – ekstraordinarinį būdą įsiteisėjusiam teismo sprendimui peržiūrėti. Jo taikymas galimas tik esant konkrečiai įstatymo apibrėžtiems pagrindams, kurie dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti patikrinti instancine tvarka.

26CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai, t. y. teisiškai reikšmingi faktai, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas, peržiūrint bylą instancine tvarka. Siekiant apsaugoti bylos dalyvių ir kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, užtikrinant teisinių santykių stabilumą, užkertant kelią formaliam šio instituto taikymui ir piktnaudžiavimui juo, įstatyme nustatytos proceso atnaujinimo sąlygos: 1) įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia besikreipiančio asmens teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 365 straipsnis. 1 dalis.); 2) asmuo su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą (CPK 368 straipsnis.); 3) prie prašymo turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 straipsnis 2 dalis.) ir kt. Šių normų analizė leidžia padaryti išvadą, kad įstatymų leidėjas numatė proceso atnaujinimo galimybę tik esant pakankamiems esminės klaidos byloje įrodymams, pareiškėjui veikiant sąžiningai ir aktyviai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. V. K. v. G. M.;, bylos Nr. 3K-3-303/2007).

27Prašymą atnaujinti procesą pareiškėjas grindžia CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kuriame numatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

28Pareiškėjo teigimu naujai paaiškėjusios bylos aplinkybės yra nustatytos A. G. teismo medicininių tyrimų biuro Teismo medicinos specialisto konsultacinėje 2010 m. kovo 9 d. – 2010 m. kovo 31 d. išvadoje Nr. P-KI-82-17, kuri paneigia pirmos, apeliacinės bei kasacinės instancijos teismų išvadas, kad pareiškėjas įgaliojimo pasirašymo metu suprato savo veiksmus ir galėjo juos valdyti. Išvada Nr. P-KI-82-17 yra naujas įrodymas byloje, kurio nagrinėjant bylą pirmos, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose nebuvo, o esant šiai išvadai nagrinėjant bylą iš esmės, ji būtų turėjusi esminę reikšmę priimant sprendimus. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais apelianto argumentais ir pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindą vertina visų bylos aplinkybių kontekste.

29Įstatymo prasme, viena iš sąlygų procesui atnaujinti minėtu pagrindu yra paaiškėjusios aplinkybės naujumas. Naujai paaiškėjusios aplinkybės ir įrodymai turi turėti bylai esminę reikšmę, nes naujai paaiškėję faktai turi atskleisti priimtų sprendimų nepagrįstumą ar neteisėtumą. Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažintinos tik tokios aplinkybės, kurios atitinka šiuos požymius: jos egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės bei priimant sprendimą, šios aplinkybės nebuvo žinomos ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui nagrinėjant bylą iš esmės, šios aplinkybės sužinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui, joms esant galėjo būti priimtas visiškai kitoks sprendimas.

30Pareiškėjo naujai paaiškėjusi aplinkybe nurodoma A. G. teismo medicininių tyrimų biuro Teismo medicinos specialisto konsultacinė 2010 m. kovo 9 d. – 2010 m. kovo 31 d. išvada Nr. P-KI-82-17. Šioje išvadoje Nr. P-KI-82-17 nurodyta, jog tyrimo objektai yra mediciniai dokumentai ir bylos medžiaga, t. y. tyrimo šaltinis yra medicininiai dokumentai ir faktinės aplinkybės, kurios buvo nagrinėjant bylą iš esmės: tai Antakalnio poliklinikos medicininės kortelės duomenys nuo 1984 m. (2005-12-09, 2005-12-22, 2006-10-03 gydytojų įrašai), Antakalnio psichikos sveikatos centro duomenys (2006-10-31 2006-11-22, 2006-12-13, 2006-12-20, 2007-02-02, 2007-04-02 gydytojų įrašai), Všį Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro mediciniai dokumentai ir įrašai, VU Onkologijos instituto 2007-10-23 raštai Nr.R3-1176-/Nr.R3-1175, kuriuose išdėstyta pareiškėjo 2005-12-22 – 2007-05-03 laikotarpiu gydymo eiga, Všį Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro 2007-04-17 raštas Nr. RS 01-1351 „Dėl medikamentų poveikio“, Centrinės teismo psichiatrijos komisijos 2008-01-08 medžiaga ir kiti mediciniai dokumentai. Kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad specialisto išvadoje Nr. P-KI-82-17 perrašyti visi pareiškėjo mediciniai duomenys, kurie buvo nagrinėjant bylą iš esmės. Taigi, naujai pateiktoje išvadoje Nr. P-KI-82-17 nėra naujų ekspertinio tyrimo šaltinių, duomenų, į klausimus atsakyta remiantis duomenimis, kurie jau buvo nagrinėjant bylą iš esmės, todėl šis dokumentas negali būti vertintinas kaip naujai paaiškėjusi aplinkybė byloje, kuri pareiškėjui nebuvo žinoma bylos nagrinėjimo metu. Iš atskirojo skundo argumentų matyti, kad pareiškėjas pateiktą išvadą Nr. P-KI-82-17, kaip naują aplinkybę laiko dėl šioje išvadoje suformuluotų atsakymų į klausimus, t. y., kad pareiškėjas ginčijamo sandorio metu negalėjo suprasti savo veikmsų, ir tai yra naujai paiškėjus aplinkybė, kuri yra pagrindas proceso atnaujinimui. Nagrinėjamu atveju būtina pažymėti, jog pareiškėjo psichinė sveikatos būklė ekspertinės įstaigos buvo vertinama nagrinėjant bylą iš esmės ir Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2008-01-08/30 ekspertizės akto Nr. 1. išvadoje yra konstatuota, kad objektyvių duomenų, kad pareiškėjas ginčijamų sandorių sudarymo dieną negalėjo suprasti savo veiksmų, nėra. Minėtos ekspertizės išvados nėra nuginčytos ar paneigtos įstatymų nustatyta tvarka, todėl tiek pirmos instancijos, tiek apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti 2008-01-08/30 ekspertizės akto Nr. 1 išvadomis. Tuo tarpu pareiškėjo pateikta A. G. teismo medicininių tyrimų biuro Teismo medicinos specialisto konsultacinė 2010 m. kovo 9 d. – 2010 m. kovo 31 d. išvada Nr. P-KI-82-17, kaip pagrindas proceso atnaujinimui yra tik rašytinis įrodymas, gautas komerciniais pagrindais ir yra ne ekspertizė, o tik konsultacinė išvada, kuri niekaip nepaneigia Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2008-01-08/30 ekspertizės akto Nr. 1. išvadų. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad naujai pateiktos išvados Nr. P-KI-82-17 tyrimo objektas ir šaltinis yra medžiaga, kuri buvo jau išnagrinėta pirmos, apeliacinės bei kasacinės instancijos teismuose, o A. G. konsultacinė išvada savo galia negali paneigti 2008-01-08/30 ekspertizės akto Nr. 1, nes pagal formuojamą teismų praktiką teismo psichiatrijos ekspertizės aktai vertintini kaip turintys didesnę įrodomąją galią, nes gauti CPK VII skirsnyje nustatyta tvarka, palyginus su teismo medicinos specialisto ir psichiatro psichoterapeuto išvada, teisėjų kolegija daro išvadą, jog A. G. teismo medicininių tyrimų biuro Teismo medicinos specialisto konsultacinė 2010 m. kovo 9 d. – 2010 m. kovo 31 d. išvada Nr. P-KI-82-17 nėra naujai paaiškėjusi aplinkybė civilinėje byloje. Teisėjų kolegija pažymi, jog vertinant, ar nauji įrodymai laikytini naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, teismas taip pat vertina, ar nauji įrodymai, kurių pagrindu pareiškėjas prašo atnaujinti procesą, negalėjo būti pateikti anksčiau ne dėl pareiškėjo kaltės, ar esant tokioms sąlygoms, kokios buvo nagrinėjant bylą, asmuo ėmėsi reikiamų priemonių joms sužinoti. Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjas viso proceso metu siekė įrodyti aplinkybes, jog ginčijamo įgaliojimo pasirašymo metu buvo tokios būklės, jog negalėjo sprasti savo veiksmų, tačiau pakartotinės teismo psichiatrinės ekspertizės, kuri paneigtų jau atliktos, rezultatus, atlikti neprašė, o A. G. konsultacinę išvadą Nr. P-KI-82-17 pateikė tik išnagrinėjus bylą visose teismų instancijose, ir kuomet sprendimas jau buvo įsiteisėjęs. Esant šioms aplinkybėms, negalima pripažinti, jog pareiškėjas esant tokioms sąlygoms, kokios buvo nagrinėjant bylą, ėmėsi reikiamų priemonių pateikiamoms aplinkybėms sužinoti.

31Apeliantas nurodo, jog teismui sprendžiant pareiškėjo prašymo pagrįstumą, teismas turėjo įvertinti, kokias faktines aplinkybes teismai nagrinėję bylą nustatė, ir kokias teisiškai reikšmingas bylos baigčiai faktines aplinkybes patvirtina pareiškėjo pateikta išvada Nr. P-KI-82-17, t.y., kokias faktines aplinkybes bylą nagrinėję teismai galėtų nustatyti, jeigu nagrinėjant bylą, byloje būtų pateikta pareiškėjo specailisto išvada Nr. P-KI-82-17. Apelianto nuomone pateikta išvada Nr. P-KI-82-17 daro esminę įtaką bylos baigčiai. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais apelianto argumentais.

32Atsižvelgiant į klausimų, susijusių su asmens psichine sveikata vertinimo sudėtingumą ir specialių žinių būtinumą, eksperto išvada ar konsultacinė išvada apie asmens psichinę sveikatą yra reikšmingas įrodymas byloje, tačiau teismas nustatymas, ar asmuo sandorio sudarymo metu suprato savo veiksmus ir galėjo juos valdyti, yra ne tik mokslinės išvados – teismo psichiatrijos ekspertizės dalykas, bet ir fakto klausimas, kurį nustato teismas, įvertinęs visus kitus byloje esančius įrodymus, prireikus – išklausęs ir ekspertus. Teismas vertina taip pat psichinės sveikatos padarinius asmens socialiniam gyvenimui, turtiniams interesams, gebėjimą dalyvauti įvairiose socialinio gyvenimo srityse, t. y. vertina ginčijamų sandorių laikotarpiu asmens priimtus sprendimus, sudarytus sandorius, dalyvavimą kasdieninėje veikloje, buityje ir kitas svarbias aplinkybes. Pagal CPK 218 straipsnio nuostatas eksperto išvada teismui nėra privaloma, todėl daryti išvadą, jog pareiškėjo pateikta specialisto išvada Nr. P-KI-82-17 daro esminę įtaką bylos baigčiai, nėra pagrindo.

33Pirmos instacijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjo prašymą, vertino specialisto išvados Nr. P-KI-82-17 turinį, pažymėdamas, kad šios išvados turinyje yra perrašyti visi mediciniai duomenys, kurie buvo nagrinėjant bylą iš esmės, vertino galutinę išvadą, konstatuodamas, jog remiantis tais pačiais šaltiniais padaryta priešinga išvada dėl pareiškėjo sveikatos nesudaro pagrindo atnaujinti proceso byloje. Įvertintos taip pat pareiškėjo pastangos bylos nagrinėjimo metu prašyti pakartotinės sveikatos ekspertizės byloje ir sužinoti savo sveikatos būklę proceso metu, įvertinti proceso atnujinimo tikslai, šio instituto paskirtis, ir bendrieji teisės principai, todėl teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus, jog pirmos instancijos teismas nagrinėdamas bylą pažeidė CPK 176, 185 straipsnių, 370 straipsnio 3 dalies reikalavimus, prašymo pagrįstumo klausimą išnagrinėjo formaliai, neatsižvelgė į proceso atnaujinimo tikslus, nepaisė CPK 3 straipsnio 7 dalyje įtvirtintų principų.

34Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskirojo skundo argumentus ginčo klausimu ir juos įvertinusi (CPK 185 straipsnis) konstatuoja, jog pirmos instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino materialines bei procesines teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmos instancijos teismo nutarties, todėl atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

35Dėl bylinėjimosi išlaidų

36Atsakovai prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos tiesme, tačiau nepateikė rašytinių įrodymų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl atsakovams bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 98 straipsnis).

37Lietuvos apeliacinio teismo, Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

38Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. balandžio 30 d. sprendimu, civilinėjė... 7. Pareiškėjas B. S. S. 2010 m. birželio 30 d. pateikė teismui prašymą... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 5 d. nutartimi pareiškėjo B. S. S.... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Pareiškėjas B. S. S. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010... 14. 1. Teismas priimdamas nutartį pažeidė CPK 176, 185 straipsnių, 366... 15. 2. Pareiškėjo pateikta A. G. teismo medicininių tyrimų biuro Teismo... 16. 3. Teismas neįvertino išvados Nr. P-KI-82-17 turinio. Teismui sprendžiant... 17. 4. Pareiškėjo pateikta išvada daro esminę įtaką bylos baigčiai, t. y.... 18. 5. Bylos nagrinėjimo metu nebuvo medicinos specialistų išvadų, kurios... 19. 6. Teismas, nurodydamas, kad specialisto išvadoje Nr. P-KI-82-17 iš esmės... 20. 7. Apeliantas nesutinka su teismo argumentais, kad pareiškėjo sveikatos... 21. 8. Aplinkybė, kad pareiškėjas neprašė skirti papildomos ar pakartotinės... 22. Atsakovai S. S. ir D. S. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Atskirasis skundas netenkintinas... 25. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose nustatyta teismo sprendimo... 26. CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo... 27. Prašymą atnaujinti procesą pareiškėjas grindžia CPK 366 straipsnio 1... 28. Pareiškėjo teigimu naujai paaiškėjusios bylos aplinkybės yra nustatytos A.... 29. Įstatymo prasme, viena iš sąlygų procesui atnaujinti minėtu pagrindu yra... 30. Pareiškėjo naujai paaiškėjusi aplinkybe nurodoma A. G. teismo medicininių... 31. Apeliantas nurodo, jog teismui sprendžiant pareiškėjo prašymo pagrįstumą,... 32. Atsižvelgiant į klausimų, susijusių su asmens psichine sveikata vertinimo... 33. Pirmos instacijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjo prašymą, vertino... 34. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskirojo skundo... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 36. Atsakovai prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos... 37. Lietuvos apeliacinio teismo, Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 38. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartį palikti nepakeistą....