Byla B2-1895-343/2011
Dėl B AB spaustuvė „Spindulys“ kreditorių 2011 m. sausio 21 d. susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teismo teisėja Rūta Palubinskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditorės A. J. skundą dėl B AB spaustuvė „Spindulys“ kreditorių 2011 m. sausio 21 d. susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Kreditorė pateikė teismui skundą, kuriuo prašo panaikinti 2011 m. sausio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimą atmesti UAB „Balto print“ pasiūlymą dėl B AB spaustuvė „Spindulys“ patalpų ir įrangos nuomos ir pakeisti nuomos sutarties su UAB „Spindulio spaustuvė“ sąlygas, numatant, kad nuomos mokestis sudaro 60 000 Lt per mėnesį. Kreditorė nurodo, jog UAB „Balto print“ pasiūlymas atsakovei, o kartu ir jos kreditoriams buvo palankesnis, kadangi UAB „Balto print“ savo įsipareigojimų vykdymui užtikrinti nurodė pateiksianti banko garantiją, ši bendrovė veiklą vykdo jau 10 metų, todėl yra patikimesnis partneris nei 2009 m. spalio 12 d. įsteigta UAB „Spindulio spaustuvė“. Kartu dėmesys atkreipiamas ir į tai, jog, spręsdamas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pagrįstumo, teismas turi įvertinti ir susirinkimo organizavimo procedūrų laikymąsi.

3Atsiliepimu į skundą trečiasis asmuo UAB „Balto print“ prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra ir, patvirtinusi skunde nurodytas aplinkybes, papildomai nurodo, jog administratorius su trečiuoju asmeniu bendravo tik pateikdamas raštą dėl ketinimo pasiūlymą apsvarstyti kreditorių susirinkime bei informuodamas apie kreditorių susirinkimo nutarimą, nesuteikdamas galimybės nei pristatyti pasiūlymo sąlygų, nei derėtis dėl nuomos mokesčio sumos, tuo būdu pažeisdamas bendrovės kreditorių interesus. 2011 m. kovo 1 d. UAB „Balto print“ pakartotinai kreipėsi į administratorių su pasiūlymu nuomos mokestį padidinti iki 62 500 Lt per mėnesį.

4Skundas atmestinas.

5ĮBĮ 24 str. 5 d. įtvirtinta galimybė apskųsti kreditorių susirinkimo nutarimą, kaip teisingai nurodoma skunde, sietina su pagrindinio bankroto proceso tikslo - apsaugoti atsakovės ir jos kreditorių interesus - įgyvendinimu. Kreditorių nutarimas gali būti pripažintas negaliojančiu dėl esminių procedūrinių pažeidimų, taip pat tuo atveju, jeigu pažeidžiama teisiniu reglamentavimu sukurta kreditorių interesų pusiausvyra. Nagrinėjamu atveju skunde nenurodytas joks procedūrinis pažeidimas. Kaip skunde nurodė ir pati pareiškėja, nutarimas priimtas labai didele balsų dauguma (99,8% susirinkime dalyvavusių kreditorių balsų ir 87,2% visų kreditorių balsų), t.y. kreditoriai iš esmės ginčijamo nutarimo nelaiko jų teisių pažeidimu. Akcentuotina ir tai, jog ir paties skundo argumentai nepatvirtina kreditorių interesų pažeidimo fakto, kadangi byloje nėra jokių duomenų, kurie leistų abejoti UAB „Spindulio spaustuvė“ patikimumu. Aplinkybė, jog kita pasiūlymą pateikusi įmonė įsteigta anksčiau, neleidžia daryti jokios išvados apie jos galimybes vykdyti sutartinius įsipareigojimus, tuo tarpu siūlyta banko garantija nelaikytina vienintele įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančia priemone, civiliniuose sandoriuose galimi ir kitokie saugikliai, juolab, kad kaip minėta, byloje nėra jokių duomenų, jog UAB „Spindulio spaustuvė“, kurį laiką besinuomojanti atsakovės turtą, nebūtų tinkamai ir laiku vykdžiusi savo finansinių įsipareigojimų. Kadangi abiejuose pasiūlymuose buvo nurodytas analogiško dydžio nuomos mokestis, negalima daryti išvados, jog atsakovės finansinė nauda iš turto nuomos, o kartu ir kreditorių interesų apsauga būtų didesnė, jeigu kreditorių susirinkime būtų priimtas kitoks sprendimas. UAB „Balto print“ argumentas, jog ji pateikė atsakovės administratoriui dar pelningesnį pasiūlymą, gali būti pagrindu šį pasiūlymą svarstyti kreditorių susirinkime, tačiau niekaip neįtakoja nei ginčijamo sprendimo, nei pateikto skundo teisėtumo ar pagrįstumo, todėl nepatenka į šios bylos nagrinėjimo ribas. Įvertinęs tai, kas nurodyta, teismas sprendžia, jog skundas dėl kreditorių 2011 m. sausio 21 d. nutarimo pripažinimo negaliojančiu atmestinas kaip nepagrįstas.

6Vadovaudamasis CPK 290-291 str., Įmonių bankroto įstatymo 24 str., teismas

Nutarė

7A. J. skundą dėl BAB spaustuvės „Spindulys“ kreditorių 2011 m. sausio 21 d. susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu atmesti.

8Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai