Byla 2-11308-639/2019
Dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Saulius Zajarskas, sekretoriaujant Raimondai Karbauskienei, dalyvaujant ieškovui A. V. atsakovei G. M., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. V. (A. V.) ieškinį atsakovei G. M., tretiesiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „Sanifinas“, uždarajai akcinei bendrovei „Palink“, VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“, uždarajai akcinei bendrovei „Kristiana“, uždarajai akcinei bendrovei „Norfos mažmena“, dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės, ir

2Teismas

Nustatė

31.

4ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas nutraukti ieškovo ir atsakovės 2017 m. rugpjūčio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje įregistruotą santuoką, įrašo Nr. ( - ), dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Po santuokos nutraukimo palikti ieškovui savo pavardę – V., atsakovei jos pavardę – M.. Nustatyti prievolių vykdymo tvarką, kad nurodytas prievoles vykdys asmeniškai atsakovė bei padalinti bylinėjimosi išlaidas, tarp jų ir už antrinę teisinę pagalbą, lygiomis dalimis ieškovui ir atsakovei.

52.

6Nurodė, kad nuo santuokos įregistravimo kartu visiškai negyveno. Po santuokos sudarymo jų ryšiai nutrūko ir nuo to laiko nepalaiko jokių ryšių. Faktiškai bent kokie santuokiniai ryšiai yra nutrūkę. Laiko, kad neturi jokių bendrų interesų, nebendrauja, nepalaiko jokio ryšio. Atliekant jam laisvės atėmimo bausmę, atsakovė jo nelankė, nepalaikė su juo (ieškovu) jokio ryšio. Paaiškino, kad dabartiniu metu yra nuteistas ir atlieka laisvės atėmimo bausmę. Mano, kad tolimesnis jų santuokinis gyvenimas yra neįmanomas, todėl santuoką prašė nutraukti. Dėl santuokos nutraukimo kaltais prašo pripažinti abu sutuoktinius (LR CK 3.60 str.). Nutraukus santuoką, prašė palikti jam pavardę V., o atsakovei pavardę M.. Gyvenant santuokoje su atsakove bendrų vaikų nesusilaukė. Iš atsakovės išlaikymo nereikalauja. Gyvendami santuokoje nekilnojamo ir kilnojamo turto, kuris būtų registruotas kaip jungtinė sutuoktinių nuosavybė neįgijo ir tokio registruoto turto nėra. Bendrų kreditinių įsipareigojimų, kurie būtų gauti esant santuokoje ir panaudoti šeimos reikmėms, neturi.

73.

8Nurodė, kad atsakovė G. M. turi daug kreditinių įsipareigojimų, tai yra jai paskirtos baudos už administracinės teisės pažeidimu, todėl prašė jas pripažinti asmeninėmis atsakovės prievolėmis.

94.

10Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka. Pažymėjo, kad su sutuoktiniu šiuo metu bendrauja tik laiškias, kadangi šiuo metu ir ji ir jos sutuoktinis (ieškovas) atlieka laisvės atėmimo bausmes, tačiau mano, jog baigus atlikti bausmę t. y. 2020 m. liepos 2 d. ir išėjus į laisvę gyvens kartu su sutuoktiniu, taigi santuokos nutraukti nenori (b.l 47).

115.

12Trečiojo asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas į posėdį neatvyko, šaukimas įteiktas per Liteko EPP sistemą. Pateikė atsiliepimą kuriame prašė bylą nagrinėti trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant. Taip pat nurodė, kad 2019 m. spalio 11 d. VMI prie FM turimais mokesčių apskaitos informacinės sistemos (MAIS) duomenimis pagal VMI prie FM apskaitomas prievoles ieškovas A. V. mokesčių ir/ar su jais susijusių sumų neskolingas, tuo tarpu atsakovė G. M. turi 19804,00 Eur mokestinę nepriemoką, kurią sudaro paskirtos ATPK baudos. Esant aukščiau nurodytiems faktams ir aplinkybėms, ieškinio dėl santuokos nutraukimo tenkinimo klausimą prašė spręsti teismo nuožiūra (b.l. 51-52).

136.

14Trečiojo asmens UAB „Norfos mažmena“ atstovas į teismo posėdį taip pat neatvyko, šaukimas įteiktas per Liteko EPP sistemą. Pateikė atsiliepimą kuriame prašė bylą nagrinėti trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant ( bl.l. 61).

157.

16Kiti tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį nepateikė ir posėdį neatvyko, šaukimai įteikti per Liteko EPP sistemą. Atsižvelgiant į tai bylą išnagrinėta trečiųjų asmenų atstovams nedalyvaujant.

178.

18Kadangi ieškovas ir atsakovė atlieka laisvės atėmimo bausmes teismo posėdis pravestas pasitelkiant vaizdo konferenciją. Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinio reikalavimus palaikė ir prašė tenkinti ieškinį visiškai. Paaiškino taikytis nėra galimybės.

199.

20Atsakovė teismo posėdžio pradžioje paaiškino, kad nenori nutraukti santuokos, tačiau teismo posėdžio baigiamojoje dalyje nurodė spręsti klausimą dėl santuokos nutraukimo teismo nuožiūra, pripažino, kad visos ieškinyje nurodytos prievolės (skolos) yra jos asmeninės, nes tai yra jai paskirtos baudos.

21Teismas

konstatuoja:

22Dėl santuokos nutraukimo

2310.

24Šalių paaiškinimais bylos dokumentais nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė susituokė 2017 m. rugpjūčio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. ( - )(b.l. 7). Teismas mano, kad sutuoktinių santuoka faktiškai iširo, kadangi sutuoktiniai gyvena atskirai, teismo posėdyje taikytis (ypač ieškovas) nesutiko. Pažymėtina, kad nuo ieškinio pateikimo iki teismo sprendimo priėmimo dienos praėjau beveik du mėnesiai, bet sutuoktiniai taip ir nesusitaikė. Atsižvelgiant į tai, teismas mano, kad nėra tikslinga imtis papildomų priemonių sutuoktiniams sutaikyti ( LR CK 3.53 str. 2 d., 3.54 . 1 d.).

2511.

26Teismas nutraukdamas santuoką privalo nurodyti, kas kaltas dėl santuokos iširimo. Ieškovas prašė pripažinti, jog santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Teismas mano, kad ieškovui ir atsakovei trūko tarpusavio pagarbos, tolerancijos, lojalumo ir supratimo. Dėl išdėstytų motyvų teismas pripažįsta, kad dėl santuokos iširimo kalti abu sutuoktiniai, nes jiems truko tolerancijos, supratimo, pagarbos vienas kitam. Išaiškintina, kad sutuoktinio kaltė yra specifinė, palyginti su kitais asmens kaltės civiliniuose santykiuose atvejais. Todėl santuokos iširimui dėl abiejų sutuoktinių kaltės konstatuoti pakanka nustatyti faktinius tiek vieno, tiek ir kito sutuoktinio kaltus veiksmus ir nėra būtina nustatyti kiekvieno iš sutuoktinių kaltės laipsnį (CK 3.61 str. 2 d. ).

2712.

28Ieškovas prašė palikti jam pavardę V., o atsakovei pavardę M.. Įvertinus tai po santuokos nutraukimo šalims paliktinos tos pačios pavardės kurias jie pasirinko sudarę santuoką (CK3.69 str. ).

2913.

30Byloje nustatyta, kad šalys gyvenant santuokoje bendrų vaikų nesusilaukė. Išlaikymo vienas iš kito nereikalauja.

3114.

32Pagal Civilinio kodekso 3.59 straipsnio nuostatas teismas nutraukdamas santuoką, turi išspręsti sutuoktinių bendro turto padalijimo klausimą. Nustatyta, kad gyvendami santuokoje šalys nekilnojamo ir kilnojamo turto, kuris būtų registruotas kaip jungtinė sutuoktinių nuosavybė neįgijo ir tokio registruoto turto nėra (b.l. 14). Taip pat šalių vardu nėra įregistruotų transporto priemonių (b.l. 15).

33Dėl prievolių

3415.

35Sutuoktinių civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles reglamentuota CK trečiosios knygos VII skyriuje. Iš bendro sutuoktinių turto vykdomos prievolės yra išvardytos CK 3.109 straipsnio 1 dalyje. Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse reglamentuotos iš vieno iš sutuoktinių sudarytų sandorių atsirandančios solidariosios prievolės.

3616.

37Bendromis laikomos sutuoktinių prievolės, kurios yra susijusios su bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, kylančios iš vieno iš sutuoktinių vardu sudarytų sandorių, tačiau esant kito sutuoktinio sutikimui arba vėliau šio sutuoktinio patvirtintų, taip pat kitos šeimos interesais prisiimtos prievolės, bei solidariosios sutuoktinių prievolės (CK 3.109 straipsnio 1-3 dalys). Bendros prievolės vykdomos iš bendro sutuoktinių turto (CK 3.109 straipsnio 1 dalis).

3817.

39Kasacinėje jurisprudencijoje pripažįstama, kad asmeninės sutuoktinio prievolės yra tokios, kurios yra susijusios su jo asmeniu, asmeniniu turtu arba asmeninių poreikių tenkinimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje L. V. v. K. V. , bylos Nr. 3K-3-665/2006). Asmeninėmis laikomos prievolės, kurios sutuoktinio yra įgyjamos savarankiškai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. P. v. V. P. , bylos Nr. 3K-3-325/2009). Asmeninėmis prievolėmis pripažįstamos iki santuokos įregistravimo atsiradusios prievolės (CK 3.110 straipsnio 1 dalis), iš dovanojimo sutarčių ir paveldėjimo kylančios prievolės, išskyrus atvejus, kai dovana ar palikimas buvo gauti kaip bendras turtas (CK 3.111 straipsnis), baudos už vieno iš sutuoktinių padarytus teisės pažeidimus, taip pat žala, padaryta vieno iš sutuoktinių veiksmais (CK 3.115 straipsnio 1 dalis), kito asmens išlaikymo, mokestinės ir kitos prievolės. Asmenines prievoles savo vardu įgyja vienas iš sutuoktinių, kuris ir atsako pagal jas savarankiškai savo asmeniniu turtu arba savo dalimi bendrame turte.

4018.

41Ieškovo kreditorinių įsipareigojimų nenustatyta. Byloje nustatyti, šie atsakovės kreditoriniai įsipareigojimai:

421.

43Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00931 pradėta 2019-07-16 antstolės Linos Pužienės dėl 800,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau VMI);

442.

45Vykdomoji byla Nr.0005/09/02601 pradėta 2009-10-27 antstolės Brigitos Tamkevičienė dėl 101,37 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos

463.

47Vykdomoji byla Nr.0005/08/000254 pradėta 2008-03-04 antstolės Brigitos Tamkevičienė dėl 78,95 Eur skolos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas UAB „Sanifinas“;

484.

49Vykdomoji byla Nr.0010/08/00001 pradėta 2008-01-02 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 202,73 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas Klaipėdos apskrities VMI;

505.

51Vykdomoji byla Nr.0005/07/01310 pradėta 2007-11-13 antstolės Brigitos Tamkevičienė dėl 202,73 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas Klaipėdos apskr. VMI;

526.

53Vykdomoji byla Nr. 0109/19/01087 pradėta 2019-08-27 antstolės Linos Pužienės dėl 1700,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

547.

55Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00931 pradėta 2019-07-16 antstolės Linos Pužienės dėl 800,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

568.

57Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00897 pradėta 2019-07-08 antstolės Linos Pužienės dėl 423,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

589.

59Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00845 pradėta 2019-07-01 antstolės Linos Pužienės dėl 600,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

6010.

61Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00830 pradėta 2019-06-25 antstolės Linos Pužienės dėl 400,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

6211.

63Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00791 pradėta 2019-06-17 antstolės Linos Pužienės dėl 2600,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

6412.

65Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00760 pradėta 2019-06-11 antstolės Linos Pužienės dėl 400,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

6613.

67Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00699 pradėta 2019-06-03 antstolės Linos Pužienės dėl 6200,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

6814.

69Vykdomoji byla Nr. 0004/19/00457 pradėta 2019-04-23 antstolės Vidos Daugirdienės dėl 800,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

7015.

71Vykdomoji byla Nr. 0004/19/00433 pradėta 2019-04-15 antstolės Vidos Daugirdienės dėl 1500,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

7216.

73Vykdomoji byla Nr. 0004/19/00396 pradėta 2019-04-08 antstolės Vidos Daugirdienės dėl 503,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

7417.

75Vykdomoji byla Nr. 0004/19/00348 pradėta 2019-03-25 antstolės Vidos Daugirdienės dėl 1390,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

7618.

77Vykdomoji byla Nr. 0004/19/00280 pradėta 2019-03-12 antstolės Vidos Daugirdienės dėl 100,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

7819.

79Vykdomoji byla Nr. 0004/16/00559 pradėta 2016-05-02 antstolės Vidos Daugirdienės dėl 120,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

8020.

81Vykdomoji byla Nr. 0004/16/00553 pradėta 2016-04-28 antstolės Vidos Daugirdienės dėl 260,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

8221.

83Vykdomoji byla Nr. 0004/16/00456 pradėta 2016-03-30 antstolės Vidos Daugirdienės dėl 260,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

8422.

85Vykdomoji byla Nr. 0004/16/00433 pradėta 2016-03-23 antstolės Vidos Daugirdienės dėl 1158,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

8623.

87Vykdomoji byla Nr. 0004/16/00365 pradėta 2016-03-18 antstolės Vidos Daugirdienės dėl 100,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

8824.

89Vykdomoji byla Nr. 0010/16/00250 pradėta 2016-02-01 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 247,89 Eur skolos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas UAB „PALINK“;

9025.

91Vykdomoji byla Nr. 0014/15/00463 pradėta 2015-08-15 antstolio Zeno Zenkevičiaus dėl 88,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

9226.

93Vykdomoji byla Nr. 0109/15/06135 pradėta 2015-06-04 antstolės Linos Pužienės dėl 86,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

9427.

95Vykdomoji byla Nr. 0010/14/02573 pradėta 2014-06-19 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 26,07 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“;

9628.

97Vykdomoji byla Nr. 0010/14/02141 pradėta 2014-05-22 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 26,07 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“;

9829.

99Vykdomoji byla Nr. 0010/14/02136 pradėta 2014-05-22 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 26,07 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas

100VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“;

10130.

102Vykdomoji byla Nr. 0010/14/02136 pradėta 2014-05-22 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 26,07 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“;

10331.

104Vykdomoji byla Nr. 0010/14/01917 pradėta 2014-05-11 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 17,38 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas

105VSĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“;

10632.

107Vykdomoji byla Nr. 0005/09/02601 pradėta 2009-10-27 antstolės Brigitos Tamkevičienės dėl 101,37 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

10833.

109Vykdomoji byla Nr. 0010/09/06834 pradėta 2009-09-15 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 80,80 Eur skolos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas UAB „KRISTIANA“;

11034.

111Vykdomoji byla Nr. 0065/09/02649 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos Neniškienės dėl 86,89 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

11235.

113Vykdomoji byla Nr. 0065/09/02939 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos Neniškienės dėl 202,71 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

11436.

115Vykdomoji byla Nr. 0065/09/03005 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos Neniškienės dėl 11,58 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

11637.

117Vykdomoji byla Nr. 0065/09/04740 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos Neniškienės dėl 202,73 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

11838.

119Vykdomoji byla Nr. 0065/09/04740 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos Neniškienės dėl 101,37 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas Klaipėdos apskr. VMI;

12039.

121Vykdomoji byla Nr. 0065/09/02994 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos Neniškienės dėl 86,89 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas Klaipėdos apskr. VMI;

12240.

123Vykdomoji byla Nr. 0065/09/02808 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos Neniškienės dėl 173,77 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR FM ;

12441.

125Vykdomoji byla Nr. 0109/16/02844 pradėta 2008-06-10 antstolės Linos Pužienės dėl 86,89 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas Klaipėdos apskr. VMI;

12642.

127Vykdomoji byla Nr. 0109/08/00287 pradėta 2008-03-20 antstolės Linos Pužienės dėl 115,85 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas Klaipėdos apskr. VMI;

12843.

129Vykdomoji byla Nr. 0014/16/06135 pradėta 2008-03-17 antstolio Zeno Zenkevičiaus dėl 144,81 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas Klaipėdos apskr. VMI;

13044.

131Vykdomoji byla Nr. 0005/08/00254 pradėta 2008-03-04 antstolės Brigitos Tamkevičienės dėl 78,95 Eur skolos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas UAB „SANIFINAS“;

13245.

133Vykdomoji byla Nr. 0172/08/00057 pradėta 2008-01-28 antstolio Jono Petriko dėl 40,26 Eur skolos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas UAB „NORFOS MAŽMENA“;

13446.

135Vykdomoji byla Nr. 0010/08/00001 pradėta 2008-01-02 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 202,73 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas Klaipėdos apskr. VMI;

13647.

137Vykdomoji byla Nr. 0005/07/01310 pradėta 2007-11-13 antstolės Brigitos Tamkevičienės dėl 202,73 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas Klaipėdos apskr. VMI.;

13848.

139Vykdomoji byla Nr. 0010/07/05778 pradėta 2007-11-07 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 5,79 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“;

14049.

141Vykdomoji byla Nr. 0109/16/06979 pradėta 2007-10-23 antstolės Linos Pužienės dėl 144,81 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR FM,

14250.

143Vykdomoji byla Nr. 0074/07/11902 pradėta 2007-09-25 antstolės Redos Vizgaudienės dėl 144,81 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR FM;

14451.

145Vykdomoji byla Nr. 0010/07/04339 pradėta 2007-08-17 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 2,90 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas;

14652 Vykdomoji byla Nr. 0010/07/02672 pradėta 2007-05-22 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 5,79 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas;

14753. Vykdomoji byla Nr. 0010/07/02130 pradėta 2007-04-25 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 5,79 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas;

14854. Vykdomoji byla Nr. 0010/07/01784 pradėta 2007-04-11 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 5,79 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas;

14955. Vykdomoji byla Nr. 0010/07/01311 pradėta 2007-03-15 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 5,79 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas;

15056. Vykdomoji byla Nr. 0065/07/00040 pradėta 2007-02-06 antstolės Laimos Neniškienės dėl 86,89 ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

15157. Vykdomoji byla Nr. 0065/06/00405 pradėta 2006-10-23 antstolės Laimos Neniškienės dėl 173,77 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

15258. Vykdomoji byla Nr. 0010/06/04978 pradėta 2006-09-27 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 5,79 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas;

15359. Vykdomoji byla Nr. 0109/16/02844 pradėta 2008-06-10 antstolės Linos Pužienės dėl 86,89 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

15460. Vykdomoji byla Nr. 0014/16/04292 pradėta 2005-12-12 antstolio Zeno Zenkevičiaus dėl 86,89 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

15561. Vykdomoji byla Nr. 0014/16/04105 pradėta 2005-09-13 antstolio Zeno Zenkevičiaus dėl 202,73 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

15662. Vykdomoji byla Nr. 0065/04/00080 pradėta 2004-01-19 antstolės Laimos Neniškienės dėl 144,81 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

15764. Vykdomoji byla Nr. 0065/03/04589 pradėta 2003-12-12 antstolės Laimos Neniškienės dėl 86,89 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

15865. Vykdomoji byla Nr. 0065/03/04588 pradėta 2003-12-12 antstolės Laimos Neniškienės dėl 115,87 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos;

15966. Vykdomoji byla Nr. 0109/03/03770 pradėta 2003-03-27 antstolės Linos Pužienės dėl 115,85 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos.( b.l. 16- 34).

16019.

161Nustatyta, kad minėtos prievolės tai atsakovei paskirtos baudos už teisės pažeidimus, kurios kaip minėta šio sprendimo 17 punkte pripažįstamos asmeninėmis prievolėmis. Be to daugelis jų gautos (įgytos) iki šalių santuokos sudarymo. Įvertinus tai nutraukiant santuoką nurodytina, kad virš paminėtos prievolės yra asmeninės atsakovės prievolės (CK 3.110 straipsnio 1 dalis).

162Dėl bylinėjimosi išlaidų.

16320.

164Ieškovas ieškinyje nurodė, kad bylinėjimosi išlaidas, o taip pat išlaidas už antrinę teisinę pagalbą prašo priteisti lygiomis dalims. Ieškovas pateikdamas ieškinį žyminio mokesčio nemokėjo, kadangi jam buvo suteikta 100 procentų valstybės garantuojama teisinė pagalba. Pagal CPK 99 straipsnio 2 dalį valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos valstybei atlyginamos pagal Civilinio proceso Kodekso 96 straipsnyje nustatytas taisykles. Šias išlaidas teismas priteisia savo iniciatyva, gavus valstybės garantuojamą teisinę pagalbą organizuojančios institucijos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų apskaičiavimą. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pateikė pažymą, kad suteikiant ieškovui teisinę pagalbą šios išlaidos sudarė 295,30 Eur. (b.l. 70). Todėl įvertinus ieškovo prašymą iš ieškovo ir atsakovės ir į valstybės pajamas priteistina po 147,65 Eur teisinės pagalbos išlaidų. (295,30 Eur. : 2 = 147,65 Eur).

16521.

166Pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 6 punktą kituose (neturtiniuose) ginčuose žyminis mokestis sudaro 100,00 Eur. Įvertinus tai iš ieškovo ir atsakovės į valstybės biudžetą priteistina po 50,00 Eur žyminio mokesčio (LR CPK 80 str. 1 d. 6 p., 83 str. 1 d. 2 p., 85 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

167Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270, 282, 296 straipsniais,

Nutarė

168Ieškinį tenkinti visiškai.

169I.Nutraukti, A. V., a.k. ( - ) gim. ( - ), ir G. M. (M.), a.k. ( - ) gim. ( - ) santuoką, įregistruotą Alytaus miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje 2017 m. rugpjūčio 30 d., įrašo Nr. ( - ). II. Kaltais dėl santuokos iširimo pripažinti abu sutuoktinius. III. Nustatyti, kad G. M. yra asmeniškai atsakinga pagal šias prievoles, kurios vykdomos vykdomosiose bylose: 1.

170Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00931 pradėta 2019-07-16 antstolės Linos Pužienės dėl 800,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau VMI); 2.

171Vykdomoji byla Nr.0005/09/02601 pradėta 2009-10-27 antstolės Brigitos Tamkevičienė dėl 101,37 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 3.

172Vykdomoji byla Nr.0005/08/000254 pradėta 2008-03-04 antstolės Brigitos Tamkevičienė dėl 78,95 Eur skolos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas UAB „Sanifinas“; 4.

173Vykdomoji byla Nr.0010/08/00001 pradėta 2008-01-02 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 202,73 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas Klaipėdos apskrities VMI; 5.

174Vykdomoji byla Nr.0005/07/01310 pradėta 2007-11-13 antstolės Brigitos Tamkevičienė dėl 202,73 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas Klaipėdos apskr. VMI; 6.

175Vykdomoji byla Nr. 0109/19/01087 pradėta 2019-08-27 antstolės Linos Pužienės dėl 1700,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 7.

176Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00931 pradėta 2019-07-16 antstolės Linos Pužienės dėl 800,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 8.

177Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00897 pradėta 2019-07-08 antstolės Linos Pužienės dėl 423,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 9.

178Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00845 pradėta 2019-07-01 antstolės Linos Pužienės dėl 600,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 10.

179Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00830 pradėta 2019-06-25 antstolės Linos Pužienės dėl 400,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 11.

180Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00791 pradėta 2019-06-17 antstolės Linos Pužienės dėl 2600,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 12.

181Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00760 pradėta 2019-06-11 antstolės Linos Pužienės dėl 400,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 13.

182Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00699 pradėta 2019-06-03 antstolės Linos Pužienės dėl 6200,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 14.

183Vykdomoji byla Nr. 0004/19/00457 pradėta 2019-04-23 antstolės Vidos Daugirdienės dėl 800,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 15.

184Vykdomoji byla Nr. 0004/19/00433 pradėta 2019-04-15 antstolės Vidos Daugirdienės dėl 1500,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 16.

185Vykdomoji byla Nr. 0004/19/00396 pradėta 2019-04-08 antstolės Vidos Daugirdienės dėl 503,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 17.

186Vykdomoji byla Nr. 0004/19/00348 pradėta 2019-03-25 antstolės Vidos Daugirdienės dėl 1390,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 18.

187Vykdomoji byla Nr. 0004/19/00280 pradėta 2019-03-12 antstolės Vidos Daugirdienės dėl 100,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 19.

188Vykdomoji byla Nr. 0004/16/00559 pradėta 2016-05-02 antstolės Vidos Daugirdienės dėl 120,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 20.

189Vykdomoji byla Nr. 0004/16/00553 pradėta 2016-04-28 antstolės Vidos Daugirdienės dėl 260,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 21.

190Vykdomoji byla Nr. 0004/16/00456 pradėta 2016-03-30 antstolės Vidos Daugirdienės dėl 260,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 22.

191Vykdomoji byla Nr. 0004/16/00433 pradėta 2016-03-23 antstolės Vidos Daugirdienės dėl 1158,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 23.

192Vykdomoji byla Nr. 0004/16/00365 pradėta 2016-03-18 antstolės Vidos Daugirdienės dėl 100,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 24.

193Vykdomoji byla Nr. 0010/16/00250 pradėta 2016-02-01 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 247,89 Eur skolos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas UAB „PALINK“; 25.

194Vykdomoji byla Nr. 0014/15/00463 pradėta 2015-08-15 antstolio Zeno Zenkevičiaus dėl 88,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 26.

195Vykdomoji byla Nr. 0109/15/06135 pradėta 2015-06-04 antstolės Linos Pužienės dėl 86,00 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 27.

196Vykdomoji byla Nr. 0010/14/02573 pradėta 2014-06-19 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 26,07 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“; 28.

197Vykdomoji byla Nr. 0010/14/02141 pradėta 2014-05-22 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 26,07 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“; 29.

198Vykdomoji byla Nr. 0010/14/02136 pradėta 2014-05-22 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 26,07 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“; 30.

199Vykdomoji byla Nr. 0010/14/02136 pradėta 2014-05-22 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 26,07 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“; 31.

200Vykdomoji byla Nr. 0010/14/01917 pradėta 2014-05-11 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 17,38 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“; 32.

201Vykdomoji byla Nr. 0005/09/02601 pradėta 2009-10-27 antstolės Brigitos Tamkevičienės dėl 101,37 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 33.

202Vykdomoji byla Nr. 0010/09/06834 pradėta 2009-09-15 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 80,80 Eur skolos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas UAB „KRISTIANA“; 34.

203Vykdomoji byla Nr. 0065/09/02649 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos Neniškienės dėl 86,89 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 35.

204Vykdomoji byla Nr. 0065/09/02939 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos Neniškienės dėl 202,71 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 36.

205Vykdomoji byla Nr. 0065/09/03005 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos Neniškienės dėl 11,58 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 37.

206Vykdomoji byla Nr. 0065/09/04740 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos Neniškienės dėl 202,73 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 38.

207Vykdomoji byla Nr. 0065/09/04740 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos Neniškienės dėl 101,37 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas Klaipėdos apskr. VMI; 39.

208Vykdomoji byla Nr. 0065/09/02994 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos Neniškienės dėl 86,89 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas Klaipėdos apskr. VMI; 40.

209Vykdomoji byla Nr. 0065/09/02808 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos Neniškienės dėl 173,77 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR FM ; 41.

210Vykdomoji byla Nr. 0109/16/02844 pradėta 2008-06-10 antstolės Linos Pužienės dėl 86,89 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas Klaipėdos apskr. VMI; 42.

211Vykdomoji byla Nr. 0109/08/00287 pradėta 2008-03-20 antstolės Linos Pužienės dėl 115,85 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas Klaipėdos apskr. VMI; 43.

212Vykdomoji byla Nr. 0014/16/06135 pradėta 2008-03-17 antstolio Zeno Zenkevičiaus dėl 144,81 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas Klaipėdos apskr. VMI; 44.

213Vykdomoji byla Nr. 0005/08/00254 pradėta 2008-03-04 antstolės Brigitos Tamkevičienės dėl 78,95 Eur skolos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas UAB „SANIFINAS“; 45.

214Vykdomoji byla Nr. 0172/08/00057 pradėta 2008-01-28 antstolio Jono Petriko dėl 40,26 Eur skolos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas UAB „NORFOS MAŽMENA“; 46.

215Vykdomoji byla Nr. 0010/08/00001 pradėta 2008-01-02 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 202,73 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas Klaipėdos apskr. VMI; 47.

216Vykdomoji byla Nr. 0005/07/01310 pradėta 2007-11-13 antstolės Brigitos Tamkevičienės dėl 202,73 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas Klaipėdos apskr. VMI.; 48.

217Vykdomoji byla Nr. 0010/07/05778 pradėta 2007-11-07 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 5,79 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“; 49.

218Vykdomoji byla Nr. 0109/16/06979 pradėta 2007-10-23 antstolės Linos Pužienės dėl 144,81 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR FM; 50.

219Vykdomoji byla Nr. 0074/07/11902 pradėta 2007-09-25 antstolės Redos Vizgaudienės dėl 144,81 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR FM; 51.

220Vykdomoji byla Nr. 0010/07/04339 pradėta 2007-08-17 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 2,90 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas; 52. Vykdomoji byla Nr. 0010/07/02672 pradėta 2007-05-22 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 5,79 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas; 53. Vykdomoji byla Nr. 0010/07/02130 pradėta 2007-04-25 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 5,79 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas; 54. Vykdomoji byla Nr. 0010/07/01784 pradėta 2007-04-11 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 5,79 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas; 55. Vykdomoji byla Nr. 0010/07/01311 pradėta 2007-03-15 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 5,79 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas; 56. Vykdomoji byla Nr. 0065/07/00040 pradėta 2007-02-06 antstolės Laimos Neniškienės dėl 86,89 ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 57. Vykdomoji byla Nr. 0065/06/00405 pradėta 2006-10-23 antstolės Laimos Neniškienės dėl 173,77 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 58. Vykdomoji byla Nr. 0010/06/04978 pradėta 2006-09-27 antstolio Aleksandro Selezniovo dėl 5,79 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas; 59. Vykdomoji byla Nr. 0109/16/02844 pradėta 2008-06-10 antstolės Linos Pužienės dėl 86,89 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 60. Vykdomoji byla Nr. 0014/16/04292 pradėta 2005-12-12 antstolio Zeno Zenkevičiaus dėl 86,89 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 61. Vykdomoji byla Nr. 0014/16/04105 pradėta 2005-09-13 antstolio Zeno Zenkevičiaus dėl 202,73 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 62. Vykdomoji byla Nr. 0065/04/00080 pradėta 2004-01-19 antstolės Laimos Neniškienės dėl 144,81 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 64. Vykdomoji byla Nr. 0065/03/04589 pradėta 2003-12-12 antstolės Laimos Neniškienės dėl 86,89 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 65. Vykdomoji byla Nr. 0065/03/04588 pradėta 2003-12-12 antstolės Laimos Neniškienės dėl 115,87 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 66. Vykdomoji byla Nr. 0109/03/03770 pradėta 2003-03-27 antstolės Linos Pužienės dėl 115,85 Eur ATPK baudos išieškojimo. Skolininkas G. M., išieškotojas VMI prie LR finansų ministerijos; 2014-05-26 su kreditoriumi banku Swedbank sudarytą asmeninės kredito linijos sutartį Nr. 14-040086-CL. Priteisti iš ieškovo A. V., 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą. Priteisti iš ieškovo A. V., 147,65 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt septynis eurus ir 65 centus) teisinės pagalbos išlaidų į valstybės biudžetą (įmokos kodas 5630, mokėjimo paskirtis - įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą). Priteisti iš atsakovės G. M., 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą. Priteisti iš atsakovės G. M., 147,65 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt septynis eurus ir 65 centus) teisinės pagalbos išlaidų į valstybės biudžetą. (įmokos kodas 5630, mokėjimo paskirtis - įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą). Išaiškinti, kad antrinės teisinės pagalbos išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas nurodant juridinio asmens kodą - 188659752, įmokos kodą - 5630, mokėjimo paskirtį - įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą. Surenkamosios sąskaitos: AB „Swedbank“, sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Citadele“, sąskaita Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, AB Luminor bankas, sąskaita Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, AB SEB bankas, sąskaita Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, AB Šiaulių bankas, sąskaita Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, „Danske Bank ?/S“, Lietuvos filialas, sąskaita Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, UAB Medicinos bankas, sąskaita Nr. LT42 7230 0000 0012 0025. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti apeliaciniu skundu skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti šį sprendimą elektroninių ryšių priemonėmis santuoką įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai, kad ši Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo nustatyta tvarka įregistruotų santuokos nutraukimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Saulius... 2. Teismas... 3. 1.... 4. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas nutraukti ieškovo ir atsakovės... 5. 2.... 6. Nurodė, kad nuo santuokos įregistravimo kartu visiškai negyveno. Po... 7. 3.... 8. Nurodė, kad atsakovė G. M. turi daug kreditinių įsipareigojimų, tai yra... 9. 4.... 10. Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka.... 11. 5.... 12. Trečiojo asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos... 13. 6.... 14. Trečiojo asmens UAB „Norfos mažmena“ atstovas į teismo posėdį taip pat... 15. 7.... 16. Kiti tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį nepateikė ir posėdį... 17. 8.... 18. Kadangi ieškovas ir atsakovė atlieka laisvės atėmimo bausmes teismo... 19. 9.... 20. Atsakovė teismo posėdžio pradžioje paaiškino, kad nenori nutraukti... 21. Teismas... 22. Dėl santuokos nutraukimo ... 23. 10.... 24. Šalių paaiškinimais bylos dokumentais nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė... 25. 11.... 26. Teismas nutraukdamas santuoką privalo nurodyti, kas kaltas dėl santuokos... 27. 12.... 28. Ieškovas prašė palikti jam pavardę V., o atsakovei pavardę M.. Įvertinus... 29. 13.... 30. Byloje nustatyta, kad šalys gyvenant santuokoje bendrų vaikų nesusilaukė.... 31. 14.... 32. Pagal Civilinio kodekso 3.59 straipsnio nuostatas teismas nutraukdamas... 33. Dėl prievolių... 34. 15.... 35. Sutuoktinių civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles reglamentuota CK... 36. 16.... 37. Bendromis laikomos sutuoktinių prievolės, kurios yra susijusios su bendrąja... 38. 17.... 39. Kasacinėje jurisprudencijoje pripažįstama, kad asmeninės sutuoktinio... 40. 18.... 41. Ieškovo kreditorinių įsipareigojimų nenustatyta. Byloje nustatyti, šie... 42. 1.... 43. Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00931 pradėta 2019-07-16 antstolės Linos... 44. 2.... 45. Vykdomoji byla Nr.0005/09/02601 pradėta 2009-10-27 antstolės Brigitos... 46. 3.... 47. Vykdomoji byla Nr.0005/08/000254 pradėta 2008-03-04 antstolės Brigitos... 48. 4.... 49. Vykdomoji byla Nr.0010/08/00001 pradėta 2008-01-02 antstolio Aleksandro... 50. 5.... 51. Vykdomoji byla Nr.0005/07/01310 pradėta 2007-11-13 antstolės Brigitos... 52. 6.... 53. Vykdomoji byla Nr. 0109/19/01087 pradėta 2019-08-27 antstolės Linos... 54. 7.... 55. Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00931 pradėta 2019-07-16 antstolės Linos... 56. 8.... 57. Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00897 pradėta 2019-07-08 antstolės Linos... 58. 9.... 59. Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00845 pradėta 2019-07-01 antstolės Linos... 60. 10.... 61. Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00830 pradėta 2019-06-25 antstolės Linos... 62. 11.... 63. Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00791 pradėta 2019-06-17 antstolės Linos... 64. 12.... 65. Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00760 pradėta 2019-06-11 antstolės Linos... 66. 13.... 67. Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00699 pradėta 2019-06-03 antstolės Linos... 68. 14.... 69. Vykdomoji byla Nr. 0004/19/00457 pradėta 2019-04-23 antstolės Vidos... 70. 15.... 71. Vykdomoji byla Nr. 0004/19/00433 pradėta 2019-04-15 antstolės Vidos... 72. 16.... 73. Vykdomoji byla Nr. 0004/19/00396 pradėta 2019-04-08 antstolės Vidos... 74. 17.... 75. Vykdomoji byla Nr. 0004/19/00348 pradėta 2019-03-25 antstolės Vidos... 76. 18.... 77. Vykdomoji byla Nr. 0004/19/00280 pradėta 2019-03-12 antstolės Vidos... 78. 19.... 79. Vykdomoji byla Nr. 0004/16/00559 pradėta 2016-05-02 antstolės Vidos... 80. 20.... 81. Vykdomoji byla Nr. 0004/16/00553 pradėta 2016-04-28 antstolės Vidos... 82. 21.... 83. Vykdomoji byla Nr. 0004/16/00456 pradėta 2016-03-30 antstolės Vidos... 84. 22.... 85. Vykdomoji byla Nr. 0004/16/00433 pradėta 2016-03-23 antstolės Vidos... 86. 23.... 87. Vykdomoji byla Nr. 0004/16/00365 pradėta 2016-03-18 antstolės Vidos... 88. 24.... 89. Vykdomoji byla Nr. 0010/16/00250 pradėta 2016-02-01 antstolio Aleksandro... 90. 25.... 91. Vykdomoji byla Nr. 0014/15/00463 pradėta 2015-08-15 antstolio Zeno... 92. 26.... 93. Vykdomoji byla Nr. 0109/15/06135 pradėta 2015-06-04 antstolės Linos... 94. 27.... 95. Vykdomoji byla Nr. 0010/14/02573 pradėta 2014-06-19 antstolio Aleksandro... 96. 28.... 97. Vykdomoji byla Nr. 0010/14/02141 pradėta 2014-05-22 antstolio Aleksandro... 98. 29.... 99. Vykdomoji byla Nr. 0010/14/02136 pradėta 2014-05-22 antstolio Aleksandro... 100. VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“;... 101. 30.... 102. Vykdomoji byla Nr. 0010/14/02136 pradėta 2014-05-22 antstolio Aleksandro... 103. 31.... 104. Vykdomoji byla Nr. 0010/14/01917 pradėta 2014-05-11 antstolio Aleksandro... 105. VSĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“;... 106. 32.... 107. Vykdomoji byla Nr. 0005/09/02601 pradėta 2009-10-27 antstolės Brigitos... 108. 33.... 109. Vykdomoji byla Nr. 0010/09/06834 pradėta 2009-09-15 antstolio Aleksandro... 110. 34.... 111. Vykdomoji byla Nr. 0065/09/02649 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos... 112. 35.... 113. Vykdomoji byla Nr. 0065/09/02939 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos... 114. 36.... 115. Vykdomoji byla Nr. 0065/09/03005 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos... 116. 37.... 117. Vykdomoji byla Nr. 0065/09/04740 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos... 118. 38.... 119. Vykdomoji byla Nr. 0065/09/04740 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos... 120. 39.... 121. Vykdomoji byla Nr. 0065/09/02994 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos... 122. 40.... 123. Vykdomoji byla Nr. 0065/09/02808 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos... 124. 41.... 125. Vykdomoji byla Nr. 0109/16/02844 pradėta 2008-06-10 antstolės Linos... 126. 42.... 127. Vykdomoji byla Nr. 0109/08/00287 pradėta 2008-03-20 antstolės Linos... 128. 43.... 129. Vykdomoji byla Nr. 0014/16/06135 pradėta 2008-03-17 antstolio Zeno... 130. 44.... 131. Vykdomoji byla Nr. 0005/08/00254 pradėta 2008-03-04 antstolės Brigitos... 132. 45.... 133. Vykdomoji byla Nr. 0172/08/00057 pradėta 2008-01-28 antstolio Jono Petriko... 134. 46.... 135. Vykdomoji byla Nr. 0010/08/00001 pradėta 2008-01-02 antstolio Aleksandro... 136. 47.... 137. Vykdomoji byla Nr. 0005/07/01310 pradėta 2007-11-13 antstolės Brigitos... 138. 48.... 139. Vykdomoji byla Nr. 0010/07/05778 pradėta 2007-11-07 antstolio Aleksandro... 140. 49.... 141. Vykdomoji byla Nr. 0109/16/06979 pradėta 2007-10-23 antstolės Linos... 142. 50.... 143. Vykdomoji byla Nr. 0074/07/11902 pradėta 2007-09-25 antstolės Redos... 144. 51.... 145. Vykdomoji byla Nr. 0010/07/04339 pradėta 2007-08-17 antstolio Aleksandro... 146. 52 Vykdomoji byla Nr. 0010/07/02672 pradėta 2007-05-22 antstolio Aleksandro... 147. 53. Vykdomoji byla Nr. 0010/07/02130 pradėta 2007-04-25 antstolio Aleksandro... 148. 54. Vykdomoji byla Nr. 0010/07/01784 pradėta 2007-04-11 antstolio Aleksandro... 149. 55. Vykdomoji byla Nr. 0010/07/01311 pradėta 2007-03-15 antstolio Aleksandro... 150. 56. Vykdomoji byla Nr. 0065/07/00040 pradėta 2007-02-06 antstolės Laimos... 151. 57. Vykdomoji byla Nr. 0065/06/00405 pradėta 2006-10-23 antstolės Laimos... 152. 58. Vykdomoji byla Nr. 0010/06/04978 pradėta 2006-09-27 antstolio Aleksandro... 153. 59. Vykdomoji byla Nr. 0109/16/02844 pradėta 2008-06-10 antstolės Linos... 154. 60. Vykdomoji byla Nr. 0014/16/04292 pradėta 2005-12-12 antstolio Zeno... 155. 61. Vykdomoji byla Nr. 0014/16/04105 pradėta 2005-09-13 antstolio Zeno... 156. 62. Vykdomoji byla Nr. 0065/04/00080 pradėta 2004-01-19 antstolės Laimos... 157. 64. Vykdomoji byla Nr. 0065/03/04589 pradėta 2003-12-12 antstolės Laimos... 158. 65. Vykdomoji byla Nr. 0065/03/04588 pradėta 2003-12-12 antstolės Laimos... 159. 66. Vykdomoji byla Nr. 0109/03/03770 pradėta 2003-03-27 antstolės Linos... 160. 19.... 161. Nustatyta, kad minėtos prievolės tai atsakovei paskirtos baudos už teisės... 162. Dėl bylinėjimosi išlaidų. ... 163. 20.... 164. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad bylinėjimosi išlaidas, o taip pat išlaidas... 165. 21.... 166. Pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 6 punktą kituose (neturtiniuose) ginčuose... 167. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 168. Ieškinį tenkinti visiškai.... 169. I.Nutraukti, A. V., a.k. ( - ) gim. ( - ), ir G. M. (M.), a.k. ( - ) gim. ( - )... 170. Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00931 pradėta 2019-07-16 antstolės Linos... 171. Vykdomoji byla Nr.0005/09/02601 pradėta 2009-10-27 antstolės Brigitos... 172. Vykdomoji byla Nr.0005/08/000254 pradėta 2008-03-04 antstolės Brigitos... 173. Vykdomoji byla Nr.0010/08/00001 pradėta 2008-01-02 antstolio Aleksandro... 174. Vykdomoji byla Nr.0005/07/01310 pradėta 2007-11-13 antstolės Brigitos... 175. Vykdomoji byla Nr. 0109/19/01087 pradėta 2019-08-27 antstolės Linos... 176. Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00931 pradėta 2019-07-16 antstolės Linos... 177. Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00897 pradėta 2019-07-08 antstolės Linos... 178. Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00845 pradėta 2019-07-01 antstolės Linos... 179. Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00830 pradėta 2019-06-25 antstolės Linos... 180. Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00791 pradėta 2019-06-17 antstolės Linos... 181. Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00760 pradėta 2019-06-11 antstolės Linos... 182. Vykdomoji byla Nr. 0109/19/00699 pradėta 2019-06-03 antstolės Linos... 183. Vykdomoji byla Nr. 0004/19/00457 pradėta 2019-04-23 antstolės Vidos... 184. Vykdomoji byla Nr. 0004/19/00433 pradėta 2019-04-15 antstolės Vidos... 185. Vykdomoji byla Nr. 0004/19/00396 pradėta 2019-04-08 antstolės Vidos... 186. Vykdomoji byla Nr. 0004/19/00348 pradėta 2019-03-25 antstolės Vidos... 187. Vykdomoji byla Nr. 0004/19/00280 pradėta 2019-03-12 antstolės Vidos... 188. Vykdomoji byla Nr. 0004/16/00559 pradėta 2016-05-02 antstolės Vidos... 189. Vykdomoji byla Nr. 0004/16/00553 pradėta 2016-04-28 antstolės Vidos... 190. Vykdomoji byla Nr. 0004/16/00456 pradėta 2016-03-30 antstolės Vidos... 191. Vykdomoji byla Nr. 0004/16/00433 pradėta 2016-03-23 antstolės Vidos... 192. Vykdomoji byla Nr. 0004/16/00365 pradėta 2016-03-18 antstolės Vidos... 193. Vykdomoji byla Nr. 0010/16/00250 pradėta 2016-02-01 antstolio Aleksandro... 194. Vykdomoji byla Nr. 0014/15/00463 pradėta 2015-08-15 antstolio Zeno... 195. Vykdomoji byla Nr. 0109/15/06135 pradėta 2015-06-04 antstolės Linos... 196. Vykdomoji byla Nr. 0010/14/02573 pradėta 2014-06-19 antstolio Aleksandro... 197. Vykdomoji byla Nr. 0010/14/02141 pradėta 2014-05-22 antstolio Aleksandro... 198. Vykdomoji byla Nr. 0010/14/02136 pradėta 2014-05-22 antstolio Aleksandro... 199. Vykdomoji byla Nr. 0010/14/02136 pradėta 2014-05-22 antstolio Aleksandro... 200. Vykdomoji byla Nr. 0010/14/01917 pradėta 2014-05-11 antstolio Aleksandro... 201. Vykdomoji byla Nr. 0005/09/02601 pradėta 2009-10-27 antstolės Brigitos... 202. Vykdomoji byla Nr. 0010/09/06834 pradėta 2009-09-15 antstolio Aleksandro... 203. Vykdomoji byla Nr. 0065/09/02649 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos... 204. Vykdomoji byla Nr. 0065/09/02939 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos... 205. Vykdomoji byla Nr. 0065/09/03005 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos... 206. Vykdomoji byla Nr. 0065/09/04740 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos... 207. Vykdomoji byla Nr. 0065/09/04740 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos... 208. Vykdomoji byla Nr. 0065/09/02994 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos... 209. Vykdomoji byla Nr. 0065/09/02808 pradėta 2009-03-06 antstolės Laimos... 210. Vykdomoji byla Nr. 0109/16/02844 pradėta 2008-06-10 antstolės Linos... 211. Vykdomoji byla Nr. 0109/08/00287 pradėta 2008-03-20 antstolės Linos... 212. Vykdomoji byla Nr. 0014/16/06135 pradėta 2008-03-17 antstolio Zeno... 213. Vykdomoji byla Nr. 0005/08/00254 pradėta 2008-03-04 antstolės Brigitos... 214. Vykdomoji byla Nr. 0172/08/00057 pradėta 2008-01-28 antstolio Jono Petriko... 215. Vykdomoji byla Nr. 0010/08/00001 pradėta 2008-01-02 antstolio Aleksandro... 216. Vykdomoji byla Nr. 0005/07/01310 pradėta 2007-11-13 antstolės Brigitos... 217. Vykdomoji byla Nr. 0010/07/05778 pradėta 2007-11-07 antstolio Aleksandro... 218. Vykdomoji byla Nr. 0109/16/06979 pradėta 2007-10-23 antstolės Linos... 219. Vykdomoji byla Nr. 0074/07/11902 pradėta 2007-09-25 antstolės Redos... 220. Vykdomoji byla Nr. 0010/07/04339 pradėta 2007-08-17 antstolio Aleksandro...