Byla 2-1827-223/2013
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Birutė Mėlinauskienė rašytinio proceso tvarka, vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Elekta“ ieškinį atsakovui J. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 990,03 Lt skolą, 1403,58 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas skaičiuojamas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72,00 Lt žyminį mokestį. Nurodo, kad su atsakovu 2008-05-15 sudarė interneto prieigos įvedimo ir interneto ryšio paslaugų teikimo sutartį Nr. 8669, pagal kurią ieškovė įsipareigojo suteikti atsakovui prisijungimo prie interneto tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo apmokėti ieškovo pateiktas sąskaitas už suteiktas paslaugas iki einamo mėnesio 30 dienos. Atsakovas savo pareigos atsiskaityti su ieškovu už suteiktas paslaugas nevykdė ir nevykdo, sistemingai nemoka ieškovei už suteiktas interneto paslaugas. Atsakovo skola sudaro 990,03 Lt. Remiantis sutarties nuostatomis iš atsakovo prašo priteisti 1403,58 Lt delspinigų. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2013-03-21 viešo paskelbimo būdu. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį (b.l. 2). Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (LR CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė su atsakovu 2008-05-15 sudarė interneto prieigos įvedimo ir interneto ryšio paslaugų teikimo sutartį Nr. 8669 (b.l. 5). Pasirašydama sutartį, ieškovė įsipareigojo suteikti atsakovui prisijungimo prie interneto tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo apmokėti ieškovės pateiktas sąskaitas. Ieškovė atsakovui teikė paslaugas, tačiau atsakovas per laikotarpį nuo 2008-06-02 iki 2009-11-30 neapmokėjo ieškovei už paslaugas bendrai 990,03 Lt sumai. Atsakovas už suteiktas paslaugas iki šiol nėra atsiskaitęs, priekaištų dėl teikiamų paslaugų kokybės nėra pareiškęs. Atsakovas, pasirašydamas sutartį, įsipareigojo naudotis paslaugomis ne mažiau kaip 18 mėnesių (sutarties 3.15 p.). Pagal LR CK 6.716 str. 1 d., klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra, ieškovei iš atsakovo priteistina 990,03 Lt skola (b.l. 7). Ieškovės reikalavimas įrodytas prie ieškinio esamais dokumentais.

7Remiantis sutarties 3.13 p. nuostatomis, laiku nesumokėjus už suteiktas paslaugas, atsakovas privalo mokėti 0,2 proc. delspinigius nuo nesumokėtos skolos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį, t.y. nuo 2008-06-30 iki 2009-11-30, ieškovė paskaičiavo atsakovui 1403,58 Lt delspinigių, kuriuos prašo priteisti iš atsakovo (b.l. 7).

8Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (1403,58 Lt) gerokai viršija skolos sumą (990,03 Lt), taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti beveik už pusantrų metų laikotarpį, bei įvertinus tai, kad ieškovė tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis LR CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 500,00 Lt sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis LR CK 6.71 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., sutarties 3.13 p., ieškovei iš atsakovo priteistini 500,00 Lt delspinigių.

9Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (LR CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 str.). Ieškovas savo prievolę įvykdė tinkamai, atsakovas pretenzijų nereiškė ir su ieškove tinkamai neatsiskaitė, todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė ir yra skolingas kartu su delspinigiais 1490,03 Lt. Ieškovo reikalavimai įrodyti prie ieškinio esamais dokumentais.

10Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą LR CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d. numatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovės reikalavimas priteisti metines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu.

11Ieškinys dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas tenkintinas (LR CK 6.38, 6.59, 6.63, 6.71, 6.200, 6.205, 6.716, 6.720 str.). Iš atsakovo priteistina 990,03 Lt skola, 500,00 Lt delspinigiai, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72,00 Lt žyminis mokestis (LR CPK 79, 80, 93 str.).

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (LR CPK 96 str. 6 d.).

13Vadovaudamasis LR CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo J. M., a.k. ( - ) 990,03 Lt (devynis šimtus devyniasdešimt litų 03 ct.) skolą, 500,00 Lt (penkis šimtus litų) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos teisme dienos (2013-02-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus) žyminį mokestį - ieškovo UAB „Elekta“, į.k. 147741822, naudai.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos Panevėžio miesto apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę skųsti šį sprendimą apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai