Byla eI-2333-554/2015
Dėl sprendimų dalių panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algio Markevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jolantos Medvedevienės, Audriaus Grauželio,

2sekretoriaujant Vaidai Martusevičiūtei,

3dalyvaujant pareiškėjo UAB „JCDecaux LIETUVA“ atstovei - advokato padėjėjai Viltei Kristinai Steponėnaitei,

4atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei - Marikai Nalivaikienei,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „JCDecaux LIETUVA“ patikslintą skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimų dalių panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir

Nustatė

6Pareiškėjas skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė:

71) panaikinti 2015-01-12 Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimo Nr. (33.200)2-195 Dėl leidimo įrengti išorinę reklamą neišdavimo dalį, kuria buvo nuspręsta neišduoti UAB „JCDecaux LIETUVA" leidimų įrengti išorinę reklamą Karaliaus Mindaugo pr., Taikos pr. ir Jonavos g. ir įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją UAB ,,JCDecaux LIETUVA" šiuos leidimus išduoti;

82) panaikinti 2015-02-03 Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015-02-03 sprendimo Nr. 29-2-69 dalį, kuria nuspręsta neišduoti UAB „JCDecaux LIETUVA" leidimų įrengti išorinę reklamą Karaliaus Mindaugo pr./A. Mickevičiaus g., K. Baršausko g,, Taikos g./Birželio 23-osios g., Šiaurės pr./Ašigalio g., Taikos pr./Krėvės pr./Draugystės g., Taikos pr. ir įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją UAB „JCDecaux LIETUVA" šiuos leidimus išduoti.

9Pareiškėjas skunde nurodė, taip pat pareiškėjo atstovė paaiškino teismo posėdžio metu, kad pareiškėjas 2014-06-12 iš savivaldybės gavo leidimus įrengti išorinę reklamą 18 reklaminių įrenginių, esančių prie K.Baršausko g. netoli stadiono, Šiaurės pr., Žemaičių pl. ir Baltų pr. sankryžos, Žemaičių pr. ir Baltų pr. sankryžos (už viaduko), Taikos pr. 88 (AB „Kraft Foods Lietuva"), Taikos pr. 88 (AB„Kraft Foods Lietuva"), Taikos pr. prie Pramonės pr. sankryžos žiedo, Taikos pr. 81, Taikos pr., prie AB „Lietuvos telekomas", Jurbarko g./Brastos g. sankryža, Žemaičių pl., Jonavos g. ir Šauklių g. sankryžos žiedas, Šv. Gertrūdos g. ir A. Mackevičiaus g. sankryžos, Veiverių g. ir Europos pr. sankryžos, E.Ožeškienės g., Karaliaus Mindaugo pr., Jonavos g. prie UAB „Kauno undinė", Jonavos g. ir Eigulių g. sankryžos. Šie leidimai buvo išduoti skydų, kaip statinių, projektų pagrindu, kurie galiojo iki 2015-01-01. Baigiantis pratęstam leidimų ir projektų galiojimui, pareiškėjas 2014-12-17 atsakovui pateikė prašymą dėl leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo ir išorinės reklamos įrengimo projekto derinimo. Dalį projektų atsakovas patvirtino ir atitinkamai pratęsė leidimų galiojimą, tačiau skundžiamu 2015-01-12 sprendimu atsakovas atsisakė pratęsti leidimus skydams, esantiems Karaliaus Mindaugo pr., Taikos pr. ir Jonavos g. ir informavo pareiškėją, kad nurodytais adresais leidimai įrengti išorinę reklamą nebus išduoti vadovaujantis 2014-11-27 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-640 patvirtintu Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiuoju planu. Be to, pareiškėjas 2014-07-14 gavo leidimus įrengti išorinę reklamą kitiems 13 reklaminių įrenginių, esančių prie K. Baršausko g. 66 (prie „Lukoil" degalinės), Taikos pr. ir Draugystės g. sankryžos žiedo, Utenos g. (prie tilto), Veiverių g. (prie „Statoil" degalinės), Veiverių g., Tunelio g. ir Radvilėnų pl. sankryžos, Taikos pr. ir A. Baranausko g. sankryžos, P. Lukšio g. ir S, Žukausko g. sankryžos, T. Masiulio g., „Troleibusų žiedas" galinės stotelės, Pramonės pr., Šiaurės ir Sukilėlių pr. sankryžos, Birželio 23-osios g. ir V. Krėvės pr. sankryžos, Taikos pr. ir Birželio 23-osios g. sankryžos. Šie leidiniai buvo išduoti skydų, kaip statinių, projektų pagrindu, kurie galioja iki 2019-07-13. Pareiškėjas 2015-01-07 elektroniniu paštu kreipėsi į atsakovą dėl išorinės reklamos vaizdo skyduose, esančiuose prie Jurbarko g. ir Brastos g. sankryžos, Karaliaus Mindaugo pr., K. Baršausko g. (prie stadiono), Jonavos g., Taikos ir Birželio 23-iosios g. sankryžos, T. Masiulio g., Žemaičių pl., Birželio 23-osios g. ir V. Krėvės pr. sankryžos, Šiaurės pr., pakeitimo. 2015-02-03 raštu atsakovas, kartu pateikdamas ir 2015-02-03 Licencijų ir paslaugų skyriaus bei 2015-01-29 Urbanistikos ir architektūros skyriaus raštus vienu metu, informavo, kuriuose skyduose leidimai įrengti išorinę reklamą išduoti, kuriems leidimas galės būti išduotas tik gavus naują reklamos įrengimo projekto pritarimą, tačiau kartu atsisakė suderinti išorinės reklamos vaizdo 6 skyduose, esančiose Karaliaus Mindaugo pr./A. Mickevičiaus g., K.Baršausko g., Taikos g./Birželio 23-osios g., Šiaurės pr./Ašigalio g., Taikos pr./Krėvės pr./Draugystės g. ir Taikos pr. bei informavo pareiškėją, kad nurodytais adresais leidimai įrengti išorinę reklamą negali būti išduoti vadovaujantis tuo pačiu nepaskelbtu 2014-11-27 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiuoju planu. Dviejų iš 2015-02-03 sprendime nurodytų skydų (esančių Karaliaus Mindaugo pr. ir Taikos pr.) projektų galiojimas pasibaigė 2015-01-01 ir nebuvo pratęstas ginčijamu atsakovo 2015-01-12 sprendimu. Likusiems 4 skydams leidimai yra išduoti ir galioja iki 2019-07-23. Taigi, tokiu 2015-02-03 sprendimu iš esmės yra siekiama panaikinti iki 2019-07-13 galiojančius leidimus. Sprendimas nesuderinti reklamos vaizdo pakeitimų 4 skyduose iš esmės grindžiamas tik viešai dar nepaskelbtu Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiuoju planu. Ginčijami sprendimai nepagrįsti ir neteisėti, neatitinka elementarių Reklamos įstatymo, Viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 str. 1 d., Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 89 str. 1 d. reikalavimų. 2015-01-12 sprendimas iš esmės yra grindžiamas tik Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiuoju planu, kuris nei pareiškėjo kreipimosi į atsakovą momentui, nei 2015-01-12 sprendimo priėmimo metu nebuvo ir nėra paskelbtas, taigi negalėjo būti ir individualių administracinių aktų priėmimo teisiniu pagrindu.

10Pareiškėjas ir jo atstovė taip pat atkreipė dėmesį, kad remiantis Teisėkūros pagrindų įstatymo 6 str. 2 d. 16 p. ir 19 str., Vietos savivaldos įstatymo 21 str. reikalavimais, savivaldybių institucijų norminiai teisės aktai, taip pat savivaldybių merų priimami teisės aktai, privalo būti registruojami ir oficialiai skelbiami Teisės aktų registre. Be to, atsakovo 2015-01-12 sprendimas neatitinka Reklamos įstatymo reikalavimų. Reklamos įstatymo 12 str. apibrėžia konkrečius pagrindus neišduoti leidimų išorinei vaizdinei reklamai, tačiau nurodytas atvejis neatitinka jokio šiame straipsnyje numatyto pagrindo. Pareiškėjas pateikė visus teisės aktuose nustatytus dokumentus leidimams išorinei reklamai išduoti, numatoma įrengti išorinė reklama taip pat atitiko Reklamos įstatymo 12 str. įtvirtintus išorinės reklamos įrengimo reikalavimus, todėl atsakovas privalėjo išduoti pareiškėjui prašomus leidimus išorinei vaizdinei reklamai. Ginčijamame 2015-01-12 sprendime nepateikti konkretūs faktai, kuriais remiantis Kauno miesto savivaldybės administracija atsisakė pratęsti leidimus, o tik nurodė, kad tai neatitiktų dar nepaskelbto teisės akto reikalavimų, nepateikė jokių detalesnių motyvų ir argumentų.

11Pareiškėjas ir jo atstovė taip pat pabrėžė, kad ginčijamas 2015-02-03 sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas analogiškai visų pirma dėl to, kad yra grindžiamas tuo pačiu kaip ir 2015-01-12 rašto atveju Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiuoju planu - t.y. oficialiai nepaskelbtu teisės aktu. Be to, leidimai keturiems Urbanistikos ir architektūros skyriaus rašte nurodytiems skydams buvo išduoti iki 2019-07-13. Taigi, yra galiojantys ir tokiu atveju Reklamos įstatymo 12 str. 10 d. nenumato pagrindo galiojančių leidimų panaikinimui. Be to, skundžiamas 2015-02-03 sprendimas nėra tinkamai pagrįstas ir motyvuotas, jame visiškai nėra suformuluota akto apskundimo tvarka, taigi šis aktas naikintinas ir kaip neatitinkantis bendrųjų VAĮ 8 str. 1 d. individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų.

12Atsakovas atsiliepime į skundą, taip pat atsakovo atstovė teismo posėdžio metu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

13Atsakovas atsiliepime į skundą nurodė, taip pat atsakovo atstovė paaiškino teismo posėdžio metu, kad Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialusis planas priskiriamas teritorijų planavimo dokumentams (Teritorijų planavimo Įstatymo 2 str. 15, 16, 27 d.). Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 str. 12 d. numato, jog teisės aktų ir jais patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų skelbimo ir įsigaliojimo tvarka nustatyta Teritorijų planavimo įstatyme. Teritorijų planavimo įstatymo 39 str. 1 d. nurodoma, kad teritorijų planavimo dokumentai registruojami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre. Teisėkūros pagrindų Įstatymo 19 str. 3 d. inter alia reglamentuojama, kad šio įstatymo 20 str. 12 d. numatytų teisės aktų ir jais pavirtintų teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas ir paskelbimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre laikomas oficialiu jų paskelbimu. Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialusis planas buvo teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas Teritorijų planavimo dokumentų registre 2015-01-20 (http://www:tpdr.lt/), todėl jis laikytinas galiojančiu ir tinkamai paskelbtu. Pačiame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimo Nr. T-640 2 p. nustatyta, jog specialusis planas įsigalioja 2015-01-01. Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialųjį planą patvirtinantis administracinis aktas iškart po jo registracijos - t.y. 2014-11-27 buvo viešai paskelbtas Kauno miesto savivaldybės tinklalapyje www.kaunas.lt.. Vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 2 str. 11 d. nuostatomis, visuomenės informavimo priemonėse, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėse paskelbta informacija, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos iniciatyva, naudojant elektroninių ryšių priemones, skelbiama informacija yra laikoma viešai paskelbta informacija. Be to, Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano schemos išsiųstos pareiškėjo atstovui elektroniniu paštu 2015-01-15. Pabrėžė, kad Reklamos įstatymo 12 str. 4 d. nuostatose aiškiai įtvirtinta, jog išorinė reklama turi būti įrengiama vadovaujantis projektavimą, statybą, kultūros paveldo objektų ir kraštovaizdžio apsaugą, teritorijų planavimų ir valstybinės kalbos vartojimą reglamentuojančių teisės aktu nuostatomis, Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis, savivaldybės institucijos patvirtintais išorinės reklamos specialiaisiais planais ar bendraisiais teritorijų planavimo dokumentais ir (ar) juose nustatytais išorinės reklamos įrengimo reglamentais. Taigi, Kauno miesto savivaldybės administracijos nurodytas išorinės reklamos projekto nederinimo/ leidimo neišdavimo motyvas, jog reklaminiai įrenginiai neatitinka Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano, yra laikytinas visiškai pagrįstu ir teisėtu bei atitinkančiu Reklamos įstatymo 12 str. 7 d. 2 p. nuostatas. 2015-01-12 rašte nurodytas aiškus ir suprantamas leidimo įrengti išorine reklamą neišdavimo faktinis ir teisinis pagrindas, todėl darytina išvada, jog 2015-01-12 raštas atitinka VAĮ 8 str. 1 d. nuostatas.

14Atsakovas ir jo atstovė taip pat nurodė, kad ginčijamame 2015-02-03 rašte išdėstyta kokiais adresais pareiškėjui yra išduodami leidimai įrengti išorinę reklamą ir persiunčiama vidinio institucijos susirašinėjimo informacija (Urbanistikos ir architektūros skyriaus raštas), kur nurodoma, kokiais adresais leidimai Įrengti išorinę reklamą, kaip prieštaraujantys Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiajam planui, negali būti išduodami. Taigi, 2015-02-03 raštas turi informacinio pobūdžio raštui būdingus bruožus. Pats skundo reikalavimas suformuluotas taip, kad

152015-02-03 nurodyta informacija nėra ginčijama, o skundžiama informacija toje dalyje, kuri yra išdėstyta kitame rašte, - t.y. Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2015-01-29 rašte Nr. 70-3-69, nors šis raštas nėra skundžiamas. Pareiškėjo argumentas, kad 2015-02-03 raštas yra neteisėtas, kaip ir 2015-01-12 raštas, nes priimtas vadovaujantis oficialiai nepaskelbtu teisės aktu, yra visiškai nepagristas, nes Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialusis planas yra paskelbtas teisės aktų nustatyta tvarka, jis laikytinas galiojančiu, todėl juo gali būti vadovaujamasi priimant sprendimus, susijusius su leidimų išorinei reklamai įrengti išdavimu.

16Atsakovas ir jo atstovė nesutiko su pareiškėjo teiginiais, kad 4 reklaminių įrenginių, kurie nurodyti Urbanistikos ir architektūros skyriaus rašte, projektai buvo suderinti iki 2019-07-13 ir yra galiojantys. Pareiškėjo minimi reklaminiai įrenginiai buvo suderinti 2014-07-14 su sąlyga „Pratęsimas 5 m. arba iki sklaidos plano, jei prieštaraus plano sprendiniams“. Atsižvelgiant į tai, kad ginčo reklaminių įrenginių, kurių, anot pareiškėjo, projektai galioja iki 2019-07-13, buvo suderinti su sąlyga ir jie neatitinka Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano sprendinių, pareiškėjas neturi jokio teisinio pagrindo tvirtinti, kad projektai galioja iki 2019-07-13, jei jie atitinka projektų nebegaliojimo sąlygą, nurodytą juos derinant.

17Dėl pareiškėjo reikalavimo įpareigoti atsakovą išduoti leidimus, atsakovas ir jo atstovė nurodė, kad leidimų išorinei reklamai išdavimas, reklaminių įrenginių projektų derinimas ir reklamos priežiūra yra priskirta išimtinei savivaldybių administracijų kompetencijai (Reklamos įstatymo 12 str. 6 d., 19 str. 1 d. 4 p.). Teisės aktai nenumato teismams teisės priimti sprendimą išduoti leidimą įrengti išorinę vaizdinę reklamą, kadangi tokia išimtinė teisė priklauso atsakovui ir tik tokiu atveju, jei toks leidimo išdavimas atitinka aukščiau nurodytų teisės aktų reikalavimus.

18Pareiškėjo skundas patenkintinas iš dalies.

19Administracinės bylos faktiniai duomenys patvirtina teisiškai reikšmingas aplinkybes, kad pareiškėjui buvo išduoti leidimai įrengti išorinę reklamą 18 reklaminių įrenginių, esančių prie K.Baršausko g. netoli stadiono, Šiaurės pr., Žemaičių pl. ir Baltų pr. sankryžos, Žemaičių pr. ir Baltų pr. sankryžos (už viaduko), Taikos pr. 88 (AB „Kraft Foods Lietuva"), Taikos pr. 88 (AB„Kraft Foods Lietuva"), Taikos pr. prie Pramonės per. sankryžos žiedo, Taikos pr. 81, Taikos pr., prie AB „Lietuvos telekomas", Jurbarko g./Brastos g. sankryža, Žemaičių pl., Jonavos g. ir Šauklių g. sankryžos žiedas, Šv. Gertrūdos g. ir A. Mackevičiaus g. sankryžos, Veiverių g. ir Europos pr. sankryžos, E.Ožeškienės g., Karaliaus Mindaugo pr., Jonavos g. prie UAB „Kauno undinė", Jonavos g. ir Eigulių g. sankryžos iki 2015-01-01. Taip pat pareiškėjui buvo išduoti leidimai įrengti išorinę reklamą kitiems 13 reklaminių įrenginių, esančių prie K. Baršausko g. 66 (prie „Lukoil" degalinės), Taikos pr. ir Draugystės g. sankryžos žiedo, Utenos g. (prie tilto), Veiverių g. (prie „Statoil" degalinės), Veiverių g., Tunelio g. ir Radvilėnų pl. sankryžos, Taikos pr. ir A. Baranausko g. sankryžos, P. Lukšio g. ir S, Žukausko g. sankryžos, T. Masiulio g., „Troleibusų žiedas" galinės stotelės, Pramonės pr., Šiaurės ir Sukilėlių pr. sankryžos, Birželio 23-osios g. ir V. Krėvės pr. sankryžos, Taikos pr. ir Birželio 23-osios g. sankryžos. 2014-12-17 pareiškėjas atsakovui pateikė prašymą dėl leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo ir išorinės reklamos įrengimo projekto derinimo. Kauno miesto savivaldybės administracija 2015-01-12 sprendimu Nr. (33.200)2-195 informavo pareiškėją, kad leidimas įrengti išorinę reklamą adresais Karaliaus Mindaugo pr. (KSK-5), Taikos pr. (KSK-50), Jonavos g. (KSK-56) nebus išduotas, kadangi vadovaujantis 2014-11-27 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-640 patvirtintu Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiuoju planu, reklaminiai įrenginiai neatitinkantis minėto specialiojo plano sprendinių, privalo būti pašalinti. Taip pat informavo, jog kultūros paveldo zonoje (E.Ožeškienės g. (KS-3), Jonavos g. (KSK-4), Jonavos g. (KSK-56), Šv. Gertrūdos g. (KSK-12) esami išorinės reklamos įrenginiai, prieštaraujantys galiojančiam Specialiajam planui, gali išlikti, jei teisės aktų nustatyta tvarka pakartotinai būtų gauti statybą leidžiantys dokumentai. Taip pat nurodė teikti prašymą dėl naujos vietos reklamos įrenginiui perkelti. 2015-01-07 pareiškėjas elektroniniu paštu kreipėsi į atsakovą dėl išorinės reklamos vaizdo skyduose, esančiuose prie Jurbarko g. ir Brastos g. sankryžos, Karaliaus Mindaugo pr., K. Baršausko g. (prie stadiono), Jonavos g., Taikos ir Birželio 23-iosios g. sankryžos, T. Masiulio g., Žemaičių pi., Birželio 23-osios g. ir V. Krėvės pr. sankryžos, Šiaurės pr., pakeitimo. Kauno miesto savivaldybės administracijos Licencijų ir paslaugų skyrius 2015-02-03 raštu Nr. 29-2-69 informavo kuriais adresais leidimai įrengti išorinę reklamą buvo išduoti. Kartu su minėtu raštu pareiškėjui buvo persiųstas Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2015-01-29 raštas Nr. 70-3-69, kuriame nurodyta, kad vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimu Nr. T-640 patvirtintu Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiuoju planu leidimai įrengti išorinę reklamą UAB „JCDecaux Lietuva negali būti išduodami šiais adresais: Karaliaus Mindaugo pr./A. Mickevičiaus g., K.Baršausko g., Taikos g./Birželio 23-osios g., Šiaurės pr./Ašigalio g., Taikos pr./Krėvės pr./Draugystės g. bei nurodyta, kad įrenginiais, esantiems Jonavos g., leidimas galės būti išduotas gavus naują reklamos įrengimo projekto pritarimą.

20Administracinėje byloje ginčas kilo dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos atsisakymo pareiškėjui išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėjas ginčijamų aktų neteisėtumą iš esmės grindžia tuo, jog jie buvo priimti negaliojančio teisės akto - Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano pagrindu bei Viešojo administravimo įstatymo 8 str. nuostatomis, teigdamas, jog nepateikti konkretūs faktai, kuriais remiantis Kauno miesto savivaldybės administracija atsisakė pratęsti leidimus, nėra tinkamai pagrįsti bei motyvuoti.

21Teismas pabrėžia, kad Kauno miesto savivaldybės administracija yra viešojo administravimo subjektas, kuris savo administracinėje veikloje privalo, be kita ko, vadovautis ir bendraisiais viešosios teisės principais. Tai reiškia, jog atsakovui savo veikloje privalu laikytis Viešojo administravimo įstatymo 3 str. įtvirtintų viešojo administravimo principų. Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 p. įtvirtintas įstatymo viršenybės principas reikalauja, kad „administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais“. Vadovaujantis objektyvumo principu, „administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs“. Atitinkamai Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. detalizuota, kad „individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos“. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra ne kartą konstatavęs, kad pastarosios Viešojo administravimo įstatymo 8 str. nuostatos reiškia, jog akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų, jog jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (ABTĮ 13 str., 20 str., žr. 2010 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A756‑450/2010, Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010; 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556‑15/2010, Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010). Taigi, Viešojo administravimo įstatymo 8 str. yra įtvirtintos bendro pobūdžio taisyklės, kurios keliamos, visų pirma, individualaus administracinio akto turiniui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438‑1116/2010. Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010). Atsižvelgiant į tai, taip pat ir į aplinkybę, jog Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 p. įtvirtintas įstatymo viršenybės principas reikalauja, kad viešojo administravimo subjekto „veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus“, darytina išvada, kad atsakovas, priimdamas ginčijamus sprendimus, privalėjo paisyti paminėtų imperatyvių bendrųjų individualaus administracinio akto turinio reikalavimų. Atsakovo veikla privalo griežtai atitikti įstatymų reikalavimus, būti pagrįsta, tiesiogiai susieta su įstatymų pavestų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimu, Savivaldybė turi pareigą pagrįsti pareiškėjo atžvilgiu priimamus sprendimus teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis, jų priėmimo teisinis bei faktinis pagrindai turi būti žinomi ir suprantami ne tik viešojo administravimo subjektui, bet ir tam asmeniui, kurio atžvilgiu šis sprendimas priimamas. Individualus administracinis aktas paprastai turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas. Tik tokia viešojo administravimo subjekto veikla laikytina teisėta. Priešingas vertinimas - t.y. minėtų turinio reikalavimų neatitinkantis viešojo administravimo subjekto priimtas individualus administracinis aktas ne tik sudarytų prielaidas piktnaudžiauti jam savo teisėmis, bet ir nepagrįstai apribotų asmenų, kurių atžvilgiu jis priimtas, galimybes tinkamai realizuoti minėtas teises (ABTĮ 57 str.).

22Atsakovas skundžiamus sprendimus atsisakyti išduoti leidimus pareiškėjui įrengti išorinę reklamą argumentavo tuo, kad atitinkami pareiškėjo reklaminiai įrenginiai neatitinka Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimu Nr. T-640 patvirtinto Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano sprendinių. Reklamos įstatymo 12 str. 4 d. nustatyta, kad išorinė reklama turi būti įrengiama vadovaujantis projektavimą, statybą, kultūros paveldo objektų ir kraštovaizdžio apsaugą, teritorijų planavimą ir valstybinės kalbos vartojimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis, savivaldybės institucijos patvirtintais išorinės reklamos specialiaisiais planais ar bendraisiais teritorijų planavimo dokumentais ir (ar) juose nustatytais išorinės reklamos įrengimo reglamentais. Specialusis planas yra teritorijų planavimo dokumentas (Teritorijų planavimo įstatymo 5 str.). Pagal Teisėkūros įstatymo 20 str. 12 d. teisės aktų ir jais patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų skelbimo ir įsigaliojimo tvarka nustatyta Teritorijų planavimo įstatyme. Teisėkūros įstatymo 19 str. 3 d. nustatyta, kad šio įstatymo 20 str. 12 d. numatytų teisės aktų ir jais patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas ir paskelbimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre laikomas oficialiu jų paskelbimu. Teritorijų planavimo įstatymo 39 str. 1 dalis nustato, kad teritorijų planavimo dokumentai registruojami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre. Šiame registre kaupiami ir tvarkomi teisės aktai, kuriais patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai, ir teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai. Šio registro objektas – teritorijų planavimo dokumentai ir teisės aktai, kuriais tvirtinami teritorijų planavimo dokumentai. Planavimo organizatoriai duomenis apie patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus ir teisės aktus, kuriais patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka privalomai pateikia registruoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo dienos (Teritorijų planavimo įstatymo 39 str. 3 d.). Teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 7 d., kurioje išvardintos specialiojo teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo stadijos, 4 p. numatyta paskutinė baigiamojo etapo stadija - specialiojo teritorijų planavimo dokumento tvirtinimas ir registravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre. Iš paminėtų teisės aktų matyti, jog specialiojo teritorijų planavimo dokumento įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre yra privalomas veiksmas, kurio neatlikus specialiojo teritorijų planavimo dokumentas negali būti laikomas galiojančiu. Iš Teritorijų planavimo registro duomenų ( https://external.tpdr.lt/?formId=tpsearch) matyti, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimu Nr. T-640 patvirtintas Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialusis planas Teritorijų planavimo dokumentų registre įregistruotas 2015-01-20 (registracijos Nr. T00074675). Taigi, skundžiamas Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015-01-12 sprendimo Nr. (33.200)2-195 buvo grindžiamas sprendimo priėmimo metu neįregistruotu, taigi, ir negaliojančiu, Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiuoju planu. Todėl konstatuotina, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015-01-12 sprendimo Nr. (33.200)2-195 dalis, kuria nuspręsta neišduoti UAB „JCDecaux LIETUVA" leidimų įrengti išorinę reklamą Karaliaus Mindaugo pr., Taikos pr. ir Jonavos g. nėra tinkamai pagrįsta (ABTĮ 57 str.).

23Vertinant Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015-02-03 sprendimo Nr. 29-2-69 atitiktį VAĮ 8 str. 1 d. reikalavimams konstatuotina, kad minėtame sprendime nurodyta, kokiais adresais pareiškėjui buvo išduoti leidimai įrengti išorinę reklamą pagal 2015-01-07 prašymą bei nurodyta, jog pareiškėjui persiunčiama Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2015-01-29 raštu Nr. 70-3-69 pateiktą informaciją apie kitus pareiškėjo prašyme nurodytus įrenginius. Urbanistikos ir architektūros skyriaus 2015-01-29 rašte Nr. 70-3-69, adresuotame Licencijų ir paslaugų skyriui, atsakoma į minėto skyriaus 2014-01-13 raštą Nr. 29-4-16 ir informuojama, kokiais adresais pareiškėjui negali būti išduodami leidimai įrengti išorinę reklamą. Kauno miesto savivaldybės 2015-02-03 sprendime Nr. 29-2-69 nurodyta, kad juo atsakoma į pareiškėjo 2015-01-07 prašymą dėl išorinės reklamos vaizdo skyduose, esančiuose prie Jurbarko g. ir Brastos g. sankryžos, Karaliaus Mindaugo pr., K. Baršausko g. (prie stadiono), Jonavos g., Taikos ir Birželio 23-iosios g. sankryžos, T. Masiulio g., Žemaičių pl., Birželio 23-osios g. ir V. Krėvės pr. sankryžos, Šiaurės pr., pakeitimo. Kitų atsakymų (sprendimų) į 2015-01-07 pareiškėjo prašymą atsakovas nepateikė, todėl daryti išvada, jog minėtu sprendimu atsakovas iš esmės atsisakė išduoti UAB „JCDecaux LIETUVA" leidimus įrengti išorinę reklamą Karaliaus Mindaugo pr./A. Mickevičiaus g., K. Baršausko g,, Taikos g./Birželio 23-osios g., Siaurės pr./Ašigalio g., Taikos pr./Krėvės pr./Draugystės g., Taikos pr., tačiau Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015-02-03 sprendimo Nr. 29-2-69 dalis dėl atitinkamų leidimų pareiškėjui neišdavimo suformuluota kaip lydraštis, persiunčiant Kauno miesto savivaldybės vidaus susirašinėjimo dokumentą – Urbanistikos ir architektūros skyriaus raštą adresuotą Licencijų ir paslaugų skyriaus skyriui. Skundžiamas Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015-02-03 sprendimas Nr. 29-2-69 nėra tinkamai pagrįstas ir motyvuotas, jame nėra aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos (skundžiamas sprendimas suformuluotas kaip tam tikros informacijos persiuntimas, o persiunčiamame Urbanistikos ir architektūros skyriaus rašte taip pat pateikiama informacija, tačiau ne pareiškėjui, o kitam Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui), taip pat nenurodyta akto apskundimo tvarka. Išdėstytos aplinkybės sudaro pakankamą pagrindą daryti išvadai, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015-01-12 sprendimo Nr. (33.200)2-195 dėl leidimo įrengti išorinę reklamą neišdavimo dalis, kuria buvo nuspręsta neišduoti UAB „JCDecaux LIETUVA" leidimų įrengti išorinę reklamą Karaliaus Mindaugo pr., Taikos pr. ir Jonavos g. ir Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015-02-03 sprendimo Nr. 29-2-69 dalis, kuria nuspręsta neišduoti UAB „JCDecaux LIETUVA" leidimų įrengti išorinę reklamą Karaliaus Mindaugo pr./A. Mickevičiaus g., K. Baršausko g,, Taikos g./Birželio 23-osios g., Siaurės pr./Ašigalio g., Taikos pr./Krėvės pr./Draugystės g., Taikos pr. neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. nustatytų individualaus administracinio akto turiniui keliamų reikalavimų. Minėti procedūriniai pažeidimai sudaro pakankamą pagrindą ginčijamus sprendimus dalyse dėl leidimų įrengti išorinę reklamą pareiškėjui neišdavimo panaikinti ( ABTĮ 89 str. 1 d. 1 p.).

24Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija įpareigotina iš naujo įstatymo nustatytu terminu išnagrinėti UAB „JCDecaux LIETUVA“ 2014-12-17 ir 2015-01-07 pateiktus prašymus ir priimti motyvuotus, teisės aktų reikalavimais pagrįstus sprendimus. Pažymėtina, jog administracinio akto priėmimas yra viešojo administravimo subjekto prerogatyva, akto priėmimo motyvai pagal įstatymą privalo būti nurodomi pačiame administraciniame akte, todėl teismas, įpareigodamas atsakovą iš naujo išnagrinėti pareiškėjo prašymus, neturi pagrindo nurodyti atsakovui, kokius sprendimus jis turėtų priimti. Remiantis išdėstytais argumentais, pareiškėjo reikalavimai dėl įpareigojimo išduoti leidimus netenkinami (ABTĮ 57 str., 88 str. 1 p.). Atsakovui iš naujo išnagrinėjus pareiškėjo prašymus, neužkertamas kelias pareiškėjui vėl kreiptis į teismą, jeigu jo netenkins atsakovo priimti sprendimai (ABTĮ 10 str.).

25Visus likusius pareiškėjo skundo ir teisme proceso dalyvių išsakytus argumentus teismas laiko pertekliniais, nesusijusiais su skundo pagrindu ir dalyku, neturinčiais teisinės reikšmės skundo patenkinimui (arba atmetimui). Dėl šios priežasties šie argumentai detaliau nedėstytini ir neanalizuotini. Be to, ir Europos Žmogaus Teisių Teismo formuoja praktiką, kad pareigos nurodyti priimto sprendimo motyvus apimtis gali skirtis priklausomai nuo sprendimo prigimties ir turi būti analizuojama konkrečių bylos aplinkybių kontekste (EŽTT 1994-04-19 sprendimas byloje Nr. 16034/90 Van de Hurk v Netherlands, 1997-12-19 sprendimas byloje Nr. 20772/92 Helle v Finland, 1999-01-21 sprendimas byloje Nr. 30544/96 Garcia Ruiz v Spain ir kt.). LVAT savo jurisprudencijoje, aiškindamas ABTĮ normas (ABTĮ 13 str. 1 d., 20 str.), taip pat ne kartą buvo imperatyviai pažymėjęs, kad įstatymo reikalavimas motyvuoti teismo sprendimą nereiškia įpareigojimo teismui atsakyti į kiekvieną proceso dalyvio argumentą (LVAT 2008-12-05 nutartis administracinėje byloje Nr. P444 -196/2008, 2009-07-24 nutartis administracinėje byloje Nr. P756-151/2009, 2009-11-06 nutartis administracinėje byloje Nr. P525 -194/2009, 2013-02-11 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-216/2013 ir kt.).

26Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str. - 87 str., 88 str. 1 p., 3 p.,

Nutarė

27Pareiškėjo UAB „JCDecaux LIETUVA“ skundą tenkinti iš dalies.

28Panaikinti 2015-01-12 Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimo Nr. (33.200)2-195 dalį, kuria nuspręsta neišduoti UAB „JCDecaux LIETUVA" leidimų įrengti išorinę reklamą Karaliaus Mindaugo pr., Taikos pr. ir Jonavos g..

29Panaikinti 2015-02-03 Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimo Nr. 29-2-69 dalį, kuria nuspręsta neišduoti UAB „JCDecaux LIETUVA" leidimų įrengti išorinę reklamą Karaliaus Mindaugo pr./A. Mickevičiaus g., K. Baršausko g,, Taikos g./Birželio 23-osios g., Siaurės pr./Ašigalio g., Taikos pr./Krėvės pr./Draugystės g., Taikos pr..

30Įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją įstatymo nustatytu terminu iš naujo išnagrinėti UAB „JCDecaux LIETUVA“ 2014-12-17 ir 2015-01-07 pateiktus prašymus.

31Likusioje dalyje pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

32Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Vaidai Martusevičiūtei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo UAB „JCDecaux LIETUVA“ atstovei - advokato... 4. atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei - Marikai... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 6. Pareiškėjas skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir... 7. 1) panaikinti 2015-01-12 Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimo... 8. 2) panaikinti 2015-02-03 Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015-02-03... 9. Pareiškėjas skunde nurodė, taip pat pareiškėjo atstovė paaiškino teismo... 10. Pareiškėjas ir jo atstovė taip pat atkreipė dėmesį, kad remiantis... 11. Pareiškėjas ir jo atstovė taip pat pabrėžė, kad ginčijamas 2015-02-03... 12. Atsakovas atsiliepime į skundą, taip pat atsakovo atstovė teismo posėdžio... 13. Atsakovas atsiliepime į skundą nurodė, taip pat atsakovo atstovė paaiškino... 14. Atsakovas ir jo atstovė taip pat nurodė, kad ginčijamame 2015-02-03 rašte... 15. 2015-02-03 nurodyta informacija nėra ginčijama, o skundžiama informacija... 16. Atsakovas ir jo atstovė nesutiko su pareiškėjo teiginiais, kad 4 reklaminių... 17. Dėl pareiškėjo reikalavimo įpareigoti atsakovą išduoti leidimus,... 18. Pareiškėjo skundas patenkintinas iš dalies.... 19. Administracinės bylos faktiniai duomenys patvirtina teisiškai reikšmingas... 20. Administracinėje byloje ginčas kilo dėl Kauno miesto savivaldybės... 21. Teismas pabrėžia, kad Kauno miesto savivaldybės administracija yra viešojo... 22. Atsakovas skundžiamus sprendimus atsisakyti išduoti leidimus pareiškėjui... 23. Vertinant Kauno miesto savivaldybės administracijos 2015-02-03 sprendimo Nr.... 24. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija įpareigotina iš naujo... 25. Visus likusius pareiškėjo skundo ir teisme proceso dalyvių išsakytus... 26. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str. - 87... 27. Pareiškėjo UAB „JCDecaux LIETUVA“ skundą tenkinti iš dalies.... 28. Panaikinti 2015-01-12 Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimo Nr.... 29. Panaikinti 2015-02-03 Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimo Nr.... 30. Įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją įstatymo nustatytu... 31. Likusioje dalyje pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 32. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...