Byla 2-1123/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 7 d. nutarties, kuria ieškovo A. S. prašymas dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio už paduodamą apeliacinį skundą atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-1027-464/2010 pagal ieškovo A. S. ieškinį atsakovui K. Š. dėl paskolų, palūkanų ir delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas A. S. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010-11-29 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. S. ieškinį atsakovui K. Š. dėl paskolų, palūkanų ir delspinigių priteisimo ir pagal atsakovo K. Š. priešieškinį ieškovui A. S. dėl paskolos sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, tretysis asmuo be savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje – V. Š.. Kartu su apeliaciniu skundu ieškovas pateikė prašymą atleisti jį nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, kurį grindžia komplikuota savo turtine padėtimi. Nurodė, kad niekur nedirba, nuo vaikystės yra neįgalus (II gr. neįgalumo lygis), todėl gauna tik neįgalumo pensiją, iš kurios turi pragyventi pats, o kadangi yra išsituokęs, prisidėti prie dviejų nepilnamečių vaikų, iš kurių vienas yra neįgalus, išlaikymo. Ieškovo teigimu, Kauno valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2010-11-24 sprendimu Dėl 2009-09-16 sprendimo Nr. TP-2-(2.2)-09-T-2385-2954 galiojimo termino pratęsimo, turto ir pajamų lygio pakeitimo bei antrinę teisinę pagalbą teikiančio advokato pakeitimo Nr. TP-2-(2.2)-10-P-2385-4041 dėl antrinės pagalbos teikimo, jam yra suteikta antrinė teisinė pagalba, atleidžiant nuo bylinėjimosi išlaidų bei apmokant 100 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Tai reiškia, kad pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 str., jis turįs teisę gauti antrinę teisinę pagalbą nagrinėjant civilines bei administracines bylas ir pačiu įstatymu yra atleistas nuo žyminio mokesčio bei kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 7 d. nutartimi ieškovo A. S. prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio už paduodamą apeliacinį skundą atmetė ir nustatė ieškovui A. S. terminą iki 2011-01-27 įskaitytinai nurodytiems skundo trūkumams pašalinti – 24 983 Lt žyminio mokesčio apmokėjimo kvitui pateikti. Teismas nurodė, kad šiuo atveju ieškovas A. S. nenurodo jokių naujų savo turtinės padėties pablogėjimo aplinkybių, kurios nebūtų jau įvertintos Lietuvos apeliacinio teismo 2010-11-11 nutartimi ar skundžiamu sprendimu. Buvo įvertintos ieškovo nurodomos aplinkybės, kad jis yra bedarbis, o jo gaunamas pajamas sudaro neįgalumo pensija, kad yra išsiskyręs ir turi prievolę kas mėnesį teikti išlaikymą savo dviem nepilnamečiams vaikams, jo turimas nekilnojamasis turtas – gyvenamasis namas (įkeistas), esantis Panerių g. 252F, Kaune bei du žemės sklypai, esantys Panerių g. 252F Kaune bei Saulės g. 34, Gaižėnėlių k., Kauno r., taip pat šioje byloje susiklosčiusių teisinių santykių pobūdis. Teismas konstatavo, kad sąlygos teismo nutartimi atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio už paduodamą apeliacinį skundą nesusiklostė.

7Teismas vertindamas aplinkybę, ar ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio šioje civilinėje byloje įstatymu, t.y. pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nuostatas, įvertino ieškovo naujai pateikto įrodymo – Kauno valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2010-11-24 sprendimą Nr. TP-2-(2.2)-10-P-2385-4041, kuriuo ieškovas motyvuoja tokius savo teiginius, kad savaime yra atleistas nuo žyminio mokesčio, mokėtino už apeliacinį skundą. Teismas pažymėjo, kad būtent Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba jai suteiktos kompetencijos ribose administruodama antrinės teisinės pagalbos teikimą (VGTPĮ 9 str.), sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo (atsisakymo teikti, nutraukimo) turi priimti kiekvienu konkrečiu atveju kiekvienoje konkrečioje byloje, ištyrusi ir įvertinusi tam konkrečiam atvejui reikšmingų aplinkybių visumą: reikalavimų pagrįstumą, atstovavimo kiekvienoje atskiroje byloje perspektyvą, gebėjimą savarankiškai įgyvendinti teises, bylų, kuriose teikiama antrinė teisinė pagalba, skaičius, taip pat ir kitas įstatymo nurodytos aplinkybes.

8Teismas remdamasis byloje nustatytomis aplinkybėmis, priėjo išvados, kad ieškovas A. S., pateikė tikrovės neatitinkantį Kauno valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2010-11-24 sprendimą Dėl 2009-09-16 sprendimo Nr. TP-2-(2.2)-09-T-2385-2954 galiojimo termino pratęsimo, turto ir pajamų lygio pakeitimo bei antrinę teisinę pagalbą teikiančio advokato pakeitimo Nr. TP-2-(2.2)-10-P-2385-4041, kas leidžia teismui manyti, kad ieškovas tokiu būdu siekia neteisėtai pasinaudoti valstybės garantuojama teisine pagalba, kuri, remiantis minėtu sprendimu, leistų ieškovui išvengti 24983 Lt žyminio mokesčio į valstybės biudžetą sumokėjimo. Tuo pagrindu teismas nutarė atskira nutartimi perduoti prokuratūrai spręsti klausimą, ar A. S. veiksmuose nėra nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 str. „Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu“ 1 dalyje, požymių (CPK 300 str.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas A. S. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 7 d. nutartį ir atleisti apeliantą nuo žyminio mokesčio mokėjimo, remiantis VGTP įstatymo 20 straipsniu. Atskirajame skunde ieškovas nurodo šiuos argumentus:

111. Teismas nepagrįstai neatleido ieškovą nuo žyminio mokesčio mokėjimo, kadangi ieškovas atitinka Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 straipsnyje numatytas sąlygas.

122. Įstatymas nereikalauja ir įstatymo leidėjas nėra nurodęs, jog kiekvienoje konkrečioje byloje, kiekvienu atskiru atveju būtų priimamas atskiras sprendimas dėl valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos teikimo.

133. Teismui yra pateikti visi dokumentai ir įrodymai pagrindžiantys ieškovo sunkią ir komplikuotą turtinę padėtį susidariusią dėl atsakovo nesąžiningų veiksmų, o teisėja šiuo atveju būdama šališka, neteisingai išnagrinėjusi bylą ir netinkamai pritaikiusi įstatymus ir kitas teisės normas pažeidžia kreditoriaus teises ir tokia skundžiama nutartimi užkerta kelią siekti teisingo teismo ir vilkina procesą.

144. CPK 115 straipsnio 5 dalyje nurodyta, jog teismo nutartis pašalinti procesinio dokumento trūkumus yra įteikiama tik šį dokumentą pateikusiam asmeniui, todėl tai patvirtina jog teisėja nėra objektyvi, siekia negrįžtamai sugadinti asmens reputaciją ir parodo jog teisėja gali piktnaudžiauti tarnyba ir nesilaikyti įstatymų.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas K. Š. prašo A. S. atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 1 d. nutartį, palikti nepakeistą. Atsakovas remiasi šiais argumentais:

161. Pirmosios instancijos teismas neturėjo procesinio pagrindo priimti žyminiu mokesčiu neapmokėto A. S. apeliacinio skundo ir spręsdamas klausimą dėl apeliacinio skundo priėmimo, tinkamai taikė ir aiškino Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (toliau- VGTP), taip pat CPK 316 str., reglamentuojančio apeliacinio skundo trūkumų šalinimą, normas.

172. Vilniaus apygardos teismas, spręsdamas klausimą dėl A. S. prašymo dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio už paduotą apeliacinį skundą, tinkamai vertino byloje esančius įrodymus.

183. Apeliantui neįrodžius aplinkybių dėl teisėjos šališkumo, kuriomis grindžia savo atskirąjį skundą, darytina išvada, kad naikinti ar keisti pagrįstą bei teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį, remiantis A. S. atskirajame skunde išdėstytais motyvais, nėra teisinio pagrindo.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas netenkintinas.

21Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškovo prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio už paduodamą apeliacinį skundą atmetė, laikytina pagrįsta ir teisėta.

22Atskiruoju skundu ieškovas A. S. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 7 d. nutartį ir atleisti apeliantą nuo žyminio mokesčio mokėjimo, remiantis VGTP įstatymo 20 straipsniu. Pagal minėto įstatymo 20 straipsnio 1 dalį, turintys teisę gauti antrinę teisinę pagalbą asmenys, nagrinėjant civilines ir administracines bylas, taip pat baudžiamosiose bylose pareikštus civilinius ieškinius, atleidžiami nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų (išskyrus Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 6–8 punktuose nurodytas bylinėjimosi išlaidas), su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų ir proceso išlaidų Baudžiamojo proceso kodekso 104 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju mokėjimo atsižvelgiant į šio įstatymo 14 straipsnio 4 dalį. To paties straipsnio 3 dalyje numatyta, kad pareiškėjas teismui pateikia tarnybos sprendimą suteikti antrinę teisinę pagalbą. Nagrinėjamu atveju, ieškovas kartu su apeliaciniu skundu pateikė prašymą atleisti jį nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą. Šį prašymą ieškovas grindė Kauno valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2010-11-24 sprendimu Dėl 2009-09-16 sprendimo Nr. TP-2-(2.2)-09-T-2385-2954 galiojimo termino pratęsimo, turto ir pajamų lygio pakeitimo bei antrinę teisinę pagalbą teikiančio advokato pakeitimo Nr. TP-2- (2.2)-10-P-2385-4041 dėl antrinės pagalbos teikimo, kuriuo ieškovo nuomone, jam yra suteikta antrinė teisinė pagalba, atleidžiant nuo bylinėjimosi išlaidų bei apmokant 100 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Pirmosios instancijos teismas 2011 m. sausio 7 d. nutartimi, konstatavo, kad ieškovas A. S., pateikė akivaizdžiai tikrovės neatitinkantį (galimai suklastotą) Kauno valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2010-11-24 sprendimą Dėl 2009-09-16 sprendimo Nr. TP-2-(2.2)-09- T-2385-2954 galiojimo termino pratęsimo, turto ir pajamų lygio pakeitimo bei antrinę teisinę pagalbą teikiančio advokato pakeitimo Nr. TP-2-(2.2)-10-P-2385-4041, kas leido teismui manyti, kad ieškovas tokiu būdu siekia neteisėtai išvengti 24983 Lt žyminio mokesčio į valstybės biudžetą sumokėjimo, todėl nutarė pranešti Kauno apygardos prokuratūrai, kad A. S., veiksmuose - teismui pateikus neatitinkantį originalo minėto dokumento, galimai yra nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 str. 1 d., požymių.

23Teisėjų kolegija iš esmės sutikdamas su pirmosios instancijos teismo nurodytais motyvais, sprendžia, kad ieškovas nepateikė įrodymų pagrindžiančių, kad jis gali būti atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo VGTP įstatymo 20 straipsnio pagrindu.

24Po skundžiamos nutarties priėmimo, apeliantas pirmosios instancijos teismui 2011 m. sausio 31 d. pateikė prašymą ir vadovaudamasis CPK 83 straipsnio 3 dalimi prašė atsižvelgti į jo sunkią turtinę padėtį ir atleisti nuo likusios dalies žyminio mokesčio mokėjimo. Kartu su prašymu pateikė mokėjimo nurodymą Nr. 241662, kuris patvirtina, kad ieškovas sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį.

25Pažymėtina, kad nagrinėdamas klausimą, ar yra pagrindas atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, teismas turi įvertinti asmens pateiktus jo sunkią finansinę padėtį įrodančius dokumentus (CPK 83 str. 3 d.). Šios nuostatos tikslas - užtikrinti, kad asmuo turėtų realią galimybę kreiptis į teismą tais atvejais, kai dėl sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą dieną jis neturi galimybės sumokėti įstatymo reikalaujamo žyminio mokesčio. Tokiu būdu įstatymas suteikia galimybę asmenims pasinaudoti savo pažeistų ar ginčijamų subjektinių teisių ar įstatymų saugomų interesų teismine gynyba ir tuo atveju, jeigu jų turtinė padėtis neleidžia sumokėti viso įstatymo nustatyto dydžio žyminio mokesčio. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju, nagrinėdamas pareiškėjo prašymo iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo motyvus bei jo pateiktus įrodymus, teismas sprendžia, ar pareiškėjas gali sumokėti visą įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį, o jei negali sumokėti viso, tai nuo kokios šio mokesčio dalies asmuo gali būti atleistas. Įstatymas nenurodo, nuo kokios žyminio mokesčio dalies teismas gali atleisti asmenį, tačiau žyminis mokestis turėtų būti mažintinas tiek, kad neribotų, bet suteiktų asmeniui galimybę kreiptis į teismą ir ginti savo interesus, tačiau kartu žyminis mokestis turi būti toks, kad saugotų kitą proceso šalį nuo galimo piktnaudžiavimo teisėmis. Atleisti pareiškėją beveik nuo visos žyminio mokesčio sumos galima tik išimtiniais atvejais, nes pagal teisinius padarinius toks procesinis veiksmas iš esmės prilygsta visiškam asmens atleidimui nuo žyminio mokesčio, o tai leistina tik konkrečiais įstatymuose nustatytais atvejais (CPK 83 str. 1 d.). Tokiu atveju turi būti vertinami ne tik asmens sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai, bet ir atsižvelgiama į atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo instituto tikslą, asmens teisinį statusą, jo veiksmus ar neveikimą, taip pat į ginamą teisinį interesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-551/2007). Tačiau atsakovas (pareiškėjas) turi įrodyti aplinkybių, kurios sudaro pagrindą atleisti jį nuo viso ar dalies žyminio mokesčio sumokėjimo egzistavimą (CPK 12 str.).

26Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovas nenurodė jokių naujų savo turtinės padėties pablogėjimo aplinkybių, kurios nebūtų jau įvertintos Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m.lapkričio 11 d. nutartimi ar skundžiama nutartimi, todėl konstatuotina, kad apeliantas neįrodė aplinkybių, kuriomis grindžia savo prašymą atleisti nuo didesnės dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, dėl to nėra pagrindo naikinti ar keisti pagrįstą bei teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį šiuo klausimu, remiantis apelianto atskirajame skunde išdėstytais motyvais.

27Kadangi pirmosios instancijos teismo nustatytas žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo terminas pasibaigė, ieškovui A. S. nustatytinas naujas terminas iki 2011 m. gegužės 16 d. sumokėti trūkstamą - 24883 Lt žyminį mokestį už apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 29 d. sprendimo, bei iki nurodytos datos pateikti pirmosios instancijos teismui tai įrodančius dokumentus (CPK 115 str. 2 d., 316 str. 3 d.).

28Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

29Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 7 d. nutartis paliktina nepakeista.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

32Nustatyti ieškovui A. S. terminą iki 2011 m. gegužės 16 d. sumokėti 24883 Lt (dvidešimt keturis tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt tris litus) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 29 d. sprendimo bei iki nurodytos datos pateikti pirmosios instancijos teismui tai įrodančius dokumentus.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas A. S. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 7 d. nutartimi ieškovo A. S.... 7. Teismas vertindamas aplinkybę, ar ieškovas yra atleistas nuo žyminio... 8. Teismas remdamasis byloje nustatytomis aplinkybėmis, priėjo išvados, kad... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas A. S. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 11. 1. Teismas nepagrįstai neatleido ieškovą nuo... 12. 2. Įstatymas nereikalauja ir įstatymo leidėjas nėra nurodęs, jog... 13. 3. Teismui yra pateikti visi dokumentai ir įrodymai pagrindžiantys ieškovo... 14. 4. CPK 115 straipsnio 5 dalyje nurodyta, jog teismo nutartis pašalinti... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas K.... 16. 1. Pirmosios instancijos teismas neturėjo... 17. 2. Vilniaus apygardos teismas, spręsdamas klausimą dėl A. S. prašymo dėl... 18. 3. Apeliantui neįrodžius aplinkybių dėl teisėjos šališkumo, kuriomis... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 20. Atskirasis skundas netenkintinas.... 21. Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas ar pirmosios instancijos teismo... 22. Atskiruoju skundu ieškovas A. S. prašo... 23. Teisėjų kolegija iš esmės sutikdamas su pirmosios instancijos teismo... 24. Po skundžiamos nutarties priėmimo, apeliantas... 25. Pažymėtina, kad nagrinėdamas klausimą, ar yra pagrindas atleisti asmenį... 26. Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovas nenurodė jokių naujų savo turtinės... 27. Kadangi pirmosios instancijos teismo nustatytas žyminio mokesčio už... 28. Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi pirmosios... 29. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.... 32. Nustatyti ieškovui A. S. terminą iki 2011 m. gegužės 16 d. sumokėti 24883...