Byla e2-3929-405/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Nijolė Lisauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį G. Š. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ ieškinyje nurodo, kad 2018-06-25 Vartojimo kredito sutarties Nr. 289860, sudarytos tarp ieškovės, atsakovės ir portale registruoto skolintojo, pagrindu G. Š. suteiktas 500 Eur dydžio kreditas 24 mėnesių terminui, nustatant 28 procentų dydžio metines palūkanas. Atsakovė sutartinių įsipareigojimų nevykdė ir kredito laiku negrąžino, todėl ieškovė vartojimo kredito sutartį su atsakove nutraukė. Prašo iš atsakovės G. Š. priteisti 500 Eur negrąžintos paskolos, 157,36 Eur palūkanų, 52,50 ir 27,60 Eur tarpininkavimo mokesčių, 6,28 Eur mokėjimo palūkanų, 10,50 Eur delspinigių, 18 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteisto sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsakovė G. Š. nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškinys tenkinamas iš dalies.

6Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2018-06-25 atsakovė G. Š. ieškovės administruojamame portale www.gosavy.com elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką Nr. oferta_289860 dėl 500 Eur dydžio vartojimo kredito gavimo, kurios pagrindu tarp atsakovės, portale registruotų skolintojų ir ieškovės (organizatoriaus) buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 289860 ir atsakovei suteiktas 500 Eur dydžio kreditas 24 mėn. terminui. Pagal Vartojimo kredito sutarties specialiųjų sąlygų 2.4, 2.6, 2.8 p., atsakovė įsipareigojo sumokėti vienkartinį 52,50 Eur dydžio vartojimo kredito sutarties tarpininkavimo mokestį, mokėti kas mėnesį 1,10 Eur dydžio tarpininkavimo mokestį iki visiškai grąžins Vartojimo kreditą, grąžinti kreditą Vartojimo kredito mokėjimų grafike nustatyta tvarka. Vartojimo kredito sutarties nutraukimo atveju atsakovė įsipareigojo atlyginti ieškovei minimalius nuostolius, sumokėdama mėnesinį tarpininkavimo mokestį iki vartojimo kredito sutarties termino pabaigos (2.9 p.). Taip pat atsakovė įsipareigojo už naudojimąsi kreditu mokėti sutarties specialiosiose sąlygose (1.1.3 p.) numatytas 28 proc. dydžio metines palūkanas. Ieškovė pateikė duomenis apie tai, kad atsakovė įsipareigojimų nevykdė. Ieškovė 2018-12-21 pranešimu sutartį nutraukė. LR CK 6.38 str. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, manoma, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas iš atsakovės ieškovei priteisti 500 Eur negrąžintos paskolos, 157,36 Eur palūkanų ir 52,50 Eur sutarties tarpininkavimo mokesčio ir 27,60 Eur tarpininkavimo mokesčio.

7Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 10,50 Eur dydžio delspinigius (už kiekvieną pradelstą dieną sumokėti įmokas pagal grafiką) ir 6,28 Eur dydžio palūkanas (už vėlavimą sumokėti sumas pagal grafiką). Vartojimo kredito sutarčių bendrųjų sąlygų 5.1, 5.4 p. numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjai dienos iki dienos, kuomet visas kreditas faktiškai sugrąžinamas, pagal 8.1.1, 8.1.2 p. – kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Iš ieškovės pateiktos paskaičiavimo lentelės matyti, kad palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už vėlavimą sumokėti sumas pagal grafiką. Pagal formuojamą teismų praktiką, palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (LAT 2014-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Tuo atveju, kai kreditorius skolininkui pareiškia reikalavimus atlyginti ir netesybas, ir palūkanas, esant šalių susitarimui ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus atlyginama tik didesnioji suma, apimanti mažesniąją (2013-01-08 netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvoje Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1, LAT 2016-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-153-916/2016). Ieškovės prašomų priteisti mokėjimo palūkanų suma mažesnė nei prašomų priteisti delspinigių suma, todėl ši suma įskaitoma į delspinigių sumą ir iš atsakovės ieškovei priteisiama 10,50 Eur delspinigių. Reikalavimas priteisti iš atsakovės 6,28 Eur dydžio mokėjimo palūkanas atmetamas.

8Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės sutartines 18 procentų dydžio palūkanas pagal Vartojimo kredito sutartį nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu (LR CK6.37 str, 1 d.). Kai skolininkas praleidžia piniginės prievolės įvykdymo terminą, kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko ne tik įvykdyti prievolę, bet ir sumokėti palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (LR CK 6.261 str.). Vartojimo kredito sutarties Specialiųjų sąlygų 2.20 p. atsakovė įsipareigojo mokėti 18 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos už bet kurią teismo pagal šią sutartį priteistą sumą. Atsakovė praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą, todėl iš atsakovės ieškovei priteisiamos 18 procentų dydžio metinės palūkanos.

9Pagal LR CK 6.210 str. 1 d., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas. Atsakovė laiku neatsiskaitė, todėl iš jos priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, nuo bylos iškėlimo teisme (2019-03-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Ieškinį teismas patenkino iš dalies (99,07 procentų), todėl iš atsakovės G. Š. ieškovei UAB „Bendras finansavimas“ priteisiamos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 17 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 str.).

11Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės išlaidas advokato pagalbai apmokėti, pateikia dokumentus, patvirtinančius 378 Eur dydžio išlaidas. Ieškovės prašomo priteisti išlaidų atlyginimo dydis neviršija Teisingumo ministro įsakymu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio nustatytų užmokesčio maksimalių dydžių, tačiau byla nesudėtinga, civilinėje byloje sprendžiami teisiniai santykiai nereikalavo kompleksinių teisinių sprendimų, ginčo suma nedidelė, ieškovei tokio pobūdžio bylose teikiamos pastovios ir pagal savo pobūdį vienodos teisinės paslaugos, atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė ir dėl to ieškovei papildomų proceso veiksmų dėl ginčo nagrinėjimo teisme atlikti nereikėjo, todėl teismas vertina, kad ieškovė patyrė 300 Eur dydžio pagrįstas ir būtinas išlaidas procesiniams dokumentams parengti. Šio dydžio išlaidų atlyginimas priteisiamas iš atsakovės.

12Byloje procesinių dokumentų įteikimo išlaidų dydis – 4,36 Eur. Ieškinį iš esmės patenkinus, šios išlaidos priteisiamos iš atsakovės į valstybės biudžetą (LR CPK 92 str.).

13Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285, 286 str., LR CK 6.37, 6.38, 6.256 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį patenkinti iš dalies.

15Išieškoti iš G. Š. 500 Eur (penkis šimtus eurų) negrąžinto kredito, 157,36 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt septynis eurus 36 ct) palūkanų, 52,50 Eur (penkiasdešimt du eurus 50 ct) sutarties tarpininkavimo mokesčio, 27,60 Eur (dvidešimt septynis eurus 60 ct) tarpininkavimo mokesčio, 10,50 Eur (dešimt eurų 50 ct ) delspinigių, 317 (tris šimtus septyniolika) Eur bylinėjimosi išlaidų, iš viso – 1064,96 Eur (vieną tūkstantį šešiasdešimt keturis eurus 96 ct) UAB „Bendras finansavimas“.

16Išieškoti iš G. Š. UAB „Bendras finansavimas“ 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą (747,96 Eur), kurią sumokėti praleistas terminas, nuo bylos iškėlimo teisme (2019-03-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Išieškoti iš G. Š. UAB „Bendras finansavimas“ 18 procentų dydžio metines palūkanas už sumą (747,96 Eur), kurią sumokėti praleistas terminas, nuo bylos iškėlimo teisme (2019-03-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Kitą ieškinio dalį atmesti.

19Išieškoti iš G. Š. į valstybės biudžetą 4,36 Eur (keturis eurus 36 ct) bylinėjimosi išlaidų.

20Atsakovė G. Š. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Švenčionių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Nijolė... 2. Teismas... 3. Ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ ieškinyje nurodo, kad 2018-06-25... 4. Atsakovė G. Š. nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 5. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 6. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2018-06-25 atsakovė G. Š.... 7. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 10,50 Eur dydžio... 8. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės sutartines 18 procentų dydžio... 9. Pagal LR CK 6.210 str. 1 d., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs... 10. Ieškinį teismas patenkino iš dalies (99,07 procentų), todėl iš atsakovės... 11. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės išlaidas advokato pagalbai... 12. Byloje procesinių dokumentų įteikimo išlaidų dydis – 4,36 Eur. Ieškinį... 13. Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285, 286 str., LR CK 6.37, 6.38, 6.256... 14. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 15. Išieškoti iš G. Š. 500 Eur (penkis šimtus eurų) negrąžinto kredito,... 16. Išieškoti iš G. Š. UAB „Bendras finansavimas“ 5 procentų dydžio... 17. Išieškoti iš G. Š. UAB „Bendras finansavimas“ 18 procentų dydžio... 18. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 19. Išieškoti iš G. Š. į valstybės biudžetą 4,36 Eur (keturis eurus 36 ct)... 20. Atsakovė G. Š. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 21. Ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ per 20 dienų nuo šio sprendimo...