Byla 2-2408-715/2011
Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Silvai Plungienei, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei L. D., dalyvaujant ieškovo L. P. atstovei pagal įstatymą V. P., išvadą teikiančios institucijos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Vladui Narmontui

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo L. P. ieškinį atsakovui S. S. dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo.

3Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

4Ieškovo įstatyminė atstovė V. P. ieškiniu prašė: 1) nustatyti nepilnamečio sūnaus, L. P. gyvenamąją vietą su motina - V. P.; 2) priteisti iš atsakovo nepilnamečio sūnaus L. P. išlaikymui periodines išmokas kas mėnesį po 400 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sūnaus pilnametystės; 3) paskirti V. P. nepilnamečio sūnaus L. P. išlaikymui skiriamų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise; 4) priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinys tenkintinas.

6Teismo posėdyje ieškovo įstatyminė atstovė V. P. prašė ieškinį tenkinti. Paaiškino, jog atsakovas su ja nebegyvena nuo 2009 m. sausio mėnesio, nuo to laikotarpio ir nebeteikia sūnui išlaikymo.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad V. P. ir atsakovas yra nepilnamečio L. P., kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis, tėvai (b. l. 4-10); L. P. gyvena su motina (b. l. 6); V. P. pajamos yra vidutiniškai apie 1710,50 Lt per mėnesį (b. l. 11); L. P. išlaikymui V. P. per mėnesį skiria apie 1900,00 Lt.

8Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 3.169 str. 1 d. numato, kad kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų susitarimu. Nagrinėjamu atveju ginčo tarp šalių dėl L. P. gyvenamosios vietos nustatymo kartu su motina nėra. Todėl šioje dalyje ieškinys tenkintinas ir L. P. gyvenamoji vieta nustatytina kartu su jo motina, įstatymine atstove, V. P..

10Dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo.

11Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje nustatyta tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Tėvų atsakomybė už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes nustatyta ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 2 dalyje. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta abiejų tėvų pareiga vienodai rūpintis vaiko auklėjimu, tinkamai jį prižiūrėti, materialiai išlaikyti, aprūpinti gyvenamuoju būstu. Ši teisės aktuose įtvirtinta abiejų tėvų (tiek gyvenančio kartu su vaiku, tiek atskirai nuo jo) pareiga materialiai išlaikyti vaikus yra vienoda, jos vykdymo tvarka detalizuota CK trečiosios knygos antrame skirsnyje.

12Pareiga išlaikyti savo vaikus yra sudėtinė tėvų valdžios dalis (CK 3.155 straipsnio 1 dalis, 3.156 straipsnis). CK 3.155 straipsnyje įtvirtinta tėvų pareiga prižiūrėti vaikus iki pilnametystės apima visus šeimos santykius. Abu tėvai privalo teikti išlaikymą proporcingai savo turtinei padėčiai (CK 3.192 straipsnio 3 dalis). Materialinis išlaikymas išieškomas iš visų rūšių pajamų ir yra vaiko nuosavybė, kurią tvarko abu ar vienas iš tėvų uzufrukto teise (CK 3.185 straipsnis). Tėvų prievolė išlaikyti vaikus yra turtinė asmeninė (lot. intuitu personae), todėl jos negalima perleisti kitiems asmenims, taip pat negalima atsisakyti jos vykdyti. Vienam iš tėvų nevykdant išlaikymo prievolės, toks elgesys gali būti kvalifikuojamas kaip pagrindas riboti tėvų valdžią (CK 3.180 straipsnio 1 dalis). Šios pareigos nevykdymas ar netinkamas vykdymas negali būti pateisinamas bloga turtine padėtimi, kitų šeiminių ryšių susiformavimu, išvykimu ar kitokiomis priežastimis. Tais atvejais, kai tėvai gyvena skyrium, vieno iš tėvų, kuris gyvena atskirai nuo vaiko, pareigų prižiūrėti vaiką ir įgyvendinti tėvų valdžią (inter alia, materialiai išlaikyti vaikus) turinys nesikeičia, kinta jų vykdymo sąlygos.

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika nepilnamečių vaikų išlaikymo pareigos aiškinimo, jos svarbos, santykio su kitomis tėvų teisėmis ir pareigomis auklėjant ir prižiūrinti vaikus, yra suformuota ir nuosekliai plėtojama prioritetiškai ginant vaikų teises ir interesus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartį civilinėje byloje A. S. v. R. S., bylos Nr. 3K-3-469/2006; 2010 m. vasario 8 d. nutartį civilinėje byloje R. P. v. E. J., bylos Nr. 3K-3-37/2010). Tėvams gyvenant skyrium vaikų išlaikymo pareiga negali būti įgyvendinama taip, jog su vienu iš tėvų gyvenančių vaikų gyvenimo sąlygos pablogėtų neproporcingai tėvų turtinei padėčiai (CK 3.193 straipsnio 1 dalis, 3.195 straipsnis), ar vienas iš tėvų sutiktų, kad kitas šios pareigos nevykdytų (CK 3.192 straipsnio 3 dalis, 3.159 straipsnio 1 dalis), ar vykdytų taip, jog vaiko išlaikymo lėšas su vaiku gyvenantis vienas iš tėvų naudotų savo, o ne vaiko poreikiams tenkinti (CK 3.203 straipsnio 1 dalis). Išlaikymas turi būti skirtas kasdieniams vaiko poreikiams tenkinti, tinkamoms sąlygoms vaiko fizinei ir protinei būklei vystytis sudaryti, kad jis užaugtų pasiruošęs savarankiškam gyvenimui.

14Byloje nustatyta, jog atsakovas yra nepilnamečio L. P. tėvas, todėl turi pareigą savo vaiką materialiai išlaikyti (LR CK 3.192), tačiau vaikui išlaikymo neteikia nuo 2009 m. sausio mėnesio. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, jog L. P. dėl savo neįgalumo turi specialiųjų poreikių, jam reikalinga slauga, gydymas. Jo motinos, įstatyminės atstovės, pajamos nėra pakankamos vaiko poreikiams patenkinti. Prašomas priteisti išlaikymo dydis, įvertinus bylos aplinkybes, nelaikytinas neprotingai dideliu. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismui pasiūlius pateikti duomenis apie pajamas ir turtą, tokių duomenų nepateikė, todėl teismas daro išvadą, kad nėra aplinkybių, kurios duotų pagrindą laikyti, jog atsakovo materialinė padėtis yra sunki. Todėl ieškinio reikalavimas dėl išlaikymo priteisimo yra tenkintinas. Kadangi atsakovas išlaikymo neteikia nuo 2009 m. sausio mėnesio, nuo šios datos iki bylos iškėlimo teisme, t.y. iki 2011-09-19 ( už 2 m. 9 mėn. 19 d.) priteistinas išlaikymo įsiskolinimas viso 13453,33 Lt. ( CK 3.200 str.).

15Dėl bylinėjimosi išlaidų.

16Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (LR CPK 93 str. 1 d.). Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (LR CPK 96 str. 1 d.). Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos valstybei atlyginamos pagal šio Kodekso 96 straipsnyje nustatytas taisykles. Šias išlaidas teismas priteisia savo iniciatyva, gavus valstybės garantuojamą teisinę pagalbą organizuojančios institucijos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų apskaičiavimą (LR CPK 99 str. 2 d.).

17Kadangi ieškovė yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, 144,00 Lt dydžio žyminis mokestis bei 400,00 Lt dydžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos priteistinos iš atsakovo valstybei.

18Teismo sprendimas dėl lėšų nepilnamečio vaiko išlaikymui išieškojimo vykdytinas skubiai (LR CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

19Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

20Ieškinį tenkinti.

21Nustatyti L. P. gyvenamąją vietą su motina V. P..

22Priteisti iš atsakovo S. S. nepilnamečio sūnaus L. P. išlaikymui periodines išmokas, mokamas kas mėnesį po 400,00 Lt (keturis šimtus litų 00 ct) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-09-19) iki sūnaus pilnametystės.

23Priteisti iš atsakovo S. S. išlaikymo įsiskolinimą nepilnamečiui sūnui L. P. po 400,00 Lt kas mėnesį už laikotarpį nuo 2009-01-01 iki 2011-09-19, viso 13453,33 Lt (trylika tūkstančių keturis šimtus penkiasdešimt tris litus 33 ct).

24Paskirti L. P. įstatyminę atstovę V. P. jo išlaikymui skiriamų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise.

25Priteisti iš atsakovo S. S. 544,00 Lt (penkis šimtus keturiasdešimt keturis litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

26Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.

27Sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Silvai... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo L. P.... 3. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 4. Ieškovo įstatyminė atstovė V. P. ieškiniu prašė: 1) nustatyti... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Teismo posėdyje ieškovo įstatyminė atstovė V. P. prašė ieškinį... 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad V. P. ir atsakovas yra nepilnamečio L. P.,... 8. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 3.169 str. 1 d.... 10. Dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo.... 11. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje nustatyta tėvų... 12. Pareiga išlaikyti savo vaikus yra sudėtinė tėvų valdžios dalis (CK 3.155... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika nepilnamečių vaikų išlaikymo... 14. Byloje nustatyta, jog atsakovas yra nepilnamečio L. P. tėvas, todėl turi... 15. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 16. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 17. Kadangi ieškovė yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, 144,00 Lt... 18. Teismo sprendimas dėl lėšų nepilnamečio vaiko išlaikymui išieškojimo... 19. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270... 20. Ieškinį tenkinti.... 21. Nustatyti L. P. gyvenamąją vietą su motina V. P..... 22. Priteisti iš atsakovo S. S. nepilnamečio sūnaus L. P. išlaikymui periodines... 23. Priteisti iš atsakovo S. S. išlaikymo įsiskolinimą nepilnamečiui sūnui L.... 24. Paskirti L. P. įstatyminę atstovę V. P. jo išlaikymui skiriamų lėšų... 25. Priteisti iš atsakovo S. S. 544,00 Lt (penkis šimtus keturiasdešimt keturis... 26. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.... 27. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas...