Byla 2-1123-750/2016
Dėl antstolio veiksmų

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė, teismo posėdyje, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje išnagrinėjusi pareiškėjo skolininko G. G. skundą suinteresuotiems asmenims (išieškotojui) UAB „Medicinos bankas“, G. G., J. G. ir antstoliui Kęstučiui Košiui dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2Pareiškėjas skundžia antstolio Kęstučio Košio veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0118/16/00032 ir prašo panaikinti antstolio 2016-01-21 raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-16-118-76 bei sustabdyti visus vykdymo veiksmus iki bus peržiūrėtas Tauragės rajono apylinkės teismo 2015-12-08 sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-2525-377/2015. Nurodo, kad antstolis Kęstutis Košys vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 0118/16/00032 pateikė 2016-01-21 raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-16-118-76, kuriuo pareiškėjas G. G. kartu su nepilnamečiais vaikais G. G. ir J. G. raginami per trisdešimt dienų nuo šio raginimo gavimo dienos išsikelti iš buto su rūsiu, esančio ( - ), Tauragėje, be to, pareiškėjas įpareigojamas perduoti ieškovui UAB „Medicinos bankas“ nuosavybės teise priklausančio minėto buto raktus bei visus su nekilnojamuoju turtu susijusius dokumentus. Pareiškėjas teigia, kad 2016-02-09 jis kartu su G. G. ir J. G. kreipėsi į teismą prašydami atnaujinti terminą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2015-12-08 sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikti, šio sprendimo už akių panaikinimo ir bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimo. Lietuvos informacinės sistemos (toliau- LITEKO) duomenimis pareiškėjo G. G., R. G. ir jų vaikų nepilnamečių vaikų pareiškimas dėl minėto Tauragės teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo priimtas, todėl minėtas antstolio 2016-01-21 raginimas įvykdyti sprendimą Nr. S-16-118-76 turi būti panaikintas.

3Antstolis A. K. patvarkymu (b.l.3-5) atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą, atsiliepime (b.l. 16-18) prašė pareiškėjo skundą atmesti ir nurodė, kad jam 2016-01-19 buvo pateiktas galiojantis vykdomasis dokumentas - Tauragės rajono apylinkės teismo 2016-01-12 išduotas vykdomasis raštas Nr. e2-2525-377 pagal šio teismo 2015-12-08 priimtą ir 2016-01-08 įsiteisėjusį Tauragės rajono apylinkės teismo sprendimą. Pareiškėjas skunde teikia klaidingą informaciją dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, nes jis praleido minėto sprendimo už akių apskundimo terminą. Šis sprendimas už akių įsiteisėjo ir jo pagrindu antstolis pradėjo vykdyti vykdomąją bylą Nr. 0118/16/00032. Tai, kad pareiškėjas, jau po vykdomosios bylos užvedimo, pateikė teismui pareiškimą dėl praleisto termino pareiškimui dėl teismo sprendimo peržiūrėjimo atnaujinti dar nereiškia, kad šis terminas automatiškai atnaujinamas. Skolininkas į teismą kreipėsi jau po sprendimo už akių įsiteisėjimo ir CPK 279 str. 2 d., nurodanti, jog jeigu dėl sprendimo už akių paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, - negali būti taikomas. Antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti, o po to išsiųsdamas skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-16-118-76, ėmėsi tinkamų ir teisėtų priemonių ir nepažeidė imperatyvių įstatymo normų ir antstoliui suteiktų įgalinimų. Antstoliui vykdant galiojantį vykdomąjį dokumentą pagal įsiteisėjusį ir nepanaikintą teismo sprendimą, nėra pagrindo panaikinti minėto raginimo ir sustabdyti visus vykdymo veiksmus iki bus peržiūrėtas Tauragės rajono apylinkės teismo 2015-12-08 sprendimas už akių civilinėje byloje Nr.e2-2525-377/2015. Vykdomosios bylos sustabdymas laikytinas vykdymo proceso vilkinimu, nes pareiškėjas teikia nepagrįstus prašymus. Be to, jis apie priimtą minėtą teismo sprendimą už akių jis žinojo dar iki antstolio priimtų procesinių dokumentų įteikimo skolininkui dienos. Pareiškėjas teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikė 2016-02-11, o skundžiamą raginimą pasirašytinai atsiėmė antstolio kontoroje tik 2016-02-29.

4Suinteresuotas asmuo ( išieškotojas) UAB „Medicinos bankas“ atsiliepime (b.l. 20-23) su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad UAB „Medicinos bankas“ vykdo 0,8 mln. Eurų skolos išieškojimą iš pareiškėjo tėvo V. G.. Vykdant priverstinį skolos išieškojimą bankas už skolą 2015 m. rugsėjo mėn. perėmė V. G. nekilnojamąjį turtą, kurio nuosavybės teises sąmoningai be jokio teisinio pagrindo pažeidinėja pareiškėjas G. G., kuris kartu su kitais suinteresuotais asmenimis sąmoningai ilgą laiką įvairiais teisiniais procesais vilkina UAB „Medicinos bankas“ dar nuo 2010 m. vykdomą skolos išieškojimą iš V. G., siekiant kuo ilgiau naudotis šiuo metu bankui nuosavybės teise priklausančiu turtu. 2016-01-08 įsiteisėjus Tauragės rajono apylinkės teismo 2015-12-08 sprendimui už akių, minėtas teismas 2016-01-12 išieškotojui išdavė vykdomąjį raštą, kurį išieškotojas 2016-01-18 pateikė antstoliui K. Košiui. Antstolis neturėjo jokio teisinio pagrindo nevykdyti res judicata galią turinčio teismo 2015-12-08 sprendimo už akių pagrindu 2016-01-12 išduoto vykdomojo rašto. Vien tai, kad pareiškėjas kartu su G. G. ir J. G. pateikė teismui pareiškimą dėl termino atnaujinimo pareiškimui dėl teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti ir kartu pareiškimą dėl šio sprendimo už akių peržiūrėjimo, dar nereiškia, kad teisme yra/bus nagrinėjamas toks pareiškimas, ar kad negalima vykdyti res judicata galią turinčio sprendimo pagrindu išduoto vykdomojo rašto.

5Skundas tenkintinas iš dalies.

6Vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra CPK nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Be vykdomojo dokumento atlikti vykdymo veiksmus yra draudžiama (CPK 586 str.). Vienas iš CPK 587 str. nurodytų vykdomųjų dokumentų yra vykdomasis raštas, išduotas teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų ir nutarčių pagrindu (CPK 587 str. 1 p.). Teismo sprendimai, nuosprendžiai, nutartys, nutarimai ir įsakymai vykdomi po to, kai jie įsiteisėja, išskyrus tuos atvejus, kai teismas nutaria, kad yra būtinybė juos vykdyti skubiai (CPK 588 str. 1 d.).

7Nustatyta, kad Tauragės rajono apylinkės teismas 2015-12-08 priėmė sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. e2-2525-377/2015 patenkinti ieškovės UAB „Medicinos bankas“ ieškinį ir: iškeldinti atsakovus V. G., R. G., B. G., E. G., su visais jiems priklausančiais daiktais iš gyvenamojo namo, esančio ( - ), Tauragė; iškeldinti atsakovą V. G. su visais jam priklausančiais daiktais iš garažo, esančio adresu Bernotiškės g. 14K1-94 Tauragė; iškeldinti atsakovus V. G., G. G., G. G., J. G., S. J. su visais jiems priklausančiais daiktais iš buto su rūsiu, esantį ( - ), Tauragė. Atsakovai įpareigoti perduoti ieškovui nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo, garažo, buto raktus bei visus su nekilnojamuoju turtu susijusius dokumentus. Tauragės rajono apylinkės teismo 2015-12-08 sprendimas už akių įsiteisėjo 2016-01-08, todėl teismas 2016-01-12 pagrįstai išdavė išieškotojai UAB „Medicinos bankas“ vykdomąjį raštą Nr. e2-2525-377/2015, kurį ši pateikė vykdyti antstoliui Kęstučiui Košiui.

8CPK 651 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Taigi, antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti, apsiriboja tik akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentai priimti patikrinimu. Straipsnio 2 dalis detalizuoja, kas konkrečiai patenka į privalomų patikrinti akivaizdžių kliūčių sąvoką: antstolis privalo patikrinti, ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo; ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio; ar vykdomojo dokumento turinys atitinka šio Kodekso 648straipsnio reikalavimus, ar prie vykdomojo rašto pridėti reikalingi priedai; vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino ir kt. Visos tikrintinos aplinkybės yra susijusios su formaliu kliūčių vykdymo procesui pradėti įvertinimu. Nustatęs, jog tokių kliūčių nėra, antstolis priima vykdomąjį dokumentą ir pradeda jį vykdyti (CPK 651 str. 3 d.). Nagrinėjamu atveju pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą už akių išduotą vykdomąjį raštą gavęs antstolis K. Košys akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti nenustatė, todėl pagrįstai CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytais terminais ir tvarka 2016-01-21 patvarkymu (vykd. b.l. 9-8) priėmė išieškotojos pateiktą vykdomąjį raštą bei pradėjo vykdyti vykdomąją bylą Nr. 0118/16/00032. Ginčo dėl to, ar antstolis pagrįstai priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą vykdyti nėra.

9Priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą antstolis atlieka tam tikrus pirminius vykdomuosius veiksmus, tarp kurių numatytas ir raginimo skolininkui įvykdyti sprendimą įteikimas (CPK 654 str.). Raginimas įvykdyti sprendimą yra dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu vykdomajame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra (CPK 655 str. 1 d.). Antstolis K. Košys vykdomojoje byloje Nr. 0118/16/00032 2016-01-21 išsiuntė pareiškėjui G. G. raginimą įvykdyti sprendimą (dokumento Nr. S-16-118-76) ( vykd.b.l. 12-13), kuriuo paragino pareiškėją kartu su G. G. ir J. G. per trisdešimt dienų nuo šio raginimo gavimo dienos išsikelti iš minėto buto su rūsiu bei įpareigojo pareiškėją perduoti išieškotojui UAB „Medicinos bankas“ nuosavybės teise priklausančio buto raktus bei visus su nekilnojamuoju turtu susijusius dokumentus. Pareiškėjas nesutinka su šiuo antstolio raginimu įvykdyti sprendimą, nurodydamas, kad jis pateikė teismui prašymą dėl praleisto termino pareiškimui dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2015-12-08 sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikti atnaujinimo, šio sprendimo už akių panaikinimo bei bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimo. Antstolis K. Košys ir suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ su tokiais skundo argumentais nesutinka, nurodydami, kad tokio prašymo dėl procesinio termino atnaujinimo pateikimas dar nereiškia, kad šis terminas atnaujintas ir pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo priimtas.

10LITEKO duomenimis nustatyta, kad Tauragės rajono apylinkės teismas 2016-03-25 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-459-377/2016 atmesti pareiškėjų atsakovų V. G., R. G., G. G., B. G., G. G., J. G., S. J., E. G. pareiškimą dėl termino atnaujinimo pareiškimui paduoti dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2015-12-08 sprendimo už akių peržiūrėjimo civilinėje byloje su ieškove UAB „Medicinos bankas“. Klaipėdos apygardos teismas 2016-06-02 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-918-524/2016 panaikino Tauragės rajono apylinkės teismo 2016-03-25 nutartį ir atsakovams V. G., R. G., G. G., B. G., G. G., J. G., S. J., E. G. atnaujino praleistą terminą pareiškimui dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2015-12-08 sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti. Atsakovų pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo priėmimo klausimas perduotas spręsti pirmosios instancijos teismui, kuris iki šiol šio klausimo dar neišsprendė. Taigi, antstolis K. Košys 2016-01-21 pagrįstai ir teisėtai priėmė vykdyti 2016-01-19 išieškotojos UAB „Medicinos bankas“ pateiktą Tauragės rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. e2-2525-377/2015, išduotą 2016-01-12 pagal šio teismo 2015-12-08 sprendimo už akių, kuris buvo įsiteisėjęs 2016-01-08. Taip pat, antstolis, priėmęs vykdomąjį dokumentą vykdyti, pagrįstai ir teisėtai 2016-01-21 išsiuntė pareiškėjui G. G. raginimą įvykdyti sprendimą geruoju (dokumento Nr. S-16-118-76). Kadangi Klaipėdos apygardos teismas 2016-06-02 nutartimi panaikino Tauragės rajono apylinkės teismo 2016-03-25 nutartį, atnaujino atsakovams praleistą terminą pareiškimui dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2015-12-08 sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti bei šio pareiškimo priėmimo klausimą perdavė spręsti pirmosios instancijos teismui, todėl laikytina, kad Tauragės rajono apylinkės teismo 2015-12-08 sprendimas už akių nėra įsiteisėjęs. Vykdomasis raštas, išduotas neįsiteisėjusio teismo sprendimo už akių pagrindu negali būti vykdomas (CPK 587 str. 1 p., 588 str. 1 d.), todėl, esant šioms pasikeitusioms aplinkybėms, pareiškėjo skundas iš dalies tenkintinas, t.y. naikintinas antstolio K. Košio 2016-01-21 raginimas įvykdyti sprendimą Nr. S-16-118-76 ir sustabdytini vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0118/16/00032 iki bus išspręstas klausimas dėl atsakovų pareiškimo dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2015-12-08 sprendimo už akių peržiūrėjimo priėmimo klausimas. Pažymėtina, kad priėmus pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir nagrinėjant bylą Tauragės rajono apylinkės teisme šiuo atveju pareiškėjas turi teisę teikti prašymus minėtam teismui dėl vykdymo veiksmų sustabdymo ir jie turi būti sprendžiami minėtame teisme. Esant tokioms aplinkybėms iš dalies tenkintinas skundas.

11Šilutės rajono apylinkės teismo 2016-03-15 nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę-sustabdyti vykdomuosius veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0118/16/00031 palikti iki nutarties įsiteisėjimo.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., 513 str.,

Nutarė

13Skundą tenkinti iš dalies.

14Panaikinti antstolio Kęstučio Košio 2016-01-21 raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-16-118-76 vykdomojoje byloje Nr. 0118/16/00032.

15Sustabdyti vykdymo veiksmus antstolio Kęstučio Košio 2016-01-21 vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 0118/16/00032 iki kol pirmosios instancijos teisme bus išspręstas klausimas dėl atsakovų V. G., R. G., G. G., B. G., G. G., J. G., S. J., E. G. pareiškimo dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2015-12-08 sprendimo už akių peržiūrėjimo priėmimo dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2015-12-08 sprendimo už akių peržiūrėjimo klausimas.

16Šilutės rajono apylinkės teismo 2016-03-15 nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę-sustabdyti vykdomuosius veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0118/16/00031 palikti iki nutarties įsiteisėjimo.

17Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai