Byla 2FB-705-367/2016
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys byloje: UAB Medicinos Bankas, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, UAB „Alren“, R. R., anstolis Kęstutis Košys

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Raimonda Pauparienė,

2sekretoriaujant Laimai Mažrimienei,

3dalyvaujant pareiškėjui V. G.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. G. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys byloje: UAB Medicinos Bankas, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, UAB „Alren“, R. R., anstolis Kęstutis Košys,

Nustatė

5pareiškėjas V. G. (toliau tekste – pareiškėjas) prašo teismo iškelti jo atžvilgiu fizinio asmens bankroto bylą bei paskirti bankroto administratorių. Pareiškėjas nurodo, kad yra nemokus Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau tekste - FABĮ) 2 straipsnio 2 punkto prasme, t.y. jis negali vykdyti savo skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai yra suėję, o jų suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimalias mėnesines algas. Nurodo, kad skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai yra suėję, dydis yra 831 296,38 Eur.

6Nurodo, kad kreditorinius įsipareigojimus sudaro:

  1. UAB Medicinos Bankas - reikalavimo suma: 826 309,38 Eur
  2. Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos – reikalavimo suma: 4 987 Eur.

7Nurodo, kad nemokumą sukėlusios priežastys yra tos, kad pareiškėjas negalėjo vykdyti įsipareigojimų pagal 2008 m. birželio 13 d. tarp jo ir UAB Medicinos bankas sudarytos laidavimo sutaries. Dėl to Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 28 d. sprendimu už akių iš pareiškėjo, UAB „Alren“ bei R. R. priteisė UAB Medicinos bankui solidariai 2 830 211,16 Lt, taip pat metines palūkanas bei po 10 767,33 Lt bylinėjimosi išlaidų iš kiekvieno. Antstolio Kęstučio Košio kontoroje vykdomos vykdomosios bylos Nr. 0118/11/00644/2, Nr. 0118/11/00643/2, Nr. 0118/14/00453/2 pagal Vilniaus apygardos teismo vykdomuosius raštus Nr. 2-3172-553/201, Nr. 2-608-881/2013, išduotus 2010 m. kovo 29 d., 2014 m. liepos 2 d. dėl bendrai likusios 826 309,38 Eur skolos ir 6 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko (pareiškėjo) išieškotojo UAB Medicinos banko naudai. Pareiškėjo skolininkė BUAB „Baltijos finansų korporacija“ – 28 981,14 Eur.

8Šiuo metu pareiškėjas gauna 263,13 Eur senatvės pensiją, jokių kitų pajamų negauna, iš šios sumos pusę sumoka antstoliams.

9Nurodo, kad pareiškėjo lėšos, turimos grynaisiais pinigais, neviršija 1 MMA.

10Bankroto administratoriumi pareiškėjas prašo skirti UAB „Atenergo“.

11Suinteresuotas asmuo UAB Medicinos bankas prašo skirto bankroto administratoriumi Mantą Milinį (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-FA400).

12Teismo posėdžio metu pareiškėjas pareiškimą palaikė, naujų aplinkybių nenurodė.

13Suinteresuotas asmuo (kreditoriaus) UAB Medicinos bankas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti UAB Medicinos banko atstovui nedalyvaujant, pateiktame atsiliepime į pareiškimą UAB Medicinos bankas nurodė, kad pareiškėjas buvo galimai nesąžiningas, todėl prašė bankroto bylos jam nekelti. Teigia, kad pareiškėjas laidavimo sutartį sudarė su UAB Medicinos banku būdamas apsvaigęs nuo alkoholio. Taip pat, slepia savo turtinę padėtį, užuot dėjęs pastangas į atsiskaitymą su kreditoriais, bylinėjasi su banku, naudojasi brangių advokatų paslaugomis, moka didelius žyminius mokesčius, vilkina procesą ir geruoju nedengia skolos UAB Medicinos bankui.

14Suinteresuotas asmuo UAB „Alren“ atsiliepimo į pareiškimą nepateikė. Viešo registro duomenimis, ši įmonė yra likviduota.

15Suinteresuotas asmuo R. R. teismo posėdyje nedalyvavo, atsiliepimo nepateikė.

16Anstolis Kęstutis Košys teismo posėdyje nedalyvavo, prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

17Bankroto byla iškeltina.

18Vadovaujantis FABĮ 5 straipsnio 1 dalimi fizinių asmenų bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos civilinio proceso kodekse (toliau tekste – CPK) nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. FABĮ paskirtis - sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, (toliau tekste - fizinis asmuo) mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros (FABĮ 1 straipsnio 1 dalis).

19FABĮ 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų pagrindų. Kada fizinis asmuo yra pripažįstamas nemokiu, yra apibrėžta FABĮ 2 straipsnio 2 dalyje, kur nustatyta, kad fizinio asmens nemokumas - fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas. Šiuo metu galioja 380 Eur dydžio minimali mėnesinė alga (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. Nutarimas dėl minimaliojo darbo užmokesčio Nr. 644).

20Pareiškėjui nuosavybės teise priklauso: žemės sklypas (Nr. duomenys neskelbtini) adresu ( - ), statiniai: pastatas (Nr. duomenys neskelbtini), pastatas Nr. ( - ), pastatas Nr. duomenys neskelbtini ( - ), pastatas Nr. ( - ), kiti statiniai Nr. ( - ), automobilis Toyota Land Cruiser valst. Nr. ( - ). Santaupų, akcijų, vertybinių popierių ir kito kilnojamojo turto neturi.

21Pareiškėjo pareiškime nurodytos aplinkybės leidžia teigti, kad jo skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję, nurodyta 831 296,38 Eur suma akivaizdžiai viršija 25 MMA. Konstatuotina, kad pareiškėjas pagal turtinę padėtį (gaunamas pajamas) (CPK 179 straipsnio 3 dalis) negali įvykdyti nurodytų skolinių įsipareigojimų. Pagal bankų sąskaitų išrašus matyti, kad piniginių santaupų pareiškėjas neturi (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Pareiškėjas šiuo metu gauna 263,13 Eur senatvės pensiją, jokių kitų pajamų negauna, iš šios sumos pusę sumoka antstoliams. Nustatytos aplinkybės leidžia teismui konstatuoti, kad pareiškėjas yra nemokus.

22Fizinio asmens nemokumo būklė nėra besąlyginis pagrindas iškelti bankroto bylą. Kita įstatyme numatyta sąlyga bankroto bylos iškėlimui - FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje numatytų atvejų nebuvimas.

23Suinteresuotas asmuo (kreditorius) UAB Medicinos bankas prašo pareiškėjui bankroto bylos nekelti, nes pareiškėjas yra nesąžiningas. Šią poziciją grindžia keliais argumentais:

24Pirma, kreditorius teigia, kad pareiškėjas sudarė laidavimo sutartį su UAB Medicinos banku esant pareiškėjui neblaiviam. Iš bylos medžiagos matyti, jog aplinkybės dėl pareiškėjo piktnaudžiavimo alkoholiu, to įtakos minėto laidavimo sandorio sudarymui ir kt. įvertintos teismų sprendimuose – Vilniaus apygardos teismo 2013-08-19 sprendime, Lietuvos apeliacinio teismo 2014-06-09 nutartyje, kuria Vilniaus apygardos teismo 2013-08-19 sprendimas paliktas nepakeistas. Lietuvos apeliacinis teismas 2014-06-09 nutartyje, inter alia, konstatavo, jog „<...> neturi pagrindo nuspręsti, jog apeliantas ginčijamą sandorį sudarė būdamas tokios būsenos, kada negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti. Kolegijos vertinimu, apelianto pirmosios instancijos teisme pateikti įrodymai – išrašai iš medicininių dokumentų, patvirtinantys gydymąsi nuo alkoholio vartojimo sukeltų sveikatos sutrikimų, patirtą traumą, apsvaigus nuo alkoholio padarytus darbo drausmės ir administracinės teisės pažeidimus, atsižvelgiant į šiuose įrodymuose nurodytus laikotarpius, sudaro pagrindą išvadai, jog apeliantas iš tiesų piktnaudžiavo alkoholiu, tačiau nepagrindžia apelianto pozicijos, kad dėl ilgalaikio piktnaudžiavimo alkoholiu jis buvęs tokios būsenos, jog nesupratęs savo veiksmų reikšmės ir negalėjęs jų valdyti. Priešingai, bylos duomenys, pagrindžiantys aplinkybes apie tuo pačiu laikotarpiu ieškovo eitas pareigas bei sudarytus sandorius, be kita ko, ir atsakovo pateiktas naujas įrodymas apie ieškovui išduotą bankroto administratoriaus pažymėjimą, įgalina daryti labiau tikėtiną išvadą, jog ieškovo sveikatos (taip pat ir psichinės) būsena, net ir pripažįstant įrodytais argumentus dėl piktnaudžiavimo alkoholiniais gėrimais, nesutrukdė apeliantui gyventi pilnavertį gyvenimą, dirbti ir sudaryti savo esme nekasdienius sandorius (įgyjant nekilnojamąjį turtą, transporto priemones). <...> Kita vertus, teisėjų kolegija svarbia laiko aplinkybę, jog ieškovo pirmosios instancijos teismui pateikti įrodymai patvirtina epizodinį piktnaudžiavimą alkoholiu iki 2006 metų. Todėl įvertinus aplinkybę, kad ginčijamas sandoris buvo sudarytas 2008 m. birželio 13 d., konstatuotina, jog ginčijamo sandorio teisėtumui nurodytas laikotarpis (iki 2006 metų) nėra aktualus“. Apibendrindamas išdėstytas aplinkybes, teismas pažymėdamas, jog ginčo laidavimo sandoris nepatenka į minėtą įstatymo reglamentuotą 3 metų laikotarpį iki pareiškėjo pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo, teismas faktiškai ir juridiškai vertina, jog šiuo atveju nėra pagrindo atsisakyti iškelti pareiškėjui bankroto bylą FABĮ 5 str. 8 d. 3 p. reglamentuotu pagrindu (CPK 182 str. 2 p., 185 str.).

25Antra, pareiškėjas kartu su susijusiais asmenimis (sūnumis, draugais) UAB Medicinos bankui reiškė įvairius nepagrįstus ieškinius ir skundė visus antstolio Kęstučio Košio, vykdančio skolos išieškojimo veiksmus (c. b. Nr. 2-1123-750/2016, e2-459-377/2016, 2-1070-635/2016, c. b. Nr. e2-2658-607/2015, 2FB-2177-850/2015, e2-2658-607/2015, e2-1596-439/2015, 2-51-799/2015, c. b. Nr. e2S-1463-253/2015, c. b. Nr. 2S-1404-123/2015, c. b. Nr. 2-2143-351/2015, c. b. Nr. 2-1471-850/2015, c. b. Nr. 2-1470-607/2015, c. b. Nr. 2-1725-733/2015, c. b. Nr. 2-2603-204/2014, c. b. Nr. 2A-753/2014, c. b. Nr. 2-1211-635/2013, c. b. Nr. 2-4672-881/2012, c b. Nr. 2-1370-635/2012, c. b. Nr. 2A-2320/2013), c. b. Nr. 2-1881-164/2015, c. b. Nr. 2S-716-163/2015, c b. Nr. 2-200-733/2015, c. b. Nr. 2-1649-164/2014, c. b. Nr. 2-2471-164/2013, ir kitos bylos). Pareiškėjas pripažino tokiais veiksmais vilkinęs UAB Medicinos banko skolos išieškojimą. Pareiškėjas 23 kartus reiškė ieškinius UAB Medicinos bankui, skundė antstolio veiksmus, reiškė kitokio pobūdžio pareiškimus, vietoje bandymo rasti kompromisą su kreditoriais pareiškėjas įsivėlė į bylinėjimąsi su banku, antstoliais, taip siekdamas išvengti prievolės UAB Medicinos bankui.

26Teismas pažymi, kad pareiškėjo teisės į teisminę gynybą kvestionavimas, nesant tam jokio objektyvaus pagrindo, nesuderinamas su universaliu, konstituciniu asmens teisės į teisminę gynybą principo realizavimu (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d., CPK 5 str. 1 d.).

27Trečia, pareiškėjas nesąžiningais veiksmais prisidėjo prie savo turtinės padėties sąmoningo bloginimo (apie 700 000 Eur skolos, palūkanų apimtyje padidėjimo, kreditoriaus E. J. nepagrįsto reikalavimo atsiradimo 405464,50 Eur sumai, rizikingų sandorių su UAB „Baltijos finansų korporacija“ ir jos kreditoriais sudarymu ir pan.). Teismui neteikė duomenų bei įrodymų apie savo turtinę padėtį (apie turimą kilnojamąjį turtą, apie turimas/turėtas įmonių akcijas, įskaitant UAB „Arlen“, UAB „Baltijos finansų korporacija“, apie paskolintas lėšas UAB „Baltijos finansų korporacija“, duomenis, iš kokių lėšų pareiškėjas gyvena ir pan.).

28Pagal FABĮ 5 str. 8 d. 2 p. įtvirtintu teisiniu reguliavimu, aiškiai nustatančiu, jog sprendžiant dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo vertinami šio asmens per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo sudaryti sandoriai. Laidavimo sandoris sudarytas 2008-06-13, o pareiškėjo pareiškimas iškelti fizinio asmens bankroto bylą buvo priimtas 2015-11-04, yra faktinis ir teisinis pagrindas padaryti išvadą, jog pareiškėjo veiksmų, sudarant laidavimo sutartį, ir (ar) šios sutarties teisinė reikšmė ginčo atveju nekvestionuotina, nes toks sandoris nepatenka į minėtą įstatymo reglamentuotą 3 metų laikotarpį iki pareiškėjo pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo (CPK 177 str., 178 str., 185 str.). Be to, teismas byloje nenustatė ir byloje nėra įrodymų, jog sudarydamas laidavimo sandorį pareiškėjas atliko tyčinius veiksmus, t. y. pateikė bankui neteisingą informaciją apie finansinę būklę, prisiimdamas skolinius įsipareigojimus, ar sudarydamas šį sandorį siekė išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar laidavimo pareigos nevykdė (neįvykdo) sąmoningai, taip siekdamas išvengti atsiskaitymo su banku ir (ar) kitais kreditoriais (CPK 185 str.).

29Ketvirta, Klaipėdos apygardos teismo 2015-06-26 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-33-360/2015 pareiškėjas buvo pripažintas kaltu dėl BK 216 str. 1 d. (Nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas) ir dėl šio nusikaltimo pareiškėjo mokumas pablogėjo mažiausiai 405 468.02 Eur sumai (tokiai sumai šiuo metu pareiškėjas yra skolingas E. J.).

30Iš LITEKO duomenų bazės matyti, jog Klaipėdos apygardos teismas 2015-06-26 nuosprendžiu, priimtu baudžiamojoje byloje Nr. 1-33-360/2015, apeliantą pripažino kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 216 str. 1 d., ir nuteisė laisvės atėmimu vieneriems metams. Taikė LR BK 75 str. ir paskirtos bausmės vykdymą atidėjo 2 metų laikotarpiui, įpareigojo neišvykti iš gyvenamosios vietos be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo (įsiteisėjo 2015-07-17) (LITEKO, CPK 179 str. 3 d.). Taigi, akivaizdu, jog pareiškėjo nemokumas ginčo atveju nėra ir negali būti nei faktiškai, nei juridiškai siejamas su jo nuteisimu nurodytoje baudžiamojoje byloje, nes jo nemokumo nuteisimas objektyviai nesukėlė ir (ar) įtakos tam neturėjo.

31Šioje byloje teismas nenustatė FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje įtvirtintų ribojimo iškelti bankroto bylą sąlygų. Teismo vertinimu, atsisakymas iškelti pareiškėjui bankroto bylą šiuo atveju neatitiktų nei skolininko, nei kreditorių interesų. Atsisakius iškelti bankroto bylą, pareiškėjas toliau liktų nemokus, nes jo gaunamos pajamos neleistų padengti kreditorinių reikalavimų sumos per protingą terminą, o priteistos procesinės palūkanos ir toliau būtų skaičiuojamos. Tuo tarpu iškėlus bankroto bylą, būtų rengiamas fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planas, siekiama kreditorių pagalba atstatyti pareiškėjo mokumą, todėl tai labiau atitiktų tiek pareiškėjo, tiek kreditorių interesus. Be to, iškėlus bankroto bylą, kils pareiga bankroto administratoriui patikrinti pareiškėjo sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir pareikšti ieškinius dėl sandorių, galėjusių turėti įtakos tam, kad fizinis asmuo negali įvykdyti prievolių kreditoriams, pripažinimo negaliojančiais (FABĮ 12 straipsnio 3 dalis). Tokiu būdu galės būti patikrinti skolininko per nurodytą laikotarpį sudaryti sandoriai ir, esant pagrindui, atstatomas pareiškėjo mokumas.

32Kreditoriams bankroto procedūros metu įstatymas numato svertus kontroliuoti bankroto administratoriaus veiklą ir įtakoti bankroto procesą (gauti iš bankroto administratoriaus informaciją, veiklos ataskaitas, motyvuotai reikalauti atstatydinti, pritarti planui, kontroliuoti plano įgyvendinimą, reikalauti nutraukti bankroto bylą, kt.). Teismo vertinimu, atsižvelgiant į pareiškėjo pateiktus įrodymus bei nurodytas aplinkybes, yra pagrindas iškelti pareiškėjui V. G. fizinio asmens bankroto bylą, nes jis yra nemokus ir nenustatyti FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje numatyti ribojimo pagrindai. Pažymėtina, kad teismas nenustatė jokių galimų nesąžiningų pareiškėjo veiksmų, sudarant su banku laidavimo sutartį pareiškėjas buvo mokus, nenustatyta aplinkybių, kad pareiškėjas veiktų nesąžiningai banko atžvilgiu, slėptų pajamas ir pan.

33Teismas, nutaręs iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą, privalo paskirti jam bankroto administratorių (FABĮ 2 straipsnio 3 dalis, 6 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 11 straipsnis). Šioje byloje pareiškėjas bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Atenergo", kurio administravimo išlaidos iki mokumo plano sudaro 869,56 Eur. Iš pateikto bankroto administratoriaus profesines civilinės atsakomybės draudimo poliso matyti, kad jis yra pasibaigęs. Suinteresuotas asmuo UAB Medicinos bankas prašo bankroto administratoriumi skirti Mantą Milinį, kurio administravimo išlaidos iki mokumo plano sudaro 180 Eur ir pateikė jo sutikimą vykdyti pareiškėjo V. G. bankroto procedūrą. Be to, pateikė bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisą (FABĮ 13 straipsnio 7 dalis), asmens, siekiančio teikti fizinio asmens bankroto administravimo paslaugas, deklaraciją dėl atitikties teisės aktų reikalavimams bei lėšų sumos, reikalingos bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, pagrindimą.

34Suinteresuoto asmens UAB Medicinos banko siūlomas bankroto administratorius yra pigesnis už pareiškėjo siūlomą bankroto administratorių. FABĮ 11 straipsnio 3, 5 dalyse įtvirtintų pagrindų, dėl kurių teismas negalėtų skirti Mantą Milinį bankroto administratoriumi, nenustatyta.

35Atsižvelgdamas į tai, kad teismas nenustatė aplinkybių dėl kurių asmuo negali būti paskirtas bankroto administratoriumi, bankroto administratoriumi skiriamas Mantas Milinis (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-FA400).

36FABĮ 8 straipsnio 5 dalis numato, kad plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nustatytina 180 Eur suma, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto byla įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, (FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 4 punktas).

37Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; kt.). Pareiškėjo nurodyta suma, reikalinga kiekvieną mėnesį būtiniesiems poreikiams tenkinti, pareiškėjo nuomone, yra 263,13 Eur (pareiškėjo gaunama senatvės pensija). Atsižvelgiant į pareiškėjo nurodytą sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį būtiniesiems jo poreikiams tenkinti, į kreditorių interesus, į tai kad nuo pareiškėjo senatvės pensijos, pusė jos (50 %) yra išieškomą anstolių, ir į tai, kad jokių duomenų dėl būtinųjų poreikių pareiškėjas nepateikė, nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos pareiškėjui kiekvieną mėnesį reikalinga piniginių lėšų prašoma suma mažinama (mažinama 50 %) iki 131,56 Eur/mėn (FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 9 punktas). Fizinio asmens kreditoriai (toliau tekste - kreditoriai) - turintys teisę reikalauti iš fizinio asmens įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus (toliau tekste - reikalavimai) fiziniai ir juridiniai asmenys (FABĮ 3 straipsnis). Nustatytinas 30 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminas, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 3 punktas).

38Remiantis FABĮ 8 straipsnio 5 dalies reglamentavimu bei atsižvelgiant į fizinių asmenų bankroto instituto naujumą Lietuvos Respublikoje, nustatytinas maksimalus įstatymo leidėjo nustatytas keturių mėnesių terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.

39Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 straipsnio 1-3 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

40iškelti bankroto bylą pareiškėjui V. G., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ).

41Paskirti V. G., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), bankroto administratoriumi Mantą Milinį (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-FA400).

42Nustatyti 30 dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos.

43Patvirtinti 180 Eur lėšų sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti V. G. bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos.

44Patvirtinti 131,56 Eur lėšų sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį V. G. būtiniesiems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos.

45Nustatyti 4 (keturių) mėnesių terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.

46Nutarčiai įsiteisėjus, nutarties kopijas išsiųsti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, pareiškėjui, antstoliui Kęstučiui Košiui likusiems byloje įtrauktiems kreditoriams: UAB Medicinos bankas, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, suinteresuotam juridiniui asmeniui UAB „Alren“, suinteresuotam asmeniui R. R..

47Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Raimonda Pauparienė,... 2. sekretoriaujant Laimai Mažrimienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui V. G.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. pareiškėjas V. G. (toliau tekste – pareiškėjas) prašo teismo iškelti jo... 6. Nurodo, kad kreditorinius įsipareigojimus sudaro:
  1. UAB... 7. Nurodo, kad nemokumą sukėlusios priežastys yra tos, kad pareiškėjas... 8. Šiuo metu pareiškėjas gauna 263,13 Eur senatvės pensiją, jokių kitų... 9. Nurodo, kad pareiškėjo lėšos, turimos grynaisiais pinigais, neviršija 1... 10. Bankroto administratoriumi pareiškėjas prašo skirti UAB „Atenergo“.... 11. Suinteresuotas asmuo UAB Medicinos bankas prašo skirto bankroto... 12. Teismo posėdžio metu pareiškėjas pareiškimą palaikė, naujų aplinkybių... 13. Suinteresuotas asmuo (kreditoriaus) UAB Medicinos bankas į teismo posėdį... 14. Suinteresuotas asmuo UAB „Alren“ atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.... 15. Suinteresuotas asmuo R. R. teismo posėdyje nedalyvavo, atsiliepimo nepateikė.... 16. Anstolis Kęstutis Košys teismo posėdyje nedalyvavo, prašo bylą nagrinėti... 17. Bankroto byla iškeltina.... 18. Vadovaujantis FABĮ 5 straipsnio 1 dalimi fizinių asmenų bankroto bylos... 19. FABĮ 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad teismas priima nutartį... 20. Pareiškėjui nuosavybės teise priklauso: žemės sklypas (Nr. duomenys... 21. Pareiškėjo pareiškime nurodytos aplinkybės leidžia teigti, kad jo... 22. Fizinio asmens nemokumo būklė nėra besąlyginis pagrindas iškelti bankroto... 23. Suinteresuotas asmuo (kreditorius) UAB Medicinos bankas prašo pareiškėjui... 24. Pirma, kreditorius teigia, kad pareiškėjas sudarė laidavimo sutartį su UAB... 25. Antra, pareiškėjas kartu su susijusiais asmenimis (sūnumis, draugais) UAB... 26. Teismas pažymi, kad pareiškėjo teisės į teisminę gynybą kvestionavimas,... 27. Trečia, pareiškėjas nesąžiningais veiksmais prisidėjo prie savo turtinės... 28. Pagal FABĮ 5 str. 8 d. 2 p. įtvirtintu teisiniu reguliavimu, aiškiai... 29. Ketvirta, Klaipėdos apygardos teismo 2015-06-26 nuosprendžiu baudžiamojoje... 30. Iš LITEKO duomenų bazės matyti, jog Klaipėdos apygardos teismas 2015-06-26... 31. Šioje byloje teismas nenustatė FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje įtvirtintų... 32. Kreditoriams bankroto procedūros metu įstatymas numato svertus kontroliuoti... 33. Teismas, nutaręs iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą, privalo paskirti... 34. Suinteresuoto asmens UAB Medicinos banko siūlomas bankroto administratorius... 35. Atsižvelgdamas į tai, kad teismas nenustatė aplinkybių dėl kurių asmuo... 36. FABĮ 8 straipsnio 5 dalis numato, kad plano projektas turi būti pateiktas... 37. Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas –... 38. Remiantis FABĮ 8 straipsnio 5 dalies reglamentavimu bei atsižvelgiant į... 39. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto... 40. iškelti bankroto bylą pareiškėjui V. G., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ).... 41. Paskirti V. G., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), bankroto administratoriumi... 42. Nustatyti 30 dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį... 43. Patvirtinti 180 Eur lėšų sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę... 44. Patvirtinti 131,56 Eur lėšų sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį V. G.... 45. Nustatyti 4 (keturių) mėnesių terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos... 46. Nutarčiai įsiteisėjus, nutarties kopijas išsiųsti Įmonių bankroto... 47. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...