Byla 2A-760-302/2017
Dėl viešo konkurso rezultatų panaikinimo, trečiasis asmuo mažoji bendrija „TavoCopy“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danguolės Martinavičienės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės mažosios bendrijos „Darna kūnui“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-965-657/2017 pagal ieškovės mažosios ūkinės bendrijos „Darna kūnui“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybei dėl viešo konkurso rezultatų panaikinimo, trečiasis asmuo mažoji bendrija „TavoCopy“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė MB „Darna kūnui“ pateikė ieškinį Kauno miesto savivaldybei, kuriuo prašė panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 3 d. sprendimą Nr. T-233 ir šio sprendimo pagrindu 2016 m. gegužės 24 d. įvykusio konkurso rezultatus; įpareigoti atsakovę Kauno miesto savivaldybės administraciją sudaryti su ieškove MB „Darna kūnui“ Panemunės paplūdimio pastato – prekybos paviljono, esančio ( - ), nuomos sutartį 2016 m. kovo 7 d. įvykusio konkurso sąlygomis per 15 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo.
 2. Ieškovė nurodė, kad ji buvo pripažinta „Panemunės paplūdimio pastato – prekybos paviljono ( - ) nuomos“ viešo konkurso (toliau – Konkursas) laimėtoja, tačiau nuomos sutartis su ieškove pasirašyta nebuvo, kadangi likus vienai dienai iki termino sudaryti nuomos sutartį pabaigos atsakovė sustabdė nuomos sutarties pasirašymą su ieškove iki Lygių galimybių kontrolieriaus sprendimo priėmimo ir įsiteisėjimo. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 2016 m. balandžio 6 d. pateikė pažymą, kurioje nurodė, jog Konkurso sąlyga, įpareigojanti laimėtoją sukurti vieną darbo vietą (vyrams) yra diskriminuojanti. Ieškovė Kauno miesto savivaldybei ir Lygių galimybių kontrolieriui pateikė savanorišką įsipareigojimą skelbti apie laisvą darbo vietą ir įdarbinti asmenį nediskriminuojant lyties ar kitu pagrindu, tačiau atsakovė į šį įsipareigojimą neatsižvelgė ir 2016 m. gegužės 3 d. priėmė sprendimą panaikinti Konkurso rezultatus, pakeitė Konkurso sąlygas bei įpareigojo Savivaldybės turto nuomos komisiją organizuoti ir vykdyti naują pastato nuomos konkursą. Ieškovės teigimu, Konkurso rezultatai panaikinti remiantis mažareikšme aplinkybe, kuri neturi įtakos Konkurso sąlygoms ir laimėjimo kriterijams. Skelbiant naują konkursą dėl to paties dalyko tomis pačiomis sąlygomis, tik pakeitus diskriminacinę sąlygą dėl įdarbinamo asmens lyties, suinteresuotiems asmenims tapo žinomi konkurso dalyviai, jų skaičius, siūlomos kainos ir kitos aplinkybės, o tai suinteresuotiems asmenims suteikė nepagrįstą pranašumą.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. vasario 15 d. sprendimu ieškinį atmetė ir paskirstė bylinėjimosi išlaidas.
 2. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Lygių galimybių kontrolierius konstatavo, jog Konkurso sąlygos, kurių punktuose yra įtvirtintas vyrų išskyrimas, prieštarauja įstatymo nuostatoms, pažeidžia lygių galimybių principą ir suteikia privilegijas vienai iš lyčių, konstatavo, kad atsakovė negalėjo sudaryti nuomos sutarties su Konkurso, kuris buvo organizuotas pagal įstatymams ir viešo konkurso principams prieštaraujančias sąlygas, laimėtoja MB „Darna kūnui“, todėl visiškai teisėtai ir pagrįstai, pakeitusi Konkurso sąlygas, paskelbė naują patalpų nuomos viešą konkursą.
 3. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovė 2016 m. gegužės 6 d. raštu buvo informuota apie tai, jog 2016 m. kovo 7 d. vykusio Konkurso rezultatai yra panaikinti ir skelbiamas naujas konkursas, todėl darė išvadą, kad ieškovė galėjo dalyvauti naujai paskelbtame konkurse ir teikti reikalavimus atitinkantį pasiūlymą. Ieškovės argumentą, jog ji buvo pateikusi patvirtinimą, kad bus skelbiama apie laisvą darbo vietą ir asmens įdarbinimą nediskriminuojant lyties (nei kitu) pagrindu, teismas atmetė kaip nereikšmingą, kadangi vykdyti konkursą pagal konkurso sąlygas, kurios pripažintos prieštaraujančios įstatymams draudžiama.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovė MB „Darna kūnui“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad atsakovė Konkurso rezultatus panaikino remdamasi mažareikšme aplinkybe, kuri neturi įtakos nei Konkurso sąlygoms, nei laimėtojo nustatymo kriterijams, nei dalyvių apsisprendimui dalyvauti Konkurse, nei jų siūlomoms kainoms.
  2. Įvykus Konkursui buvo atplėšti vokai su dalyvių pasiūlymais, todėl viešai tapo žinoma Konkurso laimėtojo ir kitų dalyvių pasiūlytos nuomos kainos, o tai suteikė nepagrįstą pranašumą kitiems potencialiems dalyviams. Tokiu būdu gali būti formuojama ydinga praktika, kai viešojo administravimo subjektai į viešo konkurso sąlygas įtrauks mažareikšmę sąlygą, pažeidžiančią teisės aktų reikalavimus, tam, kad, esant reikalui, galėtų atšaukti konkursą ir panaikinti jo rezultatus.
 2. Atsakovė Kauno miesto savivaldybė atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
  1. Pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai sprendė, kad atsakovė negalėjo sudaryti turto nuomos sutarties su Konkurso, kuris buvo organizuotas pagal teisės aktams ir viešo konkurso principams prieštaraujančias sąlygas, laimėtoju. Kauno miesto savivaldybės taryba priėmė ginčijamą sprendimą nepažeisdama nei įstatymų, nei kitų teisės aktų reikalavimų. Priešingai, būtent siekiant užtikrinti Konkurso sąlygų atitiktį Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktui, buvo imtasi visų teisėtų priemonių pašalinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nustatytus neatitikimus minėtam įstatymui.
  2. Jeigu Kauno miesto savivaldybė būtų pašalinusi iš Konkurso sąlygų teisės aktams prieštaraujančią nuostatą ir būtų su ieškove, kuri Konkurso laimėtoja buvo atrinkta pagal teisės aktams prieštaraujančias Konkurso sąlygas, sudariusi nuomos sutartį, tokiu atveju būtų pažeisti skaidrumo, nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principai, kadangi sutartis su Konkurso laimėtoju būtų sudaryta ne pagal išviešintas sąlygas.
  3. Nepagrįstas apeliacinio skundo teiginys, kad, skelbiant naują konkursą su pakeista diskriminacine sąlyga, buvo pažeistas sąžiningos konkurencijos principas. 2016 m. gegužės 24 d. įvyko naujas konkursas, jame turėjo teisę dalyvauti visi suinteresuoti asmenys, atitinkantys konkurso sąlygas, įskaitant ir pačią ieškovę. Ginčijamas Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas neišskiria atskirų ūkio subjektų ar jų grupių taip pat niekam neteikia jokių privilegijų.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

5Dėl faktinių bylos aplinkybių

 1. Iš bylos medžiagos matyti, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2016 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-20 nusprendė išnuomoti viešo konkurso būdu savivaldybei nuosavybės teise priklausantį 140,9 kv. m pastatą – prekybos paviljoną, esantį ( - ), bei patvirtino viešo konkurso sąlygas (b. l. 8-13; 45-62). Konkurso sąlygų 1, 3.2, 3.3, 4, 6.11, 19.5 punktuose buvo nustatyta, kad, vykdant prekybos paviljono nuomą, būtina sukurti bent 1 naują darbo vietą vyrams. Ieškovė MB „Darna kūnui“ dalyvavo atsakovės organizuotame patalpų nuomos viešajame konkurse. Iš 2016 m. kovo 7 d. Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos Negyvenamųjų patalpų viešo nuomos konkurso protokolo Nr. 60-23-04 matyti, kad Konkurso laimėtoja buvo paskelbta ieškovė MB „Darna kūnui“ (b. l. 14). Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A-859 buvo sustabdytos nuomos sutarties su MB „Darna kūnui“ pasirašymo procedūros, pradėtos pagal Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos 2016 m. kovo 7 d. negyvenamųjų patalpų viešo nuomos konkurso protokolą Nr. 60-23-04, kol bus priimtas ir įsiteisės Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos galutinis sprendimas dėl Panemunės paplūdimio pastato – prekybos paviljono ( - ), nuomos viešo konkurso sąlygų, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-20 „Dėl nekilnojamojo turto ( - ) nuomos“ 1 punkte įteisintos galimos diskriminacijos lyties pagrindu (b. l. 15). Atlikusi interneto svetainėje paskelbtų konkurso sąlygų tyrimą, Lygių galimybių kontrolierė 2016 m. balandžio 6 d. pažymoje Nr. (16)SI-5)SP-30 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-20 patvirtintų „Panemunės paplūdimio pastato – prekybos paviljono ( - ), nuomos viešojo konkurso sąlygų“ galimo prieštaravimo Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktui tyrimo“ konstatavo, jog Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos Konkurso sąlygos, kurių punktuose yra įtvirtintas vyrų išskyrimas, vertinamas kaip prieštaraujantis Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktui (redakcija, galiojusi nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2017 m. sausio 1 d.) (b. l. 16–20). Gavus minėtą pažymą, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A-1080 toliau sustabdė nuomos sutarties pasirašymo su ieškove procedūras, kol Kauno miesto savivaldybės taryba priims sprendimą dėl galimų konkurso sąlygų prieštaravimų Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktui (b. l. 66). Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 3 d. sprendimu Nr. T-233 buvo nuspręsta pakeisti nuomos viešo konkurso sąlygas, panaikinti 2016 m. kovo 7 d. įvykusio viešo nuomos konkurso rezultatus ir paskelbti naują konkursą pagal pakeistas sąlygas (b. l. 42–43). Naujas Konkursas įvyko 2016 m. gegužės 24 d., jo laimėtoja paskelbta MB „TavoCopy“ (b. l. 64).
 2. Ieškovė MB „Darna kūnui“ pateikė ieškinį Kauno miesto savivaldybei, kuriuo prašė panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 3 d. sprendimą Nr. T-233 ir šio sprendimo pagrindu 2016 m. gegužės 24 d. įvykusio konkurso rezultatus; įpareigoti atsakovę Kauno miesto savivaldybės administraciją sudaryti su ieškove MB „Darna kūnui“ Panemunės paplūdimio pastato – prekybos paviljono, esančio ( - ), nuomos sutartį 2016 m. kovo 7 d. įvykusio konkurso sąlygomis per 15 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Kauno apygardos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Lygių galimybių kontrolierius konstatavo, jog Konkurso sąlygos, kurių punktuose yra įtvirtintas vyrų išskyrimas, prieštarauja įstatymo nuostatoms, pažeidžia lygių galimybių principą ir suteikia privilegijas vienai iš lyčių, konstatavo, 2017 m. vasario 15 d. sprendime darė išvadą, kad atsakovė pagrįstai, pakeitusi Konkurso sąlygas, paskelbė naują konkursą ir išrinko naują laimėtoją MB „Tavo Copy“. Ieškovė su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka, apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Skundas iš esmės yra grindžiamas dviem argumentais: 1) Konkurso rezultatai buvo nepagrįstai panaikinti remiantis mažareikšme aplinkybe; 2) įvykus Konkursui, buvo atplėšti vokai su dalyvių pasiūlymais, todėl viešai tapo žinoma Konkurso laimėtojo ir kitų dalyvių pasiūlytos nuomos kainos, o tai suteikė nepagrįstą pranašumą kitiems potencialiems dalyviams.

6Dėl ginčo esmės

 1. Tarp bylos šalių susiklostė viešo konkurso teisiniai santykiai, reglamentuojami CK 6.947–6.952 straipsniuose.
 2. CK 6.947 straipsnio 1 dalyje viešas konkursas apibrėžiamas kaip viešas pažadėjimas sumokėti specialų atlyginimą (premiją) už geriausią tam tikro darbo atlikimą arba kitokį rezultatą asmeniui, kurio darbas ar kitoks rezultatas pagal konkurso sąlygas bus pripažintas konkurso nugalėtoju. Be to, konkursu taip pat yra pripažįstamas asmens viešas pažadėjimas suteikti specialią teisę už geriausią tam tikros teisės įgyvendinimo projektą. Toks viešas pažadėjimas įpareigoja šį asmenį suteikti specialią teisę asmeniui, kurio projektas pagal konkurso sąlygas pripažintas konkurso nugalėtoju. Viešo konkurso dėl turto nuomos atveju nuomotojas suteikia teisę išsinuomoti konkretų turtą konkurso nugalėtojui už šio pasiūlytas geriausias sąlygas.
 3. Ginčo Konkurso objektas yra savivaldybei priklausantis turtas, t. y. viešosios nuosavybės objektas, kuris įstatymų leidėjo valia valdomas, naudojamas ir juo disponuojama viešosios teisės aktuose nustatyta tvarka.
 4. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 48 straipsnio 1 dalį savivaldybių turto sandarą ir įsigijimo būdus, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir savivaldybių tarybų sprendimai.
 5. Šalys, sudarydamos sutartį dėl valstybės (savivaldybės) turto nuomos, gali veikti laisvai tiek, kiek tai leidžiama specialiuosiuose šiuos santykius nustatančiuose įstatymuose, nes jos yra varžomos įstatyme nustatytų sąlygų, kurių privalo laikytis. Tiek sutarčių dėl valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sudarymas, tiek vėlesnis jų vykdymas turi atitikti principines šiuos santykius reglamentuojančių teisės aktų normas – sutarties laisvės principas turi būti derinamas su Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnyje nustatytais visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-471/2014; 2015 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252-248/2015).
 6. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalis nustato, jog savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas išnuomojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Savivaldybės tarybos nustatytos taisyklės įgyja imperatyvų pobūdį - jų privaloma laikytis be jokių išlygų, nes tik nuoseklus ir tikslus konkurso sąlygų reikalavimų laikymasis ir vienodas jų nuostatų traktavimas visų be išimties dalyvių atžvilgiu gali užtikrinti paskelbto konkurso skaidrumą ir galimybę objektyviai nustatyti konkurso laimėtoją.
 7. Taigi viešąjį konkursą organizuojantis subjektas privalo užtikrinti, kad, tiek atliekant konkurso procedūras, tiek ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi skaidrumo, nediskriminavimo, lygiateisiškumo principų ir tokiu būdu būtų užtikrinta sąžiningos konkurencijos laisvė.
 8. Iš bylos medžiagos matyti, kad Kauno miesto savivaldybė organizavo savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto nuomos konkursą. Kauno miesto savivaldybei priklausiusio nekilnojamojo turto nuomos tvarka buvo nustatyta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-20 patvirtinus ginčo Konkurso sąlygas. Byloje neginčijamai nustatyta, jog Konkurso sąlygos, kurių punktuose yra įtvirtintas vyrų išskyrimas, prieštarauja Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktui (redakcija, galiojusi nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2017 m. sausio 1 d.), pažeidžia lygių galimybių principą ir suteikia privilegijas vienai iš lyčių, kas leidžia daryti išvadą, jog Konkurso sąlygos buvo diskriminuojančios bei pažeidžiančios skaidrumo, nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principus.
 9. Minėto teisinio reglamentavimo kontekste sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad, atsižvelgdama į Lygių galimybių kontrolieriaus 2016 m. balandžio 6 d. išvadą, jog Konkurso sąlygos prieštarauja Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktui, atsakovė negalėjo sudaryti nekilnojamojo turto nuomos sutarties su Konkurso, kuris buvo organizuojamas pagal įstatymams ir viešo konkurso principams prieštaraujančias sąlygas, laimėtoja MB „Darna kūnui“, todėl teisėtai ir pagrįstai, veikdama savo kompetencijos ribose bei įgyvendindama Vietos savivaldos įstatymo jai suteiktą teisę priimti sprendimus dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, pakeitė konkurso sąlygas ir paskelbė naują ginčo patalpų nuomos viešą konkursą.
 10. Priešingai nei tvirtina apeliantė, Konkurso rezultatai buvo panaikinti remiantis ne mažareikšme aplinkybe, o, atsižvelgiant į Lygių galimybių kontrolieriaus išvadą bei siekiant užtikrinti Konkurso sąlygų atitiktį Moterų ir vyrių lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktui. Jei atsakovė būtų sudariusi sutartį su ieškove, kuri Konkurso laimėtoja buvo išrinkta vadovaujantis imperatyvioms teisės aktų nuostatoms prieštaraujančioms Konkurso sąlygomis, pašalindama iš minėtų Konkurso sąlygų konkrečią nuostatą, kuri prieštaravo Moterų ir vyrių lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktui, tokiu atveju būtų buvę pažeisti skaidrumo, nediskriminavimo bei lygiateisiškumo principai, kadangi išviešintos Konkurso sąlygos skirtųsi nuo tų sąlygų, kurių pagrindu realiai buvo išrinktas laimėtojas.
 11. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamos situacijos teisinio vertinimo nekeičia ir apeliantės samprotavimai, kad, įvykus Konkursui buvo atplėšti vokai su dalyvių pasiūlymais, todėl viešai tapo žinoma Konkurso laimėtojo ir kitų dalyvių pasiūlytos nuomos kainos, o tai suteikė nepagrįstą pranašumą kitiems potencialiems dalyviams. Kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovė buvo raštu informuota apie tai, jog 2016 m. kovo 7 d. vykusio Konkurso rezultatai yra naikinami ir yra skelbiamas naujas konkursas, kas suponuoja išvadą, kad ieškovė galėjo dalyvauti naujai skelbiamame konkurse ir teikti Konkurso sąlygas atitinkantį pasiūlymą lygiais pagrindais su kitais dalyviais.
 12. Taigi apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas nagrinėjamai bylai reikšmingas aplinkybes bei tinkamai taikė ir aiškino šalių teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas.
 13. Pažymėtina, kad kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61,).

7Dėl bylos procesinės baigties ir bylinėjimosi išlaidų

 1. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta spręstina, kad ieškovės apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti teisėtą bei pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 15 d. sprendimas paliktinas nepakeistas, o ieškovės apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas.
 2. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d., 302 str.). Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, ieškovės bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, neatlygintos. Apeliacinį skundą atmestus, iš ieškovės valstybei priteistina 3,08 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.). Duomenų, kad atsakovė būtų patyrusi bylinėjimosi išlaidų į bylą pateikta nebuvo.

8Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

9Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

10Priteisti iš ieškovės mažosios bendrijos „Darna kūnui“ (j. a. k. 303288906), valstybei 3,08 Eur (tris eurus 8 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (ši suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai