Byla e2A-507-381/2016
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, panaikinimo, trečiasis asmuo – Labdaros ir paramos fondas „Žalgirio loterija“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Konstantino Gurino ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Š. D. skundą dėl Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gruodžio 17 d. galutinio sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr.1-7/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ ieškinį atsakovui Š. D. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, panaikinimo, trečiasis asmuo – Labdaros ir paramos fondas „Žalgirio loterija“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3Lietuvos arbitražo teismas 2015 m. gruodžio 17 d. galutiniu sprendimu ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ (toliau – ir UAB „Žalgirio loto“ arba ieškovė) ieškinį atsakovui Š. D. (toliau – ir atsakovas) dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo tenkino visiškai – pripažino negaliojančia nuo sudarymo momento UAB „Žalgirio loto“ ir Š. D. 2014 m. gegužės 26 d. sudarytą Labdaros ir paramos fondo „Žalgirio loterija“ dalininko teisių perleidimo sutartį; taikė restituciją, nustatant, kad visos Labdaros ir paramos fondo „Žalgirio loterija“ dalininko teisės į kapitalą yra grąžinamos ieškovei UAB „Žalgirio loto“, o iš ieškovės UAB „Žalgirio loto“ atsakovui Š. D. grąžintina 0,29 Eur suma; priteisė iš atsakovo Š. D. ieškovei UAB „Žalgirio loto“ 900 Eur bylinėjimosi išlaidų.

4A. Š. D., nesutikdamas su Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gruodžio 17 d. galutiniu sprendimu, pateikė skundą Lietuvos apeliaciniam teismui, kuriame prašė sustabdyti Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gruodžio 17 d. galutinio sprendimo vykdymą iki Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinės skundą; panaikinti Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gruodžio 17 d. galutinį sprendimą, priimtą arbitražo byloje Nr. 1-7/2015. Skunde atsakovas nurodė, kad arbitražo teismas, nagrinėdamas ieškinį dėl jo ir UAB „Žalgirio loto“ 2014 m. gegužės 26 d. sudarytos Labdaros ir paramos fondo „Žalgirio loterija“ dalininko teisių perleidimo sutarties, įskaitant ir šioje sutartyje numatytos arbitražinės išlygos, pripažinimo negaliojančia, pirmiausia turėjo spręsti klausimą dėl arbitražinės išlygos galiojimo ir tik nustatęs, kad arbitražinė išlyga buvo sudaryta nepažeidžiant ieškovės valdymo organų kompetencijos tikslų (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – ir CK) 1.82 straipsnis), nagrinėti ginčą iš esmės (Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo (toliau – ir KAĮ arba Komercinio arbitražo įstatymas) 11 straipsnio 2 dalis, 19 straipsnis). Dėl nurodyto pažeidimo arbitražo teismo procesas neatitiko šalių susitarimo ir imperatyvių KAĮ nuostatų (KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 4 punktas).

5Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. sausio 26 d. nutartimi atsakovo Š. D. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių - Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo vykdymo sustabdymo – netenkino. Teismas sprendė, kad tikėtinai nepagrįstas atsakovo skundo reikalavimas bei vien deklaratyvūs teiginiai, nepagrįsti objektyviais duomenimis, apie galimai atsakovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimą, nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises bei sustabdyti skundžiamo Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gruodžio 17 d. galutinio sprendimo vykdymą (KAĮ 50 straipsnio 2 dalis, CPK 144 straipsnio 1 dalis).

62016 m. vasario 4 d. Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gautas atsakovo Š. D. pareiškimas dėl skundo atsisakymo. Pareiškime atsakovas nurodė, kad atsisako skundo dėl Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gruodžio 17 d. galutinio sprendimo panaikinimo, skundo atsisakymo teisinės pasekmės jam yra žinomos.

7Ieškovė UAB „Žalgirio loto“ pateiktame atsiliepime į skundą prašo tenkinti atsakovo Š. D. pareiškimą dėl skundo atsisakymo, skirti atsakovui 5 792 Eur dydžio baudą, 50 proc. šios baudos sumokant ieškovei UAB „Žalgirio loto“. Atsiliepime ieškovė nurodė, kad atsakovas pateikė visiškai nepagrįstą skundą dėl Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gruodžio 17 d. galutinio sprendimo panaikinimo, kadangi arbitražo bylos nagrinėjimo metu net neginčijo arbitražo teismo kompetencijos spręsti ginčą dėl jo ir UAB „Žalgirio loto“ 2014 m. gegužės 26 d. sudarytos Labdaros ir paramos fondo „Žalgirio loterija“ dalininko teisių perleidimo sutarties. Teikdamas visiškai nepagrįstą skundą atsakovas akivaizdžiai piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis bei siekė, kad priėmus skundą byloje būtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės bei sustabdytas Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo vykdymas. Prašydamas sustabdyti ginčijamo arbitražo teismo sprendimo vykdymą, atsakovas siekė, kad UAB „Žalgirio loto“ ir Š. D. 2014 m. gegužės 26 d. sudaryta Labdaros ir paramos fondo „Žalgirio loterija“ dalininko teisių perleidimo sutartis ir toliau galiotų bei taip būtų nesąžiningai sustiprinta atsakovo valdomų įmonių procesinė padėtis kitoje Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-8953-600/2016 dėl 2015 m. gruodžio 31 d. Labdaros ir paramos fondo „Žalgirio loterija“ vienintelio dalininko sprendimo, kuriuo atsakovas Š. D. atšauktas iš fondo vadovo pareigų, pripažinimo negaliojančiu. Dėl atsakovo akivaizdžiai nesąžiningų veiksmų ieškovė patyrė nemažai išlaidų teisinėms konsultacijoms ir procesiniams dokumentams parengti, be to, nepagrįstai buvo didinamas teismo darbo krūvis ir valstybės išlaidos tokiam nepagrįstam procesui.

8Atsisakymas nuo skundo priimtinas, pradėtas procesas dėl skundo nagrinėjimo nutrauktinas.

9Apeliacinio skundo atsisakymas yra viena iš apeliacinį procesą inicijuojančių asmenų procesinių teisių, kurios įgyvendinimas yra dispozityvumo principo išraiška, t. y. apeliacinis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis byloje dalyvaujančio asmens (apelianto) iniciatyva. Kartu toks atsisakymas skundo nėra besąlyginis pagrindas nutraukti procesą, nes teismas nepriima skundo atsisakymo, jeigu tai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 308 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis CPK 308 straipsnio 1 dalimi apeliacinį skundą padavęs asmuo turi teisę atsisakyti skundo iki baigiamųjų kalbų, o jeigu skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka – iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Skundai dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančio arbitražo sprendimų, pateikti Komercinio arbitražo įstatymo nustatyta tvarka, nagrinėjami mutatis mutandis taikant CPK XVI skyriuje nustatytas taisykles (CPK 301 straipsnio 5 dalis, KAĮ 50 straipsnis).

10Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs atsakovo Š. D. pareiškimą dėl skundo atsisakymo, nenustatė, kad skundo atsisakymas prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms, byloje dalyvaujančių asmenų interesams ar viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 301 straipsnio 5 dalis). Pareiškimas dėl atskirojo skundo atsisakymo pateiktas CPK 308 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir terminais. Atsakovas patvirtino, kad jam yra aiškios ir suprantamos skundo atsisakymo teisinės pasekmės (CPK 308 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra visos sąlygos, būtinos atsakovo Š. D. skundo atsisakymui priimti.

11Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

12Ieškovė UAB „Žalgirio loto“ pateiktame atsiliepime prašo skirti atsakovui Š. D. 5 792 Eur dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis teikiant Lietuvos apeliaciniam teismui akivaizdžiai nepagrįstą skundą.

13CPK 95 straipsnyje apibrėžta, kokie šalių veiksmai laikomi piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, taip pat nustatytos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmės. Pagal formuojamą kasacinio teismo CPK 95 straipsnio normų teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos šios sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio, skundo ar kito procesinio dokumento, kuriame suformuluotas prašymas, nepagrįstumas, jį pateikiant teismui, arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Įstatyme nustatytos teisės pareikšti ieškinį ar paduoti skundą, remiantis kasacinio teismo pozicija, įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2014, ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

14Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju vien atsakovo skundo pateikimo faktas negali būti laikomas pakankamu pagrindu piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis konstatuoti, nes tai yra viena iš galimai pažeistų teisių gynimo bei dalyvaujančio byloje asmens procesinių teisių įgyvendinimo formų. Kad būtų pagrindas konstatuoti piktnaudžiavimą šia teise, turi būti nustatytas aiškiai nesąžiningas ir nepagrįstas šalies veiksmas. Nagrinėjamu atveju atsakovas pateikė skundą, kuris, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, buvo pripažintas tikėtinai nepagrįstu, tačiau to nepakanka konstatuoti akivaizdų atsakovo piktnaudžiavimą teise, suponuojantį CPK 95 straipsnyje nurodytų sankcijų taikymą.

15Byloje nėra duomenų, kad ieškovė UAB „Žalgirio loto“, teikdama atsiliepimą į atsakovo skundą, turėjo išlaidų advokato teisinei pagalbai atlyginti, taip pat kitų būtinųjų išlaidų, susijusių su skundo nagrinėjimu, todėl klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ieškovei nespręstinas.

16A. Š. D. atsisakius skundo dėl Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gruodžio 17 d. galutinio sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr.1-7/2015, panaikinimo, jam grąžintinas 217 Eur dydžio žyminis mokestis, sumokėtas 2016 m. sausio 15 d. mokėjimo nurodymu Nr. 32, AB „Swedbank“ (CPK 87 straipsnio 2 dalis).

17Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, 301 straipsnio 5 dalimi ir 308 straipsnio 2 dalimi

Nutarė

18A. Š. D. atsisakymą nuo skundo dėl Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gruodžio 17 d. galutinio sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr.1-7/2015, panaikinimo, priimti.

19Procesą, pradėtą pagal atsakovo Š. D. skundą dėl Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gruodžio 17 d. galutinio sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr.1-7/2015, panaikinimo, nutraukti.

20Grąžinti atsakovui Š. D. (asmens kodas ( - ) 217 Eur (dviejų šimtų septyniolikos eurų) dydžio žyminį mokestį, sumokėtą 2016 m. sausio 15 d. mokėjimo nurodymu Nr. 32, AB „Swedbank“ banke.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundą,... 3. Lietuvos arbitražo teismas 2015 m. gruodžio 17 d. galutiniu sprendimu... 4. A. Š. D., nesutikdamas su Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gruodžio 17 d.... 5. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. sausio 26 d. nutartimi atsakovo Š. D.... 6. 2016 m. vasario 4 d. Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gautas atsakovo Š. D.... 7. Ieškovė UAB „Žalgirio loto“ pateiktame atsiliepime į skundą prašo... 8. Atsisakymas nuo skundo priimtinas, pradėtas procesas dėl skundo nagrinėjimo... 9. Apeliacinio skundo atsisakymas yra viena iš apeliacinį procesą... 10. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs atsakovo Š. D. pareiškimą dėl... 11. Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo ir... 12. Ieškovė UAB „Žalgirio loto“ pateiktame atsiliepime prašo skirti... 13. CPK 95 straipsnyje apibrėžta, kokie šalių veiksmai laikomi piktnaudžiavimu... 14. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju vien atsakovo skundo... 15. Byloje nėra duomenų, kad ieškovė UAB „Žalgirio loto“, teikdama... 16. A. Š. D. atsisakius skundo dėl Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gruodžio... 17. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 18. A. Š. D. atsisakymą nuo skundo dėl Lietuvos arbitražo teismo 2015 m.... 19. Procesą, pradėtą pagal atsakovo Š. D. skundą dėl Lietuvos arbitražo... 20. Grąžinti atsakovui Š. D. (asmens kodas ( - ) 217 Eur (dviejų šimtų...