Byla 2-3376-341/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, sekretoriaujant Almai Buinovskienei, nedalyvaujant ieškovo UAB „Snoras distressed assets“ atstovui, nedalyvaujant atsakovui K. S., teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Snoras distressed assets“ ieškinį atsakovui K. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas, kreipdamasis į teismą nurodė, kad 2004-12-14 AB bankas „Snoras“ su K. S. sudarė Naudojimosi pirkimo išsimokėtinai kortele sutartį Nr. SL 041021V990376, pagal kurią atsakovui suteiktas 1400 Lt kredito limitas. Šį kredito limitą atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2007-04-30, kiekvieno mėnesio 22 dieną mokant po 250 Lt. Atsakovas taip pat įsipareigojo mokėti 14,95 procento dydžio palūkanas numatytas sutartyje bei mokėti 0,2 procento delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną. Kadangi sutarties galiojimo periodu atsakovas nevykdė dalinių kredito grąžinimų ir nemokėjo priskaičiuotų palūkanų, todėl atsakovui buvo skaičiuojami delspinigiai. 2007-11-29 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 023-1237/2007 UAB „Snoro rizikos kapitalo valdymas“ nupirko iš Banko skolą, atsiskaitydama su Banku už perleistą skolą pagal laiku neįvykdytą prievolę, ir turi visas kreditoriui priklausančias reikalavimo teises į atsakovą pagal minėtą sutartį. 2010-04-30 UAB „Snoro rizikos kapitalo valdymas“ pavadinimas pasikeitė į UAB „Snoras distressed assets“. 2008-02-15 pranešimu Nr. SRKV-11-2101 atsakovas informuotas apie reikalavimo teisės perleidimą ieškovui. Pagal sutarties nuostatas (16.6 punktas) šalys susitarė, kad pranešimai Klientui siunčiami paštu ir laikomi gautais, jei praėjo 5 kalendorinės dienos po jų išsiuntimo dienos. Sutarties nuostatos (11.1.10 punktas) įpareigoja klientą raštu pranešti apie kontaktinio adreso pakeitimą. Kadangi toks prašymas gautas nebuvo, daro išvadą, jog klientas aukščiau minėtą pranešimą gavo jo nurodytu sutartyje adresu ir yra tinkamai informuotas apie įvykusį reikalavimo teisės perleidimą.

32007-11-29 atsakovo skola ieškovui pagal Sutartį sudaro: 1535,21 Lt negrąžintos paskolos ir 1173,39 Lt delspinigių, priskaičiuotų nuo negrąžintos paskolos. Nurodo, kad tarp ieškovo ir atsakovo sudarytoje sutartyje numatyta, kad tuo atveju, jei ieškovas kreipiasi dėl bet kurios sumos pagal sutartį išieškojimo, atsakovas privalo nuo ieškovo kreipimosi į teismą dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos mokėti ieškovui 8 procentų metines palūkanas nuo ieškovo išieškomos sumos. Prašo iš atsakovo K. S. priteisti 1535,21 Lt negrąžintos paskolos, 1173,29 Lt delspinigių, 8 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovo atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla nagrinėjama ieškovo atstovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 1 d.).

5Atsakovas K. S. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai (viešo paskelbimo būdu), prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 2 d.). Atsiliepimo nepateikė.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytu terminu pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o jei nurodymų nėra, – pagal paprastai reiškiamus reikalavimus (LR CK 6.38 str.). Byloje nustatyta, kad 2004-12-14 AB bankas „Snoras“ su K. S. sudarė Naudojimosi išsimokėtinai kortelės sutartį Nr. SL 041021V990376, kuria ieškovas suteikė atsakovui 1400 Lt kredito limitą. Atsakovas už naudojimąsi kreditu įsipareigojo mokėti 14,95 % metinių palūkanų bei už laiku nesumokėtas įmokas 0,2 % delspinigių (9.2 p.); kiekvieno mėnesio 22 dieną mokėti bankui 250 Lt kredito grąžinimo įmokas (b.l. 6).

8Susidariusį įsiskolinimą, t.y. 1535,21 Lt skolos ir 1173,29 Lt delspinigių, pagal minėtą sutartį 2007-11-29 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 023-1237/2007 pradinis kreditorius AB bankas „Snoras“ perdavė UAB „Snoro rizikos kapitalo valdymas“, kurio pavadinimas pasikeitė į UAB „Snoras distressed assets“ (b.l. 7, 8-12, 16).

9Kadangi atsakovas įsipareigojimų nesilaikė, konstatuotina, kad sutartinės prievolės neįvykdė, todėl yra pagrindas reikalavimą dėl negrąžintos paskolos priteisimo tenkinti, priteisti ieškovui iš atsakovo K. S. 1535,21 Lt negrąžintos paskolos (LR CK 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.101 str.).

10Ieškovas prašo priteisti 1173,29 Lt delspinigių.

11CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006 nurodyta, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus.

12Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungdamas prie jo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, kad delspinigių norma viršija 70 proc. per metus, be to, paskaičiuota ir prašoma priteisti suma beveik siekia negrąžintos paskolos sumą, todėl prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir mažintini iki 400 Lt (LR CK 6.73 str., 6.258 str. 3 d.). Tokiu būdu, iš viso iš atsakovo priteistina 1935,21 Lt skolos.

13CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., sutarties 9.3 p. pagrindu iš atsakovo priteistinos aštuonių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

14Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 58 Lt žyminio mokesčio (proporcingai patenkintų reikalavimų daliai) ieškovui (b.l. 1).

15Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

16 Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo K. S. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Snoras distressed assets“ (į.k. 301270560) 1535,21 Lt skolos ir 400 Lt delspinigių, iš viso 1935,21 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus trisdešimt penkis litus 21 ct), 8 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 1935,21 Lt sumos nuo 2011-10-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 58 Lt (penkiasdešimt aštuonis litus) bylinėjimosi išlaidų.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai