Byla 2-176/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Donato Šerno ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Urbico“ iškelta restruktūrizavimo byla, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-5512-661/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ vadovo ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Urbico“, dalyvaujant tretiesiems asmenims Siemens Osakeyhtiö, uždarajai akcinei bendrovei „Innovation Computer Group“, uždarajai akcinei bendrovei „Eugensa“, akcinei bendrovei SEB bankui, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui, Lietuvos ir Latvijos uždarajai akcinei bendrovei „Vildoma“, dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Urbico“ generalinis direktorius K. Š. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui UAB „Urbico“. Nurodė, kad įmonė turi laikinų finansinių sunkumų, kurie trukdo bendrovei sėkmingai vystyti ūkinę komercinę veiklą. Įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos, jai nėra iškelta bankroto byla ar pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka. Atsakovas vykdo veiklą, gauna pajamas, turi sudaręs eilę sutarčių su užsakovais. Nurodė, jog atsakovas yra pajėgus vykdyti savo įsipareigojimus, o pati bendrovė atitinka visus Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau - ĮRĮ) keliamus materialinio bei procesinio pobūdžio reikalavimus tam, kad būtų iškelta restruktūrizavimo byla.

5Tretieji asmenys UAB „Innovation Computer Group“, UAB „Eugensa“, Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialas, AB SEB bankas netenkinti pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui UAB „Urbico“ iškėlimo.

6Tretysis asmuo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius nurodė, jog nėra jokių teisinių kliūčių iškelti atsakovui UAB „Urbico“ restruktūrizavimo bylą.

7Tretysis asmuo Lietuvos ir Latvijos UAB „Vildoma“ neprieštaravo, jog atsakovui būtų iškelta restruktūrizavimo byla.

8Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 11 d. nutartimi iškėlė UAB „Urbico“ restruktūrizavimo bylą, UAB „Urbico“ restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui restruktūrizavimo administratoriumi paskirdamas UAB „Verslo konsultantai“. Teismas iš pareiškimo bei rašytinių įrodymų nustatė, kad pagal 2008 m. gruodžio 31 d. sudarytą balansą UAB „Urbico“ turto turėjo 83 396 870 Lt sumai, įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 36 405 097 Lt. Pagal 2009 m. balandžio 30 d. sudarytą balansą UAB „Urbico“ turi turto 102 912 468 Lt sumai, įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro – 24 734 823 Lt. Pagal 2009 m. rugsėjo 30 d. balansą UAB „Urbico“ turtas įvertintas 104 150 921 Lt, įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 22 849 841 Lt. Iš įmonės pelno (nuostolių) ataskaitų matyti, kad įmonė 2009 m. dirba pelningai. Pagal UAB „Urbico“ kreditorių sąrašą įmonės finansinių įsipareigojimų suma – 98 663 804,97 Lt. UAB „Urbico“ nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos, o byloje nėra duomenų apie bankroto bylos UAB „Urbico“ iškėlimą ar pradėtą bankroto procesą ne teismo tvarka. Teismas nustatė, kad UAB „Urbico“ 2009 m. birželio 10 d. akcininkų susirinkime įmonės akcininkai, turintys 93 procentų akcijų, nusprendė pradėti UAB „Urbico“ restruktūrizavimo procedūrą. 2009 m. liepos 14 d. UAB „Urbico“ kreditorius Nordea Bank Finland Lietuvos skyrius, kurio reikalavimas sudaro 64,07 procentus (63 210 521,16 Lt) visos kreditorių reikalavimų sumos, pritarė restruktūrizavimo plano metmenims bei restruktūrizavimo administratoriumi patvirtino UAB „Verslo konsultantai“. Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismas sprendė, kad UAB „Urbico“ turi laikinų sunkumų (ĮRĮ 2 str. 1 d.) ir yra šio ĮRĮ 3 ir 4 str. nurodytos restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygos, dėl ko, siekiant išvengti įmonės bankroto ir atkurti įmonės mokumą, UAB „Urbico“ keltina restruktūrizavimo byla (ĮRĮ 7 str. 1 d.).

9Tretysis asmuo Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartį panaikinti klausimą išspręsti iš esmės – atmesti UAB „Urbico“ generalinio direktoriaus K. Š. ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Urbico“ iškėlimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas nepagrįstai atsisakė prijungti prie bylos 2009 m. lapkričio 10 d. posėdžio metu Siemens pateiktus bylai reikšmingus įrodymus – Siemens paaiškinimus, tokio savo sprendimo visiškai nemotyvuodamas. Šie paaiškinimai patvirtina restruktūrizavimo netikslingumą, nes atsakovo turimos piniginės lėšos nėra pakankamos padengti trumpalaikius bendrovės finansinius įsipareigojimus, o tai, kad UAB „Urbico“ uždirbo 5,6 milijonų grynojo pelno, neišsprendė atsakovo mokumo problemos, nes skirtumas tarp per vienerius metus gautinų ir mokėtinų sumų tik dar ženkliau padidėjo.

112. Teismas nepagrįstai nusprendė pakeisti savo sprendimą išreikalauti iš atsakovo UAB „Urbico“ bylai reikšmingus įrodymus. 2009 m. spalio 19 d. posėdžio metu teismas tenkino Siemens prašymą dėl dokumentų išreikalavimo ir įpareigojo atsakovą pateikti: 2007 m. liepos 23 d. sutartį Nr. 07/07/24; 2009 m. sausio 5 d. papildomą susitarimą Nr. 2 prie Paslaugų sutarties tarp SĮ Susisiekimo paslaugos“ ir UAB „Urbico“; tarp UAB „Urbico“ ir Nordea Banl Finland Plc Lietuvos skyriaus sudarytą reikalavimų perleidimo sutartį; duomenis apie tai, kiek ir kokiu pagrindu UAB „Urbico“ gavo lėšų pagal 2007 m. sausio 17 d. Ilgalaikio kredito sutartį Nr. KS 07/01/02. Tačiau atsakovui nepateikus šių dokumentų, teismas nemotyvuodamas 2009 m. lapkričio 10 d. įvykusio posėdžio metu nusprendė bylą nagrinėti iš esmės be šių dokumentų. Be šių dokumentų neįmanoma įvertinti, ar UAB „Urbico“ restruktūrizavimo plano metmenų 1 priede nurodytos atsakovo gautinos ir mokėtinos sumos ir jų svyravimai atitinkamais laikotarpiais yra pagrįsti.

123. Teismas nepagrįstai sprendė dėl materialaus pagrindo iškelti UAB „Urbico“ restruktūrizavimo bylą buvimo. Byloje esantys įmonės finansinę būklę patvirtinantys įrodymai neįrodo, kad UAB „Urbico“ patiriami finansiniai sunkumai yra laikini:

133.1. teismas nepagrįstai vertino viso turto ir trumpalaikių įsipareigojimų santykį kaip argumentą, patvirtinantį laikinus UAB „Urbico“ finansinius sunkumus. Nagrinėjamu atveju neturėjo būti atsižvelgta į viso turto vertę, kurio didžioji dalis yra nelikvidi arba gali būti sunkiai realizuojama rinkoje. Įprastai yra vertinamas einamasis likvidumas, kritinis likvidumas ir bendrasis mokumas;

143.2. restruktūrizavimo atveju tinkamiausiu rodikliu yra įmonės gautinų sumų ir turimų piniginių lėšų santykis ir jo kitimo istorija bei prognozės. Nuo pat 2007 m. atsakovo per vienerius metus gautinos sumos bei turimos piniginės lėšos nebuvo pakankamos padengti trumpalaikius įmonės įsipareigojimus, o 2009 m. duomenimis – padėtis dar pablogėjo. Remiantis paties atsakovo prognozėmis, ši situacija išliks nepakitusi per ateinančius ketverius metus;

153.3. Teismas nepagrįstai rėmėsi atsakovo 2009 m. rugsėjo 30 d. pelno (nuostolio) ataskaitoje nurodomo pelno rodikliu kaip parodančiu, kad atsakovas patiria laikinus finansinius sunkumus. Teismas turėjo įvertinti, kad pagal 2009 m. rugsėjo 30 d. balansą atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai padidėjo net 15 129 468 Lt, lyginant su 2008 m., ir 71 154 016 Lt, lyginant su 2007 m. UAB „Urbico“ bendrasis mokumas sudaro 0,2, einamasis likvidumas – 0,69. Tokiais atvejais, kai įmonės likvidumo koeficientas yra mažesnis už 1, ji laikoma mažai likvidžia;

163.4. Teismas visiškai nevertino Siemens pateiktų argumentų, kad UAB „Urbico“ negaus 10 598 915,4 Lt kredito iš Nordea Bank Finland Plc ir kad keletas iš pagrindinių sutarčių, davusių didžiausias pajamas, yra nutrauktos. Teismas nepagrįstai atsižvelgė į visai nereikšmingas atsakovo nurodomas sutartis, pagal kurias gautinos sumos sudaro apie 2 mln. Lt, nes atsakovo įsipareigojimų vertė sudaro 102 081 483 Lt.

174. Teismas visiškai neįvertino, kad nagrinėjamu atveju nebuvo būtinų procesinio pobūdžio sąlygų pradėti restruktūrizavimo procesą. Nors 2009 m. birželio 11 d. neeiliniame akcininkų susirinkime, kuriame buvo pritarta siūlymui restruktūrizuoti atsakovą, buvo du pagrindiniai kreditoriai (Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius ir Swedbank, AB) ir atsakovas turėjo gauti jų abiejų sutikimus, teismui buvo pateiktas tik Nordea 2009 m. liepos 14 d. sutikimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Be to, atsakovas turėjo pateikti teismui įrodymus, kad įmonė turi daug pagrindinių kreditorių ir (ar) yra sunkumų juos surinkti, dėl ko kreipėsi tik į vieną iš pagrindinių kreditorių, kurio reikalavimas sudaro daugiau kaip 1/5 visos įmonėje įtrauktų į apskaitą reikalavimų sumos.

18Ieškovas UAB „Urbico“ generalinis direktorius K. Š. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartį palikti nepakeistą. Mano, jog nagrinėjamu atveju nėra jokių aplinkybių, dėl kurių restruktūrizavimo bylos iškėlimas neatitiktų įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat nėra atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindų. Apelianto abejonės dėl atsakovo laikinų finansinių sunkumų yra faktiškai ir teisiškai nepagrįstos. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, vadovavosi teismų praktikoje nurodytais duomenimis, o apelianto argumentai dėl sutarčių nėra reikšmingi ar reikalingi restruktūrizavimo bylos iškėlimui. Apeliantas nepagrįstai nurodo, jog nagrinėjamu atveju buvo precesinių kliūčių restruktūrizavimo bylai iškelti. Mano, kad apeliantas piktnaudžiauja apeliaciniu procesu.

19Tretysis asmuo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti trečiojo asmens Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialo atskirąjį skundą, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

20Atsakovas UAB „Urbico“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti trečiojo asmens Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialo atskirąjį skundą, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Atskirasis skundas atmestinas.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio arba atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo arba nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Teisėjų kolegija nagrinėja atskirąjį skundą neperžengdama jo ribas sudarančių teisinio ir faktinio pagrindo.

23Tretysis asmuo Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialas atskiruoju skundu ginčija Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutarties, kuria UAB „Urbico“ iškelta restruktūrizavimo byla, teisėtumą ir pagrįstumą. Atskirojo skundo pagrindą sudaro apelianto argumentai dėl materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygų nagrinėjamu atveju iškelti UAB „Urbico“ restruktūrizavimo bylą nebuvimo.

24Dėl procesinio pobūdžio įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygų

25Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2009 m. birželio 10 d. įvyko UAB „Urbico“ neeilinis akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimti nutarimai pritarti įmonės vadovo siūlymui restruktūrizuoti UAB „Urbico“, pritarti UAB „Urbico“ restruktūrizavimo plano metmenims, įmonės administratoriaus kandidatūrai ir kt. (1 t., b.l. 21-22). UAB „Urbico“ vadovas su siūlymu restruktūrizuoti įmonę kreipėsi į vieną iš pagrindinių atsakovo kreditorių – Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių. 2009 m. liepos 14 d. šis kreditorius davė raštišką sutikimą siūlymui restruktūrizuoti UAB „Urbico“ ir pritarimą įmonės administratoriaus kandidatūrai (1 t., b.l. 24-25).

26Apeliantas, ginčydamas Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutarties, kuria UAB „Urbico“ iškelta restruktūrizavimo byla, teisėtumą ir pagrįstumą, nurodo, jog nagrinėjamu atveju nebuvo laikytasi procesinių restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygų, kadangi buvo pažeistas ĮRĮ 4 straipsnio 3 dalies reikalavimas dėl siūlymo restruktūrizuoti įmonę pateikimo visiems pagrindiniams kreditoriams, o taip pat nebuvo laikytasi ĮRĮ 4 straipsnio 5 dalyje įtvirtintų sąlygų, kurioms esant kreditoriai gali raštu išreikšti savo sutikimą dėl siūlymo restruktūrizuoti įmonę ir pritarti administratoriaus kandidatūrai. Apeliantas nurodo, jog 2009 m. birželio 11 d., kai neeiliniame akcininkų susirinkime buvo pritarta siūlymui restruktūrizuoti UAB „Urbico“, buvo du pagrindiniai kreditoriai, t.y. Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius ir Swedbank, AB, dėl ko turėjo būti gauti abiejų kreditorių sutikimai dėl įmonės restruktūrizavimo.

27Įstatymas siūlymo restruktūrizuoti įmonę iniciatyvos teisę suteikia dviems subjektams – įmonė kreditoriui (kreditoriams), jeigu jo (jų) reikalavimai atitinka ĮRĮ 3 straipsnio sąlygas, ir įmonės vadovui (ĮRĮ 4 str. 1 d., 3 d.). Įmonės vadovui inicijavus siūlymą restruktūrizuoti įmonę, jei dėl šio siūlymo yra priimtas įmonės dalyvių susirinkimo sprendimas, turi būti gautas įmonės pagrindinių kreditorių sutikimas dėl įmonės restruktūrizavimo. Įstatymas numato dvi tokio sutikimo gavimo formas – sušaukiant pirmąjį kreditorių susirinkimą ir gaunant raštišką kreditorių sutikimą (ĮRĮ 4 str. 2 d., 4 d., 5 d.). Tam, kad įmonės vadovas galėtų kreiptis į pagrindinius kreditorius dėl raštiško sutikimo restruktūrizuoti įmonę ir pritarti įmonės administratoriaus kandidatūrai gavimo, įstatymas numato tam tikrų sąlygų egzistavimą, t.y. įmonė turi turėti daug pagrindinių kreditorių ir (ar) egzistuoti sunkumai juos surenkant, o įmonės restruktūrizavimo procesą reikia pradėti nedelsiant (ĮRĮ 4 str. 5 d.). Tuo atveju, kai pasirenkama rašytinio kreditorių sutikimo gavimo forma, restruktūrizavimo byla galėtų būti iškelta, jeigu raštišką sutikimą dėl siūlymo restruktūrizuoti įmonę ir pritarimą įmonės administratoriaus kandidatūrai išreikštų ne mažiau kaip pusę visos kreditorių reikalavimų sumos turintys kreditoriai, kurių kiekvieno reikalavimai sudaro daugiau kaip 1/5 visos įmonėje įtrauktų į apskaitą reikalavimų sumos (ĮRĮ 4 str. 5 d.). Nepavykus gauti kreditorių raštiškų sutikimų, turėtų būti šaukiamas pirmasis kreditorių susirinkimas (ĮRĮ 4 str. 6 d.).

28Apeliantas pagrįstai nurodo, jog siūlymo restruktūrizuoti UAB „Urbico“ pateikimo 2009 m. birželio mėnesį metu atsakovas be Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus turėjo ir kitą pagrindinį kreditorių – Swedbank, AB. Byloje esantys Hipotekos registro duomenys (Hipotekos registro išrašas parengtas 2009 m. rugpjūčio 17 d. duomenimis) patvirtina, jog kreditoriaus Swedbank, AB reikalavimų įvykdymas buvo užtikrintas įkeitimu (2 t. b.l. 76-79), o teismui kartu su pareiškimu pateiktame UAB „Urbico“ kreditorių sąraše, kuriame nurodytos įmonės įsipareigojimų kreditoriams sumos, nurodyta 285 300,99 Lt dydžio atsakovo skola šiam kreditoriui (1 t., b.l. 47). Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija pripažįsta, jog UAB „Urbico“ vadovas turėjo pareigą raštu pateikti siūlymą Swedbank, AB kaip pagrindiniam kreditoriui dėl UAB „Urbico“ restruktūrizavimo (ĮRĮ 4 str. 3 d.). Byloje nėra duomenų, jog šiam kreditoriui buvo pranešta apie siūlymą restruktūrizuoti UAB „Urbico“.

29Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog tuo atveju, kai pagrindinių kreditorių nutarimas (raštiškas sutikimas) dėl įmonės restruktūrizavimo buvo priimtas (gautas) pažeidžiant įstatymo nustatytus įmonės pagrindinių kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos ar raštiško jų sutikimo gavimo reikalavimus, vien tokių pažeidimų konstatavimo faktas savaime nesudaro pagrindo atsisakyti tenkinti pareiškėjo reikalavimą ir dėl to neiškelti įmonei restruktūrizavimo bylos. Teismas tokiu atveju, remdamasis faktinėmis aplinkybėmis, turėtų nustatyti, ar padaryti pažeidimai lėmė neteisėtų sprendimų kreditorių susirinkime priėmimą arba raštiškų sutikimų gavimą.

30Įstatymas, nustatydamas raštiško pagrindinių kreditorių sutikimo dėl įmonės restruktūrizavimo ir administratoriaus kandidatūros gavimo galimybę tuo atveju, kai įmonė turi daug pagrindinių kreditorių ir (ar) yra sunkumų juos surinkti, o įmonės restruktūrizavimo procesą reikia nedelsiant pradėti, nenumato, jog pažeidus šiuos reikalavimus gauti raštiški kreditorių sutikimai, būtų negaliojantys. Kadangi šie galimi pagrindinių kreditorių sutikimo dėl įmonės restruktūrizavimo formos pasirinkimo pažeidimai neturi esminės reikšmės sprendžiant dėl paties kreditorių sutikimo teisėtumo ir jo galiojimo, su tuo susiję atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimo išsprendimui.

31Tam, kad raštu gautą pagrindinių kreditorių sutikimą teismas galėtų laikyti pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimu restruktūrizuoti įmonę ir iškelti restruktūrizavimo bylą, būtina, kad dėl tokio įmonės vadovo siūlymo sutikimą duotų kreditoriai, kurių kiekvieno reikalavimai sudaro daugiau kaip 1/5 visų įmonėje į apskaitą įtrauktų reikalavimų sumos, ir kad bendra tokių kreditorių reikalavimų suma sudarytų ne mažiau kaip pusę visos kreditorių reikalavimų sumos (ĮRĮ 4 str. 5 d.). Taigi įstatymas numato specialų subjektą, kurio raštišką sutikimą dėl įmonės restruktūrizavimo turi gauti įmonės vadovas, o taip pat reikalavimus tam, kad pagrindinių kreditorių raštu išreikštas sutikimas būtų laikomas nutarimu restruktūrizuoti įmonę. Pažymėtina, jog ĮRĮ susiaurina subjektų, kurių raštišką sutikimą turėtų gauti įmonės vadovas, ratą, kadangi tai yra ne visi pagrindiniai kreditoriai, o tie, kurių kiekvieno reikalavimai sudaro daugiau kaip 1/5 visų įmonėje į apskaitą įtrauktų reikalavimų sumos. Kadangi byloje nėra duomenų, jog atsakovo pagrindinio kreditoriaus Swedbank, AB reikalavimas sudarė 1/5 visų į atsakovo apskaitą įtrauktų reikalavimų sumos, UAB „Urbico“ vadovas neturėjo gauti šio kreditoriaus sutikimo. Tam, kad būtų priimtas nutarimas restruktūrizuoti įmonę, reikalingas ne daugumos tokių kreditorių sutikimas, bet kreditorių, kurių reikalavimų sumos skaitmeninė išraiška sudaro ne mažiau kaip pusę visos kreditorių reikalavimų sumos. Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos nustatyta, kad raštišką sutikimą restruktūrizuoti UAB „Urbico“ ir pritarimą administratoriaus kandidatūrai davė kreditorius Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, atsakovo atžvilgiu turėjęs reikalavimą, sudarantį 64,07 proc. visų į atsakovo apskaitą įtrauktų reikalavimų sumos (1 t., b.l. 24-25, 47-48). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju nebuvo jokių procesinių kliūčių atsakovui UAB „Urbico“ iškelti restruktūrizavimo bylą.

32Dėl materialaus pobūdžio įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygų

33Materialaus pobūdžio restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygos yra įtvirtintos ĮRĮ 3 straipsnyje. Įmonės restruktūrizavimo procesas gali būti pradėtas, jeigu 1) įmonė neatsiskaito su kreditoriumi (kreditoriais) daugiau kaip tris mėnesius po termino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat kreditoriaus ir įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus tokiam pat terminui po kreditoriaus (kreditorių) raštiško reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, jeigu sutartyse terminas nebuvo nustatytas (įmonė turi laikinų finansinių sunkumų); 2) įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos; 3) įmonei neiškelta bankroto byla ar nepradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka.

34Atskiruoju skundu apeliantas ginčija teismo išvadas, padarytas konstatuojant įmonės laikinus finansinius sunkumus ir galimybę įmonei toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą.

35Įmonės restruktūrizavimo byla gali būti keliama, jeigu įmonės finansiniai sunkumai yra laikini. Pagal ĮRĮ 2 straipsnio 1 dalį įmonės laikinais finansiniais sunkumais pripažintini sunkumai, kai įmonė negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) praėjus trims mėnesiams po termino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat kreditoriaus ir įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus tokiam pat terminui po kreditoriaus (kreditorių) raštiško reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, jeigu sutartyse terminas nebuvo nustatytas. Įmonės finansinių sunkumų trukmės, kuri duotų pagrindą tuos sunkumus pripažinti nebe laikinais, o nuolatiniais, apibrėžimas įstatyme nepateikiamas. Įmonės finansinių sunkumų pobūdžio nustatymas jų trukmės požiūriu yra vertinamasis dalykas, spręstinas kiekvienoje byloje. Tuo atveju, jeigu įmonės finansiniai sunkumai tęsiasi keletą metų, tokie sunkumai teismo gali būti pripažinti ne laikinais, bet nemokios įmonės finansiniais sunkumais, kurie paneigia įmonės restruktūrizavimo galimybę.

36Apelianto pateikta įmonės bendrojo mokumo ir trumpalaikio mokumo (likvidumo) rodiklių analizė neturi teisinės reikšmės, vertinant, ar įmonė susiduria su laikinais finansiniais sunkumais, kai sprendžiamas restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimas. Bendrojo mokumo rodiklis parodo įmonės sugebėjimą sumokėti visas ilgalaikes ir trumpalaikes skolas, o įmonės trumpalaikio mokumo (likvidumo) rodikliai (einamasis likvidumas ir kritinis likvidumas) – įmonės sugebėjimą trumpalaikėmis mokėjimo priemonėmis likviduoti trumpalaikius įsiskolinimus, t.y. sugebėjimą grąžinti trumpalaikes skolas. Pažymėtina, jog, sprendžiant restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, įmonės mokumo sutrikimai, t.y. jos gebėjimas atsiskaityti su kreditoriais, yra akivaizdūs. Tačiau teisinę reikšmę tokiu atveju turi įmonės finansinių sunkumų, sąlygojančių tai, jog įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, susidarymo priežasčių vertinimas, kiek laiko tęsiasi šie finansiniai sunkumai, ar galima daryti pagrįstą prielaidą, kad restruktūrizuojam įmonė sugebėtų pašalinti laikinus finansinius sunkumus. Šių aplinkybių negalima nustatyti iš apelianto pateiktos įmonės mokumo rodiklių analizė, kuri, be kita ko, neparodo įmonės mokumo atkūrimo galimybių, kadangi įmonės trumpalaikis turtas nėra vienintelė galima įmonės įsiskolinimų padengimo priemonė įmonės restruktūrizavimo metu, o tikslus šių priemonių sąrašas nustatomas tolimesniame restruktūrizavimo plano rengimo etape.

37Iš UAB „Urbico“ restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad įmonės finansinius sunkumus lėmė išoriniai ir vidiniai faktoriai, kurių neigiamą poveikį sustiprino 2008 m. antroje pusėje prasidėjusi pasaulio finansų krizė bei ekonominis nuosmukis. Atsakovas kaip išorinius faktorius įvardina priežastis, susijusias su vėlavimu atlikti darbus, vykdant didžiausią įmonės projektą „Automatizuotos šviesoforinio reguliavimo ir valdymo sistemos įdiegimas Vilniaus mieste“ pagal 2006 m. spalio 27 d. rangos sutartį Nr. 20061027-1, pasirašytą su užsakovu SĮ „Susisiekimo paslaugos“, ir šių darbų nekokybišku atlikimu, dėl ko bendrovė negali priduoti užsakovui atliktų darbų ir gauti piniginių lėšų iš Nordea Bank FInland Plc Lietuvos skyriaus pagal 2007 m. sausio 17 d. sudarytą Ilgalaikio kredito sutartį Nr. KS 07/01/02, todėl negali atsiskaityti su tiekėjais. Atsakovas kaip išorinį įmonės finansinius sunkumus lėmusį faktorių taip pat nurodo sutrikusį debitorių atsiskaitymą, kadangi didžiąją jo paslaugų ir prekių pirkėjų dalį sudaro vietos savivaldos institucijos ir jų įsteigtos įmonės, kurios pastaruoju metu susiduria su dideliais finansiniais sunkumais. Be to, vieni didžiausių įmonės klientų – nekilnojamojo turto vystymo bei statybų bendrovės – nustojo pirkti įmonės produktus dėl sustabdyto ar nutraukto vystomų projektų finansavimo.

38Šias aplinkybes patvirtina ir įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai, iš kurių matyti, jog įmonės sutrikusiam atsiskaitymui su kreditoriais, kuris prasidėjo 2008 m., didelę įtaką turi pradelsti įmonės debitorių atsiskaitymai. Remiantis 2008 finansinių metų laikotarpio balanso duomenimis, atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 36 405 097 Lt, o per vienerius metus gautinos sumos – 30 617 528. Remiantis atsakovo 2008 m. pelno (nuostolių) ataskaita, įmonė tais metais patyrė 1 534 164 Lt nuostolių. Palyginimui, 2007 finansinių metų laikotarpiu atsakovo trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 21 174 440 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 18 001 926 Lt, piniginės lėšos – 1 564 583 Lt, o įmonės grynasis pelnas sudarė 783 652 Lt (1 t., b.l. 217-219). Remiantis ataskaitinio laikotarpio nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 30 d. balansu, atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 22 849 841 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 10 913 232 Lt, o piniginės lėšos – 441 814 Lt. Remiantis šio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaita, įmonė turėjo 5 624 584 Lt grynojo pelno (3 t., b.l. 71-73). Nors iš 2009 m. rugsėjo 30 d. atsakovo balanso matyti, jog po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro net 79 231 642 Lt, tačių šių įsipareigojimų tarpe net 73 609 616 Lt sudaro finansinės skolos, tame tarpe ir atsakovo 63 210 521,16 Lt dydžio skola pagrindiniam kreditoriui Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui, kuriam skola turi būti apmokėta iki 2017 m. kovo 17 d. ir kuris neprieštarauja, kad UAB „Urbico“ būtų iškelta restruktūrizavimo byla.

39Iš teismui pateikto atsakovo kreditorių sąrašo matyti, jog daugumos atsakovo skolų mokėjimo terminas suėjo 2008 – 2009 metais. Ieškovo atsiliepime į atskirąjį skundą pateikta atsakovo kreditorių sąraše nurodytų duomenų analizė pagal skolų susidarymo terminą rodo, jog 2007 m. pasibaigusio mokėjimo termino skolos dydis sudaro 0,23 proc., 2008 m. sausio – rugsėjo mėnesiais – 2,28 proc., 2008 m. spalio – gruodžio mėnesiais – 3,04 proc., o 2009 m. ir vėlesnių terminų skolos dydis sudaro 94,45 proc. nuo visos kreditorių sąraše nurodytos reikalavimų sumos. Įvertinus atsakovo finansinius sunkumus sąlygojančias priežastis ir tai, kad absoliuti didžioji dauguma skolų susidarė 2009 m. arba jų mokėjimo terminas dar tik sueis ateityje, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo daryti išvadą, jog atsakovo sunkumai yra ne laikini, o nemokios įmonės finansiniai sunkumai. Iš restruktūrizavimo plano metmenų, kuriems pritarė dėl UAB „Urbico“ akcininkai, tiek pagrindinis kreditorius, matyti, kad sumažinant bendrovės veiklos sąnaudas, optimizuojant bendrovės veiklą, padidinant bendrovės pelningumą ir užtikrinant gautinas pajamas galima tikėtis bendrovės ilgalaikio mokumo atkūrimo. Pažymėtina, kad dabartinėje planuojamo restruktūrizavimo stadijoje, t. y. tik iškėlus restruktūrizavimo bylą, tačiau dar nesant parengto įmonės restruktūrizavimo plano, kuriuo iš esmės konkretizuojamos priemonės įmonės ilgalaikiam mokumui atkurti bei laikiniems sunkumams pašalinti, nėra pagrindo daryti išvadą, kad įmonė nesugebės įveikti finansinių sunkumų. Atskirojo skundo argumentai, jog UAB „Urbico“ negaus 10 598 915,4 Lt kredito iš Nordea Bank Finland Plc ir kad keletas iš pagrindinių šios bendrovės sutarčių yra nutrauktos, yra susiję su konkrečių įmonės restruktūrizavimo priemonių ir galimybės įgyvendinus šias priemones atkurti įmonės mokumą vertinimu. Todėl teisėjų kolegija restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje neturi pagrindo dėl jų pasisakyti. Nagrinėjamu atveju vertintina ta aplinkybė, jog įmonė nėra nutraukusi savo veiklos, ką liudija atsakovo pateiktos jo sudarytų sutarčių, kurių pagrindu planuojamas ilgalaikių pajamų gavimas, kopijos bei įmonės įvairiais laikotarpiais išrašytos PVM sąskaitos faktūros (1 t., b.l. 136-177, 179-211), o taip pat apeliacinės instancijos teismui pateikta 2009 m. gruodžio mėnesio pardavimo operacijų ataskaita, 2009 m. gruodžio – 2010 m. sausio mėnesiais išrašytos PVM sąskaitos faktūros, ir 2009 m. lapkričio – 2010 m. sausio mėnesiais sudarytos sutartys dėl UAB „Urbico“ paslaugų pirkimo. Tai rodo, jog UAB „Urbico“ aktyviai ieško būdų sumažinti savo įsiskolinimų apimtis, atkurti įmonės mokumą ir išsaugoti įmonę kaip veikiantį rinkos dalyvį.

40Pažymėtina, jog atskirojo skundo argumentai, susiję su procesinės teisės normų pažeidimu, teismui atsisakant išreikalauti iš UAB „Urbico“ bylai reikšmingus įrodymus, neturi teisinės reikšmės skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsakovui iškelta restruktūrizavimo byla, teisėtumo ir pagrįstumo vertinimui. Apeliantas nurodo, jog iš atsakovo neišreikalauti įrodymai buvo būtini, siekiant įvertinti, ar pagrįsti restruktūrizavimo plano metmenų 1 priede nurodytų UAB „Urbico“ gautinų ir mokėtinų sumų svyravimai atitinkamais laikotarpiais, tačiau šios aplinkybės nėra vertinimo objektas, sprendžiant restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą. Vadovaujantis ĮRĮ 7 straipsnio 1 dalimi, teismas iškelia restruktūrizavimo bylą, jeigu yra šio įstatymo 3 ir 4 straipsniuose nurodytos sąlygos.

41Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad egzistuoja visos būtinos restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygos, todėl, iškeldamas tokią bylą, teisingai išsprendė šį procesinį klausimą. Trečiojo asmens atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti apskųstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista.

42Ieškovo UAB „Urbico“ vadovo atstovas apeliacinės instancijos teismui pateiktu prašymu prašo skirti trečiajam asmeniui Siemens Osakeyhtiö, veikiančiam per Lietuvos filialą, baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis šioje byloje, sąmoningai veikiant prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Kadangi dauguma šiame prašyme nurodytų apelianto veiksmų, kuriuos ieškovas vertina piktnaudžiavimu procesu, yra susiję su bylos nagrinėjimu pirmosios instancijos teisme, teisėjų kolegija jų nevertina ir dėl jų nepasisako. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju nėra nustatyti apelianto piktnaudžiavimo procesu veiksmai pareiškiant atskirąjį skundą. Todėl UAB „Urbico“ vadovo atstovo apeliacinės instancijos teismui pateiktas prašymas paskirti apeliantui CPK 95 straipsnio 2 dalyje nustatytą baudą netenkintinas.

43Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsniu 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

44Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Ieškovas UAB „Urbico“ generalinis direktorius K. Š. kreipėsi į teismą... 5. Tretieji asmenys UAB „Innovation Computer Group“, UAB „Eugensa“,... 6. Tretysis asmuo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius nurodė, jog nėra... 7. Tretysis asmuo Lietuvos ir Latvijos UAB „Vildoma“ neprieštaravo, jog... 8. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 11 d. nutartimi iškėlė UAB... 9. Tretysis asmuo Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialas atskiruoju skundu prašo... 10. 1. Teismas nepagrįstai atsisakė prijungti prie bylos 2009 m. lapkričio 10 d.... 11. 2. Teismas nepagrįstai nusprendė pakeisti savo sprendimą išreikalauti iš... 12. 3. Teismas nepagrįstai sprendė dėl materialaus pagrindo iškelti UAB... 13. 3.1. teismas nepagrįstai vertino viso turto ir trumpalaikių įsipareigojimų... 14. 3.2. restruktūrizavimo atveju tinkamiausiu rodikliu yra įmonės gautinų... 15. 3.3. Teismas nepagrįstai rėmėsi atsakovo 2009 m. rugsėjo 30 d. pelno... 16. 3.4. Teismas visiškai nevertino Siemens pateiktų argumentų, kad UAB... 17. 4. Teismas visiškai neįvertino, kad nagrinėjamu atveju nebuvo būtinų... 18. Ieškovas UAB „Urbico“ generalinis direktorius K. Š. atsiliepimu į... 19. Tretysis asmuo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius atsiliepimu į... 20. Atsakovas UAB „Urbico“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti... 21. Atskirasis skundas atmestinas.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio arba atskirojo... 23. Tretysis asmuo Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialas atskiruoju skundu ginčija... 24. Dėl procesinio pobūdžio įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo... 25. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2009 m. birželio 10 d. įvyko UAB... 26. Apeliantas, ginčydamas Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d.... 27. Įstatymas siūlymo restruktūrizuoti įmonę iniciatyvos teisę suteikia... 28. Apeliantas pagrįstai nurodo, jog siūlymo restruktūrizuoti UAB „Urbico“... 29. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog tuo atveju, kai... 30. Įstatymas, nustatydamas raštiško pagrindinių kreditorių sutikimo dėl... 31. Tam, kad raštu gautą pagrindinių kreditorių sutikimą teismas galėtų... 32. Dėl materialaus pobūdžio įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo... 33. Materialaus pobūdžio restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygos yra... 34. Atskiruoju skundu apeliantas ginčija teismo išvadas, padarytas konstatuojant... 35. Įmonės restruktūrizavimo byla gali būti keliama, jeigu įmonės finansiniai... 36. Apelianto pateikta įmonės bendrojo mokumo ir trumpalaikio mokumo (likvidumo)... 37. Iš UAB „Urbico“ restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad įmonės... 38. Šias aplinkybes patvirtina ir įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai,... 39. Iš teismui pateikto atsakovo kreditorių sąrašo matyti, jog daugumos... 40. Pažymėtina, jog atskirojo skundo argumentai, susiję su procesinės teisės... 41. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pripažįsta, jog... 42. Ieškovo UAB „Urbico“ vadovo atstovas apeliacinės instancijos teismui... 43. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsniu 1 punktu, teisėjų... 44. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą....