Byla A2-127-239/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja N. Z., sekretoriaujant Ingai Bakšaitei, dalyvaujant pareiškėjos Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros prokurorei S. M., suinteresuoto asmens J. K. atstovams: advokatui R. S. ir I. P., suinteresuoto asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovui V. K., B. P.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą suinteresuotiems asmenims J. K., Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjos J. K. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl juridinio fakto nustatymo ir

Nustatė

3prokuroras, ginantis viešąjį interesą, prašė atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu, t. y. dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Nurodė, kad Trakų rajono apylinkės teismo 2009-11-13 sprendimu buvo nustatytas toks juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjai J. K. priklausančiame 12,8808 ha ploto žemės sklype, unikalus Nr. 7984-0001-0048, esančiame K. G. k., Trakų r. sav., buvo sodyba, kurią sudarė 1918 m. statybos gyvenamasis namas ir ūkinis pastatas bei 1938 metų statybos pirtis.

4Teigė, kad po teismo sprendimo paaiškėjo, kad minėtame pareiškėjos žemės sklype jokie pareiškėjos tėvui A. B. sodybos statiniai nestovėjo, kadangi A. B. priklausęs gyvenamasis namas, ūkinis pastatas ir pirtis pagal 1993-09-14 paveldėjimo teisės liudijimą nuosavybėn perėjo J. J., todėl minėti buvusio savininko statiniai šiuo metu priklauso J. J., yra jo atstatyti iš naujo, dėl ko pareiškėjos prašomas nustatyti toks juridinę reikšmę turintis faktas negalėjo būti nustatytas.

5Suinteresuotas asmuo J. K. su pareiškimu atnaujinti procesą nesutiko. Nurodė, kad nagrinėjat bylą suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija su pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo sutiko, visos bylos aplinkybės buvo žinomos, todėl jos nepaaiškėjo vėliau, kaip kad nurodė kreipimęsi į Generalinę prokuratūrą. Suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, kreipdamasi į Generalinę prokuratūrą, galėjo pasinaudoti papildomų duomenų rinkimu atsižvelgiant į dr. J. V. pateiktą išvadą bylos nagrinėjimo metu, tačiau to nepadarė. Kadangi suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija dalyvavo byloje, žinojo sprendimo priėmimo ir paskelbimo vietą ir laiką, todėl galėjo pasinaudoti apeliacijos teise ir skųsti sprendimą apeliacine tvarka, tačiau to nepadarė. Teigė, kad prokuratūros nurodytu pagrindu nėra pagrindo atnaujinti proceso, kadangi jos nurodoma naujai paaiškėjusi aplinkybė ir ją patvirtinantys įrodymai bylos nagrinėjimo metu buvo žinomi ar galėjo būti žinomi suinteresuoto asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai. Be to, kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad norint pasinaudoti proceso atnaujinimo institutu turi būti išnaudotos apeliacijos ir kasacijos galimybės, todėl jeigu manoma, jog pirmos instancijos teismas priėmė nepagrįstą sprendimą, turi būti jis peržiūrėtas apeliacine ir kasacine tvarka, o ne iš karto reikalaujama atnaujinti procesą. Taip pat nurodė, kad suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija buvo nerūpestingas, praleido įstatymo nustatytą terminą apeliaciniam skundui paduoti, todėl pasirinko lengviausią kelią, kaip išvengti praleisto termino atnaujinimo klausimo sprendimo, dėl ko kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, kuri šiuo atveju nėra tinkamas subjektas dėl proceso atnaujinimo.

6Suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija su pareiškimu dėl proceso atnaujinimo sutiko. Nurodė, kad jis pagrįstas, todėl tenkintinas.

7Prašymas tenkintinas

8Pagal CPK 368 straipsnio 1 dalis nustato, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Pareiškėjas nurodo, kad apie Trakų rajono apylinkės teismo 2009-11-13 sprendimo priėmimą sužinojo tik 2010-05-17 (b.l. 80-83, 84). Į teismą dėl proceso atnaujinimo kreipėsi 2010-06-17 dieną (b.l. 80), todėl laikytina, kad termino paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo pareiškėjas nepraleido.

9Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu.

10Prašymas atnaujinti procesą šioje byloje grindžiamos tuo, kad bylos nagrinėjimo metu nebuvo žinoma, jog pareiškėjai J. K. priklausančiame 12,8808 ha ploto žemės sklype, unikalus Nr. 7984-0001-0048, esančiame K. G. k., Trakų r. sav., nebuvo jokios sodybos, t. y. 1918 m. statybos gyvenamojo namo ir ūkinio pastato bei 1938 metų statybos pirties. Nurodyti statiniai, priklausę suinteresuoto asmens J. K. tėvui A. B., pagal 1993-09-14 paveldėjimo teisės liudijimą (notarinio registro Nr. 1/2453) perėjo J. J. nuosavybėn (b.l. 94, 88, 89) ir yra jo atstatyti (b.l. 92, 93). Nurodytos aplinkybės bylos nagrinėjimo metu ir priimant sprendimą teismui nebuvo žinomos ir teismas jų negalėjo nustatyti bei vertinti, o tai turėjo esminės reikšmės priimant sprendimą. Byloje duomenų, patvirtinančių, kad tokios aplinkybės buvo žinomos ar galėjo būti žinomos suinteresuotam asmeniui Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai, nėra.

11Kiti dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimai yra teisiškai nereikšmingi, todėl teismas jų nevertina ir dėl jų nepasisako.

12Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, prašymas tenkintinas ir procesas civilinėje byloje atnaujintinas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu.

13Vadovaudamasis CPK 370 str. 3 d., teismas

Nutarė

14atnaujinti procesą civilinėje byloje pagal pareiškėjos J. K. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl juridinio fakto nustatymo (civilinė byla Nr. 2-1124-231-2009 m.).

15Bylą paskirti nagrinėti teismo posėdyje 2011 m. vasario 10 d., 13 val.

16Šaukti visus byloje dalyvaujančius asmenis.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai