Byla 2-172-637/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Audronė Gaižutienė, sekretoriaujant Irenai Janutienei, Redai Tamošauskaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Gudelių šilas“ atstovei advokato padėjėjai Kristinai Račaitei, atsakovo antstolio A. S. atstovui advokatui Sauliui Sudintui, atsakovo BTA akcinė draudimo bendrovė filialo Lietuvoje atstovui pagal įgaliojimą A. B., žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gudelių šilas“ ieškinį atsakovams antstoliui A. S. ir UAB „BTA draudimas“ dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Gudelių šilas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui antstoliui A. S. dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėtų antstolio veiksmų, atlyginimo. Teismui konstatavus ieškinio trūkumus, ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, įtraukdamas į bylos nagrinėjimą atsakovu UAB “BTA draudimas”, tačiau nesuformuluodamas šiam atsakovui jokio reikalavimo. Kadangi teismas ieškinio trūkumus konstatavo, išaiškino pasekmes, o kam ir kokius reikalavimus reikšti yra ieškovo prerogatyva, pateiktas procesinis dokumentas atitiko formalius įstatymo reikalavimus, teismas jį priėmė ir išnagrinėjo.

3Ieškovo UAB „Gudelių šilas“ atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2009-07-08 UAB „Gudelių šilas“ ir V. V. sudarė ir notarine tvarka patvirtino pirkimo-pardavimo sutartį dėl buto, esančio ( - ), 3/315 dalies negyvenamosios patalpos-parkingo su garažais ir dviračių laikymo patalpomis, esančio ( - ) ir 55/17494 dalies žemės sklypo ties ( - ) Notaro pranešimo pagrindu VĮ “Registrų centras” buvo įregistruotas sutarties sudarymo faktas. Sutarties pagrindu V. V. įsipareigojo sumokėti perkamo sutarties objekto kainą iki 2009 m. liepos 15 d. V. V. iki nurodytos dienos ir per UAB „Gudelių šilas“ suteiktą papildomą terminą kainos nesumokėjo, todėl UAB „Gudelių šilas“ vienašališkai nutraukė pirkimo-pardavimo sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo. Apie tai ieškovo prašymu notarė R. D. 2009 m. rugpjūčio 28 d. išdavė liudijimą. V. V. nesumokėjus kainos nebuvo surašytas turto priėmimo-perdavimo aktas, todėl V. V. nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą neįgijo. Rengdamasis butą parduoti naujam pirkėjui ieškovas sužinojo, kad antstolio patvarkymu yra areštuota turtinė teisė į nekilnojamąjį turtą pagal tarp UAB „Gudelių šilas“ ir V. V. sudarytą notarinę pirkimo-pardavimo sutartį, todėl kreipėsi į antstolį A. S. su prašymu dėl turtinės teisės arešto panaikinimo, tačiau antstolis atsakė, kad VĮ “Registrų centras” duomenys yra teisingi, kol nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. VĮ “Registrų centras” taip pat atsisakė išregistruoti turtinę teisę, kadangi yra įregistruotas juridinis faktas apie turtinės teisės areštą. Dėl to ieškovas kreipėsi į teismą ir prašė teismo pripažinti, kad turtinės teisės pagal sutartį priklauso ieškovui ir panaikinti A. S. taikytą areštą V. V. turtinėms teisėms. Dėl antstolio veiksmų areštavus skolininkui nepriklausančią turtinę teisę ieškovas beveik metus laiko neturėjo galimybės parduoti jam nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir dėl to negavo pajamų, t.y. patyrė nuostolių, kuriuos vertina 15500 Lt, nes per laikotarpį, kurį tęsėsi antstolio neteisėti veiksmai, užkertantys galimybę perleisti nekilnojamąjį turtą, minėto nekilnojamojo turto kaina nukrito 15500 Lt, t.y. nekilnojamasis turtas 2010-07-01 buvo perleistas už 280000 Lt, tačiau į kainą įskaičiuoti apdailos darbai 13000 Lt sumai, o su V. V. sudarytoje sutartyje kaina be apdailos darbų. Prašo priteisti iš atsakovo A. S. 15500 Lt patirtų nuostolių, 6 procentų dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas antstolis A. S. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, jo atstovas advokatas S. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad antstolio civilinei atsakomybei atsirasti nėra įstatyme numatytų sąlygų: neteisėtų veiksmų, žalos, priežastinio ryšio. Nurodė, kad ieškovas nesiėmė jokių veiksmų dėl to, kad V. V. nesumokėjo kainos, nenutraukė su juo sutarties, ir tik kai antstolis įregistravo turtinių teisių areštą, prasidėjo aktyvūs ieškovo veiksmai. Mano, kad jeigu ieškovas laiku (pagal sutarties reikalavimus) būtų nutraukęs pirkimo-pardavimo sutartį, įrašas Registrų centre būtų buvęs panaikintas ir antstolis nebūtų uždėjęs arešto. Antstolis areštavo turtinę teisę, t.y. nebuvo areštuotas joks UAB „Gudelių šilas“ turtas. Ieškovas buto nepardavinėjo. Neaišku kodėl butas 2010 m. parduotas už mažesnę kainą (2500 Lt mažiau) 2010 m. parkingai pradėti žymiai brangiau pardavinėti. 2010 padidėjo vidutinė kaina, nes ieškovas įskaičiavo parkingo kainą į 1 m2 kainą. Tai, kad pasikeitė rinkos kainos, nesąlygojo antstolio veiksmai. Nurodo, kad pagal pateiktus ieškovo įrodymus yra 1000-1200 Lt svyravimai tarp butų kainų.

5Atsakovas BTA akcinė draudimo bendrovė (reorganizavus prijungimo būdu UAB „BTA draudimas“ b.l.141-147 t.II) patvirtina, kad antstolis A. S. yra apdraudęs profesinės veiklos civilinę atsakomybę jų draudimo kompanijoje. Atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad antstolio ir draudimo kompanijos atsakomybė solidari, bet ribota, nes draudikui atsiranda prievolė atlyginti žalą (nuostolius) tik tuo atveju jeigu konstatuojamas draudžiamasis įvykis, t.y. atsiradusi antstolio civilinė atsakomybė prieš trečiuosius asmenis. Mano, kad antstolio veiksmai nesukėlė civilinės atsakomybės, nes ieškovas šioje byloje neįrodė nei vienos civilinės atsakomybės sąlygos.

6LR Antstolių įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis už savo paties ir savo darbuotojų padarytą žalą atsako įstatymų nustatyta tvarka. Aiškindamas ir taikydamas nurodytą teisės normą, kaip tokią, kasacinis teismas yra nurodęs, kad ginčo (dėl antstolio veiksmais padarytos žalos atlyginimo) sprendimui taikytinos Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios deliktinę civilinę atsakomybę. Taikant deliktinę atsakomybę asmens teisės apginamos, atlyginant nuostolius. Nagrinėjant tokio pobūdžio ginčus būtina patikrinti, ar egzistuoja visos įstatyme nurodytos sąlygos, kurioms esant galimas civilinės atsakomybės taikymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. S. v. antstolė R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-409/2008).

7Taigi tam, kad būtų pagrindas tenkinti nagrinėjamoje byloje pareikšto ieškinio reikalavimą ir taikyti antstoliui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti visas antstolio civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus veiksmus, padarytą žalą, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, taip pat kaltę (CK 6.246-6.249 straipsniai).

8Iš šalių paaiškinimų, ištirtų įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „Gudelių šilas“ (pardavėjas) ir V. V. (pirkėjas) 2009 m. liepos 8 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, kurios dalykas: pardavėjas parduoda pirkėjui, o pirkėjas asmeninėn nuosavybėn – butą/patalpą unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); 3/315 dalis negyvenamosios patalpos-parkingo su garažais ir dviračių laikymo patalpomis, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), 55/17494 dalis žemės sklypo skl. ( - ), unikalus Nr. ( - ) (b.l.10-21, t.I). Pirkimo-pardavimo sutartimi parduodamo turto kaina buvo 282500 Lt, iš kurių buto su žemės sklypo dalimi kaina- 281400 Lt, parduodamo parkingo dalies – 1100 Lt. Kainą pirkėjas įsipareigojo sumokėti iki 2009 m. liepos 15 d. Sutarties 3.1 punktu buvo nustatyta, kad nuosavybės teisė į parduodamą turtą pirkėjui pereina šalims pasirašius turto perdavimo-priėmimo aktą. Pirkimo-pardavimo sutartimi buvo aptarta, kad pirkėjas įsipareigoja atlikti perkamo buto būtinuosius apdailos darbus.

92009 m. rugpjūčio 11 d. antstolis A. S. surašė turto arešto aktą, kuriame nurodyta, kad areštuojama turtinė teisė į 2 kambarių butą unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); 3/315 dalis negyvenamosios patalpos-parkingo su garažais ir dviračių laikymo patalpomis, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 55/17494 dalis žemės sklypo skl. ( - ), unikalus Nr. ( - ), pagal pirkimo-pardavimo sutartį 2009-07-08 Nr. 2-4973, notaro pranešimą 2009-07-08 Nr. 011/09-0251, perleidėjas UAB „Gudelių šilas“ (b.l.69-71, t.I).

10Atsakovo antstolio A. S. atstovas, apibrėždamas antstolio areštuotą turtinę teisę, remiasi CK 1.112 str. Minėtas Civilinio Kodekso straipsnis išskiria tris grupes turtinių teisių, kurios yra civilinių teisių objektas. Pirmoji grupė – daiktinės teisės. Daiktiniai teisiniai santykiai reglamentuojami ir daiktinės teisės nustatomos CK ketvirtojoje knygoje (valdymas – 4.22 str., nuosavybės teisė – 4.37 str., turto patikėjimo teisė – 4.106 str., servitutas – 4.111 str., uzufruktas -4.141 str., užstatymo teisė 4.160 str., ilgalaikė nuoma – 4.165 str., hipoteka- 4.170 str., įkeitimas – 4.198 str., daikto sulaikymas – 4.229 str., kito asmens turto administravimas – 4.236 str.). Daiktinės teisės yra turtinės teisės, nes daiktinės teisės turėtojas (valdytojas, savininkas, uzufruktorius ir pan.) turi teisę įgyvendinti valdymo, naudojimo ir disponavimo teises ar tik kai kurias iš šių teisių. Antroji turtinių teisių grupė – prievolinės teisės. Prievoliniai teisiniai santykiai reglamentuojami CK šeštojoje knygoje. V. V. ir UAB „Gudelių šilas“ pagal 2009 m. liepos 8 d. pirkimo-pardavimo sutartį siejo prievoliniai teisiniai santykiai, tame tarpe ir tam tikros turtinės teisės, kylančios iš prievolinių teisinių santykių.

11Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010-05-20 sprendimu, išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gudelių šilas“ ieškinį atsakovams V. V., J. D. ir antstoliui A. S. dėl turtinės teisės priklausymo ir turtinės teisės arešto panaikinimo, konstatuota, kad antstolis galėjo areštuoti tik tas teises, kokias atsakovas V. V. turėjo pagal Sutartį, todėl jis galėjo apriboti tik atsakovo V. V. pareigą sumokėti kainą ir teisę reikalauti perduoti Sutarties objektą, sumokėjus kainą. Teismas konstatavo, kad būtent tik Sutarties sudarymo faktas ir buvo įregistruotas ir išviešintas registre, bet ne kokių nors turtinių atsakovo V. V. teisių į Sutarties objektą įgijimas.

12Atmestinas atsakovo A. S. atstovo argumentas, kad Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas įsiteisėjusiu sprendimu „pripainiojo“.

13Įstatymas numato, kad Nekilnojamojo turto registras steigiamas nekilnojamiesiems daiktams, nuosavybės bei kitoms daiktinėms teisėms į šiuos daiktus, šių teisių suvaržymams, įstatymų nustatytiems juridiniams faktams registruoti (CK 4.253-4.255 str., Nekilnojamojo turto registro įstatymo 2 str., 11 str., 12 str.). Prievolinės teisės Nekilnojamojo turto registre neregistruojamos.

14Turto arešto registro įstatymo 2 str. 1 d. numato, kad turto areštas - įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis nuosavybės teisės į turtą arba atskirų šios teisės sudėtinių dalių - valdymo, naudojimosi ar disponavimo - laikinas apribojimas, siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, taip pat baudų bei nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų patenkinimą, kitų reikalavimų ir įsipareigojimų įvykdymą.

15CPK 675 str. taip pat apibrėžia kas yra skolininko turto areštas, t.y. priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą arba šios teisės atskirų sudėtinių dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas uždraudimas ar apribojimas. Antstolis areštuoja skolininko turtą surašydamas turto arešto aktą, kurio turinys numatytas CPK 678 str. ir nedelsiant pateikia turto arešto aktų registro tvarkytojui (CPK 680 str. 1 d.).

16Turto areštas sukelia teisines pasekmes asmeniui, kurio turtas areštuotas, nuo turto arešto akto paskelbimo jam momento, o nesant galimybės paskelbti – nuo turto arešto akto įregistravimo turto arešto aktų registre momento, jei kiti įstatymai nenustato kitaip. Tretiesiems asmenims turto areštas sukelia teisines pasekmes nuo turto arešto akto įregistravimo turto arešto aktų registre (Turto arešto registrų įstatymo 4 str.).

17Iš byloje ištirtų rašytinių įrodymų akivaizdu, kad antstolis atliko procesinį veiksmą – skolininkui priklausančio turto areštą (Turto arešto registrų įstatymo 6 str.), tačiau nenurodydamas areštuojamų daiktų ir areštuojamo daikto savininko, turto arešto būdų (CPK 678 str. 1 d. 5 p., 6 p., 7 p.).

18Vykdydamas išieškojimą iš turtinių teisių antstolis privalėjo vadovautis CPK 749 str., t.y. antstolis turėjo priimti patvarkymą areštuoti skolininko turtines teises. Patvarkymas prilyginamas turto arešto aktui ir įsigalioja nuo patvarkymo įteikimo skolininkui ar prievolės skolininkui (CPK 751 str.). Teismas sutinka su ieškovo argumentu, kad antstolis vadovaujantis CPK 750 str. privalėjo patvarkymą įteikti prievolės skolininkui, t.y. UAB „Gudelių šilas“. Pažymėtina, kad antstolis turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą aiškintis dėl turtinės teisės priklausymo skolininkui, bendradarbiaudamas su prievolės skolininku UAB „Gudelių šilas“.

19Iš papildomai teismui pateiktų įrodymų (b.l.148, t II.) matyti, kad prieš surašydamas turto arešto aktą antstolis turėjo duomenis iš Nekilnojamojo turto registro, kad nekilnojamieji daiktai ( - ) nuosavybės teise priklauso UAB „Gudelių šilas“ ir yra notaro pranešimo pagrindu įregistruotas juridinis faktas (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 12 str. 1 p., 17 str.) apie 2009-07-08 sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį (pirkėjas V. V.).

20Pažymėtina, kad antstolis savo 2009-09-02 rašte UAB „Gudelių šilas“ paaiškino, kad 209-08-11 iš VĮ “Registrų centras” duomenų bazės nustatęs apie skolininkui V. V. priklausančias turtines teises į butą unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); 3/315 dalis negyvenamosios patalpos-parkingo su garažais ir dviračių laikymo patalpomis, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 55/17494 dalis žemės sklypo skl. ( - ), unikalus Nr. ( - ), šios turtinės teisės 2009-08-11 turto arešto aktu Nr. 0010/08/06057 areštuotos ir informavo dėl galimybės kreiptis į teismą vadovaujantis CPK 603 str. 1 d., t.y. pareiškiant ieškinį dėl arešto turtui panaikinimo (b.l.26, t.I).

21Iš byloje ištirtų rašytinių įrodymų matyti, kad antstolis turto arešto aktą išsiuntė į turto arešto aktų registrą. Turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą 2009-08-12, Nr. 0809-003057 – apribota V. V. disponavimo teisė. Areštuojama turtinė teisė pagal 2009-07-08 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2-4973 (b.l.73, t.I). Turto arešto aktas išregistruotas 2010-06-09 (pranešimas apie turto arešto išregistravimą 2010-06-08, Nr. 0809-003057). Antstolis areštą panaikina tik gavęs išieškotojo J. D. 2010-06-07 prašymą dėl turtinės teisės arešto išregistravimo (b.l.76-77, t.I). Pažymėtina kad patvarkyme dėl turto arešto panaikinimo antstolio padėjėja panaikina areštą 2009-08-11 turto arešto aktu areštuotam skolininkui V. V. priklausančiam turtui: turtinei teisei į nekilnojamąjį turtą, esantį Vilniaus mieste ir nenurodo jokių turto arešto panaikinimo pagrindų (b.l.77, t.I).

22Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008 m. spalio 7 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-456/2008 nurodė, kad antstolio veikla, vykdant vykdomuosius dokumentus, griežtai reglamentuojama viešosios teisės, t. y. civilinio proceso normų. Antstolio veikloje, jam atliekant vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas, galioja principas „draudžiama tai, kas nėra leidžiama“. Taigi antstolis gali siekti vykdomųjų dokumentų įvykdymo tik tokiomis priemonėmis, kokios nustatytos jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų – CPK normų, reglamentuojančių vykdymo procesą, ir Sprendimų vykdymo instrukcijos (CPK 585 straipsnio 3 dalis).

23Pagal CPK 634 straipsnio 2 dalį antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Iš nustatytų aplinkybių darytina išvada, kad antstolis siekė apginti išieškotojo interesus: atsiliepime į ieškinį antstolis A. S. nurodė, kad 37201,70 Lt skolos iš V. V. išieškojimą išieškotojo J. D. naudai vykdo nuo 2008-12-16. Tačiau vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.).

24Pagal teisės doktriną ir formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. B. v. Vilniaus universiteto Santariškių klinikos; bylos Nr. 3K-3-556/2005; 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. B. ir kt. v. DNSB „Medvėgalis“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-345/2007) priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje procesą sąlygiškai galima padalyti į du etapus. Pirmame etape, naudojant conditio sine qua non testą (ekvivalentinio priežastinio ryšio teorija), nustatomas faktinis priežastinis ryšys. Šiame etape sprendžiama, ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų, t. y. nustatoma, ar žalingi padariniai būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo. Antrame etape nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar padariniai teisiškai nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo (deliktinės atsakomybės ribas siaurinanti priežastinio ryšio teorija).

25CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu.

26Įrodinėdamas žalą, ieškovas pateikė teismui 2010 m. liepos 1 d. pirkimo-pardavimo sutartį dėl buto unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); 3/315 dalių negyvenamųjų patalpų-parkingo su garažais ir dviračių laikymo patalpomis, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ); 55/17494 dalies žemės sklypo skl. unikalus Nr. ( - ) (b.l.30-48, t.I), iš kurios matyti, kad turtas parduodamas viso už 280000 Lt, iš kurių butas su žemės sklypo dalimi parduodamas už 270000 Lt, o dalis parkingo už 10000 Lt. Minėtos sutarties 8.3 p. pirkėjas įsipareigojo atlikti būtinosios apdailos darbus. Papildoma sutartimi, kuri sudaryta 2010-07-01 pardavėjas ir pirkėjas susitarė, kad UAB „Gudelių šilas“ finansuos buto apdailos darbus 13000 Lt, kuri yra įtraukta į buto pardavimo kainą (b.l.41-42, t. I). Taigi ieškovas laiko, kad jo patirti nuostoliai yra būtent šie 13000 Lt už apdailos darbus ir 2500 Lt skirtumas pagal 2009-07-08 nutrauktą su V. V. sutartį ir 2010-07-01 įvykusį sandorį.

27Teismas sutinka su atsakovų atstovų argumentais, kad ieškovas, pasirinkdamas kokiomis priemonėmis ginti savo pažeistas teises, prisiėmė ir tam tikrą riziką. Antstolis negali atsakyti už tai, kad V. V. neįvykdė savo prievolės UAB “Gudelių šilas” ir ieškovas dėl to vienašališkai nutraukė pirkimo-pardavimo sutartį. Nors pirkėjas V. V. turėjo su UAB „Gudelių šilas“ atsiskaityti iki 2009 m. liepos 15 d., tačiau UAB „Gudelių šilas“ tik 2009-08-13 prašo notarų biuro persiųsti V. V. prašymą atsiskaityti iki 2009-08-21 d. (b.l.22, t.I), nurodant, kad neatsiskaičius per papildomą terminą, UAB „Gudelių šilas“ vienašališkai nutrauks sutartį ir prašys sumokėti baudą, padengti patirtus nuostolius. UAB „Gudelių šilas“ 2009-08-28 pareiškimu, kurį patvirtino notaras, pareiškė, kad vienašališkai nutraukia 2009-07-08 pirkimo-pardavimo sutartį, kuria V. V. buvo parduotas nekilnojamasis turtas (b.l. 23, t.I). Todėl teismas sutinka su atsakovų argumentais, kad duomenų apie pirkimo-pardavimo sutarties juridinio fakto išregistravimą priklausė nuo paties ieškovo veiksmų.

28Ieškovo atstovė duodama paaiškinimus nurodė, kad butai, esantys ( - ), nėra visiškai identiški. Iš ieškovo pateiktų pirkimo-pardavimo sutarčių, suvestinės (b.l.99, t.I) matyti, kad parduodamų butų paskaičiuota kvadratinio metro kaina yra labai skirtinga. Pagal pateiktus įrodymus 2010-07-01 parduoto ginčo turto kvadratinio metro kaina yra net didesnė už 2009-09-24, 2009-10-05 parduoto turto kvadratinio metro kainą. Be to, iš ištirtų rašytinių įrodymų nustatyta, kad labai skiriasi parkingo kaina (nuo 1.000 Lt iki 20.000Lt). Kaip patvirtino ieškovo atstovė kam ir už kiek parduoti sprendžia kiekvienu konkrečiu atveju UAB „Gudelių šilas“ savininkai. Teismas neturi duomenų kodėl neįvyko ieškovo sandoris su V. V., t.y. neturint tokių duomenų galima daryti prielaidą, kad gal buvo per aukšta sandorio kaina ar gal V. V. atsisakė sandorio, nes UAB „Gudelių šilas“ atsisakė finansuoti apdailos darbus taip kaip parduodant butą 2010 metais.

29Ieškovas nepateikė nei vieno įrodymo, kad antstoliui uždėjus areštą buvo nors vienas pirkėjas, kuris norėjo pirkti būtent šį butą ir kad notaras negalėjo patvirtinti sandorio dėl to, kad uždėtas areštas. Ieškovo atstovės argumentas - kad niekas nebūtų pirkęs turto dėl kurio Nekilnojamojo turto registre įregistruotas pirkimo-pardavimo sandoris. Tačiau pirkimo-pardavimo sandorį įregistravo ne antstolis. VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2009-09-07 sprendimo, kuriuo buvo atsisakyta išregistruoti juridinį faktą apie sudarytą nekilnojamojo daikto, esančio ( - ), Vilniuje pirkimo-pardavimo sutartį, ieškovas neskundė.

30Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad dėl antstolio 2009-08-11 turto arešto akto ieškovas negalėjo disponuoti jam priklausančiu turtu, t.y. kad negalėjo sudaryti nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties. Pažymėtina, kad Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2010-05-20 sprendimu nurodė, kad antstolio atsiliepime nurodomi argumentai, jog areštavus atsakovo V. V. teises ieškovas nebegalėjo atlikti jokių veiksmų su areštuotu turtu atmestini, kaip nepagrįsti.

31Ieškovo atstovė nurodė, kad butai, esantys ( - ), pardavinėjami nuo 2008 m., patvirtino, kad bylos nagrinėjimo metu parduoti ne visi butai. Antstolis neatsako už kainų pokyčius rinkoje ir ieškovo pasirinktą pardavimų strategiją.

32Pažymėtina, kad ieškovo atstovė nurodė, kad nutraukus sutartį su V. V. butas iš viso nebuvo pardavinėjamas. Taigi nustatyti ar būtų kas norėjęs pirkti minėtą butą, už kokią kainą būtų norėjęs pirkti, kokia kaina būtų buvusi suderėta, ir ar įrašai Nekilnojamojo turto registre buvo kliūtis atlikti sandoriui įrodyti neužtenka pateikti turto vertės nustatymo pažymą.

33Pagal ieškovo pateiktus įrodymus teismas negali konstatuoti faktinio priežastinio ryšio tarp antstolio veiksmų ir kilusių padarinių. Darytina išvada, kad byloje nenustatyta visų antstolio civilinės atsakomybės sąlygų, todėl ieškinys nepagrįstas.

34Teismas nesutinka su atsakovo antstolio A. S. atstovo nuomone, kad Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010-05-20 sprendimas neturi prejudicinės galios atsakovui A. S., nes jis negalėjo būti proceso šalimi ieškinį paduodant CPK 603 str. tvarka, nes iš teismo sprendimo matyti, kad A. S. buvo byloje patrauktas atsakovu ir teismas ieškinį antstolio atžvilgiu atmetė. Tačiau teismas sutinka su antstolio atstovo argumentu, kad minėtu sprendimu nebuvo konstatuoti antstolio neteisėti veiksmai, nes visų pirma toks reikalavimas nebuvo nagrinėjamas, o be to į bylos nagrinėjimą nebuvo įtraukta draudimo kompanija apdraudusi antstolio civilinę atsakomybę.

35Nustatyta, kad antstolis A. S. yra apdraudęs profesinę civilinę atsakomybę draudimo kompanijoje, draudimo suma 200000 Lt.(b.l.78, t.I). LR Antstolių įstatymo 17 str. numato, kad antstolio profesinė civilinė atsakomybė už fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą atliekant antstolio funkcijas, viršijančią 1000 litų, draudžiama privalomuoju draudimu. Minėto įstatymo 17 str. 8 p. numato, kad žalą, padarytą atliekant antstolio funkcijas, atlygina draudikas, išmokėdamas draudimo išmoką, o jeigu draudimo atlyginimo nepakanka žalai visiškai atlyginti, žalą padaręs antstolis atlygina draudimo išmokos ir faktinės žalos dydžio skirtumą.

36Teismas sutinka su ieškovo atstovės argumentu, kad Antstolių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 957, 8 p. numato, kad reikalavimas atlyginti žalą gali būti pateikiamas apdraustajam ar draudikui. Tačiau ieškovas į bylos nagrinėjimą atsakovu įtraukė draudimo kompaniją ir tuo pagrindu nepakeitė (nesuformulavo atitinkamo) reikalavimo.

37Ieškinį atmetus priteistinos atsakovo A. S. išlaidos advokato teisinei pagalbai- 1210 Lt (b.l.87-89, t.I, CPK 93 str. 1 d., 88 str. 98 str.).

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

39ieškinį atmesti.

40Priteisti iš ieškovo UAB „Gudelių šilas“ atsakovui antstoliui A. S. 1210,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

41Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Audronė Gaižutienė,... 2. Ieškovas UAB „Gudelių šilas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 3. Ieškovo UAB „Gudelių šilas“ atstovė teismo posėdžio metu paaiškino,... 4. Atsakovas antstolis A. S. atsiliepime į ieškinį nurodė,... 5. Atsakovas BTA akcinė draudimo bendrovė (reorganizavus prijungimo būdu UAB... 6. LR Antstolių įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis už... 7. Taigi tam, kad būtų pagrindas tenkinti nagrinėjamoje byloje pareikšto... 8. Iš šalių paaiškinimų, ištirtų įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB... 9. 2009 m. rugpjūčio 11 d. antstolis A. S. surašė turto... 10. Atsakovo antstolio A. S. atstovas, apibrėždamas... 11. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010-05-20 sprendimu, išnagrinėjus... 12. Atmestinas atsakovo A. S. atstovo argumentas, kad Vilniaus... 13. Įstatymas numato, kad Nekilnojamojo turto registras steigiamas... 14. Turto arešto registro įstatymo 2 str. 1 d. numato, kad turto areštas -... 15. CPK 675 str. taip pat apibrėžia kas yra skolininko turto areštas, t.y.... 16. Turto areštas sukelia teisines pasekmes asmeniui, kurio turtas areštuotas,... 17. Iš byloje ištirtų rašytinių įrodymų akivaizdu, kad antstolis atliko... 18. Vykdydamas išieškojimą iš turtinių teisių antstolis privalėjo vadovautis... 19. Iš papildomai teismui pateiktų įrodymų (b.l.148, t II.) matyti, kad prieš... 20. Pažymėtina, kad antstolis savo 2009-09-02 rašte UAB „Gudelių šilas“... 21. Iš byloje ištirtų rašytinių įrodymų matyti, kad antstolis turto arešto... 22. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008 m. spalio 7 d. nutartyje, priimtoje... 23. Pagal CPK 634 straipsnio 2 dalį antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų... 24. Pagal teisės doktriną ir formuojamą teismų praktiką (Lietuvos... 25. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas... 26. Įrodinėdamas žalą, ieškovas pateikė teismui 2010 m. liepos 1 d.... 27. Teismas sutinka su atsakovų atstovų argumentais, kad ieškovas, pasirinkdamas... 28. Ieškovo atstovė duodama paaiškinimus nurodė, kad butai, esantys ( - ),... 29. Ieškovas nepateikė nei vieno įrodymo, kad antstoliui uždėjus areštą buvo... 30. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad dėl antstolio 2009-08-11 turto... 31. Ieškovo atstovė nurodė, kad butai, esantys ( - ), pardavinėjami nuo 2008... 32. Pažymėtina, kad ieškovo atstovė nurodė, kad nutraukus sutartį su 33. Pagal ieškovo pateiktus įrodymus teismas negali konstatuoti faktinio... 34. Teismas nesutinka su atsakovo antstolio A. S. atstovo... 35. Nustatyta, kad antstolis A. S. yra apdraudęs profesinę... 36. Teismas sutinka su ieškovo atstovės argumentu, kad Antstolių profesinės... 37. Ieškinį atmetus priteistinos atsakovo A. S. išlaidos... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 39. ieškinį atmesti.... 40. Priteisti iš ieškovo UAB „Gudelių šilas“ atsakovui antstoliui 41. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...