Byla 2-524/2014
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. sausio 20 d. nutarties, kuria pareiškėjams A. B., D. G., V. G., K. O., V. P., A. R., G. S., A. S., M. S. atnaujintas terminas kreditoriniams reikalavimams, kylantiems iš darbo teisinių santykių AB „IGLUS“ bankroto byloje, pareikšti ir patvirtinti jų kreditoriniai reikalavimai AB „IGLUS“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Konstantino Gurino, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo BAB „IGLUS“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. sausio 20 d. nutarties, kuria pareiškėjams A. B., D. G., V. G., K. O., V. P., A. R., G. S., A. S., M. S. atnaujintas terminas kreditoriniams reikalavimams, kylantiems iš darbo teisinių santykių AB „IGLUS“ bankroto byloje, pareikšti ir patvirtinti jų kreditoriniai reikalavimai AB „IGLUS“ bankroto byloje.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiami klausimai dėl praleisto termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti atnaujinimo ir kreditorių finansinių reikalavimų, kildinamų iš darbo teisinių santykių, tvirtinimo bankroto byloje.

5Panevėžio apygardos teismas 2012 m. sausio 10 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „IGLUS“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „SETURAS“.

6Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. kovo 8 d. nutartimi nutarė palikti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. sausio 10 d. nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo nepakeistą.

7Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutartimi nutarta BAB „IGLUS“ pripažinti bankrutavusia ir likviduoti ją dėl bankroto, patvirtinti patikslintą kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus 6 233 560,19 Lt sumai.

8Pareiškėjų A. B., D. G., V. G., K. O., V. P., A. R., G. S., A. S. įgaliotas asmuo E. B. 2013 m. spalio 11 d. pateikė Panevėžio apygardos teismui prašymą dėl pareiškėjų kreditorinių reikalavimų patvirtinimo AB „IGLUS“ bankroto byloje.

9Pareiškėjas M. S. 2013 m. spalio 16 d. pateikė Panevėžio apygardos teismui prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo AB „IGLUS“ bankroto byloje.

10Panevėžio apygardos teismas 2013 m. spalio 16 d. nutartimi nustatė pareiškėjui M. S. 15 dienų terminą pašalinti nutartyje nurodytus trūkumus.

11Panevėžio apygardos teismas 2013 m. spalio 16 d. nutartimi nustatė pareiškėjams A. B., D. G., V. G., K. O., V. P., A. R., G. S. 15 dienų terminą pašalinti nutartyje nurodytus trūkumus, t.y. pateikti pareiškimą atitinkantį CPK 111 straipsnyje nurodytus reikalavimus, keliamus jo formai ir turiniui, nurodyti svarbias priežastis dėl praleisto termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti atnaujinimo, jų buvimą pagrįsti įrodymais, taip pat prašyti atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą terminą, jei tokių priežasčių yra.

12Pareiškėjų A. B., D. G., V. G., K. O., V. P., A. R., G. S., A. S., M. S. įgaliotas asmuo E. B. 2013 m. spalio 30 d. pateikė Panevėžio apygardos teismui patikslintą prašymą, prašydamas pareiškėjams atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti atsakovo AB „IGLUS“ bankroto byloje, įtraukti pareiškėjus į BAB „IGLUS“ kreditorių sąrašą su nurodytų sumų kreditoriniais reikalavimais, kilusiais iš darbo teisinių santykių: A. B. su 5 402,73 Lt reikalavimo suma; D. G. su 3 611,83 Lt reikalavimo suma; V. G. su 5 379,50 Lt reikalavimo suma; K. O. su 4 074,30 Lt reikalavimo suma; V. P. su 5 243,98 Lt reikalavimo suma; A. R. su 7 248,95 Lt reikalavimo suma; G. S. su 5 243,98 Lt dydžio reikalavimo suma; A. S. su 4 722,40 Lt reikalavimo suma; M. S. su 4 722,40 Lt reikalavimo suma. Patikslintame prašyme nurodė, kad remiantis Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-569/2013 nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir šios nutarties antroje lentelėje pateikiamais duomenimis, BAB „IGLUS“ sumokėjo ne visą pareiškėjams priklausantį darbo užmokestį, todėl liko skolingas pareiškėjams prašomas patvirtinti sumas. Pažymėjo, kad pareiškėjai nebuvo tinkamai informuoti apie galimybę pateikti savo kreditorinius reikalavimus AB „IGLUS“ bankroto byloje. Nurodė, kad pareiškėjų prašomi patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, susiję ir su pareiškėjų darbu atsakovo darbo projekte „Dojus Agro“ Toliočių km., Šiaulių raj., buvo ginčijami teisme ir tapo aiškūs tik po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-459/2013 priėmimo, todėl kreditoriai praleido terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti AB „IGLUS“ bankroto byloje dėl svarbių priežasčių. Be to, nurodė, kad pareiškėjai įgaliojo E. B. atstovauti jų interesus AB „IGLUS“ bankroto byloje.

13Atsakovo BAB „IGLUS“ bankroto administratorius UAB „SETURAS“ su pareiškėjo E. B. pareikštais AB „IGLUS“ darbuotojų kreditoriniais reikalavimais nesutiko. Prieštaravimuose nurodė, kad pareiškėjai praleido terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti ir neįrodė, kad terminą praleido dėl svarbių priežasčių. Pažymėjo, kad pareiškėjai negalėjo nežinoti, kad juos su AB „IGLUS“ siejo darbo santykiai ir AB „IGLUS“ nėra su pareiškėjais visiškai atsiskaitęs. Pareiškėjų prašomi patvirtinti kreditoriniai reikalavimai neatsispindi AB „IGLUS“ apskaitos dokumentuose, pareiškėjai dirbo pas atsakovą pagal darbo sutartis ir už darbą gavo jų darbo sutartyse numatytą atlyginimą ir dėl to jokių atsakovui pretenzijų nėra pareiškę. BAB „IGLUS“ bankroto administratoriaus UAB „SETURAS“ teigimu, dėl bylų faktinių aplinkybių skirtumų nėra pagrindo atsižvelgti į pareiškėjų atstovo nurodomoje Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-569/2013, ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 2 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-459/2013 pateiktus išaiškinimus.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

15Panevėžio apygardos teismas 2014 m. sausio 20 d. nutartimi nutarė pareiškėjams atnaujinti 30 dienų terminą kreditoriniams reikalavimams, kylantiems iš darbo santykių, pareikšti AB “IGLUS” bankroto byloje, pripažinti, kad pareiškėjai kreditorinių reikalavimų bankroto byloje laiku nepareiškė dėl svarbių priežasčių, pripažinti AB “IGLUS” 2011 m. balandžio 12 d. dokumento „Statybos objektas: DOJUS AGRO, Šiaulių raj. UŽMOKESTIS UŽ DARBUS“ sąlygas dėl darbo apmokėjimo pareiškėjų A. B. 2011 m. gegužės 13 d. darbo sutarties, D. G. 2011 m. gegužės 13 d. darbo sutarties, K. O. 2011 m. birželio 8 d. darbo sutarties, V. P. 2011 m. gegužės 16 d. darbo sutarties, A. R. 2011 m. balandžio 6 d. darbo sutarties, A. S. 2011 m. balandžio 12 d. darbo sutarties, G. S. 2011 m. gegužės 16 d. darbo sutarties, M. S. 2011 m. balandžio 12 d. darbo sutaries sudėtine dalimi, įtraukti į BAB „IGLUS” kreditorių sąrašą šiuos darbuotojų reikalavimus: A. B. 5 402,73 Lt sumai; D. G. 3 611,83 Lt sumai; V. G. 5 379,50 Lt sumai; K. O. 4 074,30 Lt sumai; V. P. 5 243,98 Lt sumai; A. R. 7 248,95 Lt sumai; G. S. 5 243,98 Lt sumai; A. S. 4 722,40 Lt sumai; M. S. 4 722,40 Lt sumai, šią civilinę bylą Nr. 2-317-280/2014 prijungti prie AB „IGLUS“ bankroto bylos Nr. B2-104-544/2014.

16Teismas, remdamasis byloje bei AB „IGLUS“ bankroto byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, padarė išvadą, kad dėl kitų asmenų (E. B. bei kitų BAB “IGLUS” kreditorių R. G., D. K. ir kt., kurių tik dalis reikalavimų patvirtinti Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 7 d. nutartimi, konstatavus, kad kita dalis jų reikalaujamo darbo užmokesčio priklauso nagrinėjamos bylos pareiškėjams) nepagrįstų reikalavimų buvo užkirstas kelias pareiškėjams, veikiantiems per įgaliotinį, pareikšti nagrinėjamus reikalavimus, todėl pareiškėjai reikalavimų laiku nepareiškė dėl svarbių priežasčių, jie pavedė juos atstovauti kitus asmenis, kurie reikalavimų tinkamai ir laiku nepareiškė.

17Teismas, atsižvelgęs į anksčiau išnagrinėtų kitų asmenų reikalavimų patvirtinimo teismo nustatytas aplinkybes, sprendė, kad darbo sutartys ir su pareiškėjais nagrinėjamu atveju buvo įformintos netinkamai, pareiškėjams priklausė mokėti darbo užmokestį pagal didesnius įkainius, ko AB „Iglus“ gera valia nesilaikė.

18Teismas nustatė, kad atsakovo AB “IGLUS” 2011 m. balandžio 12 d. dokumento „Statybos objektas: DOJUS AGRO, Šiaulių raj. UŽMOKESTIS UŽ DARBUS“ sąlygos dėl darbo apmokėjimo yra pareiškėjų darbo sutarčių sudėtinė dalis, nes pagal byloje nustatytas aplinkybes negalima daryti išvados, kad padidinti darbų įkainiai buvo nustatyti tik aštuoniems asmenims, dirbusiems su E. B., jie turėjo būti taikomi ir kitiems, kurie darbo sutartis sudarė po 2011 m. balandžio 12 d. susitarimo sudarymo, darbuotojams, nes susitarimas apėmė visus objekto „Dojus Agro“ gerbūvio darbus 9312,20 kv.m. teritorijoje iki 2011 m. liepos 29 d.

19Teismas sprendė, kad pareiškėjų prašymai dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo AB “IGLUS” bankroto byloje yra pagrįsti, todėl šie kreditoriai su pareikštais reikalavimais įtrauktini į BAB „IGLUS“ kreditorių sąrašą.

20Teismas nurodė, kad pareiškėjų atstovo prašymai dėl termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti atnaujinimo ir pareiškėjų kreditorių finansinių reikalavimų, kildinamų iš darbo teisinių santykių, patvirtinimo AB „IGLUS“ bankroto byloje prijungiami prie AB „IGLUS“ bankroto bylos Nr. B2-104-544/2014.

21III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

22Atsakovo BAB „IGLUS“ bankroto administratorius UAB „SETURAS“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. sausio 20 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjų 2013 m. spalio 30 d. prašymą dėl BAB „IGLUS“ kreditorių sąrašo papildymo ir kreditorinių reikalavimų patvirtinimo atmesti praleidus teismo nustatytą terminą ir kaip nepagrįstą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai atnaujino pareiškėjams terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti AB „IGLUS“ bankroto byloje, nes pareiškėjai be svarbių priežasčių praleido Panevėžio apygardos teismo 2012 m. sausio 1 d. nutartimi nustatytą AB „IGLUS“ kreditoriams 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti administratoriui savo kreditorinius reikalavimus. Pareiškėjai negalėjo nežinoti, kad jie dirbo pas atsakovą ir kad įmonė nėra visiškai atsiskaičiusi su jais.
  2. Pareiškėjų atstovas E. B. negalėjo būti pareiškėjų atstovu teisme dėl interesų konfliktų ir piktnaudžiavimo savo teise. Be to, E. B. neturi aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo ir nėra artimas pareiškėjų giminaitis.
  3. Teismas nepagrįstai 2011 m. balandžio 12 d. raštą pripažino pareiškėjų darbo sutarčių sudėtinėmis dalimis, nes, pirma, pareiškėjai 2011 m. balandžio 12 d. rašto nepasirašė, neįgaliojo E. B. šį raštą jų vardu pasirašyti, antra, į 2011 m. balandžio 12 d. rašte nurodomą E. B. 8 asmenų brigadą pareiškėjai nebuvo įtraukti, trečia, pareiškėjai neprašė teismo pripažinti šį raštą pareiškėjų su atsakovu sudarytų sutarčių nustatytų darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimu.

232) Teismas nepagrįstai pareiškėjus įtraukė į pirmos eilės atsakovo kreditorių sąrašą, nes ginčo atveju pareiškėjams priteisė neišmokėtą darbo užmokestį, nesant pareiškėjų raštiško sutikimo pakeisti darbo sutartyse sulygtas darbo apmokėjimo sąlygas ir darbdavio atitinkamo sprendimo.

24Pareiškėjų įgaliotas asmuo E. B. atsiliepime su atskiruoju skundu nesutinka, prašo Panevėžio apygardos teismo 2014 m. sausio 20 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad pareiškėjai terminą jų kreditoriniams reikalavimams AB „IGLUS“ bankroto byloje praleido dėl svarbių priežasčių. Pirma, pareiškėjai nebuvo tinkamai informuoti apie galimybę pateikti kreditorinius reikalavimus AB „IGLUS“ bankroto byloje ir apie Panevėžio apygardos teismo 2012 m. sausio 10 d. nutartimi nustatytą 30 dienų terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti žinoti negalėjo. Antra, tik remiantis aukštesnių teismų nutartimis, kuriomis buvo išspręsti klausimai dėl kitų BAB “IGLUS” darbuotojų darbo užmokesčio, nustatyto papildomu darbdavio ir darbuotojo susitarimu, mokėjimo, buvo galima pagrįstai ir tinkamai suformuluoti bei pateikti teismui pareiškėjų kreditorinius reikalavimus atsakovui BAB „IGLUS“ dėl nesumokėtų pareiškėjams darbo užmokesčio dalių. Pirmosios instancijos teismas tinkamai ir teisingai įvertino 2011 m. balandžio 12 d. susitarimo turinio nuostatas, kurios patvirtina reikšmingas bylai aplinkybes bei pagal įstatymą turi reikšmės faktinių duomenų vertinimui ir išvadoms, bei padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėjams priklausė mokėti darbo užmokestį pagal didesnius nei darbo sutartyje sulygtus įkainius, ko AB „IGLUS“ gera valia nevykdė ir susidarė įsiskolinimas darbuotojams.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Atskirasis skundas netenkintinas, Panevėžio apygardos teismo 2014 m. sausio 20 d. nutartis paliktina nepakeista.

27Dėl bylos nagrinėjimo ribų

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra nustatyta (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.).

29Byloje nagrinėjamas ginčas dėl pareiškėjų A. B., D. G., V. G., K. O., V. P., A. R., G. S., A. S., M. S. praleisto termino jų kreditoriniams reikalavimams pareikšti atnaujinimo bei pareiškėjų kreditorinių reikalavimų patvirtinimo AB “IGLUS” bankroto byloje.

30Dėl E. B. atstovavimo pareiškėjams

31Teisėjų kolegija pažymi, kad E. B., kaip AB “IGLUS” darbuotojų atstovas, pareiškė teismui prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo, kreditorinių reikalavimų patvirtinimo AB “IGLUS” bankroto byloje pareiškėjų vardu, veikdamas pareiškėjų įstatymo nustatyta tvarka išduotų įgaliojimų pagrindu. Pareiškėjai kartu su jų atstovais E. B., advokato padėjėju R. K. dalyvavo byloje pirmosios instancijos teismui nagrinėjant jų pareiškimus. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė CPK 43, 44, 51ir 56 straipsnių nuostatas. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija konstatuoja, kad apelianto argumentas, jog E. B. neturėjo teisės atstovauti pareiškėjų CPK 56 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu, teisiškai nėra reikšmingas atskiruoju skundu skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, nėra pagrindo panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutarties.

32Dėl kreditorinių reikalavimų pateikimo

33Apelianto BAB „IGLUS“ bankroto administratorius UAB „SETURAS“ apeliacinį skundą grindžia argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atnaujino pareiškėjams terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti AB „IGLUS“ bankroto byloje, nes pareiškėjai be svarbių priežasčių praleido Panevėžio apygardos teismo 2012 m. sausio 1 d. nutartimi nustatytą AB „IGLUS“ kreditoriams 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti administratoriui savo kreditorinius reikalavimus. Apelianto teigimu, pareiškėjai negalėjo nežinoti, kad jie dirbo pas atsakovą ir, kad įmonė nėra visiškai atsiskaičiusi su pareiškėjais. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais apelianto argumentais.

34Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojoįstatymo nuostatoms.

35ĮBĮ nustato kreditorių reikalavimų pareiškimo, jų tvirtinimo, eiliškumo, tenkinimo tvarką ir terminus. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkto nuostatą, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo nustatyti laikotarpį ne ilgesnį kaip 45 dienos nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalyje numatyta, kad teismas turi teisę priimti kreditorių reikalavimus, susidariusius iki bankroto bylos iškėlimo, kurie pateikti pažeidus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Kreditorių pareiškimai dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, patvirtinimo, pateikti po šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyto termino, priimami iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo dienos. Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį kreditorių reikalavimus tvirtina teismas; kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Terminas pateikti teismui tvirtinti kreditoriaus finansinį reikalavimą nėra naikinamasis. CPK nustatyta, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas (CPK 78 str. 1 d.).

36Kaip minėta, ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas; kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas ĮBĮ 26 straipsnį, yra pasisakęs, jog nurodyta norma taikytina ir kreditorių reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Kreditorių reikalavimai, atsiradę iki bankroto bylos iškėlimo dienos, gali būti reiškiami iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Teisinis pagrindas priimti kreditorių pareiškimus dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, yra tada, kai pripažįstama, kad jie paduoti dėl svarbių priežasčių praleidus ĮBĮ straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, ir teismas nepriėmęs nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007; 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2008). Sprendžiant dėl termino tokiam procesiniam veiksmui atlikti praleidimo priežasčių vertinimo, taikytinas protingos ir apdairios elgsenos reikalavimas. Sužinojimas apie procesinių teisių įgyvendinimui reikšmingas aplinkybes yra įrodomasis faktas, kiekvienu atveju nustatytinas pagal procesines įrodymų vertinimo taisykles.

37Bylos duomenys patvirtina, kad AB „IGLUS“ bankroto byla iškelta Panevėžio apygardos teismo 2012 m. sausio 10 d. nutartimi, įmonės administratoriumi paskirtas UAB „SETURAS“, nustatytas AB „IGLUS“ kreditoriams 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminas, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti administratoriui savo kreditorinius reikalavimus. Panevėžio apygardos teismo 2012 m. sausio 10 d. nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo apskųsta apeliacine tvarka. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. kovo 8 d. nutartimi paliko Panevėžio apygardos teismo 2012 m. sausio 10 d. nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo nepakeistą. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. gegužės 4 d. nutartimi nutarė patvirtinti bankrutuojančios AB „IGLUS“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus 5 855 664,29 Lt sumai, tarp jų ir E. B. (ginčo atveju – pareiškėjų atstovo) finansinį reikalavimą 133 370,80 Lt sumai.

38Panevėžio apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovų E. B., K. P., S. U., E. Č., A. M., R. G., D. K., T. S. (ginčo atveju – kitų AB “IGLUS” darbuotojų, dirbusių E. B. brigadoje) ieškinį atsakovui BAB „IGLUS“ dėl susitarimo pripažinimo darbo sutarčių sąlygų dalimi, dėl 130 370,80 Lt priteisimo už atliktus trinkelių dangos įrengimo darbus, vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laiką, 5 procentų metinių palūkanų, 3000 Lt neturtinei žalai atlyginti priteisimo kiekvienam ieškovui, esant tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje M. L. ir K. T., 2012 m. spalio 21 d. nutartimi nutarė ieškinį atmesti, patikslinti BAB „IGLUS“ kreditorių sąrašą ir iš jo išbraukti kreditorių E. B. su 133 370,80 Lt finansiniu reikalavimu. Pirmosios instancijos teismas šioje nutartyje nustatė, kad atsakovo statybos objekte trinkelių klojėjais be ieškovų dirbo dar 9 asmenys (nagrinėjamu atveju – pareiškėjai), ko nepaneigė ir ieškovų atstovas.

39Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. vasario 14 d. nutartimi nutarė Panevėžio apygardos teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartį dalyje, kuria ieškinys atmestas, panaikinti ir priimti šioje dalyje naują nutartį - ieškinį patenkinti iš dalies, priteisti iš atsakovo BAB ,,IGLUS“ ieškovams: E. B. 6 772,04 Lt., R. G. 5 323,76 Lt, D. K. 7 138,84 Lt, A. M. 5 379,73 Lt, K. P. 5 379,50 Lt, T. S. 7 006,01 Lt, S. U. 7 117,01 Lt, E. Č. 5 343,73 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, kitoje dalyje ieškinį atmesti, nutarties dalį, kuria patikslintas BAB „IGLUS“ kreditorių sąrašas, iš jo išbraukiant kreditorių E. B. su 133 370,80 Lt finansiniu reikalavimu, palikti nepakeistą.

40Lieuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. spalio 2 d. nutartimi nutarė Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartį pakeisti – pripažinti atsakovo BAB „IGLUS“ 2011 m. balandžio 12 d. dokumento „Statybos objektas: DOJUS AGRO, Šiaulių raj. UŽMOKESTIS UŽ DARBUS“ sąlygas dėl darbo apmokėjimo ieškovų E. B. 2011 m. balandžio 6 d. darbo sutarties Nr. 2830, S. U. 2011 m. balandžio 6 d. darbo sutarties Nr. 2827, D. K. 2011 m. balandžio 6 d. darbo sutarties Nr. 2828, T. S. 2011 m. balandžio 6 d. darbo sutarties Nr. 2829, R. G. 2011 m. gegužės 11 d. darbo sutarties Nr. 2853, E. Č. 2011 m. gegužės 13 d. darbo sutarties Nr. 2858, K. P. 2011 m. gegužės 12 d. darbo sutarties Nr. 2854, A. M. 2011 m. gegužės 11 d. darbo sutarties Nr. 2852 sudėtine dalimi, kitą Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

41Bylos duomenimis nenustatyta, jog BAB „IGLUS“ bankroto administratorius būtų informavęs pareiškėjus apie iškeltą AB „IGLUS“ bankroto bylą įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Dėl nurodytų aplinkybių nagrinėjamu atveju teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjai terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti praleido dėl svarbių priežasčių, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atnaujino terminą, nagrinėjo kreditorių finansinius reikalavimus, sprendė klausimą dėl jų pagrįstumo ir pagrįstai juos patvirtino. Atskirojo skundo argumentai dėl termino pareikšti reikalavimus praleidimo dėl nesvarbių priežasčių yra nepagrįsti ir tai patvirtina bylos duomenys (ĮBĮ 10 str. 9 d.).

42Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjų (kreditorių) A. B., D. G., V. G., K. O., V. P., A. R., G. S., A. S. įgaliotas asmuo E. B. prašymą dėl kreditorių sąrašo papildymo ir kreditorinių reikalavimų AB „IGLUS“ bankroto byloje pateikė pirmosios instancijos teismui 2013 m. spalio 10 d., t. y. jau po bankroto bylos iškėlimo, tačiau dar nepriėmus nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Pareiškėjas M. S. prašymą dėl kreditorių sąrašo papildymo ir kreditorinių reikalavimų AB „IGLUS“ bankroto byloje pirmosios instancijos teismui pateikė 2013 m. spalio 16 d. Taigi, kreipdamiesi su kreditoriniais reikalavimais ir prašydami atnaujinti šiem reikalavimams pareikšti praleistą terminą, pareiškėjai ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalies nuostatos, kad kreditoriniai reikalavimai priimami tik iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo dienos, taip pat nepažeidė. Nagrinėjamu atveju apeliantas nepateikė įrodymų, kad teismas, atnaujindamas terminą nurodytų kreditorinių reikalavimų patvirtinimui, netinkamai taikė ir aiškino įstatymą, ar kad vėlesnis finansinių reikalavimų patvirtinimas pažeidė bankroto procesą arba bankrutuojančios įmonės kreditorių procesines teises. Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo nustatyti, jog terminas kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti praleistas dėl svarbių priežasčių, bei atnaujinti šį terminą.

43Dėl kreditorių reikalavimų patvirtinimo įmonės bankroto byloje

44Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškėjų kreditorinių reikalavimų pagrįstumo klausimą, kai reikalavimas reiškiamas darbo santykių pagrindu, nors susitarimas dėl darbo užmokesčio už darbus sulygtas ne darbo sutartyje, o atskirame, vieno iš darbuotojų ir darbdavio atstovų, pasirašytame susitarime, padarė išvadą, kad atsakovo AB “IGLUS” 2011 m. balandžio 12 d. dokumento „Statybos objektas: DOJUS AGRO, Šiaulių raj. UŽMOKESTIS UŽ DARBUS“ sąlygos dėl darbo apmokėjimo buvo pareiškėjų darbo sutarčių sudėtinė dalis, nes pagal byloje nustatytas aplinkybes negalima daryti išvados, kad padidinti darbų įkainiai buvo nustatyti tik kitiems aštuoniems AB “IGLUS” darbuotojams, dirbusiems su E. B., todėl jie turėjo būti taikomi ir kitiems darbuotojams, kurie darbo sutartis sudarė po 2011 m. balandžio 12 d. susitarimo sudarymo, nes minėtas darbuotojų ir darbdavio atstovų susitarimas apėmė visus objekto „Dojus Agro“ gerbūvio darbus 9 312,20 kv.m. teritorijoje iki 2011 m. liepos 29 d. Apeliantas, nesutikdamas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, teigia, jog teismas nepagrįstai AB “IGLUS” 2011 m. balandžio 12 d. dokumentą pripažino pareiškėjų darbo sutarčių sudėtine dalimi, nes, pirma, pareiškėjai 2011 m. balandžio 12 d. dokumento nepasirašė, neįgaliojo E. B. šį dokumentą jų vardu pasirašyti, antra, į 2011 m. balandžio 12 d. rašte nurodomą E. B. 8 asmenų brigadą pareiškėjai nebuo įtraukti, trečia, pareiškėjai neprašė teismo pripažinti šį dokumentą pareiškėjų su atsakovu sudarytų sutarčių nustatytų darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimu. Taigi, atskiruoju skundu AB “IGLUS” bankroto administratorius nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad kreditorių reikalavimai yra pagrįsti. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, nesutikdama su apelianto nurodytais argumentais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino, nustatė ir įvertino bylai reikšmingas faktines aplinkybes bei pagrįstai sprendė, kad nagrinėjamu atveju darbo sutartys darbdavio su pareiškėjais buvo įformintos netinkamai, AB “IGLUS” priklausė mokėti pareiškėjams darbo užmokestį pagal didesnius įkainius, ko AB „IGLUS“ gera valia nevykdė ir susidarė įsiskolinimas AB “IGLUS” darbuotojams.

45Pagal teismų praktiką bankroto bylą nagrinėjantis teismas turi būti aktyvus, nes to reikalauja viešasis interesas ginti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių ir pačios įmonės teises bei teisėtus interesus.

46Kaip matyti iš bylos duomenų, pagal sudarytas su AB “IGLUS” darbo sutartis pareiškėjai A. B., D. G., V. G. nuo 2011 m. gegužės 16 d. iki 2011 m. liepos 29 d., K. O. – nuo 2011 m. birželio 9 d. iki 2011 m. liepos 29 d., V. P. – nuo 2011 m. gegužės 17 d. iki 2011 m. liepos 29 d., A. R. nuo 2011 m. balandžio 11 d. iki 2011 m. liepos 29 d., A. S., M. S. – 2011 m. spalio 28 d. dirbo AB „IGLUS“ įvairiuose objektuose. Šiuo laikotarpiu pareiškėjai (be pareiškėjų buvo ir kiti darbuotojai) dirbo viename statybos objekte ir atliko ažūrinių ir betoninių trinkelių dangos įrengimo darbus 9 312,20 kv. m žemės ūkio technikos ir aptarnavimo centre „Dojus Agro“ Šiaulių r., Toliočių k., ir jiems buvo išmokėtas darbo sutartyse nustatytas darbo užmokestis. Pareiškėjai, įrodinėdami, kad atsakovas neišmokėjo jiems priklausančio darbo užmokesčio pagal didesnius įkainius, nurodė, kad darbo sutartyse buvo nurodyta vienokia darbo užmokesčio skaičiavimo tvarka, o atsakovo AB „IGLUS“ 2011 m. balandžio 12 d. dokumentu „Statybos objektas: DOJUS AGRO, Šiaulių raj. UŽMOKESTIS UŽ DARBUS“ buvo papildomai susitarta dėl atliktinų darbų realių kainų. Apeliacinis teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti, ar nurodytu dokumentu buvo susitarta dėl pareiškėjų papildomo darbo užmokesčio. Kaip matyti iš į bylą pateikto dokumento „Statybos objektas: DOJUS AGRO, Šiaulių raj. UŽMOKESTIS UŽ DARBUS“ turinio, jame nurodoma, kokie darbai bus atliekami ir koks bus užmokestis už vieną kv. m; minima E. B. brigada (aštuoni žmonės), aptariami vežimo į darbą, kuro klausimai, nurodoma, kad esant didesniam brigados kiekiui (virš 8 žmonių) – vežioja AB “IGLUS” transportas. Šį dokumentą pasirašė AB “IGLUS” vadovas M. L., statybos direktorius K. Tamošiūnas ir gamybos direktorius A. K.. E. B. patvirtino, kad su pasiūlytais užmokesčio už darbus įkainiais susipažino ir sutinka. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju svarbu atsižvelgti į Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-569/2013 ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 2 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-459/2013, kurioje buvo nagrinėjami kitų AB „IGLUS“ darbuotojų, dirbusių su pareiškėjų atstovu E. B. objekte „Dojus Agro“ Šiaulių r., Toliočių k., reikalavimai AB “IGLUS” padarytas išvadas, kad darbo sutartis visi ieškovai (ir kiti 9 darbuotojai, ginčo atveju pareiškėjai) pasirašė asmeniškai, aptariamas susitarimas į darbo sutartis kaip jų sudėtinė dalis nebuvo įtrauktas, nors, minėta, pagal esmę tai yra susitarimas dėl darbo užmokesčio dydžio už tam tikrą darbą atlikimo. Pareiga tinkamai įforminti darbo santykius tenka darbdaviui, todėl esant nustatytai aplinkybei, kad susitarimas buvo, tačiau nebuvo įformintas darbo sutartyje, tai negali paneigti nei šio susitarimo egzistavimo fakto, nei jo kilmės, t.y. kad jis kilęs iš darbo santykių. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pripažino, jog 2011 m. balandžio 12 d. susitarimas vertintinas kaip darbuotojų, dirbusių E. B. brigadoje objekte “Dojus Agro”, Šiaulių raj., darbo sutarčių sudėtinė dalis, nepriklausomai nuo laiko, kada darbo sutartys buvo sudarytos. Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas nurodytas aplinkybes bei atsižvelgusi į minėtomis nutartimis nustatytas faktines aplinkybes ir padarytas išvadas, sprendžia, kad byloje nesant įrodymų, kad į 2011 m. balandžio 12 d. dokumente nurodomą E. B. 8 asmenų brigadą pareiškėjai nebuvo įtraukti, kad padidinti darbų įkainiai buvo nustatyti tik kai kuriems AB “IGLUS”, o ne visiems darbuotojams, dirbusiems su E. B., pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai konstatavo, jog AB “IGLUS” 2011 m. balandžio 12 d. dokumento „Statybos objektas: DOJUS AGRO, Šiaulių raj. UŽMOKESTIS UŽ DARBUS“ sąlygos dėl darbo apmokėjimo yra pareiškėjų darbo sutarčių sudėtinė dalis ir padidinti darbų įkainiai buvo nustatyti ir kitiems darbuotojams, dirbusiems su E. B., kurie darbo sutartis sudarė po 2011 m. balandžio 12 d. susitarimo sudarymo, nes susitarimas apėmė visus objekto „Dojus Agro“ gerbūvio darbus 9312,20 kv.m. teritorijoje iki 2011 m. liepos 29 d.

47Apeliacinis teismas pažymi, kad nustatant kokia dalis užmokesčio turėjo būti sumokėta pareiškėjams, būtina ir reikia vadovautis byloje esančiais darbo laiko apskaitos duomenimis, Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-569/2013 nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, nes kitokių įrodymų apie darbuotojų dirbtą laiką apeliantas nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė. Kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovo objekte „Dojus Agro“ Šiaulių r., Toliočių k., pareiškėjų dirbtų valandų skaičius fiksuotas iš viso 3516 valandų, kitų darbuotojų – 4144 valandų, bendrai visų atsakovo darbuotojų iš viso dirbta 7660 valandų. Pagal byloje esančius duomenis bei Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-569/2013 nustatytas faktines aplinkybes E. B. brigadai už atliktus darbus turėjo būti sumokėta 147 190,57 Lt. Taigi, vienos dienos darbo valandos atlygis vienam darbuotojui turėtų būti 19,215 Lt ir pagal tai nustatoma, kokia konkreti suma turi būti priteista kiekvienam iš pareiškėjų, įvertinant jo faktiškai dirbtų objekte valandų skaičių ir išmokėtą kaip darbo užmokestis, atlyginimą. Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjas A. B. pas atsakovą objekte „Dojus Agro“ dirbo pagal 2011 m. gegužės 13 d. darbo sutartį 422 valandas, jam išmokėtas 2 706 Lt užmokestis, jam neišmokėta 5 402,73 Lt darbo užmokesčio, skaičiuojamo pagal minėto susitarimo didesnius įkainius; pareiškėjas D. G. pagal 2011 m. gegužės 13 d. darbo sutartį objekte išdirbo 302 valandas, jam išmokėtas 2191,10 Lt darbo užmokestis, pagal susitarimą su E. B. bei AB „IGLUS“ atsakingais asmenimis turėjo būti išmokėta 3611,83 Lt darbo užmokesčio; pareiškėjas V. G. pagal 2011 m. gegužės 13 d. darbo sutartį objekte išdirbo 422 valandas, jam sumokėta 2729,23 Lt darbo užmokesčio, liko neišmokėta 5379,50 Lt; pareiškėjas K. O. pagal 2011 m. birželio 8 d. darbo sutartį objekte išdirbo 278 valandas, jam išmokėta 1 267,47 Lt, nesumokėta 4 074,30 Lt darbo užmokesčio; pareiškėjas V. P. pagal 2011 m. gegužės 16 d. darbo sutartį pas atsakovą objekte išdirbo 414 valandų, jam sumokėtas 2 711,03 Lt darbo užmokestis paskaičiuotas pagal darbo sutarties sąlygas, o pagal 2011 m. balandžio 12 d. E. B. susitarimą nesumokėta 5 243,98 Lt darbo užmokesčio; pareiškėjas A. R. pagal 2011 m. balandžio 6 d. darbo sutartį pas atsakovą objekte „Dojus Agro“ objekte išdirbo 614 valandų, jam pagal darbo sutarties įkainius sumokėta 4 549,06 Lt, o pagal neįformintą susitarimą nesumokėta 7 248,95 Lt; pareiškėjas A. S. pagalbiniu darbininku pas atsakovą UAB „Dojus agro“ objekte pagal 2011 m. balandžio 12 d. darbo sutartį išdirbo 326 valandas, jam pagal darbo sutartį sumokėta 1 541,69 Lt darbo užmokesčio, nesumokėta pagal neįformintą susitarimą 4 722,40 Lt; pareiškėjas G. S. pagal 2011 m. gegužės 16 d. darbo sutartį pas atsakovą objekte UAB „Dojus agro“ išdirbo 414 valandų, pagal darbo sutartį jam sumokėta 2 711,03 Lt, o pagal minėtą susitarimą nesumokėta 5 243,98 Lt; pareiškėjas M. S. pagal darbo sutartį pagalbiniu darbininku pas atsakovą išdirbo 326 valandas, pagal darbo sutartį jam sumokėta 1 541,69 Lt darbo užmokesčio, liko nesumokėta 4 722,40 Lt.

48Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtas aplinkybes bei pateiktus į bylą duomenis, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai šiuos kreditorius įtraukė į BAB „IGLUS“ kreditorių sąrašą su finansiniais reikalavimais, kurie grindžiami iš darbo teisinių santykių, atsiradusių iki AB “IGLUS” bankroto bylos iškėlimo.

49Dėl atskirojo skundo ir Panevėžio apygardos teismo 2014 m. sausio 20 d. nutarties

50Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai yra nepagrįsti, Panevėžio apygardos teismo 2014 m. sausio 20 d. nutartis yra teisėta bei pagrįsta ir jos naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

51Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

52Panevėžio apygardos teismo 2014 m. sausio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiami klausimai dėl praleisto termino kreditoriniams... 5. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. sausio 10 d. nutartimi iškėlė... 6. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. kovo 8 d. nutartimi nutarė palikti... 7. Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutartimi nutarta BAB... 8. Pareiškėjų A. B., D. G., V. G., K. O., V. P., A. R., G. S., A. S. įgaliotas... 9. Pareiškėjas M. S. 2013 m. spalio 16 d. pateikė Panevėžio apygardos teismui... 10. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. spalio 16 d. nutartimi nustatė... 11. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. spalio 16 d. nutartimi nustatė... 12. Pareiškėjų A. B., D. G., V. G., K. O., V. P., A. R., G. S., A. S., M. S.... 13. Atsakovo BAB „IGLUS“ bankroto administratorius UAB „SETURAS“ su... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. sausio 20 d. nutartimi nutarė... 16. Teismas, remdamasis byloje bei AB „IGLUS“ bankroto byloje nustatytomis... 17. Teismas, atsižvelgęs į anksčiau išnagrinėtų kitų asmenų reikalavimų... 18. Teismas nustatė, kad atsakovo AB “IGLUS” 2011 m. balandžio 12 d.... 19. Teismas sprendė, kad pareiškėjų prašymai dėl kreditorinių reikalavimų... 20. Teismas nurodė, kad pareiškėjų atstovo prašymai dėl termino... 21. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 22. Atsakovo BAB „IGLUS“ bankroto administratorius UAB „SETURAS“ atskiruoju... 23. 2) Teismas nepagrįstai pareiškėjus įtraukė į pirmos eilės atsakovo... 24. Pareiškėjų įgaliotas asmuo E. B. atsiliepime su atskiruoju skundu... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Atskirasis skundas netenkintinas, Panevėžio apygardos teismo 2014 m. sausio... 27. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 29. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl pareiškėjų A. B., D. G., V. G., K. O., V.... 30. Dėl E. B. atstovavimo pareiškėjams... 31. Teisėjų kolegija pažymi, kad E. B., kaip AB “IGLUS” darbuotojų... 32. Dėl kreditorinių reikalavimų pateikimo ... 33. Apelianto BAB „IGLUS“ bankroto administratorius UAB „SETURAS“... 34. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto... 35. ĮBĮ nustato kreditorių reikalavimų pareiškimo, jų tvirtinimo, eiliškumo,... 36. Kaip minėta, ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorių... 37. Bylos duomenys patvirtina, kad AB „IGLUS“ bankroto byla iškelta... 38. Panevėžio apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovų... 39. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. vasario 14 d. nutartimi nutarė... 40. Lieuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. spalio 2 d. nutartimi nutarė Lietuvos... 41. Bylos duomenimis nenustatyta, jog BAB „IGLUS“ bankroto administratorius... 42. Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjų (kreditorių) A. B., D. G., V.... 43. Dėl kreditorių reikalavimų patvirtinimo įmonės bankroto byloje... 44. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškėjų kreditorinių... 45. Pagal teismų praktiką bankroto bylą nagrinėjantis teismas turi būti... 46. Kaip matyti iš bylos duomenų, pagal sudarytas su AB “IGLUS” darbo... 47. Apeliacinis teismas pažymi, kad nustatant kokia dalis užmokesčio turėjo... 48. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtas aplinkybes bei pateiktus į... 49. Dėl atskirojo skundo ir Panevėžio apygardos teismo 2014 m. sausio 20 d.... 50. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 51. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 52. Panevėžio apygardos teismo 2014 m. sausio 20 d. nutartį palikti nepakeistą....