Byla 1-1870-984/2018

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėja Asta Katinienė, sekretoriaujant Silverinai Jankauskienei, dalyvaujant Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 7-ojo skyriaus (Širvintos) prokurorui Dariui Šneideriui, kaltinamajam D. P., nukentėjusiajai J. A.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

3D. p., kurio asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, dirbantis uždarojoje akcinėje bendrovėje ( - ), gyvenantis ( - ), baustas administracine tvarka, teistas Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 140 straipsnio 2 dalį, pritaikius BK 641 straipsnio 1 dalį, laisvės apribojimu 1 metams, turintis teistumą,

4kaltinamas pagal BK 140 straipsnio 2 dalį.

5Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

6D. P. smurtaudamas sukėlė šeimos nariui fizinį skausmą, t. y. 2018 m. rugsėjo 13 d., apie 18.30 val., būdamas neblaivus (alkoholio kiekio matuokliu jam nustatytas 3,59 prom. girtumas), įsiveržė į namus, esančius ( - ), tyčia, be jokios priežasties, smurtaudamas griebė sugyventinei J. A. rankomis už kaklo ir ėmė ją smaugti. Jai išsilaisvinus, D. P. pastarąją rankomis pastūmė ir ji nukrito ant lovos. Tokiais savo smurtiniais veiksmais D. P. savo šeimos nariui – sugyventinei J. A. sukėlė fizinį skausmą ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje.

7Kaltinamasis D. P. teisiamajame posėdyje kaltu prisipažino. Patvirtino kaltinamajame akte nurodytas aplinkybes. Pripažino, kad įvykio dieną išlaužė buto duris ir įėjęs į butą paėmė nukentėjusiajai J. A. už kaklo ir pastūmė ją ant lovos, po ko ji iškvietė policijos pareigūnus. Mano, kad taip pasielgė dėl girtumo ir pavydo. Nurodė, kad labai myli nukentėjusiąją. Yra pavydus, todėl ir vartoja alkoholį. Vėliau patikslino, kad pyksta ant nukentėjusiosios ir dėl to, kad ji kasdien vartoja alkoholį. Mano, kad neturi priklausomybės alkoholiui ir gali nustoti jį vartoti. Išlaužtas buto duris sutvarkė. Sutinka gydytis dėl alkoholizmo tam, kad tik galėtų būti su nukentėjusiąja. Paaiškino, kad savaitę laiko gyveno abu atskirai, tačiau šiuo vėl kartu, nes vienas kitą myli. Nurodė, kad gauna minimalų darbo užmokestį. Nukentėjusios atsiprašė ir pažadėjo daugiau taip nesielgti.

8Nukentėjusioji J. A. teisiamajame posėdyje patvirtino, kad kaltinamasis prieš ją smurtavo, paėmė ją už gerklės ir metė ją ant lovos, po to jai sėdint ant vonios krašto, trenkė jai per veidą ir ji nugriuvo į vonią, mėlynių nebuvo. Konfliktas kilo dėl alkoholio, pavydo. Kaltinamasis jos atsiprašė, prašė leisti grįžti namo. Pati nedirba, registruojasi Darbo biržoje, gauna apie 120 Eur socialinę pašalpą, padeda D. P.. Kaltinamasis prieš ją smurtavo porą kartų, paprastai konfliktai būdavo žodiniai. Nuo 2018 m. rugsėjo 13 d. kaltinamasis prieš ją daugiau nesmurtavo. Nurodė, kad kaltinamasis nedažnai vartoja alkoholį – kartą per savaitę ir išeigines dienas. Patikslino, kad dėl stūmimo vonioje nepamena, ar tai įvyko tą pačią dieną, ar kitą. Nurodė, kad kaltinamajam atleidžia ir toliau ketina gyventi su kartu.

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 273 straipsniu, įrodymai ištirti sutrumpinta įrodymų tyrimo tvarka.

10Kaltinamasis D. P. ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad dažnai geria alkoholį. Dirba oficialiai. Jau yra teistas dėl analogiško įvykio, kai smurtavo prieš savo sugyventinę J. A., maždaug prieš 2 savaites. Su J. A. gyvena apie metus laiko, pas ją namuose, esančiuose ( - ). Jo motina gyvena tame pačiame name, bute Nr. ( - ). J. A. niekur nedirba, bet darbo biržoje registruota. Abu gyvena iš jo gaunamų pajamų. 2018 m. rugsėjo 13 d. visą dieną gėrė. Namo pas J. A. grįžo po 18 val. Namų durys buvo užrakintos, bet J. A. buvo namuose ir jo neįleido. Jis iš pykčio pradėjo daužyti į duris ir jas per jėgą atidarė. Įėjęs į vidų buvo labai piktas, kad ji jo neįleido, todėl kambaryje paėmė rankomis jai už kaklo ir pagąsdino. Stipriai nespaudė ir numetė ją ant lovos. Ji pabėgo iš kambario ir paskambino policijai. Policija greitai atvažiavo ir jį suėmė. Nustatė jiems abiem girtumus. Nežino, su kuo ji gėrė, ryte ji su juo išgėrė tik šiek tiek alkoholio. Gailisi, kad taip pasielgė. Daugiau prie jos nesiartins (b. l. 48-49).

11Nukentėjusioji J. A. ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad su D. P. gyvena apie puse metų, jai priklausančiame bute. Tarp jų dažnai kyla nesutarimai, barniai, o kai būna neblaivūs, jis prieš ją smurtauja. 2018 m. rugsėjo 13 d., apie 18.30 val. ji buvo bute užsirakinusi. Po kurio laiko D. P. ėmė daužytis ir laužti jos buto duris. Įsiveržęs į vidų jis atėjo į jos miegamąjį, kuriame ji atsistojo nuo lovos. Tada jis ranka stvėrė jai už gerklės ir ėmė smaugti bei pastūmė ir parvertė ją ant lovos. Tada jai sušukus, kad kvies policiją, tuo metu jis paėmė pagalvę, buvusią ant lovos, ir norėjo ją uždėti ant veido. Ji to išvengė ir pabėgo į laiptinę, paskambino į policiją. Dėl smaugimo ir parvertimo patyrė fizinį skausmą (b. l. 30-31).

12Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Širvintų rajono policijos komisariato vyresniojo tyrėjo P. G. 2018 m. rugsėjo 13 d. tarnybiniame pranešime dėl galimo smurto artimoje aplinkoje atvejo nurodoma, kad įvykio vietoje J. A. paaiškino, jog jos sugyventinis D. P. jai stvėrė už gerklės, stipriai spaudė, paskui stūmė, ji pajuto fizinį skausmą (b. l. 13-16).

132018 m. rugsėjo 14 d . įvykio vietos apžiūros protokole aprašyta įvykio vieta, esanti ( - ) (b. l. 17-24).

142018 m. rugsėjo 13 d., 18.47 val. alkotesteriu „Alcotest 6810“ D. P. nustatytas 3,59 prom. girtumas (b. l. 38).

152018 m. rugsėjo 13 d., 18.45 val. alkotesteriu „Alcotest 6810“ J. A. nustatytas 1,30 prom. girtumas (b. l. 28).

16Civilinis ieškinys nepareikštas.

17Nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados

18BK 140 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta baudžiamoji atsakomybė asmeniui, kuris mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino. Šio straipsnio dispozicijoje įtvirtinti veiksmai – mušimas ar kitoks smurtavimas, suprantamas kaip poveikis žmogaus kūnui siekiant sukelti asmeniui fizinį skausmą, tačiau juo nei sunkiai, nei nesunkiai nesužalojant, nesusargdinant ir tokių padarinių nesiekiant. Tai gali būti vienkartinis ar daugkartinis fizinis ar mechaninis poveikis žmogaus kūnui, pasireiškiantis smogimu ranka, koja, kietu daiktu, spaudimu, stūmimu, tempimu, laužymu ir panašiais veiksmais.

19Teismas, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus ir teisme ištirtus įrodymus, pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, daro išvadą, kad kaltinamasis padarė jam inkriminuojamą nusikaltimą. Kaltinamajame akte nurodytas aplinkybes patvirtina ne tik kaltinamojo prisipažinimas ir parodymai teismo posėdžio metu, nukentėjusiosios parodymai teismo posėdyje, tačiau ir ikiteisminio tyrimo metu duoti kaltinamojo parodymai (b. l. 48-49), nukentėjusiosios protokolas-pareiškimas bei parodymai ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 1-2, 30-31), įvykio vietos apžiūros protokolas (b. l. 17-24), Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Širvintų rajono policijos komisariato vyresniojo tyrėjo P. G. tarnybinis pranešimas dėl galimo smurto artimoje aplinkoje atvejo (b. l. 13-16), alkoholio kiekio matuoklio duomenys (b. l. 28, 38). Kadangi kaltinamasis mušdamas ir kitaip smurtaudamas sukėlė fizinį skausmą savo sugyventinei, jo veiksmai teisingai kvalifikuoti, pagal BK 140 straipsnio 2 dalį.

20Dėl bausmės skyrimo

21BK 41 straipsnyje nurodyta, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui. Jos paskirtis yra ne tik nubausti asmenį už atitinkamos nusikalstamos veikos padarymą, bet užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą ir taip paveikti asmenį, kad pastarasis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų. Skiriant bausmę teismas atsižvelgia į BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją ir į BK 54 straipsnyje numatytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, BK 61 straipsnyje numatytus reikalavimus skiriant bausmę, kai yra atsakomybę lengvinančių ir (ar) sunkinančių aplinkybių.

22Kaltinamasis kaltinamas tyčinio, nesunkaus nusikaltimo padarymu, pagal BK 140 straipsnio 2 dalį. Šio straipsnio 2 dalies sankcija numato viešuosius darbus arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki dvejų metų.

23Kaltinamasis nusikalstamos veikos padarymo metu teistumo neturėjo (b. l. 59), tačiau Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. baudžiamuoju įsakymu, kuris įsiteisėjo 2018 m. spalio 2 d., buvo pripažintas kaltu, pagal BK 140 straipsnio 2 dalį, už 2018 m. rugsėjo 4 d. analogiškos nusikalstamos veikos padarymą prieš sugyventinę J. A. (b. l. 60-62). Tačiau nepaisant vykusio teisinio proceso, tinkamų išvadų nepadarė ir praėjus vos 1 savaitei, vėl smurtavo prieš tą pačią nukentėjusiąją. Kaltinamasis baustas administracine tvarka (b. l. 66-70), dirba uždarojoje akcinėje bendrovėje ( - ) (b. l. 71-72). Teismo posėdžio metu kaltinamasis gailėjosi, nukentėjusioji patvirtino, kad jos atsiprašė. Taigi, kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino ir gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamą veiką padarė apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Prokuroras prašė skirti kaltinamajam laisvės atėmimo bausmę, nors tuo pačiu ir pripažino, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti ir be realaus laisvės atėmimo, todėl atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, kaltinamojo asmenybę, tai, kad nukentėjusiosios atsiprašė, o nuketėjusioji jam atleido, sutinka gydytis nuo alkoholizmo, kaltinamasis dirba, teismas sprendžia, kad laisvės atėmimo bausmės skyrimas šiuo atveju būtų per griežta bausmė, o bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam paskyrus laisvės apribojimo bausmę 1 metams 6 mėnesiams, įpareigojant tęsti darbą, gydytis nuo alkoholizmo, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų bei dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, teismas kaltinamajam paskirtą bausmę sumažina vienu trečdaliu.

24Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, teismas šiuo nuosprendžiu kaltinamajam paskirtą bausmę subendrina su Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. baudžiamuoju įsakymu, priimtu baudžiamojoje byloje Nr. 1-1714-984/2018, paskirta bausme, bausmes iš dalies sudedant ir kaltinamajam skiria galutinę bausmę – laisvės apribojimą 1 metams 10 mėnesių, įpareigojant per šį laikotarpį tęsti darbą, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, gydytis nuo alkoholizmo, bei skirti baudžiamojo poveikio priemonę – dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose, 7 mėnesius nuo šio nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

25Teismas į bausmės laiką kaltinamajam įskaito sulaikyme išbūtą laiką nuo 2018 m. rugsėjo 13 d. 18.45 val. iki 2018 m. rugsėjo 14 d. 14.53 val. (b. l. 35-36, 56), bei pagal Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. baudžiamąjį įsakymą, priimtą baudžiamojoje byloje Nr. 1-1714-984/2018, įskaitytą laiką ir atliktą bausmės dalį.

26Kaltinamasis nukentėjusiosios atsiprašė, ji jam atleido ir toliau ketina gyventi kartu, todėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 14 d. nutartimi D. P. paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiosios (b. l. 82-83), paliktina galioti iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 298, 302 straipsniais, 303 straipsnio 2 dalimi, 304 straipsniu, 305 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, 308, 313 straipsniais,

Nutarė

28D. P. pripažinti kaltu, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį ir skirti jam laisvės apribojimą 1 metams 6 mėnesiams, įpareigojant per šį laikotarpį tęsti darbą, gydytis nuo alkoholizmo, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų bei skirti baudžiamojo poveikio priemonę – dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose, 7 mėnesius nuo šio nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

29Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 dalimi, D. P. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę – laisvės apribojimą 1 metams, įpareigojant per šį laikotarpį tęsti darbą, gydytis nuo alkoholizmo, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų bei skirti baudžiamojo poveikio priemonę – dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose, 7 mėnesius nuo šio nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

30Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinti su Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. baudžiamuoju įsakymu, priimtu baudžiamojoje byloje Nr. 1-1714-984/2018, paskirta bausme, bausmes iš dalies sudedant ir D. P. skirti galutinę bausmę – laisvės apribojimą 1 metams 10 mėnesių, įpareigojant per šį laikotarpį tęsti darbą, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, gydytis nuo alkoholizmo, bei skirti baudžiamojo poveikio priemonę – dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose, 7 mėnesius nuo šio nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

31Į bausmės laiką įskaityti sulaikyme išbūtą laiką nuo 2018 m. rugsėjo 13 d. 18.45 val. iki 2018 m. rugsėjo 14 d. 14.53 val., bei pagal Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. baudžiamąjį įsakymą, priimtą baudžiamojoje byloje Nr. 1-1714-984/2018, įskaitytą laiką ir atliktą bausmės dalį.

32Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 14 d. nutartimi D. P. paskirtą kardomąją priemonę, palikti galioti iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

33Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per nuosprendį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėja Asta... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:... 3. D. p., kurio asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. kaltinamas pagal BK 140 straipsnio 2 dalį.... 5. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 6. D. P. smurtaudamas sukėlė šeimos nariui fizinį skausmą, t. y. 2018 m.... 7. Kaltinamasis D. P. teisiamajame posėdyje kaltu prisipažino. Patvirtino... 8. Nukentėjusioji J. A. teisiamajame posėdyje patvirtino, kad kaltinamasis... 9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir... 10. Kaltinamasis D. P. ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad dažnai geria... 11. Nukentėjusioji J. A. ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad su D. P. gyvena... 12. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Širvintų rajono... 13. 2018 m. rugsėjo 14 d . įvykio vietos apžiūros protokole aprašyta įvykio... 14. 2018 m. rugsėjo 13 d., 18.47 val. alkotesteriu „Alcotest 6810“ D. P.... 15. 2018 m. rugsėjo 13 d., 18.45 val. alkotesteriu „Alcotest 6810“ J. A.... 16. Civilinis ieškinys nepareikštas.... 17. Nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados... 18. BK 140 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta baudžiamoji atsakomybė asmeniui, kuris... 19. Teismas, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus ir teisme ištirtus... 20. Dėl bausmės skyrimo... 21. BK 41 straipsnyje nurodyta, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė,... 22. Kaltinamasis kaltinamas tyčinio, nesunkaus nusikaltimo padarymu, pagal BK 140... 23. Kaltinamasis nusikalstamos veikos padarymo metu teistumo neturėjo (b. l. 59),... 24. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, teismas šiuo nuosprendžiu... 25. Teismas į bausmės laiką kaltinamajam įskaito sulaikyme išbūtą laiką nuo... 26. Kaltinamasis nukentėjusiosios atsiprašė, ji jam atleido ir toliau ketina... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297,... 28. D. P. pripažinti kaltu, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140... 29. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1... 30. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4... 31. Į bausmės laiką įskaityti sulaikyme išbūtą laiką nuo 2018 m. rugsėjo... 32. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 14 d. nutartimi D. P.... 33. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...