Byla T-149-522/2020
Dėl D. P. paskirtos laisvės apribojimo bausmės pakeitimo kita bausme

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėja Irina Serafin, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus teikimą dėl D. P. paskirtos laisvės apribojimo bausmės pakeitimo kita bausme.

2Teismas

Nustatė

3Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyrius (toliau – probacijos tarnyba) siūlo Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. spalio 30 d. nuosprendžiu D. P. paskirtą laisvės apribojimo bausmę pakeisti į areštą. Nurodė, kad nuteistasis nevykdo teismo skirto įpareigojimo nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

4Nuteistasis atsiliepimo nepateikė.

5Prokuroras atsiliepime su teikimu sutinka ir siūlo minėtu nuosprendžiu nuteistajam paskirtą laisvės apribojimo bausmę pakeisti į areštą.

6Atsižvelgiant į paskelbtą karantiną, byla išnagrinėta rašytinio proceso tvarka.

7Teikimas tenkintinas

8Byloje nustatyta, kad Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. spalio 30 d. nuosprendžiu, priimtu baudžiamojoje byloje Nr. 1-1870-984/2018, D. P. pripažintas kaltu, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 140 straipsnio 2 dalį, ir pritaikius BK 641 straipsnio 1 dalį, bei bausmę subendrinus su Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. baudžiamuoju įsakymu, priimtu baudžiamojoje byloje Nr. 1-1714-984/2018, paskirta bausme, galutinė bausmė paskirta laisvės apribojimas 1 metams 10 mėnesių, įpareigojant per šį laikotarpį tęsti darbą, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, gydytis nuo alkoholizmo, taip pat skirta baudžiamojo poveikio priemonė – dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose, 7 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Šis nuosprendis įsiteisėjo 2018 m. lapkričio 20 d.

9Iš D. P. asmens bylos duomenų matyti, kad jo priežiūrą vykdo probacijos tarnyba, nuo 2018 m. lapkričio 26 d. 2018 m. lapkričio 27 d. asmuo buvo supažindintas su bausmės atlikimo tvarka, teisėmis ir pareigomis, atsakomybe už įpareigojimų nevykdymą ir vengimą atlikti bausmę. Nuteistasis nuo 2019 m. gegužės 13 d. iki 2020 m. balandžio 16 d. dirbo ( - ), nuo 2020 m. balandžio 20 d. užsiregistravo Užimtumo tarnyboje. 2019 m. gegužės 30 d. D. P. baigė elgesį keičiančios programos užsiėmimus. ( - ) duomenimis, D. P. 2020 m. sausio 8 d. lankėsi šiame centre, gydytojo psichiatro konsultacijoje. 2020 m. balandžio 27 d. probacijos tarnybos atstovei susisiekus telefonu su ( - ) socialine darbuotoja, ji informavo, kad karantino metu įstaiga nedirba, todėl pagalba dėl alkoholio vartojimo teikiama telefonu. Administracinių nusižengimų registro išraše nurodyta, kad 2019 m. birželio 28 d. D. P. buvo nubaustas administracine tvarka pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 108 straipsnio 1 dalį (už alkoholio vagystę iš parduotuvės); 2019 m. liepos 6 d., 23.06 val. D. P., bute nakties metu, būdamas neblaivus (3,08 prom.), garsiai rėkavo, triukšmavo (nėra duomenų apie priimtą sprendimą dėl šio nusižengimo). 2019 m. rugsėjo 5 d. rašytiniame pasiaiškinime probacijos tarnybai D. P. paaiškino, kad 2019 m. liepos 6 d. taip elgėsi, nes buvo susipykęs su sugyventine, bei nurodė, kad dėl tokio poelgio gailisi. 2019 m. gruodžio 20 d. D. P. nubaustas pagal ANK 488 straipsnio 1 dalį už tai, kad triukšmavo ir rėkavo namuose, o 2020 m. sausio 2 d. asmuo buvo nubaustas pagal ANK 488 straipsnio 2 dalį, už tai, kad būdamas neblaivus (3,05 prom.), triukšmavo laiptinėje, taip trikdydamas asmenų ramybę ir poilsį. 2020 m. sausio 28 d. rašytiniame pasiaiškinime probacijos tarnybai dėl 2020 m. sausio 2 d. įvykio paaiškino, kad triukšmavo todėl, kad sugyventinė buvo užsirakinusi ir jis negalėjo patekti į butą, nurodė, kad dėl savo poelgio gailisi. 2020 m. vasario 19 d. asmuo buvo nubaustas pagal ANK 488 straipsnio 2 dalį už tai, kad būdamas neblaivus (tikrintis neblaivumą atsisakė), daugiabučio namo laiptinėje garsiai rėkavo, trankė į duris; 2020 m. vasario 20 d. buvo nubaustas pagal ANK 484 straipsnio 1 dalį, už tai, kad būdamas neblaivus (3,48 prom.), pasirodė viešoje vietoje. Probacijos tarnyba 2020 m. balandžio 29 d. papildomai nurodė, kad įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2020 m. balandžio 27 d. duomenimis, D. P. atžvilgiu naujų ikiteisminių tyrimų nepradėta.

10BK 48 straipsnio 10 dalyje numatyta, kad jeigu asmuo vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, ši bausmė jam keičiama areštu pagal BK 49 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles.

11Nagrinėjamu atveju, bylos duomenys patvirtina, kad D. P. nuo 2019 m. gegužės 13 d. iki 2020 m. balandžio 16 d. dirbo, nuo 2020 m. balandžio 20 d. užsiregistravo Užimtumo tarnyboje, 2019 m. gegužės 30 d. baigė elgesį keičiančios programos užsiėmimus. Asmens bylos duomenys taip pat patvirtina, kad asmuo lankėsi ( - ), jam buvo paskirtas antialkoholinis gydymas, tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, nuteistasis nevykdė Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. spalio 30 d. nuosprendžiu paskirto įpareigojimo nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, bausmės vykdymo laikotarpiu padarė 5 administracinius nusižengimus, iš kurių 4 administraciniai nusižengimai susiję su alkoholio vartojimu. Toks nuteistojo elgesys bausmės vykdymo laikotarpiu rodo abejingą nuteistojo požiūrį į teismo jam skirtus įpareigojimus. Toks elgesys taip pat patvirtina aplinkybę, jog nuteistasis nesuvokia jam skirtų įpareigojimų esmės ir nerodo jokios motyvacijos tinkamai įvykdyti visus įpareigojimus. Nuteistasis atsiliepimo nepateikė, savo elgesio motyvų nepaaiškino. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas sprendžia, kad yra teisinis pagrindas probacijos tarnybos teikimą tenkinti ir nuteistajam paskirtą laisvės apribojimo bausmę pakeisti į areštą (BK 48 straipsnio 10 dalis, 49, 65 straipsniai).

12Teismas, vadovaudamasis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 353, 362, 364 straipsniais,

Nutarė

13Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus teikimą tenkinti.

14Pakeisti D. P. Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. spalio 30 d. nuosprendžiu, priimtu baudžiamojoje byloje Nr. 1-1870-984/2018, paskirtą 1 metų 10 mėnesių laisvės apribojimo bausmę į 90 parų areštą, bausmę atliekant areštinėje įprastine arešto atlikimo tvarka.

15Į bausmės laiką įskaityti, pagal 2018 m. spalio 30 d. nuosprendį, priimtą baudžiamojoje byloje Nr. 1-1870-984/2018, įskaitytą sulaikyme išbūtą laiką nuo 2018 m. rugsėjo 13 d. 18.45 val. iki 2018 m. rugsėjo 14 d. 14.53 val., bei pagal Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. baudžiamąjį įsakymą, priimtą baudžiamojoje byloje Nr. 1-1714-984/2018, įskaitytą laiką ir atliktą bausmės dalį.

16Bausmės pradžią skaičiuoti nuo faktinio sulaikymo, vykdant šią įsiteisėjusią nutartį, dienos.

17Išaiškinti nuteistajam, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai, per 7 dienas privaloma atvykti į Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorių-pataisos namus, adresu Technikos g. 34, Kaune, atlikti arešto bausmės. Esant objektyvioms priežastims, trukdančioms nustatytu laiku atvykti į pataisos įstaigą, apie tai informuoti tardymo izoliatorių raštu arba elektroniniu paštu – info@nti-pn.lt.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai