Byla e2S-1007-467/2016
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo – VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alma Urbanavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „ARS Langai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 29 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB „PCS 85“ ieškinį atsakovui UAB „ARS Langai“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo – VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „PCS 85“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „ARS Langai“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo, 14 689,35 EUR skolos, 6 proc. dydžio procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Ieškiniui užtikrinti ieškovas prašė areštuoti atsakovo turtą 14 689,35 EUR sumai. Nurodė, jog ieškinys yra pagrįstas, tuo tarpu didelė jo suma kelia realią grėsmę, jog ieškovui palankaus teismo sprendimo įgyvendinimas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Be to ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, todėl taikyti laikinąsias apsaugos priemones reikalauja ir viešasis interesas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. sausio 29 d. nutartimi ieškovo BUAB „PCS 85“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir nutarė areštuoti atsakovui UAB „ARS Langai“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o, jo nesant ar esant nepakankamai, areštuoti turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, bei pinigines lėšas, esančias atsakovo vardu atidarytose sąskaitose bankuose, paliekant teisę įmokėti pinigus į sąskaitą (-as). Teismas sprendė, jog būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrindžia tai, jog ieškovo reikalavimas yra turtinio pobūdžio, įsiskolinimo suma yra didelė, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas (CPK 144 str.), tačiau areštuojamo turto vertė turi būti ne didesnė, nei ieškinio kaina.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu atsakovas UAB „ARS Langai“ prašo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nevertino visų klausimui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/netaikymo išspręsti reikšmingų aplinkybių, nemotyvavo tokių priemonių taikymo būtinumo ir neišvengiamumo šioje byloje, nesivadovavo teismų praktikoje suformuotais kriterijais. Pirmosios instancijos teismas visiškai nepasisakė dėl ieškovo reikalavimo pagrįstumo/nepagrįstumo tikėtinumo, tokiu būdu nekonstatavo vienos iš būtinų sąlygų taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nenustačius šios sąlygos, laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos. Be to teismas netinkamai sprendė dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo. Vien tik ieškinio reikalavimo dydis negali būti pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pats savaime turto nesukuria, o tik padeda išsaugoti atsakovų turtą, todėl pagrindas areštuoti atsakovų turtą galėtų būti byloje pateikti duomenys, jog atsakovai ketina perleisti, įkeisti turimą turtą ar pan. Tuo tarpu ieškovas tokių aplinkybių neįrodinėjo, nors tokia pareiga jam tenka. Teismas, įvertinęs tik didelę ieškinio sumą, nevertino kitų reikšmingų aplinkybių: ar yra duomenų, pagrindžiančių atsakovo UAB „ARS Langai“ nesąžiningumą, siekį ar ketinimus tretiesiems asmenims perleisti savo turtą.

9Atsiliepime ieškovas BUAB „PCS 85“ su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jo netenkinti, o skundžiamą nutartį palikti galioti. Nurodo, jog atsakovas neįrodė, kad jo turtinė padėtis yra gera, t.y. nepateikė teismui jokių duomenų apie savo mokumą ar gaunamas pajamas, turtą, patvirtinantį atsakovo finansinį stabilumą. Be to, atsakovo turto vertė nepašalina sprendimo neįvykdymo grėsmės, nes, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, jis gali ne tik perleisti savo turtą, bet ir prisiimti naujų įsipareigojimų. Atsakovas taip pat nepateikė įrodymų, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės daro neigiamą poveikį jo interesams.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus ir motyvus, konstatuoja, kad atskirasis skundas nesudaro pagrindo apskųstajai teismo nutarčiai panaikinti.

13Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatymas, kaip teisingai nurodo ir apeliantas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas, o būtent: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Neesant bent vienos iš šių sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo.

14Nagrinėjamu atveju apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, visiškai nesiaiškino, ar paduotas ieškinys yra pagrįstas, jo pagrįstumo nemotyvavo, todėl vien jau ši aplinkybė sudaro pagrindą nutarčiai panaikinti. Apeliacinės instancijos teismas su tokia apelianto pozicija nesutinka, kadangi vien tai, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis nėra pakankamai motyvuota, nesudaro pagrindo ją panaikinti remiantis vien šia formalia aplinkybe (CPK 328 str.).

15Bylos duomenys tvirtina, kad tai, jog ieškovo BUAB „PCS 85“ ieškinys atsakovui UAB „ARS Langai“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo, 14 689,35 EUR skolos, 6 proc. dydžio procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo yra priimtas, rodo, kad, jį priimdamas, teismas bent jau formaliai įvertino jo pagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nurodytą aplinkybę, konstatuoja, kad ieškovo reikalavimas yra tikėtinai pagrįstas – iš pareikšto ieškinio turinio matyti, kad ieškovas BUAB „PCS 85“ pakankamai aiškiai suformulavo ieškinio pagrindą bei dalyką, detaliai išdėstė faktines aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą, ir pateikė jo reikalavimus tikėtinai pagrindžiančius įrodymus, kurių įrodomoji vertė bus nustatyta tik nagrinėjant civilinę bylą iš esmės. Nagrinėjamu atveju šioje civilinės bylos stadijoje, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčas dar nėra nagrinėjamas iš esmės, visiškai pakanka tokio formalaus ieškinio pagrįstumo įvertinimo, todėl pirmasis apelianto argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

16Aptariant antrąjį atskirojo skundo argumentą – pirmosios instancijos teismo padarytą išvadą, jog egzistuoja ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo grėsmė, sutiktina su apelianto argumentu, kad teismas tokios išvados priėjo, įvertinęs išimtinai tik ieškinio dydį. Ir nors teismų praktikoje šiuo metu pripažįstama, kad vien didelė ieškinio suma nesudaro pagrindo būsimo teismo sprendimo įvykdymo grėsmei, pažymėtina, jog atsakovas nepateikė teismui jokių argumentų ar rašytinių įrodymų, siekdamas šią grėsmę paneigti. Priešingai, iš viešų duomenų, t.y. VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre esančio atsakovo balanso už 2014 metus matyti, jog atsakovas 2014 metus baigė nuostolingai – tuo metu jo turtą sudarė 353 008 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 363 645 Lt, t.y., atsakovo išlaidos viršijo jo turimą turtą. Be to VĮ Registrų centro duomenimis atsakovas šiai dienai jokio nekilnojamojo turto neturi. Kaip jau minėta, naujesnių ir leidžiančių padaryti priešingą išvadą duomenų atsakovas apeliacinės instancijos teismui kartu su atskiruoju skundu nepateikė, taip pat jis nepateikė ir absoliučiai jokių kitų duomenų apie savo turtinę padėtį, dėl ko teismas sprendžia, kad egzistuoja didesnė tikimybė, jog atsakovui ieškiniu prašoma priteisti suma yra ne tik didelė, bet ir jos išieškojimas, priėmus ieškovui palankų sprendimą, gali būti realiai apsunkintas.

17Kiti atsakovo atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja skundžiamos teismo nutarties teisėtumo bei pagrįstumo, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako. Kaip žinia, teismų praktikoje įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas yra visiškai atskleidęs nagrinėjamos bylos esmę, atmesdamas apeliacinį skundą, iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, nenagrinėdamas visų atmetamame skunde pateiktų argumentų ir dėl jų nepasisakydamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-107/2010; 2010-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-536/2010; 2010-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-382/2010; kt.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

19Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai