Byla 3K-3-382/2010

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Dangutės Ambrasienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gražinos Davidonienės ir Egidijaus Laužiko, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo S. L. pareiškimą dėl papildomo sprendimo priėmimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo S. L. pareiškimą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo ir suinteresuotų asmenų, pareiškusių savarankiškus reikalavimus, A. B., P. L., P. L., S. L., Z. N. pareiškimą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo; suinteresuoti asmenys: D. A., A. L., J. L., P. L., V. L., R. M., G. O., Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. spalio 5 d. nutartimi atmetė suinteresuotų asmenų P. L., P. L., S. L. kasacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismas 2009 m. spalio 6 d. sprendimo ir Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 9 d. nutarties, kuriais pareiškėjo pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo patenkintas, o suinteresuotų asmenų, pareiškusių savarankiškus reikalavimus, pareiškimas atmestas.

42010 m. spalio 18 d. pareiškėjas pateikė Lietuvos Aukščiausiajam Teismui pareiškimą dėl papildomo sprendimo priėmimo, kuriame nurodo, kad, kasaciniam teismui atmetus suinteresuotų asmenų kasacinį skundą, liko neišspręstas pareiškėjo patirtų išlaidų už advokato pagalbą, surašant atsiliepimą į kasacinį skundą, atlyginimo klausimas. Pareiškėjas prašo priteisti jam solidariai iš kasatorių 2000 Lt bylinėjimosi kasaciniame teisme išlaidoms atlyginti.

5Teisėjų kolegija

konstatuoja:

6Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas; šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

7Nagrinėjamu atveju Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. spalio 5 d. nutartimi paliko nepakeistus teismų sprendimą ir nutartį, dėl kurių buvo paduotas suinteresuotų asmenų kasacinis skundas, taigi šioje byloje teismo procesinis sprendimas priimtas pareiškėjo naudai. Dėl techninio pobūdžio klaidos nebuvo įvertinti prie atsiliepimo į į suinteresuotų asmenų kasacinį skundą pareiškėjo pridėti dokumentai, pagal kuriuos už nurodyto procesinio dokumento surašymą jis sumokėjo advokatei 2000 Lt, ir liko neišspręstas šių atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas. Tai yra pagrindas priimti papildomą nutartį (CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

8Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo bei laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Šalies patirtos išlaidos už advokato pagalbą turi būti pagrįstos ir įrodytos. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio 8.14 punktą už atsiliepimo į kasacinį skundą surašymą maksimalus atlygis yra 1600 Lt. Taigi nagrinėjamoje byloje pareiškėjo patirtos išlaidos už advokato teisines paslaugas, surašant atsiliepimą į kasacinį skundą, viršija Rekomendacijose nustatytą užmokesčio už tokias paslaugas maksimalų dydį.

9Vadovaudamasi Rekomendacijose nurodytais kriterijais, taikytinais užmokesčio už advokato teisinę pagalbą dydžiui nustatyti, atsižvelgdama į tai, kad suinteresuotų asmenų kasaciniame skunde iškelti teisės klausimai nebuvo sudėtingi, atsiliepimą į kasacinį skundą rengė advokatė, atstovavusi pareiškėjui tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijų teismuose, taigi atsiliepimui į kasacinį skundą parengti reikėjo mažiau laiko ir darbo sąnaudų, teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjo prašymas tenkintinas iš dalies, priteisiant jam iš kiekvieno iš suinteresuotų asmenų po 300 Lt išlaidoms už advokato teisinę pagalbą kasaciniame teisme atlyginti (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

10Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 98 straipsniu, 277 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

11Priteisti iš P. L. (a. k. (duomenys neskelbtini), P. L. (a. k. (duomenys neskelbtini), S. L. (a. k. (duomenys neskelbtini) po 300 Lt (po tris šimtus litų) S. L. (a. k. (duomenys neskelbtini) naudai.

12Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai