Byla 2-532-879/2013
Dėl skolos priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Daina Vaidachavičienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Lietuvos Respublikos AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui A. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas Lietuvos Respublikos AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi į teismą, prašydamas bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir priteisti iš atsakovo A. V. 329,78 Lt už žuvų ištekliams padarytą žalą.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad agentūros valstybiniai aplinkos apsaugos inspektorius 2012-11-19 nustatė, kad A. V. Ukmergės rajone, ( - ) draudžiamu būdu ir įrankiu (statomu tinklu), sugavo 3 (tris) kuojas, 5 (penkis) karšius, ir 1 (vieną) lydeką. Tuo atsakovas pažeidė Mėgėjiškos žūklės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-01 įsakymu Nr. D1-337, 12.2 punkto reikalavimus bei padarė žalą žuvų ištekliams. Už įvykdytą pažeidimą atsakovui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK 87 str. 3 d. A. V. buvo nubaustas 800,00 Lt administracine bauda. Baudos atsakovas nesumokėjo. Pažeidimu buvo padaryta 329,78 Lt žala žuvų ištekliams, kuri apskaičiuota vadovaujantis 2009-05-21 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-280 patvirtintu Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo baziniais įkainiais, taikant padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo baziniams įkainiams indeksuoti 2012 indeksavimo koeficientą -1,057.

4Ieškinys tenkinamas.

5Byloje nustatyta, kad 2012-11-19 surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. 072158(b.l.3,4), už tai, kad A. V. draudžiamu būdu ir įrankiais (statomu tikslu), gaudė žuvis ( - ) ežere. Tuo atsakovas pažeidė Mėgėjiškos žūklės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-01 įsakymu Nr. D1-337, 12.1, 12.2 punkto reikalavimus bei padarė žalą žuvų ištekliams. 2012-11-20 Vilniaus RADD Ukmergės RA nutarimu atsakovui A. V. paskirta 800,00 Lt bauda (b.l.7). Pažeidimu buvo padaryta 329,78 Lt žala aplinkai, kuri apskaičiuota vadovaujantis 2009-05-21 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-280 patvirtintu Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo baziniais įkainiais, taikant padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo baziniams įkainiams indeksuoti 2012 indeksavimo koeficientą -1,057 (b.l. 9,10).

6Lietuvos Respublikos CK 6.246 str. 1 d. nustatyta, kad vienas iš civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų yra neteisėtas veikimas, t.y. civilinė atsakomybė atsiranda atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti. Remiantis pateiktais rašytiniais įrodymais: Ukmergės rajono agentūros 2012-11-19 surašytu administracinės teisės pažeidimo protokolu (b.l.3,4), administracinio teisės pažeidimo nutarimu (b.l. 5), žalos skaičiavimo aktu (b.l. 6), teismas daro išvadą, kad atsakovas draudžiamu būdu ir įrankiais (statomu tinklu), gaudė žuvis, tuo padarydamas 329,78 Lt žalą aplinkai ir pažeisdamas Mėgėjiškos žūklės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-01 įsakymu Nr. D1-337, 12.1, 12.2 punkto reikalavimus. Atsiradusi žala yra atsakovo neteisėto veikimo pasekmė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.248 str., laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes, jis nebuvo rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina.

7Esant tokioms aplinkybėms, iš atsakovo ieškovo naudai priteisiama 329,78 Lt dydžio žuvų ištekliams padaryta žala (Lietuvos Respublikos CK 6.246 str., 6.249 str., 6.251 str.).

8Pagal Lietuvos Respublikos CPK 83 str. 1 d. 5 p., ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 79 str.,88 str., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., iš atsakovo priteisiamas 29,00 Lt žyminis mokestis bei 3,99 Lt pašto išlaidos, iš viso 32,99 Lt valstybės naudai.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262 str., 428 str. teismas

Nutarė

10Ieškinį patenkinti.

11Priteisti iš atsakovo A. V., a.k( - ) gyv. ( - )., 329,78 Lt (tris šimtus dvidešimt devynis litus 78 centus) žuvų ištekliams padarytos žalos ieškovo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, įmonės kodas 190742148, Ukmergės rajono agentūros sąskaitą Nr. ( - ), bankas AB DnB NORD Lietuva, banko kodas 40100, naudai.

12Priteisti iš atsakovo A. V. 32,99 Lt (trisdešimt du litus 99 centus) žyminio mokesčio ir pašto išlaidų valstybės naudai. Informuoti atsakovą, jog bylinėjimosi išlaidos valstybei sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke Swedbank, AB, banko kodas 73000, nurodant įmokos kodą 5660.

13Preliminarus sprendimas turi būti įvykdytas per 20 dienų nuo jo įteikimo arba jį priėmusiam teismui turi būti raštu pateikti motyvuoti prieštaravimai.

14Sprendimas neskundžiamas. Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos atsakovas nepateikia prieštaravimų dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo Lietuvos Respublikos CPK 430 str. nustatyta tvarka, sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

15Preliminaraus teismo sprendimo nuorašą kartu su ieškinio bei jo priedų nuorašais išsiųsti atsakovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo dienos.

16Per tris dienas po sprendimo įsiteisėjimo sprendimo nuorašą išsiųsti ieškovui.

Proceso dalyviai