Byla 2A-354-567/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės ir Andžej Maciejevski, sekretoriaujant Inesai Ulevičiūtei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „MS Transport“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. kovo 17 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-997-67/2010 pagal ieškovo UAB „Jujūra“ ieškinį atsakovui UAB „MS Transport“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Jujūra“ 2009-09-28 pateikė ieškinį, prašydamas priteisti 5869,76 Lt skolos, 15,21 proc. metinių palūkanų, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2009-04-27 sudarė krovinio pervežimo sutartį – užsakymą Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas įsipareigojo užsakyme nustatyta tvarka pervežti krovinį, o atsakovas - sumokėti už krovinio pervežimą. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, krovinys buvo pristatytas laiku, pretenzijų dėl pervežimo pareikšta nebuvo. Šalys susitarė, kad atsakovas už suteiktas pervežimo paslaugas ieškovui apmoka per 35 dienų po CMR važtaraščio originalo, atžymėto gavėjo, ir PVM sąskaitos pateikimo. Iki šiol atsakovas yra nesumokėjęs ieškovui 5869,76 Lt skolos. Atsakovas UAB „MS Transport“ netinkamai vykdė 2009-04-27 sudarytą krovinio pervežimo sutartį– užsakymą Nr. ( - ) ir nesumokėjo už ieškovo atliktą pervežimą. Atsakovui 2009-05-23 buvo siųstas ikiteisminis įspėjimas Nr. 15 dėl skolos grąžinimo, tačiau atsakovas vis tiek vengia mokėti. Lietuvos banko 2008-12-31 paskelbta vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma, kuri yra 8,21 (15,21 proc. metinių palūkanų), skaičiuotina nuo priteistos skolos sumos ieškovo naudai nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.123 str. 1 d., 6.20 str. 1 d., 6.213 str. 1 d., LR CPK 135 str., 144 str. 1 d. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 str., 2 str., 3 str.).

4Atsakovas UAB „MS Transport“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodydamas, jog su pareikštu ieškiniu iš dalies sutinka, pažymėdamas, kad ieškovas paskubėjo teismui pateikti ieškinį, nes pats iki galo neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų. Pagal pervežimo sutarties 15 p. ieškovas turėjo pateikti atsakovui ne tik pervežimo dokumentus, bet sąskaitos – faktūros originalą, tačiau to nepadarė. Jeigu būtų pateiktas originalas, tai apmokėjimas būtų įvykdytas. Atsakovas prašė teismo, kad ieškovas pateiktų atsakovui PVM sąskaitos – faktūros, serija ( - ), originalą. Atsakovas nurodė, kad bylą galima baigti taikiai.

5Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010-03-17 sprendimu nusprendė:

61) civilinę bylą pagal ieškovo ieškinį atsakovui dėl skolos priteisimo nutraukti;

72) priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 44,02 Lt žyminio mokesčio, 1970 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti; 3) įpareigoti Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją gražinti ieškovui 75 % nuo sumokėtos 176,09 Lt žyminio mokesčio sumos, t.y. 132,06 Lt; 4) priteisti iš atsakovo 16,74 Lt pašto išlaidų valstybės naudai. Teismas nustatė, kad ieškovas UAB „Jujūra” atsisakė nuo ieškinio reikalavimo dėl skolos priteisimo iš atsakovo bei prašė teismą priimti ieškovo UAB „Jujūra” atsisakymą nuo ieškinio šioje byloje ir šią bylą nutraukti, priteisti iš atsakovo ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas, nes atsakovas ieškovui pilnai apmokėjo įsiskolinimą. Atsakovas AB „MS Transport“, gavęs ieškovo UAB „Jujūra” ieškinį dėl skolos priteisimo, nedelsdamas apmokėjo ieškovui įsiskolinimą už krovinio pervežimą. Teismas pažymėjo, jog atsakovas UAB „MS Transport“ 2009-10-19 vietinio mokėjimo nurodymu ieškovui UAB „Jujūra” sumokėjo 1700 EUR (5869,76 Lt), todėl ieškovas UAB „Jujūra” atsisakė ieškinio reikalavimo dėl skolos priteisimo. Teismas padarė išvadą, kad atsisakymas nuo ieškinio priimtinas, nutraukiant bylą. Teismas nesutiko su atsakovo argumentu dėl CPK 434 str. 4 d. taikymo, nes atsakovas nepagrįstai grąžino ieškovui PVM sąskaitą – faktūrą, serija ( - ), ir iš šio atsakovo elgesio ieškovas turėjo pagrindą manyti, kad atsakovas šį reikalavimą ginčys. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas pagrįstai pareiškė ieškinį teismui bendra ginčo teisenos tvarka. Teismas, atsižvelgęs į ieškinio paruošimo, konsultacijų suteikimo, atstovo iš Kauno miesto atvykimo ir atstovavimo teisme laiko sąnaudas, kurios neviršijo patvirtinto rekomendacinio užmokesčio advokatui dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 04 02 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtinto Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio teismas priteisė iš atsakovo UAB „MS Transport“ ieškovo UAB „Jujūra” naudai išlaidas advokato pagalbai apmokėti (LR CPK 98 str. 1 d., 293 str. 4 p.).

8Atsakovas UAB „MS Transport“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-03-17 sprendimą pakeisti – civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Jujūra“ ieškinį atsakovui UAB „MS Transport“ dėl skolos priteisimo nutraukti, panaikinant kitas sprendimo dalis. Nurodė, jog teismas netinkamai taikė ir aiškino LR CPK 434 str. ir nepagrįstai priteisė iš atsakovo ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas, kurios neatitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtinto Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio ir LR CPK 98 str. reikalavimų. Jos yra aiškiai per didelės, atsižvelgiant į bylos apimtį ir sunkumą. Ieškovas paskubėjo teismui pateikti ieškinį, galėjo pateikti pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo ir jeigu atsakovas būtų vengęs atsiskaityti, tuomet jau ieškininės teisenos tvarka galėtų reikšti ieškinį. Ieškinį teikti nebuvo jokio būtinumo, nes nėra ginčo ir savo reikalavimus ieškovas galėjo patenkinti supaprastinto proceso tvarka, numatyta LR CPK XXIII skyriuje (LR CPK 98 str., 329 str., 434 str.).

9Ieškovas nepateikė atsiliepimo į apeliacinį skundą.

10Apeliacinis skundas atmestinas. Teisėjų kolegija pažymi, kad byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose (LR CPK 320 str.).

11Tai, kad įstatymų leidėjas nustatė pareigą teisinių santykių dalyviams remtis protingumo, teisingumo, sąžiningumo ir prievolių vykdymo principais, nepanaikina šalių pareigos rūpestingai realizuoti savo teises. Pažymėtina, kad byloje dalyvaujantys asmenys privalo sąžiningai naudotis ir jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku pateikti teismui įrodymus.

12Tai, kad atsakovas tik po šios civilinės bylos iškėlimo 2009-10-01 (b.l. 2), gavęs 2009-10-14 ieškinio iš teismo nuorašą (b.l. 18) sumokėjo skolą 2009-10-20 (b.l. 23), sukūrė teisines pasekmes ir prievolę atsakovui atlyginti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

13Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas nesąžiningai naudojasi savo procesinėmis teisėmis, nes apeliaciniame skunde neteisingai nurodė, kad ieškovas paskubėjo teismui pateikti ieškinį ir savo reikalavimus galėjo patenkinti supaprastinto proceso tvarka, pateikiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo. Atsakovas kritiškai nevertina savo elgesio, nes pats 2009-05-12 grąžino ieškovui PVM sąskaitą – faktūrą, serija ( - ) (b.l. 29), o gavęs ieškovo 2009-05-23 įspėjimą iki 2009-07-01 sumokėti skolą (b.l. 10), nevykdė sutartinių įsipareigojimų. Tokie atsakovo veiksmai sudarė teisinį pagrindą ieškovui kreiptis ginčo teisenos tvarka, nes minėti atsakovo veiksmai patvirtino, kad tarp šalių yra kilęs ginčas, nagrinėtinas ginčo teisenos tvarka. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai išaiškino ir pritaikė LR CPK 434 str. 4 d., nes iš nurodyto atsakovo elgesio ieškovas turėjo pagrindą manyti, kad atsakovas reikalavimą ginčys.

14Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šioje byloje yra pateikta ieškovo atstovo advokato, veikiančio pagal 2009-08-01 atstovavimo sutartį (b.l. 13), 2009-08-05 sąskaita už teisines paslaugas Nr.24/09 (b.l. 11), kurioje nurodytas teisinių paslaugų pobūdis: įmonės atstovavimas ruošiant ieškinį teismui, 3 val. po 250 Lt, viso 750 Lt. Pagal 2009-08-06 mokėjimo nurodymą Nr. 1596 (b.l. 5) ši 750 Lt suma buvo apmokėta. 2010-03-02 sąskaitoje už teisines paslaugas Nr.04/10 (b.l. 35) nurodytas teisinių paslaugų pobūdis: įmonės atstovavimas teisme, 250 Lt sumai, kelionei į Vilnių ir atgal sugaištas laikas 2,5 val. 250 Lt sumai, transporto išlaidos 220 km 110 Lt, viso 610 Lt, kurie buvo apmokėti pagal 2010-03-02 pinigų priėmimo kvitą, serija ( - ) (b.l. 34).

15Ieškovo patirtos bendros 1360 Lt išlaidos už ieškinio paruošimą bei atstovavimą pirmosios instancijos teisme yra adekvačios skolos sumai ir atitinka sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus, bei nepažeidžia 2004-04-02 LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių: už advokato teisines paslaugas, ruošiant ieškinį - 2400 Lt (3 x 800 Lt (MMA)) bei 120 Lt (0,15 x 800 Lt) už atstovavimą pirmosios instancijos teisme (LR CPK 88 str., 93 str., 98 str., Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7 p., 8.2 p., 8.18 p., 9 p.).

16Byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes skundžiamame sprendime yra objektyviai ir teisingai priteistos bylinėjimosi išlaidos. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovas, 2009-05-12 grąžindamas ieškovui PVM sąskaitą – faktūrą, serija JUJ Nr. 778 (b.l. 29), bei gavęs ieškovo 2009-05-23 įspėjimą iki 2009-07-01 sumokėti skolą (b.l. 10), nevykdydamas sutartinių įsipareigojimų, pats sau sukūrė teisines pasekmes ir prievolę apmokėti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas ne tik dėl žyminio mokesčio, bet ir dėl advokato teisinės pagalbos. Byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą nepriteisti ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidų dėl sumokėto žyminio mokesčio ir dėl advokato teisinės pagalbos.

17Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atsakovo apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą, kuris iš esmės yra teisėtas ir pagrįstas, procesinės teisės normos iš esmės pritaikytos tinkamai, nėra LR CPK 329 str., 330 str. numatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti pakeistas ar panaikintas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais. Skundžiamas sprendimas iš esmės paliktinas nepakeistas (LR CK 1.5 str., CPK 7 str., 8 str., 79 str., 87 str. 2 d., 88 str., 94 str. 1 d., 98 str., 293 str. 4 p., 313 str., 320 str., 328 str.).

18Pirmosios instancijos teismas sprendimo motyvuojamojoje dalyje nurodė, kad atsisakymą nuo ieškinio priima, o rezoliucinėje dalyje apie tai nepažymėjo. Teismas sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodė, kad ieškovas sumokėjo 176,09 Lt žyminio mokesčio, įpareigodamas Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją gražinti ieškovui 75 % nuo sumokėtos 176,09 Lt žyminio mokesčio sumos, t.y. 132,06 Lt, bei priteisdamas iš atsakovo 44,09 Lt žyminio mokesčio. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje pateikti ieškovo 2009-08-06 mokėjimo nurodymas Nr. 1599 (b.l. 6) ir 2009-09-27 mokėjimo pavedimas Nr. 1625 (b.l. 12) patvirtina bendrą 176 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą už ieškinį Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos, bet ne Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai. Apskaičiuojant grąžintiną 75 % žyminio mokesčio dalį nuo sumokėto 176 Lt žyminio mokesčio sumos gaunama 132 Lt grąžintina suma ir priteistina 25 % dydžio 44 Lt suma dėl žyminio mokesčio. Sudedant ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas už advokato teisines paslaugas dėl 750 Lt ir dėl 610 Lt, gaunama 1360 Lt suma. Siekdama užtikrinti proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad nurodytus rašymo apsirikimus ir aiškias aritmetines klaidas galima ištaisyti apeliacinės instancijos teisme, nekeičiant sprendimo esmės, paliekant sprendimą iš esmės nepakeistą, patikslinant sprendimo rezoliucinę dalį (LR CPK 2 str., 3 str. 1 d., 7 str., 8 str., 276 str., 302 str., 320 str., 328 str.). Apeliantui nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos ir jis įgijo pareigą atlyginti valstybei 5,60 Lt (b.l. 45) dėl procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme, nes apeliacinis skundas yra atmetamas. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad patyrė bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, todėl jam nėra atlyginamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 88 str., 92 str., 93 str., 96 str.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

20Palikti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. kovo 17 d. sprendimą iš esmės nepakeistą.

21Patikslinti sprendimo rezoliucinę dalį ir ją išdėstyti taip:

22„Atsisakymą nuo ieškinio priimti ir civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Jujūra” ieškinį atsakovui UAB „MS Transport“ dėl skolos priteisimo nutraukti.

23Priteisti iš atsakovo UAB „MS Transport“ ieškovo UAB „Jujūra” naudai 44 Lt žyminio mokesčio ir 1360 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR Finansų ministerijos gražinti ieškovui UAB „Jujūra” 75 % sumokėto 176 Lt žyminio mokesčio, t.y. 132 Lt.

24Priteisti iš atsakovo UAB „MS Transport“ 16,74 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai.“

25Priteisti iš atsakovo UAB „MS Transport“ 5,60 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Jujūra“ 2009-09-28 pateikė ieškinį, prašydamas... 4. Atsakovas UAB „MS Transport“ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 5. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010-03-17 sprendimu nusprendė:... 6. 1) civilinę bylą pagal ieškovo ieškinį atsakovui dėl skolos priteisimo... 7. 2) priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 44,02 Lt žyminio mokesčio, 1970 Lt... 8. Atsakovas UAB „MS Transport“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas... 9. Ieškovas nepateikė atsiliepimo į apeliacinį skundą.... 10. Apeliacinis skundas atmestinas. Teisėjų kolegija pažymi, kad byla... 11. Tai, kad įstatymų leidėjas nustatė pareigą teisinių santykių dalyviams... 12. Tai, kad atsakovas tik po šios civilinės bylos iškėlimo 2009-10-01 (b.l.... 13. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas nesąžiningai naudojasi savo... 14. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šioje byloje yra pateikta ieškovo atstovo... 15. Ieškovo patirtos bendros 1360 Lt išlaidos už ieškinio paruošimą bei... 16. Byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes... 17. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atsakovo apeliacinio skundo... 18. Pirmosios instancijos teismas sprendimo motyvuojamojoje dalyje nurodė, kad... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 20. Palikti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. kovo 17 d. sprendimą iš... 21. Patikslinti sprendimo rezoliucinę dalį ir ją išdėstyti taip:... 22. „Atsisakymą nuo ieškinio priimti ir civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 23. Priteisti iš atsakovo UAB „MS Transport“ ieškovo UAB „Jujūra” naudai... 24. Priteisti iš atsakovo UAB „MS Transport“ 16,74 Lt procesinių dokumentų... 25. Priteisti iš atsakovo UAB „MS Transport“ 5,60 Lt procesinių dokumentų...