Byla 2-63-446/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Raščiuvienė, sekretoriaujant Linai Normantaitei, dalyvaujant ieškovei J. B., jos atstovei advokatei Daivai Gadliauskienei, atsakovo atstovui Ž. G.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. B. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vižerana“ dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

3Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 2677,73 Lt žalos atlyginimo už parduotą netinkamos kokybės prekę – šiltnamį „Derlius“, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad telefonu su atsakovo darbuotoju susitarusi, kad ji pirks iš šios įmonės šiltnamį 6 metrų ilgumo, kurį UAB „Vižerana“ darbuotojai sumontuos ir pastatys kaip uždangą jos kolektyviname sode esančiam baseinui. Šios įmonės darbuotojai buvo atvykę į jos kolektyvinį sodą apžiūrėti vietos, kur bus statomas šiltnamis, jie sutarę, kad šiltnamis bus tvirtinamas ant įmonės pagamintų kojelių. 2010 m. liepos 9 d. šiltnamį atsakovo darbuotojai pastatė, išrašė jos vardu sąskaitą faktūrą, pagal kurią ji UAB „Vižerana“ sumokėjo 2677,73 Lt. Išvažiuodami darbuotojai neprigręžė šiltnamio kojelių, tai atliko jos sutuoktinis. Jokių garantinių raštų, šiltnamio surinkimo ir eksploatacijos instrukcijos atsakovo darbuotojai jei nepalikę, paaiškino tik, kad tokia šiltnamio konstrukcija atlaiko 20 kg/m2 sniego spaudimą. Nuo pat šiltnamio pastatymo dienos matėsi akivaizdus įlinkimas, šiltnamis atrodė nestabilus, tačiau jokių pretenzijų dėl to ji nereiškusi. 2010 m. gruodžio 25 d. šiltnamis sulūžo, apie tai jai pranešė telefonu kaimynas, gyvenantis gretimame kolektyvinio sodo sklype. Atvykusi į vietą, ji rado sugriuvusį šiltnamį – sulinkusias metalines konstrukcijas, sulūžusias polikarbonato plokštes, būtent ties ta vieta, kur matėsi įlinkimas. Ji įsitikinusi, kad šiltnamis sulūžo dėl netinkamai atliktų darbų, t.y. blogos darbų kokybės, netinkamai panaudotų sutvirtinimo priemonių, nes vienoje šiltnamio pusėje polikarbonato plokštės buvo tvirtinamos varžtais, kitoje, kuri sulūžo, - kniedėmis.

4Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, kadangi polikarbonato šiltnamis, kurį ieškovė įsigijo iš UAB „Vižerana“, sugriuvo ne dėl atsakovės kaltės, o dėl ieškovės netinkamos priežiūros ir nenugalimos jėgos. Atsakovės atstovas paaiškino, kad šiltnamis, kurį pirko ieškovė, nėra UAB „Vižerana“ gamybos produktas, tai gaminys, kurį įmonė perka iš kito gamintojo. Prie kiekvieno gaminio yra pritvirtinta instrukcija originalo kalba ir vertimas į lietuvių kalbą, kartu su gaminiu ieškovei šios instrukcijos buvo pateiktos. UAB „Vižerana“ šiltnamį transportavo ir sumontavo ieškovės pageidaujamoje vietoje. Po šiltnamio sumontavimo ieškovė jokių pretenzijų neturėjo, kasos pajamų orderiu apmokėjo jai išrašytą sąskaitą faktūrą. Ieškovės pageidavimu šiltnamis buvo pastatytas ant baseino kraštų, paliekant jo kojeles prie pagrindo prisitvirtinti pačiai ieškovei, nes atsakovės darbuotojams nebuvo žinomos šio pagrindo konstrukcijos. Ieškovė buvo perspėta ir eksploatacijos reikalavimų sąraše yra nurodyta, jog šiltnamis pritaikytas atlaikyti ne daugiau kaip 20 kg/m2 sniego spaudimą ir ne didesnį kaip 20 m/s vėją. Ieškovė privalėjo pasirūpinti šiltnamio apsauga esant dideliam vėjui ir gausiam sniegui 2010 m. žiemos sezono metu, tačiau ji jokių įrodymų nepateikė, kad tai atliko. Atsakovės žiniomis, laikotarpiu, kada šiltnamis sulūžo, iškrito didelis sniego kiekis, vyravo stipriai vėjuoti orai, todėl jų manymu, šiltnamis galėjo sulūžti ne tik dėl ieškovės kaltės, bet ir dėl nenugalimos jėgos.

5Ieškinys tenkintinas dalinai.

6Lietuvos Respublikos CK 1.39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vartotojas yra fizinis asmuo, kuris sudaro sutartį su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu – vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Tik tuo atveju, kai vartotojas yra fizinis asmuo ir prekes ar paslaugas vartoja asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti, jo teisės ir teisėti interesai ginami kaip silpnesniosios sutarties šalies. Tokią vartotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugą, kaip valstybės prioritetiškai ginamą, konstatavo ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2005 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2005; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-211/2008; 2008 m. gruodžio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-579/2008).

7Iš PVM sąskaitos-faktūros (b.l. 6), kasos pajamų orderio (b.l. 7), krovinio važtaraščio (b.l. 8), šalių paaiškinimų matyti, kad ieškovė pirko iš atsakovės – UAB „Vižerana“ šiltnamį „Derlius“ 4 m 1 vnt., šiltnamį „Derlius“ 2 m 2 vnt., 63 kv.m. polibarbonato plokštės ir 14 vnt. kojelių, šiltnamį ieškovei atvežė, jį sumontavo ieškovės nurodytoje vietoje – sodo teritorijoje ant ieškovės įrengto baseino adresu ( - ) - atsakovės darbuotojai, už prekes ir atliktus darbus ieškovė sumokėjo atsakovei. Ieškovė – fizinis, atsakovė – juridinis asmuo, ieškovės įsigytos prekės ir atsakovės suteiktos paslaugos skirtos ieškovės asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Ginčo dėl šių faktinių aplinkybių tarp šalių nekilo. Tokiu būdu, šalių sandoriui taikytini tiek vartojimo rangos, tiek ir vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai.

8Iš ieškovės paaiškinimo, foto nuotraukų (b.l. 139, b.l. 144-nuotrauka Nr. 1) matyti, kad ieškovei priklausantis šiltnamis, esantis ( - ), 2010 m. gruodžio 25 d. sulūžo. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija patikrinimo akte (b.l. 105-106) konstatavo, kad šis šiltnamio karkasas iš metalinių profilių, sujungtų varžtais, uždengtas polikarbonatiniais lakštais, pritvirtintais tvirtinimo juostomis su varžtais; šiltnamis sumontuotas ant baseino, prie pagrindo pritvirtintas stačiakampiais metaliniais profiliais; šiltnamio konstrukcija deformuota, didelė dalis konstrukcijų sugriuvusi. Akte nurodyta, kad valstybine kalba pateikta saugiam ir tinkamam prekės naudojimui būtina informacija turi atitikti gamintojo pateiktą informaciją. UAB „Vižerana“ pateikti šiltnamio eksploatacijos reikalavimai neatitinka gamintojo pateiktos informacijos originalo kalba 15 pusl. (gamintojo pateiktoje informacijoje originalo kalba nurodyta : „8.3. Dėmesio!!! Žiemos laikotarpiu siekiant išvengti šiltnamio sulaužymo dėl sniego apkrovos būtina nudengti viršutinius dangos lakštus...“, surinkimo instrukcijoje valstybine kalba nurodyta : „...3. Gamintojas žiemos periodu rekomenduoja nudengti polikarbonato dangą ...“) (b.l. 105). Valstybinė ne maisto produktų inspekcija pateikė tokią išvadą : raštiški įrodymai, kad pirkėjai J. B. šiltnamio pirkimo metu buvo pateikta naudojimo instrukcija valstybine kalba nepateikti, UAB „Vižerana“ pateikta šiltnamio „Derlius“ surinkimo instrukcija valstybine kalba neatitinka surinkimo instrukcijos gamintojo kalba pagal teisės aktų reikalavimus, pirkėjos J. B. prašymas pagrįstas, UAB „Vižerana“ siūlome iki š.m. vasario 15 d. įvykdyti pirkėjos prašymą.

9Pardavėjas privalo suteikti pirkėjui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamus daiktus : jų kainą, kokybę, vartojimo būdą ir saugumą, kokybės garantijos terminą, tinkamumo naudoti terminą bei kitas daiktų ir jų naudojimo savybes. Pardavėjas, pažeidęs pareigą informuoti pirkėją, turi kompensuoti dėl to pirkėjo patirtus nuostolius (CK 6.353 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.353 straipsnio 10 dalį pardavėjas, nesuteikęs pirkėjui informacijos, reikalingos tinkamam nupirkto daikto naudojimui pagal paskirtį, taip pat turi pareigą atsakyti už daiktų trūkumus, išaiškėjusius po daiktų perdavimo pirkėjui, jeigu pirkėjas įrodo, kad trūkumai atsirado dėl to, kad jis neturėjo reikiamos informacijos, taip išplečiant pardavėjo atsakomybės už parduoto daikto trūkumus ribas (pagal bendrąją taisyklę pardavėjas atsako už neaptartus trūkumus, buvusius daikto perdavimo momentu). Pirkėjo teisės nutraukti sutartį, reikalauti nuostolių, pareikšti reikalavimus dėl daikto trūkumų atsiranda tada, kai dėl nepakankamos informacijos apie prekę turėjimo jis patiria neigiamų padarinių: nusiperka neatitinkantį poreikių daiktą, negali nusipirkti reikalingo daikto, išaiškėja daikto trūkumai. Kilus ginčui dėl pardavėjo suteiktos informacijos nepakankamumo, pareiga įrodyti patirtus neigiamus padarinius, nuostolių faktą, priežastinį ryšį tarp informacijos nesuteikimo ir neigiamų padarinių tenka pirkėjui, o pareiga įrodyti, kad buvo pateikta būtina ir teisinga informacija – pardavėjui.

10Ieškovė teisme tvirtino, kad ji iš atsakovės negavusi jokios instrukcijos, kaip tinkamai prižiūrėti ir eksploatuoti iš atsakovės įsigytą šiltnamį, tačiau ji taip pat nepateikė jokių įrodymų, kad tokios instrukcijos ji būtų reikalavusi, o pardavėjas UAB „Vižerana“ būtų atsisakiusi tokią instrukciją jai įteikti. Įstatymas neįpareigoja pardavėją įteikiant instrukciją apie prekės naudojimą paimti raštišką patvirtinimą iš pirkėjo. Jokiais įrodymais nėra paneigtas atsakovės atstovo tvirtinimas, kad prekė ieškovei buvo pateikta gamintojo įpakavime, prie kurio prisegta gamintojo instrukcija originalo kalba ir pardavėjo į lietuvių kalbą išversta instrukcija. Esant tokioms aplinkybėms, daryti išvadą, kad atsakovė nepateikė ieškovei ar atsisakė pateikti gaminio naudojimo ir priežiūros instrukciją, nėra pagrindo.

11Vartotojo teisių garantijų taikymas neturi sudaryti galimybės vartotojui piktnaudžiauti savo teisėmis. Ar pirkėjo pateikta informacija atitiko įstatyme nustatytus reikalavimus, turi būti sprendžiama neapsiribojant subjektyviuoju kriterijumi, t. y. kaip konkretus vartotojas suvokė pateiktą informaciją, lemiama reikšmė tokiu atveju turi būti teikiama objektyviajam kriterijui – ar pardavėjo pateikta informacija buvo pakankama ir tinkama suvokti „vidutiniam vartotojui“, t. y. profesionalių žinių neturinčiam, bet vidutiniškai informuotam, protingai atidžiam ir apdairiam asmeniui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-581/2008). Ieškovė teisme nurodė, kad ji pati interneto pagalba susirado informaciją apie UAB „Vižerana“ parduodamus polikarbonato šiltnamius, pati domėjosi jų panaudojimo galimybėmis baseinui uždengti, UAB „Vižerana“ internetiniame puslapyje radusi jos įsigyto ir jos sklype sumontuoto šiltnamio foto nuotrauką, kuri buvo naudojama reklamos tikslais, tam prieštaravo, skambino įmonės vadovui reikalaudama, kad ši nuotrauka būtų išimta. Iš šių aplinkybių darytina išvada, kad ieškovė - tai vartotojas, kuris yra pakankamai informuotas, protingai atidus ir apdairus. Todėl prekės instrukcijoje esant nuorodai, kad gamintojas žiemos periodu rekomenduoja nudengti polikarbonato dangą, vidutinis vartotojas privalėjo pasidomėti, dėl kokių priežasčių tokia rekomendacija pateikta, kokiomis aplinkybėmis ir kokiam tikslui būtinas tokių plokščių nuėmimas. Vartotojui esant atidžiam ir apdairiam, esant aiškiai rekomendacijai žiemos metu nudengti polikarbonato plokštes, nėra pagrindo manyti, kad netikslus instrukcijos išvertimas turėjo esminės įtakos ieškovės elgesiui prižiūrint ir eksploatuojant šiltnamį. Juolab, kad ieškovė teisme patvirtino, jog šiltnamio montavimo metu jai buvo aiškinama, kokią sniego apkrovą išlaiko šiltnamio konstrukcijos ir polikarbonato plokštės. Šiltnamio eksploatacijos reikalavimų 1 punkte nurodyta, jog dengtas šiltnamis pritaikytas atlaikyti ne daugiau kaip 20 kg/m2 sniego spaudimą (b.l. 128). Iš foto nuotraukų (b.l. 139, b.l. 144-nuotrauka Nr. 1), šalių paaiškinimų matyti, kad šiltnamio konstrukcijos deformavosi, polikarbonato plokštės sulūžo dėl didelės sniego apkrovos. Abi šalys šią aplinkybę pripažįsta. Ieškovė tvirtina, kad tai šiltnamio netinkamo pastatymo ir montavimo pasekmė, atsakovės atstovas – kad tai netinkamos priežiūros rezultatas. Ieškovė nurodė, kad ji toje vietoje – ( - ), kuriame buvo pastatytas šiltnamis, negyvena, ji gyvena Panevėžyje, kada paskutinį kartą lankėsi sode, nurodyti negalėjo, tačiau tvirtino, kad tai buvo prieš keletą dienų iki šiltnamio sugriuvimo. Ieškovės teigimu, apie sulūžusį šiltnamį ji sužinojo iš kaimyno, gyvenančio gretimame sodo sklype, pranešimo mobiliuoju telefonu. Iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos informacijos skyriaus pažymos (b.l. 87) matyti, kad ( - ) pagal artimiausios šiai vietovei hidrometeorologijos stoties duomenis, gautus atlikus dangos nuotraukas, 2010 m. gruodžio 10 d. sniego svoris buvo 20 kg/m2, gruodžio 20 d. sniego svoris - 41 kg/m2. Esant tokiems duomenims, yra pagrindo manyti, kad, būtent, dėl pernelyg didelio sniego dangos svorio sulūžo šiltnamio polikarbonato plokštės, deformavosi metalinės konstrukcijos. Kadangi ieškovė nesiėmė jokių veiksmų apsaugoti šiltnamį nuo gamtos reiškinių keliamos jam grėsmės – ji toje vietoje nebuvo, sniego nuo šiltnamio nevalė, žiemos sezono metu polikarbonato plokščių nenuėmė, todėl laikytina, kad šiltnamio sulūžimui įtakos turėjo ir ta aplinkybė, kad ieškovė netinkamai prižiūrėjo šiltnamį, nesilaikė daikto eksploatacijos reikalavimų.

12Ieškovė prašydama priteisti iš atsakovės žalos atlyginimą už sulūžusį šiltnamį kaltino atsakovę dėl netinkamos darbų kokybės. CK 6.672 straipsnio 1 dalyje vartojimo rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, pagal kurią rangovas, kuris verčiasi tam tikru verslu, įsipareigoja pagal fizinio asmens (vartotojo) užsakymą atlikti tam tikrą darbą, skirtą buitiniams ar asmeniniams užsakovo ar jo šeimos poreikiams tenkinti, o užsakovas – priimti darbo rezultatą ir už jį sumokėti. Vienai jos šaliai neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius savo sutartinę prievolę, kitos šalies reikalavimu gali būti taikomi vartojimo rangos teisinius santykius reglamentuojančiose teisės normose nustatyti pažeistų teisių gynimo būdai. Šalys pripažįsta, kad atsakovė atliko darbus pagal ieškovės užsakymą, ieškovė apmokėjo už suteiktas paslaugas, tačiau darbų perdavimo-priėmimo aktas iš viso nebuvo surašytas. Iš šalių paaiškinimų matyti, kad atsakovė atlikusi darbus ieškovei pateikė tik sąskaitą faktūrą. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė, pateikdama ieškovei PVM sąskaitą-faktūrą, būtų jai, kaip silpnesniajai sutarties šaliai išaiškinusi, jog šiam dokumentui teikiama perdavimo-priėmimo akto reikšmė, taip pat jog ieškovė būtent šiame dokumente turėtų nurodyti darbo rezultato trūkumus, jeigu tokių yra, nes joks kitas dokumentas apie darbo perdavimą nebebus forminamas. Atsakovės - rangovo - veiksmai, darbo rezultatą ieškovei - užsakovui (vartotojui) - perduodant ne šalių susitartu dokumentu ir ne paprastai įforminamu aktu, pavyzdžiui, perdavimo-priėmimo aktu, ir neišaiškinus užsakovui (vartotojui), prieš pasirašant tą dokumentą, jo paskirties, teisinės reikšmės, taip pat užsakovo (vartotojo) teisės tame dokumente nurodyti priimamo darbo rezultato trūkumus, vertintini kaip nesąžiningi. Atsakovei veikiant nesąžiningai, ieškovei nebuvo suteikta teisė pareikšti pretenzijas dėl šiltnamio netinkamo surinkimo, darbų kokybės, panaudotų sutvirtinimo detalių netinkamumo, nebuvo suteikta galimybė reikalauti, kad darbų trūkumai būtų pašalinti, tokiu būdu ginti savo kaip vartotojo teises.

13Liudytojų, apklaustų šalių prašymu, parodymai nėra reikšmingi šioje byloje. Liudytojas A. B., ieškovės sutuoktinis, patvirtino ieškovės nurodytas aplinkybe, kad šiltnamio kojeles prie pagrindo pritvirtinęs jis, o ne UAB „Vižerana“ darbuotojai, kad šiltnamis buvęs nestabilus. Liudytojas A. B., buvęs UAB „Vižerana“ darbuotojas, patvirtino atsakovės atstovo nurodytas aplinkybes dėl šiltnamio sumontavimo, tinkamos darbų kokybės ir tvirtinimo detalių panaudojimo.

14Aptartų įrodymų visuma suponuoja išvadą, kad ieškovės netinkama įsigyto daikto - šiltnamio – priežiūra, atsakovės nesąžiningas elgesys vykdant rangos sutartį, turėjo įtakos atsiradusioms pasekmėms – šiltnamio sulūžimui, abi šalys privalo prisiimti atsakomybę dėl atsiradusių neigiamų pasekmių, todėl ieškinys tenkintinas dalinai – ieškovei priteistina pusė reikalaujamos žalos atlyginimo sumos – šiltnamio kainos.

15Kadangi ieškinys patenkintas dalinai, ieškovei bylinėjimosi išlaidos priteistinos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, t.y. pusė žyminio mokesčio sumos, kas sudaro 40,50 Lt (b.l. 2), ir pusė išlaidų advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbos apmokėjimui, kas sudaro 500 Lt (b.l. 66) (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 2 d.). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje yra 17,50 Lt (b.l. 1). Kadangi ieškinys patenkintas dalinai, todėl šios išlaidos turėtų būti priteistinos iš abiejų šalių lygiomis dalimis. Kadangi iš kiekvienos šalies išieškotina suma yra mažesnė už 2011-11-07 LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – 10 Lt, todėl šios sumos iš šalių nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 178 str., 185 str. 1 d., 259 str., 263-270 str. str., teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti dalinai. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Vižerana“ J. B. 1338,87 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus trisdešimt aštuonis litus 87 ct.) žalos atlyginimo, penkių procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo ieškinio teismui padavimo dienos, t.y. 2011 m. lapkričio 29 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 540,50 Lt (penkis šimtus keturiasdešimt litų 50 ct.) bylinėjimosi išlaidų.

18Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai