Byla e2-6934-1087/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Agnė Surblienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ ieškinį atsakovei V. Č. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 109,88 Eur negrąžinto kredito dalį, 25,23 Eur kompensacines palūkanas, 9,89 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 Eur žyminį mokestį. Ieškinys 2019 m. vasario 11 d. teisėjos rezoliucija priimtas.

5Atsakovei procesiniai dokumentai laikomi įteiktais 2019 m. kovo 7 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, procesinius dokumentus įteikiant atsakovės darbovietės administracijai. Atsakovė teismo nustatytu terminu atsiliepimo nepateikė. Ieškovei prašant priimti sprendimą už akių, jis priimtinas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285–286 straipsnis).

6Teismas konstatuoja:

7Atsakovė, siekdama iš pradinio kreditoriaus gauti kreditą, 2013 m. birželio 27 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 13732311600 (toliau – sutartis) su pradine kreditore. Sutartimi atsakovei buvo suteiktas 217,21 Eur (750,00 litų) vartojimo kreditas 12 mėnesių terminui (e. b. l. 10). Atsakovė įsipareigojo grąžinti suteiktą vartojimo kreditą ir sumokėti 156,01 Eur (538,68 litų) bendrą vartojimo kredito kainą sutarties sąlygose nustatyta tvarka bei terminais (e. b. l. 19-27). Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma pagal sutarties grafiką sutarties galiojimo laikotarpiu sudarė 373,22 Eur. Galutinis vartojimo kredito grąžinimo terminas – 2014 m. birželio 27 d. Atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė. 2017 m. gruodžio 5 d. pradinė kreditorė su akcine bendrove „Debt Capital Management“, juridinio asmens kodas 304097238, sudarė gautinų sumų pirkimo sutartį, kurios pagrindu įgijo reikalavimo teisę į atsakovės skolą (e. b. l. 33-39). Akcinė bendrovė „Debt Capital Managament“ 2018 m. rugpjūčio 23 d. sudarė su ieškove reikalavimo perleidimo sutartį, kurių pagrindu perleista reikalavimo teisė į atsakovės įsiskolinimą (e. b. l. 48-52). Apie tai atsakovė informuota pranešimu (e. b. l. 44).

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu. Kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą kredito davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 straipsnio 1 dalis). Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Šalių pareiga sutartį vykdyti sąžiningai ir tinkamai įtvirtinta CK 6.200 straipsnio 1 dalyje. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.205 straipsnis). Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 2 dalis).

10Pagal sutartį atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą sutartyje nustatytais terminais, tačiau ji savo įsipareigojimų neįvykdė, nustatytu laiku kredito negrąžino. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų grąžinusi vartojimo kreditą, todėl iš atsakovės ieškovei, perėmusiai iš pradinės kreditorės reikalavimo teisę į atsakovę, priteistina 109,88 Eur negrąžinto kredito dalis.

11Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 25,23 Eur kompensacines palūkanas, 9,89 Eur delspinigius už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Remiantis ieškovės pateiktomis paskaičiavimo lentelėmis, nustatyta, kad kompensacinės palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovės pagal grafiką nesumokėtas sumas. Ieškovė, remdamasi CK 6.210 straipsniu, nustatančiu kompensuojamųjų palūkanų dydžius ir CK 6.261 straipsniu, įtvirtinančiu minimalius kreditoriaus nuostolius, patiriamus dėl negalėjimo naudotis pinigais, pareiškė reikalavimą dėl 23,52 Eur palūkanų sumos, paskaičiuotos nuo negrąžintos skolos sumos už laikotarpį nuo paskolos grąžinimo termino dienos, iki ieškovės kreipimosi į teismą su ieškiniu dienos (nuo 2014 m. birželio 27 d. iki 2019 m. sausio 28 d.) Taip pat, remiantis šalių sudarytos sutarties 7.2 punktu, kuris numato, kad klientui laiku nesumokėjus sutartyje numatytų mokėjimų, klientas įsipareigoja mokėti 0,05 procento dydžio netesybas nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, pareiškė reikalavimą ir dėl 9,89 Eur delspinigių priteisimo.

12Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius (Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1). Iš atsakovės reikalaujant atlyginti ir netesybas, ir palūkanas, atlyginama tik didesnioji suma, apimanti mažesniąją. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra mažesni, todėl jie įskaičiuojami į priskaičiuotas palūkanas, kurios atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovės priteistinos 23,52 Eur dydžio kompensacinės palūkanos, o ieškovės reikalavimas dėl 9,89 Eur delspinigių priteisimo atmestinas.

13CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų numatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminą, iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Ieškinį tenkinus iš dalies (93,18 procento), iš atsakovės ieškovei proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 13,98 Eur žyminis mokestis (CPK 79, 80 ir 93 straipsniai).

15Teismas šioje byloje turėjo 5,37 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, 5,00 Eur šių išlaidų valstybei priteistinos iš atsakovo (CPK 92 straipsnis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355). Kadangi likusi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, suma neviršija teisės aktuose nustatyto minimalaus valstybei priteistino bylinėjimosi išlaidų dydžio, likusi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, suma – 0,37 Eur valstybei iš ieškovės nepriteistina.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 153 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285–287 straipsniais, teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovės V. Č., asmens kodas ( - ) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Legal Balance“, juridinio asmens kodas 302528679, 109,88 Eur (vieno šimto devynių eurų 88 ct) negrąžinto kredito dalį, 25,23 Eur (dvidešimt penkių eurų 23 ct) kompensacines palūkanas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (135,11 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. vasario 11 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 13,98 Eur (trylikos eurų 98 ct) žyminio mokesčio dalį.

19Kitą ieškinio dalį atmesti.

20Priteisti iš atsakovės V. Č., asmens kodas ( - ) valstybei 5,00 Eur (penkių eurų) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, dalį (sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660).

21Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Agnė Surblienė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 109,88 Eur negrąžinto... 5. Atsakovei procesiniai dokumentai laikomi įteiktais 2019 m. kovo 7 d. Lietuvos... 6. Teismas konstatuoja:... 7. Atsakovė, siekdama iš pradinio kreditoriaus gauti kreditą, 2013 m. birželio... 8. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1... 10. Pagal sutartį atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą sutartyje... 11. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 25,23 Eur kompensacines... 12. Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 14. Ieškinį tenkinus iš dalies (93,18 procento), iš atsakovės ieškovei... 15. Teismas šioje byloje turėjo 5,37 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovės V. Č., asmens kodas ( - ) ieškovei uždarajai... 19. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 20. Priteisti iš atsakovės V. Č., asmens kodas ( - ) valstybei 5,00 Eur... 21. Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 22. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...