Byla eB2-484-357/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Betech“, byloje dalyvaujant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, uždarajai akcinei bendrovei „DWB Underground Technologies“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų K. Č. ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Betech“, byloje dalyvaujant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, uždarajai akcinei bendrovei „DWB Underground Technologies“,

Nustatė

3Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovo K. Č. pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Betech“. Pareiškėjas nurodė, kad Akmenės rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimu už akių ieškovui K. Č. priteista 4952,50 Eur skola, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme (2015-11-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 111 Eur žyminis mokestis bei 484 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Teismo sprendimas įsiteisėjo 2016 m. sausio 18 d.

4Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Mažeikių skyrius prašo atsakovei UAB „Betech“ iškelti bankroto bylą. Pareiškime nurodo, kad atsakovė valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarką pradėjo pažeidinėti nuo 2012 m. gegužės mėnesio, nuo 2015 metų lapkričio mėnesio pradėta fiksuoti skola praleistais mokėjimo terminais. 2016 m. rugsėjo 7 d. duomenimis UAB „Betech“ dirba 6 darbuotojai, bendrovės skola VSDFV biudžetui yra 3880,06 Eur, bendrovės skola praleistais terminais laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 1 d. padidėjo 3361,64 Eur.

5Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „DWB Underground Technologies“ nurodė, kad atidėjo skolų apmokėjimą atsakovei UAB „Betech“, prašė nekelti atsakovei bankroto bylos, kadangi ji yra moki.

6UAB „Betech“ atsisakytina kelti bankroto bylą.

7Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, o minėto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte įtvirtinta, jog įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

8ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nurodyta, jog įmonės nemokumas yra tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas ištyrus jos finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės balansas ir pradelsti įsipareigojimai, kurių santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės-komercinės veiklos rezultatais rodo įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams. Teismas, vertindamas įmonės nemokumą, turi atsižvelgti į pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) dydžio ir į balansą įrašyto turto vertės santykį.

9Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Minėtos teisės normos iš esmės yra viešosios teisės normos ir jų tikslas pašalinti iš apyvartos nemokius rinkos dalyvius. Vadovaujantis teismų praktika bankroto bylose, pradedant bankroto procesą, t. y. iškeliant bankroto bylą, yra svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar įmonė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant įmonę, kaip veikiantį rinkos dalyvį. Bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-599/2014).

102014 metų balanso duomenimis nustatyta, kad atsakovės UAB „Betech“ turto vertė 2014-12-31 dienai sudarė 2 117 798 Lt (613 356,70 Eur). 2015 metais UAB „Betech“ turėjo 512 210,35 Eur vertės turto, įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 447 427,70 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 93 900,74 Eur, po vienerių metų – 353 526,96 Eur. 2016 m. metų balanso duomenimis įmonės turtas sudarė 445 172,58 Eur, įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 425 954,03 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 73 073,11 Eur, po vienerių metų – 352 880,92 Eur. Byloje esantis antstolio S. D. 2016 m. kovo 25 d. raštas Nr. ( - ) patvirtina, kad atsakovė nekilnojamojo turto neturi. 2016 metų balanso duomenimis atsakovės UAB „Betech“ ilgalaikis turtas sudaro 312 142,53 Eur.

11Atsakovė pateikė papildomus finansinius dokumentus iš kurių vertintina įmonės mokumą patvirtinanti sąlyga – turto ir pradelstų įsipareigojimų santykis bei galimybė atsiskaityti su kreditoriais. Iš atsakovės pateikto UAB „Betech“ 2017 metų sausio 10 d. ilgalaikio turto sąrašo matyti, kad ilgalaikį turtą sudaro gręžimo mašina ( - ) (pradinė vertė – 249 503,64 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 37 182,06 Eur, likutinė vertė – 212 321,58 Eur), gręžimo mašina ( - ) (pradinė vertė – 98 000,00 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 6533,32 Eur, likutinė vertė – 91 466,68 Eur), priekaba ( - ) (pradinė vertė – 9499,54 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 3166,42 Eur, likutinė vertė – 6333,12 Eur), suvirinimo aparatas ( - ) (pradinė vertė – 1158,48 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 270,24 Eur, likutinė vertė – 888,24 Eur), mašinos ir įrenginiai (pradinė vertė – 868,86 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 376,36 Eur, likutinė vertė – 492,50 Eur), griebtuvas 1ktn (pradinė vertė – 477,87 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 92,87 Eur, likutinė vertė – 385,00 Eur), griebtuvas 2nto (pradinė vertė 333,06 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 77,65 Eur, likutinė vertė – 255,41 Eur). Pagal pateiktus duomenis likutinė ilgalaikio turto vertė sudaro 312 142,53 Eur.

12Pagal atsakovės UAB „Betech“ pateiktą 2017 metų sausio 10 d. trumpalaikio turto sąrašą matyti, kad šį turtą sudaro atsargos už 10 264,72 Eur likutinę vertę, nebaigtos vykdyti sutartys už 31 578,81 Eur, per vienerius metus gautinos sumos (debitoriai) – 81 601,61 Eur, kitas trumpalaikis turtas už 9 583,03 likutinę vertę.

13Iš UAB „Betech“ 2017 metų sausio 10 d. sąrašo kreditorių, kuriems įsipareigojimų įvykdymo terminas yra suėjęs, matyti, kad jie sudaro 73 073,11 Eur sumą. Iš UAB „Betech“ 2017 metų sausio 10 d. sąrašo kreditorių, kurių įsipareigojimų įvykdymo terminas nėra suėjęs, matyti, kad jie sudaro 352 880,92 Eur sumą. Atsakovė pateikė kreditorių, kuriems įsipareigojimų įvykdymo terminas nėra suėjęs, t. y. UAB „DWB Underground Technologies“ ir „VERMEER BALTIC“ OU, patvirtinimus, kurie įrodo, jog paminėti kreditoriai atsakovei įsipareigojimų įvykdymą yra atidėję iki 2018 m. pradžios (b.l. 93-115).

14Ieškovas VSDFV Mažeikių skyrius abejoja dėl atsakovei UAB „Betech“ priklausančio ( - ) gręžimo įrenginio valdymo teisės ir realios vertės, dėl galimybės išieškoti debitorines skolas. Byloje pateikti įrodymai paneigia šio kreditoriaus prielaidas ir patvirtina, kad 2012 m. gruodžio 3 d. sudaryta Įrenginio Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. ( - ), kurios sąlygose nurodoma, jog trečiasis asmuo UAB „DWB Underground Technologies“ gręžimo mašiną ( - ) atsakovei perleido nuosavybės teise, t. y., nuo mašinos perėmimo momento, pagal priėmimo perdavimo aktą (5 punktas). Ilgalaikio turto apskaitos kortelė, įmonės sąskaitų planas, sąskaitos faktūros, patvirtinimai dėl mokėjimo pratęsimo patvirtina, kad šis turtas teisėtai apskaitomas įmonės balanse kaip įmonės nuosavybės teise valdomas turtas.

15Dėl gręžimo įrenginio ir įmonės turto vertės

16Ieškovas VSDFV Mažeikių skyrius nurodo, kad įrenginio vertė nustatytina pagal dirbtų valandų skaičių ir galėtų būti nuo 180 000 iki 195 000 eurų. Pažymėtina, kad LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme bei LR finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 patvirtintoje turto ir verslo vertinimo metodikoje, turto arba verslo vertė gali būti nustatoma pagal: pirkimo-pardavimo sandorius; turto sukūrimo (atkūrimo) sąnaudas; pajamas, gaunamas naudojant turtą, arba verslo pajamas; kitus Tarptautiniuose vertinimo standartuose ir Europos vertinimo standartuose nustatytus turto arba verslo vertės nustatymo pagrindus (Įstatymo 5 str. 3 d.). Atsižvelgiant į turto apskaitoje fiksuojamus duomenis vertintina, kad gręžimo įrenginio likutinė vertė atskaičius nusidėvėjimą yra 212 321.58 eurų. Taigi, teismas sprendžia, kad atsakovės pateiktų duomenų pakanka atsakovei UAB „Betech“ priklausančio ( - ) gręžimo įrenginio aktualiai vertei nustatyti. Iš 2012 m. gruodžio 3 d. tarp atsakovės UAB „Betech“ ir UAB DWB Underground technologies sudarytos minėto įrenginio Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ), matyti, kad įrenginio vertė buvo 301 899,40 Eur (1 042 398,26 Lt), atsakovės 2017 m. liepos 10 d. ilgalaikio turto sąrašo duomenimis įrenginio likutinė vertė sudaro 212 321,58 Eur. 2017 m. sausio 6 d. DWB Underground technologies - oficialaus ( - ) įrenginių gamintojo atstovo Pabaltijo šalyse patvirtinimas dėl įrenginio vertės, pagal kurį įrenginio vertė skubaus pardavimo atveju sudaro180 000 Eur; 2017 m. sausio 9 d. UAB „Vijo“, įmonės atliekančios žemės gręžimo darbus, naudojantis ( - ) įrenginiais, patvirtinimas dėl įrenginio vertės 195 000 Eur sumai.

172016 m. metų UAB „Betech“ balanso duomenimis įmonės turtas sudarė 445 172,58 Eur, pagal pateiktus duomenis likutinė ilgalaikio turto vertė sudaro 312 142,53 Eur, trumpalaikį turtą sudaro 133 028,17 Eur iš jų iš debitorių gautinos sumos per metus sudaro 81 601,61 Eur. Ieškovas VSDFV Mažeikių skyrius teigia, kad atsakovė neįrodė, kad yra realios galimybės atgauti debitorių skolas. Atsakovė į bylą pateikė debitoriams išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų kopijas bei Paskolos sutarties kopiją, tačiau kitų dokumentų debitorinėms skoloms pateikti byloje nėra.

18Net ir abejojant dėl realios galimybės atgauti debitorines skolas, teismas vertina, kad atsakovės UAB „Betech“ turimo turto pakanka įmonės pradelstiems įsipareigojimams padengti. Vertinat atsakovės likutinę ilgalaikio turto vertę, kuri balanse sudaro 312 142,53 Eur sumą, netgi skaičiuojant įrenginio skubaus pardavimo atveju nurodytą 180 000 Eur vertę ir ilgalaikio turto vertei mažėjant iki 279 820.95 Eur akivaizdu, kad vien ilgalaikio turto dalies pakanka padengti per vienerius metus mokėtinas sumas ir įsipareigojimus, kurie sudaro 73 073,11 Eur. Taigi, net neskaičiuojant įmonės turto dalies debitorinių skolų apimtyje, pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršija pusės į atsakovės balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Teismas vertina, kad aplinkybė, jog atsakovės skola VSDFV Mažeikių skyriui padidėjo iki 6 450.87 eurų, šiuo atveju neturi esminės įtakos atsakovės turto ir pradelstų įsipareigojimų santykiui.

19Teismas, vadovaudamasis anksčiau nurodytais motyvais, konstatuoja, kad nėra nė vienos iš sąlygų, nurodytų ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje, kurioms esant atsakovei turėtų būti keliama bankroto byla.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 9 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

21Atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Betech“.

22Nutarties dalis dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą per 10 dienų nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų K. Č.... 3. Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovo K. Č.... 4. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV)... 5. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „DWB... 6. UAB „Betech“ atsisakytina kelti bankroto bylą.... 7. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9... 8. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nurodyta, jog įmonės nemokumas yra tokia įmonės... 9. Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios... 10. 2014 metų balanso duomenimis nustatyta, kad atsakovės UAB „Betech“ turto... 11. Atsakovė pateikė papildomus finansinius dokumentus iš kurių vertintina... 12. Pagal atsakovės UAB „Betech“ pateiktą 2017 metų sausio 10 d.... 13. Iš UAB „Betech“ 2017 metų sausio 10 d. sąrašo kreditorių, kuriems... 14. Ieškovas VSDFV Mažeikių skyrius abejoja dėl atsakovei UAB „Betech“... 15. Dėl gręžimo įrenginio ir įmonės turto vertės... 16. Ieškovas VSDFV Mažeikių skyrius nurodo, kad įrenginio vertė nustatytina... 17. 2016 m. metų UAB „Betech“ balanso duomenimis įmonės turtas sudarė 445... 18. Net ir abejojant dėl realios galimybės atgauti debitorines skolas, teismas... 19. Teismas, vadovaudamasis anksčiau nurodytais motyvais, konstatuoja, kad nėra... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8... 21. Atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei... 22. Nutarties dalis dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą per 10 dienų nuo jos...