Byla 2-1783/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrūna“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 21 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-5289-115/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrūna“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Vilniaus greitosios pagalbos universitetinei ligoninei dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Vėtrūna“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo: 1) pripažinti atsakovo VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės 2011-03-03 protokolu Nr.9R-10 priimtą sprendimą dėl ieškovo UAB „Vėtrūna“ pasiūlymo atmetimo nepagrįstu ir neteisėtu ir šį atsakovo sprendimą panaikinti; 2) pripažinti atsakovo VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės 2011-03-03 protokolu Nr.9R-10 priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės, kuria UAB „Mitnija“ ir UAB „JAS“, veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu, pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, o UAB „Pireka“, UAB „Medstatyba“ ir UAB „Dailinta“, veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu, pasiūlymas įrašytas antru numeriu, nustatymo nepagrįstu ir neteisėtu bei šį atsakovo sprendimą panaikinti. Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašo teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo vykdomo pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį iki bus priimtas galutinis teismo sprendimas. Nurodo, jog atsakovas grubiai pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytus skaidrumo, proporcingumo, nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principus, neracionaliai naudoja pirkimui skirtas lėšas. Ieškovo manymu, nesustabdžius pirkimo procedūrų, atsakovas sudarytų pirkimo sutartį su tiekėju, pasiūliusiu žymiai didesnę darbų kainą (840010,93 Lt), nei ieškovas. Taip būtų apsunkinta galimybė grįžti į pirminę padėtį. Nurodo, kad teismų praktikoje pažymima, jog laikinosios apsaugos priemonės turi užtikrinti viešojo intereso apsaugą ir tik po to siekiama kreditoriaus ir skolininko interesų pusiausvyros. Pažymi, kad šio viešojo pirkimo vertė viršija 13 mln. Lt sumą, pirkimui numatytas finansavimas Europos Sąjungos lėšomis. Numatoma galima projekto trukmė iki 2015 m. gruodžio 31 d. Teigia, jog laikinas pirkimo procedūrų sustabdymas būtų proporcingas, efektyvus ir teisėtas, atsižvelgiant į Lietuvos apeliacinio teismo praktiką tokio pobūdžio bylose. Mano, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti apsunkintas teismo sprendimo įvykdymas arba tapti neįmanomas įvykdyti.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 21 d. nutartimi nutarė netenkinti ieškovo UAB „Vėtrūna“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju, viešasis pirkimas susijęs su VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės operacinio bloko projektavimu, rekonstrukcijos darbais, taigi, viešojo pirkimo rezultatai yra glaudžiai susiję su viešuoju interesu – Vilniaus gyventojų galimybe kuo greičiau gauti tinkamas chirurgines paslaugas. Sustabdžius atsakovo vykdomo pirkimo procedūras ir uždraudus sudaryti pirkimo sutartį iki bus priimtas galutinis teismo sprendimas nukentėtų ne tik VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės, bet ir daugelio Vilniaus miesto ir rajono gyventojų, besigydančių VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje, interesai. Teismas taip pat atsižvelgė, kad pirkimas yra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, kurios turi būti panaudotos iki 2015 m. gruodžio 31 d., todėl viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas iki teismas priims galutinį sprendimą gali užtrukti ilgesnį laiko tarpą, taigi finansuojamų darbų terminas žymiai sutrumpėtų ir tai galimai padidintų darbų kainą. Teismas priėjo išvados, kad jeigu būsimas teismo sprendimas būtų nepalankus ieškovams, atsakovas patirtų nepamatuojamą žalą. Tuo atveju jei būtų priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, jis Viešųjų pirkimų įstatymo 123 str. pagrindu turėtų teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Teismo nuomone, šiuo atveju egzistuoja tikimybė, kad laikinosios apsaugos priemonės gali pažeisti viešuosius interesus ir/arba sutrukdyti valstybei vykdyti visuomenės apsaugos funkcijas.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Vėtrūna“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 21 d. nutartį, kuria buvo atsisakyta tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir prašymą ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti atsakovo vykdomo Pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį iki bus priimtas galutinis teismo sprendimas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Byloje yra reali grėsmė, kad atsakovas su neteisėtai nustatytu pirkimo laimėtoju UAB „Mitnija“ ir UAB „JAS“ konsorciumu bus sudaryta pirkimo sutartis ir bus vykdoma, todėl ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju bus apsunkinta galimybė ieškovą ir atsakovą grąžinti į pradinę padėtį iki pažeidimų padarymo arba ji taps išvis neįmanoma.Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė visiškai atitinka ieškovo pareikšto reikalavimo esmę ir yra susijusi su sprendimo vykdytinumu.

102. Negalima sutikti su teismo nuomone, jog pirkimas finansuojamas ES lėšomis, kurios turi būti panaudotos iki 2015 m. gruodžio 15 d., todėl viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, sutrumpintų darbų atlikimo terminą ir padidintų darbų kainą, dėl ko atsakovas patirtų žalą. Ieškovo kaina pateiktam konkursui yra ženkliai mažesnė už šiuo metu numatyto laimėtojo.

113. Negalima sutikti su teismo nutarties netaikyti laikinąsias apsaugos priemones motyvais, kad esant palankiam teismo sprendimui ieškovo atžvilgiu, jis turėtų teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Nestabdant pirkimo procedūrų tiekėjui, tik paliekant galimybę reikalauti žalos atlyginimo, nesuderinama su viešuoju interesu ir nedrausmina perkančiųjų organizacijų nuo pažeidimų padarymo.

124. Esant tapačioms aplinkybėms, t.y. esant didelei ginčijamo viešojo pirkimo vertei ir esant galimybei perkančiajai organizacijai įgyvendinti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą net iki 2015 m. pabaigos, laikinas pirkimo procedūrų sustabdymas dėl teisme esančio ginčo, būtų proporcingas, efektyvus ir teisėtas, atitiktų Lietuvos apeliacinio teismo išvadas esant analogiško pobūdžio pirkimo aplinkybėms.

135. Atsižvelgiant į tai, kad pagal ieškovo UAB „Vėtrūna“ prašymą sprendžiamas klausimas dėl to pačio pirkimo procedūrų sustabdymo, todėl civilinėje byloje Nr. 2-5169-611/2011 pagal UAB „Pireka“ ieškinį nustatytos aplinkybės dėl būtinumo taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą turėjo prejudicinę reikšmę šioje byloje, todėl esant tapačioms aplinkybėms ir tapačiam prašymui dėl to pačio pirkimo procedūrų sustabdymo, ieškovo UAB „Vėtrūna“ prašymas taip pat turėjo būti tenkinamas.

14Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

17Apeliacijos objektą sudaro teismo nutartis, kuria netenkintas ieškovo UAB „Vėtrūna“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – sustabdyti atsakovo vykdomo pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį iki bus priimtas galutinis teismo sprendimas.

18Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. CPK 144 straipsnio pagrindu pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymui užtikrinti būtina imtis proceso įstatyme numatytų priemonių.

19Atskirajame skunde apeliantas nurodė, kad civilinėje byloje Nr. 2-5169-611/2011 pagal UAB „Pireka“ ieškinį nustatytos aplinkybės dėl būtinumo taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą turėjo prejudicinę reikšmę šioje byloje, todėl esant tapačioms aplinkybėms ir tapačiam prašymui dėl to pačio pirkimo procedūrų sustabdymo, ieškovo UAB „Vėtrūna“ prašymas taip pat turėjo būti tenkinamas.

20Informacinės sistemos Liteko duomenimis, Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. Nr. 2-5169-611/2011, ieškovo UAB „Pireka“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkino ir ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąją apsaugos priemonę – sustabdė atsakovo VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės vykdomas supaprastinto atviro konkurso „VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės operacinio bloko projektavimas, rekonstrukcijos darbai ir statinio projekto vykdymo priežiūra“ (pirkimo Nr. 99065) pirkimo procedūras. Minėta nutartis, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės nebuvo apskųsta, todėl įsiteisėjo ir turi prejudicinę reikšmę.

21Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai, kad 2011 m. birželio 1 d. civilinė byla Nr. 2-5289-115/2011 sujungta su civiline byla Nr. 2-5169-611/2011, kurioje kaip jau minėta yra išspręstas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas dėl to pačio pirkimo procedūrų sustabdymo , t.y. sustabdytos atsakovo VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės vykdomas supaprastinto atviro konkurso „VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės operacinio bloko projektavimas, rekonstrukcijos darbai ir statinio projekto vykdymo priežiūra“ (pirkimo Nr. 99065) pirkimo procedūros, todėl yra pagrindas naikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 21 d. nutartį, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-5289-115/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrūna“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Vilniaus greitosios pagalbos universitetinei ligoninei dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo.

22Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes tai neturi reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 21 d. nutartį panaikinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Vėtrūna“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo:... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 21 d. nutartimi nutarė... 7. III. Atskirojo skundo argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Vėtrūna“ prašo panaikinti Vilniaus... 9. 1. Byloje yra reali grėsmė, kad atsakovas su neteisėtai nustatytu pirkimo... 10. 2. Negalima sutikti su teismo nuomone, jog pirkimas finansuojamas ES lėšomis,... 11. 3. Negalima sutikti su teismo nutarties netaikyti laikinąsias apsaugos... 12. 4. Esant tapačioms aplinkybėms, t.y. esant didelei ginčijamo viešojo... 13. 5. Atsižvelgiant į tai, kad pagal ieškovo UAB „Vėtrūna“ prašymą... 14. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutartis, kuria netenkintas ieškovo UAB... 18. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar... 19. Atskirajame skunde apeliantas nurodė, kad civilinėje byloje Nr.... 20. Informacinės sistemos Liteko duomenimis, Vilniaus apygardos teismas 2011 m.... 21. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai, kad 2011 m. birželio 1 d. civilinė... 22. Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų teisėjų kolegija... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 21 d. nutartį panaikinti....