Byla 2-2330/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Danutės Gasiūnienės ir Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrūna“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 19 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-6107-640/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrūna“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Vilniaus greitosios pagalbos universitetinei ligoninei dėl neteistų perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas panaikinti atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2011 m. kovo 3 d. protokolu Nr. 9R-10 priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės, kuria UAB „Mitnija“ ir UAB „JAS“, veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu, pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, o UAB „Pireka“, UAB „Medstatyba“ ir UAB „Dailista“, veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu, pasiūlymas įrašytas antru numeriu. Pareikštam reikalavimui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo vykdomo konkurso „VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės operacinio bloko projektavimas, rekonstrukcijos darbai ir statinio projekto vykdymo priežiūra“ (toliau – konkursas) procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį iki bus priimtas ir įsiteisės teismo galutinis sprendimas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 19 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepatenkino. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių netaikė vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais, viešuoju interesu, atsižvelgdamas į tai, kad neigiamos pasekmės galėtų viršyti teikiamą naudą, į tai, kad ieškovas nenurodė rimtų argumentų, pagrindžiančių šių priemonių taikymo nagrinėjamoje byloje būtinybę. Teismas pažymėjo, kad ieškovas savo teises galės ginti kitais įstatyme numatytais būdais, t. y. pareikšdamas ieškinį dėl žalos atlyginimo.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 19 d. nutartį panaikinti ir patenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Apelianto nuomone, nesustabdžius konkurso procedūrų, atsakovas galės sudaryti pirkimo sutartį su tiekėju, pasiūliusiu žymiai didesnę darbų kainą, todėl byloje yra grėsmė, kad atsakovas su konkurso dokumentų reikalavimų neatitinkančiu tiekėju sudarys pirkimo sutartį, kuri bus vykdoma, tokiu atveju ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju bus apsunkinta galimybė ieškovą ir atsakovą grąžinti į pradinę padėtį arba ji taps išvis neįmanoma. Nėra duomenų, kad, pritaikius prašomą laikinąją apsaugos priemonę, atsakovui būtų padaryta ar kiltų reali grėsmė žalai atsirasti.

102. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad esant ieškovui palankiam teismo sprendimui, ieškovas turėtų kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Tokio pobūdžio bylose priteisiamos sumos yra labai nedidelės ir nepadengia realiai patirtų nuostolių. Konkurso procedūrų nestabdymas, tiekėjui paliekant galimybę reikalauti tik žalos atlyginimo, yra nesuderinamas su viešuoju interesu, kadangi nedrausmina perkančiųjų organizacijų nuo pažeidimų padarymo.

113. Kadangi pirkimui planuojamas finansavimas yra numatytas iš Europos Sąjungos lėšų, negalima sutikti su teismo teiginiu, kad ieškovas nenurodė rimtų argumentų, pagrindžiančių šių priemonių taikymo nagrinėjamoje byloje būtinybę. Nustačius, kad šios lėšos naudojamos pažeidžiant viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, atsakovas netektų šio finansavimo. Tokiu atveju atsakovui gali kilti finansinių problemų padengti 15 mln. Lt sumą iš savo turimo turto ir valstybės skirto biudžeto.

124. Pažymėtina naujausia Lietuvos apeliacinio teismo praktika, sprendžiant analogiško pobūdžio klausimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Europos Sąjungos lėšomis finansuojamame viešajame pirkime (2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-738/2011). Minėtoje byloje Lietuvos apeliacinis teismas, spręsdamas analogiškas aplinkybes, priėjo išvados, kad pirkimo procedūros buvo sustabdytos teisėtai. Esant tapačioms aplinkybėms, t. y. esant didelei ginčijamo viešojo pirkimo vertei ir esant galimybei perkančiajai organizacijai įgyvendinti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą net iki 2015 m. pabaigos, laikinas pirkimo procedūrų sustabdymas dėl teisme esančio ginčo, būtų proporcingas, efektyvus ir teisėtas, atitiktų Lietuvos apeliacinio teismo išvadas esant analogiško pobūdžio aplinkybėms. Atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-5169-611/2011 (pagal ieškovo UAB „Pireka“ ir trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, UAB „Vėtrūna“ ieškinį atsakovui VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinei ligoninei dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo) UAB „Pireka“ prašymu pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir pirkimo procedūros buvo sustabdytos. Atsakovas šios nutarties neskundė ir ji turi prejudicinę to paties viešojo pirkimo kitoje civilinėje byloje. Tą konstatavo ir Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. birželio 16 d. priimtoje nutartyje Nr. 2-1783/2011, panaikindamas Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 21 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo. Atitinkamai iki bus išspręstas ginčas, siekiant, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktika būtų vienoda, labai svarbus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, nes paliekant esamą padėtį, kai tame pačiame pirkime vienų ieškovų atveju yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės, o kitų – ne, teismų praktika būtų chaotiška ir nenuosekli.

13Atsakovas atsiliepimo į atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui nepateikė.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Sprendžiant skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, būtina pažymėti ieškovo atskirajame skunde nurodyta aplinkybę, kad atsakovo vykdymo konkurso procedūros yra sustabdytos, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones kitoje civilinėje byloje. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Vilniaus apygardos teismas nagrinėja civilinę bylą Nr. 2-5169-611/2011 pagal ieškovo UAB „Pireka“ ieškinį atsakovui VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinei ligoninei dėl atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2011 m. kovo 3 d. protokolu Nr. 9R – 10 priimto sprendimo, kuriuo konkursą „VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės operacinio bloko projektavimas, rekonstrukcijos darbai ir statinio projekto vykdymo priežiūra“ (pirkimo Nr. 99065) laimėjusiu pasiūlymu pripažintas UAB „Mitnija“ pasiūlymas, panaikinimo ir trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, UAB „Vėtrūna“ ieškinį dėl atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2011 m. kovo 3 d. protokolu Nr. 9R-10 priimtų sprendimų, kuriuo konkursą (pirkimo Nr. 99065) laimėjusiu pasiūlymu pripažintas UAB „Mitnija“ pasiūlymas, o UAB „Pireka“ pasiūlymas įrašytas antru numeriu, taip pat atmestas UAB „Vėtrūna“ pasiūlymas, panaikinimo. Minėtoje byloje ieškovo UAB „Pireka“ ir trečiojo asmens UAB „Vėtrūna“ pareikštiems reikalavimams užtikrinti Vilniaus apygardos teismas yra pritaikęs laikinąją apsaugos priemonę – sustabdė atsakovo vykdomo konkurso (pirkimo Nr. 99065) procedūras.

16Nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB „Vėtrūna“ reiškia iš esmės analogišką reikalavimą, kurį buvo pareiškęs byloje Nr. 2-5169-611/2011, tačiau jį grindžia naujai paaiškėjusiomis aplinkybėms. Šiam reikalavimui užtikrinti prašo sustabdyti jau sustabdytas atsakovo vykdomo konkurso (pirkimo Nr. 99065) procedūras. Pažymėtina, kad nors Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-5169-611/2011 2011 m. liepos 1 d. priėmė sprendimą, tačiau jis yra apskųstas apeliacine tvarka, o pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė (konkurso procedūrų sustabdymas) nėra panaikinta. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo stabdyti jau sustabdyto konkurso (pirkimo Nr. 99065) procedūras, todėl pasisakyti dėl skundžiamos nutarties pagrįstumo ir teisėtumo nėra teisinės prasmės ir ji paliekama nepakeista.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai